TSY HANDRAY NY « REQUISITION » SADY TSY HANDRAY ANJARA AMIN’NY FANADINAM-PANJAKANA REHETRA NY SEMPAMA

Nihamafy ny hetska fitakiana tanterahin’ireo mpiasam-panjakana mivondrona ao amin’ny fiombonam-ben’ny mpiasam-panjakana androany teny amin’ny lalan’ny fahafahana Anosy. Mbola nanohy ny hetsika teny an-toerana izy ireo taorian’ny fanombohana omaly. Ho an’ny SEMPAMA manokana manoloana ny requisition mahazo azy izy ireo nataon’ny mpitondra, dia tazana teny an-toerana ary nanao fanambarana izy ireo. Toy izao izay fanambarana izay : Manoloana ny toe-daraharaha misy amin’izao fotoana izao. Ny mpampianatra mpanabe mivondrona ao amin’ny SEMPAMA dia manao izao fanambarana izao : Ny mpampianatra mpanabe dia nandray ny ministera ho toy ny raiamandreny lehibe hamaha ny olana, fa tsy ho toy ny fahavalo.Kanefa hitam-poko hitam-pirenena ny nasendrin’ny ministeran’ny fanabezam-pirenena ny mpampianatra mpanabe raha mba nitaraina fa marary izy ireo.Toa tsy vahaolana velively intsony no tadiaviny fa famonoana fotsiny ihany , fanatsarana ny politikan-tsezany.Nanomboka teo ny faneriterena sy tsindry hazo lena nataon’ny ministera ary ankehitriny aza dia ny fitondram-panjakana manontolo mihitsy no mandray ny mpampianatra mpanabe ho fahavalo. Marihin’ny mpampianatra mpanabe anefa fa tsy vahaolana velively ho an’ny firenena ny fihetsika asehon’ny fitondrana. Miziriziry tsy mihaino ny fitarainan’ny mpampianatra mpanabe amin’izay tena marary azy izy ireo, ny fitondram-panjakana kanefa tsisy afa tsy izay fihainona izay no ahitana vahaolana amin’izao krizy iainantsika izao.Noho izany ampatsiahivina fa efam-bolana mahery izao no tsy nianatra ny mpianatra manerana an’i Madagasikara. Mirona amin’ny fanaovana amboletra amin’ny fanatanterahana ny fanadinam-panjakana izay petatoko ary tereko masaka toy ny voalobon-jaza amin’ny volana Aogositra ho avy izao.Melohina ihany koa ny fanaovana tsindry hazo lena sy ny faneriterena ataon’ny fitondram-panjakana. Koa ambaranay etoana fa hihamafy ny tolona amin’ny endrika vaovao ataon’ny mpampianatra mpanabe, izany hoe tsy miady irery intsony isika fa eo ireo ministera samihafa , sendika namana manohana izao fitakiana ataontsika izao. Koa ambaran’ny mpampianatra mpanabe eto Madagasikara fa tsy hiray tsikombakomba amin’ny fanimbana ny ho avin’ny zaza Malagasy isika, ka sady tsy hanatanteraka ary tsy handray anjara mivantana na ankolaka amin’io fanadinam-panjakana tandrametaka io. Manolona ny requisition mahakasika ny mpampianatra mpanabe manokana manerana ny Nosy. Ny fepetra tsotra  ary ara-dalàna horaisintsika dia ny Fandavana izany. Tsy mandray izay requisition mety omena antsika isika mpampianatra mpanabe manerana ny Nosy. Ny faritra sy ny distrika rehetra hatrany amin’ny kaomina kely indrindra dia handray izay fepetra rehetra izay.

7 pensées sur “TSY HANDRAY NY « REQUISITION » SADY TSY HANDRAY ANJARA AMIN’NY FANADINAM-PANJAKANA REHETRA NY SEMPAMA”

  1. ho tapaka zany ny pensionao ry besolomaso!ny olona efa dila daholo fa eo ianao raisina ry mpitarika ny SEM..BAMA(sembana malagasy)

  2. ho tapaka zany ny pensionao ry besolomaso!ny olona efa dila daholo fa eo ianao raisina ry mpitarika ny SEM..BAMA(sembana malagasy);cadre bien les photos car il n’y a personne

  3. Tahio izy fa lasak’ ho Razana!!Noentiny nanaraka azy any AMPASANA ilay FAHAFAHANA sy DEMOKRASIA
    izay no nahavoa an’iKala anona iny( Nadine io).

  4. ho hita eo fa efa ela no nandrenesana an-drambato bevohoka fa mbola tsy teraka ihany hatramin’izao.
    Mahari-pery loatra ka tsy mahay miara-dia fa raha izao no mitony dia ny firenena no an-davaka fa tsy ny requisition na ny pension no mampitahotra.

  5. Izao no teneniko antsika malagsy « SOA LAVO HAHAY HAMINDRA ARY SOA KENDA HAHAY HITSAKO « ,nisy Mpitondra teo izay lanin’ny vahoaka ary tena nitandro izany atao hoe maha olona, nihaino ny feom-bahoaka nefa dia isika mpiasam-panjakana indrindra no an’isany tsy nanoana ny antso tamin’izany 2009 izany fa nanantena fahafahana , inona no kabarinareo tamin’izany raha no tenenina ianareo hanatsara ny resultat , na koa hanaja ny ora fiasana, nilaza ianareo fa didi-jadona , nilaza ianareo fa tery vay manta ny andRavalomanana ka izao ianareo nahazo ny sahaza dia ny fahafahana baranahina ka akory atao , izao ianareo sendra ny filou tsy mihaino anareo ary tsy te hahalala izay fijalianareo, izay ianareo vao mitady vonjy, mampalahelo isika malagasy satria ny fampianarana omena antsika mihitsy no diso ka mahatonga antsika tsy hataka-davitra ka tsy mahita afa-tsy ny tenantsika, hampianarina isika tsy ho tia ny fombantsika , ny tenintsika ka tsy mahagaga raha tsy haintsika izany hoe miara-mibanjina ny soa iombonana izay vao misy ny fandrosoana , fa ny antsika dia ny tenako irery ,mbola tsy nisy firenena nandroso izany ka hoe samy maka ho azy ny olona tsirairay fa isika mihitsy no tena hafa e! te handroso hono nefa tia tena. Ka ho anareo mpiasa-mpanjakana , kely ny finoako raha hihaino anareo Rajoelina , tsy miaramila ianareo ka ho hatahorany, izay dokotera tsy miasa , na mpampianatra tsy miasa, na mpitsara tsy miasa tsy olana amin-drajoelina izany na isika malagasy 90%aza no indray tsy miasa fa mitokona ,tsy taitra amin’izany Rajoelina satria tsy miaramila isika tsy olana ho azy izany fiainampirenena izany na koa tsy takatry ny sainy izany fa ny fantany dia izy eo mifehy ny tanana miaraka amin’ny milisiny.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *