VOATERY TSY MAINTSY…

Mahari-pery tokoa ve ny Malagasy sa efa zatra miandry?

Raha ny famakafakana dia toetsaina raiky tapisaka eo amin’ny Malagasy ny manao hetsika tampoka manaraka ny fihetseham-po.

Tsy afaka mamotopototra tsara izay mety ho fihatraikan’ny hetsika atao eo amin’ny sehatra rehetra. Fantatry ny mpanao politika izay “fahalemena” ara-pisainana eo amin’ny Gasy izay ka araraotiny itarihana azy any amin’izay tian’izy ireo hahatongavana.

Nandritra izay efapolo volana nisin’ny krizy teto amin’ny Firenena izay dia tsy nitsahatra niandry ny “Gasy”. Niandry ny vokatry ny dinika rehetra natao tany ivelany (Maputo, Addis Abeba, Sandtown, Pretoria, Gaborone,…).

Efapolo volana aty aorian’ny 17 Martsa 2009, vao mahatsapa ny hirifiry sy vokatry ny hetsika natao ny mpanara-drenirano tsy nahita afa-tsy ny ambany maso. Niandry ny “fiovana” nampanantenaina, nefa…

Nanomboka tamin’ny fiandohan’ny volana Jona indray dia miandry ihany koa ny fihaonan-dRavalomanana Marc sy Rajoelina Andry. Tanteraka izany ankehitriny, saingy tsy araka ny nantenaina fa ho eto an-tanindrazana no atao.

Tsy ny toerana anefa no zava-dehibe fa ny vokatra na ny zavatra aterak’izany fihaonana izany.

Ny fepetra napetraky ny SADC dia izay fantatra fa sakana (na Ravalomanana Marc, na Rajoelina Andry) amin’ny fivoahana amin’izao krizy izao dia tsy hahazo handray anjara amin’ny Tetezamita intsony. Ny fanontaniana mipetraka dia ny olona ihany ve sa ny ankolafy mihitsy?

Ny Filoha  Ravalomanana Marc dia mahatsapa ny fahoriana, mitombo andro aman’alina, mianjady amin’ny Malagasy ka TSY MAINTSY ikatsaka izay hevitra rehetra hivoahana amin’izany.

Rajoelina Andry, raha mahatsapa tokoa fa tsy nahomby ary tsy nahavita na inona na inona ankoatry ny fandravana sy fampivarinana ny Firenena any amin’ny lavaka mangitsokitsoky ny fahantrana sy ny fandrobana ny harem-pirenena dia TSY MAINTSY miaiky ny tsy fahombiazany, na dia miaina sy milomano ao anatin’ny vola aman-karena aza izy sy ny mpanohana azy.

Etsy an-kilany dia raha mbola heverina fa arahina ny Tondro Zotra dia TSY MAINTSY hampiharina an-tsakany sy an-davany izany fa tsy hisabaka eo amin’ny Lalàmpanorenana tsy eken’ny rehetra iny.

Miandry sy manantena vokatra hitondra soa ho an’i Madagasikara ny Malagasy.

Na inona na inona ho vokatry ny fihaonana izay hatao afaka 15 andro indray taorian’ny fihaonana tao Seychelles dia TSY MAINTSY manambatra ny heriny sy manamafy ny hetsika ataony ny “mpiasampanjakana” manolohana ny fandrahonana sy fanapahana karama ary ny fanerena hiverina hiasa ataon’ny mpitondra amin’izy ireo. Nefa etsy an-kilany dia tsy misy fanomezana fahafahampo amin’izay fitakiana ny zon’izy ireo.

Tsapa amin’izao fotoana izao fa misy ireo “mpampianatra” sy “mpiasambahoaka” kanosa (lâches) izay hitavandra sy hanaty rà-kena ary hitsentsitra ny zo iraisana takin’ny mpitokona ankehitriny fotsiny.

Ny mpianatra sy ny Ray aman-drenin’ny mpianatra ihany koa (indrindra fa ireo mianatra any amin’ny sekolim-panjakana) dia TSY MAINTSY mahatsapa ny ho lanjan’ny diplaoma ho azo raha hatao amboletra ihany ny fanadinana.

Ny foloalindahy ihany koa, manolohana ny fikomiana miverimberina sy tsy fahombia-zana eo amin’ny fampandriantany izao dia TSY MAINTSY  mandinin-tena sy miala amin’ny fitiavan-tena ary ny fitiavan-kely satria ny Olompirenena dia mahatsapa fa toa tsy misy ilàna azy intsony izany tafika izany satria ny olona tanam-polo manao hetsika milamina hatrany no ahaizana mampiasa ny fitaovana mahery vaika fa izay mañana fitaovana mitovy aminy tsy hainy ny mifehy azy.

Raha te-hivoaka amin’izao krizy izao ny “Gasy” dia TSY MAINTSY  miala “fiandrasana” tsy mitera-bokatra. TSY MAINTSY manova toetsaina tsy mahatsinjo lavitra. TSY MAINTSY mijoro manohitra ny tsy rariny fa tsy miantehitra amin’ny heripon’ny mpiraifirenena hatrany.

20 pensées sur “VOATERY TSY MAINTSY…”

 1. ATTENTION ! MEDIAMENSONGES !

  Il est vraiment malheureux de constater que certains consciemment ou inconsciemment de croient les informations diffusées par l’AFP et la rfi ,qui même si ces deux médias relèvent de la communication francophone ne sont pas les porte-parole ni du gouvernement , ni de la présince en France !
  Il est navrant de voir que des Malgaches sur les sites donnent foi aux publications de ces deux médias ,qui pratiquent la désinformation :!
  Si leurs informations étaient réelles et avérées , il serait difficile à croire que ces deux média francophones seules aient pu pubié quelque information soumise au black out !
  D’autant plus leur soit-information n’a rien à voir avec les sujets que la SADC n’a pas divulgués !

  Il revient à Nous Tous de discerner le vrai du faux et de recouper / de vérifier la réalité de ces informations en cherchant dans d’autres organes de presse s’ils avaient publié le sujet concernant la rencontre de Seychelles : agence Reuter, les journaux d’Afrique du Sud, le Monde , Jeune Afrique et d’écouter la voix de l’amérique ou la BBCetc..etc ..;

  Notre circonpection , notre suspicion de pubication de médiamensonge doivent être éveillées tout instant !Cela Nous évite d’entrer dans les jeux de cse désinformateurs..;

 2. Azafady kely hoe : taiza ,na,iza no nahenoana io hoe « afaka 15 andro » indray dia hisy sommet vaovao ?
  Satria ve « Gasy » tokoa no hifampiraharahana ka dia tsy mampaninona mihitsy ny hanemorana ny raharaha lavareny toy izao ? Mahay MIANDRY ireo Gasy ireo ary mahari-pery mandra-pahafatiny ? Ce n’est pas un peuple,ce sont des presque lémuriens ? Lémuriens bdb nampiankanjoina akanjo ireny tonga teny Ivato nitsena an’i Ra8 ireny ô ?
  Tsia hoy izahay,tsy biby ireny tompoko fa tena olona sahy mijoro ,mitsipaka ny tsy fahamarinana abosesika ao @ ny taniny !!!Ary ny marina tsy mba maty fa samia ela velona hahita ny fiafaran’ity tantara feno hetraketraka ataon’ny mpanjanaka ity !

 3. Izaho dia tsy manome tsiny loatra ny vahoaka satria hatramin’ny nahazahoana « fahaleovan-tena dia nanohitra hatrany ny fangejana ny vahoaka;1972,1991,2002 ary koa araky ny filazan’i Antenaina hoe:tonga marobe izy nitsena an’i Dada saingy tsy tanteraka izany.Marina fa malemy fanahy ny vahoaka satria ny malagasy tsy vaky volo dia tia fandriapahalemana sy hendry ka tsy manana eritreritra ny hanao ratsy amin’ny mpiara-monina aminy fa taty aoriana noho ny fisian’ny vola ary indrindra ny nametrahana an’io vola io ho andriamanitra dia very ny malagasy izay mandala fihavanana sy filaminana.
  Ary mbola tsy nahare izany dimy ambin’ny folo andro izahay ka mbola miandry ny fanambarana ofisialy avy amin’i Zuma na James Michel.
  Ary eto aho dia manararaotra miteny hoe: samia manao lisitry ny hevitra tokony aroso raha sanatrian’izany tsy tanterka ny tany seychelles.Eto izany isika no mifandinikarahatoa ka…

 4. hitanareo fa tsika gasy efa nomeny vazaha ananarana hoé malgache sa vient du mot ( mal et gachi sa veux tous dire ) a tres bientotle peuple malgache et maudi

 5. Misaotra anao Antenaina fa tena mazava mihitsy izany teninao izany. Be ny mpanararaotra manodikodina ny sain’ny vahoaka efa mora domina.

  Ny hanemorana ho afaka 15 jours indray vao misy valiny izao fihaonana izao, dia miaraka aminao fa tena fanazimbazimbàana ny zon’ny malagasy mihitsy izany.
  Nahoana koa n tsy hoe : alefa any Frantsa kely indray i rajoelina hitady conseil amin’ny Frantsay ?

  Vao haingana aho no nilaza, ary tsy mitsahatra manambara, fa tsy i rajoelina loatra no olana fa ny Frantsay mihitsy.

  Raha ny hevitro manokana dia tokony hisy :
  1)
  ULTIMATUM milaza fa raha tsy misy vokany avy hatrany izao fihaonana izao dia TAPITRA HATREO NY HAT rajoelina, ary manondro Prezida vaovao iray ny CI na ny SADC hitondra ny Tetezamita vaovao.

  Tokony manao referendum haingana ny malagasy hilaza na TOKONY MIALA AVY HATRANY rajoelina na tsia.
  2)
  Tokony velomina ny filaharam-be ataon’ny Malagasy aorian’izao fihaonana izao HITAKY ny fialan’i rajoelina.
  3)
  Tokony manao referendum haingana ny malagasy hilaza na TOKONY MIALA AVY HATRANY rajoelina na tsia.

 6. Azafady – averiko kely eto :

  1)
  – ULTIMATUM milaza fa raha tsy misy vokany avy hatrany izao fihaonana izao dia TAPITRA HATREO NY HAT rajoelina, ary manondro Prezida vaovao iray ny CI na ny SADC hitondra ny Tetezamita VAOVAO.
  2)
  – Tokony velomina ny filaharam-be ataon’ny Malagasy aorian’izao fihaonana izao HITAKY ny fialan’i rajoelina. Satria tokony MILATSAKA MIHOITRA NY MALAGASY fa tsy hiandry fotsiny toy ny filazan’i Christian.
  3)
  – Tokony manao referendum haingana ny malagasy hilaza na TOKONY MIALA AVY HATRANY rajoelina na tsia.

 7. Mba mampahatsiaro kely ihany aho ny teny nataoko teo aloha ary mbola tazoniko hatr’izao :

  Ny heveriko fa NY TENA PRIORITAIRE dia ny fialan’i rajoelina, fa tsy dia ny fodian’i Dada loatra

  satria miankina amin’izany ny Securite raha mody i Dada (izy), ary miankina amin’izany koa ny filatsahan’i Dada ho fidiana, na koa raha tokony hilatsaka ho fidiana rajoelina na tsia.

  Ho mora sy malina kokoa ny fodian’i Dada raha MIALA rajoelina.

 8. Aza mandrevirevy miala zany Rajoelina ry NJARA a! diska miverina izany e! efa fantatra ny vokatry ny dinika. Fanamafisana sy fanovana izany ho ofisialy sisa no atao @io 15 andro io. Lalaovin’i Zandrikely @izay itiavany azy Razoky. Tena mamparary fo e!

 9. marina tena marina io voalazan’ i Solo razafy io, saingy indrisy ireto GASY petak’orona, tsy METY maheno ny fofona maimbo.
  aiza re koa, efa 40 volana ilay pété no mivalana sy mandefa rivotra tsy azo hiainana, dia miharitra eo ihany ilay GASY.
  Marina fa tsy mila rà mandrika, kanefa efa 40 volana mbola tsy nahita hevitra hafa hialàna amin’ny basy sy tafondrpo ihany.
  Izao efa jenjin’ny fofon-ketotra sy lacrymogène, ka conditionné mban’ny ati-doha.

 10. fa maninona kay i ndafymana no mandamina be tao @tele?Fa angah tsy nivatravatra sy mamono lolo ndray?Ao donko raha e!tsy nety ngah ny resaka tany?

 11. Tena lalaovin’i zandry kely marina ny havan’i Bogor rabe ! Mety ho i Rabe mihintsy no lalaoviny, satria i Mialy kely efa depresiva tsy miarak’aminy intsony ; ilay rangaha toa hoe hery mahafao ndinta ?
  Nandre koa izahay fa toa hoe vao mihiditra fiangonana ry zareo, DIA MITSAOKA DAHOLO NY MPIANGONA FA MAIMBO FOZA AO AM-PIANGONANANA !
  Tena menatsa be aho raha teo amin’ny toeran-dry zareo ! Ouaine !!!

 12. Manohy ny Ultimatum haroson’i Njara, ka ahoana raha:
  – 1er Ultimatum ho any mpitondra frantsay sy ny tariny, France sy M/scar, atao copies ny CI, UE,ONU sy afa koa,Tsara raha misy afaka miteny ny fetezany hetsika toa izany araky ny lalàna an!
  – Dia izay vao ultimatum ho any domelina sy forongony, ny karana sy gasy voavidy rehetra indrindra ny « damompra » sy mpanohanan ny « putsch »
  Ireo no fototry ny loza miantra @ firenena sy vahoaka ka raha tsy voakapa ny fotony dia hitsimoka foana ny ratsan’ny saindratsy tsy mataho-tody
  Fa tsara koa mamaly izay rehetra fanambarana @ teny anglisy/internet momba an’i dago, toy ny hoe :
  – « ary raha oviana no terena hifanatrika ny tena firenena miady ho tompon’i Madgasikara fa tsy haniratsira lava izao ny filohanay M Ravalomanana ?
  – Ary na ny gazety frantsay koa aza mila atao mazav amin’izy ireo fa efa misy maharaka ka masahy mamoaka ny marina; tsy hoe « journal de tendance politique /gauche » ka homba tanteraka tokoa ny gasy.Revy iray afa tokony adaboka io satria ny hangalarana ny harentany malagasy no fototry ny fidongina frantsay izao sy ho reharehandry zareo/CI-UE;ny anarany mpitondra no miova sy ny fomba fiteny angamba fa ny fototra dia tsy niova hatr@ nitombohany fanjanahana ka hatrizao e!Toy ny « version/logiciel » anie e!
  – Ny fanatontosan izay hevitra hita fa handaitra dia tsy eto kosa ny hilazana izany satria ry rabe bogor sy tarana-poza dia mitsikilo tsy tapaka ary mano tatitra mba hanamarinana ny vola voaraindry zareo avy @ domelina sy ny frantsay.
  Mailo isika satria vao maika rombotra izao ny frantsay sy domelina .

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *