Vondron’ny mpiasa TIKO GROUP : Nidina tany Andranomanelatra ANTSIRABE

Toy ireo rehetra tsy manaiky ny antsojay atao amin’ny Orinasa TIKO dia naneho ny heviny ihany koa ireo mpiasan’ity Orinasa ity avy any Antananarivo ny amin’ny tsy faneken’izy ireo ny fanakatonana ny orinasa TIKO “ Telo taona mahery izahay izao no tsy an’asa hoy Ingahy Gerard naneho ny alahelony ary taitra raha nahare ireny didy navoakan’ny FAT ireny ; ka tapaka fa hivondrona ny MPINO TIKO GROUP izay ahitana ny TIKO SA- MAGRO – ALMA – MBS manana ny teny filamatrany ihany koa izy ireto dia ny teny izay efa napetraky ny Filoha Marc RAVALOMANANA ilay hoe: AZA MATAHOTRA MINOA FOTSINY IHANY”

Nohamafisiny fa io no hany orinasa sisa mitsangana ka raha io no mbola hampiharana barofo dia tsy hanaiky izahay fa hijoro hiaro hatramin’ny farany; fotoana izao hanehoana ny firaisankina sy hanehoana fa mbola marary amin’ny fahapotehan’ny Orinasa ny mpiasa rehetra very asa nandritry izay telo taona mahery izay ka tokana ny teninay atsaharo avy hatrany ny teti-dratsy hamotehina ny orinasa TIKO fa mamelona vahoaka maro io ary mino izahay farehefa tonga eto I dada dia hiverina amin’ny laoniny ny fiainan’ny tantsaha, mpamboly,mpiompy ary ireo mpiasa marobe very asa” .