ANDRIAMPILAMANANA ROSTAND : MBOLA MAMIM-BAHOAKA NY FILOHA RAVALOMANANA

Gaga aho hoy ny Ct Andriampilamanana Rostand, androany teny amin’ny Magro Behoririka, fa tamin’ny maraina dia  efa manomboka manaiky  ny RFI, fa mbola mamim-bahoaka ny filoha Ravalomanana satria nolanian’ny fiangonana Fjkm an-tapitrisany. Sambany no niombon-kevitra tamintsika hoy izy ny frantsay. Efa nolazaintsika teto fa ny marina fantantsika telo taona izay vao fantatr’izy ireo. Gaga aho hoy Rostand, fa ny zandary no miaiky fa tsy takatray intsony ny asa-dahalo. Mihoatra ny aianreo hoy izy fa politika no ataonareo. Jeneraly no mibaboka amin’ny dahalo. Nambaran’ity olomboantendry ity, fa na 20 na 200, rehefa mangalatr’omby dia dahalo avokoa, noho izany rehefa tsy mahavita dia mialà. Nahoana hoy izy no ailikareo any amin’ny societe sivily, kanefa ianareo ihany no mamadika ny mainty ho fotsy. Gaga aho hoy ihany izy, fa nisy mpanao politika iray milaza fa tsy misy dikany ny nahalany ny filoha Ravalomanana tany Manakara. Raha tsy misy dikany hoy Rostand ka nampangovitra anareo.Gaga aho hoy ity mpanao politika ity, fa nitovy daholo ny gazety androany afa tsy gazety iray ihany izya nilaza hoe diabolique. Sao mba ny gazetinareo hoy izy no diabolique. Gaga aho hoy Rostand fa misy milaza fa mifangaro hono ny fitondrana ny fiangonana sy ny firenena. Ny zanaky ny fiangonana hoy izy, no tokony hitondra ny firenena satria voataiza amin’ny fahamarinana. Tsy ny jiolahy sy ny dahalo hoy izy no tokony hitondra firenena fa ny olo-marina.

17 réflexions sur « ANDRIAMPILAMANANA ROSTAND : MBOLA MAMIM-BAHOAKA NY FILOHA RAVALOMANANA »

 1. efa kenda roroka koa i la frantsa koh tsy mody hiatsaraivelatsihy??
  Ampy izao fitondran-jiolahy izao kah!!MIALA mihintsy fa tsy misy hilavana azy,
  sady tsy hiira no tsy hanao tsianjery fa handroba sy hamono fotsiny no lahasan’ireo devoly velona ireo.

 2. Fetison Rakoto Andrianirina est à la tête du PSD(Ruffine Tsiranana) qui s’est rallié à la mouvance Ravalomanana(Commentaires sur Tananews).Il se préparait peut-être pour l’après-Ravalomanana(c’est à dire dans 6 ans au minimum)

 3. Vao henoko io ariva io koa ny vao2 toa nisy resaka fiidianana fa sy henoko tsara.
  Asa inona no ambadik’izao??ho hita eo hany e!ilay resaka Fetison io.

 4. Andriamilamanana Rostand;
  Fa aiza woa no misy ity olona vaofidy ho vice président FJKM ity? Mpandositra mialokaloka politika any ivelany. Fa naninona no fuyard? satria olona nanao ratsy tsy mahatoky tena raha manana ny fahamarinana, fa lavitra ny lalàna manenjika azy vao mitabataba. Ao raha matoa nadositra, fa saka hananfenan-koho daholo ty maha kristiana, mpitarika ao @ FJKM ity. Atao fitaovana politika fotsiny ny FJKM.
  De ity ary ny fanontaniana mipetraka: INONA NO NATAON’NY FJKM, REHEFA NIHOZONGOZONA NY SEZAN-DRA8? NANINONA RAHA NANAO MANIFESTATION PARALLELE NY FJKM ZAY BE AN’ISA TOKOA AO ANTANANARIVO? NANINONA RAOSY NO TSY NIANTSO MIVANTANA NY FJKM TAMIN’IRENY HIARO AZY?
  Midika izany, fa tsy misy dikany ny naha voafidy azy ho vice président, fa sitran’ny ahay vato tsy very raha hahazo hilatsaka eo. De bye bye ry FJ nifidy fantôme ho filoha a! olona melohin’ny lalàna ve no hitondra fiangonana? Olona mpitsoaka mandositra, mpangala-bolam-bahoaka sy mpamono olona!

 5. Mangovitra ny fat(y) satria miseho isan’andro isan’andro ny lainga sy ny halatra nataony.
  Mihariary fa ny fat(y) ihany no nampamono olona tamin’ny febroary 2009 sy tamin’ny janoary 2009. Fantatry ny Fiangonana tsara izany ka izay no nahatonga azy hamerina ny olony eo amin’ny fitondrana ny FJKM.
  Tsy maintsy miseho ny marina ary hivoaka ny fiantsoan’ny tribonaly iraisam-pirenena momba ireny resaka ireny ary dia ho menatra eo ireo fat(y) mpandainga sy mpangalatra ary mpamono olona ireo.
  Mahereza mivavaka ry vahoaka malagasy fa tsy maintsy mandresy ny marina

 6. fa inona moa tadiavin’ny Fat tsy efa azony ve izay nilainy:

  Mpitondra fanjakana lany ara-dalana naongany
  Nivarotra tanindrazana no naha maika azy voalohany
  Nandoro fananan’olona efa vitany
  Nanangadra olona maro efa vitany
  Nivadika ny Fifanarahana iraisampirenena ( Sonia sy ireo Accord samihafa)

  Nividy olona tao @ ireo ankolafy Ravalomanana mba sitrany ahahay ho namana hiarahana hangalatra.

  Ny fakana tanin’olona etsy sy eroa eran’ny Madagasikara sy fizarana izany ho an’izay sahy miara mangalatra miaraka @ny.
  Ny halatra sy fanankantonana ireo Radio sy fahitalavitra.

  Toa tsy ho ampy ity raha lazaina fotsiny ny Fanambatambazana ireo Tafika.

 7. Ny vahoaka malagasy mifamono sy miady an-trano no TENA TADIAVINY ! Mbola tsy tonga ao amin’ilay tanjona, ary io no hiafaran’ilay TANTARA !!!
  Ny vahoaka mbola tsy tonga saina, any ka olona efa hita fa mpamono olona izao mbola andriandrianina foana ! Soa ihany fa nisy an’ireto nandeha nitantara ny sehon-javatra tany amin’ny Be kintana, fa ny fijery azy toa voan’ny domelinaozy daholo izato izy !
  Mba jereo ny ataon-dry Fetsison ! Tsy manaiky, fa rehefa tsy nomena sehatra tao amin’ny TIM intsony, dia izao lasa pisodia miaraka amin-dry Pierre sy Ruffine Tsiranana !
  Mba olona manana hazon-damosina ve izany olona izany ? Ny loza dia ao amin’ny antokon’i Ravalomanana, misy mpitarika « colonies an-drangaha » io ! Azo hianteherana daholo ve izany ?
  Mafy ihany ry zareo ny mitady an’ity titra président-président ity ! Dia mbola misy sahy hilaza koa fa stratezia daholo izao, mba hiverenan’ny Filoha Ravalomanana haingana ao an-tanindrazana !

  Ary mba tokony avoakan’i MyDago eto ny kabary nataon’Ingahy Zafilahy ! Fangatahana toa ilay fisokafan’ny forum amin’ilay resaka miaramila ihany ny ahy ê, satria izany no hitako tena tokony atao loha-laharana amin’izao fotoana izao, fa tsy ny resaka FJKM, na koa mamaly ny rediredin’ilay foza very saina ato !!

 8. efa nteny fona ah! mapalahelo be ireo olona mbola te hankafy izao fitondrana izao. tsy eo amorony intsony fa efa ao anaty lavaka magitsoka ny vahoaka. ra tena olom-pirenena marina ianao de valio izao:1)fiere ve enao d’etre Malagasy????, nilaza i TGV fa tsy mety ny fitondrana teo aloha ka mila harodana. inona nio zavatra vita nandritra ny 4 taona????, vahaolana ve ny omicide nataonareo????? fanjakana alika ,sa fanjakana lohamboto no tianaro hajoro, de tsimaintsy manaiky ny 20 tapitrisa???? amiko de3 arosoy ny fifidianana, iza no tiany vahoaka. ce tout!!

 9. Za aloha mahita tsy sanatria mitoraka voninkazo, fa ity KM ity, no mba azo lazaina woe, manana argument mari-pototra, ary somary miombon-kevitra aminay raha ity resaka fivavahana sy politika ity, zay averiko, fa @ mouvement protestantisme mondial, de ny protestant gasy ihany (FJKM), no miavaka indrindra, manao politika, mirangorango pouvoir, ary manana GOUROU le dénommé RAOSIMAINTY, zay tena olona madio tsisy tomika, mpivavaka be tsisy pentipentina, ho an’ny FJKM manompo sy mivavaka aminy. Kanefa tsaroako tsara rehefa tsy hitany intsony zay natao, fa tsy maintsy hilaozana ny pouvoir, satria avy nandripaka olona, de teo vao nifompona t@ vahoaka woe:  » TSY NETY NY NATAOKO ». Fa inona woa ry Zanakosy no nampifona ny dadanareo t@ireny fotoana ireny a! Inona no antony nandosirany? Iza aminareo no afaka hamaly an’ireo @ argument tena matanjaka???
  Tsy crise politique no misy ao Mada, fa crise financière, ary matahotra Raosy sy ny mpomba azy izay Raosy mihitsy no mbola manao antso avo ny bailleurs hatr@izao, ny tsy hamatsiana vola an’i Mada, mba hahatonga ny fitondrana tsy afaka hanao fampandrosoana, hampahantra vahoaka sy hampangidy ny mpitondra . Ny gasy anefa misaina, mahita ny sain-dratsinareo, ka aleony miafy, hiandrandrany ny ho avy, toy izay hamerina olona ratsy loha mpamono olona sy miavonavona toy io. Ary na inona na inona institution, na entreprise na organisation, refa tsisy vola tsy mandeha. Hatreto aloha de io fahaizana blocage io, de tena talentan-drainareo. Ny ambadik’izay anefa, jereo tsara, fa manana ny détermination Zandrikely, ka na de woe, hiafara @ tsy filatsahany ho fidiana aza, izay efa nataony proposition io tany Seychelle, ka nolavin-dRaosy marindrano, de tsy ho tafaverina eo na oviana na oviana Raosy, ary vitan-dRajoelina ny managadra an-dRaosy sy manao sacrifice ny candidature-ny. Handroso rainareo iny woa maty renibe, hihemotra maty renibe. Enao ve manao blocage aty ambadika, rehefa avy nanao ny ny hadalanao teo @ fitondrana, de mitady hiverina mora foana. Mafy be Zandry iny, ary raha tsy izy aza no teo, raha izay tsy fisiam-bola nandritra izay krizy izay, de ho asa ny zava-nitranga. Saingy nigalabona be teo @ vola dadanareo, de be vava woe, mahavita azy, kanefa ao antin’ny tsy fisiam-bola aza, jereo ny zavatra natsangan’i Andry, na de Raosy iny tsy nahatsangana ny Hotel de ville akory, fito taona teo, de na de misy aza ny krizy, Rajoelina tsy matahotra miatrika vahoaka. Jereo @ireny fitokanan-dalana tany Morondava ireny, jereo ny 26 Jona nataonareo an-kivy, izy no nomen’ny vahoaka voninahitra, jereo mahasahy mivoaka miatrika vahoaka izy na aiza na aiza alehany, raha tsy hiresaka afa-tsy ny fametrahany fehizoro ny temple de rugby stade maki etsy Andohatapenaka. Iny woa, afaka mandray décision politique, tsy azonareo eritreretina, ary tsy ampoizinareo eny fa na de ny SADEC aza, izay misisika mafy ny hamerina an-dRaosy, mitongila be aminy, de mahatsapa ary menatra mihitsy aza ny mahazazasaina miteniteny foana an-drainareo. Ary tsy mahita ve nareo, fa na de CI, nitongilana be t@n-dRainareo aza, efa manomboka leo azy ary averiko foana, matoa Obama miteny woe, afaka mandray à bras ouvert an-dRaosy aho, raha te hanao asile aty amiko izy. Misaintsaina tsara re ry Zanakosy, fa misy dikany daholo zany a! politika ane io e! zavatra kely iray, na lainga kely iray fotsiny de mety hampiova ny la donne rehetra. Mbola misy dikany koa le fehinkevitra woe, atao évaluation ato anatin’ny 1 volana na roa volana ny haha possible ny fodian-dRa8. Fa maninona no nilana hevitra ny miaramila? Maninona no tsy tonga de sans condition araka ny article 20 ny fodian-dRaosy? Roritin-dry zalahy ny fotoana, retarder-na ny fodian-dRaosy, misy dikany daholo izany ry kely atedoha isany, ka tsisy lalana ho anareo afatsy ny sakoroka vatsian’ilay vice président FJKM vola, sisa, zay io ihany no mety hety, tsapatsapa vodin’ankoho, ary zay ry ANDRY TSY DOMELINA, ny tsy hitovizan’ny hevitrareo sy ry TAHIRY, ary ry KM, kaza eo vao mody mifompona, fa raha za nareo, tsy manoratsora-poana eto, rehefa tsy mahalala zany atao woe, politique izany art de mensonge, ary zay no maha RAINILAINGA BE an’iny vice président FJKM iny, satria mpanao politika. Na i Andry na iza na iza, raha mbola manao politika, tsy maintsy miara-dalana @izany foana ny lainga. Ka aza manao anay ho vena, woe olo-masina be dadanareo iny, nofidian’ny FJKM indray, fa raha mbola velona Ra8, na hiverina eo @ fitondrana indray na tsia, jereo tsara, izy nahazo laka ao @ FJKM htr@izay io, @ maha-milliardaire azy, de zay tiany hatao an’io antokom-pinoana io sy zay sitrapony, de milefitra daholo nareo, raha tsy woe angaha, tsy te hitsabatsabaka ao intsony izy( pauvre FJ!!!!!). Misaora izany ny Tompo, fa nahazo andrimanitra hita maso nareo FJKM, ka ataovy zavatra secondaire ny ara-panahy sy ny fanompoana an’Andriamanitra, fa ny sujet voalohany foana ho anaoreo de ny VOLA, POLITIQUE, ary ny SEZA. Tsy mahagaga fa be de ireo PASITERA LASA DEPUTE t@ andron-dRaosy. Mampisaina sady mampieritreritra ho an’ny manam-panahy, io adin’ny FJKM ao Mada io. De tsy tsara intsony ny hiantsoana an’io ho protestant, fa manalabaraka ny protestantisme eran-tany, fa woe, FIANGONAN-DRAVALOMANANA MPANAO POLITIKAN’NY JESOA KRISTY ETO MADAGASIKARA: FRMPJKM. Mampieritreritra ô??????

 10. Ary hono h aho ra-bogor-itra! i OMAR ve aminao manao politika sa tsy manao??

  Sa,…aminnao: « inona no hilazana azy???? »

  Aza dia mirediredy ka manao teny ren’Andriamanitra.

  Ny felaka tehamaina-be mahazo anareo amin’izao nahalany an’izy mirahalahy mianaka izao aza efa maha fanina anareo mianakavy!! Maika fa ny Tànan’Ilay Avo Indrindra sanatriavina!!

  Mba mianara mangina sy manetri-tena eee!!!

  Mitandrema ihany lahy!

 11. Ary le bogor aza sao d mody fanina(technique tres foza)fa ataony daholo ny description sy fitanisana ny zavatra rehetra ataon ny fitondrana fat(toy ny mandripaka olona,mandainga am fanaovana politique,….nahazo andriamanitra hita maso,fa sujet 1° dia ny vola,politique,seza…surtout que c’est des seza mora que l’on gagne sans election aucune)d avy eo lazainy fa zao raosy zao no manao an ty habibiana reetra ty;TGV no nahafantaranay an izy iny d DJ no asany fa tsy zany raosynao zany.mdr…D hodiana adino le zavatra sasany tena mampalaza anareo fa ampiako kely:trafics en tout genre:bois de rose,or et j’en passe;Mais un moment donné il va falloir arreter de prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages.

 12. Ô ry Neninoro a! ianareo no tokony hatahotra sy hibebaka @ Andriamanitra, satria voaloto loatra sy tsy misy maha fiangonana kristiana azy intsony ity FJKM ity. Ho anareo, de tsy KRISTY intsony no lohan’ny fiangonana, fa RAVALOMANANA.
  Fa inona moa no hahatahoranay zay nahalany an-dRA8 indray ho vice président FJKM?
  Satria, hanafay ny adversaires-ny ve Andriamanitra, noho ilay mpanompo mahatoky Azy, de Raosimainty izany? Tsia, tsy izany no mampihoraka fandresena, artificielle anareo toy izao, fa nandresy ianareo, satria eo ambany fifehezan-dRa8 ny fiangonana FJKM, azony atao instrument politique, araka izay ilavany azy. De hoy ny gazety iray mpivoaka isan’andro woe fandresena politika ho an-dRa8, fa henatra sy fahafaham-baraka ho an’ny FJKM. De ity ny fanontaniana apetrako @ Neninoro? Nitondra tombontsoa ho nanao ahoana ho an-dRa8 ny naha vice Président FJ azy teo nandritra ny fito taona? TSY VAO MAIKA VE NAMPIONGANA AZY TEO @ SEZA VOLAMENANY?
  Ny antony, de itondranareo fahavetavetana loatra @ fanaovana politika ny fiangonana, kaza gaga rehefa niditra ary mbola hiditra an-tsehatra Andriamanitra hanafay sy hampieritreritra anareo hatrany, fa tsy mety io fomba fanaonareo mamohehitra io.
  Zao foana woa ny teniko: Iza moa no nanelingelina ny famille Ravalomanana nandritra ny 7 taona nahateo azy, nanao bois de rose? Ary Tojo zanany no nandraharaha irery teo sans partage tsisy nanelingelina? Satria rehefa ny anareo no manao, de tsy diso, sady mety, andriamanitrareo e! fa rehefa ny olona, de tsy haiko e!
  Aza ny olona foana woa no atakena, fa mipetraka tsara sady mila valiny ry NENINORO, SOAPETA,ANDRANDAHIFOTSY, ireo fanontaniako etsy ambony ireo, ka aza arirarira sy manao diversion @ resaka, fa raha tsy mahavaly, de maneke, fa voahafehiko tsara nareo sy ny hadalan-dRainareo . De akombony ny vava, rehefa tratry ny marina!

 13. bogor a,tenez vous le pour dit une bonne fois pour toutes:zahay tsy mivavaka am olona n’iza n’iza na olona maty na olona velona.Ny Andriamanitra hivavahanay dia Jehovah Ray sy Jesoa Kristy ary ny Fanahy Masina.Hianareo no te hi venerer bandy kely manao jiolahimboto satria opportunité ho anareo mianakavy tsy sahy miatrika fifidianana iny putsch natosiky ny frantsay iny mba ahazoana ny zavatra reetra tsy ho azonareo mintsy en temps normal ou dans une constitution normale.Hahitsiko koa ny affirmation gratuite nao momba zay mahafaly anay:miharihary zao fa mbola Betsaka ny malagasy no tsy tratran ny fahalovanareo (3 taona zay nareo tsy nanao hafa tsy namono sy nandringana ary nandrava ny firenena)na dia nofitahinareo sy nampahantrainareo aza.Tohizo foana ny fandaingana sy ny fanaratsiana fa tsy manakana anay hivavaka sy hidera ny Andriamanitray zany.

 14. Fa hono ho aho rabe noroahan’Dada tamin’ny asanao ve ianao satria nolazainy fa tsy compétent sa noheveriny fa nanodina vola ka mahatonga anao manana lonilony aminy?

 15. RABEBogor écrit beaucoup trop long que les autres mais ses arguments manquent de structure et il brasse essentiellement de l’air !!!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *