AZO ANTOKA FA NY FILOHA RAVALOMANANA NO MAHAZAKA VAHOAKA

Nitondra teny fampaherezana ho an’ny vahoaka teny amin’ny kianja Magro Behoririka androany, ny CST Leriva Manahirana. Rehefa mivavaka i Daniel hoy izy dia nanome valim-bavaka Andriamanitra. Nampitondrainy ny anjely izany hoy izy kanefa nisy devoly nanelingelina azy. Ny zavatra nitranga anefa tety ambonin’ny tany dia tsy nitsahatra nivavaka. Tonga ihany anefa ny anjely tamin’ny ora farany ary izao no teniny : Misaotra anareo nivavaka ho ahy hatramin’izao. Dikan’izany hoy Leriva dia mivavaha ka aza mitsahatra. Amin’ny fomba ataontsika rehetra hoy izy dia manelingelina foana ny devoly. Na mahomby ny any Seychelle na tsia dia Andriamanitra dia manana fomba hafa. Izao mino hoy izy fa ilay Andriamanitra hivavahana dia mahita antsika. noho izany dia aza mivalaketraka, aza kivy. Ny filohan’ny fikambanan’ny ben’ny tanana eto Madagasikara Ralaiseheno Guy Maxime dia nanambara fa hatreto aloha dia mbola tsy vaovao mari-pototra no avy any Seychelle satria ny mpifanandrina roa dia fehezin’ny Sadc tsy hilaza vaovao. Rajoelina hoy izy dia vao niala teto dia nilaza fa izao na izao ny filoha Ravalomanana. Ny zavatra tsy fantantsika anefa dia izao hoy Guy Maxime dia efa ho andin’ny iray no nijanona tao ny tenany. Ny fampiharana ny sorin-dalana hoy izy,  tsotra dia ny fampiharana ny natao sonia tamin’ny 16 Septambra. Isika hoy ity mpanao politika ity, dia manatitrantitra hatrany fa io no maha filohan’ny tetezamita an-dRajoelina. Raha miala ao isika dia miala ny tenany. Mazava ho Guy Maxime, fa misy zavatra mampatahotra azy mafy dia mafy, dia ny fodian’ny filoha Ravalomanana. Isika hoy ny fanazavana dia miandry ny fanapahan-kevitry ny Sadc. Azo antoka fa azo atao ny manala an-dRajoelina. Ny filoha Ravalomanana hoy ity olomboantendry ity, no azo antoka fa mahazaka vahoaka. Noho izany dia aza taitra amin’ny ronono mandroatra, fa ny zavamisy dia Rajoelina no mandainga foana. Nambarany ihany koa fa ny mpitarika sy ny vahoaka dia tsy hisaraka amin’i Dada. Ny atahoran’ireo dia ny hifaninana aminy satria tsy nanao ratsy tamin’ity tany ity.

15 pensées sur “AZO ANTOKA FA NY FILOHA RAVALOMANANA NO MAHAZAKA VAHOAKA”

 1. Azo antoka !! Fa ny vahoaka malagasy ve mba azo antoka atramin’izao ? Toa mitogaigy fotsiny daholo ?
  Mila mandoalika daholo hono ny vahoaka malagasy, vao hieritreritra momban’ny fiverenan’ny Filoha Ravalomanana ireo mpanongana !!

 2. TELO TAONA IZAY ,MIHAOTRA IZAY DIA FANDREBIREBENA.
  ARY AOKA HANTSAHATRA NY RESAKA TAHAKA ITO ,RESAK MANDANY JIRO IZANY ,NA NY HAZO DAMOSINA AZA TSY HIHAINO IZANY .KA HAMPIARO NY FITSARAMBAHOAKA.
  Rajoelina, en oubliant les accords de Cotonou, annonce qu’aucune disposition ou qu’aucune condition empêche sa candidature

 3. Aza asiana sira oaha izay filatsahany na tsia fa mahazo aina ery doma @ ‘izany!!!
  izy io efa tsy andriny ny hialan eo hitavandrainy ilay HALATRA rehetr azony hatr@’izay,
  di adalainy eo ianareo dia miasa loha, rarahian’iza inona izay hataony any fa n antsika hatrehana.

 4. F’ angaha ny jiro ihany no lany @ resaka toy itony fa hatr@’ faladian-kiraron’ireo mpitolona
  tonga manatrika eo @ Magro.

 5. Ny tena hojereko dia ny fanapahan-kevitra ho raisin’ny SADC any Maputo atsy ho atsy indrindra ny sazy miandry an’izay tena hita fa tsy manatanteraka ny tondro zotra.

 6. NY FANAPAHANKEVITRY NY SADC DIA HIFANDANJA @ MIANTRA @ vahoaka @ izao fotoana izao sy taona anatin ny telo taona izao ,RAHA BE INDRINDRA DIA HO TAHAKAN Y HERIN NY KABARIN I M e HANITRA .
  koa aoka izay ny fiandrasana ny sadec ity .

 7. Niaritra nandritry ny telo taona mahery ny vahoaka malagasy, satria nangataka ny Filoha Ravalomanana mba tsy hisian’ny rà mandriaka ao Madagasikara ! Natao ary notadiavina ny fomba rehetra mba hiverenan’ny fandriampahalemana sy izany hoe Firenenana tan-dalàna izany, fa indrisy…!
  Ny mpanongana dia mijanona ho mpanongana amin’ity saina sy fomba ratsy, ary ny tena mampalahelo dia ny mijery an’ireto mpanao pôlitika toa mitady izay mahasoasoa ny tenany fotsiny !
  Raha tsy avela milatsaka ho fidiana eo ny Filoha Ravalomanana (ilay mpanongana sy ny tariny moa dia efa fantatra angamba ny hahazo an-dry zareo), dia tsipòny tsirairay ry zareo ny akotry sy ny voan’ahi-dratsy ary vato kely, fa tsy mety amin-tsika ny mihinana vary tsy azo hoanina â !

  Tsy azo ekena intsony izao ! Raha tena ilaina, dia aoka aloha Andriamatoa Filoha hajaina hisintaka kely, fa dia alefaso amin’izay ny gidraka !
  Aoka samy hihinana ny malotony ao daholo ! Ataovy lisitra fotsiny ireo nahazo vola be tamin’izao fanonganam-panjakàna izao, dia omeo izay mbola tena mendrik’azy ireo !!

  Na hiodin-kavia na hiodin-kavanana ny vahoaka, efa tena potika ny firenena ! Ataovy amin’izay ny fitsaram-bahoaka rehefa tsy hanao ny asany ireo mpitsara sy mpitandro filaminana (anisan’ireo tokony ho TSARAINA IHANY KOA) ! Sa mbola misy be fanantenàna any ho any ?

 8. efa voalaza anie fa tsy hita izay nilana iny fihaonana iny e!
  fandaniana andro sy fandrebirebena fotsiny, anaovan’i domelina sangodim
  -panina fotsiny.

 9. Amiko indray dia tsara manao jeritodika isika ka manandrana mamantatra fa ahoana no voavaha ny olana tamin’ireny 2002 sy 1991 nefa tsy nisy sahotaka? Misy olona tompon’andraikitra avy amin’ny ankolafin’ny ara-dalàna tokony hiresaka amin’ny ONU,UE,USA,UA etc…aiza ireny olona ireny?Izao Andriamatoa Fransman hiresaka amin’ny ireo antoko nanao sonia ny tondrozotra, omeo azy ireo tsirairay indray ny kopian’ny tondrozotra dia surligner-na kely izay fepetra mbola tsy tanteraka hatrami’izao. dia ahitsy daholo izany rehetra izany dia lavorary ny raharaha.Ka tsara tonga eny amin’ny toerana hisian’ny fivoriana ny vahoaka miaraka amin’ny kopian’ny tondrozotra dia aseho an’ny mpivory izany alohan’ny hanombohany.

 10. Manana vahoaka kokoa aloha i Ravalomanana ary inoana tokoa fa mety maro nefa misy manohana ihany koa i Rajoelina izay atao hoe ireo mivory miaraka aminy fotsiny sy mpandraharaha vahiny sy ny mpiaro ny tombotsoan’ny frantsay Ka raha ny isian’ny fitoniana dia tsara raha samy mirotsaka izy mirahalahy mianaka ireo. Tsy mety ny hanakanana ny tsy hilatsahany satria mety miteraka korontana ary ny ady an-trano no ialana
  I Rajoelina mantsy dia manao izay isakanana an’i Ravalomanana mafy nefa hita izao fa misy vahoaka miaraka aminy ary olom-pirenena ireo ary demokrasia sy fanjakana iaraha-manana no fenitra Ka tokony ahatsiaro tena i Rajoelina sy ny mpiaradia aminy fa tsy hanao demokrasia izany izy ireo izay tsy fitiava-tanindrazana izany
  Izay tena hampahaleotena ny CENIT no tokony ho jerena ka any amin’ny Fokontany dia arreter na ny lisitra ka atao izay hampangaraharaha izany amin’ny olona ao aminy sy eken’ny rehetra. hamafisina io fihavanam-pirenena io

 11. Ô ry Andriandahifotsy a! 2002 FAHA RAVALO: Nandriakany rà, Zanadambo sy milisy contre armée légale. 1991 FAHA AMIRAL ROUGE: rà nandriaka. Diabean’ny fahafahana: VAHOAKA TANAMPOLO contre armée amiral rouge. DE TSISY SAKOROKA VE? Aza miteniteny foana woa refa tsy ampy base sy solaitra. Ataovy mitombona sy matotra tsara ny raisonnement!

 12. Efa be ny maty tamin’ireny 2009 ka ataoko fa tsy mila sakoraka intsony, nihoatra noho ny tamin’ny 1991 sy 2002.Izay ny tiako hotenenina.Tamin’ireny andro ireny tsy nanohy nitifitra ny milisy sy ny zana-dambo rehefa nahita fa tokony hajaina ny feon’ny vahoaka sy ny safidiny ary nitsahatra nanohitra koa ny mpanao didin-jadona.

 13. Zao ny tsy fantatrareo ry Andriandahifotsy, ny fifanarahana tany DAKAR II t@ Deba sy Raosy, taorian’ny fihodinana faharoa, de woe, Ratsiraka sy Raosy samy président, ministère intérieur tsy momba ny atsy sy ny aroa, fifidianana hotantanin’ny NU. Nanao sonia Raosy, kanefa ny nitotonan’ny tongony no ela, de nolaviny ny soniany, nandray basy izy, nanakarama Zanadambo sy milisy,zany woe, tsy raharahan’io rangahy io, na de kely akory aza ny hisian’ny rà latsaka, fa ny pouvoir alaina na arovana amim-basy, zay ihany ny an’iny. Tia rà mandriaka iny dadanareo iny, na inona na inona lazainareo.
  Rajoelina de tsy mba nanome baiko tafika hitifitr’olona zany. Niaro ny ràn’ny mpiray tanindrazana aminy foana, tsy hisian’ny fifandonana izy. Aza lany andro miaro sovaly maty lian-drà Andriandahifotsy ô! maneke, fa rainareo, be loatra ny hadalana vitany, ka mifototra aminy. Ny adihevitra tokony hataonareo, de woe, inona no fomba ara-dalana, ho enti-manonitra izany folie de pouvoir nataon-drainareo izany????

 14. Araka ny voalazan’ilay Polisy fantatro izay dia efa tena kely hono sisa ny miaramila miaro an’i DJ @ izao fotoana izao.
  Ireny fifamonoany teny Ivato teo ireny dia profon’izany letsy ry RABE a !
  Efa ambivitra ny kofehy ilingilianareo e !
  Hiverina @ Sezara izay an’i Sezara ary hesorina @ Losofera izay nangalariny !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *