EFA ELA NO FENO NY FEPETRA FILATSAHAN’NY FILOHA RAVALOMANANA HOFIDIANA

Aoka isika hoy mailo hoy Henri Randrianjatovo, teny amin’ny Magro Behoririka androany. Efa fantantsika daholo hoy izy ireo mpanao politika, fa arakaraky ny sariny ny zavatra teneniny.Raha nahita tamin’ny fahitalavitra isika dia nahita fa ilay sary fotsiny aza dia efa ahafantarana fa proTgv ilay olona. Ahoana no ilazana hoy Henri fa revolisiona ny tamin’ny taona 2002, fa tsy fanonganam-panjakana. Ny antsika hoy izy raha ny fampihavanana izany dia efa tany Maputo izany. Aza taitra isika fa misy olona asain’ny frantsay mihorakoraka etsy sy eroa. Ny frantsay hoy ity olomboantendry ity, no ao an-damosin’ireny. Ny azy dia ny haka ny Nosy kely aty amintsika no mahamaika azy. Raha hitady izany aza izy hoy Henri dia ny iraisam-pirenena no manapaka izany fa tsy ny lalam-panorenana izay nofidiana tamin’ny karam-pokontany. N’inon’inona lazain-dry zareo hoy izy dia mazava fa ny tondrozotra no lalàna mifehy an’i Madagasikara. Ny filohan’ny fikambanan’ny ben’ny tanana eto Madagasikara Ralaiseheno Guy Maxime kosa dia nanohy ny fampitam-baovao nolazainy omaly. Tokony ho jerena hoy izy hoe inona no marina, ary izay ilay miteny. Telo taona izao teto amintsika dia  vaovao lainga hatrany no natao.  Ankoatra izay dia namaly avy hatrany an-dRajoelina ny tenany izay nanambara  alohan’ny nandehanany any Seychelle hoe feno ny fepetra filatsahany fa ny filoha Ravalomanana dia tsy mbola tsy feno izany fepetra izany. Raha fakafakaina hoy Guy Maxime dia ny toerana any Seychelle ary ny hihaonany dia ny filoha Ravalomanana. Vanim-potoana mbola handehanany hidinika  any izany hoy ny fanazavana. Dikan’izany dia horakoraka ny any sahona fa ny tsiboiboka ihany no tompon’ny rano. Hampitaina any amin-dRajoelina hoy izy fa efa ela no feno ny fepetra filatsahan’ny filoha Ravalomanana. Momba ny filazan’ny sasany fa mitovy ny zavanisy tamin’ny 2002 sy 2009 dia nambarany fa fanonganam-panjakana no nisy teto tamin’ny 2009 ary fifidianana no nampiala an’Ingahy Ratsiraka teo amin’ny fitondrana. Namafisin’ity mpanao politika ity, fa tsy misy filaminana eto raha tsy miverina i Dada. Andriamatoa Fidison avy amin’ny ankolafy Zafy dia namaly ireo milaza fa hanao ny fampihavanana. Olona gaigy ireo hoy izy, satria io fampihavanam-pirenena io no imatimatesan’ny Pr Zafy Albert. Ny antony hoy Fidison dia maro loatra ny krizy teto amin’ny firenena. Raha tamin’ny taona 1975 no nisy ny krizy dia afaka 15 taona niverina izany. Taty aoriana hoy izy dia nihena ho 7 taona izany. Noho izany tsy manakatom-baravarana amin’izany fampihavanana izany ny Pr Zafy Albert satria gasy ray sy reny isika rehetra.Matoa  isika mijoro eto an-kianja dia noho io fampihavanana io.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *