FJKM : LANY 1 ER TOUR NY FILOHA RAVALOMANANA

Amin’izao amin’ny 3 ora maraina hanoratanay  izao no fantatra ny vokatra voalohany amin’ny fifidianana eo anivon’ny synoda lehibe fiangonanana FJKM, izay atao aty Manakara.Vaovao lehibe no azo tamin’izany :  « 1 er tour dia vita » ny filoha Ravalomanana, io no vokatra azo tamin’ny fifidianana mpiandraikitra foibe .Izy irery ihany tamin’ireo fifidianana natao taty no  lany amin’ny 1 e tour.Isany lany tamin’izany fihodinanana voalohany ihany koa ny Pasitera Rasendrahasina Lala Haja sy ny Pasitera Irako Ammi Andriamahazosoa izay hany nahazo ny antsasamanilan’ny mpifidy.Mitana ny rambony kosa ny Pasitera Nestor Razafindramanitra  sy Pst Tehindrazanarivelo izay kandida natolotry ny FAT.Marihina fa ireo mpiandraikitra foibe miisa 80 no voafidy tamin’ity anio ity, ary izy ireo indray no hifampifidy izay ho Birao foiben’ny FJKM, amin’ny Alarobia ho avy izao vao ho tena fantatra mazava ny anaran’ireo ho lany amin’ny mpkambana vaovao handrafitra ny Birao foibe.

Azo tarafina amin’ity fifidianana natao taty Manakara ity izay endriky ny fifidianana hatao eto Madagasikara.Mbola mamimbahoaka ny filoha Ravalomanana ka tsy azo ahilika amin’ny fifidianana, mbola tsy tonga eto Madagasikara aza ny tenany dia 1 er tour dia vita, maika fa…

60 pensées sur “FJKM : LANY 1 ER TOUR NY FILOHA RAVALOMANANA”

 1. Ho jaloux indray ny mpanohana ny mpamarotra tanindrazana isany, ireo manao ho andriamanitra ambony kokoa ny fisolelaham-Bo… HAT isany

  Ceci est une parmi les preuves transparente et indiscutable que l’image du président Marc Ravalomanana demeure gravée dans l’esprit et coeur des NOUS Gasy!

 2. HITA AMIN’IZAO VAOVAO AZAO IZAO IZANY FA DIA TSY MANKASITRAKA NY FITONDRANA AMIN’IZAO FOTOANA IZAO MIHITSY NY OLONA REHETRA – RAHA OHATRA KA NA NANONGAMPANJAKANA AZA NY FAT KA TSY MAHANTRA TOY IZAO NY VAHOAKA ARY MIHINANKANINA AVOKOA DIA HO HAFA NY FANDEHAN-JAVATRA TETO : RAHA VOATANAN-DRIZAREO NY MENAKA HO ROA ARIVO ARIARY – NY VARY HO MORA ARY TSARA NY FANDRIAMPAHALEMANA-NY MIARAMILA MIARO NY VAHOAKA – VOATANANY NY FIRENENA SAINGY TSY IZANY NO MISEHO – KA TSY MAHAGAGA MIHITSY RAHA MIODINA AMIN’NY FAT NY OLON-DREHETRA.

 3. tene marina fa mamim-bahoaka ny dada!fjkm doly manko ny gasy;ary ny beboty dia manaiky ny fodiany maika

 4. Efa nilaza izahay tany ambolohany, fa ho lany dadanareo faza miasa loha @ zany. Ny vola misy, ary tsy misy manambola sy afaka mandidy ny patron be n’ny FJKM, na pastera, na presida sinodaly. Raosy no tena nahatonga ity antokom-pinoana ity ho lasa antoko mpanao politika, de jereo ireny lava raoby tsy any am-piangonana intsony no miasa, fa lany andro manao MANIF POLITIQUE. Mazava ny lalam-pifidianana fa NY OLONA TSY PRESENT AMIN’NY ANDROM-PIFIDIANANA, DE TSY ELIGIBLE, de tsy miraharaha an’izany ny FJKM, fa andriamanitra hita maso Raosy aloha no voalohany, avy eo vao mivavaka @ tsy hita maso.
  Ny vola misy hoy aho tany am-boalohany, ka na de omeny 1 million d’euoros isanisany ireo grands électeurs 80 isa ireo, de tsy mahalany ny volany velively.
  Mbola haveriko, fa mnantena ianareo zanakosy ireo, fa fitsaram-bahoaka indray no nahalany an-dRaosy, ny ambadik’izay, de hanafay ndray Andriamanitra, satria mbola fahefan’olom-belona manam-bola foana no entin’ny FJKM hitantanana ny asa masina tokony tsy hijerena saranga na tavan’olona. De hoy zahay woe, tsy mahagaga izany, fa ny andriamanitry ny FJKM, de Ravalomanana.

 5. Mirary soa ho an’ireo izay lany sy izay hitondra ny Birao foibe. Tsara loha rahefa voatefaka ireo Nestor sy Davidson ny tariny ireo.

 6. afaka miteny izay teneninareo eto ianareo, tadidio fa ny marina tsy mba maty, ary aza mitsara mba tsy ho tsaraina, ny fihevitrareo dia izay efa voalanao izay ry bogor, ny fijerinao dia tahaka izay ihany koa, fa « ny fihevitro tsy mba fihevitrareo  » hoy Andriamanitra, ary « ny lalako tsy mba lalanareo », tadidio fa misy farany ny zava-drehetra, mivavaka ho anareo izahay mba hihiratra amin’izay ny masonareo!!!!

 7. Tsy ny vola no miasa ry bogor a,ny olona no efa nahalala fa tsy nety ny manongam-panjakana,andrasana ho iza no hitsangana hanohitra ny tsy mety raha tsy olon’Andriamanitra,aza mijery diso fa ianareo no efa rain’ny lainga ka nahelin’ny ankoho kely ny nafenina rehetra,izahay na hesohina aza dia hijoro n’aiza n’aiza toerana ka ahitanay ny tsy sitrak’Andriamanitra!Ny fifidianana dia nanaraka ny fitsipika fa izahay aza tsy Fjkm mahalala fa nanaraka ny lalana izay natao tao satria novakiana daholo aloha izay mety hanekena natsy ahafahany milatsaka vao natao ny fifidianana,aza mamendrofendro fa mibaribary ny ratsy nataonareo e!

 8. Mbola ato daholo ve ê ? Mitselika kely fotsiny !
  Ny foza efa kenda tany Maputo, toa mbola miseho milay foana ? Faly ery ny « sasany » miafina ao anatin’ny pataloan’ny « beboboty » ! Asa inona no ataony ao ?
  Tsy ampy ny isan’ny « beboboty », dia ny avy eny Andralanitra indray koa izao no vatsiana fitaovam-piadiana !
  Mody nanao sinema teny amin’ilay maopera fôpla, dia « mpiambina » miisa 1000 indray no hiaro an-dramaopera ! Tena hiambina sa hanafika ?
  Mazotoa daholo aloha ry mpiaro ny ara-dalàna rehetra ! Mitohy ny tolona na dia efa mandrovi-tsihy aza ny foza !

 9. Miarahaba ny FJKM nahavita ny adidy masina ary mitondra ambavaka ireo voafidy mba hahefa ny andraikitra mafonja sy tsy azo refesina satria zava-panahy ary asan’Andriamanitra rahateo.
  Ilaina ny vola ary na ny sampana tsirairay ao amin’ny Fiangonana aza dia mila tokoa saingy mba anisan’ny lany tamin’ny 1er tour koa izahay tamin’izay zara franompoana nefa tsy nilàna na iraimbilanja aza. Koa ekeo fa raha asa lehibe sy goavana no atao dia andraaikitra mavesatra izany ary tsy izao tsivalahara na tsivakiantatra na sanatria voatavo tsimifandraka rehetra izao no omena izany adidy izany! Izahay rahateo dia mino fa izay tsy vitan’olombelona dia efain’Andriamanitra araka ny habeny fitiavany ary hanehoany ny voninahiny koa raha misy lany 1er tour hanao ny asa dia ampio izy f aizao vao ilàna vola fa tsy izany hahalàny akory no ilàna vola! RAHEFA HIASA VAO MILA VOLA TOKOA E! Raha afa-manao ise ry bogor dia manaova ary mahereza fa raha tsy afaka kosa raha tsy efan’ise farafaharatsiny izay efan’ireo manao dia fahendrena ny mivavaka ho an’ireo manao ary minoa fa hanampy an’ise Andriamanitra amin’izay vitan’ise eny fa na tsy manambola aza ise! raha manana moa ise dia asehoy ny fahaizany sy ny talenta satriafahasoavana izany e!
  MANIRY SOA

 10. Fa i Bogor Rabe ve mba mahafantatra fa iza mou zao no tena mampiasa vola any Manakara any? Iza marina no mitady hividy vola an »Andriamanitra?, sao ilay fankahalàna olona no betsaka dia ilay hataonareo indray no ahilika any @ sasany! zay mantsy no spécialité foza!

 11. Be ny tiana ambara fa aleo alamina tsara ny ao antsaina sy ny hevitra tiana ambara.

  Hita sy vita izay fifidianana, mety afaka itarafana ny vokatra any aoriana ve izany, tsy fantatra.

  Mirary soa ireo birao ahefa be @ izay adidy nankinina taminy.

  Ilay Andriamanitra Tsitoha homba sy hanolontsaiana azy.

  Ny voninahitra anie ho an’Andriamanitra irery ihany.

  Randy

 12. lany filoha ingahy ravalomanana;fa ahoana
  ary ty fijikaemo ity:mieritreretana ry mpino;hitako no lasa any @fiangonana zandriny doly ry zareo;jamban,ny vola ny mpitarika

 13. d mampme i dame hanitra;ianareo no te hingitrika any ka hiasa loha aminareo any ny parlemantera;mba menatra aho raha pasitera fjkaemo !avocat du diable marina;miverena aloha misosy fa aza mody mapiresaka mamitaka ny zanak’olona eo

 14. Tena olona kely saina marina ireto fjkm ireto, efa hita zao
  fa olona mpanompo sampy ravalomanana dia mbola lanina ndray,fanafody maro karazany no tratra tao @, nefa solontena mpivavahana no asa atao,tena fiainana devoly marina eto an-tany ka devoly tsy maintsy mandresy @zavatra ratsy rehetra ,Tokony mba olona hafa @tareha hafa no lalany fa tsy efa akala bahoaka @iza efa exilé.Samy manana ny tiana marina ny olom-belona rehetra mety mijoué rôle koa angamba ny tarehy sy loha sy politique raha vendrana aza ilay olona dia lazaina fa mety tsara ny asa nataony, ny olona afa tsy mahazo toerany zany kely loha dahalo sady tsy mahay miasa no ratsy tarehy.

 15. Ndriiiy, zato fankahalanao rery rabogosy oh!!!!!
  sao dia mba ianao ary ity lazainao ity eh!!!!!!!
  mandiniha tena re ry rabogosy oh!!!
  miverenena fa mbola tsy tara!!!

 16. Tena marina ny ny tolokevitry Herifidy Rasamoelina, ary manamarina ny voalazanay eto fa Raosy manambola no mikomandy ny FJKM. Aleo zany ho positive-na woe, ilaina ny vola; hampandrosoana ny asan’Andriamanitra, de tena tsy azo hidiovirana mihitsy zany anarana Ravaomanana izany ao @ sehatry ny FJKM.
  Ny zavatra azo lazaina fotsiny, ary tena mahamenatra sady mamohehitra, de maloto loatra ny fiangonana FJKM araka image eto no tiako ho lazaina, fa ny mission n’i Jesosy teto an-tany, zay modely tonga lafatry ny kristiana manerana an’izao tontola izao, de ny hamonjy fanahy, eny fa na de ny mpianatra 12 lahy, de tratry ny fahadisoan-kevitra, fa nihevitra izy ireo, fa hanao politika hanafaka ny jiosy teo amabany ziogan’ny romana no nahatongavan’ilay Mpamonjy, ary ry JODASY aza, de niadiany fatratra ny ho trésorier, kinanjo,nilaza mazava ny Tompo, fa ny fanjakako, tsy ety an-tany, fa any an-danitra, de noporofoiny teo @ fahafatesany teo ambony hazo fijaliana izany.
  Koa ny andraikitry ny mpitarika ao @ FJKM re tompoko, tsy hanao politika, hiady @ mpanao politika zay heverinareo ampiasain’ny devoly mampahantra sy mampahory vahoaka, hahatonga ny fianany ho sambatra sy hiadana. Tsia de tsia! fa hoy Davida:  » Soa ihany aho nampahoriana hitandremako ny teninao ». Mety amintsika izany, ny mahantra, mba hahafahantsika mifikitra sy mitady an’Andriamanitra? Ary mazava be raha jerena amin’ny mouvement chrétiens maneran-tany, fa saika ny olona any @ tany mahantra, no tena be mpivavaka sy matahotra an’Andriamanitra. Ary raha jerena ny olona aty @ tany mandroso, de saika tsy mivavaka ary tsy mino an’Andriamanitra mihitsy aza anakamaroany.
  De aza ampifangaroana politika re ny zava-panahy, fa ny mampalahelo, fa araka ny Mika faha 5, izay efa hitan’ny faminaniana izao toe-javatra ao @ FJKM izao manao woe: Ny Mpisorona mitsara hahazoany karama… » « De asaina ho toy ny tanim-boaloboka Ziona » izany woe, tsy miraharaha ny famonjena fanahy intsony ny Mpisorona(Ry PASITERA), fa lany andro @ politika, ny vola be tampotampoka, ny seza politika, ary na de ny fitantanan-draharaham-panjakana aza, t@ andron-dRaosy, de saika nibahanan’ny akama rehetra FJKM, de ireny ny vokany, nidaraboka tanteraka, satria tsy nanao ho vaindohan-draharaha ny famonjena fanahy, fa ilaina ny vola hoy ny sasany eto, de inona ary ny tombontsoa azon-dRavalomanana naha vice président n’ny FJKM nandritra ny 7 taona nitondrany, sy izao nahalany azy izao indray, toa fandosirana an-tanin’olona, hala-bolam-bahoaka tsy toko tsy forohana, tanana mihosin-drà, harena fongana indray mipi-maso, ho mahana sy hataotra mandra-pahafaty noho ny ratsy natao.
  Fa raha tena lehilahy izy, tsy condition-na woe, atao vice président za vao hanampy anareo ara-bola, fa tokony nanampy sans condition ny fiangonana izy, ary tsy manao kolikoly sy calcul politique, ary ny sasany eto, de sahy mi-rivaliser @ fiangonana rahavavy katolika, zay mbola tsy nahita mihitsy aho hatramin’ny nitsirian’ny voamasoko, woe,mompera katolika nitana andraikitra ambony teo @ fitondrana, hany ka mompera Pedro zay nandany ny androny, nanasoa ny mpiray tanindrazana anao sahirana, no sahan’ny sasany atao tsinontsinona . De tsy olana izany, fa na ny tongotry ny Patron aza mbola tsy nanitsaka teny Andralanitra na de in-1 mandeha aza, fa SNOBE ireny, henatra ho azy ny fisian’ny bakart, roahana eny bongatsara ny 4MI teny la Réunion kely satria nanomana fivoriam-be iraisam-pirenena. Menatra raha hitan’olona ny fahantran’ny mpiray tanindrazana.
  De hoy zahay woe, na inona na inona, fomba ataonareo hamerenana ny andriamanitrareo eo @ seza fiandrianany, na ovainareo koa aza ny lalàna woe, azo fidiana ho président ny FJKM Raosy, de tsarovy, fa raha ny lohamasinina no mivarinana-kady, mivarina manaraka azy any avokoa ny wagon taritiny, zany woe ireo kristiana tsy manantsiny. Ary izany no MHABETSAKA IREO KRISTIANA FJKM VOASARIKY NY SECTE ANKEHITRINY, noho ny hadalan’ireo mpitarika ireo, lany andro manaoa politika. De jereo, fa marina ny voalaza ery ambony woe, « Ny fihevitrareo tsy fihevitro, ary ny lalanareo tsy mba lalako ». De ataovy foana zay fihevitrareo hitondrana zao fiangonana izao, fa ho hitantsika eo, mandram-pahatongan’ny fifidianana, woe ahaoana ny famaizana, sy ny LALAN’ANDRAMANITRA MASINA SY TENA IZY HITONDRANY AN-DRAOSY TSY METY FAY !!!!

 17. Rabogosy a;raha tsy mahalala an Andriamanitra dia aza miteniteny fahatany fa lasa miteny ratsy ny Fanahy Masina,ka sao hahita loza eo ty enao ka hampalahelo ihany satria samy gasy.Manarak izay tsy aleonareo mangina manaja tena fa hita be oe miha matahotra be nareo satria efa hita fa miodina be ny fandehan javatra eto am firenena fa miasa mampiseho ny voninahiny Andriamanitra…mbola aiza no zavatra ho hitanareo satria zahay d mbola hivavaka;hitohy hiandry an Andriamanitra

 18. Lava b ny resaky Bogor fa ty fotsiny no hovaliako:26 janvier sy 07 fevrier anie ka tsy ny filoha Ravalomanana no manana tanana mihosin dra fa ny PTanareo e.Hany ka na nilingilingy nanao plainte tany Afrika atsimo aza d nosintonina haingana le plainte.Ary diniho tsara fa sao de tsy ny filoha Ravalomanana no matahotra sy mahana mandrapa faty fa io PT kely nareo io ka sakanana am fomba rehetra le olona malagasy hody an tanindrazana

 19. Soapeta! araka ny vaovao mari-potitra, de naloan-dRaosy ny vola nangatahin’ireo AV7 ireo. Nisy arrangement à l’amiable natrehan’ny Avocat roa tonta, ary io vola naloha io no tambiny. Hatreto aloha, de mbola tsy fantatra ny somme le vola, fa mbola tsy maintsy hanao fanambarana ny avocat AV7. Ny mahatsikaiky, de tsy nahafaly an-dRaosy, io vola naloha io, de ireny avadika ndray ny resaka @fahaiza-mandainga woe, natahotra ireo AV7 de nanatsoaka ny fitoriany. Ny tsy fantany na de nisy aza ny arrangement, raha tsy mahay lalàna izy, de afaka hanenjika azy ny ministère public, de ho hita eo woe, hatraiza ny herin’ny volan-dRaosy hividy ny fitsarana gasy, zay ataony tsinontsinona isaky ny miteny.
  Mba ataovy kely woe ny commentaire nareo @voalazako etsy ambony io ry Soapeta woe, tsy mahalala an’Andriamanitra zahay, faza manao safobemantsina fotsiny eo rehefa voa @ maharary. BogorBE woa ampy anareo tsara, ary afaka mandona anareo hatrany anaty zanakatedohanareo. Telo taona mahery izay, inona no hataoranay anareo? Toa mbola any @ tsy mahay maka any foana dadanareo e? Efa ela ane no nandrenesanay woe, efa miala aina ny FAT, kanefa arakaraky ny fandehan’ny andro, no mivaha tsikelikely ny krizy. Manantona ny datim-pifidianana, miverina ireo ambasadeurs niala. Raosy ty tsy atany tsy am-parafara. Mapme be woa nareo, ary tsy hampiova inona na hifidy vice président FANTÔME aza ny FJKM, fa ny raharaham-pirenena mihazakazaka be tsy miandry ny tsy afaka sy ny tara. Mbola

 20. aleo tsy ovaina ny resaka ry zalahy sy ry zareo, izay lany aoka ho lany fa nanao ny tsy nety aza adino fa TSY MAINTSY mbola takiana @ny daholo zany.

 21. Ary io foana ny probléme nahazo Andravalomanana teo @fitondrana manenjika bitro telo ,zany hoe mister Ravalomanana mélange ses affaires privés avec de la politique anisany nampialaha aza teo @fitondrana,diso manararaotra gasy loatra fa nahazo basy tany@anglish dia miseho polyvalent @raharaha rehetra ao mada,satria vendrana daholo ny olona ao sady tsy mahalala an’Andriamanitra dia anaovana karazana phylosophie samy hafa andresana lahatra.Ny zavatra mety dia tsy tokony milatsaka filoha ny fjkm izy sady milatsaka president sady efa navita mandat iray sy tapany.Tiana lery atao daolo,tiko,fjkm,presida sns…eto mada fa izahay vendrana daolo.Fitiavana Andravalo no tenenako anio fa saody mba diso trop loatra ka mahafaty no efarany.

 22. TSY METY ARY TSI AZO EKENA MIHITSY NY MANONGAPANJAKANA;;NA METY ATAON ‘RAJOELINA NA TSY METY FA LASA MANOMEOHATRA RATSY HOAN’NY TARANAKA ::TSY MILA FRANTSAY FA RENY NO NAMONO NY RAZANAY TALOHA ;MODY NITORY TENY IZY TALOHA NEFA ADRAVA SY HAMONO NO TENA AO AMBADIKA REO HAT REO REO NY RAJAKO NY FRANTSAY PAMADIKA NY MPIARABELONA IZAY MALAGASY MITOVY @ IHANY …..

  ASA VITAN’NY HAT : FAMONONA OLONA (NANOMBOKA JANVIER 2009 ISAKIN’NISY GREVY )FANONDRANANA BOIS DE ROSE DEPUIS 2009 1000000T D BOIS DE ROSE NO NIVOKA JEREO FA @ LCI MISY NY DOCUMENT
  VATOSOA TSY RESAHINA
  VOLAMENA + DE 4000 KG NO LASA
  FAHANTRANA
  POTIKA NY LALANA
  MIJALY SY NOANA NY VAHOAKA
  MANJAKA NY DAHALO ANY AMBANY VOHITRA
  FANAFIHANA MITAPIADINA AANY @RENIVOHIRTA

 23. Ary aza miakapofona b ry Bogor fa inn ary ty!arrangement a l amiable…d mbola tsy fantatra le somme…mapme be ange zany lazainao zany e de toa tsy heno mintsy nidedaka b nareo menakavy sy ny AV7 oe naazo vola? D faly zany zay ho anareo mahita oe mivaha ny crise fa ra zahay vahoaka alo d tena mbola tsy mivaha satri mbola mpanongam panjakana no manao voyoucratie eto,mbola ny rasily nanampy tam coup d etat no te hanao lalana eto.Constatation ireo fa zahay tsy kivy am zany,mbola eto ihany .Farany institution ara dalana ny FJKM fa tsy zavatra tsisy dikany otran ny zay reetra ataonareo ao am fat akory ka hanaotao foana(style oe inn moa de afaka entina mifidy tam referendum?d inn moa no nentin ny kilonga nanala cepe?Kitoatoa e.Manararaota faramparany e…Saddam Hussein sy Kadhafi aza reny no niafarany….

 24. Izany Manao Raosy olona izany ve no atao hoe Mpivavaka!!!!!e!e!e!e!e!e BIBIDIA 666!!!!ny Mpanara dia an’i JESOSY TSY NAMPIANARINA HANOPA OLONA!!!tsy anjaran’izy ireo koa ny mitsara!!!!fa ny zavatra hita sy azo tsampain tanana kosa azo tenenina raha toa ka marina mba hahataitra ny olona sao mankamamy ny ratsy izy ka tonga ota sy miara petsapetsa @ mpanota!!!toin’ny hoe mpanongam panjakana!!!mpandroba’mpampitifitra olona!!!milaza ny hilatsaka de avy eo indray mivadibadika eo!!!mandainga fona!!!!nefa ny lainga mankaiza moa? ATAO NY SONIA DE TSY TANTERAHINA!!!!sns!!!Mazava hoazy fa raha manaraka ireny olona ireny ny vahoaka ao aminy dia tsy hisy fitahiana mihintsy hoan’ny firenena fa hijaly foana satria A/tra dia mamaly hatrany @ taranaka fara sy dimby!!!!RAHA MANENJIKA NY FJKM ndray ENAO RA BOGOR DIA TENA SAMBATRA IZY IREO SATRIA VOASORATRA FA TSY MAINTSY HOENJEHINA NY MPANARADIA AN’I CHRISTY!!!!fa ny olona tsy misy mpanenjika dia tokony handinin tena izy!!!!ENAO OLONA MANAO OSY OLONA IO ARY SAO DIA TOKONY HIJERY FITARATRA ALOHA VAO MBA MITENY!!!!!arakara tarehy mantsy voa javatra!!!diniho aloha ny tenanao vao mijery ny an’ny olona e!!!!Fa raha mba enao moa no ataon’ny olona hoe Mainty be tsy faka taranaka de mba zakanao ve?????

 25. dia 1er tour koa dia vita amin’ny fifidianana manaraka satria voamaika mamimbahoaka ny filoha Ra8 ary nitady tombony ny fatdevoly ka dia ahita ny AFOBE MIREDAREDA, nanalika i ra domelina ka hianjera any amin’ny tranom-biby mendrika azy.
  Arabaina ny Filoha RA8 HAJAIN4NY MALAGASY eran’ny NOSY

 26. Fa sary OVIANA io sary io e ! Raha io no jerena mantsy dia EFA eto Dago izany Dada ?
  Sa ….MBA….fotsiny alohan’ny hatongavany ?

 27. Hita tokoa izao fa afangaron’areo sasany ao @ fjkm politika ny finoana. Mba mitsinjova lavidavitra ihany fa aza dia ny androany loatra no jerena.

 28. Le secteur pétrolier et minier Malgache rapporte 139 million de dollars cette année mais ses revenus sont majoritairement transférés sur des comptes appartenant aux étrangers.Il n’y rien d’étrange car le contrat a été mal négocié de la part des autorités locales.
  En revanche, il serait intéressant d’auditer les comptes créditeurs Malgaches et les institutions suivantes pourraient le faire:

  – Bianco
  – Banque Centrale
  – Transparency International

 29. Ry >>Bogor>> sy ny namany rehetra toa azy >>Azonareo tenenina izay tenenina eo ry fozaorana isany, fa omeo porofo mivaingana @izay voalazanareo aloha ny olona, izahay mantsy efa ela no nahare fa hatrmin’ny Firenena Amerikana, sy ny firenena mikambana aza lazainareo fa voavidin’ny dadanay, ka fantatray izany ny tianareo ho lazaina koa eto fa ianareo ilay tsy hanaiky izay voka-pifidianana eo mihitsy na dia marina sy heken’ny rehetra aza (afa-tsy ianareo fozaorana). Ny ahy hamariniko ny lazaiko: nisy olona teto t@ taona 2001-2002 nitaky ny FAHAMARINAN’ny voka-pifidianana ka nangataka ny hampitahana ny PV’nireo candidat rehetra t@zany,ary io olona io nilaza mazava fa raha atao ny fampitahana ka hita marina fa resy izy dia MANAIKY ary miarahaba ny mpandresy; tsy neken’ny mpidongy toerana anefa izany sao manjary hita eo ny vokatra marina tiany nafenina, satria mbola teo aminy ny fahefana.(Marc RAVALOMANANA io olona io). Nisy nitsangana nanohitra azy indray t@ 2009 ka nilaza fa naloham-bahoaka izy, tiany ho fantatra ny FAHAMARINAN’ izany, ka nanoso-kevitra indray izy hampanao Referandum hijerena ny FAHAMARINAN’izany hoe naloham-bahoaka izany na tsia, ary mbola nilaza koa izy t@izany fa manaiky izay lazain’ny vahoaka eo; tsy nanaiky ndray anefa ireo nanenjika azy t@zany ka nandà izany fikatsahana FAHAMARINANA izany, ka dia naongany tsy niandrasany safidim-bahoaka (fifidianana) indray izy, Dia hiverina @ fifidianana natao androany @zay ary aho hoe: olona mpitady ny tena FAHAMARINANA toa izany ve no hamita-tena ka hanafina ny marina @ alalan’ny fividianana safidin’olona, indrindra² fa asan’ Andriamanitra no atao, ary olon’ Andriamanitra no miasa ao? hapetrako hampiheritreritra anareo Fozaorana izay, mba tsy hanao bontolo @ fankahalana olona fotsiny ka rehefa resaka Ra8 dia ampidirana sain’devoly foana ao. EFA MAHAZATRA AZY NY FANARATSIANA, ARY EFA MIHA ZATRA KOA IZAHAY ZANANY, FA IANAREO SAO HAHAZO ANAREO NY OZONA AVY @ ANDRIAMANITRA @TY FANENJEHANA LAVA NY OLOM-BOAHOSONY ITY EH. ISIKA REHETRA TIAN’ ANDRIAMANITRA HO VOAVONJY AVOKOA, KA AZA MIKIRY BIBY MANKANY @ HELO REH, FA TSY HO ZAKANAO ANIE NY ANY EH, MANDRAKIZAY ANIE NY ANY EHHH,

 30. >>rabôgosy>> bogor>>mpiaro>> ho anareo sy ny hafa namanareo ny teniko teo aloha teo. Ny momba ny AV7 nlazainareo ndray, omeo anay aloha ny porofo; ary na nisy aza izany vola nomen’ny filoha Ravalomanana Marc izany, dia mino aho fa vola nangatahan’ny AV7 taminy io satria mety tsy nahaloa ny volan’ireo intsony Rajoelina nefa ireo mpikambana ao maro ihany no nofitahany hiditra ao, ka mitady vola ho an’ireo ny mpitarika ny AV7, dia nalahelo i Dada dia nomeny ny vola nampanantenain’ny Rajoelina homena ireo. Fantatro tsara ny Dadanay, fa tsy azonao hampiasa vola @ zavatra maizimaizina sy ratsy izany izy, fa matoa izy izay manome, dia fitsinjovana ny fiainan’ny madinika noho ny halahelony sy fitiavany an’ireo; ankoatra izay tsy manome anao izany izy.

 31. Maty BogosBogoRABE marina mafy. Teraka ndray izay tsy ho teraka k’ty !

  Arabaina Andriamatoa Filoha mamim-bahoaka !

 32. HOY AHO NY TENA MAMPIHOME AMIN4ITY FIFIDIANANA BIRAO FOIBE fjkm ITY DIA HISY OLONA TSY FJKM AKORY HO TEZITRA SY ILANJA ORONA SY IVONTO ORONA BE AO ARY ANAO HO TSIIIIIIIIII SSSST ERAN4NY TRANONY DIA IO TOKOANY ARY RY BOGOR E RY MPIARO LOZA KA MIVONTO ORONA AO AMIN4NY TSY ANTONY

 33. Efa nambara ombieny fa tsy ny FJKM no halan’ireny olona mpanenjika azy ireny fa ILAY JESOA KRISTY TOMPO. Na ilay anarana fotsiny aza dia tena mamelombelona ny fanahy ao anaty : FIANGONAN’I JESOA KRISTY ETO MADAGASIKARA. Ny fifidiana izay ho birao foibe dia efa notrotrona ambavaka nandritra ny fotoana ela. Isaorana an’Andriamanitra izany fa efa ho tanteraka ankehitriny. Na iza no ho lany eo na iza dia izay no fitondran’Andriamanitra. Izao anefa no tsarovy fa ny Tompo dia hendry ary manam-pahalalana mihoatra ny olona rehetra. Ireo no lany izay notendrin’ny tànan’Andriamanitra. Ry Nestor R. sy tariny kosa aloha dia hitam-poko, hitam-pirenena fa ny handrava, ny hanakorontana, ny hangalatra no tena mba programan’asany tiany hotanterahina. Izao no tsarovy fa tsy maintsy HOTSARAINA eo anatrehan’i JESOA KRISTY TOMPO isika, aza ny Fiangonana no hanaovana ny asan’ny maizina.

 34. Dia miarahaba anareo mirahalahy mianaka! (Pasitera Rasendrahasina, sy Atoa Ravalomanana Prm) samy lany soa aman-tsara eo amin’izao fifidianana sy fanavaozana ny Filoa, Filoha-lefitry ny Foibe FJKM izao!

  Manaporofo tanteraka fa mahay ny zavatra rehetra Ilay Andriamanitsika, ary manao ny zavatra rehetra ho amin’ny fotoany avy IZY!

  Koa mitso-drano anareo « Hahefa-be amin’ny asan’ny TOMPO. »

 35. Mitovy @ tantaran’i Joba ny tantaran’ny Filoha Ravalomanana Marc.
  Niera t@ Andriamanitra i satana mba hampijaly an’i Joba ary nomen’Andriamanitra alalana izany afatsy ny fanesorana ny ainy tokana ihany.
  Toa izany koa no mahazo ny Filoha Ravalomanana Marc, dia ilay notahian’Andriamanitra ka nanankarena ary avy eo nopotehin’ny devoly fa tsy afak’izy ireo ny ainy na dia nofofoina aza araka ny fijoroana vavolombelona nataon’i Charles Andrianasoavina.
  Dia mbola ho avy ny andro hamerenan’Andriamanitra ny Filoha Ravalomanana Marc amin’ny voninahityra lehibe eto Madagasikara tsy ho ela, mbola mahazo mirehareha aloha ny devoly nomena fahefana kely.

 36. Mampalahelo mihitsy ny rafi-pisainan-dry BogorDeniseRabe. Hita fa tsy tany Manakara ianao ka minomino foana izay mba renao tetsy sy teroa. Nisy tokoa ny nanome vola tany fa tsy ilay eritreretinao. Nanantena hatramin’ny farany ny Tena Gasy Vendrana ( TGV ) fa ho lany ny olony, satria nihevitra ry Vendrana fa omena vola ny olona dia ho vita teo ny amin’ni Lala Rasendrahasina sy Ravalomanana. Fa angaha CAPSAT dondrona daholo ny olona ka hatrany amin’ny FJKM avy no hanomananareo fanonganana ?
  Koa inona no lesona ho anareo ? Mbola eo amin’ny FJKM dia hitanareo fa hay tena mamim-bahoaka Ravalomnanana. Latsaka ny anareo izay tsy ho latsaka. Diso sy tsy tanteraka ny paik’adinareo hatramin’izay. Koa tena matahotra tanteraka ianareo fa tena ho lany izy amin’ny Présidentielles. Ho 1° tour toy ny tany Manakara koa dia vita. Ary io no tena mangidy aminareo.
  Diniho tsara anie ny ho fizotran’ny raharaha ry Tena Gasy Vendrana ( TGV ) e !

 37. Safidy hoandra bogo! Toa habaribarinao ery ry ise ilay hoe AV7, tanamiosindrà, voavidy vola, raharaham-piangonana afangaro pôltika, Raosy!!! etsetra2…. Mba fantatrao ve fa ilay colonely Charsle novonoinareo fa tsy nety maty iny anie no tena mihosondrà ny tànany e! Tadidinao ve ny nanivativany ny filohampiangonanay tao antanimena? Tadidinao koa ve ilay teniny hoe « hahita ny tantarako ny gasy androany »? ary farany,tadidinao ve hoe CAPSAT iny olona iny? Dia te hametrampanontaniana aminao koa aho hoe: Maninona no tsy eto Dago no tsaboina iny olona iny fa alefa mitsoaka any ivelany any, na dia mody hatao hoe tsaboina aza izy?
  Dia hovaliko aminao ihany ireo rehetra ireo hoe: rehefa ny olona no tia manongam-panjakana dia tsimaintsy manao sorona ny aimbahoaka izy ka ireny rarakompana nivoadra ireny avokoa ny olona nentiny natao sorona teny ambotsirohitra. Ny miaramila no tompon’ny basy fandatsahandrà dia tsimaintsy nokaramaina sy notambazana vola be i Charsles sy ny forongony hamita nytetidratsin’ny FAT, ka rehefa nivadihany hianareo dia nataonareo izay hifofona hatramin’ny farany ny ainy. Tsarovy anefa fa fiasan’Andriamanitra avokoa izany rehetra izany fa » tsy misy takona izay tsy hiseho » dia io hianareo mangovitra mafy dia mafy ny hipoiran’ny tena marina io.
  I dadaR8nay indray dia ampahafantariko ano fa olona laika iny fa tsy mpitondra fiangonana akory, ary asa raha mba fantatrao fa ny laika no manohana aram-pitaovana ny asan’Andriamanitra ao @ fiangonana FJKM, koa ampahafantariko anao fa fanomezampahasoavana avy tamin’Andriamanitra irery hiany no ahafahany manao izany asa izany ka na eto antoerana izy na any ivelany araka izay irinareo dia tsy mitsahatra manao ny asa fanompoany izy fa izany no nanolorany tena hanao ny asan’Andriamanitra.
  Tsy tokony hafangaro hoy hianao ny FJKM sy ny pôltika? Fa mba fantatrao moa ve izany hato hoe pôltika izany? Ny fitondrana vahoaka no hatao hoe pôltika. Ny mpino FJKM eto Dago dia vahoaka amanetsinetsiny ary tia sy mandala ny demokrasia, ka inona no manaitra anao amizany fa tsimaintsy manao pôltika izay olona rehetra milaza fa mitondra vahoaka na antokom-pivavahana io, na fikambanana tsotra, indrindra moa fa ny firenena!
  Lava loatra ny soratro fa dia mirary soa sy fahombiazana hoanao aho raha vonona ny hanao ny tsara sy hatahotra an’Andriamanitra lolohavintsika antampon’ny loha hianao!

  Elie, Kristiana FJKM, Zanaka mpakato an’i Dada

 38. mbola mitohy ny sorona hatr@’izao fa mbola misy miaramilan’i dada vao maty
  indray koa, efa efa nampijaliany izy io dia efa misy voa ny sainy fa mbola tsy ampy
  fa MATY MIHINTSY VAO NAVELANY e!!

 39. Ka le foza ange dia mihevitra fa vitan koposoroka sy basy daholo ny zavatra rehetra e.Ravalomanana no lany vice pdt fjkm de ry zareo no mirediredy marary andoha.mbola aiza anefa no hiafaran ireo foza orana ireo .mahareta fa vao manomboka ny tantara.

 40. Tena mila mitandrina sy mangataka ny Fiarovan Atra sy ny ran Ijesoa Kristy isika zay tia ny fahamarinana sy mi denoncer ny ratsy ataon ny devoly sy ny mpanara dia azy.Mbola hitady handrovi tsihy mantsy ny devoly fa tsy ho faly am zao zava miseho zao.Jesoa kristy Tompo hiaro antsika reetra.

 41. Lazao izay lazainareo ry mpialona rehetra a!
  Mifalia sy mireharehà fa Itpkv Rasalama no sorona nampisy ny kristiana malagasy.
  Mbola ny razam-ben’ny FJKM ihany koa no nampisy ny teny malagasy sy baiboly malagasy voalohany!
  Tsy mbola nisy olona novonoina sy nohenjehina teto satria hoe katolika. Fa na t@ fanjanahan-tany na anio dia efa namono olona ny katolika…
  Mbola ny FJKM ihany koa no namoaka ireo mahery fo t@ 1947. Raha nanana izany ny hafa dia efa nodradradradrainy izany.
  Niaraka sy nanohana ny Padesm ny katolika ary katolika daholo ny ankamaroan’izy ireo (>98%, chiffres non officiels).
  Ny misiona katolika no nampiditra an’i Madagasikara ho zanatany frantsay.
  2009, mbola ny katolika ihany no maro @ fampidira-kizo an’i Madagasikara.
  Tadidio fa katolika ilay ranamana nantsoin’ny vazaha hoe  » Le boucher de Moramanga » t@ 1947!
  Mbola tohizana ve?
  Mila miverina sy manamafy ny fototra niaviany ny FJKM ary tokony hampahatsiahy lalandava ny mahaizy azy izy eo @ fiainam-pirenena.

 42. Tsy manda ny lazainao aho Alidera kanefa koa tadidio fa betsaka ireo pretra katolika no nampihatra ny baiboly ka nanao sorona ny ainy hanampiana ny mahantra  » vœu de pauvreté ».Izaho miteny aminao dia manana ray protestanta(FJKM) ary reny katolika.

 43. Resaka ilaina mikasika ny Tantaram-pirenena izany , ary tsara raha halalinina……
  ANEFA ……
  tSY EFA AMPY ve ny fampiana ny malagasy ataon’ny frantsay, ka mbola ampiana zavatra mety hifanenjehantsika indray ?

  Avelao kely aloha ny momba ny lasa, fa rehefa milamina kosa, dia tsara dia tsara ny hiverenan’izany resaka izany, hamelomana indray ny FIRAISAN-KINA potehin’ny vzaha amin’izao fotoana izao .

  Raha te-ho afaka isika : NY VAZAHA aloha henjehina voalohany
  dia ho lasa ho azy TGV !

 44. AVERIKO indray, fa ny FRANTSAY no olana voalohany eto Mkara, avy eo vao rajoelina (mpiasany).
  Ity misy teny kely nalaiko tany ho any…FA AOKA IZAY NY FAMPIADIANA NY SAMY MALAGASY :

  « Il y a 30 000 Français à Madagascar … la plus grande colonie en Afrique
  Beaucoup ont investi dans la Restauration , le Tourisme …
  qui doivent regrétter l’ epoque bénie du Président Ravalomanana
  ou tous les Espoirs étaient permis

  On parle beaucoup de la Syrie …
  Pas un seul Journaliste à Madagascar …
  pour dénoncer la Misere … La Dictature des Militaires associés à La Mafia Malgache
  L’Etat de non Droit … Le Non respect des Droits de l’Homme

  Le Gouvernement Français a beaucoup investi dans le Pétrole Malgache …
  La Francafrique a encore de beaux jours devant elle … »

 45. Raha mandray ny tenin-drAlidera
  dia tonga ho azy ato an-tsaina ry pastera (ankoatr’ireo voalaza fa resy tantarain’ny lahatsoratra), andr’i:
  Rajakoba
  Andriamanjato
  Paul Ramino

  Mahery fo n’i HAT anie izy ireny, de inona hono ny niandohan’ireny ho olon’ny fiangonana fjkm? (efa eto ihany isika)

 46. Coucou HoAiza !
  Tsy ampy amidin’ny vazaha mihitsy ireto malagasy ireto ! Fa rehefa tonga saina amin’izany ny malagasy,
  ka mba hanao toy ny viet-namiens sy ireo firenena asiatika sy Indesiana ireo vao
  afaka manantena isika fa nivoatra .
  Fa raha mbola eo ireo frantsay ireo, ady andro aman’alina ny eto Gasikara ary tsy ho vita mihitsy.
  Faly ery aho naheno fa nisy nanapoaka baomba teo anoloan’ny Hotel Glacier.

  Raha misimisy izany dia izany no ilaina atao matetika. 🙂

 47. Sao dia mba tetika hanamborana olona indray ity Bomba2 ity??
  tsy ny zanak’i dada mihintsy aloha no hanao izany e raha SANATRIA tena nisy
  ilay izy fa mety ry zareo be bomba ihany, ka aoka isika ho mailo @ vao2 toy itony, indrindra raha ohatra izay
  lasa izay izay sy mbola tsy nisy na naratra na maty fa fantatsika tsara fa bomba KAPOAKA miaro VOVOKA hI!hi!!

 48. Andriandahifotsy,
  Tsy ny fananana fiaviana katolika na fjkm na flm no midika inona. Ekeko daholo izay voeu lazainao rehetra. Fa tsy mbola nahita aho hoe pretra diso vava. Fa maro kosa ireo mpitandrina mandry fotsy.

  Tahiry,
  Inona sy atao inona tokoa moa ny tantara? Mitovy ve ny atao hoe fampahatsiahivana sy ny hoe fanenjehana?

  HoAiza,
  Olon’ny Fjkm tokoa ireo olona lazainao ireo fa tsy ireo koa no holazaina hoe Fjkm. Saonjo iray lohasaha tsy ilaozan’izay mamarara. Fa raha ny ankamaroany no mamarara, asa inn no azo antenaina?
  Jereo tsirairay ny momba ireo olona lazainao ireo fa miasa ho ana tombon-tsoa manokana… ho ampitahaina @ ny filazana nataon’ny Vatican ve? Sa @ zv nataon’i Omar zay tsy mbola nolavin’i Vatican hatr@ zao? Sa koa ny nonce apostolique?

 49. De mamohafoha Guerre de religion izany enao,
  au fond France (Catholique) versus Anglais (Protestant)
  I France mi-imposer ny teniny sy ny fombany, i bekintana kosa mianatra ny teny gasy sy mampita ny traikefany
  Maro ihany koa ireo nilaza fa ny constitution ntsika dia manara-penitra ny Firantay

  Aza mamokafoka ny andaniny: manorata manokana any @ Vatican, toa ny nataon’ny MPINO katolika maro teto Dago – mikasika an’i Omar…

 50. HoAiza,
  Mazava be kosa angamba ireo zavatra lazaiko ireo.
  Fantatra hoe iza no mpila ady mba ilazana ny heriny.
  Famohazana « guerre de réligion » ve ny zavatra lazaiko sa famohazana ny olona ao anatin’ny hadalana ataony? Satria mazava fa tsy maharaka ny zavatra tiany iainana ny eritreritry ny malagasy maro na izy na iza.
  Izaho tsy miraharaha izay ataon’i Frantsa na i Vatican. Mahalala ny tiany atao ireny ary hainy ny antony anaovana izany. Nanoratra tany Vatican ianareo, nasiany sira ve?
  Tsy fiantsiana fa fampieritreretana ireo zavatra rehetra nolazaiko ireo. Tsy fanafokana koa satria milaza ny zava-marina. Raha hitanao hoe fanafokana tokoa ireo zava-nisy sy marina lazaiko dia foka tokoa izany izay voatondro. Anjaran’ny tsirairay no mieritreritra.

 51. Alidera, ny zavatra tian’i HoAiza lazaina angamba dia tsy afaka manao safo be mantsina ianao momba ny katolika indrindra fa amin’izao vanim-potoana izao.Betsaka ireo katolika mafana fo no tian’ny tanindrazany ary tsy mankasitraka an’i OMER.Ary efa naneho izany ry zareo.

 52. Misy pretra rovitra akanjo any amintsinka i Alidera indrindra fa eny ambanivohitra eny ary misy ihany koa pasitera voakarakaran’ny fiangonana tsara koa eny ambanivohitra.Raha amiko manokana dia tsy dia anjarako loatra no mitsara lalina ny fivavahana fa ny any azoko tenenina dia natao fitaovana izy izany hoe arakaraky ny fampiasan’ny olona azy no ahitan’ny sasany hoe ratsy ity na tsara kanefa tokony ho ny eriterritra sy ny fo manokan’ny tsirairay no hifidy hoe iry ny fivavahana arahako.Izay ny amin’iny fa angamba tsy natao ho resahina an’izany eto.

 53. @ Alidera,

  Izaho manokana aloha tsy milaza hoe mila sotasota ianao, fa ny zavatra soritako kosa dia
  NA AMINAO aza tsy mazava aminao ny hoe FANENJEHANA sy FAMPAHATSIAHIVANA satria :
  Tsy misy hifandraisany mihitsy ireo, ary ny zavatra lazainao dia
  SADY TSY FAMPAHATSIAHIVANA, NO TSY FANENJEHANA.
  Ny marimarina kokoa dia midika FANENJEHANA ireo voalazanao ireo satria tany ampiandohana ianao dia « TOA » efa FIHANTSIANA no hitondrànao ny resaka hoe :
  « Lazao izay lazainareo ry mpialona rehetra a!

  Mifalia sy mireharehà fa Itpkv Rasalama no sorona nampisy ny kristiana malagasy.
  Mbola ny razam-ben’ny FJKM ihany koa no nampisy ny teny malagasy sy baiboly malagasy voalohany!
  Tsy mbola nisy olona novonoina sy nohenjehina teto satria hoe katolika. Fa na t@ fanjanahan-tany na anio dia efa namono olona ny katolika… »

  Ireo teninao ireo anie no nahatonga hilaza hoe : Avelao any aloha izany fa…..REHEFA ….milamina ny tany vao TSARA averina izany e ! Izany hoe : Izaho kosa sady tsy manenjika no mila mahalala ny tantara : TSY FANENJEHANA ary tsy mandà NY FAMPAHATSIAHIVANA (izany hoe ny Tantara). Samy mahalala isika fa izay tsy mahalala ny lasany, tsy hahalala ny ho aviny.

  Ny ahy ny zavatra tadiaviko dia :
  1) ny tolona amin’ny vazaha aloha hatrehina AMIN’IZAO FOTOANA IZAO. Nefa ianao milaza fa tsy raharahinao izay frantsay sy Vatican.
  2) Fongorina ilay mpiasam-bazaha atao hoe TGV, fa frantsay rahateo
  3) Tsara ny ahalalàna ny Tantara, ao aoriana kely,……. raha hilamina ihany ny tany !

 54. Alidera !!! 🙂
  Avereno vakiana kely hoe ity :


  « Alidera A.R. dit :
  26 août 2012 à 9 h 17 min

  Lazao izay lazainareo ry mpialona rehetra a!
  Mifalia sy mireharehà fa Itpkv Rasalama no sorona nampisy ny kristiana malagasy.
  Mbola ny razam-ben’ny FJKM ihany koa no nampisy ny teny malagasy sy baiboly malagasy voalohany!
  Tsy mbola nisy olona novonoina sy nohenjehina teto satria hoe katolika. Fa na t@ fanjanahan-tany na anio dia efa namono olona ny katolika…
  Mbola ny FJKM ihany koa no namoaka ireo mahery fo t@ 1947. Raha nanana izany ny hafa dia efa nodradradradrainy izany.
  Niaraka sy nanohana ny Padesm ny katolika ary katolika daholo ny ankamaroan’izy ireo (>98%, chiffres non officiels).
  Ny misiona katolika no nampiditra an’i Madagasikara ho zanatany frantsay.
  2009, mbola ny katolika ihany no maro @ fampidira-kizo an’i Madagasikara.
  Tadidio fa katolika ilay ranamana nantsoin’ny vazaha hoe » Le boucher de Moramanga » t@ 1947!
  Mbola tohizana ve?
  Mila miverina sy manamafy ny fototra niaviany ny FJKM ary tokony hampahatsiahy lalandava ny mahaizy azy izy eo @ fiainam-pirenena. »


  Miangavy re e ! Ajanony ny ady an-trano, fa ny tena fahavalo aloha AMIN’IZAO FOTOANA atao izay hialàna aminy : ny frantsay io .

 55. Marina daholo izany lazainareo izany ry Tia tanindrazana namako isany a! Aza hadino fotsiny fa efa nampilaza ny filoha tokana antsika fa  » tsy ilaina intsony ny mifanasa vangy amireo olomboataingin’ny frantsay ireo » sady mbola nifona tamin’ny Malagasy rehetra izy t@ sabotsy tamin’izay rehetra noheverintsika ho fahadisoany! Izany no tena olon’Andriamanitra marina!!! Dia aoka isika hifanohana sy hifankatia ee!
  Mahereza daholo amin’ny ady mafy hatrehintsika fa fotoanany izao, ary aza mangina @ tsy rariny hataon’i Satana fa mijoroa hatrany.
  Farany, mihezaha hatrany hanao izay hihavanana amin’olona rehetra dia mahaiza mandefitra sy mandinin-tena isan’andro isan’andro!
  Manana finoana fa tsimaintsy ho filoham-pirenen’i Malagasy tsy vakivolo ny Filoha RAVALOMANANA Marc.

 56. Raha mahay mieritreritra dia tsy miady fa fampieritretretana io. Izay no nahatonga ahy niteny hoe fampahatsiahivana ny tantara io.
  Tsy fiantsiana mihitsy koa ny filazana hoe « lazao izao izay lazainareo… »!
  Raha miatsy amiko dia hoe « hiady izany? »! Tsy niteny izany mihitsy aho…
  Tsy fiantsiana ny hoe « Mifalia sy mireherehà, sns. » fa filazàna kosa hoe misy zavatra tsy amin’ny toerany any ho any. Fampieritreretana io!
  Sarotra be veny mahazo ny zavatra lazaiko sa dia efa tsy afaka mandinika loatra intsony noho ny fandemena ataon’i Vatican sy Frantsa?

 57. Andriandahifotsy,
  Mazava tsara ny zavatra nolazaiko hoe « …tsy maharaka ny zavatra tiany iainana ny eritreritry ny malagasy maro na iza na iza ». Tsy nanavaka io!
  Mazava koa ny tiako nolazaina tamin’ny hoe « nasian’ny Vatican sira ve? »
  Azo atao tsara hoy aho ny mieritreritra!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *