Lany Filohan’ny FJKM ny Mpitandrina RASENDRAHASINA, lany filoha Lefitra ny filoha RAVALOMANANA Marc.

Lany ho filohan’ny FJKM ny mpitandrina Lala Haja Rasendrahasina , hitondra mandritra ny efa-taona ny  FJKM, lany ho filoha Lefitra ihany koa ny filoha RAVALOMANANA Marc. Fanombohan’ny fandresena eo amin’ny sehatry ny fifidianana izao vokatra izao.Miarahaba azy mirahalahy isika ary mahatoky fa homba azy ireo hatrany ny Tompo.

 

33 pensées sur “Lany Filohan’ny FJKM ny Mpitandrina RASENDRAHASINA, lany filoha Lefitra ny filoha RAVALOMANANA Marc.”

 1. Miarahaba ary miralahy. Ity no tena Fandresena ambony dia ambony, Fandresena avo dia avo, tsy misy ohatry ity. Mahavita soa amin’ny asan’I Tompo. Matoa ianareo lany dia izay no sitrak’Andriamanitra, ary mbola ankatoavin’ny olombelona. Misaotra ny mpifidy FJKM rehetra eeeeee!

 2. Tsy dia mankasitraka loatra ny fampifangarona ny Politika sy fivavahana ny tenanay kenefa dia faly kosa amin ‘izao vokapifidianana izao satria mbola manamarika izao fa maro ny olona mijoro ao anaty Fiangonana ao. mirary azy mirahalahy ahavita tsara ny asa ary hanao tsara kokoa noho izay efa nato indrindra indrindra

 3. Dia efa ataontsika 1er tour hatrany foana amin’izay izay fifidianana manaraka eo, fa izany no sady mamaly ny hetahetam-bahoaka no tsy mandany vola rahateo, firenena efa latsaka ankaterena ity. Miarahaba anareo Ray amandreny mirahalahy hitantana indray ny Fiangonan’i Jesoa Kristy Eto Madagasikara mandritry ny 4 taona manaraka indray, dia ny Jesoa Tompon’ny asa anie homba sy hanafy hery anareo, ary hiaro anareo amin’ny fingampingan’ny Satana sy ny miaramilany. Mirary ny soa ho aminareo hatrany, mazotoa sy mahefà be amin’ny asan’ny Tompo.

 4. >>Kotobekibo>> manaja ny hevitrao aho fa tsy hoe hamaly anao fa mba hilaza ny hevitro koa izay inoako fa sitrak’ Andriamanitra rahateo dia: ny Politika sy fivavahana izay tokony hiara-dalana mihitsy aza fa tsy hoe mifangaro fotsiny, ny antony; Andriamanitra nametraka mpitondra tamin’ny olom-boafidiny ( zanak’Isiraely ) ary nisy hatrany ny mpaminaniny izay niara-niasa tanteraka tamin’io mpanjaka io, ary izay nanohitra ny ny mpaminanin’ Andriamanitra tamin’izany dia lasa babo, na resy amin’ny ady, sns…, fa izay nanaiky ny voalazan’io kosa dia nahababo tany, na nandresy, na namokatra be ny tany, sns ….; ary io tsy mitovy ny tamin’ny andron’ny Katolika sady izy no mpaminany no mpitondra, raha izay dia miombon-keevitra aminao aho, Ny laicité de l’Etat mantsy dia hevitry ny Frantsay leo ny fitondrana katolika tamin’izany, nefa samihafa mihintsy io, hany ka ny fivavahana mihitsy no sarahandry zareo Frantsay amin’ny Fitondrana, nefa ny fivavahana amiko dia mitaiza ny olom-pirenena hanana fitondran-tena mendrika araka an’ Andriamanitra, ka tsy hitako izay maharatsy izany sady sitrak’ Andriamanitra rahateo izany. Amin’izao ny Frantsay, efa lasa tafahoatra, ny Eropeana amin’ny ankapobeny mihitsy izay nanjakan’ny Ampira Romana, ka lasa mamehy ny fivavahana hidy anaty rindrina efatra sisa, ary maro ny mpitondra sy tompon’andraikitra ambony no Homosexuel, satria tsy tafiditra ao amin’ny fitondrana intsony ny fivavahana.

 5. Faly miarahaba azy mirahalahy ihany koa ny tenako ; voaporofo izao fa mbola mahatoky an-dry zareo ny malagasy, izany noho ny antony maro !

  Tsy dia asiako resaka be intsony momban’io fifidianana io, fa mba misy fanontaniana kely ity ho anareo ato amin’i MyDago :
  Maninona no tsy sokafanareo ilay sujet iray, kanefa ny ataon’ireo miaramila ireo no tena loharanon’ny fahorian’ny vahoaka malagasy ?
  Io no tokony anaovana dinika sy resaka tsara, eto !

 6. Youpiiii.Misaotra an Andriamanitra lehibe isika.Voninahitra ho an ny Avo Indrindra.Faly aho,faly isika ;;mitohy ny vavaka sy ny tolona am tsy fahamarinana.Marina be io tenin i Andry tsy domelina io.Tena ankasitrahan Atra sady voatahy ny fitondrana firenena miaraka am fivavahana.oh ny fanjakan i Davida sy Solomona teo am Israely.Tena efa tokony hialana tanteraka mintsy ny Frantsay sy ny fombany sy ny fisainany rehetra fa firenena efa voahozona io,hitantsika teto ny santionany nampiainan dry fat antsika teto.Mivavaka isika mba hitombo ao am dada ny fitiavana sy ny fatahorana an Atra mba hitondrany an i Madagasikara ho am fandrosoana sy fivelaran ny malagasy rehetra.

 7. Kintana !niandry anao aho fa misy zavatra hilako kely ny hevitrao,
  misy taratasy ho alefa any @ S. Merkel koa asa raha mety ??ahoana ny hevitrao??
  izy io dia natao tsotsotra jereo fa ary @’ilay : » fransmann : mandrebireby ny Gasy » ary ny dikany @ teny Gasy,
  dia efa voadikako koa ilay izy fa azoko aroso eto raha mety, efa nanontanintany olona izay mba azo hanontaniana
  aho ny momba an’io fa ianao no tena nadrasako sao mahazo eto indray aho ( pėtėderire), dia ny fanontaniana manaraka
  hoe hatao @ anaran’iza ilay izy? tsy @ antoko tsy inona fa karazana fampahatsahivana fotsiny azy raha afaka manampy
  antsika izy na tsy haiko???izay mba hataony eo e!Azafady raha tsy mahadiso.

 8. Tsy lazainy iretsy dondrona iretsy indray hoe: nangala-bato indray i Rasendrahasina sy Ravalomanana.Dia ahoana indray ny ataon’i tarik’i TGV mianakavy sa haverina indray fa izy no tokony lany.

 9. ataoko fa efa hafatra lehibe ho an’i foza izao raha mba mbola olombelona misaina
  misy nofo sy rà ry zareo ireo, io aza vao ny fiamgonana fa maika fa ny VAHOAKA???
  vao tsy antsasa-manilan’ny mpifidy akory ireo FJKM nifidy ireo, koa maika fa ranomasina???efa kapoka maharary ho an’
  i foza io fifidianana io, ka tokony hiiratra ny voamasony.

 10. Andriamanitra no isaorana ary ny teniNy rahateo milaza hoe tongava aminao araka izay hinoanao!

 11. Mampalahelo mihitsy ny rafi-pisainan-dry BogorDeniseRabe. Hita fa tsy tany Manakara ianao ka minomino foana izay mba renao tetsy sy teroa. Nisy tokoa ny nanome vola tany fa tsy ilay eritreretinao. Nanantena hatramin’ny farany ny Tena Gasy Vendrana ( TGV ) fa ho lany ny olony, satria nihevitra ry Vendrana fa omena vola ny olona dia ho vita teo ny amin’i Lala Rasendrahasina sy Ravalomanana. Fa angaha CAPSAT dondrona daholo ny olona ka hatrany amin’ny FJKM avy no hanomananareo fanonganana ?
  Koa inona no lesona ho anareo ? Mbola eo amin’ny FJKM dia hitanareo fa hay tena mamim-bahoaka Ravalomanana. Latsaka ny anareo izay tsy ho latsaka. Diso sy tsy tanteraka ny paik’adinareo hatramin’izay. Koa tena matahotra tanteraka ianareo fa tena ho lany izy amin’ny Présidentielles. Ho 1° tour toy ny tany Manakara koa dia vita. Ary io no tena mangidy aminareo.
  Diniho tsara anie ny ho fizotran’ny raharaha ry Tena Gasy Vendrana ( TGV ) e !

 12. Efa mba ela ihany no no nandalovanay sy nidiranay an’io fiangonana FJKM io, fa fiangonana manao condition loatra @ vola io. Raha vao tsy mahaloa karatra zao ny mambra iray,eny fa na de ny tsy fananany aza, de defa mety hahavoaongana azy.
  Mahita faisana tokoa ohatra ny manana zanaka, bevohoka tsy vita mariazy, fa miara-miongana hatr@ ray aman-dreniny. Kanefa, mazava ny tenin’i Jesosy, fa zay tsy nanota taminareo, no aoka hitora-bato azo. Fa betsaka, ny cas efa hitanay maso, fa raha zanaka mpanakarena, mpanohana sy lehibe ao @ fiangonana, no solafaka toy izany, de afenimpenina modiana tsy hita, ary masin-teny tsy refesi-mandidy, ka na de ny pasitera aza, de mikombom-bava, na misolelaka manao akamakama.Ary ny lalàna de tokony hatao ho an’ny rehetra, fa na de ny lalam-pifidianana t@ity aza de niniana nohitsakitsahana.
  De mazava, fa ny olona mpanam-bola no afaka mandidy sy mitondra zay tiany atao an’ity fiangonana hafa kely, eto Madagasikara ity, saingy ny PROTESTANTISME maneran-tany, de tsy lany andro hanao politika izany, sy hanoana ny olony coute que coute hiverina eo @ fitondrana. IZAO NO FANONTANIANA APETRAKO AN’IRETO SAGNAGNA IRETO: FA NANOVA INONA TEO AMIN’NY FIAINAN-DRAVALOMANANA SY NY FJKM NY NAHA VICE PRESIDENT FJKM AZY HATRAMIN’NY NTONDRANY? TSY VAO MAIKA VE NANAPOTIKA AZY TANTERAKA? satria ny politika nafangaro fivavahana, ary raha mpitondra fivavahana izany tsy tokony hanao politika, fa ao anaty politika no hahitana ny tsy fahamarinana rehetra, lainga, fitaka, faminganana ny adversaire, fangoronan-karena mihoampampana, famonoana sy fanagadrana olona mihitsy aza. De jereo, fa Ra8, vice président FJKM, no nanodikoim-bola mihoampampana, nanagadra olona tsy amin-drariny, nandatsak’aina mpiray tanindrazana aminy. De hampiova inona moa eo @ resaka politika moa ny nahavoafidy azy ho vice pd ny FJKM? tsy vao maika nanala azy teo @ sezany, sy hizakan’ny FJKM henatra malaza ho fiangonana lany andro manao politika, de mbola misisika foana ity fiangonana ity, fa raha misy marina tena tia sy mihevitra ny hahasoa an-dRa8, de tsy io no zavatra hampidirana kizo azy, satria mifanohitra @ fahamarinan’Andriamanitra, de AZA GAGA RAHA MBOLA HIHATRA AMIN’IZAO FIANGONANA IZAO, NY FAMAIZAN’ANDRIAMANITRA, SY IREO MAMPIASA NY HERINY SY NY VOLANY HITONDRANA IZAO FIANGONANA IZAO.
  Hatrany am-bolohany raha mbola tsy vita akory ny ity fifdianana ity, defa nahafantatra zahay, fa domaine voafehin-dRaosy tsara ny FJKM, ka tsisy surprise taminay sady efa nolazainay mialoha ny vokatr’io fifidianana io, fa ny fanontaniana mipetraka, de woe MANINONA NO MAHAZO OLONA BE DE BE AVY ANY @ FJKM ry pasteur « ndr » JOCELYN? MANINONA NO NIZARA ROA NY FJKM, KA NY SASANY LASA ETSY AN-TANINANANDRANO? ARY MISY MAMORONA SECTE IZAY OLONA MIALA AVY AO @ FJKM?
  Mahita valiny tsara azo havaly ahy nareo, ary tsy maintsy olona iray foana no lazainareo fa antony, fa ny marina, de tsy ahitana fahamarinana, sy fitaizana fanahy intsony ny ao @ FJKM, fa lasa resa-bola sy fanaovana politika fotsiny, ka tsy mitsangana intsony eny @ piripitra ny pasitera lava Raoby sy ny mpiandry, fa eny ambony lampy hazo politika mitana baiboly no handanianay ny androny, de manomboka vavaka sy mivavaka ho an’ny tanindrazana ary mivavaka ho an’ny fahavalo mihitsy aza, avy eo tsy mandeha fa mijanona eo, mihaino amin’izay ny kabarin’ny mpanao politika manompa sy miantso haine ho an’ny adversaire-ny, de mitehaka avy eo, ny baiboly an-tanana ihany. De tohizo foana, ry FJKM, fa ny mampalahelo, de ireny mambra tsara sitra-po, mivavaka @ fony manontolo, miady mafy ny mba hampadio ny fiangonany, ary maro ny pasitera teo @ fitondran-dRaosy nanohitra an’io fanaovana politika ao @ fiangonana io, fa na izy ireny voaroaka, na nafindra lavitra any @ kizo. De nareo foana no handray ny fitsaran’Andriamanitra toy ny mahazo ny dadanareo izao, de jereo tsara fa mbola ho avy koa ny manaraka, ary rehefa Andriamanitra no manafay, de tsy azo hivalozana intsony iny, fa tsy te hahita aho woe, NIAKATRA FITSARANA NY FILOHA LEFITRY NY FJKM ARY NIGADRA ANY TSAIFAHA MANDRAM-PAHAFATINY. Mandiniha foana de mieritrereta, fa zahay miarahaba azy mirahalahy mbola lany indray, satria ny andriamanitrareo fjkm tsy ANDRIAMANITRAY KRISTIANA IZAY MPITSARA MARINA.
  Mba lasa filoham-pirenena ilay reverand Aristide Bertrand tany Haiti nampanantena ny vahoaka ny hanjakan’ny fahamarinana, fa nankaiza no nihafarany? Vono olona nahatsiravina, vao niala teo, de nandeha sesintany, de tsy fantatra intsony, satria nampifangaro ny politika sy ny fivavahana. Niady t@ tsy fanavakavahana sy ny zon’ny mainty hoditra pasteur Martin Luther King, ny evêque Desmund Tutu, fa aiza ny lazany sy ny fahatsiarovana ary ny fitiavan’izao tontolo izao azy? Satria ireny ny olona tena nampiasa marina ny nahampitondra fivavahana azy hiadiana @ tsy rariny teo @ fireneny, ary TSY NITADY SEZA HO LASA MPANAO POLITIKA, fa TSY SADASADA TOA NY ANAREO FJKM IZAY ATAO NY FOMBA MAMOHEHITRA REHETRA HANOSEHANA NY VICE PRESIDENT HIVERINA EO @ FITONDRANA, TOY NY FAMATSIAN’ILAY RANGAHY IO VOLA HANAPOAKA BAOMBA ETSY SY EROA, FA NAREO FOANA NO LANY ANDRO HIHORAKORA-PANDRESENA ETO, KANEFA TSY MAHITA VE NAREO FA MIHARATSY ANDRO AMAN’ALINA NY HO AVIN’NY DADANAREO IO, SATRIA ANDRIAMANITRA TSY AZO VAZIVAZIANA FA ZAY NAFAFIN’NY OLONA NO HO JINJAINY.

 13. >>Bogor>> ny mpivavaka marina amin’ Andriamanitra indrindra no tokony hanao pôlitika mba hanova izay toe-tsainao izay ka hampihatra ny sitrapon’ Andriamanitra izay hinoany, ka tsy hiovan’ny fanao pôlitika ratsy. Ny pôlitika akory tsy midika hoe Mangalatra, na mandainga, na … izay ratsy ho tanisanao eo; fa ny mpanao pôlitika no minia fotsiny manao izany ratsy rehetra lazainao izany, noho izany azo atao tsara ary efa nosantarin’ny fitondrana nahonganareo izany: ady amin’ny kolikoly, ady amin’ny tsy fanarahan-dalana ka nahatonga ireo tsy mpanara-dalana rehetra ho nilaza azy ho mpanao didi-jadona, ( ohatra ny fanaovana Fausse declaraton amin’ny fametahana panneu Publicitaire, ny fanaovana cheque sans provision, ny fanerena olona hanao kolikoly, ny fanaovana vola sandoka, ny dahalo ambony latabatra, ny fanondranana an-tsokosoko volamena, safira, bois de rose,. . . ny fanagadrana olona dia sazy mendrika ho an’izay manao heloka tena manao heloka fa tsy @ olona voaendrikendrika fotsiny, fa tsy rehefa hoe mpanao pôlitika akory dia tsy azo gadraina. Ny fitsarana ny Filoha Ravalomanana dia efa vitanareo teny @ 13 Mai nefa ve tena araky ny lalàna marina ny tsy fanaovana ankety fa tonga dia tondoina molotra fotsiny ilay olona izay efa fantatra rahateo fa olona tsy maintsy henjehina sy haratsiana satria hahongana tsy ho eo amin’ny toerany, ka nony tonga teny Anosy ilay natao minisitra teny an-dalam-be dia nanamafy fotsiny ny nolazainy teny @13 Mai, de @zay hono ara-dalana ny valim-pitsarana. Tena mieritreritra, sy mandinika tokoa izahay, fa aza matahotra ianao; ary @zany indrindra no ahitanay, fa raha tsy misy ny ankety mazava fa ilay mpanenjika ihany no manao Juge et partie, dia tsy izy io valim-pitsarana io, fa fanasoketana sy fanendrikendrehana olona fotsiny. Fa raha ny hitanay mivantana aloha dia nisy ny olona nitarika andian’olona nandeha nananika Lapam-panjakana Efa hadisoana io, na dia atao fotsiny aza hoe vao fikasana fa mbola tsy nihanika teny akory, satria tsy tokony handalo ny heritreritra akory izany satria efa fantatra fa meyhisy fifampitifirana satria ZONE ROUGE. ARY MAHENO KOA IZAHAY T@IREO OLONA IZAY AZO LAZAINA FA ACTEUR PRINCIPALE ( Cle Charles Andrianasoavina, Lalatiana & Fidèle Free FM, Gal Rakotonandrasana ) fa hoe Ry zareo ihany no efa nanomanatetika hanendrikendrehana ny Filoha, ary nanomana ny olona hitifitra ireo olona taritina eny @ Lapa mba hiampangana ny filoha. Izaho manokana tsy tonga dia mandray ireny ho marina avy hatrany, fa @ raharaha goavana toa izao, na ny fitsarana aza dia tsy maintsy mampihantona ny didy nivoaka, ka manampy ny fanadihadihana tokony hatao indray. Izany hoe hatreto aloha dia tsy tena fantatra izay nitifitra. Noho izany aza miteny ratsy an’Andriamanitra fa tsy hahita famonjena @zany ianao, ny @ hilazanao fa izany fitsarana mitanila izay ataonareo izany no ilazanareo fa fitsarana marina ataon’ Andriamanitra. Aandriamanitra tokoa mitsara marina, manaiky aho ka izay mino azy dia mila manahaka azy manao fitsarana marina ihany koa fa tsy mitanila toa io arovanao mafy io satria mila haletika hatramin’ny farany ilay olona tsy tianao, ka haratsiana daholo hatramin’ny Andriamanitra izay hivavahany.

 14. NY HAMAFISIKO DIA ITY. SAINDRATSIN’NY DEVOLY AMPIDIRINY AO ANATIN’NY OLONA IZAY MANAIKY AZY IZANY HOE TSY AZO AMPIFANGAROANA IZANY NY POLITIKA SY NY FIVAVAHANA; MBA AHAZOANY MAMPANJAKA NY RATSY REHETRA FANAONY; KA TSY TIANY RAHA AO ANATY POLITIKA NO HISY FAHAMASINANA ( toa izay nezahana nampiharina teo aloha ) NY OLONA NO ANAO NY POLITIKA FA TSY NY POLITIKA NO MANAO NY OLONA. NOHO IZANY NY KRISTIANA MINO SY MANKATO AN’ANDRIAMANITRA IZANY NO TENA TSARA INDRINDRA MANAO POLITIKA AMIN’IZAY NY SITRAPON’ ANDRIAMANITRA NO TANTERAHANY @ POLITIKA ATAONY DIA NY FAHAMARINANA, FAHAMASINANA, FITIAVANA, FANKAHALANA NY FANAO RATSY, FITIAVANA NY FANAO TSARA, TSY MANAMELOKA NY MARINA FA MANAMELOKA NY TSY MARINA, . . . ; Ohatra izao any Eoropa any mandala mafy izany laîcité de l’Etat izany, dia hitantsika izay mahalala izao ny vokany, fa tena lavitra ny fivavahana tokoa ny fitondrana, ka efa maro be ny mpitondra no Homosexuel, sady manohana ny Homosexuel, ary ny tena loza dia ny fitondrana @zao lasa manao lalana ka manery ny fiangonana kristiana hampanao mariazy Homosexuel ao aminy izay tena fahavetavetana @ Andriamanitra, tsara ve izany? AOKA ISIKA HO MAILO KA HAMPAKATRA NY FINOANA KRISTIANA EO AMIN’NY FANAOVANA POLITIKA AZA ARAKA IZAY AZO ATAO RAHA TSY IZANY ZAVA-DOZA TOA IZANY NO HIAFARAN’NY FIRENENA, ARY LAZAIKO AMINTSIKA FA NY FOTO-PISAINANA FRANTSAY IZAY MAHAZO ANTSIKA KOA NO ANISANY TENA MIVOY IO LAICITE LAICITE DE L’ETAT IO;

 15. Tony dia tony izany havako izany !!dia raha tsy lava be ve ny soratr’i ravôpl dia
  namaky anefa i sė??efa natao tsy ho vakiana anie ilay izy fa hanomezana « L » fotsiny e!!
  aiza ary sė izany???

 16. Gazeti-ben’ny tsy misy ambara na dia lava-be aza tsy misy dikany ny an-dr’i bogor na rogob tsy aiko tsony sy ny tariny itony…! (A ZAPPER!!)

  Toy ny am….oa mpiandry tanàna, ka tsy maintsy mivovò lava fa izay no ilàna azy!!

 17. Matetika ny olona be lonilony no mamoaka izay ao am-pony ka lava be ohatran »izao arakaraky ny loniloniny ao anatiny indrindra ka resaka tsy fitiavana (rancune personnelle) ilay izy fa tsy firehana politika (raison politique).

 18. Za kristiana fjkm fa tsisy an zany vola maloton ra8 zany ao radevoly a. aza mamorona lainga eo.rehefa tsy nahomby ny tetika maloto hampisarahambazana ny fiangonana dia mangina. mangina fa resy satana.

 19. Tiako be ilay firaisankinanareo FJKM fa mivoaka daholo ianareo miaro
  ilay finoanareo eto,Tohizo tompoko fa tsara,mahafinaritra ny fandraisana anjara
  sy firaisankina toy izao, izaho katolika fa mahatsapa fa tena miray hiny ianareo FJKM raha ny fahitako azy eto sy ny vokatra
  azo avy @’io fifidianana natao io, ary misy tena mifikitra @’ilay finoany mihintsy matoa tontosa izao fifidianana tsy mitanila izao.
  tsy azo lavina fa tena nisy tokoa ny sisi-bola fa tsy nahaomby satria nijoro ianareo ary nanamafy ilay fifikiranareo @’Andriamanitra
  fa tsy MIVAROTRA NY FANAHY @ DEVOLY TOY NY HAFA. MANKASITRAKA TOMPOKO o!!!

 20. Samy mitadidy zahay ahitana tombotsoa daolo,na adala na endry.Raha tena lalana tsara ny politique sy ny fivavahana ary bizness (tiko) mety tsy tafahala teo@fitondrana Ravalo t@2009,indrisy anefa, soa ihany fa samy manana ny saina daolo,ny olona sasany diso mahay be loatra ny sasany kosa diso vendrana loatra ,ny phylosophie sy ny théologie dia miasa mahitsy, andresana lahatra@vahoaka mahantra sy very lalana k’aleha. Tohizo ny fitiavana mpanjakana fa mety io ihany no hamono anareo indray androany.Efa betsaka ny razanabe gasy maty mba anjakany sasany, les malagaches des îles se tuent entrent eux,tribus entrent tribus du centre vers la côte pour dominer et prendre le royaume qui va jamais exister à l’arriver des europeéns(histoire ecrit par les hollandais avant que les anglais et les français arrivent.

 21. Fantatry ny mpino FJKM tsara mihintsy ny olona nandany vola hatrany @ 3miliara ariary mba tsy hahalàny intsony ny Pasteur lala Rasendrahasina sy Marc Ravalomanana mba hidiran’ny olon’ny Fat(y)tany Manakara,saingy tsy handairan’izany asan-devoly izany ny FJKM fa mahalala tsara izay nanirahan’Andriamanitra azy koa dia ireo eo ihany izy mirahalahy… Ny mampiomehy eto dia ireo olona nanao asa maloto indray no mamadi-dresaka nefa mou tsy hatao mahagaga izany satria mitovy @ zany foana no fanaon’ireto Mpandroba eto @ firenena ireto saingy ny FJKM tsy ho azony@ zany toetra izay namitahany ny olona tsy ampy fahalalàna teo @ 13Mai sy nitondrany ireo olona ireo handroba sy handoro tanàna ary nentina hatao sorona eny @ zone rouge ny 7 fév.

 22. Il fait vraiment pitie le bogor ,avec la bassesse de ses analyses,exactement à l’image de ceux qu il défend,tena mampalahelo izy ry reto a,asa voan inona be tao am FJKM tao,miampy ny tsy fitiavana mafy be an PRM Ravalomanana…Ajanony am zay ry bogor ny fanaratsiana gratuitement ataonareo sy ny radio nareo fa efa tsy mandaitra intsony a.Nareo mianakavy no rakotry ny fahamaizinana sy ny fankahalana ary ny fangalarana sy ny fandringanana,ka tsy mety mihavana,tsy mahasahy mifanatona.Zahay oa tsy kivy am zany fa mivavaka ho anareo koa sao mba hamindran Atra fo nareo.Aza matahotra foana ny am dadanay fa milamina b ny momba azy,nareo no manao illusion oe afaka manakana azy, fa eo an tanan Jesoa Kristy ny zavatra reetra,fa miandry Azy ty nosy ty

 23. Mais nooonnn!! Soapeta! le bogor, il est, il a été toujours comme ça, exécrable, minable et pitoyable!

  Il n’a pas et n’a jamais d’argument valable.

  On le laisse délirer dans son coin en l’ignorant!

  Il fait parti du décors! « MITSANGANA RIDEAU, MIPETRAKA SEZA…. Usés….!! »

  Comme ses pairs d’ailleurs! Hi! Hi! Hi!

 24. Neninoro a,s’ils delirent dans leur coin oui on peut les ignorer.mais non ils se privent pas de deconner dans notre pays,sur nos platebandes,en plein dans notre quotidien,alors indignons nous.chacun à notre niveau en attendant…Za te hievitra oe signal fort ho an zay tia ny ara dalana iny tany Manakara iny,fa misy olona mijoro eto tsy voavidin ny fat,ary betsaka kokoa noho zay niheveran ny fat azy.Dia mampahery an’i Pasteur Rasendrahasina sy ny mpiara miasa rehetra @ ao am biraon FJKM :Aza matahotra ry ilay malala indrindra.hiara hivavaka isika,tsy mivadika Atra,matoky Izy.

 25. Aza adino re olona fa France, renindozatra no nanjanaka antsika e!
  Ary France no « fille aînée de l’église catholique » ka dia mazava ny resaka anie e!
  Efa nampatsiahy io ihany aho elaela izay!
  Tsy zakany frantsay mihintsy hoe M.Ravalomanana,protestant, niara-niasa kokoa @ nordiques ary somary nanilika ny frantsay.Izao indray, tany Manakara, mbola lany miaraka @ L.Rasendrahasina….
  Dia ny setriny izany io « infantilisation à outrance » ny katolika malagasy io, sady ampihorohorona ny FJKM fa be vola anie ny vatican raha sendra tsy ampy ny ao @ caisse-francafrique-n’i F.Hollande sy L.Fabius, (izay samy jiosy fa mampiasa ny katolika @ fanjanahana).
  Ary misy fomba famakiana afa, « lecture », azo entina koa na mampanahy aza: efa dingana iray @ teti-dratsy nalaminy frantsay izao an! Satria tsy tia basy ny gasy, tsy toy ny afrikana sy arabo, dia sady haroso ny resaka anivo sy anindrana no vesarina @ resaka finoana.Ary domboina tsikelikely ny miaramila ho zatra moly sy taoka ary afaka hamono mora foana ny mpiray tanindrazana aminy rehefa tonga ny baiko avy @ « instructeurs français ».Tadidinareo ve ny resaka Hutu sy Tustie e!
  Ny andry zareo mpanjanaka dia efa anjato taoana maro no voavinavina ny rafitra entiny hanjanahana sy hangalarana fa ny miova, (paramètres variables):
  – dia ny olona mitondra araky ny firehahana,(droite na gauche).KIF KIF mon frère!!!!
  – Ny fitsofohany sinoa mazava be @ fizarana ny tany ho hangalarana fa saingy @ fomba fiasa, afa be noho ny Waux, dia mikatso kely etsy sy eroa ny paikany frantsay ary isika dia izao voaviravira @ fomba mahonena rehetra izao.
  Mangony fotsiny ny rosiana, indrindra tafeverina Poutine…
  Ampio ny arabo sady maka tany no mampiditra ny islamo..(io drafitra io koa no nampiasainy Waux niditra teto amintsika ka nampitoetra ny kristianisma..lazainy sasany aty aoriana fa fomban-drazana)..
  Vonjeo re olona!!! Fa anga hisy hamaly eo akory anefa e!

 26. Raha ny hevitro manokana dia hatramin’izay ka hatramin’izao dia tsy nandaitra amin’ny malagasy rehetra izay fiantsian’ady rehetra natao taminy fa tsy nahitana ady an-trano tao aminy ary nahari-pery koa ny vahoaka tsy vaky volo ka nandala ny firaisan-kina hatrany izy.

 27. Efa fantatry ny renikely tsara anie izany Hasina hananantsika izany e!!
  fahasoavana nomen’Andrimanitra antsika daholo izany ka io no hiezahany POTEHINA
  @ fomba tsy mendrika rehetra toy ny FANOTANA FADY sns tsy voatanisa.

 28. Ny tiako lazaina dia aoka ity fahakiviana lava izay mety ho lasa fanakiviana hoan’ny sasany.Jerena aloha ny zava-misy sy ny tantara ihany koa.Hatramin’izao dia tsy mampahatsiahy an’ny Tutsi sy ny Hutu.

 29. Mampimé ahy nareo FJKM reo. Be zihatra ery fa lany lala sy dada nefa inona izao no fiovana nentin’izany? I dada mbola any sud af ary ny vadiny aza moa voan’ny notam ataondr’i andry domelina. Io resaka vola , bizna ary fivavahana hafangaro nareo io no mampatonga ny firenena potika @zao satria voakapok’Andriamanitra i lala sy dada nohon’ny nataony. Mba misaina @ izay rireto fa misy antony anie matoa tsy mivaha mintsy ny crise,mbola eo @ fitondrana foana ny devoly ary tsy afaka miverina mintsy dada e! Tohizo ihany fa hiahaka eo ianareo

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *