RALAISEHENO GUY MAXIME : TSY MITSAHATRA MISANDRATRA NY FITIAVAN-TANINDRAZANA ASEHON-DRAVALOMANANA

Vao nanomboka ny herinandro nanombohan’ny fivorian’ny Sadc, hoy Ralaiseheno Guy Maxime dia efa nametraka isika fa hoe tsy misy afa tsy ny sorin-dalana no mamaha ny olana amin’ny fihaonana. Ny Sadc hoy izy, dia saropiaro amin’ny tombontsoan’ny Malagasy, toy ny filoha Ravalomanana izay saropiaro amin’ny tomboantsoan’ny Malagasy. Nanomboka ny 2009, ka hatramin’izao dia mbola tsy nandainga tamin’ny vahoaka Ravalomanana hoy izy, fa Rajoelina kosa dia mandainga ary mbola handainga. Tsy mitsahatra mihena ny fahefana politika hananan-dRajoelina hoy ity filohan’ny fikambanan’ny ben’ny tanana eto Madagasikara ity, hatramin’izany nanonganam-panjakana izay. Tsy mitsahatra misandratra kosa ny fitiavan-tanindrazana asehon’ny filoha Ravalomanana amin’ny fiverenana amin’ny ara-dalàna. Nambaran’i Guy Maxime fa tsy mbola mandrimandry manana aretina isika. Tsy mbola sitrana ny firenena. Dingana tsy azo ialana iny hoy izy fa mamarana ny adihevitra. Efa mazava izao fa n’inon’inona resaka ataon-dRajoelina dia mody Ravalomanana. Nanambara ihany koa ny tenany fa mirotsaha hofidiana ianareo begalona sy miaradia amin-dRajoelina. Tsy misy intsony hoy izy ny firenen-dehibe hanohana ny firenena tsy ao anatin’ny ara-dalàna. Tsy mbola mifarana ny tolona hoy Ralaiseheno Guy Maxime raha tsy tonga i dada, ary mandany azy amin’ny fifidianana isika.

6 réflexions sur « RALAISEHENO GUY MAXIME : TSY MITSAHATRA MISANDRATRA NY FITIAVAN-TANINDRAZANA ASEHON-DRAVALOMANANA »

  1. efa tonga ve dada?miverena mivorivory @zay fa tsy tafa ntsony iny !miankina @fat sy ny rasila ve?andraso eto paoly !tsy hisy zany !aleo mipirina kely ianareo ,manao zaza hendry be mba hahazo bonbon

  2. Marina ny voalazanao Guy Maxim, mitohy ny tolona. Tsy maty voalavo an-kibo ny fat(y). Tsy misy manaiky an’ireo mpanongam-panjakana ireo eto !

    Mbola mandainga foana ireo nefa efa tsy misy làlana intsony !

    Tsy maintsy mody ny Filoha RAVALOMANANA vao hanaiky ny SADEC sy ny vahoaka manohana azy be dia be.

  3. Ny tanindrazana na firenena (fatherland or motherland)(patrie ou nation(natif))dia filazana ny « appartenance ».Kanefa ny iray dia toerana nihaviana ary ny ilany kosa toerana nahaterahana.Izy roa ireo anefa dia manambara indrindra fa raha tia ny firenenao ianao dia tia ny vahoaka ao aminy.Ary raha tia ny vahoaka ao aminy ianao dia manaja ny zony sy manome hasina ho azy.Ny tsara fantarina dia tamin’ny andron’iza no voahaja kokoa ny zon’ny vahoaka ( fahasalamana, fianarana, fiarovana…) na nisy hasiny kokoa ny vahoaka ( firaisan-kina, fahafahana, fitoviana…)? Tsara ho fantarina indrindra inona no mahatonga ny fahasamihafana eo amin’ny vanim-potoanan’i DJ sy ny filoha Ravalomanana? Fahaizana(savoir-faire) ve sa fahalalana(savoir) sa fitondran-tena (savoir-être), mety iray amin’ireo sa roa sa izy telo mihintsy? Ianao mahafantatra ny valiny.

  4. That’s so nice of Amin to bake cheesecake for evnyroee! Shouldn’t it be the other way around because he’s the one leaving? Sucks about his enlistment, though. Is it mandatory? Also, how old do you have to be? 18?

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *