RAVALOMANANA NO FANALAHIDIN’NY FAMPANDROSOANA

Samy namonjy ny faritra misy azy tsirairay ireo mpikambana ao amin’ny kongresin’ny tetezamita sy ny filankevitra ambonin’ny tetezamita ankolafy Ravalomanana. Misy amin’izy ireo anefa no mijanona miaraka amin’ny vahoaka manohy hatrany ny hetsika eto an-drenivohitra. Mba tsy hahatompotrano mihono ny mpomba azy ireo dia  nitondra fanazavana mahakasika izay androany teny amin’ny Magro Behoririka, ny Cst Leriva Manahirana. Ny fioha Ravalomanana hoy izy, no nanome baiko ireo Cst, Ct ireo hidina any amin’ny faritra misy azy tsirairay hanangana ny Cenit any amin’ny distrika, faritra. Misy fe-potoana tsy maintsy henjehina izy io ka tsy maintsy atao haingana. Aoka hazava amintsika hoy Leriva, fa izay olona miditra ao amin’ny Cenit dia tsy azo fidiana. Tsy mahazo manao fampielezan-kevitra ihany koa. Raha manana eritreritra hanao izany hoy izy, dia tsara amintsika ny tsy manao izany. Aza malahelo isika raha tsy tafiditra any fa neutre izay olona mankany. Mbola betsaka hoy ity olomboantendry , avy any Brickaville ity, ny asa miandry antsika. Tsy azo atao ny mahatoky tena satria efa taona i dada tsy teto ka betsaka ny zavatra nosimbain-dry zalahy. Manomboka izao hoy Leriva, isika dia manao izany asa mafy izany. Na dia fantatra aza hoy izy fa ny ankamaroan’ny vahoaka dia aty amin’i dada dia tsy azo tsinontsinoavina izany. Noho izany dia tsy maintsy miezaka manazava amin’ny olona isika hoe maninona no Ravalomanana no hilatsaka filoham-pirenena, ary maninona ny Ankolafy Ravalomanana no mifikitra aminy ? Tsotra ny antony hoy Leriva, raha ny filoha nifandimby teto dia samy niasa fa miavaka ny filoha Ravalomanana. Hitantsiak hoy izy fa tsy nisy filoham-pirenena nanao fifaninanana voly vary maro anaka raha tsy izy no nahavit aizany. Raha nanao fitetezam-paritra ny tenany niaraka tamin’ny FMI ka nahita ankizy tsy nianatra marobe. Teo noho eo ihany izy dia miteny hoe raha hanampy ny Malagasy ianareo dia ampio aloha ny mpianatra. Dikan’izany hoy izy, raha mandresy lahatra ny olona isika , na 20 na 200 ny kandida dia tsy misy afaka manarina ny firenena afa tsy i dada.Raha tiana handeha haingana kokoa hoy Leriva dia ny fanalahidin’ny fampandroasoana dia any amin’ny filoha Ravalomanana. Raha olom-baovao mihoatra amin’i dada no hipetra eo dia mbola hizaha toetra azy ny banky iraisam-pirenena. Ny tonga dia miainga hoy izy dia i dada ihany.

47 réflexions sur « RAVALOMANANA NO FANALAHIDIN’NY FAMPANDROSOANA »

 1. Ampy izay ny andrakandrana, ny ory hava-manana,ny halako bika tsy tiako tarehy,mipasoka ny efa malama ihany ianareo CT sy CsT fa ny olona efa mazava ny hosafidiny, ny afo nandoro lamba tsy holalaovina intsony fa alavirina impito mandifotra olona. Mba avy nitety faritra maro ihany ny tenanay, fa tsy miala @ Dada ny vahoaka.Ataovy mazava sy madio ny fifidianana dia @ mai 2013 mifankahita ééé

 2. TENY TSY AMBINA , ATSANGA TSY AMAN’ORANA , FAMAKAFAKANA TSY MITOMBONA NO SADY TSY MANAJA NY MARINA MISY ! IZANY NO TANJONA HIEZAHAN’NY GAZETY HO TRATRARINA !

  Gaga aho ary talanjona sy ketraka ary tezitra rehefa mihaino ny zaka-tsara na ny rindra-kevitra aelin’ny radio rindra !

  Efa telo taona sy tapany izao no nanongam-panjakana ireo olona nandray baiko tamin’ny tompon-kevitra (frantsay , karana , malagasy eto Msikar sy miadam-pinaritra ao min’ny banlieue mihaja ao Paris ).

  Roa vola mahery no nisolo ny fitondrana eto Frantsa ary nahatsapana fa nihena ny tosika nataon’ireo mpandray baiko !

  Ary dia ita sy azo tsapain-tanana ny fiovana ita eo amin’ny hetsika sy ny teny ataon’izy ireo !

  Tsy ita maso intsony ireo miaramila sy zandary ary paolisy mirongo basy mitety ny tanana !

  Ohatra ny tsianjery ireo kabary sy teny ataon-dry rajoelina ,ny omaly tsy miova : tsy mahazo mody ny Filoha RAVALOMANANA MAC , samborinay izy raha tafody eto ! HO GADRAINAY IZY REHEFA TONGA ETO ANTANINDRAZANA , NY FIFIDIANANA DIA TSY MAINTSY HATAO ALOHA NY FARN’NY TAONA 2012 !

  FANAMPIN’IZANY VAOVAO TONTA AVADIBADIKA IZANY DIA EO NY MPANAO GAZETY IZAY MIFALY AVANJA MANELY TSAHO SATRIA MANDRAY VOLA IZY IREO ARY DIA MIEZAKA ISAN’ANDRO MANOVA NY SAOSY OMALY MBA HO HAFA NY ANDROANY ;; DIA IZAY  » MANIPULATONS MISESISESY IZAY NO HAVOAKA ISAN4ANDRO VAKY IZAO DIA IZAY NO ATAO HOE  » DESINFORMATION  »

  VAOVAO NAMBOAMBOARINA ,NORAFINDRAFETANA .

  ARY MISY MPAMAKAFAKA VAOVAO DIA MAMAKAFAKA IZANY LAINGA MARIVO TOTOTRA IZANY .

  MBA MISY ANIE LOHARANO6BAOVAO AZO HAKANA NY SEHO – JAVATRA MISY MARINA (REUTER , PRETORIA NEW, NY NEW AVY AO AFRIQUE DU SUD…ARY INDRINDRA NY VAOVAO OMEN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC IZAY HENOINA TSARA IZAY ZAVATRA TSY TENENINY

  (LES NON-DITS ).

  OHATRA INY TENY NENTINY TENY MAGRO IZAY NISY FIFONANA NATAONA RAHA KA NISY ZAVATRA TSY NETY NATAONY !

  INY FIFONANA INY DIA MITORY FA VONONA HILATSAKA HO FIDIANA NY FILOHA RAVLOMANANA MARC AMIN ‘NY FIFIDIANANA MANARAKA ! AZO RAISINA KOA HO FANDAVANA NY FILAZAN-DRAJOELINA FA TSY MAINTSY VITAINA ALOHAN’NY FRAN’NY TAONA 2012 !

  MARO NY ZAVATRA TSY LAZAIN’NY FILOHA MIVANTANA FA ANJARNTSIKA NO MAMAKAFAKA NY TIANY HO LAZAINA ARY HAMPITAINA AMINTSIKA!

  TAO AORIAN’NY FIVORIANA TANY MAPUTO IZaY NAKANA FANAMPAHAN-KEVITRA HENTITRA MIKASIKA NY FAMAHANA NY OLANA ETO MADAGASIKARA DA NAHATSAPANA TSARA NY LAINGAN6DRAJOELINA ? IZAY MISEHO HO TOA NY OLONA NOMENA ANDRAIKITRA HIKARAKARANA NY FAMERANANA NY LAMINA SY NY FANDRIAMPAHALEMANA SY NY LAMINA :raha marina izany dia tsy misy antony ny fahatngavan’ IREO OLONA HANAMAFY NY BUREAU LOCAL-N’NY SADC ETO MADAGASIKARA (madagasikara hoy aho ).

  lA MANIERE AVEC LAQUEILLE RAJOELINA A CONDUIT LA MISE EN OEUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE INTEGRALE A ETE LARGEMENT CRITIQUEE ET DESAVOUEE ET TOUTES LES DECISIONS PRISES PAR LE SOMMET DE LA SADC SONT INCONTOURNABLES ET ETRE OBLIGATOIREMENT APPLIQUEES LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE :

  — PREPARATION DES ELECTIONS SELON LE CALENDRIER FIXE PAR LES EXPERTS DES NATIONS-UNIES ( ce qui anéantit la désinformation le mensonge de rajoelna qui a prétendu organiser ces élections avant la fin de 2012

  — CETTE APPLICATION DE LA FEUILLE DE ROUTE INTEGRALE IMPLIQUE AUTOMATIQUEMENT LE RETOUR AU PAYS DU PRESIDENT DE LA REPUBQUE

  RAVALOMANANA MARC ET DE SON EPOUSE ET DE SES ENFANTS AU PAYS ET CE RETOUR ET LA SECURITE Y INHERENTE SONT PRIS EN CHARGE PAR LA SADC ( ce qui contredit les dires et les intentions de rajoelina , qui a confié à ses généraux incrédules de préparer la sécurité du retour est-ce que cet ordre signifie l’organisation du refus du retour du Président de la République , ce qui constitue une grande présomption frisant la démagogie et la vanité !).

  La date du retour du Président de la République RAVALOMANANA MARC cnstitue des jeux de devinettes et appelle toutes les péculations et des hypothèses !

  LA ENCORE IL FAUT RAISON GARDER ET PARLER PEU MAIS BIEN C’EST-A – DIRE EN RESPECTANT LA LOGIQUE .

  TOUT LE MONDE D’ACCORDE A ESTIMER QUE CE RETOUR NECESSITE UNE GRANDE ATTENTION DE LA PART DE LA SADC

  ET DU PEUPLE DE MADAGASCAR ,QUI DOIT DEJA A PRESENT REDOUBLER DE VIGILANCE SUR LA SURVEILLANCE DES MILIEUX QUI NE CACHENT PAS LEUR INTENTION DE CAPTURER LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RAVALOMANANA MARC !

  QUEL EST DONC LE PROBLEME ?

  IL FAUT A TOUT PRIX REPERER CES GENS QUI EMPECHENT LE RETOUR DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AU PAYS .

  ET COMMENT FAIRE ?

  JE LAISSE A LA SADC CETTE RESPONSABILITE , QUI DOIT ETRE MENEE DANS LA DISCRETION !

  ET CETTE ATTENTION DANS LA DISCRETION CONDITIONNE LA DATE DU RETOUR DU PRESIDENT !

  Je m’en prends au journaliste de radio rindra , teray , qui se prend pour celui qui s’occupe de ce retour et sen prend à la SADC de trainer , alors que d’après ce teray que ce retour aurait été déjà effectué s ‘ il était pris en charge par le Vahoaka Malagasy ! Plus démagogue que ce teray tu meurs !

  MES PROPOS DANS CE MESSAGE VOUDRAIENT FUSTIGER CEUX QUI NE TIENNENT PAS compte DES REALITES NEES DU DERNIER SOMMET DE LA SADC A MAPUTO DU 16 AU 18 AOUT 2012;

  LES QUI Y ONT ETE PRISES ONT ETE RAPPORTEES DE FA9ON TRES SIMPLE ?TRES CLAIRE ET FIDELE PAR LE PRESIDENT DE LA REUBLIQUE RAVALOMANANA MARC PAR DEUX FOIS LE 18 AOUT 2012 SITOT ARES LE SOMMET ET LE LUNDI D ‘ APRES LORS DE LA CONFERNCE QU4IL A DONNEE AUX JOURNALISTES AU TELEPHONE !

  LES JOURNALISTES DE PRESSE ECRITE OU DE RADIO SONT CENSES ETRE AU COURANT DE CES DECISIONS IMPORTANTES !

  AUSSI EST-IL INACCEPTABLE QUE CERTAINS JOURNALISTES PERSISTENT A COMMENTER DONC A DONNER FOI AUX DIRES DE RAJOELINA !

  JE TROUVE QUE CERTAINS JOURNALISTES NE PRIVILEGIENT PAS LES REALITES QUI SE PREOCCUPENT DE NOS PROBLEMES !

  A CE JEU SELECTION , DE TRI DES NOUVELLES , JE NE VOIS PAS A QOUI SERVENT LES JOURNALISTES ,QUI S’ADONNENT SANS VERGOGNE A LA DEFORMATION , AUX BLA-BLA DES INTERPRETATIONS QUI SOUVENT CONTRARIENT LA VERITE !

  OUI J ‘ AI LA FERME CONVICTION QUE LES JOURNALISTES NOIENT L’ESSENTIEL – LA VERITE , NY FAHAMARINANAnoient la verite DANS LEURS FAUSSES ANALYSES QUI SONT ININTELLIGIBLES ET SURTOUT DANS LEURS BESOINS DE PLAIRE AUX AUTEURS DU COUP D’ETAT QUI LES PAIENT GRASSEMENT POUR DESINFORMER !
  ET CETTE CONDUITE NON RESPONSABLE ET JAMAIS ! GENS – LA NE SONT JAMAIS INQUIETES E LEUR FAMEUSE LIBERTE D’ECRIRE CONSTITUE LA PLUS GRANDE ESCROQUERIE INTELLECTUELLE DANS LES PAYS EN VOIS D’iNVOLUTION ET DE SOUS – DEVELOPPEMENT MORAL DONT LE LEITMOTIV EST POUR PARLER VRAI ET VENDRE LES JOURNAUX IL FAUT MENTIR ET DEFORMER LA REALITE !

  LE PRINCIPAL OBJET DE NOTRE TOLONA SERA DE LUTTER CONTRE CE GANG QUI NOUURIT LES TSY MATY VOALAVO AN-KIBO ET QUI AIDENT A PERPETUER LA NON – CULTURE OLITIQUE DES MALGACHES !

   » MON CHER GAZETY HEHY TU NOUS MANQUES ENORMEMENT ! »

 3. Mahakivy be izany hoe tsy misy afa-tsy Ravalomanana izany… Efa mazava ihany koa ny fetran’io zavatra io ary efa hita fa tondro tokana ihany ingahirainy teo! Ary mbola ho tondro tokana amin’ny manaraka eo.

 4. Nankaiza daholo izato izy ?
  Aiza ianareo ry HoAiza ? ranavalona ? Njara, Bemafohy, Baby, sy ny namana rehetra tsy voatonona ary hialako tsiny dia hialako tsiny ?
  Lasa nitsena sy nivavaka amin’izany relikim-bazaha izany daholo angaha ??? MDR !!!

  Fa mba hono hoy aho, nahoana no dia lasa NAVELAN’NY FOZA HIDIRAN’NY OLONA INDRAY AO MAHAMASINA ? SATRIA MISY VOLO, NIFY SA PATALOHA AN’IZANY DON BOSCO IZANY ?? FA ANGAHA MAHAZO HIVAVAHANA TAMPOKA TEO IZANY TOERANA IZANY ???
  FA REHEFA TAOLAM-PATY NA TSY HAIKO, ASA SINGAN-JAVAM-BAZAHA DIA TSY MAINTSY MIAZAKAZAKA SY SOKAFANA DAHOLO IZAY TSY NOSOKAFANA ???

  ADINO ATRAMIN’NY HOAVIN’NY FIRENENA !!!!! RY PROPESTÀ MIANAHANA FOTSINY SATRIA AN’NY KATÔLIKA NY SEHATRA !!!
  MISY SAHY HITENY VE FA DISO AHO RAHA MANONTANY ANAREO HOE : AMBONY LAVITRA NOHO NY FIJEREVANA SY FIKARAKARÀNA NY HOAVIN’NY TANINDRAZANA VE IZANY BOSCO BOSCO IZANY, NO DIA MISY FIANGARANA BE TAHAK’IZAO ????

  TSY RESAKA ENTINA HAMPIADY, FA MBA LASA DIA LASA IHANY NY ERITRERITRA !!!

 5. Gâteau no tadiavin’ny vahoaka, fa tsy menakely na mofo baolina ê ; ary tsy mofo dipaina ihany koa na bagety maina !!!!

  Tsy hisy zavatra vanina eo rahatoa ka tsy tafaverina eo ny Filoha Ravalomanana !! Olona tsy tonga saina na tsy tia tanindrazana, izay mbola mihevitra na manantena scenario hafa !!
  Anjaran’ny malagasy no mieritreritra, ary ny mpiaro ny ara-dalàna TSY HANAIKY KOA ! FA REHEFA SAMY HO BE SAINA DAHOLO NA TSY MANGATAKA NY FAMPIARANA NY ACCORD DE COTONOU, DIA AVELAO ANJAKAN’NY DAHALO AO NY FIRENENA !!!

 6. KINTANA! Ravalomanana ihany ny aty.Somary nanontany tsy nivantana i Alidera dia namoaka an’io aho fa raha ny ato an-tsaiko, Ravalomanana ihany no ady eo, tsy misy eritreritra hafa.
  Momban’i Njara sy Bemafohy, dia ao foana ry zareo na somary tsy manoratra eto aza.Manohy ny tolona ry zareo any ho any.
  Mahavariana indray mahamasina misokatra tampoka izany koa.

 7. Izaho anie ry Kintana mba miandry anareo hoe alefa ve ity zavatra sa ahoana e???
  matin’i Andriandahifotsy aho marina !!aiza moa ity tolona no handeha , miesona daholo
  izay hatao rehetra, ho alefa sa tsy ho alefa e!!ilay zavatra ???tokony t@’i Hollande tonga tao iny izao no nararaotina sa???

  Fa dia naninona loatra i Bemafohy sy i Njara no dia manao toy izao???mivadika @ voady ??mbola tsy tafita akory ve ny
  tolona dia hisara-bazana toy izao e!!naminona raha musy tsy zaka raha miteny fa dia tena malahelo kosa aho kah!!vao omaly
  aho no namerina ireo hirahira sady malahelo beu mihintsy , atao ahoana fa izay izany!!!isika eto ihany Kintana a! miaraka @
  dry Baby sy ny taritary rehetra tsy manavaka.

 8. Ranavalona, izaho ihany no Bemafohy.Tsy misy olana mihintsy fa teo foana aho.Simba ny solosaina dia niova anarana koa aho.

 9. Andriandahifotsy ! Fandranitana kely daholo ê !

  Izany eo ihany, fa mba vakio anie itony ê !

  http://www.madagascar-tribune.com/Pres-de-60-000-fideles-autour-des,17857.html

  Faranany amin’ny hoe :

  « Ils ne sont pas rares les malades (de la tête ???) qui s’attendent qu’après qu’ils aient touché les reliques, leurs souhaits et prières seront exaucés » !
  Mba anisan’ireo nitsapa ve Ingahy Rakotoarivelo, ary dia mba inona re no nangatahiny tamin’i Tpklahy Bosco ? Fiverenan’ny Filoha Ravalomanana sa….???

  Tokony apetraky ry zalahy iray volana eo Analakely izany relika izany, ho tsapain’ny vahoaka, ary hitsapàna ny fitiavan’ny malagasy ny tanindrazany !

  Raha tsy omen-dry zalahy ny taolam-bazaha, dia ny an’i Victoire Rasoamanarivo no apetraka eo amin’ny avenue ! Sa ny an’ny vazaha ihany no manana hasina sy hery matanjaka ?

  ranavalona ! Efa notadiaviko izany zavatra izany hoy aho, fa tsy hitako ! Inona marina ilay hoe alefa ?

 10. Tena mandreraka mihintsy ianareo ireto an!!mbola ho alefa anie ilay izy fa tsy
  ho tazomina eto foana ry Kintana e!!!ao @’ ilay hoe » Marus Fransman: mandrebireby
  ny Gasy » date le 12/8 dia ery @farany2 ery jerena, azafady fa ialahy koa anie tsy hita e!!aiza ary ianareo ???

  Tena fanina indray aho t@’iny ry Bemafohy!!hay ve i Kotozafy ihany no lekisisy e!! eny e! faly aho satria noheveriko
  ho SANATRIA!!!nefa efa i Bemafohy sy Njara no akama eto dia vao hanavao FO indray izany ??tsy mamely!!!

 11. Izaho eto ihany ê ! Naka rivotra kely, nitondra ny ankizy ary saika nifanena tamin’ilay domelina mihintsy aza ! Hi hi hi !!
  Efa nijery in-telo na tsy haiko intsony, fa texte ilay izy sa inona ? Anarana ve ?
  Rahatoa ka anarana, dia ataovy hoe : Collectif de la diaspora malgache EN COLERE !!

  MDR !!

 12. Ary ahoana ny hevitrao amin’ity razam-bazaha ity ranavalona an ?
  Mba rahoviana no avelanareo katôlika hidiranay propestà, i Mahamasina ? Rehefa tonga ao Antaninarivo ny taolambalon’i Calvin ve ???
  Vitanay anie izany ê !

 13. Inty zaho ê!
  Nareo noheveriko ho nitondra ny ankizy naka vakansy taty? (kay te teto moa zany rehefa mamaky hatramin’ny farany)

  Efa hitako tany ho any ity an: « …Victoire Rasoamanarivo… »

  Mitonia ihan ra-km fa … olona roa ianareo ato (ianao mamofona, ny iray tena izy) no « extrémiste(s) » an

 14. Mahamasina az misokatra ho an’i Rossy, na dia mampitandrina ny lehiben’ny ligue du Rugby – amin’ny fotoana ankatoky ny match international de Rugby!

 15. « hanavao FO » hoe i ranavalona?
  satria ny adiadinareo fahiny mbola anembonanao ny anarany??

  Vazivazy an…
  (reveo manja @io, fa tsy efa nolazaiko ve enao hatrany amboalohany)

  hihihi

 16. Itony zao (asa ny tena marina) kabary mivoaka ny sehatry ny ara-dalàna:
  http://www.tananews.com/2012/08/les-tenors-du-magro-preferent-raharinaivo-andrianatoandro-au-psd/

  (non TSY MILA: RAHARINAIVO Andrianatoandro)

  __

  Aleo rehefa tonga eto an-tanindrazana i dada8,
  na/sy voaripaka eo @ fitondràna ny HAT
  vao mandany énérgie @ guerre de puissance hafa

  http://www.tananews.com/2012/08/sommet-de-la-sadc-22-aout-2012-les-decisions-sont-claires-marc-ravalomanana-doit-rentrer-a-madagascar/

  (avant début mois de novembre)

  __

  Hisy hanoy @ resa-jaza ve?

 17. Raha mba fantatr’i sė ry Hoaiza izayalaheloko izay an??
  vao hiverina 00 indray izany koa inona ??toa tsy mety intsony kah!!
  efa lasan’ilay anarana taloha ny foko, sarotra be!!

  Manana hambara tokoa aho ry Kintana fa aleo tsy mitena sao manohina ny sasany.
  Fa ianareo ve vao2 @ fiantsiana hataon’i foza e???zara aza nisy an’izay mba hamaliana
  faty ilay fifidianana’i FJKM teo, sady rehefa tsy mandaitra ny adi-poko dia andramana ny
  fivavahana hisian’ny ady an-trano, fa ilay Gasy mihintsy no sarotra ampiadiana.

 18. Kintana! vakio tsara ireo tsikera farany ao lesy a! resaka ilay izy fa tafiditra ao koa ny ohatra
  hanaovana ilay texte, tsy dia lava nefa ataoko fa manan-danja ilay izy fa miandry mpitsara
  fotsiny hi!hi!hi!!!antsoiko ihany ianareo sy Bemafohy rehefa miteny Merkel hoe avia, sady nampanontany an’i dada
  any aho raha mety koa ilay izy fa miandry valina aho io, aleo mantsy manontanintany foana toy izay manaonao foana.

 19. tsy resaka valivaly zany io ranavalon’an: sao hanangan-tsao hoe ‘nafarana haingana ny Reliques?’

  L a s a …. m a m p m é ….

  ___ (tohizaKO)

  Kato sa propé ingahy?

  Quand Reliques oblige ve??

  ==> vaovao vao tonga io:
  « Suite arrêté émanant du Chef de Région, la demi-journée de vendredi sera fériée pour le District de Mahajanga. »

  Sao ho tara ny JMJ any Diégo,
  fa misy pont tapaka
  miditra any @ tanan’Antsiranana an

 20. latsaka koa aho @’ilay hoe: « mba anisan’ny nitsapa ve Rakotoarivelo »
  f’angaha izy ity tsapatsapaina ohatra izany ry Kintana a!!( petederire)

 21. ilay resaka fanomezana sy tsy fanomezana an’i Mahamasina ry sė no tiako ho lazaina a!!
  aiza ary sė izany???zara aza oah nisy io razana io hampiadiana ny Gasy ny sany omena
  ny sasany tsy homena, i Kintana mantsy no nilaza io iry ambony iry hoe » rahoviana ny protestant no mba
  ahazo an’i Mahamasina?? »

 22. Olona afaka ramalagasy e! Olona manana ny sainy koa izy! Mbô aleo omena hajany ny vazaha fa tsy mahatosika loatra rasoamanarivo e!
  Ny fanontaniana hoe efa tao anatin’ny fandaharam-potoana ve io resaka io sa tonga tampotampoka?
  Izy ity tsy resaka mihitsy hoe katolika na protestanta e! Ilay izy hoe « IZA MARINA MOA IANAO RAMALAGASY? »

  Andriandahifotsy,

  Tokony hisy hafa ankoatra ireo olona ireo ka. Ireo efa ela no hita fa tsy mahavita. Ny iray Printsy tsy hahay hanjaka, ny iray koa taranak’olo-namadika hatramin’ny tsinai-maintiny.

 23. KM,
  Tena tsy ilaina mandalo an’izany Madagasikara izany akory ny taolam-balon’itpl Calvin a!
  Tsy misy afa-tsy i Jesosy ihany no mpanelanelana ny olona amin’Andriamanitra. Rehefa maty ny olona dia vit ny asany tety.

 24. Alidera, iza ary no eritreretinao? satria ny printsy tia amin’ny maha-malagasy no mahay azy ary ny iray hafa mety ny ray aman dreniny no namadika fa izy mitana amin’ny maha-gasy azy sady mahay.Fatan-bahoaka daholo ireo olona ireo ka mety amiko.

 25. Andriandahifotsy,
  Printsy tia ny mahamalagasy azy? Jereo Anosy Avaratra tany ilevenany dia ho tonga saina ianai hoe Printsy tsyhahay hanjaka…
  Ny iray lazaina fa ny ray alan-dreniny no namadika. Fa toa tsaroako ny zavatra nolazainy t@ ilay reportage-n’i virginie herz… tsy nanameloka an’ireny zava-niseho ireny izy!
  Dia izaho malagasy ary haiko tsara ny atao hoe « tarana-boanjo, foto-boanemba »… c’est génétique hoy ny scientifique!

 26. Alidera,

  – ny mpanao kiraro no ratsy kiraro indrindra hono
  – Misy olona tsy mamoaka ny ao am-po na dia anontaniana aza (am-bava taralila am-po tezitra)
  – Ny fitiavana marika na fitenim-pirenena no mety zenetika fa tsy ny fitiavan-tanindrazana ( kolokoloina io raha ny fihevereko azy)

 27. Hoy ianao??aza manao izany ianao Alidera an!!
  ianareo izany tsy mamadika?? sao dia tsy Gasy ianao io ary??
  fa inona ilay hoe: mitahy ny razana??ny Gasy no tena mino io, fa ity indray zavatra hafa mihintsy ilay
  hifanotohofana be loatra ka lasa zavatra hafa…..aleo tsy hitarina fa sao tsy mety , apetrako eo ny @’io.

  Ity fitondrana azy mandehandeha ity mihintsy no tsy azoko ary lasa lavitra mihintsy aza ny saiko hoe: inona no
  zavatra fonosin’izao??mahalasa saina be ahy ilay izy.

 28. Salama tsara daholo ve ny akama ato ê ?

  Aza taitra ianao ry HoAiza fa tsy misy extrémistes izany ato !! Aza mikoraka koa ianao ry Alidera fa i KintanaMananDrambo dia tena propestà, ary tsy mivavaka amin’ny vongan-tsary, na masin-dahy sy masim-bavy izany !

  Raha niresaka Calvin ny tenako omaly dia olona hafa no tao an-tsaiko fa tsy ilay noeritreretinao ! Fandranitana kely ilay izy, fa ny mampalahelo, ilay zanak’io olona lazaiko io, lasa foza, ary mpanohana mpanongam-panjakàna !
  Fantatro tsara ny neveu-n’ilay rangahy (efa maty), olona mba anisan’ny tsotra ary mpiangona tao amin’ny fiangonana loteriana, eo ambonin’Ambatonakanga io !
  (Salut Ra-Théo raha mba sendra hitanao ny soratro ; nahafinaritra ireny fiarahana taloha ireny ! ).

  Trahison sa « retournement » des morts no resaka ê ? Toa resaka tsy mifankahazo izany resakareo izany ry ranavalona an ! Hay va re mba lasa saina ihany ianao ‘ty ê ?
  Hi hi hi !

  Ny fanontaniana tena tiako napetraka ry zareo, dia ny hoe : Maninona no rehefa tonga ny taolambalom-bazaha, dia navelan’ny mpanongana ho ampiasain’ny katôlika ny kianja ao Mahamasina, fa raha ny propestà na miaraka amin’ny fivavahana hafa aza tsy avela, kanefa ho an’ny HOAVIN’NY FIRENENA NO ANTONY NANGATAHANA AN’IO KIANJA IO ?? AN’NY KATÔLIKA IRERY ANGAHA IO KIANJA IO ??

  Mazava ary tsotra angamba ireo fanontaniana ! Tsy misy resaka hoe hitarina na tsia, ary tsy tokony hanao paolitikan’ny aotrisy !!
  Mipetraka ny fanontaniana fa atramin’ny fanonganam-panjakàna mantsy, dia lazaina fa tsy toerana azo anaovana fivavahana izany intsony ireny toerana ireny !! Na ny kianja mitafo aza, nalain’ny foza, nanaovana fiandrasam-paty ( anisan’izany ilay hoe voatifitra teny amin’ny MBS( natao sorona) !!

  Ireo mpiaro ny ara-dalàna, na koa olon-tsotra niaran’ny sotasota ka namohy ny ainy, dia matimaty foana toy ny valala nosamborim-boka fotsiny ! Tsy nisy fanomezam-boninahitra na koa fialan-tsiny avy amin’ny mpanongana na ny ain (1) aza ! Ao an-dohako mandrak’izay ny endrik’Itompokovavy Haja !!

  Masina ny Tanindrazana, ary ho tonga anie ny Fahafahana !!!

 29. Izay ilay Kintan dia sady mamely ihany no mody mandamina ilay resaka!!
  Izahay katolika mihintsy no asian’ialahy @ ilay hoe: mivavaka @ vongatsary an!!
  masiaka ratsy!!!aza afangaro ny vavaka sy ny fangataham-pitahiana isika GASY tsy maintsy mandeha @ ilay
  FITAHIAn’i ZANAHARY Sy ny RAZANA .efa nazavaiko koa ilay izy fa ilay fahazahoana an’i Mahamasina na tsia no olana eto,
  ny zavatra tsy azoko tsy tiako hitarina dia ny fandaniana vola bė hitondrana ity RAZANA MANDEHANDEHA eran-tany
  ity??? fa ny razanay izany razan’inon???(vazivazy!) no razana ………..manana olo-masina koa isika fa ao izy,@ toerana
  nametrahana azy dia izay mila azy no makeny fa tsy voatery lanjaina eraky ny tampon-tanety rehetra ity vao afaka
  hanao ny asany izy.

 30. Fantatro tsara izany hoe Fivavahana izany ! Ny reniko dia katôlika (taloha), ary nanambady propestà !

  Vongan-tsary = Statue, sa ahoana no tokony andikàn’azy ? Ny mpanao gazety spesialista amin’ny fandroatana aza dia izany voambolana izany no ampiasainy ! Sa hoe « statia » ???
  Mbola eo koa ny sapile !

  Manomboka azonao ny resaka ! Any ny antsika izao ê !

  1) Fa inona no antony hitondràna an’ity « relika », mitsangatsangana « eran’ny Afrika » ? Satria miha-matanjaka ve ny silamo sy ny « eglizy evanzelika » (izay tsy tena propestà) ?
  2) Amin’izao andron’ny krizy pôlitika sy ekônômika izao, raha misy vola ho laniana ihany, maninona no tsy ampiasaina amin’ny zavatra mba metimety kokoa ?
  3) Maninona hoy aho no tsy mba miteny « ianareo mpitolona katôlika », raha mahita fa misy « fiangarana » eo anivon’ny SAMY KRISTIANA MPITOLONA !!
  4) Fanontaniana farany : « Opportun » ve hoy ny teny-baiko (aza fady fa mety hiverina io fomba fiteny io), ny nanekena ny fahatongavan’ireo « vongan-tsary sy taolan-tanana » ireo amin’izao fotoana izao ?
  Tahaky ny fanalikàna ny malagasy mihintsy ilay izy amiko !! Efa manao ny ataony ny vahiny, dia iny koa mbola entina ihany ny singan-taolambalo satria hono, olo-masina ; Faly dia faly ramalagasy, ary voky tampoka sy adino ny krizy, ary angamba aza hisaotra ny mpanongam-panjakàna fa raha tsy teo ry zareo, dia tsy mba nahita an’i Zan-Bôskô ny akama mpivavaka !

  Manaova kely fikarohana, dia mba vakio ny kabary nataon’i Hôlandy tamin’ireo ambasadaoro ! Tsy misy resaka M/car na kely aza, satria efa falifaly sy voky ny malagasy ! Ny mpanohana ny ara-dalàna ihany angamba no mpitondra korontana !

  Razanbôskô tsy mba voan’izany nôtama izany, fa ny malagasy ihany no voan’izany !

 31. o ra-km: manana fomba extrémiste tokoa moa zato enao
  Samy afaka mandahatra fa tsy zay lazainao no izy raha mbola tsy misy ny lalàna nofidiana ary napetraka ifehy
  __

  Fito lahy ny anadahiko, ny efatra manam-bady propé

  Dimy lahy ny rahalahim-badiko: izaho irery no kats aminay mpirahavavy isany. (Ny vavy tokan-dry zareo lasan’ny propé)

  TSY MISY OLANA
  ___

  Structuré ny fiangonana Catholique: et nous en sommes fièr – Aza miditra amin’ny pataloha TERY

  Raha manaiky ho taritinao @ io lalana io ny hafa dia mivarina (eny) ho toa an-dri Maihol (kats iny) ==> secte

  Nahoana koa itony propé mifidy fiangonana? Ny anay nefa azo hidirana daholo izay misy eran’izao tontolo izao…

  Efa mamakafaka enao, nahoana ny ao Comores hono misy vondronana TELO (3) ny mpino: Salmo, Catholiques, Protestant&Secte?!

 32. T@ 2009
  Hoy ilay mpiara-miasa amiko tato:
  – hivadika katolika hony izy
  – mandeha indry hoy aho, fa izaho ho any @ fjkm

  Resaka ka mba atao, sa ahôn ranavalona?

 33. Mitsidika kely, mijery izay vaovao saingy tsy dia misy firy !

  Mahita ny ny valin-dresakao ry HoAiza, dia maka fotoana mba hitafàna ! Izaho ry HoAiza dia manàja ny finoan’ny tsirairay avy, na mivavaka amin’ny sary vongana ilay olona, na mivavaka amin’ny hazo na vato kely â ! Mazàna ny olona very saina sy hevitra, no mora jonoina amin’ireny secte secte ireny !
  Ny manimba ny fiainam-pirenena no tsy levin’ny vavoniko, hoy ny fitenin-dry zalahy izay !

  Raha mandinika tsara ianao dia tokony ho hitanao fa somary fandranitana ny ahy, ary efa nolazaiko ; izaho ihany koa no tsy nitsahatra nilaza hoe hajanony any io resaka Fivavahana io, fa tsy mamokatra raha ENTINA HANAVOTANA NY FIRENENA NO HITONDRÀN’AZY !
  Hevitro manokana izany, fa tsy dia adiko laotra ity « miandry ny sitrampon’Andriamanitra » ity, kanefa ny olona tsy manao an’izay TENA TOKONY ATAO !
  Somary nahatsapa mantsy ny tenako fa toa lany andro fotsiny ny mpitolona, ary ny mpitarika sasany moa dia toa fisehosehoana no betsaka ! Hita ihany koa, fa nandray anjara tamin’io krizy io ny mpitondra « sasany » avy ao amin’ny katôlika, ary nisy ihany koa ireo « pasitera » tsy mendrika !

  Fiatsarambelatsia no lasa betsaka !

  Mandeha ny resakao hoe « structuré » ny fiangonanareo ! Antony iray lehibe izany mbola amerenako ihany indray ilay fanontaniana hoe : Aiza ny hetsika ataon’ireo « katôlika » amin’izao fanavotam-pirenena izao ? Sa nahazo baiko ny maopera sy masera rehetra dia tsy misy sahy miteny ? Aza adino fa ny Vatican no anisan’ireo voalohany nanampy sy « nankatoa ambadika » an’ilay mpanongana, ary FIRENENA NY VATICAN ; Firenena manana « mpitsikilo » be indrindra eran-tany !

  Tokony ianareo no voalohany afaka manavotra ny vahoaka malagasy ! Tsara raha mba hiverenanao jerena ny nataon’ny Vatican tamin’ny andron’i Hitler !

  Resaka ka mba atao, marina izany ; ary izany no anton’ireo fanontaniana apetraka ho AN’NY REHETRA FA TSY DIA HO ANAO IRERY, NA KOA HO AN’I RANAVALONA !

  Ny malagasy variana amin’ny Fivavahana, ny mpanongana rehetra manohy ny lobbying fanaony ! Ilay P. Leloup izao vao tsy ela no noraisin’i Moscovici, ministrin’ny toekarena frantsay hono ! Ilay domelina tsy vitan’izay nitsangatsangana fotsiny fa nijery ny biziny sy mamahan-dalitra an’izay te-hihinana !

 34. Resaka tsisy hidirany,nefa mety hisy ihany:Nisy pasteur 1 nanatrika tany Manakara tam le synode lehibe iny,dia nanazava izy tao am piangonana mandritra ny culte, ny zava nisy tany.dia noresahany le hoe saika halefa ny soso kevitra holaniana ny hoe izay lany na mahazo toerana am fitantanana ao am birao na manana andraikitra ao am fiangonana dia tsy mahazo manana andraiktra koa eo am fitantanana ny firenena,fa mifidy izy izay iray hataony.Dia nitsangana hono ny mpizaika avy am iny faritra avaratry ny nosy iny dia nilaza hoe raha izany no holanianareo d’efa tonga dia teneno mivantana hoe aleo ho very izany I Mscar,satria ny silamo tsy mampandefitra ny finoany sy ny convinction-ny zany izy reefa manao ny asany maha sefo fokontany azy,ka maninn no asaina misafidy ny Kristiana?Am le Mahamasina tsy omen dry fat hampiasain ny Fjkm indray dia tokony ry zareo birao no mangataka totoafo an’io mandra panomeny azy,fa tsy raharahan reo raha miteny kely in dray otrn’iny nataon’i pasteur Rasendrahasina iny fotsiny.Ny hitako indray am le sisa na razam bazaha entin dry zareo mitety an’i Mscar iny dia hoe:mbola tian reo fat ireo tazonina anatin,ny fahamaizinana ny firenena,sampy no entiny eto dia lasa ny malagasy maro ,mifanisika hikasika an’iny manantena hahazo fitahiana?dia hitako hoe otr’izay foana anie no nataon’iDoma teo hatram putsch ka hatram zao e:mandainga sy mampiesona ny olona,ary mamono ny olona à petit feu.,Tiany hogiazana anaty pauvreté sy misère spirituelle ny maro de vao maika tsy misy fanantenana intsony.Olona nanao pacte tam devoly anie i Doma e,zay no maha zava dehibe an le hoe mila tena mijoro izay kristiana mivavaka am izany Atra velona izany. Za koa moa zany mitovy hevitra am Alidera (post du 30 aout)hoe tsy misy afatsy Jesosy ihanyno mpanalalana ny olona am Atra.fa izay maty d’efa vita ny asany tety ambony tany.

 35. Aiza ianao ry HoAiza â ? Sanatria sao dia…tezitr’amiko ? Aza manao an’izany hoy i Bessa izay !! MDR !!

  Ny vahoaka malagasy dia TOKANA AMIKO, ary ao ny katôlika, ny prôtestà, ny silamo, ny tsy mivavaka, sns…. Samy manao izay tiany amin’ity fiainana sy tany andalovana ity !

  Mino mihintsy aho, fa feno solontenan’ireo voatanisako eo ambony ireo, no nandeha nitsena ny Filoha Ravalomanana mivady teny Ivato !

  Ny zavatra iray mba hiriako, dia ny fiarahana ary ny fahasian’ny rehetra maneho sy mampiseho, fa tsy azo ankasitrahana ny fanonganam-panjakàna, raha toa ka mbola liana sy mitady an’izany demôkrasia izany ny vahoaka malagasy ; ary izany dia amin’ny fomba izay azo atao rehetra, rehefa tsy mandika lalàna sy mamono olona toy ny sasany.

  Rehefa manana fikasàna hitarika ny mpitondra Fiavahana, dia atao amin’ny fo ARY HIARAHANA ATAO !
  Rehefa tsy mety mitarika ireo mpitondra na Mpitarika Fivavahana dia tsy olana, fa tsy tokony hiandry an-dry zareo akory ny vahoaka !

  Katôlika 60000 na 40000 fotsiny aza, miampy malagasy avy amin’ny Finoana hafa…mety mahavita zavatra !!!

  Toa nahazo « Mahamasina » indray ‘ry Ramaroson…hivavàhana, satria nitsingerina hono ny andro nahafatesan’ilay Nadine ? Lasa olo-masina koa angaha, sa… nanao santazy ???

 36. Tahaky ny tolona izay hiarahana atao io ê ! Ny manefa adidy tsy an’olon-dratsy, noho izany mahavità be ! Ny anay indray rahariva !
  Amin’ny manaraka indray izany !

 37. Tano ny finoana izay anananao , aza mety ho voarebireby atsy sy aroa.
  Raha mbola Gasy koa tsy afaka @’ ilay hoe: fitahian’i Zanahary sy ny RAZANA.
  T@ andron’i Dada koa efa tonga tao koa ny taolambalon’i M.Thėrėse,mety ho marina mihintsy fa misy antony ho
  fisariana ny olona hivadika Katholika angamba ilay izy.Na izany na tsy izany tsy maintsy misy zavatra ambadika
  izao fihetsika izao na tiana na tsy tiana.

  Kintana efa nalefako ilay izy fa ialahy elabe, dia miandry ny valiny izany isika, fa izao an!!arakaraka ny valiny no
  hamoahako azy eto na tsia,raha tsy tsara ny valiny dia avelako, fa raha tsara kosa dia avoakako eto daholo ilay
  nalefako sy ny namaliany ahy.Izay aloha no vao2 fa miala tsiny @ Bemafohy @ ilay fahatarana ,amin’ny manaraka
  manao tsaratsara kokoa.

 38. Hoaiza!!dia fito koa izany ianareo no mpirahavavy????
  7 lahy &7 vavy izany???

  Kintana? ho hankalazaina hoe??nefa ilay namono azy aza toa tsy nisy resaka hatr@’izao sa efa lafo
  ambongadiny i Ratopokovavy Nadine, toa tsy mahasahy milaza ampahibemaso akory izay olona namono
  azy ry zareo nefa fantatr’izy mianakavy tsara ilay olona???misy tsy mazava???marina ihany ilay voalaza
  teto hoe: » nataony sorona koa i RATOPOKOVAVY ».olona matim-bola sy voninahitra ireny tsy mahagaga.

 39. Forgot to mention….Marchesa is my altobuse favorite especially that last gray one, do you think i can afford it? Need something special for a May wedding. Jenny Packman is catching my eye too (though pretty sure I would need to moonlight for about 5 years-lol) xx

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *