RAVELONANOSY MAMITIANA : REHEFA AVELA MALALAKA NY FIFIDIANANA DIA HAIN’NY OLONA NY MIFIDY

Nanao tatitra tamin’ny vahoaka teny amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka, ny zavanisy tany Manakara nandritra ny fifidianana izay ho birao foiben’ny Fjkm ny Pasitera Ravelonanosy Mamitiana sy ny Ct Mamisoa. Amin’ny maha olom-piangonana azy ireo no nandraisany anjara tamin’izany. Ny Alatsinainy 13 Aogositra no niainga teto Antananarivo izy ireo ary vao omaly no tafaverina. Vita ary nilamina hoy Mamitiana, ny fivorian’ny Synoda ny Fjkm izay natao tany an-toerana. Tsy marina ny filazan’ny sasany fa misy resaka politika. Ny Alarobia hoy izy dia fanokafana sy fanaovan’ny birao foibe tatitra tamin’ny mpizaika. Ny ampitson’iny kosa dia fandinihana ny soratra masina, ary fandinihana ny fiainam-pirenena amin’ny maha fiangonana azy. Ny Alatsinainy eto vao niroso tamin’ny fifidianana ny birao foibe ny mpizaika. Nahatra 450 hoy Mamitiana ny nanatrika izany, ka nanana solontena enina avy ny synoda 37 manerana ny Nosy.Nisy hoy izy ny hafatra avy amin’ny Fjkm,ka anisan’ny zavadehibe tao anatin’izany ny fiantsoana ny fiangonana ny rehetra mba hibanjina ny fiainam-bahoaka ary indrindra ny fanamafisan’ny zanaky ny  fiangonanana ny fanokafana ny radio fahazavana. Ny fandikana ny lafiny politika iny tany Manakara iny, hoy Mamitiana, dia rehefa avela hahalalaka ny olona dia hainy ny mifidy. Nandeha mantsy hoy izy ny feo tany fa misy ny mizara vola, ny fanaovana trakta manaratsy ny filoha Ravalomanana. Manoloana izany dia tsy nitsahatra nivavaka izahay. Nambarany ihany koa fa n’inon’inona atao eto dia taratry ny fifidianana hatao eto iny. Matoa hoy izy nisy ny manaiky ary nisy ny nandà dia afaka nilatsaka avokoa ny rehetra. Aza miady amin’ny aloka , fa aloka fotsiny ary dia efa ireny no niseho fa vao maika tonga eto izy. Ny filoha Ravalomanana hoy Ct Mamitiana, rehefa nankatoavin’ny fivoriam-be dia olona 7 ihany no nanao tamin’ireo mpizaika 450. Dikan’izany hoy izy dia manana ny toerany eo amin’ny fiainantsika ny filoha Ravalomanana. Matoa ny Fjkm manao izany dia tsy any Afrika Atsimo Ravalomanana, fa efa eto Madagasikara. Tsy ny fiangonana ihany no mihevitra ireny hoy izy fa taratry ny firaisankina ireny. Rehefa malalaka ny fifidianana dia ireny no nasehon’ny olona. Izay no tsy hamelan’ny sasany ny hiveren-dRavalomanana eto satria matahotra fifidianana.

1 réflexion sur « RAVELONANOSY MAMITIANA : REHEFA AVELA MALALAKA NY FIFIDIANANA DIA HAIN’NY OLONA NY MIFIDY »

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *