RAVELOSON CONSTANT : FANJAKANA VERY HEVITRA NO MISY ETO

Amin’ny tolona hatrehintsika hoy Raveloson Constant, teny amin’ny Magro Behoririka androany dia eto amin’ity kianja ity, no nifandrindra mivantana hatramin’ny filoha Ravalomanana ny Ankolafy.Eto ihany hoy izy, no handraisana ny vaovao ofisialy mivantana ho antsika.Amin’ny tolona dia misy ny hoe izay tsy mahay sobika mahay fatam-bary, ka misy ireo izay any ambadika any izy no mitolona fa isika eto. Isika hoy Constant, dia tsy manangam-pahavalo azy ireo. Momba ny dingana hatrehintsika izao dia nambarany fa raha io no ataon-dRajoelina dia izy mihitsy no mampirisika anay hitolona amin’ny Ravalomanana. Maro ny fomba hitolomana, ary maro ny ditra hoy izy. Ny mpanongam-panjakana rehetra eto ambonin’ny tany dia tsy mijanona eo amin’ny fitondrana. Telo taona hoy ity mpanao politika ity, Rajoelina dia mbola mandrorona, foza orana. Miverina mi-tourne eny amin’ny 13 May lay foza, na miakatra eny Ambohitsorohitra aza. Olona teny amin’ny 13 May hoy izy no manao ireny teny ireny. Nilaza Rajoelina hoy Constant fa n’inon’inona valin’ny any Seychelle dia fifidianana. Koa maninona hoy ny fanontaniana napetrany no nandeha tany? Io fifidianana io hoy izy, dia vao nivoaka ny datim-pifidianana dia miankina amin’ny fitoniana sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena no anaovana izany. Tsy adala akory hoy ity mpikambana ao amin’ny kongresin’ny tetezamita ity, ny fianakaviam-be iraisam-pirenena hamatsy vola ny fifidianana hadamoka. Raha hikiry biby an’iny izy, ka sanatria ny vava mitovy amin’ny any Seychelle hoy izy ny resaka dia Rajoelina no mandrisika amin’ny fitolomana hafa. Raha olona hary saina hoy Constant dia mahatsapa fa fanjakana tsy mahazaka fitondrana no misy ary fanjakana very hevitra. Ny fahatongavan’ny filoha Ravalomanana hoy izy, dia mandamina ny tetezamita, ka izay ilay mampiverina ny filaminana. Tsy misy fotoniana eto raha izy no atao kinangananga.

18 pensées sur “RAVELOSON CONSTANT : FANJAKANA VERY HEVITRA NO MISY ETO”

 1. MIALA TSINY @ rehetra ,fa miaIky @ ireo MBOLA HAFA miDinika @ Ijiolahy Rajoelina ny tenananay ,

  SATRIA NY FIHEVINY DIA NY FITSARANY I RAZANAMAHASOA DIA MAHERY NO NY FITSARAMBAHOAKA :DIA NY FIFIDIANANA.

  Hita eto ny Halalinan ny faharantsian ireto Hat ireo ,Ny fiataovana rehetra eo am pelantanany ,na fitsarana ,..na fifidianana.. dia ny hamafiasna ny tombony ho an ireo mpitongy fanjakana no hataony .

  Ka mangataka ireo leaders mba hiova tetika aingana ,satria ity dinidinika lavareny ity hoy ao dia Zavatsoa ho an i Rajoelina sy ny Jiolahy miaradia @ .

 2. commentaire des vazaha sur le Dj Rajoelina:

  Meme s’il est nul et voyou s’il est bien entouré ce sera mieux que le précédent.

  KA DIA ANJARANTSIKA R I MALAGASY NY MIERITRERITRA.

 3. TSY NY VAZAHA NO MITONDRA ETO FA HO HITANTSIKA EO NY TOHINY – TSY MILAMINA MIHITSY ILAY MADAGASIKARA KA N’INON’INONA TADIAVIN’NY VAZAHA, NY OLONA TSY HANAIKY INTSONY FA DIA TABATABA ETO FOANA NO HO HITA E

 4. Efa miteny anareo izaho woe: olona ADALA haotrireny vé no resahina.Inona izany woe:Efa nanao fanarahana taminy MENA SOFINA.Ka ny ahy dia izao fotsiny, anjarantsika miaraka aminy PREZIDA RAVALOMANANA sisa no mieritreritra.Na isika mihinany ny eto na i TGV miala eo, tsy misy afa-tsy izay sisa ny fanafodiny, aiza vé ka olona iray tsy afa- taim-body haotranireny no hampikatso tan teraka ny fiainany ny MALAGASY maro anisa.Tsy mbola nisy haotrany taminy androny FRS woa fa nalaky nitsaoka daholo.Ka iray FOLOMANANA, roa MAKA BAHANA , miala i TGV ADALA miaraka aminy ékipany rehetra.Isiaka no tena mahavoa antsika rehefa mipoaka ny LACRYMO dia mitsaoka daholo, lazaiko anareo fa taminy andronay dia mipoaka ny basy fa tsy misy mitsoaka, raha vao hanaovantsika TAMBAM-BE ireo tonga dia sahiko ny milaza anareo fa mitsaoka daholo ireo na manana BASY aza.Na miraisa hiana daholo fa efa HO LAVA ity, eritrereto ange fa ahavita MANDAT iray mihitsy ilay TSY VANONA.

 5. AOKA IZAY NY ZAVATRA TOA ITONY :fa resaka mandany Jiro .

  Ndao hifanandrina @Jiolahy.:

  Les deux animateurs de Frre FM se seraient réfugiés dans une ambassade. La police aurait contactée plusieurs ambassades pour vérification./ Le Rvd Satrobory, sur les 100 millions d’Ariary, s’insurge contre la priorisation de la traque de Remenabila par Ambohitsirohitra au détriment de l’appui à la population./Le face à face entre le Président Ravalomanana et Rajoelina continue ce jour

 6. ry mpanohana ny ara-dalàna o!inona no tsy hitoriantsika ny mpanongam-panjakàna?sa tsy heloka bevava izany araka ny lalam-panorenana mbola nanankery tamin’izany?toa varian’ny lavitra isika ka tsy mahita ny ambanin’ny maso,inona no hilantsika ireo juriste marobe ireo raha tsy afaka manao izany isika,sa isika vitsy noho ny mpanongam-panjakàna???
  io no hitako fa solution hifandaminana satria samy mahay lalàna ary samy miseho ho dadany,ahoana ny hevitrareo???

 7. R I LEADERS ISANY O!NA HISY ARIVO AZA NY DINIKA @ RAJOELINA DIA tsy hisy fitsaharana ity krizy ,ary zaran io Jiolahy izany .
  Hazavao ny sain ny olona fa Mila fanavotana ny firenena fa eo an tanan Jiolahy

 8. RAJOELINA – RAVALOMANANA : Si aucun accord n’est trouvé avant le début du sommet de Maputo, la SADC menace d’exclure du processus de réconciliation celui qui sera jugé responsable du blocage

  Fa hono woa iza zao no tena mampikatso ny fiainan’ny VAHOAKA iray manontolo?Mazava be haotran’ny fipoiran’ny HAIN’ANDRO avy any atsinana fa TGV DONDRONA no tena ratsy loha, iza zao no tsy manaraka ny zavatra efa vita SONIA.Ny SADC koa tokony hijery tsara ny tena marina, satria ny marina mitavozavozza dia tsy mahaleo ny lainga tsara lahatra.FA TANDREMO TSARA WA FA RAHA VAO MIPOAKA EO NY COCOTTE MINUTE DIA ERITRERETO NY VOKANY, ary dia eritrereto iza no voa arakity fiteny manao woe:LAISSONS LES ZANAK’I DADA DORMIR MAIS QUAND ILS SE REVEILLERONT TOUS CES MAUDITS TGVISTES TREMBLERONT ET TREMBLERONT JUSQU’A LA MORT.

 9. RAVALOMANANA,MANANDAFY,CONSTANT ,STANSLAS,IMANOELA,..RANJEVA,….,Me HANITRA,MAMY ,…
  Mba efa nandinitena ve ianareo,fa tsy mahomby ianareo atramin’ny telo taona izao .

  Tsy nohenonareo ny vahoaka tia hietsika fa nosemporanareo .

  Miala tsiny aminareo aho fa mety tafiditra @ sokajy ny tsy halehany ianareo.

 10. Moramora ihany re Ravelonarivo o ! Fantatrao tsar fa tsy mora ny manao zavatra, ary MILA FAHARETANA sy FANDINIHANA. Tsy rehefa mivatravatra akory dia handeha daholo io rehtra io. Marina fa nivatravtara ry Domelina no nahatonga azy eo amin’ny fitondràna, ary namono olona maro mihitsy aza.
  Ka ny toy izany ve no tadiavinareo sa ????
  Raha mahavita azy kokoa anie isika, tokony milatsaka fa tsy adala kory ny vahoaka e !

  AOKA IZAY ITY FANENJEHANA BE FAHATANY ITY, ary aza entina amin’ny fizivozivoana ny raharaha. Raha nety efa nataony izany.

  IREO IHANY ANIE HATRAMIN’IZAO NO EKEN’NY PRM RAVALOMANANA e !
  Sao kosa miandry an’i Botozaza na Rajaonarivelo ianareo izany ?

  Mba mahaiza re manaja sy MANOHANA IREO MPITARIKA miharitra ny mafy ireo e !

 11. NA HITOKINANY NA TSIA ,TSY MISY Fahombiazana efa telo Taona izao ,Maty ny vahoaka ,Mila Zavatra hafa ny tany.

 12. samy tsy misy mahaovoka na ny mpitarika, na ny mpiady na ny mpanongam-panjakana, na ny vahoaka, na ny malagasy. tohizo fa hilatsaka ny mana avy any an-danitra. i dj irery no nahazo tompbony fa voakarama be hanosiosy.dia rehefa vita dia hilaozany eo ra malagasy sy ny kororoso fahana.

 13. Maty aho TANINDRAZAKO!!!!!misy mihaiinooooooo???
  Tsy misy mankahala na iza eto fa mba fitadiavana vahaolana fa
  aza misy MISENDAOTRA re TOMPOKO o!!!izay akaiky vilany no feno arina ary izay akaiky fatana no
  tokony handroso kitay a!!efa tsy hita izay hamaharana ka tokony tsy hifanomė tsiny e!!!nefa na izany aza
  dia tokony ho mailo ihany fa mandeha ny feo f misy mitady hanilika i Mamy.R ho soloina an’i FETISON no
  tanjona dia hilatsaka maire i Fetison izay efa tsy hay tsy hay ny anton niantoany hatr@’izO aloha, koa mailo
  fa mandady ny trambo. izay no izy f dinio tsara ihany fa misy mampiady angely koa an!!Marina ny anao ry
  Tahiry!!tsy mora ny manao zavatra ny mpanipy oditr’akondro be dia be!!MAILO!MAILO!!MAILO FOANA E!!!

 14. Avelao ataon’izay maha ovoka azy e !
  Tena TOKONY manao ireo miseho mahavita azy ireo ka !!!
  Samy mahay manakina, sy manambany daholo toy ny efa mahazatra, ka izay mitarika sy efa mihezaka ihany no voapala sy tsikeraina.Miseho ho zana-javatra nefa resaka wc no hay sy resahana. Izahay tsy mahay fa manohana ireo Mpitarika ireo fa ianareo ???
  Maninona moa raha mba mitarika ho jerena e ?!! Tsy ho hita ve izany mana-karoso be izany ???

 15. Malagasy Mandresy, Madagasikara Afaka
  Peuple Malagasy Gagnant. Madagasikara Libre
  Winner Malagasy People. Free Madagasikara

  FANAMBARANA
  Fihaonana tany Seychelles 08 aogositra 2012
  TSY NISY VOKANY !

  Araka ny loharanom-baovao azo avy any Seychelles dia tsy nitondra vokany ary tsy nahomby ny Fihaonana an-tampony natao omaly 8 aogositra 2012, izay nifampidinihan’ny Filoha Ravalomanana sy Rajoelina teo ambany fanelanelanan’ny Troïka SADC.

  Vaha-olana ho an’ny krizy lavareny mahazo ny Firenena no nokatsahina tamin’izany kanefa dia tsy nisy valiny fa toy ny teo aloha hatrany.

  Porofon’izany, ny fanambarana nataon-dRajoelina teo Ivato ny Talata 07 aogositra 2012 raha hiainga ho any Seychelles izy.
  Nolazainy mazava fa “tsy mahazo mody an-Tanindrazana ny Filoha Ravalomanana ary tsy mahazo ihany koa milatsaka ho kandidà ho filoham-pirenena”. Kanefa momba izany indrindra no anisan’ny votoatin’ny fihaonana.

  Midika izany fa tsy nisy finiavana hitady vahaolana velively avy amin’i Rajoelina Andry. Ny toetra tsy matotra izay nasehony ka nanaovany fiantsiana talohan’ny niaingany teny Ivato dia midika ny tsy fanajana ny toromarika izay napetraky ny SADC mba hahatontosa ny fihaonan’ny roa tonta.

  Arak’izany dia notsipahin’i Andry Rajoelina ny fampiharana ny andinin’ny faha-20 ao amin’ny tondrozotra, izay nekeny sy nataony sonia ampahibemaso.

  Mazava izany fa olona tsy azo atokisana Atoa Andry Rajoelina, ary efa nasehony ombieny ombieny izany. Tsy vitan’ny fanaovana tsinotsinona ny Malagasy no ataony fa manao takalon’aina ihany koa ny vahoaka 20 tapitrisa.

  Koa ambaranay GTT INTERNATIONAL-GENEVE ampahibemaso fa Atoa Rajoelina no tompon’andraikitra tanteraka amin’ny tsy fahombiazan’ny dinika ka mampikatso ny fitadiavam-bahaolana.

  Noho izany, dia manery ny SADC izahay:
  • hampihatra ny sazy faran’izay henjana ho an’Andriamatoa Andry Rajoelina amin’izao fanitsakitsahany ny herimpon’ny SADC sy ny Malagasy iray manontolo izao.
  • handray ny andraikiny hampody sy hitondra ary hiantoka ny fiarovana amin’ny fomba rehetra ny Filoha Ravalomanana any an-Tanindrazana, ahafahana manatontosa ny Fihaonan’ny samy Malagasy ao Antananarivo.
  • tsy hanao fihaonana fandanian’andro intsony fa hijery ny tombotsoan’ny Malagasy izay efa mihamaty tsikelikely amin’ny lafiny rehetra (3/4 ny Malagasy dia miaina ao anatin’ny fahantrana farahidiny hoy ny INSTAT).

  Farany, miantso ny Malagasy rehetra izahay handray an-tànana ny hoavin’ny Tanindrazana ary tsy hanadino fa mpandroba fahefana i Andry Rajoelina ka tsy mendrika ny antsoina hoe Filoha velively akory. Ny Filoha dia iray ihany: Atoa Marc RAVALOMANANA izay voafidim-bahoaka.

  Genève, faha 9 aogositra 2012

  [gtt-international.blogspot.com]

 16. marina be ny voalaza ny gtt fa henon’ny sadc ve io ? sy izay vita sy natomboka rehetra izay ? raha tsia, inona no antony ?
  rehefa tsy hietsika ny malagasy an tanindrazany dia rano mikoriana an-damosin-gana daholo ny tolona.satria ireto vahoaka dia mbola sambatra na mijaly fa tsy olana satria efa zatra na efa tena gaigy daholo ka tsy mahafantatra ny tsara sy ny ratsy.

 17. Tsy de fombanay ny mamporisika mpiady an-trano otran’ireto Zanakosy ireto. Fa ny an-dRavelonarivo de misy marina be! tsy manipy gants sanatria, fa hatry ny ela zahay no efa nilaza woe, iza marina no tena manolotsaina an-dRaosy io, fa ireto mpitarika voatonona anarana manokana ireto, zéro manatody nandritra ny telo taona, ary diso hevitra Tahiry, satria misy antony, matoa gena Afrikana daholo ny mpanolotsainan-dRaosy @izao, fa na de Hanitra aza, tsy mahazo mivezivezy any intsony.
  FA MANINONA AZA NO TSY HAMPIHARIN’NY ZANAKIDADA, NY METHODE-N’I ANDRY, NANONGANA AN-DRAOSY RAHA INY NO HITA FA NAHOMBY? NANINONA NO LANY ANDRO FOTSINY TAO @ MAGRO TAO? NY MPITARIKA VE NO TSY ALEHANY? SA IANAREO MIHITSY NO TSY MISY crédibilité @ VAHOAKA?
  De valio ireo fanontaniana ireo raha lehilahy, fa sady fanontaniana ireo no fanontaniana mamaly fanontaniana.

 18. O! ry Malagasy o! mifohaza re rey olona , ho tahin’Atra isika e! , marina e, dia tena tsy tsapantsika mihitsy ve fa lalaovin’io faikamboto alika io isika, izy anie miha-matavy andro aman’alina e, izy tompoko tsy hiala eo mihitsy rehefa tsy isika no manaisotra azy eo, mba aiza ho aiza amin’ny tolona nataon’ny zokintsika tamin’ny 1947 moa izao hakanosana bevava ataontsika izao, sao lahy hanody antsika izao fitavozavozana izao, tsy misy mana milatsaka avy any an-danitra eo tompoko, fa mila mihetsika isika, ampy izay izay fihaonana sy fivoriana tsy mitondra mankaiza, mila fiovana tetika izy ity, ary fiovana toe-tsaina. Raha diso aho dia aleo hiverina amiko fa mahazaka sy mety amintsika izany izao matoa tsy mihetsika.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *