TSY IANDRASANA NY HEVITRY NY MIARAMILA NY FIVERENAN-DRAVALOMANANA

Namaly ny voalazan’ny miaramila ny Ct Tsianihy androany teny amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka. Nambarany fa ny mpitarika ny foloalindahy dia efa nilaza fa tsy fotoanan’ny fiverenan’ny Ravalomanana izao raha tsy efa milamina ny tany. Ampatsiahivina azy ireo hoy izy fa efa telo taona izao no tsy teto ny filoha Ravalomanana. Ny zavamisy dia manjaka ny dahalo, sy ny asan-jiolahy. Nilaza ihany koa ny miaramila fa ampy izay ny rà latsaka. Tsy ny sivily no mampipoaka ny miaramila hoy izy fa ny miaramila samy miaramila ihany. Ianaero bekintana rehefa te hilatsaka dia milatsaha hifaninana amin’-dRavalomanana. Vonona izahay zanak’idada hoy ity olomboantendry ity, hanatrika anareo. Atosiky ny miaramila Rajoelina hilatsaka fa mitambotsitra izy. Ny ataony dia ny miteny amin’ny Sadc hoe aoka Ravalomanana tsy hilatsaka. Raha ny any amin’ny faritra hoy Tsianihy, dia n’iza n’iza hifaninana amin’ny filoha Ravalomanana dia ho lany andro fa izy 1er tour dia vita.Nambarany ihany koa fa nanomboka ny 9 jona ka hatramin’izao dia tsy mbola azo Remenabila, nefa nandeha tany hatramin’ny jeneraly. Ny zavamisy hoy izy dia mifampiampanga amin’ny tsy fahitana azy ny miaramila. Ny Cst Jeanson kosa dia nanambara fa ny olona any amin’ny faritra izay nalehanay hoy izy dia faly naheno ny vaovao fa ho tonga i dada. Tsy iandrasana ny hevitry ny miaramila sy nyfanambatambazana ataon-dRajoelina hoy izy, fa rehefa tonga ny filoha Ravalomanana dia andrasana eny Ivato. Nanambara ihany koa Jeanson fa ny jeneraly baomba rehefa nahita ny tavan’ny filoha Ravalomanana tany Afrika Atsimo dia tsy nahateny ary tsy niseho fahitalavitra intsony satria mandainga.  Ny jeneraly Ranto hoy izy dia taloha nilaza fa tsy azo ekena ny fodiany. ankehitriny anefa dia miova izany ary milaza fa  tsy maintsy dinihana lalina raha hody Ravalomanana. Manahirana ihany hoy ity olomboantendry ity, na tsy tonga taona na tsy hainy loatra fa raha olon-dehibe dia rehefa eny dia eny, ary rehefa tsia dia tsia.