FANJAKANA MPANDROBA NO NAJORON-DRAJOELINA ETO

Mitohy harany ny hetsika eny amin’ny kianjan’ny finoana Magro Behoririka. Nambaran’ny Ct Ravelonanosy Mamitiana  fa ny zanak’idada dia mitaky ny fialan’ny fitondrana izay tarihin-dRajoelina sy ireo mpitandro ny filaminana. Ny antony hoy izy dia tsotra fa nanomboka ny 07 Febroary 2009 dia ianareo no namono olona ary mbola mitohy any Atsimo izany, noho tsy fisian’ny fandriampahalemana. Ny fandrobana ny fananan’ny Malagasy hoy izy no niteto satria mpangalatra ianareo. Ianareo no nanala-baraka ny vahoaka satria ny fananany dia naondrana antsokosoko toy ny boaderozy, ny vatosoa. Fandrobana ny fananan’ny Malagasy hoy ity olomboantendry ity, no natao ka henatra sy heloka ho an’ny Malagasy izany. Noho izany dia isika no mitaky an-dRajoelina hifona amin’ny Malagasy noho izay fandrobana izay. Mitaky ihany koa amin’ny Sadc isika hoy Mamitiana, fa raha izao no mitohy dia hifamono isika samy Malagasy, vahaolana maharitra no ilaina dia ny fampodiana an’idada.Efa manomboka manidy birao ireo fokontany sy ny kaominina any Atsimo hoy izy satria matahotra. Noho izany dia fanjakan’ny Baroa no misy eto. Mazava ho azy hoy Mamitiana, fa tahaka ny asa jiolahy no nakana ny fitondrana ka nianaran’ny jiolahy izany. Tsy misy heriny intsony ny mpitandro filaminana satria tsy voafehy ny fandriampahalemana ka efa lasa fampihorohoroana  ny fisian’ny dahalo. Tsotra ny antsika,hoy ity mpanao politika ity, ny fanjakana najoron-dRajoelina teto dia fanjakana mpandroba, ka tsy mahagaga raha izao no niafaran’ny firenena. Raha tiana hilamina ny firenena hoy Mamitiana dia asio aloha ny fitoniana, ary avoahy ny gadra politika any am-ponja. Nanao antso ho an’ny zanak’idada ihany koa ny tenany mba hamondrona ny hery noho ny tsy rariny misy eto.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *