Fitsaram-bahoaka : mariky ny tany tsy tan-dàlana

Hatramin’izay nisian’ny fitondram-panjakana teto Madagasikara, tsy mbola nisy tahaka izao fitondran-dRajoelina izao mihitsy.Tsy maharo ny vahoaka sy ny fananany intsony ny mpitandro filaminana.Miaina anaty horohoro ny vahoaka, tsy hita popoka ry Remenabila sy ny namany, manao izay danin’ny kibony ny malaso, milavo lefona ny mpitandro filaminana, hany hery dia mivondrona makany amin’ny tsy fanarahan-dàlana ny fokonolona.Vokany 86 amin’ireo voalaza fa « malaso » no novonoin’ny fokonolona tany Betroka.Tranga iray manamarika ny  maha tany tsy tan-dàlana an’i Madagasikara izany.Tsy milamina io raha tsy Rajoelina sy ny forongony no miala eo hoy ny mpandinika politika!

30 réflexions sur « Fitsaram-bahoaka : mariky ny tany tsy tan-dàlana »

 1. Mifamonoa an-trano ao ,lazao fa ny vahiny indray no namporisika any gasy mifamonoana sy mangalatr’omby eto an-tanana.Taminy andro Ravalo efa betraka ny vahoaka sorina,tao anatiny fitondrany efa maro ireo fianakaviana maty no vonona sady nodorana tao an-tronony.zao koa @tgv mbola mitohy izany,tsy tokony hitondra eto @ity firenena ity nareo roalahy fa olona tsy mendrika sady manimba firenena.Sady efa milalao rà daolo na Ravalo na tgv ,Ratsiraka moa efa tsy ilazaina intsony, tantara sisa.Raha mbola mitohy zao ,moramora @vahiny no manka an’ireo tany rehetra feno fatin’olona ireo satria ao@ireo no tena betraka arena samy afa.Rehefa betsaka maty ao@tany iray dia mora@vahiny no mananjanak’azy.

 2. Forumiste rebera, kotovelo na tsy haiko intsony…
  Ataovy ao andohanareo izay tena hita fa « troaziema », fa izao zavatra miseho izao dia vokatry ny atido-kelinareo tsy misy fiheverana mihintsy atramin’izao !
  Ianareo no tena azo lazaina ihany koa hoe : Malaso miafina ao ambadikin’ny aordinatera !
  Tropin’ilay be antitra tsy maty voalavo an-kibo ianareo, fa aza miatsaravelantsia sy manendrikendrika !
  Fantatry ny vahoaka ny olona nitondra an’izao tsy fanarahan-dalàna izao, ary jereo tsara ireo sary ireo, izay miampy an’izay namoy ny ainy hatr’izay, fa ianareo no tompon’antoka amizao rà mandrika sy fahaverezana izao !
  Hoy ilay namanareo izay hoe : »Raha tsy voafidy eo ny tenako dia hisy rà mandriaka eto Madagasikara » ! Zakao, ary aza ahilika velively fa mba mahanàna hazon-damosina !

 3. Hoan’izay mpamaky ity site ity dia toy izao ny zava-nisy teto Antsohihy vao tami’iny herinandro lasa iny izany, nisy mpangalatroby tratra tany @ commune Ambaliha district Analalava ka nentina tao Ambaliha satria misy mpitandro filaminana avy ao Andreba districk Antsohihy no miasa ao ka rehefa tonga tao dia nitaky 5 millions fmg ireo gendarme dia votsotra ireo dahalo, nefa @zao dia ireo dahalo ireo indray no nitory ilay tompon’omby very sy ireo quartier mobile ary any Analalava rahampitso no atao ny fitsarana TENA MAMPALAHELO NY ZAVATRA ATAON’NY GENDARME ARY TSY AZO IANTEHERANA INTSONY

 4. Izao no atao hoe tany tsy misy fanjakàna !! Ilay mitonona anarana ho prezidà aza MPANGALATRA IHANY KOA ! Nangalatra fahefàna ary nanome ohatra ratsy dia ratsy !

 5. Taratasy ho an’ny FILOHA-PIRENENA RAVALOMANANA MARC – Prétoria

  MITENENA ARY MIJOROA AMIN’NY FAHAMARINA KOA HAJAO ARY AZA HOVANA ARAKA IZAY ITIAVANAO AZY NY MARINA !

  Gaga aho ary talanjona sy ketraka ary tezitra rehefa mihaino ny zaka-tsara na ny rindra-kevitra aelin’ny radio rindra !

  Efa telo taona sy tapany izao no nanongam-panjakana ireo olona nandray baiko tamin’ny tompon-kevitra (frantsay , karana , malagasy eto Msikar sy miadam-pinaritra ao min’ny banlieue mihaja ao Paris ). ‘

  Roa vola mahery no nisolo ny fitondrana eto Frantsa ary nahatsapana fa nihena ny heri-panohanana an’ireo mpandray baiko ary mpanantanteraka ny paik ‘ady sy teti-dratsy tinapaka !
  Ary dia ita sy azo tsapain-tanana ny fiovana eo amin’ny hetsika sy ny teny ataon’izy ireo voavidy sy no tambazana talohan’io 6 mai io 2012 io!

  Tsy ita maso intsony ireo miaramila sy zandary ary paolisy mirongo basy mitety ny tanana !
  Ohatra ny tsianjery ireo kabary sy teny ataon-dry rajoelina ,ny omaly tsy miova : tsy mahazo mody ny Filoha RAVALOMANANA MAC , samborinay izy raha tafody eto ! HO GADRAINAY IZY REHEFA TONGA ETO ANTANINDRAZANA , NY FIFIDIANANA DIA TSY MAINTSY HATAO ALOHA NY FARN’NY TAONA 2012 !

  Fandrahonana am-bava sy vono vorona ary sekoseko sy rehaka sisa…

  I ahonana hono itan’olona nilatra eny amin’ny ambassaden’ny frantsay : haka visa ve ? fFa angaha tsy mety intsony ny antso an-téléphone ?

  FANAMPIN’IZANY VAOVAO TONTA AVADIBADIKA IZANY DIA EO NY MPANAO GAZETY IZAY MIFALY AVANJA MANELY TSAHO SATRIA MANDRAY VOLA IZY IREO ARY DIA MIEZAKA ISAN’ANDRO MANOVA NY SAOSY OMALY MBA HO HAFA NY TSIRONY ANDROANY ;; DIA IZAY  » MANIPULATONS  » MISESISESY IZAY LAZAINA FA VAOVAO IZAY NO HAVOAKA ISAN ‘ANDRO VAKY IZAO DIA IZAY NO ATAO HOE  » DESINFORMATION  »

  VAOVAO NAMBOAMBOARINA ,NORAFINDRAFETANA .

  ARY MISY MPAMAKAFAKA VAOVAO DIA MAMAKAFAKA IZANY LAINGA MARIVO TOTOTRA IZANY !

  TSY ALE VE MANGINA TOA IZAY MISARY ADALA AMIN »IREO MILAZA ATSANGA TSY AMAN ‘ ORANA ?

  NY MARINA NO TOKONY HO LAZEAINA ARY NY FAHAMARINANA NO FILAMATRA HATSANGANA MBA TSY HO TENY FOANA NA POAK’ATY NY FIJOROANA HO VAVOLOMBELONA !

  IO FITIAVANA TE -HITENY SY HANDAHATRA NA TSY MITOMBONA AZA IZAY HO LAZAINA NO TENA POIZINA AFAFY AMIN’NY VAHOAKA !

  MBA MISY ANIE LOHARANO – BAOVAO AZO HANOVOZANA NY SEHO – JAVATRA MISY MARINA (REUTER , PRETORIA NEW, NY NEW AVY AO AFRIQUE DU SUD…ARY INDRINDRA NY VAOVAO OMEN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC IZAY HENOINA TSARA IZAY TENY TSY LAO-BODY , NY ZAVATRA TSY TENENINY (LES NON-DITS ).

  OHATRA INY TENY NENTINY TENY MAGRO IZAY NISY FIFONANA NATAONY RAHA KA NISY ZAVATRA TSY NETY NATAONY !

  INY FIFONANA INY6MIAMPY NY FAMELANY NY HELOK’IREO NANAPOTIKA NY FANANANY TAMIN ‘ NY FANONGANAM-PANJAKANA – DIA MITORY FA VONONA HILATSAKA HO FIDIANA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC AMIN ‘NY FIFIDIANANA MANARAKA !

  AZO RAISINA KOA HO FANDAVANA NY FILAZAN-DRAJOELINA FA TSY MAINTSY VITAINA ALOHAN’NY FARAN’NY TAONA 2012 !

  MARO NY ZAVATRA TSY LAZAIN’NY FILOHA MIVANTANA FA ANJARANTSIKA NO MAMAKAFAKA NY TIANY HO LAZAINA ARY HAMPITAINA AMINTSIKA!

  TAO AORIAN’NY FIVORIANA TANY MAPUTO IZAY NAKANA FANAMPAHAN-KEVITRA HENTITRA MIKASIKA NY FAMAHANA NY OLANA ETO MADAGASIKARA DA NAHATSAPANA TSARA NY LAINGAN – DRAJOELINA ,? IZAY MISEHO HO TOA NY OLONA NOMENA ANDRAIKITRA MANOKANA HIKARAKARANA NY FAMERANANA NY LAMINA SY NY FANDRIAMPAHALEMANA :raha marina izany dia tsy misy antony ny fahatngavan’ IREO OLONA HANAMAFY NY BUREAU LOCAL-N’NY SADC ETO MADAGASIKARA (madagasikara hoy aho ).FIARAHA6MIASA AMIN4IO BUREAU LOCAL IO NO VOALAZA , SATRIA TSY MISY MINO AN-DRAJOELINA INTSONY MIASA IRERY ?SATRIA TSY MANARAKA NY FISAINAN4NY TONDROZOTRA IZY FA MANARARAOTRA NY HANODIKODINANA NY

  TENY NIFAMPIERANA !

  lA MANIERE AVEC LAQUEILLE RAJOELINA A CONDUIT LA MISE EN OEUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE INTEGRALE A ETE LARGEMENT CRITIQUEE ET DESAVOUEE ET TOUTES LES DECISIONS PRISES PAR LE SOMMET DE LA SADC SONT INCONTOURNABLES ET DOIVENT ETRE OBLIGATOIREMENT APPLIQUEES -SELON LA LETTRE ET L’ESPRIT DE LA CETTE FEUILLE DE ROUTE – LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE :

  — PREPARATION DES ELECTIONS SELON LE CALENDRIER FIXE PAR LES EXPERTS DES NATIONS-UNIES ( ce qui anéantit la désinformation , le mensonge , les affabulations de rajoelna qui a prétend organiser ces élections avant la fin de 2012 !

  — CETTE APPLICATION DE LA FEUILLE DE ROTE INTEGRALE IMPLIQUE AUTOMATIQUEMENT LE RETOUR AU PAYS DU PRESIDENT DE LA REPUBQUE

  RAVALOMANANA MARC ET DE SON EPOUSE ET DE SES ENFANTS AU PAYS ET CE RETOUR ET LA SECURITE Y INHERENTE SONT PRIS EN CHARGE ENTIEREMENT PAR LA SADEC ( ce qui contredit les intentions de rajoelina , qui a ordonné à ses généraux de préparer la sécurité du retour du Président RAVALOMANANA MARC !Est-ce que cet ordre signifie l’organisation du refus du retour du Président de la République , ce qui constitue une grande présomption frisant la démagogie et la vanité !).

  La date du retour du Président de la République RAVALOMANANA MARC constitue des jeux de devinettes et appelle toutes les péculations et des hypothèses !

  LA ENCORE IL FAUT RAISON GARDER ET PARLER PEU MAIS BIEN C’EST-A – DIRE EN RESPECTANT LA LOGIQUE .

  TOUT LE MONDE D’ACCORDE A ESTIMER QUE CE RETOUR NECESSITE UNE GRANDE ATTENTION DE LA PART DE LA SADC
  ET DU PEUPLE DE MADAGASCAR ,QUI DOIT DEJA A PRESENT REDOUBLER DE VIGILANCE SUR LA SURVEILLANCE DES MILIEUX QUI NE CACHENT PAS LEUR INTENTION DE CAPTURER LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RAVALOMANANA MARC !

  QUEL EST DONC LE PROBLEME ?

  IL FAUT A TOUT PRIX REPERER CES GENS QUI EMPECHENT OU QUI CHERCHENT A RENDRE DIFFICILE LE RETOUR DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AU PAYS .ET COMMENT FAIRE ?

  JE LAISSE A LA SADC CETTE RESPONSABILITE , QUI DOIT ETRE MENEE DANS LA DISCRETION !

  ET CETTE ATTENTION DANS LA DISCRETION CONDITIONNE LA DATE DU RETOUR DU PRESIDENT !

  Je m’en prends au journaliste de radio rindra , teray , qui se prend pour celui qui CROIT TOUT SAVOIR ET QUI SE CROIT ETRE HABILETE A S’OCCUPER DE CE RETOUR ET OSE S’EN PRENDRE A LA SADC DE FAIRE TRAINER CE RETOUR QUI AURAIT DU ETRE DEJA EFFECTUE SI LES MALGACHES L’AVAIENT PRIS EN CHARGE PAR LE PEUPLE MALGACHE , D’ APRES TERAY ! Plus démagogue que ce teray tu meurs !

  MES PROPOS DANS CE MESSAGE VOUDRAIENT FUSTIGER CEUX QUI NE TIENNENT PAS COMPTE DES REALITES NEES DU DERNIER SOMMET DE LA SADC A MAPUTO DU 16 AU 18 AOUT 2012;

  LES DECISIONS QUI Y ONT ETE PRISES ONT ETE RAPPORTEES DE FAçON TRES SIMPLE ,TRES CLAIRE ET FIDELE AU TEXTE ORIGINAL PAR LE PRESIDENT DE LA REUBLIQUE RAVALOMANANA MARC PAR DEUX FOIS LE 18 AOUT 2012 SITOT ARES LE SOMMET ET LE LUNDI D ‘ APRES LORS DE LA CONFERNCE QU4IL A DONNEE AUX JOURNALISTES AU TELEPHONE !

  LES JOURNALISTES DE PRESSE ECRITE OU DE RADIO SONT CENSES ETRE AU COURANT DE CES DECISIONS IMPORTANTES !

  AUSSI EST-IL INACCEPTABLE QUE CERTAINS JOURNALISTES PERSISTENT A COMMENTER DONC A DONNER FOI AUX DIRES DE RAJOELINA , A FAIRE VALOIR LES DESINFORMATIONS !ILS ONT CHOISI LE CAMP ET LE COMMERCE DU MENSONGE !

  JE TROUVE QUE CERTAINS JOURNALISTES NE PRIVILEGIENT PAS LES REALITES QUI SE PREOCCUPENT DE NOS PROBLEMES !

  A CE JEU SELECTIF , DE TRI DES NOUVELLES , JE NE VOIS PAS A QUOI SERVENT LES JOURNALISTES ,QUI S’ADONNENT SANS VERGOGNE A LA DEFORMATION , AUX BLA-BLA DES INTERPRETATIONS QUI SOUVENT CONTRARIENT LA VERITE !

  OUI J ‘ AI LA FERME CONVICTION QUE LES JOURNALISTES NOIENT L’ESSENTIEL – LA VERITE , NY FAHAMARINANAnoient la verite DANS LEURS FAUSSES ANALYSES QUI SONT ININTELLIGIBLES ET SURTOUT DANS LEURS BESOINS DE PLAIRE AUX AUTEURS DU COUP D’ETAT QUI LES PAIENT GRASSEMENT POUR DESINFORMER !

  ET CETTE CONDUITE NON RESPONSABLE ET JAMAIS ! GENS – LA NE SONT JAMAIS INQUIETES E LEUR FAMEUSE LIBERTE D’ECRIRE CONSTITUE LA PLUS GRANDE ESCROQUERIE INTELLECTUELLE DANS LES PAYS EN VOIE D’iNVOLUTION ET DE SOUS – DEVELOPPEMENT MORAL ET INTELLECTUEL DONT LE LEITMOTIV EST VENDRE DES AFFABULATIONS ET DES DEFORMATIONS !!

  LE PRINCIPAL OBJET DE NOTRE TOLONA SERA DE LUTTER CONTRE CE GANG DE JOURNALEUX QUI NOURRIT ET FAIT CROITRE CETTE GANGUE DES TSY MATY VOALAVO AN-KIBO ! ET CE SONT CES JOURNALISTESQUI ONT ENTRETENU L’ILLUSION DE RAJOELINA QUI A PRETENDU VOULOIR INSTAURER SA DEMOCRATIE ET FAIRE RESPECTER SES LIBERTES FONDAMENTALES !

  JAMAIS CES JOURNALISTES N’ONT OSE

  -ET PROTESTER CONTRE CE POUVOIR ABSOLU QUI A MUSELE DES JOURNALISTES AYANT REFUSE CE POUVOIR ET DES ANTENNES RADIO -TV ET EMPRISONNER SANS AUTRE FORME DE PROCES DES MALGACHES

  -ET DENONCER LES MENSONGES ET LES AFFABULATIONS SANS SCRUPULES !

   » MON CHER GAZETY HEHY TU NOUS MANQUES ENORMEMENT ! »

 6. I ramenabila koa moa efa bila rahateo @ mahapelaka azy.
  Itony Rabera foza itony no tena fanetry be nahatonga izao fahavoazana izao,
  tsy henatra tsy tahotra!!!itony ny tarindr’i voninahitsy e!!matahotra @ ratsy vita dia miakapokapoka mitonotena
  toa lolo fotsy, lany sahady angaha ny ravina nihinanana sa MATAHOTRA NY HIVERINA @ TOERANA SAHAZA
  AZY ZALAHY IO ??????MAHONENA!!!!!

 7. izao no zavatra tadiavin’i frantsay lelafin’ireto foza ireto koa tsy mifalià
  fa nahavoa ianareo, fa aza ny dadanay no haniliana ny maimbonareo tsivalaara ireo.
  Olon’Andriamanitra iny ary tsy tsy tiafin-dalitra ry vendrana andevon’ny devoly ireto a!!!

  Dia olona avy aiza anefa hono ireto dahalo???toa olona mirijarija be daholo???tena tsara fahana mihintsy.

 8. Midera ny firaisankinana’ireto olona kosa aloha aho e!!
  Aiza AAA!!aiza Tanarivo @ izao???toa tsy mamely!!!
  raha miray hina ohatra izao daholo ny Gasy tia tanindrazana rehetra efa vita efa ela ity
  tolona ity fa saingy misy foana ny MPISOLELAKA sy MPAMADIKA ary ny mpitaty TAIMBORAKA,
  ohatra itony foza reraka tsy menatra ny manilika @ dada, terena fotsiny izao!!! io ilay ni….ni….mba
  tė ho derain’ny alika hoėė!!

 9. IZAO NO ATAO HOE FAILLITE DE L’ETAT DE DROIT FAILLITE DE LA JUSTICE FAILLITE DE FORCE DE SECURITE ary foana hatreo ny fahatokisana n y mpitandrofilaminanan sy ny FITSARANA

 10. Tsy miaro velively ny HAT aho, fa tsy izy loatra ….ANGAMBA…… no nahatonga izao fa MPANATANTERAKA FOTSINY ireo miaramila nanao izao.
  Fomban’ ny Mpanjana-tany efa taloha anie izao entina hamoretana ny sain’ny malagasy e !
  Aoka mba ho tsaroina ny zavatra efa niseho.

  Ny tena marina dia ilay fanontaniana napetrak’i SAPA hoe:
  QU’EST CE QU’ON FAIT (nous allons faire ° concretement. CONCRETEMENT !!!!

  Raha ny hevitro dia izao indrindra no ilaina an’i NAIKA Eliane hanao hetsika any amin’ny Union Europenne . Ary averiko hatrany fa any amin’ny Firaisana Europenne no tena ilàna an’i NAIKA Eliane.
  Ny hetsika ao an-toerana dia efa misy Mpiandraikitra ary mino sy matoky aho fa nisy fihovàna ny fiheverna fa Mpamadika sy Mila vola ny Mpitondra Rakotoarivelo sy Me Hanitra !!!

  Koa azafady: MBA VALIO MAZAVA NY HOE /

  QU’est ce que nous derions faire CONCRETEMENT (SAPA ). Ary aza asiana resaka misafelika, na mamorona resaka hafa an-koatranio aloha ). Misaotra

 11. Ny zavatra tokony atao aloha dia tsotra ihany,aleo ny frantsay na anglish na américana,na sinoa sns…. anao colonisation antsika temporaire raha mety zany @lalana international ,satria ireo firenena lehibe ireo mahay mametraka ny rafotra rehetra tokony ilaina sy atao,miala ny fitiavana tena an’ireo mpanao politique sady mipetraka tsara @maha miaramila azy ireo miaramila ,indrindra ny zandarme sy ny polisy.Mety tsy misy intsony ny dahalo fa mety giton sy malouche indray no betsaka ao mada,rehefa milamina tsara avy eo dia mangataka indépendance indray isika malagasy saha ahoana hoy nareo….

 12. Omeo an’izany giton sy malouche izany daholo aloha ny havanareo rehetra, dia avy eo dinihin’ny rehetra ny fandehan-javatra ê ! Asaivo amboarin-dry zareo tsara ny fananan’ny fianakams avy any aminareo, dia mba ho hitanay ny vokany hoe mety sa tsia !

  Ho an’i Tahiry : Ny fanaovana paolitika ho an’ny olona tena vonona hikarakara ny firenena sy ny tanindrazana, dia zavatra tokana, ary tsy inona akory fa ny mitady lalan-dava an’izay mety mahasoa ny mpiara-monina !
  Rehefa hita ary fantatra fa 4 no valin’ny 1 + 3, dia tsy tokony hilaza amin’ny vahoaka hoe METY HO 6 NA 5 !! Tsy dia doma daholo akory ny vahoaka !

  Mba anontanio kely amin’Ingahy Rakotoarivelo sy Me Hanitra kely raha tsy mahadiso ny hoe : MIHAINA AO ANATIN’NY REPOBLIKA FAHA-FIRY MOA IZAO NY VAHOAKA MALAGASY ?
  FAHA-TELO SA FAHA-EFATRA ?
  Fanontaniana ny ahy, satria mbola betsaka ny malagasy TSY MAHAFANTATRA !

 13. Tsy hitako hoe mamaly ilay fanontaniana izany, satria samy afaka manontany an’ireo olona ankasitrahan’i Ra8 ireo daholo anie isika e , RAHA TOA ka afaka manontany azy aho e ! Izany hoe tsy voavaly izany ilay fanontaniana.
  amiko
  1) Mitaky ny fialan’ny Govenemanta Beriziky no tokony ho atao !

  Satria izy no mamela, na manaiky, na mijery fotsiny tsy misy filazana amin’ izao fisehoan-javatra izao.
  2)
  Tsy ao mkara no hitondra ny vaha-olana, noho izany dia any amin’ny UE ihany no tokony hiatombohany.
  3) Resaka fifandraisnana amin’ny firenen-dehibe ANY IVELANY no tokony hiezahana atao, satria ny ao an-tanàna efa tsy misy Lalàna mahafehy na inona na inona intsony.

  Tsy ireo ihany akory no tena ilaina, fa maro, fa ireo aloha no manome ohatra ho atao resaka.

 14. tadidio fa tamy nandoro tiko sy magro dia mitovy tsara betsaka ny olona maty mitovy tsara amireo hita amy say ireo
  vendrana ary fat miaraka aminy dia io no asany napetraka teo ireo hanatateraka ny tiany frantay sasantsasany sy ireo karana saribakoliny
  ny tsy fantany efa miala aina ary ho avy ny fitsrambahoaka ato ato

 15. Ilazao ny vaovao misy ao amin’io faritr’i Betroka sy ny manodidina,
  fa misy chantier an’ny teratany vahiny, mpitrandraka VATOSOA-volamena-…,
  dia ahitana fa miavaka be hono : ny gasy kely ety ivelany accès non autorisé, sy ireo mivoaka miditra amin’ny alalan’ny hélicoptère

  NAMIDY AMBONGADINY I GASIKARA

 16. Mila hitomany ny tena amin’ny zava-misy mitranga any Atsimo,

  F’inona moa ny zavatra mitranga any an-kafa TSY nosainina akory kinanjo dia iainana eto antanindrazana

  Tsy manana trai’hefa na fitaovana ry zareo, fa ny omby no betsaka
  – ny fiainana tsy misy masoandro mihiratra fa niletika
  – ny mpitondra ny firenena aza manao lasibatra ny bois de rose, manome alalana ireo any ivelany hitrandraka ny harena ankibon’ny tany eto

 17. Raha ho FATy aho matesa rahavana (à qui profite le crime hono: famille Rajoelina sa Firantay)

  ____

  MODIA amin’izay dada8
  izy no mahay MANAKAIKY NY VAHOAKA,
  ton-teny
  maha-TAFAverina ny zavatra amin’ny laoniny

  Tsy moramora ny JIOGA AVANT 2002
  bien que DEPUIS 2009 c’est la perdition

 18. Qu’est ce que le 07 fevrier 2009 en comparaison de ce carnage ou bien va t-on encore se bander les yeux sous forme de cotier et merina ? TGV maire de Tana aurait voulu qu’une telle scene se passe devant le palais de Iavoloha en mars 2009 ! Marcher sur des cadavres vous connaissez l’expression ? Deamandez la signification au disc-jokey qui organise le bal des vampires !

 19. Mankasitraka ireo vahoaka miara-miasa akaiky amin’ny mpitandro ny filaminana, fa ireo jiolahy mpagalatra sy mpamono olona ireo dia tsy maintsy hataontsika tsy afa-bela fa tsy misy tsymaty manota izany eto na mitsoaka any Afrika Atsimo aza.

 20. Ireto nostalgie Dravalo ireto no tena manimba firenena,mijaly be ny vahoaka tena d’origine gasy hatraminy natongavany teo @firenena,ny sinoa ndray no namaik’azy anao peuplement dago hoatrany andro taloha,dedavina radiena ndry zalahy ny tompon-tany, fa ny faty na sinoa no havelany domina any tany razanay dia rehefa avy eo, ireo manao metissage dia lasa mitondra any mada,tsy ekena zany,efa miisa @milliard reo sinoa ireo eto an-tany dia mbola tadidy anao migration indray ,taminy andro taloha efa betraka no nanao clandestin dia zao mbola ampidiriny ilay kely loha mpivarotra ronono masiso io.Ravalompanao rononomasiso angamba mety tsy gasy fa tay tsinoa.

 21. POV CON!!!MAHONENA!!!TERAKA IZAY TSY HO TERAKA KA MIAKAPOKAPOKA
  ny GAIGY RAJAKOM-BAZAHA! f’angaha tsy any frantsa ny taninareo ry tonaka e!!!koa
  tsy maty antoka ianareo milelaka lava an’i renikely ??MILELAMAINA FOTSINY KAY!!!maty antoka beu TENISANY!!!

 22. POV CON!!!MAHONENA!!MIAKAPOKAPOKA INDRAY!!!vao vono vorona fotsiny ny anay
  fa andraso kely aloha,f’angaha tsy any la frantsa no tanindrazanareo ry tonaka e!!koa tsy
  very maina fotsiny ianareo MILELAKA an’i RENIKELY????lelafo tsara anitsahany ny razambenareo dia ahazo
  tsodrano tsara ianareo avy eo, miafatrafatra indray ny rajakom-bazaha fa mananontanona !!!MIALA ANY!!somary
  akapokapoka @ rindrina ny loha an dia zerana vato kilonjy hanala ny SAMPINAREO hanakanana ny dadanay an
  dia matsintsiana @’izay avy eooooooo, izay foza orana a!!mareheza @ fanaovan-dratsy rehetra sao MATIANTOKA
  ianareo raha tsy manatanteraka ny asaratsin’ny DEVOLINAREO sy Ramenabila ao Mbotsiroatra.

 23. Mahonena ireto Gasy kely voavidy lava tsy misy atėdoha!!
  efa voahitsaka hatrany @ tendakely ve tompoko mbola tsy MITRAKA ihany a!!!

 24. http://www.tananews.com/2012/09/regime-rajoelina-un-regime-fonde-sur-des-centaines-de-morts/comment-page-1/#comment-92693

  Attention … Danger …
  Collusion des Dahalo et des Militaires Putschistes …dans le Sud …
  Toute cette Histoire de Dahalo et d’Insécurité au Porte De Tana ……
  Depuis le début …une Mise en scène pour justifier
  La reprise en Main Par L’Armée
  Et l’ instauration
  d’ Un Directoire Militaire …
  Ils refuseront les Elections … jusqu’au bout

 25. C’est une question apparemment difficile à repondre que tu as posé SAPA !
  « Concretement ! qu’est ce que nous devons faire ??? »

  Je n’ai pas lu une reponse assez consequente par rapport ! Au contraire, l’on cherche à te discrediter en disant que t’es d’origine vazaha et donc…..

  Mais libre à tous de croire à ce qu’ils veulent.
  J’ai lu chez le tnn que Ra8 N’APPRENDRA JAMAIS à gerer les militaires ou etre en bon terme avec les militaires ! Et alors ?!!! il faut donc qu’il se taise devant les enormités et atrocités que la HAT perpetent dans le sud et …..BIENTOT à TANA ?
  Peut etre que les termes qu’il emploie ne sont pas tres adequates, soit, mais il faut bien qu’il fasse preuve de sa determination à vouloir « rayer » cuex qui se sont habitués à etre payé par « ceux » qui diligentent les meurtres et les axactions !
  Ces etalages de meurtres dignes d’un autre âge, sont des habitudes déjà execrées par les colons, pour mater toutes formes de rebellion. Les gendarmes qui regardent ces etalages sans aucune reaction d’hommes civilisés ne sont ils pas des RSCLAVES DES COLONS ? Payés pour continuer l’oeuvre de la colonisation ?
  Si TGV ne s’en rend pas compte, c’est une autre histoire, il ne pense qu’à ses euros qui lui viennent dans ses comptes en Asie ou en Indonesie. D’ailleurs il se prepare à mettre les voiles, et compte s’en tirer à bon compte.
  Je dis et je redis, que tant que l’OIF et la COI se melent des affaires malgaches, nous ne sortirons pas de l’auberge.
  Il faudrait que les malgaches arrivent, avec toutes les manieres possibles, à faire deguerpir tous ces vieux cons de retraités qui courent après les jeunes filles, du pays.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *