LERIVA MANAHIRANA : TSY MAHALALA AFA TSY NY FILOHA RAVALOMANANA HANAVOTRA NY FIRENENA NY VAHOAKA

Nanao tatitra tamin’ny vahoaka teny amin’ny kianjan’ny   ny iraka nampanaovina azy ny Cst Leriva Manahirana avy any Brickaville. Telo herinandro ny tenako tsy teto hoy izy, satria nanatanteraka ny baikon’ny lehibe hoe misy asa any amin’ny faritra misy anareo any. Distrika telo hoy Leriva no nitadiavako olona ho ao amin’ny Cenit, dia Brickaville, Mahanoro, Marolambo. Ireo kaomina ao hoy izy dia efa feno olona avokoa amin’ny anaran’ny ankolafy Ravalomanana. Avy eo ny tenako hoy ity olomboantendry ity, dia nitety manokana ny distrika an’i Brickaville. Ny zavatra nolazain’ny olona tany dia ny hoe tsy mahalala olona afa tsy ny filoha Ravalomanana izahay hanavotra ny firenena. Raha sanatria ka misy ny fahatongavan’ny eto dia tsy manao amin’izay fifidianana izay izahay ary tsy hifidy olona tsy manjary. Nambaran’i Leriva fa hatramin’izao dia tsy miova ny olona any amin’ny fototra amin’ny fitiavana ny filoha Ravalomanana. Mila mihetsika, mila miray hina, isika hoy izy fa  raha izany aza ny tenin’ny tany amin’ny faritra dia mino izahay fa tsy ho lanjan-danja noho izany ny eto afovoan-tany. Esory ny ahiahintsika, ary mahatoky ny Sadc ianareo amin’ny famahana ny olana eto amintsika. Eo anatrehan’izany hoy ity mpanao politika ity, dia ilaina ny firaisankina fa ny zavatra takiantsika dia tsy miova. Tafiditra ao anatin’izany ny fitakiana ny fiverenan’i dada ary afaka milatsaka, ny famoahana ny gadra politika, ny fanokafana ireo radio nakatona. Tsy misy miraviravy tanana eto, hoy Leriva, ary tsy misy matahotra ny fampihorohoroana ataon’ny fat.

7 réflexions sur « LERIVA MANAHIRANA : TSY MAHALALA AFA TSY NY FILOHA RAVALOMANANA HANAVOTRA NY FIRENENA NY VAHOAKA »

 1. Raha ny fahitana ny zavatra mitranga ety ivelany dia toa tsy misy manampy intsony ny filoha ravalomana ho tonga eto madagasikara, na ny sadc ary toa ohatrany milalao ny resaka décision fotsiny, toa ny fat ihany no misy manampy aloha h@zao.

 2. efa fantatra efa hatry ny ela izany!! tsy misy azo antenaina
  hampody azy eo fa Bla bla dia ny sonia fanamafisana ny sezan’i
  domelina no atao be dia be dia taritina izay mbola tsy tafajabaka ao anaty fotaka ary
  mbola akaikikaiky kokoa an’i dada , aboridana mihintsy i dada izay vao afa-po ny sasany.
  MAHONENA ilay toetsaina ! fa dia azon’inona loatra re e!!!mbola misy tsy misara-nono
  @ renikeliny ao e!!tsy domelina ihany fa misy dia misy hafa ary olona akaiky an’i dada.

 3. Ie, marina ny anao Rana a! ny olona tsinona tsy hijapy soavaly maty izany. Politika io, atao zay hihinanana, raisin-dRamamy sy ny ekipany ny vola bean’ny dada,zay azo t@ makarakara ka tsy asian’olona dikany, de raisiny ihany koa ny karamabeany, de jereo ny habean’ny hatony, fa na i Hanitra na Ramamy tsy mahia mihitsy noho ny tsy fahatongavan’ny dadany, fa vao maika aza bolangina be.
  Leriva rahateo, noheveriko ho tsy gasy fa nafarana avy atsy Afrika, mampiesona fotsiny, mody mihodinkodina @ 4X4 manao mission any @ faritra any, ka na de tsy nahavory vahoaka akory aza, de mampiesona ny magroreraka kely olom-bitsy sisa tavela ireto, hanafanana ny afom-panantenana izay efa mitsilopilopy. De mijanona elaela any an-tanindrazany any ry Leriva, de eny ambony 4X4 no manomana kabary woe, inona indray no hampiesonana ny magrobaka androany. Mifampiantso an-telefôna ny ngetroka e! anla ndray zao ry Leriva Magro a! de @ zao ndray ny tour nla Mamitiana, de an-dRamamy sy Hanitra ndray rehefa mba misy tranagan-javatra mafampana iny, de miantso ny patron Ramamy mba hiditra mivantana rehefa hita fa ho kivy ireo olona drogués, tonga tsy tapaka tsy miasa sy tsy manan-katao ao @ magro ireo. Aleo voasana tsara haitan-dreto woe, ridicules be daholo nareo mianakavy fa mety ampiesonina.

 4. « Efa ila tsy ho voaloha vola intsony hono ny miaramila ao @ UE »
  dia hoy aho hoe: avy aty Mada fa ny anay ny miaramila no tsara karama sy
  voakolokolo tsara indrindra , loloavina sy lelafina fa be basy.sendra izay sarim-bavy mantsy ny mpitondra.

 5. Ie marina izany Rana a! lay raikalahy tranainy aza efa nandoa karaman’ny miaramila gasy lafobe, mbola nanakarama MERCENAIRES VAHINY @ volam-bahoaka sady nafarany ireo mba hamono vahoaka, de mbola misy mercenaires alefan’lery miaraka @ dahalo any hanakorontanana fitondrana sy vahoaka. Miampanga olona foana ianareo @ ity bois de rose sy fanodikodinam-bola ity, kanefa ny nataon-drainareo nandritra ny fito taona nitondrany zay nahalasa mpanefoefo be azy tampoka, ka mbola tianareo haverina eo ihany, hanao ny fombaratsiny, de aza manao taribato vilambava re Raosy sy ny taranany ô! ny ataoko aza atao fa zay lazaiko tanterao, fa dadanay raha manota, andriamanitra masina foana, fa raha ny sasany, de devoly. Mba mangina @zay, fa tsy avotra intsony nareo e!
  Efa niainga any New-York Andry RANA a! lotika be ndray nga fa nahazo VISA ny sefonay! hi!hi!hi!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *