TSY HAMITAKA ANTSIKA NY FILOHA RAVALOMANANA

Amin’izao fotoana izao hoy ny Ct Feno, teny amin’ny Magro Behoririka androany dia miady fo mafy ny frantsay, tsy hamerina ny filoha Ravalomanana. Ny frantsay hoy izy, dia manao tetikady farany amin’izany ary tsy miafina intsony izy ireo fa mibaribary. Ny filoha frantsay, hoy ity mpanao politika ity, dia efa nilaza fa hanova ny politika aty Afrika. Ny zavamisy anefa dia ratsy noho ny nataon’ny Sarkozy no nisy. Ankehitriny aza dia misy ny mitady hifofo ny ain’ny filoha Ravalomanana. Efa nanome toky anefa i dada hoy Feno, fa tsy voavidy vola izany izy na dia misy aza ireo mandrabiraby azy amin’izany. Tsy hamitaka antsika mpitolona ny tenany satria efa niteny izy fa hanasoa ny firenena. Nanafatra ny vahoaka ihany koa ny tenany mba hiomana dieny izao amin’ny fitsenana ny filoha Ravalomanana Marc ary mampitandrina ireo mporay tsikombakomba amin’ny mpanjana-tany. Ny Cst Rakotomanjato Rodin kosa dia nilaza fa aoka isika tsy hisavorovoro amin’ny resaka fampahalalam-baovao etsy sy eroa.Ny filoha Ravalomanana Marc indray no manome hery antsika mba tsy hahakivy antsika. Apetraho hoy izy ny hambom-po hananao. Rehefa nosoniavinao hoy Rodin dia tanteraho fa tsy hanaiky izahay. Maro ny zavabitan’i dada teo amin’ny firenena ka tsaroan’ny vahoaka hatrany ireny. Raha ohatra kosa hoy izy, ka ireny no entin’ny mpitondra hireharehana dia hajao ny sonia izay natao.Mahakasika ny fanesorana ny tale kabinetran’ny kaominina Antananarivo dia nambarany fa fanapotehina ny firenena ireny, satria tsy zakan’ny fat satria fanjakana risoriso no misy eo. Tafiditra ao anatin’ilay antsoina hoe bassin versant iny faritra nototofana eny farihin’ny Masay hoy Rodin, ka mba tsy hiakaran’ny rano rehefa fahavaratra. Avoahay amin’ny vahoaka ny marina, hoe iza no manao io nefa tokony hotombontsoan’ny vahoaka. Rehefa ny karana no manototra tany hoy izy dia avela handeha na zato taonina aza no entin’ny fiarabe fa rehefa ny vahoaka madinika dia raràna. Ankoatra izay dia nanentana ny rehetra ho tonga maro eny an-kianja ny tenany rahampitso. Hetsika lehibe no tanterahina eny an-kianja entina hanamafisina ny tolona. Ry zareo ao anatin’ny fikambanana FIMAPRO no tompomarika amin’izany hetsika izany.

18 pensées sur “TSY HAMITAKA ANTSIKA NY FILOHA RAVALOMANANA”

 1. mbola ho tsaroany izany fandrabirabiana izany atsy ho atsy!!
  mandaitra mora2 @ hafa kosa ve tsy andramana @ dada sao mba
  mora vidiana koa i dada??toetsaina efa lomorona raha izay toe-tsaina frantsay!!MAKALOILOY!!!

 2. mbola ho tsaroany izany fandrabirabiana izany atsy ho atsy!!
  mandaitra mora2 @ hafa kosa ve tsy andramana @ dada sao mba
  mora vidiana koa i dada??toetsaina efa lomorona raha izay toe-tsaina frantsay!!MAKALOILOY!!!

  I dada anie tsy hamitaka fa ireto Jodasy no hivarotra azy @ farantsa @’ilay fitiavan-kely e!!!
  ireo manodiina azy ireo ihany o hataon’i foza sy ny renikely fitaovana hamelezana azy izany hoe:
  ny tariny ihany no hanajany azy, ka mailo foana dada a!!ny tenanao ihany hatokisana, ao am-bava
  tsy mila fa ny ao am-po taralila.

 3. misaotra antsika ary mangataka antsika mba hivavaka ho any filoha ravalo ny tenako
  ny hazaoany ny marina fa ny marina tsy mba maty ravalo olona elu t@ny malagasy ary mbola hitohy zany monba anao andriamanitra ravalo maherezamivavaka ho anao ny tenako

 4. Mivavaka dia tsara, fa mba miangavy koa re raha azo atao, mba asiana hajany kely ilay anaran’ny Filoha, fa tsy atao an’izany ravalo izany intsony ê !

  Mby aiza ity fanajàna ray aman-dreny ? Isika tsy zaza ratsy taiza toa ilay ao Ambotsirohitra ao !

  Ny faniratsiràna sy ny ataon’ny foza aza efa tsy hita izay anaovan’azy !

  Miala tsiny !

 5. Ary toa mangina dia mangina ny foza, mahita izao zavatra asain’ny Frantsay ataon’i Domelina Mpamadika sy Mpamono olona izao ?

  Faly sy mibitaka izany ry Rainitay mianakavy, mahita ny fitarihana ny faty-olona toy ny fatin’alika ?

  Izao izany no Politika avo-lentanareo ry Bogor-Rainitay a ! Ho tonga aminareo anie izao !

 6. hamafisina tsara fotsiny ny srasera @ internet itony, de @ tony no hakan’ny olna any @ sisiny, ny vaovao, fa rah vô de izay mahazo ndray maaparitaka azy ho an’ny ts maana internet, efa fomba fiasako ihany io t@ ireny taloha ireny, mandefa Audio @ youtube ohatra, na atao @ facebook, fa t@ireny fitsenana an’ny Dada in-droa taloha ireny, hitako nahomby ihany satria noho izay nataoko izay manokana izao, dia nahatafakatra olona maromaro avy any @ sisiny aho, ka raha isika maromaro ireto smy manana ny namany afaka mahazo vaovao ka manaparitaka avy eo, dia mbola mety ho be lavitra avo 2 na 3 heny noho ireny taloha ieny ny zanak’i Dada hitsena azy, …; afaka mitady fomba hafa ihany koa, toy ny sms, taxibrousse, . .. ; aleo miasa dieny izao ehhhh, ampiasaintsika itony fitaovan-tserasera itony fa ny ansika ny radio sy téle giazan-dry zalah, « miasa mafy miasa tsara »

 7. Misy ny frantsay tsy tia ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC et Frantsa angamba fa any ivelany (M.car , La Réunion …)izay zatra ny fihetsiky ny mpitondra teo aloha ary mb=ola manohy ny asa ratsiny ,izay mifandray amin’ireo frantsay ,karana ,malagasy indrindra amin’ny ara-bola dia miankina amin’ireo mitsetsitra ny harem-pirenena : ireo orin’ asa sy ny trano-bola

  Fa kosa tsy itako ny hetsika na teny na fanambarana mikasika an’ny M
  car nataon’ireto mpitondra vaovao eto Frantsa..
  Ilay note nolazaina fa avy any amin’ny quai d’orsay dia heveriko fa sandoka..Mora amboarina ny information toa ireny ,ary be ny toa ireny ary « blanc » no ataony anarana…..
  Ny mahagaga ahy dia ny filazan’ny tnn fa izy no « ni-intercepter  » ity noty milaza ny fa misy didi-pitsara mandrara ny Filoha tsy hiala ao amin’ny toerana ipetrahany ary ny fanalana taminy ny passeport .
  Ny Flohan(ny Firenena RAVALOMANANA MARC dia sy olona mirenireny, ary
  heverin’ny République Sud-Afrique toa ny citoyen africain izy! Tsy nekeny ny fanomezan’ny RSA azy ny nationalité sud africaone , fa nolaviny…!
  Hisy fotoana hahazoan’ny Filoha manambara Amintsika ny marina izay manohitra io resabe voizin’ny mpanongam-panjakana :
  –mba handrebirebena ny Malagasy
  –mba hafahan’izy ireo manohy ny revigadrany..
  Ao amin’ny fivorian’ny Mpomba ny Filoha ao amin’ny MADRO-BEHORIRIKA o hahazoantsika ny vaovao marina , izay hambaran’ny Filoha RAVALOMANANA ARC

 8. Tsy tokony hanaiky tarihin’ny sasany hiahiahy amin’ny iverenanan’ny
  Filoha-pirenena Isika satria io fiverenana io dia varotra raikitra , tsy hiverenana ontsony..
  Ny tokony hizarantsika dia ny manomana ny saintsika handinika ny fiovana ateraky ny fiverenan’ny fanampiana Antsika ara-bola su ara-tecnhiques mba ;
  —manokotra ireo tranon’asa ary manambotra ireo fitaovam-piasana mba hahazoan’ny mpiasa manomboka ny asa fanaony sy mizatra amin’ny soritr’asa vaovao ,
  —hanatsara ny fari-piainan’ny Mponina Koa asa na hisy vola atokana ho amin’ny fampiarana ny ankizy tsy nianatra nandritry izay telo taona ,hanejehana ny fahatarana eo amin’ny programme :
  –raha 6 taona ilay mpianatra ary nahavita na eo am(pahavitana ny CP izy no tsy maintsy nijanona satria tsy nisy vola nandoavana ny saraèpianarana.akehitriny io mpianatra io dia handray folo taona ary ny fari-pahaizana dia tokony eo anivon’ny CE2-CM1 eo..Dia torak’izany ny ezaka hatao : ny  » mise à niveau « -n’ireo mpianatra very fotoana noho ny tsy fisuan’ny vola niantohana ny sara-pianarana…
  Izay fotsiny dia efa maka fotoana !Ary raha misy moa aingam-panahy isaky ny tanana ,isaky ny fokonolona manampy ireo mpianatra ireo mba hiatrika ny fiverenana any
  an-dakilasy..dia hisaorana ireo hanao izany
  Hiriko fa mba hisy koa finiavan’ireo mpiasa voatery nampijanona ny asa noho ny tsy fisiam-bola , ka hiantso ny mpiasa izy ireo rehefa fantatra tsara fa hody ny Filoha ,ka mba hanadio ny trano fiasana sy machines ,mba ho vonona hanomboka ny asa izy ireo rehefa tonga ny fanampiana !

  Maro ireo tao -javatra azo hatao mba hahazatra ny fiverenana hiasa..

  Koa tsy voasarik’ireo mpamendrfendro ny saina aman’eritreritra izay mitady fanakiviana sy fandelemana ny Malagasy ireny !
  Ary ataovy ao an-dohantsika fa ra tsy mety ny fodiana ny Filoha dia izy no milaza izany mivantana Amintsika !

  Mitrakaa , mijoroaa , misahiaa !

 9. L’ENJEU …
  http://www.francais-de-l-ocean-indien.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=413:reglement-des-litiges-sur-les-iles-eparses-dans-lattente-dun-pouvoir-issu-des-urnes&catid=38:relation-inter-iles&Itemid=69
  Règlement des litiges sur les Iles Eparses: Dans l’attente d’un pouvoir issu des urnes
  Lundi, 10 Janvier 2011
  Les nationalistes malgaches remettent toujours sur le tapis le problème de souveraineté sur les Iles Eparses, situées dans le canal de Mozambique, opposant Madagascar à la France, qui administre ces îles, depuis les années 1970.
  http://www.senat.fr/rap/r09-299/r09-299_mono.html
  Les îles Eparses, terres d’avenir
  http://survie.org/billets-d-afrique/2012/215-juillet-aout-2012/article/les-iles-eparses-un-tresor-bien
  Les îles Eparses, un trésor bien gardé
  La France, avec ses départements d’outre-mer et ses collectivités territoriales aux quatres coins du monde, possède la seconde plus grande zone économique exclusive du monde (ZEE). Un atout considérable puisqu’elle exerce des droits souverains en matière d’exploration et d’usage des ressources. Mais respecte-t- elle la légalité internationale ?
  La France, « État ultra-marin », dispose donc d’un patrimoine maritime conséquent avec plus de 11 millions de km2 (dont près de 9 millions hors UE). Un patrimoine au fort potentiel économique alors que les avancées technologiques, la demande toujours croissante en hydrocarbures et l’augmentation du prix du baril de pétrole, permettent désormais l’exploitation en eaux profondes.
  La France cherche donc à faire l’inventaire de ses réserves en Guyane mais aussi à Saint-Pierre et Miquelon, en Martinique, à Wallis et Futuna ou dans le canal du Mozambique, où elle possède les îles Eparses.
  Depuis une dizaine d’année, les permis d’exploration se multiplient tandis qu’en avril 2010, le gouvernement français annonçait un ambitieux plan d’action visant à sécuriser l’accès de la France aux matières premières minérales rares. Ce plan s’appuyait notamment sur l’expertise scientifique et les compétences technologiques en matière de grands fonds sous-marins ou d’exploitation minière de l’Ifremer et le BRGM (Bureau des recherches géologiques et minières) pour les établissements publics, de Technip, d’Areva et d’Eramet, pour les industriels.
  Les enjeux économiques sont donc colossaux ; Nicole Bricq, fugace ministre de l’Ecologie du gouvernement Ayrault en a d’ailleurs fait les frais en gelant les permis d’explorations pétrolières au large de la Guyane française. Son éviction fut brutale sous la pression des pétroliers. Elle n’est n’est pas sans rappeler celle de Jean-Marie Bockel du Secrétariat d’Etat à la Coopération après qu’il a voulu « signer l’acte de décès de la Françafrique » en 2008.
  Dans l’océan Indien, les ZEE françaises sont insulaires et pour certaines pas stabilisées. Si les limites territoriales de ZEE entre la Réunion et l’île Maurice et celles entre les Glorieuses et les Seychelles ont été arrêtées par des conventions signées en 1980 et 2001, les autres limites n’ont pas fait l’objet d’accords formalisés avec leurs voisins.
  C’est le cas de Madagascar avec les îles Eparses dans le canal du Mozambique depuis la décision du président Charles de Gaulle, par décret du 1er avril 1960, de rattacher ces territoires au ministère de l’Outre-mer et ainsi de les détacher du gouvernorat de Madagascar à la veille du référendum d’indépendance de la grande île.
  Jusqu’à présent, les seuls enjeux économiques dans la zone se limitaient à la pêche ; ils sont désormais de tout autre nature avec la découverte d’immenses champs gaziers et pétroliers. Les multinationales forent désormais dans l’Océan indien à plus de trois kilomètres sous le niveau de la mer, et depuis 2011 les découvertes s’enchaînent, la dernière annoncée fin juin par le groupe américain Anadarko.

 10. L’enjeu des elections …les Iles Eparses … Souriez vous êtes riches

  Jusqu’à présent, les seuls enjeux économiques dans la zone se limitaient à la pêche ; ils sont désormais de tout autre nature avec la découverte d’immenses champs gaziers et pétroliers. Les multinationales forent désormais dans l’Océan indien à plus de trois kilomètres sous le niveau de la mer, et depuis 2011 les découvertes s’enchaînent, la dernière annoncée fin juin par le groupe américain Anadarko.
  [Répondre]
  Répondre

  on comprend pourquoi le Gouvernement Hollande prèfere s’arranger , en Catimini , avec Rajoelina
  et bloque par tous les moyens le retour du Président Ravalomanana
  Quand les Malgaches vont ils se lever pour défendre leurs intérets , leur avenir et celui de leurs enfants

 11. allo allo radio « ROSO toy tsa mipoly sashy »,
  de mamerin’indroa manana ny antitra:

  [AOK’IZAY NY ANDRASO-ANDRASO !!!! DIOVY NY TANÀNA, MBA HAFAHAN-TSIKA MANORONA TRANO TENA MANARA-PENITRA FA TSY KITOATOA !!! IZANY DIA ALOHAN’NY FAHATONGAVAN’ILAY FILOHA HAJAINA !!
  TSY MAINTSY TONGA IZY, HIARAKA AMIN-TSIKA HANAO NY FINITIONS REHETRA !!

  FIAINANA MIRINDRA NO KAJIANA FA TSY FIAINANA BAORDELIKA, NA FIAINAN’ALIKA !!]

  ____

  De samia manao masaka tsara ny tetika & paik’ady …

  Anticiper next move pion du JuristeFOU afin d’éviter tomber des nues

  Malgré slight sakana,
  bear in mind: « i Andry Rajoelina (aleo atao hoe SANATRIA) tsy hitsahatra ny hiteniteny foana (strong battery for their re-charge LUI & SBIRES ont l’embarras du choix) »

 12. Hoaiza!!io ilay LEA foza fa tsy fantatr’i Kintana!!!tsy izy io KIntana a!!
  sady raha in-1 mandeha dia ekeko, fa efa in-2 be izao, tsy hitan’ialah ve hoe MANESO
  na ny fomba firesany aza???efa novasoan’i Hoaiza io fa TONGA DIA HITA BE FA FOZA.
  Aiza ary ianao izany???

 13. Erin-taona androany no nanaovana sonia ny tondro-zotra teny Ivato..
  Maro ireo sakana nataon-drajoelina nobaikon’ny mpanan-tany ,ka nanodikodianana ny ny fametrahana tanteraka ny tondro-zotra manontolo anisan’rany ny andininy faha-20 ,izay mikasika ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA MARC ANTANINDRAZANA…Tsy nety ho tanteraka izany ka voatery ny SADC nanao faan-teny tamin’ny fivoroany tamin’ny 17-18 août 2012 farany teo tany MAPUTO..Ary nanapan-kevitra ny SADC fa :
  –tsy hatao ny 08 mai 2013 ny fifidianana izay ho Filohan’ny Firenena
  –fa tsy maintsy tafody any ANTANINDRAZANA n Filoha RAVALOMANANA MARC MIANANAKAVY !
  Ny toe-javatra dia mseho toa izao :
  ..ny mpanongam-panjakana dia nanao sy mbola miezaka izay hahatafaverina ANTANINDRAZANA ny Filoha RAVALOMANANA MARC .Tadidio fa ireo mibaiko an-drajoelina tamin’ny fanomanana sy ny fanantanterahana ny fanonganam-panjakana dia efa nitady namono ny Filoha RAVALOMANANA MARC tamin’ny alin’ny 17 novembre ifoha 18 novembre 2006 !
  Atramin’izao dia mitady ny fomba hanakana ny fodiany eto MADAGASIKARA izy ireo : mandainga , mamorona sy mandrafitra naoty nolazaina fa avy any amin’ny quai d’orsay ( ministeran’ny raharaham-bahiny frantsay ) ,izay mahagaga io fiavian’ity naoty ,izay mikasika ny ministeran’ny fampandrosoana .
  Ary io naoty io , raha tena marina dia manome adresse ankapobeany manao hoe  » aux autorités « ..Ny naoty tena izy dia  » mangininginina »-secret confidentiel – ary mivantana ami’ny service na ministera « voatondro ary mahefa « !

  …ny moomba ny Filoha RAVALOMANANA MARC dia manao izay fomba hahafaingana ny fampoarana ny tetezamita vovao izay voizin’ny SADC / TROIKA ary mikarakara ny fodian’ny Filoha RAVALOMANANA MARC aloha ny 18 octobre 2012 ( 60 andro ao aorian’ny 18 août 2012 !).

  Ity resaka arosoko Anareo dia nosoratako ny 20 juin 2001…!

   » RY MALAGASY TSIVAKIVOLO ! MAHEREZA FA TSY IRERY ISIKA…AZA ADINO FA MPIKAMBANA AO AMIN ’ NY SADC I MADAGASIKARA !

  ENY MARO IREO OLONA NANARATSY NY SADC , NILAZA FA NY SADC NO MAMPIKATSO NY FIZAHANA VAHA OLANA TAMIN ’ ITY KIRIZY ITY…!
  MARINA FA TSY DIA BE KOA NY MALAGASY NO MAHAFANTATRA NYVONDRONA SADC , NY STATUT MIFEHY NY MPIKAMBANA AO AMINY ARY TSY MISY FIRY ISIKA NO NAMETRAKA NY FANONTANIANA HOE : » NAHOANA NO VONDRONA SADC NO NIARANTSIKA FA TSY VONDRONA HAFA , IZAY MITOVY FITENY ( FARANTSAY )AMINTSIKA OHATRA ?

  RAHA JERENA NY FIRENENA MANODIDINA ANTSIKA DIA TSAPA FA TSY DIA LEHIBE IZY IREO ARY VITSY NY MPONINA AO AMINY KOA TSY AMPY VELARANA HIVARONTANTSIKA NY VOKATRY NY TANTSAHA MALAGASY OHATRA..INDRINDRA RAHA NY HO AVY NO DINIHINA DIA TSENA LEHIBE HIVAROTANA SY HIVIDIANANTSIKA NY FIRENENA 14 MPIKAMBANA AO AMIN ’ NY SADC..

  MISY ANTONY PAOLITIKA LEHIBE NY FIOMBONANTSIKA AMIN ’ NY VONDRONA SADC , ARY SOA IHANY FA MPIKAMBANA SADC ISIKA..RAHA NSY NY FANONGANAM – PANJAKANA !

  ARY MBOLA HO AVY NY FOTOANA HIRESAHANA NY MOMBA IZANY FA DAI ENY IZAO DIA TENA MIDERA SY MANKASITRAKA
  NY FILOHA RAVALOMANANA MARC IZAHO AMIN ’ NY FAHAIZANY MADINIKA NY TETIKA AMPIASAINA , NY FAHALALAN ’ NY ANTSIPIRIANY MIKASIKA NY
  » GEOPOLITIQUE » ATY AFRIQUE AUSTRALE SY NY FANHATAKARINA SY NY FAMAFAKANA IZAY TOMBONTSOA HO ANTSIKA AMIN ’ IZANY ARY KOA IREO FAHASAHIRANANA HIANJADY AMINTSIKA RAHA IRERY ISIKA.., NA TSY NAHAY NIFIDY IZAY HO NAMANA !

  MATSILO SAINA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC ARY TSIKARINY FA NY TANTARAM – PIRENENTSIKA DIA NAMPIANATRA AZY TSY IRAY TRANO , TSY IRAY VONDRONA AMIN ’ NY TANY MIFANDRAY AMIN ’NY FIRENENA MIARAKA AMIN ’ NY FRANTSAY INDRINDRA EO AMIN ’ NY FIAROVANA NY FIRENENTSIKA

  TSETSATSETSA TSY ARITRA IZANY RY MPIRAY TANINDRAZANA , MBA HAHZOANTSIKA MILANJALANJA NY HALEHIBEAN ’ NY MAHA MPIKAMBANA ATSIKA AO AMIN ’ NY VONDRONA SADC , IZAY ARARAOTIKO ETO NY MISAOTRA AZY REHETRA !

  FA MIHEVITRA AZY IREO HO INONA MOA IRETO JIOLAHY NANONGANM – PANJAKANA IRETO ?

  MIHEVITRA VE IZY IREO FA MANAM- PAHEFANA ? MANANA LALANA IFAHARANY KA MAMELA AZY IREO IDINGINDRAMBO SY KA AFAKA HANDIDY KA HANAKANA NY FIVERENAN ’ NY FILOHA RAVALOMANANAMARV AN – TANINDRAZANA ? IZA HONO NO HANEHOANA IZANY DIDY TSY MITOMBONA IZANY ?
  IZY IREO MPANGALATRA INDRAY VE NO HIANTSO PAOLISY ?

  HEVERIN ’ IZY IREO FA HAMPIATRA NY BAIKO HOMENY NY PAOLISY , NY ZANDARY ARY IREO MIARAMILA IZAY OVIDIANY SY NOTAMBAZANY !
  KOA NA IZANY MOA , IRETO JIOLAHY VE DIA HO VOAHAMBINA PAOLISY , ZANDARY , MIARAMILA FIRY ?

  MISY TOKOA NY REVI – GADRA SY NY SAIM – BOTO IZAY MIBAIKO IREO JIOLAHY !

  NY COMMUNAUTE INTERNATIONALE , IZAY NANENDRY NY SADC HISOLO AZY AMIN ’ NY FITADIAVANA NY VAHA OLANA MOMBA NY KIRIZY ETO MADAGASIKARA VE DIA HANAIKY HO VAZIVAZIAN ’ IRETO JIOLAHY IRETO ? HANAIKY VE NY SADC HO RAVIRAVIAN ’ IRETO TSY VALAHARA IRETO NY ASA NIMASOANY NANDRY NY ROA TAONA IZAO , HIJERY FOTSINY AMIN ’ IZAO NY VOKATR ’ IZANY ASA IZANY HO HITSAKITSAHAN ’ IREO MPANONGAM – PANJAKANA LANY LAINGA SY TAPI- DALAN – KALEHA VE NY SADC ?

  IZAO DIA MANANGANA ANTOKO PAOLITIKA NO ANY AHINDRAHINDRA..! JENERALY KELY TSY MAHAFANTATRA NY LALANA , NOTENDREN ’ IREO MPANONGAM – PANJAKANA IFEHY NY TAFIKA NO HOE HANAO PAOLITIKA ! JENERALY VONJY TAVAN ’ ANDRO NOTENDREN ’ IREO MPANGALATRA TOA AZY !
  NY MIARAMILA TSY MAHAZO MANAO PAOLITIKA RAHA TSY AVY NANGATAKA » DISPONIBILITE » MBA TSY HO FEHEZIN ’ NY TAFIKA ARY TSY HO HAMPIASAIN ’ NY TAFIKA ARY NOHO IZANY DIA TSY MANDRAY NY KARAMAMAHAMIARAMILA AZY ..LASA SILY..DIA AFAKA MANAO PAOLITIKA !…

  FA NY TENA TIAKO HAMBARA DIA HO ANTSIKA VAHOAKA VORY SAINA ARY NOTAIZANA HANAJA NY MARINA , NY RARINY , NY HITSINY ARY NY ARA – DALANA ARY INDRINDRA NY TENY NIFAMPIERANA !

  NY VONDRONA SADC ARAA NY FANTANTSIKA DIA FIKAMBANANA FIRENENA 14 ( 15 MIARAKA AMIN ’ NY MADAGASIKARA )..
  MANANA NY HASINY , NY LANJANY , NY HERINY SY TANJONA IARAHANY MIJORO EO ANIVON ’ IZAO TONTOLO IAINANTSIKA IZAO..

  IZANY VONDRONA SADC IZANY DIA TSY HANAIKY MIHINTSY NY FANITSANKITSAHANA NY FIANDRIANANA ( SOUVERAINETE ).TSY HANAIKY MPANONGAM- PANJAKANA HITONDRA NY FIRENENA IRAY MPIKAMBANA AO AMINY , ARY TSY HANAIKY HO RABIRABIAN ’ NY JIOLAHY NA IZA IZY NA IZY !

  VITA NY FANAZAVANA EO AMIN ’ IZAO TONTOLO IZAO FA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC , IZAY NOFIDIAN ’ NY VAHOAKA MALAGASY TAMIN ’NY 06 DECEMBRE 2006 TAMIN ’ NY ALALAN ’ NY FIFIDIANANA MAZAVA , TSY NIANKINA , ARY AFAKA TSY NISY NANENLINGELINA NA NANODIKODINA NY FIZOTRA NY FIFIDIANANA DIA FILOHA – PIRENENA VOAFIDY ARAKA NY LALAM – PANORENANA MALAGASY , FA NAHONGAN ’ IREO JIOLAHY !

  KOA NAVERINN SADC AMIN ’NY MAHAFILOHA – PIRENENA AZY KOA TSY MISY SAKANA MANOHITRA NY FIVERENANY AN -TANINDRAZANA !

  FISEHON – JAVATRA LEHIBE IZANY FIVERENAN ’NY FILOHA AN-TANINDRAZANA IZANY..

  MITORY ZAVATRA BETSAKA IZANY :

  —VOALOHANY : RESY NY MPANONGAM – PANJAKANA..,RESIN ’NY VAHOAKA IZAY NIFIDY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC IZY IREO..SATRIA NY SAFIDIN ’ NY VAHOAKA ANIE NO NOLAVIN ’ IRETO JIOLAHY RAHA NANONGANA NY FANJAKANA NOTARIAN ’NY FILOHA RAVALOMANANA IZY IREO

  —FAHAROA : NA EO AZA NY FIFANARAHANA , DIA NY ANKOLAFY TELO NO HANAO NY SONIA NY VAHA OLANA : IZAY MIDIKA FA TSY MANANA FAHEFANA NA KELY AZY NY MPANONGAM- PANJAKANA SY NY FORONGONY – NY ACCORD TANY COTONOU DIA MANAMAFY IZANY –

  —NY FIFIDIANANA IZAY HO FILOHAN ’ NY FIRENENA DIA FOTOANA LEHIBE HO AN ’ NY VAHOLKA MALAGASY HANAMBARA AMIN ’ IZAO TONTOLO IAINANTSIKA IZAO NY SAFINY ARY HFIDIANANY IZAY FILOHA MENDRIKA NY VAHOAKA SY NY FIRENENA ARY FANTATRA FA HAHAY HITANTANA NY FAMPANDROSOANA NY FIRENENA SY NY MALAGASY..

  NY VALIN ’ NY FIFIDIANANA DIA HIARAHANTSIKA HO FANTATRA.., FA ANKEHITRINY DIA MIHEZAKA ISIKA MBA HO TENA FIFIDIANANA MALALKA , TSY MIANKINA , MADIO MANGARAHARA ARY MISOKATRA HO AN ’ NY MALAGASY REHETRA SAHY MISEDRA NY SAFIDIN ’ NY VAHOAKA..

  NY KANDIADA ATOLOTRY NY VAHOAKA MALAGASY DIA NY ANDRIAMATOA RAVALOMANANA MARC SADY MBOLA FILOHA AM – PERIN ’ ASA..!

  NOFOFONA NY AIN ’ NY FILOHA RAVALOMANANA MARC KA NANOSIKA AZY HIAHY NY AINY IZANY KA NAHATONGA AZY NANALAVITRA IREO NIFOFO NY AINY !

  HIVERINA ETO AN – TANINDRZANA IZY ..MBOLA INDREO FA EO IHANY IREO NIFOFO NY AINY !

  HONO HOY AHO RY MALAGASY TIAN ’ NY TANINDRAZANA , TIA SY MANKAFIHA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC , MINO VE IANAREO FA ADALA NY SADC
  HAMELA NY FILOHA RAVALOMANANA MARC HODY AN – TANINDRAZANA IRERY , TSY MISY MPIAMBINA NA MPIARO AZY MANOLOANA IRETO OLONA NIFOFO
  NY AINY ?

  TSY MINO IZANY TOA ANAREO AHO…!

  FANTATRY NY SADC NY LANJAN ’ NY FILOHA RAVALOMANANA MARC HO AN ’NY MALAGASY , HO AN ’ NY FAMPANDROANA NY FIRENENA SY NY OLOMBELONA MALAGASY…ARY KOA TSAPAN ’ NY SADC NY HALEHIBEAN ’ NY TOLONA NATAONY NIARAKA AMIN ’ NY MALAGASY KA TSY HAMELA
  IZANY TOLONA IZANY HO TAFITA VOA RENDRIKA NY SADC !

  TOHIZO NY TOLONTSIKA ! MIJOROA ARY MIREHAREHA SADY MAAILO FOANA !

  NAMONO BIBY TSY NAHAFATY IREO JIOLAHY IREO …MARO NY NY SEHON – JAVATRA HIANTREHAN ’ IZY IREO ARY BETSKA NY MALAGASY TSY HANAIKY VELIVELY NY FITEN MANAO HOE : » NY HELOKA HIBABOANA MODY RARINY »…HISY NY VALIN – KITSAKA !…

  ——————————————————————————–

  Zarazarao e ! – Partagez !
  PS : Tadidinao koa ve ity lahatsoratra nivoaka tato amin’i MyDago ity ?
  PS : Vous souvenez vous aussi de cet article sorti sur MyDago ? No? Then click here to Close
  Vy

 14. Et si cette Depeche était bien réelle …
  http://www.midi-madagasikara.mg/index.php/component/content/article/3-politique/7294-mamy-rakotoarivelo-invite-du-lundi–l-jappelle-a-la-prise-de-responsabilite-de-la-sadc-r
  – Midi : Etes-vous satisfait de l’application de la Feuille de route un an après sa signature ?
  – MR : « Cela fait effectivement un an, le 17 septembre 2011, que la Feuille de route a été signée par les acteurs politiques malgaches à Ivato. Un an après, les grands espoirs suscités par cette signature se sont en partie évanouis. En effet, de nombreuses dispositions telles que l’apaisement politique et le retour sans condition des exilés ne sont toujours pas mises en œuvre. Coïncidence de calendrier, nous sommes également aujourd’hui au 30e jour suivant le sommet de la SADC tenu à Maputo. Ce sommet avait pris comme résolution la mise en place d’une commission d’évaluation de la sécurité pour le retour du président Marc Ravalomanana à Madagascar dans un délai de 30 à 60 jours. »
  – Midi : Qu’en est-il en ce moment des travaux de cette commission d’évaluation ?
  – MR : « Les 30 premiers jours se sont ainsi écoulés alors que cette mission n’est toujours pas arrivée à Madagascar. J’appelle à la prise de responsabilité de la SADC et à son sens de leadership afin de prendre rapidement les mesures qui s’imposent avant que la situation ne s’aggrave davantage. »
  – Midi : Une ordonnance demandant la confiscation du passeport de Marc Ravalomanana vient d’être rendue par les tribunaux sud-africains, qu’en dites-vous ?
  – MR : « Des dispositions ont été prises pour annuler cette ordonnance. Le président Marc Ravalomanana et ses avocats sont très confiants quant à la suite de la procédure. »

 15. Et si cette Depeche était bien réelle …
  http://www.tananews.com/2012/09/sur-la-neutralisation-de-marc-ravalomanana-depeche-confidentielle-du-quai-dorsay/
  Les scribes de TNN ont intercepté une dépêche confidentielle du Quai d’Orsay, ci dessous.
  Sur la neutralisation de Marc Ravalomanana : dépêche confidentielle du Quai d’Orsay
  13/09/2012

  Proposition pour Mamy Rakotoarivelo… :
  Si c’est toujours Le Gouvernement Français qui bloque le Retour du Président Ravalomanana
  Je Propose une Entrevue directe entre un Représentant du Président Ravalomanana
  ( Mamy Rakotoarivelo … ?? )
  et un représentant du Gouvernement Français afin de dissiper les divers Malentendus , etablir des contacts amicaux , et repartir sur des bases saines …
  C’est le Président hollande lui même qui avait dit qu’il rencontrerait , dans le cadre de sa nouvelle politique Africaine , les Partis d’ opposition …

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *