MAGRO BEHORIRIKA :TSY MIJANONA RAHA TSY TONGA RAVALOMANANA

Maro ireo olona tonga  teny amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka androany  no nanoina ny antso nataon’ny Komity Miahy ny Fiainam-bahoaka na KMFB ny amin’ny fanantevenana ny tolona. Izy ireo no nikarakara ny fanomanana ny hetsika teny an-toerana. Nambaran’ny solontenan’ny KMFB izay nandray fitenenana fa tsy kabary am-bava fa tonga dia asa no nataon’izy ireo. Isaorana hoy izy isika rehetra izay nifanome tanana tamin’ny fanatontosana ny hetsika androany. Tafita ny hafatry ny filoha Ravalomanana Marc dia ny hoe : mivonona isika fa ho avy tsy ho ela aho. Efa  mivory ny Sadc hoy ny mpandahanteny izay tsy handinika intsony fa hanatanteraka ny fampodiana ny filoha Ravalomanana Marc. Ny Cst Leriva Manahirana avy Brickaville kosa dia nanambara fa tsy  kivy sy ketraka isika. Ny teny voalohany holaizana hoy izy, dia hanao antso amianreo vahoaka ny tenako. Efa manao propangade Rajoelina. Ny hafatra apetraka amintsika hoy ity olomboantendry ity, dia efa efataona sy tapany no nopotehin-dRajoelina I Madagasikara ka tsy azontsika ekena izany. Noho izany dia nilaza izy fa hitety ny fokontany 192 eto Antananarivo dia izao no fotoana tokony hihinanantsika ny vola. Santionany amin’ny faharatsian-dRajoelina hoy Leriva, io raha lany eo izy. Izao aza no niafaran’ny firenentsika ka raha omenareo 5 taona manaraka eo izay dia aiza ho aiza ny firenena. Hano hoy izy, ny vola fa ny safidintsika dia ny filoha Ravalomanana Marc. Tsy misy afaka hanavotra ny firenena raha tsy izy ihany. N’inona n’inona sakana hoy ity mpanao politika ity, dia iray tavela eo n a izahay na ianareo fa Ravalomanana Marc tsy maintsy tonga. Aza kivy hoy izy, fa tsy mijanona hatramin’ny farany isika mampody an’idada. Izay iray gisitra eto na Rajoelina na isika. Tsy hanaiky gisitra isika hoy Leriva, satria mijoro ny vahoaka Malagasy. Noho izany dia mahatoky an’idada sy ny Sadc isika.

20 réflexions sur « MAGRO BEHORIRIKA :TSY MIJANONA RAHA TSY TONGA RAVALOMANANA »

 1. « Nambaran’ny solontenan’ny KMFB izay nandray fitenenana fa tsy kabary am-bava fa tonga dia asa no nataon’izy ireo ».
  Dioa inona izany ilay asa ? hetsika ? Sa kabary ?ef misy fifandaminana ve @ fikarakana ny fiarovana ny filoha rehefa tonga izy ? Aiza sy iza no tompon’andraikitra ? Aiza sy inona ireo fitaovana na fomba entina miaro ny filoha. Azafady aoka mba tsy hiteny hoe : « Andriamanitra no miaro azy » fa mila zavatra tsy any @ finoana mivaingana sy hitamaso ary tena ahavitan-javatra. Misy ve ohatra famoriana olona manokana hiaro ny filoha ? Misy ve fiaraha miasa ohatra @ i reo miaramila legaliste, na ireo mpanao rugby sy Kung Fu na ireo manana ny entina miaro ? Inona ilay asa mivaingana ?
  Ankoatr’ izay fandaminana ny fiarovana ny filoha izay dia tokony hisy hetsi-bahoaka manoganaan’i Rajoelina sy mitaky ny fiverenan
  ny fioloha Ravalomanana. Izay no anjaran’ny mpitolona, nefa toa tsy hita eny @ mpitarika mihitsy izany hevitra izany.
  Farany, dia marihana tsara fa ny mpanohana an’i Dada dia tsy voatery olon’ny MAGRO. Rehefa be olona mantsy mitsena an’i Dada dia hilaza indray ny MAGRo fa izy no nahatonga izany. Ireo mpitarika mantsy dia tsy mijery afa-tsy ny fotrany, heverina fa i magro no be olona,nefa ny mpanohana an’i dada no be olona. Izao anefas aoka ihany koa hazava, fa tena ilaina sy manadanja ny MAGRO ka tdsy azo tsinotsiniavina. Tokony handinika lalina kokoa @ izay ireo mpitarika @ fitondrana ny tolona fa ny fotoana mandeha ihany, ny foza efga mahazo vahana nefa toa tsdy hita ihany fa ny mifanilika indray no atao….

 2. Lazalazao.

  tena tohanako ny hevitrao, efa nanonatanytahaka anío koa aho teto asa mba voarain´ireo tompin´andraikitry ny mouvance ravallomanana izay mamaky eto.

  ekena fa miaro andriamanitra, fa tsy resaka spirituel intsony aminízao fahatongavany izao fa resaka concret ,na ilay mivaingana. Sao dia ho latsa-nenina isika rehetra ,sao dia tara loatra fa misaina.
  moa ve mba misy koa ny fanentanana any Ambanivohitra sy any amin´ny faritra ,mba hiara hifandray tanana amin´ny fiarovana ny ain´i DADA sy ny momba ny fahatongavana. ny atody tsy miady amim-bato. manana basy sy fitaovam-piadiana anie ny fahavalo ary mbola ireo izy ireo mijoro, sy any aminy ny fitaovam-piadiana, na fitaovam-pamonoana olona.

  marina fa ny akanga maro tsy vakin´amboa na mitabe tsy lanin´ny maba, fa raha mombany fiaraovana ny ain´i Dada, raha akanaga maro tsy manam-basy, na mitabe tsy manam-basy . mampatahotra ihany raha momba ny ain´i Dada no eritreretina.

  ny frantsay dia efa manana planina, ny mety hamonoana azy, satria tsy tiany ny hodian´i Dada sy hiverenany amin´ny fitondrana,

  tahaka izany ny propagande ho ataon´i DADA ,mampatahotra raha hano propangandy akalamanjana i dada, atahorana sao ho tifiriníreo tsy mataho-tody ireo.

  na tonga aza i dada tokony mijanaona amn´ny toerana iray hiarovana azy fa tsy alefa ankalaman-jana.
  miaro andriamnitra fa ny basy malaky fiasa. sao lahy hanenenantsika, ka hoherim-po very maina ilay nitolona 4 Taona sy ilay nanatena ny fiverenany.

  Aza matokitoky foana raha tsy fongana maty tanteraka ireo fahavalo sy ny forongony,

  ireo karana sy sinoa mampidin-doza eto an-toerana,indrindra ireo be atoka sy be kibo, tokony arahina maso ,na roahina any mihitsy fa manapotika ny firenena malagasy. tsy mikatsaka afa-tsy volabe sy tombontsoany ireo. Avelao ny malagasy ray sy reny no hano ny varotra eto an-toerana.

  Aongany ny mpanongam-panjakana, ary arovy mafy ny ain´i DADA.

 3. O Ry BONG´OR !

  Efa mba nomen´i Andry Rajoelina nihinana an´i Mialy ve aloha ise sa ny an-drajoelina sarim-*bavy mihitsy no omeny anao ho karama e!

 4. Hi! Hi! hi! Voa i BOGOR ( Bogor moa sa VOANGORY » voangory manko andevom-poza.

  tsy mafonja mihitsy ny hevitrao fa miraviravy amin´ny tany. ary tsy novalian´íty karilahy ty ny fanontaniako.

  ny Dadanay dia be fanajana ny vahoaka sy be fanetren-tena. hajainy ny vahoaka fa tompon´ny fahefana ary nanome azy ny fahatokisana hitondra ny tany . Olon-kendry izy ka mahatsapa ny hadisoany kely dia mifona amin´ny tompom-pahefana.

  Ary mba oviana i rajoelina mpangalatra fahefana ,sy mpanao jadona sy mpangenja ny vahoaka, ary mpangalatra volam-bahoaka, sy mpamono vahoaka, sy mpangalatra ny harenan´ny malagasy no mivarotra tanindrazana amin´ny karana sioa, frantsay ,arabo no mba hifona.

  tsy mahalala mifona ny jiolahim-boto fa ny ataony no ataony sady mamafy lainga lava izao , fa miandry ny tendany ho tapaka sy ho vitain´ny vahoaka vao hifona » Trop Tard « …. Hi ! hi! hi!

  Aiza koa no ahitanay izay ianao velona tsara an-dafy sy ampy karama, raha ny toetsaina tahaka ny anao io, aloha dia tahaka ny olona malahelon-kanina , sy mialona ny Dadanay.

  inona foana ity raosy ity ??? tena itony bogor Voangory itony no tena mpino ombiasa, sy dadarabe ianareo ry bogor an! miraviravy aminny tany ho aho.

  aiza moa no tsy hano sorona ram-bahoak alohan´ny hangalatra fitondrana, hay nahazo torimarika tany amin´i losifera ianareo.

  Asaivo mba hanomezan-drajoelina aminílay volabe halatra sy ,mba omeny aní mialy indray alina aloha i tena ry bogor fa dia miasa mafy mihitsy eto .

  raha mba mahazo mihinanan kely aan´i Mialy manko i Bogor efa ampy ho karamanao izay aloha, fa ny volan-drajoelina tsy hanomezany anao na ny taim-paosiny fa efa azon´ny aodiny hanompo azy mandramaphafatiny.

  .manao sorona ny ainao noho ny fankamamiana ity rajoelina mpanongam-panjakan ity .

  Toa mbola i Ravatomanga mamy no mizara harena sy fananana aminy fa tsy i bogor .lany rora miaro mafy irery eto,

  asa anie io ataonao ,manirery miady ho an´ny foza , ahitsanay zanakí DADA aminízay itiavanay anao eto, ianao no mihosin-tay eto fa rajoelina matory amin´ny fandriana Bois de rose hi! Hi! Hi!

  mijanona elabe eto amin´ny Mydago ,fa samy ahaita ny farany eto isika.sady tsy misy analanay sy ompainay eto rehefa te hanompa izahay . I joelina tsy azoany dia ianao andevony no analanay eto hi ! Hi! Hi!

  efa be ihany ny foza tapaka pinces izay.

  Iza hoy aho no vahoaka mitaky an-Drajoelina hijanona ho filoha raha tsy ireo jiolahim-boto mpangalatra sy mpanao afera maloto.matahotra ny ara-dalana.

  Mbola tsy ny havanao sy anabavinao no lasa makorela tsy fidiny noho ny tsy fisiana noho ny nataon-drajoelina ry bogor. mbola tsy ny havanao no maty tampoka noho ny depressionsy aretin-tsaina, mbola tsy ny havanao no maty noana, sy very asa.
  Mba gasy ihany ve io BOGOR io ,sa efa voandevom-bazaha hatramin´ny tsinay mainty koa.
  efa andevon-drajoelina i Bogor ,mazava aloha iny.

  BOGOR = fahavalon´ny vahoaka Malagasy, faly amin´ny fahoriana miajady amin´ny malagasy izao, sy faly amin´´ny fahapotehin´ny firenena malagasy sy ny taranaka malagasy izao.

  Fanetriben´´ny firenena i bogor . tsy fakana taranaka akory fa halavirina lavitra tahaka ny boka sao mamindra aretina. hi! Hi! hi!

 5. http://allafrica.com/stories/201209270029.html

  In my opinion, as we are on a period of transitional regime, the HAT president is working under an international agreement.Hence, the world community is responsible for Madagascar so far.It is needless to ask them to let you assume your responsabilities.You are just there to obey and must respect your promises and signature.You have firstly to trust in SADC.

 6. Tena betsaka no hekeko @ hevitrareo ry fa ny tiako hamafisina kely fotsiny, dia ilay hoe « TENA ILAINA NY MAGRO » ary tsy azo hamaivanina sy tsinontsinoavina, fa tsisy dikany @ fampodiana an’i Dada ny fanohanana any an-trano any tsy misy mpahita, fa noho ny fisian’ny hetsika nanomboka hatreny Ambohijatovo hatramin’izao no vôtery naneken’ny Fozaorana isany izao fanelanelanana hataon’ny SADC izao, satria tsy tafavoakany ny bôlina, fa raha tsy nisy Magro angamba efa nandihizan’ireo ny tampon-dohan-tsika; ary koa ny Magro-iste dia mbola betsaka, saingy efa mety ho maro no mba nahita asa, sy miha sahirana ihany koa ka tsy afaka mandao asa intsony, sao … ;porofon’izany rehefa alohan’ireny filazana hahatongavan’i Dada ireny dia tsy antonona ny Kianja, mihaino ny fandaminana sy ny vaovao faramparany eny; >>> manaraka izay TSY ADALA AKORY IREO MPITARIKA >>> ka hamoaka mialoha ny strategie @ fiantsenana sy ny fiarovana an’i Dada, ny mila ataontsika fotsiny dia ny matoky sy manaraka ny toromarika, satria na tany an-danitra aza anie, rehefa nivory ny zanak’ Andriamanitra dia tonga teo koa i satana ( toa andry bogor) eh, ary ny farany nefa ny lehibe indrindra koa, ALEO ISIKA TSY MANAMAIVANA NY FIASAN’ANDRIAMANITRA, FA TSY MISY AZO ANTOKA INDRINDRA ANKOATRA AN’IO; raha mbola herintsika mantsy de mbola ady no dikan’izany, ka mbola mety handresy a ho resy ihany koa, fa ny herin’ Andriamanitra kosa no ho entitsika miady; tsy maintsy mandresy ny valin’izay.  » AZA MATAHOTRA, FA MINOA FOTSINY IHANY »

 7. « Here, today, I launch an appeal for international solidarity to lead this transition to the construction of a more promising future without smothering us, » President Rajoelina said. « So let me give you the solution: the best way to help us would consist in trusting us, in respecting your promises and letting us assume our responsibilities. » ONU 63rd AG,
  What a liar, he is not alone !!!!
  Malagasy people ! Let’s help Marc Ravalomanana, Thanks

 8. Unfortunately Elas, He is not the only one.I have already exhorted us to think about his unconditional return and at the same time to trust in SADC and the world community.I suppose that their wish is to welcome triumphally Marc Ravalomanana and to ignore the case of Rajoelina (instead of hunting him).That’s why the FFKM has been invited to work for the reconciliation.Isn’t it?

 9. Why the 21 million of malagasy are waiting to act all together? ? Why are they so shy ? Do they have themselves also guilty of something? Stop bending your back, lift the head and dare to speak, shout, scream, you’ll see, it will make you the better.

 10. Ny tena Andry tsy Domelina,
  Asa raha fitiavan-taindrazana no manosika anao hitlono na irony fitaomana olona ho kristianina. Mibaribary loatra mantsy ilay fivavahana eo @ hevitra nasehonao. Fa ilay fitiavana ny tanindrazana sy ny maha-Malgasy dia tsy dia hitako firy.
  Ny @ eny an-kianja dia ekena fa ilaina, ary ny vahiaka aza no nahavia mafy noho ireo mpitarika. Maro ohatra ireo maratra sy niharan’ny mafy nefa tsy mba heno tena an-kianja. Fanohanana an’i Dada any an-trano tsy hoe toa ny tsy misy fa misy mahaviata kokoa any an-trano nohon’ny any ivelany,na dia eo @ fifandraisana sy ny serasera ary ny famparitaham-baovao fotsiny aza. ilaina tokony ny makeny an-kianja fa raha fotoam-pivavahana kosa no atao eny dia famitahana olona ihany satria ny Malgasy rehetra anie no kristianina e. Dia mba misy ve ny fanajana izany sa eto am-pambolerna jadona vaovaoisika izao dia ny fivavahana kristianina. Ary mariho tsara fa ny TIM irery ihany no manao resaka andriamanitra eny an-kianja….
  Amiko dia aoka hiverina @ MALAGASY ny haja sy ny voninahitra satria izy ireo no nitolona hoan’ny fandrosoana. Ary ny tartr’izany fandrosoana izany dia ny filoha Marc Ravalomanana.
  NB Raha manampy ny tsirairay ny finoana dia arahaba sioa arahaba tsara, fa ahoana kosa no entitsika hiady @ miaramilan’i Rajoelina sy ny fiarovana ny filoha ?

 11. Ahitsiko fa be diso sy soratra latsaka

  Ny tena Andry tsy Domelina,
  Asa raha fitiavan-taindrazana no manosika anao hitolono na irony fitaomana olona ho kristianina irony. Mibaribary loatra mantsy ilay fivavahana eo @ hevitra nasehonao. Fa ilay fitiavana ny tanindrazana sy ny maha-Malgasy dia tsy dia hitako firy.
  Ny @ eny an-kianja dia ekena fa ilaina, ary ny vahoaka aza no nahavita mafy noho ireo mpitarika. Maro ohatra ireo maratra sy niharan’ny mafy nefa tsy mba heno tena an-kianja.
  Fanohanana an’i Dada any an-trano tsy hoe toa ny tsy misy fa misy mahavita kokoa any an-trano nohon’ny any ivelany,na dia eo @ fifandraisana sy ny serasera ary ny famparitaham-baovao fotsiny aza. saingy tsy ny rehetra no mahavita izany, ka ilaina tokony ny makeny an-kianja, fa raha fotoam-pivavahana kosa no atao eny, dia ataoko fa famitahana olona ihany satria ny tsy Malagasy rehetra anie no kristianina e. Ary tsy ny kristianina rehetra no mandray an-tendrony na ara-bakiteny ka mampifangaro ny politika sy ny fivavahana. Dia mba misy ve ny fanajana izany ? sa eto am-pambolerna jadona vaovao isika izao dia ny fivavahana kristianina ?
  Ary mariho tsara fa ny TIM irery ihany no manao resaka andriamanitra eny an-kianja….
  Amiko dia aoka hiverina @ MALAGASY ny haja sy ny voninahitra satria izy ireo no nitolona hoan’ny fandrosoana. Ary ny tar哀痛r’izany fandrosoana izany dia ny filoha Marc Ravalomanana.

  NB: Raha manampy ny tsirairay ny finoana dia arahaba soa arahaba tsara, fa ahoana kosa no entitsika hiady @ miaramilan’i Rajoelina sy ny fiarovana ny filoha ?

 12. Leonardo Simao sera attendu à Tana à partir de demain pour une mission de 4 jours. S’agit-il de l’évaluation ?

  Io indray ny resaka fampitarozahana krizy noho ny asan ny leaders mitavozavoza .

 13. Le SEFAFI revendique :
  La Radiation des militaires qui font de la politique

  La réduction des effectifs militaires est également souhaitée. Les Forces armées sont pointées du doigt par les membres de la société civile. En effet, dans un communiqué qui nous a été remis hier, le « Sehatra Fanaraha-maso ny Fiainam-pirenena » (SEFAFI), constatant l’incapacité des Forces de l’ordre de gérer convenablement les problèmes d’insécurité qui sévissent actuellement dans le Sud de la Grande île, exige une réforme totale au niveau des Forces Armées. L’Observatoire de la Vie Publique dénonce en effet le non respect de l’éthique et de la déontologie au niveau de la Gendarmerie, de l’Armée et de la Police Nationale, engendré notamment par la corruption au niveau de toutes les structures, à savoir lors de l’examen d’entrée au sein des différentes écoles (ACMIL, Etat-major…), la non transparence et l’exclusion pour l’attribution des avancements. Des faits qui incitent le SEFAFI à revendiquer la dissolution des Forces Armées. Anti-constitutionnelle. Cette association membre de la société civile dénonce également l’implication des hommes en treillis dans toutes les crises politiques qui ont secoué le pays depuis 1972. « Les militaires ont toujours été utilisés par les politiciens avides de pouvoir ». « Sinon, comment peut-on expliquer la démission anti-constitutionnelle de l’ancien président, Marc Ravalomanana qui a remis les pouvoirs à un Directoire militaire en 2009, et le comportement des Sous-officiers du CAPSAT qui ont forcé la transmission des pleins pouvoirs à Andry Rajoelina ? », se demande le SEFAFI. Une manière de dénoncer la prise de pouvoir anti-constitutionnelle par les tenants du régime transitoire actuel. Aussi, l’Observatoire de la Vie Publique exige-t-il la dépolitisation totale des Forces armées. Pour ce faire, il propose la restructuration totale au niveau des Commandements et l’élaboration d’un Pacte entre l’Armée et la population. Dissolution.

  En tout cas, la position de la SEFAFI est claire. Elle revendique l’élaboration d’une loi prévoyant l’incompatibilité du statut des militaires avec d’autres fonctions politiques. « Les militaires qui font de la politique doivent être radiés de l’Armée », soutient-on.

  Ainsi, avant d’accepter un autre poste à responsabilités, les militaires doivent démissionner : 😉 Risara baomba et nommé sans avoir démissioné).
  Le paiement de leurs avantages aux fonctions militaires doit par la suite être coupé et leur avancement de grade arrêté définitivement.

  La réduction des effectifs militaires est également souhaitée. Aussi, le SEFAFI évoque-t-il la dissolution des Forces de développement et du Régiment du Génie militaire. « Il vaut mieux former les paysans qui forment actuellement ¾ de la population », a-t-on indiqué.

  Par ailleurs, l’association opte pour l’interruption pendant quelques années de la nomination d’Officiers supérieurs et la suspension de l’avancement de grade. Elle soutient également l’envoi des nouvelles recrues au niveau de tous les secteurs d’activités pour contribuer au développement du pays. Davis R


  Des paroles…….des paroles……..des paroles. Et le Domelina s’en moque, car il vient de nommer le « risara » à la Tête de la Gendarmerie.

 14. efa sasa miandry ny 18 oct ny vahoaka. tsy lasa intsony mintsy zao crise zao mandreraka na ny mijery an’i andry rajoelina sy ny forongony indrindra moa fa i risara bomba.

 15. Miakatrafo tanteraka ny Zanakosy hanaovan’i Bogor azy. Ry Misajaona izay noheveriko fa lehilahy hay sipa pelaka, moa tsy hita intsony. Ary mba inona woa ty lazaina fa fahadisoana KELY nataon-dRaosy araka ny filazanareo eto e! mba omeo sopapa woe faza atao safobemantsina ô!
  Ie Rajoelina nanao fahadisoana, rehefa nataon-dRaosy ny fomba rehetra hanakatsoana ny famatsiam-bola ivelany an’i Mada, fony izy nahazo 19 t@ CI. Hitan’olona ankehitriny, fa Raosy mihitsy no nanao blocage, namatsy vola @ asa fanakorontanana, hi déstabiliser-na ny fitondrana, hahafahanlery miverina mora fotsiny. Fa henjana be Zandry, satria tsy tratran-dRAOSY ny objectif-ny. Handefa mercenaires hamono an’i Andry, no farany teo fa traingon’ny justice Sud Af.
  Nanao fahadisoana Rajoelina, raha nampiasa ny voalan’ny bois de rose, hamenoana ny kitapom-bolam-panjakana, hanaovana ireo fototrafitrasa marobe voatsangany, mankarary kibo ny Zanakosy, raha tsy hiresaka fotsiny afatsy iny tany Tamatave farany teo fotsiny, fa ho avy ny fitokanana be manetriketrika an’ireny ry Zanakosy ô!
  Tojo ilay tena Zanakosy, fa tsy zazasary otran’ny Zananakidada, ninono irery ny bois de rose, tsy sahin’ireto tenenina, ary zava-marina, de tsy mahita havaly na de iray aza.
  Marary kibo koa ny zanakosy, fa tamin’ny nitondran’ny Filoha Andry, no nahakely trosa indrindra an’i Mada, ary izy no nandoha ny vola notrosain-dRaosy zay tsy toko tsy forohana.
  Tsy hitanareo ve, fa tena manana force tranquille henjana be Zandrinay, fa tsy otran-dRaosy, miseho ho be sandry, « tsapao aloha ny herinao vao mitsapa ahy », io ilay vice PD FJ a! mpamono olona ve rangahy no atao loham-piangonana, aiza no tsy lasan’ny sectes daholo ny mambra FJKM? Menatr’olona zahay FJKM hoy lay mpitandrina iray zay, fa tsy Andriamanitra intsony no mitantana ny fiangonana fa ny mpanao politika mampiasa ny vola malotony aparitaka ao am-piangonana.
  De aza manantena woa ry Zanakosy, fa any @Andriamanitra nanafay an-dRaosy miady sy mangataka mafy ary mifona @ hadalana natao @ malagasy, de mifona koa @ tanindrazany, zay angamba vao hihaino anareo izy, fa raha mbola zao no fiainganareo, de mampamangy foana alefa any Sud Af ô!
  Hiaraka hiarahaba an’i Chissano miaraka @ Zandry ndray ato ho ato. Fa maninona ary ny SADEC no mbola mametraka ny fitokisany @ Chissano foana. Misy raha la terre a! Eisy ah ty Magro fahiny, nihanaka eran’ny Madagasikara namatorana OSIMAINTY tsirairay e! nifototra t@ n-dRaosy ihany ny OSIMAINTINY. Ka nampifangaroana tsinona ny fanaovan-dara sy ny fitondrana ny fiangonana koa. Aiza no tsy nokapohin’Andriamanitra!
  De mbola ho avy koa ny pire kokoa noho io raha tsy mivavaka sy mibebaka, Tsy avelan’Andriamanitra, mandia ny tanindrazany aloha fa fanetribe, rava fananana, de atahorako hisy hafahafa kokoa no izany. Mitaona anao zahay Raosy mba hibebaka a!
  Zao ary ny Suisse sy ny Bekintana, no miady lahatra hividy ny Air force II. De tena raha jerena ny ao anatin’ity avion ity, tsy natao hitaterana olona, fa natao raitra, misy salon, séjour, nanomanana hanaovana plaisir n-dRaosy sy Onja fotsiny. Ireny le woe, ny vola betsaka, fa ny handaniana azy no tsy hay. De misaora an-dRAJOELINA tsra fanahy Raosy , mbola nandoha ny trosa vidin’ireny caprices be nao ireny, fa loza ny nanjo ny tanindrazana, fa raha lazaina ho misandoka ho mpanjaka Rajoelina, Raosy kosa saika hanangana empire Tiko tao Dago, ka saika lasa EMPEREUROUS. Hendry sy tsy miangatra ary mahay mitsara Andriamanitra ry zanankous ô? Sa ahoana ndray hono? Tairo ndray ny ompoaompa fa milay be ny mijery ny fo sy ny tranontainareo mifanakaiky. Mora be mantsy ny mampanonga tosi-drà eto. Bogor rery ve de mampipanik e!!!!

 16. LAZALAZAO,

  Miombon-kevitra aminao aho fa tena tsara dia tsara, no sady mitombina ilay izy!!

  Misy zavatra roa tiako mba ho marihina indrindra anefa ireto:
  1/ Aoka re mba tsy dia hifanebaka amin’ireo ao amin’ny MAGRO isika e!
  Marina fa mety misy ny fomba fijery sy fihetsika tsy mety angamba!?

  Nefa, aoka tsy ho adinoin-tsika fa ireo olona ireo anie ka niharitra tonga teo amin’io toerana ion nandritry ny 3 taona mahery izay, ary mfàn’andro, na mangatsiak’andro, na moran’andro! Teo foana ireo!! Vraiment, il faut le faire!

  Miaky ary misaotra indrindra ny faharetan’izy ireo aho!! Inoako koa fa ny maro hafa!!??

  Ny tenako moa dia rehefa mba mandalo any an-tanindrazana no mba mba miezaka mankao!

  2/ Ny resaka, na fomba fiteny hoe misarika ny olona ho kristianina! Tsy dia misy maharatsy an’izany!! Raha toa ka tsyresaka « fanatisme »

  Afaka miaraka tsara ny stratégie sy ny vavaka!!Nefa tsy hifanerena velively izany! Safidin’ny tsirairay ny mino na tsy mino!

  Ary aza adinoin-tsika re,fa, Ny Filoha tohanan-tsika sy itoloman-tsika ary hezahan-tsika ny hiverenany azy dia; Mivavaka!! Fanta-tsika tsara hoe : inona izy!! Tsy sanatriavin’ny vava manao propagande velively aho!

  Marina dia marina fa misy ny olona avy amin’ny finoana hafa, manaja azy ireny (aho) isika fa samy malagasy mpiara mitolona!

 17. Mankasitraka ireo mahery fo rehetra mpitolona eo amin’i Magro, miady ho an’ny fahamarinana sy ny hampanjakana ny demokrasia eto Madagasikara, miady ho amin’ny hasin’ny safidimbahoaka izay nohitsakitsahin’ireo fahavalompirenena tamin’ny fanonganam-panjakana nataony ary tsy manaiky ny fanapotehana ny firenena izay nataon’ny tariky tgv nanomboka tamin’ny 26/01/2009 ka hatramin’izao.
  Mankasitraka tompoko !

 18. Lasa maro loha ny olana mipetraka dia ny tsy fahitan’ny mpitarika ny lalan-kaleha, ny fidiran’ny Ramalagasy @ fivavahana sy ny fanaganroana izany @ politika, ary indrindrindra ny tsy fahombiazan’ny tolona.
  Raha ny eny an-kianja dia tsuy misy tsiny omena ireo tonga manotrona , fa misy tsiny be dia be kosa omena ireo mpanao kabary na tori-teny tsy misy lanjany na teny « jamba ».
  Marihina eto fa ireo izay tsy dia mankasitrka ilay fivavahana eny an-kianja dia voadaka daholo. Ireo izay mihevitra ny hanamafy na hanatsara ny tolona dia voadaka ihany koa ohatra ireto : Nt GTT, ny VAMI, ny VOT, ny PSD, ny FRDL… nefa vahoaka zanak’i dada sy namoy ny ainy daholo ireo. Ny « heloka » vitan’izy ireo dia ny fahalasan’ny eritreriny hoe toa manao izay tsy hiverenan’i Dada ny mpitarika fa kabary fotsiny.

  Jereo tsara ny fanambarana ataon’ny Guy Rivo izay , araka ny hevitro, tena mitolona tokoa @ fiverenan’i Dada sy ny fitiavan-tanindrazana, dia hampitaho aminy ireo mpitarika…..

  Ny resaka fivavahana dia tena mitovy tsy misy valaka @ fanon’ny silamo any Arabnie saudite sy Iran ary ireo tany mitovitovy aminy. llah wakbar foana na inona na inona. Hadinon’ny Ramalagasy ve fa ny mpanjanaka no nampitidra ny fivavahana kristianina teo ? Hadinon’ny Malagasy ve ilay tena maha Malagasy ? hadinona’ny Ramalagasy ve ilay tena ady tokony hatrena dia ny fanalna ny mpanogam-anjakana eo @ fitondrana ary hamerina indray ny ara-dalana ? diso toerana loatra ity fivavahana ity erto amintsika.

  Tadidio ihany koa fa ny amapahany t@ ireo mpanohana an’i Dada t@ 2002 niala nohon’ny fidiran’ny resaka fivavahana be loatra tao @ politika. Ka soa lavo ahay hamindra . Ary atao anatra avokoa izao krizy mandalo izao.

  Raha ny HMF kosa no manao izany fivavahana izany dia tsy mitovy satria izy ireo dia mpitarika fivavahana ka adidin’izy ireo no manao izany. Aoka samy hitazona ny asany sy ny anjara toerany ny tsirairay ary samy hanao izay tandrify azy avy.

 19. Azafady aloha raha misalovana amin’ilay resakareo aho ry Lazalazao sy Neninoro fa efa samy maneho ny heviny ihany.Amiko dia tsy tokony afangaro ny finoana sy ny fomban-drazana.
  Raha ny fiheverako azy ny finoana dia resaka fifandraisana misy eo aminao manokana sy izay heverinao ho ny Avo ao an-tampon’ny loha na any an-danitra (Andriamanitra,Zanahary, Jehovah,Allah…).Izay zavatra izay dia miankina aminao manokana fa ny fomban-drazana dia tsy misy resaka any an-danitra mihintsy fa ety an-tany daholo satria vokatry ny tany.Izany hoe izay fifandraisana misy eo aminao sy ny vokatry ny tany (vahoaka,razana izay miverina ho tany vovoka,fomban’ny tany).
  Ka noho izany,ny finoana dia miresaka zavatra any an-danitra sy miresaka aina velona mandrankizay (efa hatramin’izay no nieritreretina fa velona foana i Zanahary) ary ny fomban-drazana dia miresaka zavatra ety ambonin’ny tany sy aina manam-pahatamperana toy ny fomba sy ny olombelona.Mila ampahatsiahivina angamba fa ny tsy finoana dia finoana ary ao anatin’ny fomba dia misy ny fahazarana toy ny mamadika izay tsy dia ataon’ny fianakaviana sasany intsony noho ny antony samihafa(zavatra miova).
  Izany hoe tokony avahana tsara ny finoana sy ny fomban-drazana izay samy manana ny toerany eo amin’ny fiainan’ny olombelona.

 20. Azafady misalovana resaka fa samy maneho ny heviny tokoa.mitovy hevitra am Ratsimilaho aho @ ilay hoe tokony avahana ny finoana sy ny fomban drazana;Ny tiako ampiana fotsiny dia ny hoe mila fantatrao tsara koa izay Atra inoanao.Ny an dry Foza zao dia mitady olona atao sorona foana no tomppoiny sy hinoany(26 janvier,07fevrier,Ireo maty bdb any atsimo]fa tsy mihetsi bolomaso akory izy.Mila hery maharesy an’io devoly io izany isika vao mahavaha ny olana,Dia tsy mahalala afatsy Jesoa Kristy nanome ny ainy sy ny rany teo @ hazo fijaliana aho no efa naharesy ny devoly,Izay no mahatonga ny olona sasany otran’ny mampifangaro ny finoany sy ny fiainany andavan’andro,satria tena manakorontana sy te handrava @andavan’andro ny devoly

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *