Me HANITRA RAFIMANANTSOA : TSY AZO IHODIVIRANA NY FODIAN’I DADA

Nisy zavatra nitranga tato ato hoy ny Me Razafimanantsoa Hanitra, androany teny amin’ny Magro Behoririka dia ny zavatra tapaka tany Maputo farany teo , fa hisy ny tombana ataon’ny Sadc eto Madagasikara mba hijerena ny fodian’ny filoha Ravalomanana Marc.Tapitra ny 18 okotobra teo ny fe potoana nomen’ny Sadc. Tonga ihany ilay olona nandrasana efa ela hoy izy.Tsy maninona fa miandry isika fa gasy. Raha tsy tonga izy hoy Me Hanitra, dia efa nanomana zavatra hafa isika. Nihaona tamin’ireo olona ireo izahay ka mahakasika ny tombana teknika no noresahina. Fanontaniana teo no napetrak’izy ireo tamin’izany izay mahakasika ny fodian’ny filoha Ravalomanana Marc. Mazava hoy ity olom-boantendry ity,  ny hevitr’ireo olona ireo fa mody izy fa ny filaminana sisa no jerena. Noho izany dia tsy iadian-kevitra fa avelao ho lany rora ireo izay mbola miteny any. Efa “acquis” hoy izy, ny fodian’ny filoha Ravalomanana Marc. Mody izy fa tsy izay tsy mahay an’izay dia mandehana miverina mianatra. Mbola fanontaniana napetrany taminay ihany koa hoy Me Hanitra ny hoe ahoana ny fiarovana ny ainy.Izahay aloha tsy miandry ny miaramila Malagasy hiaro an’idada fa izahay mahavita satria marobe. Mariva ve hoy ny Sadc fa tsy hisy korontana rehefa tonga izy? Tsia ny valiny hoy Me Hanitra fa efa noporofoinay an’izao tontolo izao intelo miantoana, indroa tamin’ny filoha Ravalomanana ary iray tamin’i Lalao Ravalomanana, fa tsy nikorontana na dia nisy aza ny antsonjay natao tamin’izy ireo. Raha ireny hatezeranay ireny no ampiharinay dia efa nirehitra ny tanana, fa tsy hoe rehefa tonga i dada dia handrehitra Tanana izahay. Tsy zatra mandrehitra Tanana izahay hoy izy. Tsotra ny anay dia ny tapaka tany Sandton, Maputo tanteraho fa izay no izy. Tsy hiala eto amin’ity toerana ity izahay raha tsy tonga Ravalomanana Marc. Nanao antso ho an’ny mpitandro filaminana ihany koa ny filoha lefitry ny Cst Me Hanitra. Nisy noterem-panahy hoy izy ireo mpitandro filaminana ireo nanatona ny miaramilan’ny Sadc. Nilaza ireo fa ireo sefo miaramila rehetra ireo dia tsy mitondra ny hevitry ny miaramila rehetra eto Madagasikara. Tsy jeneraly iray, na miaramila iray fa marobe izy ireo no nilaza fa ny filoha Ravalomanana Marc dia tokony hody ary milatsaka. Zava-dehibe izany hoy ity mpisolovava mpanao politika ity, satria misy olona misandoka ho mpitodnra tenin’ny mpitandro filaminana eto. Isika efa nilaza hoy izy, fa ireo olona ireo dia niaro ny tombotsoany manokana. Fotoana izao hisehoanareo mivantana raha sahy satria ny mpitandro filaminana dia voafehin’ny lalàna mifehy azy manokana. Voalaza ao fa ny mpitandro filaminana dia tsy mahazo manao politika fa raha hanao izany izy dia tsy maintsy mametra-pialana. Ny zava-misy hoy Me Hanitra, dia manomboka any amin’ny minisitry ny fiarovana ka hatrany amin’ny sefo miaramila dia manao politika. Moa ve ianareo hoy ny fanotanian’ny Me Hanitra, nametraka izany disponiblité izany, alohan’ny handraisanareo fanapahan-kevitra ? Mametra an’izay raha hanao politika hifanehatra aminay.  Ho an’ny mpitandro filaminana rehetra hoy izy, dia ireo olona ireo no mandoto ny foloalindahy. Maro aminareo no mamerina ny ara-dalàna sy amin’ny laoniny. Mitsangana ianareo fa izay no andrasanay. Misy milaza hoy Me Hanitra fa hanao valifaty ny filoha Ravalomanana Marc. Izahay dia milaza fa tsy hanao izany izy. Esory ny tahotrareo. Ny halatra, ny kolikoly izay nataonareo tany dia ianareo sy Andriamanitra no mahafantatra izay. Ny anay hoy izy dia ny mpitandro filaminana dia miaro ny vahoaka. Tsy nahavita ny iraka ianareo fa ny fanenjehana ny mpitolona no nataonareo. Tao anatin’izay efataona sy tapany izay dia efa miakatra an-tanana ny dahalo, kanefa ianareo manao politika. Dikany izany dia tsy azo ihodivirana ny fodian’ny filoha Ravalomananana Marc. Mibaribary hoy Me Hanitra, fa misy ny mpitandro filaminana miaraka amin’ilaikely iny, ary misy miaraka amin’ny ankolafy Ravalomanana. Ny andrasantsika dia ny tatitra ataon’ny iraka any amin’ny Troika. Nambaran’I Me Hanitra fa manomana fifidianana isika na oviana na oviana nydaty fa ny 08 may no fantantsika. Mandraisa andraikitra hoy izy, amin’ny famenoana ny lisim-pifidianana satria misy ny mangalam-bato. Dikan’izany dia mody I Dada ary tsy misy ankoatra izay. Tsy manana plan B isika hoy izy, fa tokana dia ny filoha Ravalomanana Marc.

29 pensées sur “Me HANITRA RAFIMANANTSOA : TSY AZO IHODIVIRANA NY FODIAN’I DADA”

 1. Mbola misy tokoa ireo manonofy fa mbola azon’izy ireo sakanana ny fodian’ny fodian’ny
  Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC MIVADY SY NY ZANANY eto ANTANINDRAZANA..
  Misy koa anerfa mpanao gazety ( toa rizareo ao amin’ny Radio Rindra izay mivoy resaka diso ) Mamakafaka izy ireo toa ny mbola tsy nisy fanapahan-kevitra nalain’ny SADC mokasika io fodian’ny Filoha io..
  I Szimao tonga teto anie ka iraky ny SADC , fa tsy tongatonga amin’ny nahiny izy , hanao affaires na hanao zavatra hafa..
  Ny mpizara vaovao dia tokony tst hiteny na nhanoratra raha toa ka tsy voafehiny ny vaovao , fa mandrebireby ny saim-bahoaka fotsiny !

 2. Tohizo ny Tolona fa kely sisa , mahereza fa homba antsika rehetra anie Andriamanitra e!

  Vive ny Vahoaka ao @ MAGRO,
  VIVE Mpitarika ny mouvansy Ravalomanana
  Vive ny Filoha Ravalomanana.
  Vive ny troika!

 3. misaotra ny namana eny @mangro mivavaha mafy fa kely sisa mahereza ry namana fa andriamanitra no hanampi any Ravalo sy ny fianakaviany ary ny mouvance Filoha Ravalo
  mahereza tsy misy mifidy zany raha tsy eo i dada

 4. Ny lehiben’ny mpitandro ny filaminana efa nilaza fa hanantanteraka ny baikon’ny mpanao politika ary tsy hanao politika.Teo anatrehan’ny solotenan’ny tafikin’ny SADC no nanao io fanambarana io ny lehiben’ny miaramila malagasy.
  Ny dikan’izany dia voaharo i Marc Ravalomanana rehefa tonga eto izy.

 5. Zay sisa ny tenin’i bogor, efa manomboka manaiky sy milefitra hoe toa tsy maintsy ho tafody ihany ny Dadanay na dia mody asiana an’ilay fiteny ôtran’ny miseho ho rôle iny aza, fitsarana afrika atimo zao sisa no mba azo hianteherana, nefa tsy hita fototra akory zany, satria tsy manana fifandraisana ara-pitsarana ny firenena 2 tonta. tsy hifamaly amin’i bogor akory aho fa miadrasa kely de ho hitantsika eo ny tohiny na ny anao no mitombbina na ny an’ny zanak’i Dada.

 6. FIDH (Fédération internationale des Droits de l’Homme) – Madagascar

  Dernière mise à jour 11 février 2009

  http://www.fidh.org/La-FIDH-appelle-a-la-mise-en-place

  …..
  « La FIDH demande à la président de la CADHP de réagir publiquement sur la crise à Madagascar en condamnant les violations des droits de l’Homme en rappelant les dispositions de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, et les dispositions de l’Acte constitutif de l’Union africaine, et de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, qui INTERDISENT TOUTE PRISE DE POUVOIR PAR DES MOYENS ANTICONSTITUTIONNELS.

  La FIDH appelle la Communauté internationale à mettre en place une commission d’enquête indépendante sur les violations des droits de l’Homme et des peuples COMMISES DEPUIS LE DEBUT DE LA CRISE, composée notamment du commissaire de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples EN CHARGE DE MADAGASCAR »

  Auriez-vous oublié tout d’un coup l’existence de ce pays ?? Pourquoi CE LONG SILENCE ?
  Vous a-t-on empêché de parler de ce pauvre pays, si oui par quels moyens ?

  Reveillez-vous mesdames et messieurs de la FIDH, bientôt 4 ans que le peuple malgache attend les résultats de vos enquêtes ! Si besoin, nous sommes prêts à vous donner toutes les preuves utiles et nécessaires Madame la Présidente !
  Je suis sûr et certain que tous les légalistes, se feront un plaisir de vous donner tous les éléments qui vous font défaut, quand bien même que le terme plaisir est quelque peu incongru vu la sitiation dans laquelle est plongé ce pauvre pays !

  Application des Accords de Cotonou ?? On en rêve !!!

 7. Ary nahoana no tsy misy famintinana ny kabarin’Ingahy isany Guy Rivo sy Manoela ? I Ramatoa Naika angaha tsy mba nandray fitenenana ?

 8. KM! je pense que la FIDH dispose déjà quelques éléments compromettants si elle se permet de lancer un appel envers la communauté internationale et de saisir la CADHP.Wait and see.

 9. Let us point out all possibles solutions about the implementation of the 20th article of the roadmap:

  1./ The defence, security and politic body of the SADC as well as the troika will meet this week-end in Dar-es-Salam in order to consider the case of Madagasar.
  2./ Otherwise,let us take into consideration what is said in the backstage like the following: exceptional step might be taken about the implementation of the same article.
  3./ If not,some of us has proposed a Malagasy-made dialogue within the Heads of the armed forces, the representatives of the CNOSC, the delegates of the Malagasy churches union Body and the representatives of Ravalomanana’s political party.
  4./ Unless,we take into account what was mentioned in the papers as follows: some jobless high-ranked officers would be ready to protect Marc Ravalomanana;
  5./ Or …how about gathering all the diplomatic world setting up in Madagascar and ask them to assess the situation and to make a decision so that the crisis ends.

 10. oadray!:
  voan’ny avc anga i bogor
  (mpibaradaka tsy mahavit’intsony na mibadabada aza ve)

  de i domelina zany sisa no loha-masinina tgv
  carburant inona no mbola mampisosa an’iny
  tena môly
  mbola molamola mamarotra ny harena ankibon’ny tany any dubaï
  hividianana itony: http://www.tananews.com/2012/10/ecoute-telephoniques-et-internet-les-caballeros-font-leurs-emplettes-en-israel/

  Taovy dahol ny heloka rehetra, tsy avelan’ny vahoaka fa mifampitady eto isika, na ho tonga hatrany @ taranaka!

 11. Tonga président ravalomanana dia mba hiala am’zao crise zao, fa enga anie fotsiny mba hamalankira indray ny sadc

 12. Izao ry HoAiza ny atao woe tsy mahazaka ny marina sy ny demokrasia a! nanoratra be teo zahay fa nofafana. Baikon’ny patron io e! tsy afa-manoatra sady tsy omenay tsiny ny rédac mydago. Tsy blèmes koa zany e! ny mission-ay efa ela no vita teto. Revin-gadra sy tora-po tsisy dikany sisa ny adinareo eto. Itony koa moa raha Sit nahomby, efa niverina ela dadanareo. De toute façon Raosy sy ny tarananany zany efa vena tsy ampy solaitra hatramn’izay raha resaka politika. Tsisy fantatry Raosy afa-tsy ny mihinana ny azo any an-tanoin’olona de mandany vola manakorontana @nalahelo seza.

 13. Ary toa izay voalazan’Ingahy Manoela ihany no toa kabarin’ i Ramatoa Maîtresse Hanitra, sa Ingahy Manoela no namerina izay efa voalaza ?
  Tsy misy vaovao hafahafa kokoa angaha momban’ny fandinihina an’ity krizy ity ?

  Ny mpanao gazety ao amin’ i Midi izao dia manoratra hoe, Général Charles Mayounga : »Les militaires sont divisés sur le retour de Ravalomanana » !

  Un vrai scoop puisque non sanctionné, un putschiste ne peut que continuer ses méfaits !

  http://ti1ca.com/dt49syak-Video-complet-magro-201012-Video-complet-magro-201012.flv.html

 14. Misaotra amin’ny fanomezam-baovao eeeee!!!

  Mahereza daholo!! Indrindra ny ao amin’ny MAGRO! Mifanohana hatrany isika!!

  Miverina i Dada ary milatsaka ho fidiana, n’iza faly n’iza tsy faly!

  Izany no izy!!

  Efa fantatra hatramin’ny ela ireo « tena tsy mahazaka ny marina » mivovò eto!

 15. Mitohy ihany ny vavakisika Neninoro a! sady nahita namana maro aho dia
  hataonay mivantana @ Skype ilay izy isankariva eran-tany ka afaka mandray
  anjara aio daholo ny rehetra.

  Ary taiza ialah no nagalatra ity video f’izaho nitady efa ho herinandro izay fa tsy nahita intsony , asa na misy inona
  indray ao @ Gtt.org fa tsy nisy vaovao intsony tato ho ato ry Kintana???
  tsy henonao koa angaha i Guy Rivo nikabary hoe: « Mamy Rakotoarivelo dia i HANITRA  » hay tsy izaho ihany no tsy
  mahay manaja olona ??
  Ny ahy dia i GUY RIVO ihany sisa azoko antenaina dia i Ramatoa Naika fa ny sisa toa hatao petapeta-toko ilay
  fiarovana ny ain’i dada , ny tena marina dia TSY MISY FAHAVONONANA MIHINTSY.

 16. raha mba fantatrao mantsy malala fa vokisan’olona rivotra ianao ;dia ny aina no matezà!fa raha izay dàdà aloha dia kely finoana agnay amin’ny hiverenany eto;samy manana ny capital fikaramany ny olona;raha lasa eto ani zahay zanak’i dàdà reto dia tapaka ny kandranareo e;izahay no ataonareo fitadiavambola ka rerahinareo isanandro eto

 17. Vaovao ? Izao samy miandry ny tatitra nataon-dry zalahy izao ê !
  Nangalatra video inona indray izany r’itony â ?
  Io izy io, ary napetraka ao amin’ny site-n’ny TIM koa !
  Tsy mba mangalatra izany mihintsy ny aty, ankaotry ny …. fijery !!! MDR !!!

 18. Miarahaba antsika rehetra tratry ny taona 2013,ary indrindra mirary soa ho an’i Dada izay lavitra akaiky.Enga anie ka mba ho avy @ ity taona ity Dada mba hanome hery sy ampazoto indray hanongotra ireto foza izay mifamono ampitoerana eto Madagasikara.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *