RALAINIRINA MARCEL : TSY MANAIKY IZAHAY RAHA TSY MODY I DADA

Ny zavamisy eto hoy ny mpikambana ao amin’ny kongresin’ny tetezamita
Ralainirina Marcel avy any Vatovavy Fitovinany tenyamin’ny Magro
Behoririka dia Rajoelina miezaka ny misotro ny aleoko maty tsy hampody
ny Filoha Ravalomanana Marc to. Manao paipaik’ady madinika misakana azy. Amintsika hoy ity olomboantendry ity, dia misotro ny aleoko maty ihany isika fa tsy manaiky raha tsymody eto i dada na hiafara amin’ny fanagadrana, na fahafatesana aza. Ho hitantsika hoy izy, ny tohin’ny tantara amin’ity 18 okotobra ity. Misy sarinady ataon’ny miaramila eny amin’ny By Pass tamin’iny herinandro iny. Ny zavamitranga hoy Marcel dia izao mitady an-dRemenabila kanefa ny hanao izay fomba rehetra hanenjehana an’i dada no atao. Mampitandrina izahay hoy izy, fa raha misy zavatra mahazo ny filoha Ravalomanana Marc, dia tsy manaiky izahay vahoaka malagasy. Tsy misy maratrasy nanambinana toy ny niaingany teto no ahitanay azy rehefa tonga izy. Tomponandraikitra amin’izany Rajoelina sy ny ekipany. Ny zavatra misy hoy ity mpanao politika avy any Vaovavy Fitovinany, dia ny miaramila sasany no fitaovan-dRajoelina hisakanana azy.  Namafisiny fa tsy misy fifidianana to raha tsy tonga I dada. Tsy mila an’I Simao isika hoy Marcel, fa mpangarom-bilan-dRajoelina. Tsy mila tonga eto intsony fa izy no nanakorontana ny tondrozotra.Nanome toky ny zanak’idada teny amin’ny Magro ny tenany fa hitondra ny olona avy amin’ny faritra misy azy hanampy amin’ny  fanatevenana ny tolona satria mijaly izahay avy any.

2 pensées sur “RALAINIRINA MARCEL : TSY MANAIKY IZAHAY RAHA TSY MODY I DADA”

  1. Dia aleo ary mieritreritra ny paika aorian’ny 18 @ zay fa raha ny foza zany alou tsy hamela ny fodian’dada eto na hisy faty olona aza é!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *