RANDRIANARISOA GUY RIVO : HANDRAY ANDRAIKITRA AO AMIN ‘NY TIM

Raha niantso ny filoha Ravalomanana Marc  aninkeo hoy ny mpitondra teniny Andriamatoa Randrianarisoa Guy Rivo teny amin’ny Magro
Behoririka androany dia niteny izy hoe malahelo ahy ny vahoaka malagasy sy ny ao amin’ny Magro ka mndehana ialahy mankeny, ka dia tonga aho namangy. Misy milaza hoy izy, fa marary, migadra, tsy afa mihetsika hono izy. Ny zavatra tiako resahina amianreo hoy Guy Rivo,
dia miresaka amiko isan’andro izy ary vao tamin’ny 2ora tolankandro izy no niresaka tamiko, ary afaka manaoizay tiany atao. Koa aza manaiky ho rebireben’ny sasany ianareo. Ianareo hoy ity mpanao mpolitika ity, mitabataba fa mitady seza ny hafa nefa ianareo koa mitady vary.Amboary aloha ny fotom-pisainanantsika. Rehefa hitady ianareo dia miaraka amin’ny Guy Rivo dia miova ny fotom-pisainana, fa tsy hihazakazaka amin’ny zavatra hafa ho fitahin’ny sasany avy eo. Raha izahay no ianarantsika dia tsy hisy ny hanondrana intsony ao amin’io fitondrana io. Nambarany fa hitako ny filoha Ravalomanana Marc, mahatoky ny mpitarika ireto fa maharesy lahatra ny propagadin-dRajoelina. Rehefa nohenoina ny lazainy dia tsy mampitso sary anareo izy fa finoana. Tsy misy zavatra vita eto hoy Guy Rivo, raha tsy mirahina. Aza maka ny endriky ny sasany hoy izy, fa izay miala ao amintsika dia aleo iala. Raha misy te hiverina dia aleo aloha dada hiverina.  Tsy mahafantatra ny hafa any ianareo afa tsy izay ao bel’air tarihin’ny Rakotoarivelo Mamy izay lehiben’ny delegasiona sy ny filoha Ravalomanana Marc. Izay dinika henonareo any ambadika any hoy izy, dia ataovy toy ny tsy misy fa ampiadian’ny olona fotsiny. Nambaran’ity mpitondra tenin’I dada ity fa tsy hita matetika ny tenako tato ato. Mbola ny filoha Ravalomanana dia efa teo akaikinyaho fa tsy hangataka toerana fa ny zavatra fantatro dia miverina izy arymilatsaka ho filoha amin’ny safidim-bahoaka malalaka.Koa adidintsika hoy Guy Rivo, ny manosika azy amin’izany. Tsy nisy milaza na avy amin’ny Filoha Ravalomanana Marc  fa hamaly faty na hamotika ny firenena, fa kosa niteny izy hoe efa ho roataona izao hoe ny andro kely sisa iainao dia hanasoavako ny firenena. Matoa sakanana izy hoy, Guy Rivo, dia tahotra amin’ny tsy fandraisana andraikitra. Rah any jeneraly Richard aza dia lazaiko fa mahazo mahatoky ianao fa tsy hisy handoro ny tranonao fa samy Malagasy. Mahakasika ny antoko Tiako I Madagasikara kosa dia nambarany fa hanampy an’I Rakotoarivelo sy Me Hanitra handray andraikitra ao ny tenany. Apetrantsika am-pilaminana izany. TIM hoy izy dia hery hamaritana ny ahafahantsika miatrika ny firenena. Noho izany hoy Guy Rivo dia tsy maty raha raisintsikany andraikitra. Aza miady sza sao misy mieritreritra fa hiady amin’ny Mamy. Hanomana ny TIM ho iray ihany isika hoy izy. Niala tamin’ny
Tiako Iarivo fa tsy misy tompony, afa-tsy izay namorona azy ihany. Misy
ny sasany hoy izy miady miaraka amin’ny eo dia tonga io fanonganam-panjakana io mihazakazaka mankeny amin’ny 13 May avy eo mody mitolona ary mandroba ny fananany ihany. Ilay TIM hoy, Guy Rivo dia fananany ka robain’ny sasany.

34 pensées sur “RANDRIANARISOA GUY RIVO : HANDRAY ANDRAIKITRA AO AMIN ‘NY TIM”

 1. IZAY MAHASOA ATAON’ANDRIAMANITRA – ARY AZA MIROROA SAINA RE REY OLONA FA NY TSY METY ANIE TSY MAINTSY HO HITANTSIKA EO IHANY E – MAHANDRASA FA RAHA TOY NY MISY ANKEHITRINY DIA LAINGA AVOKOA NO HAFAFY – ARY NY MPANGALATRA SY NY MPANDROBA DIREO IHANY NO MAMPIADY ANGELY ETO – TSY MAINTSY IZANY NO LALAN’IZY IREO ARY TSY MIAFARA AMIN’NY LALAN-DRATSY HO HITAN’IZAO TONTOLO IZAO

 2. Mba hono hoy aho ry raozy : Fa dia naninona loatra ny vahoaka malagasy no dia ataon’Andriamanitra mifafa ny kihoany toy izao ? Efa ho efa-taona izao !
  Dia mbola hiandry izay sitram-pony foana ? Aza dia ampidirina amin’ny fivavahana hoy aho ny resaka pôlitika, satria zavatra roa tsy tokony hiaraka ireo !

  Tokony hatory sy hitazam-potsiny daholo ve ?

  Mba resaka matotra re entin’eto, fa lasa resaka mampandry adrisa ilay izy amin’ny farany ê ! Manao aza fady aminao !

  « TSY MAINTSY IZANY NO LALAN’IZY IREO ARY « TSY MIAFARA » AMIN’NY LALAN-DRATSY HO HITAN’IZAO TONTOLO IZAO » !

  Tsy dia azoko loatra fa mba azavao kely aza fady indrindra !

  Efa betsaka ny porofo mivoaka, ary hita fa olona mpamono olona, mpandroba fahefàna sy fananam-bahoaka no miseho ho mpitondra, dia mbola amporisiana ny olona tsy hihetsika ve ?

  Inona no mba ataon-dry zareo nihiditra ao amin’ilay systema, indrindra Ingahy Ravatomanga ministry ny Fambolena ary tsy iza fa dadatoan’i Mamy Ravatomanga, izay voatonona ao amin’ilay raharaha « hazon’i raozy » ?
  Mazava dia mazava ny antontan-taratasy naseho ao amin’ny site-n’ny TIM : Manondrana an-tsokosoko, manao sy mampiasa taratasy SANDOKA,…. !

 3. Salama ve ry zareo a??io indray ialah Kintana!!aoka Raozy a!!Mba fomba fiteny
  re ry dâ fa tsy midika mihintsy hoe: hiandry mahazo eo fotsiny a!!

  avy dia hitodika kely @ Solo Razafy aho fa misy zavatra tsy mazava voalazanao
  ilay hoe: »….fa kosa niteny izy hoe fa ho ROATAONA izao hoe ny andro kely sisa iainao dia hanasoavako ny firenena »???
  azafady tompoko mba musy afaka manazavazava kokoa io voalaza io ve fa tena tsy azoko mihintsy izay tian’i Solo R
  ho soratana????mampiasa loha be ahy mantsy ilay izy.

 4. Tsy hadino !!mankasitraka an’i Guy Rivo ary maromaroa ny toa anao,
  tsara ianao manaramaso akaiky ao fa tena tsy mamely ry zareo ao an!!
  raiso ny anjara-tandrifinao fa aza avela hiady irery dada eeeeeeee!

 5. Tonga soa ê ! Nahafinaritra ve ny vakansy ê ?

  Ô ranavalona ô, aoka hoy aho ilay Andriamanitra any amin’ny toerana sahaz’azy ê ! Manjara mahazo tsiny eo izy amin’ny farany ! Jereo ny mahazo ny irakiana ! Zanak’Andriamanitra ireny sa zanak’i Allah, fa dia izao lasa miady an-trano noho io Fivavahana io ihany !

  Ataon’ny fahavalo anie izay hampizarazara an’ilay Tanindrazana sy ny mponina ao aminy ê ! Tsy tokony omena vahana !

  Ampio tosika ny tolona fa mitady hanao zavatra tsy manjary ireto foza ireto, izay tohanan’ireto sônagaly mahazo baiko ireto !

  Raha ny zavatra voalazan’ilay A boubou jiofotra ao amin’ny Tananews io dia tsy azo ekena mihintsy !
  1) Ny malagasy no farany tompon-teny
  2) Raha ilay domelina no milaza tsy hirotsaka, tsy dia hamakian’ny valandranonay inona satria mpanongam-panjakàna, ary VOASORATRA AO ANATIN’NY ACCORD DE COTONOU FA IZAY MANONGAM-PANJAKÀNA TSY MAHAZO MIROTSAKA HO FIDIANA ! Tsy ragidro na memirian ny vahoaka malagasy !
  3) Nandefitra ny vahoaka malagasy amin’io resaka Tondrozotra io ; tsy notanterahina arak’izay tokony ho izy akory ilay izy fa dia manohy ny asa raatsiny ny mpanongana ! Ny Francophonie mamporisika hoe TANTERAHO ARAK’IZAY TOKONY HO IZY ILAY IZY, KANEFA ZAVATRA MIFANOHITRA AMIN’ILAY TONDROZOTRA NO RESAHIN’ITY SÔNAGALY TSY ALEHANY ITY !
  TSY AZO EKENA VELIVELY IZANY !
  Tsy mila maraboue toa an’io A boubou io ny vahoaka malagasy ! Manamaimbo tanàna toy ny fatim-poza feno olitra !!

  Omeo ny anjarany any koa ry zareo io anti-dahy tsy mahay mipetraka io !

 6. Ranavalona!

  raha azoko ny tian´i guy Rivo lazaina, fa diso fandikana i solo razafy.

  dia hoe. Efa roa taona izao i Dada no niteny ,fa ny andro sisa iainan´iDADA dia entiny hanasoavana ny mpiray tanindrazana aminy. Izany hoe. hatramin´ny 2010 izany dia izay foana no hafatr´i DADA hampiataina amintsika.

  Hast du verstanden! Ranabavy!

 7. zah lou tsy mitovy hevitra aminao ny @ resaka fivavahana sy ny pôlitika; misy tantara iray asa raha fantatrao ao amin’ny Baiboly ny tantaran’i Davida mpanjaka sy Absaloma zanany, izay nanongana azy teo @ fitondrana; (II Samoela manomboka @ toko faha 15 ka hatrany @ toko faha 19 ) lavalava ihany fa raha mba misy fahazotoana ihany ianao dia vakio fa tena resaka adilahy pôlitika ranofotsiny no resahana ao. Ny tiako hambara amin’io dia hoe, ny mpivavaka, na ny ilazako azy dia hoe ny tena mpivavaka mino an’ Andriamanitra marina, dia manao izay sitrapon’ Andriamanitra amin’izay rehetra ataony, na mianatra izy na mikarakara tokan-trano, na miasa na mitondra firenena ,indrindra fa FILOHAM-PIRENENA (eto dia mpanjaka), dia tsy afa-misaraka amin’ Andriamanitra amin’ny raharaha ataony, noho izany tena TOKONY HAFANGARO MIHITSY NY FIVAVAHANA sy ny PÔLITIKA, fa ny olana di misy koa ny toa an’i Absaloma, izay notaizan’ny rainy t@ fivavahana ihany, saingy nanao izany ho tsirambina, ka nanjary nanaonao foana niala t@ fanaovana ny sitrapon’ Andriamanitra; raha manaraka ny tantara anefa ianao, dia an’ Andriamanitra sy ny mpanao pôlitika miaraka aminy ihany ny FANDRESENA, ary tsy mahatsapa ve isika fa ny toetran’i Davida mihitsy eto no toa toetran’i Dada, izay efa nilaza fa tsy hamaly faty, tsy hanenjika izay nanenjika azy, fa mankatoa an’ Andriamanitra, Mazotoa mamaky ehhhh

 8. vaovao farany:tonga i RAVALOMANANA ….. ao @toby tsimandrava;ho tantara ty tantara ty!deux ions de même nom(charge) se repoussent!ravalomanana repousse ravalomanana!resaka sisa atao momba an,i dada fa maro no ho tapaka lalan,drà!ecoly de guerriste doly anie avy any renimalala no mitondra ny sila izao e!

 9. Saika hanazava @ RANAVALONA KOA AHO saingy efa io notenenin’i Misajaona io mihitsy no nolazain’i Guy Rivo. Fa tsy voalazako teo ambony fa i Kintana manan-drambo no valiako eo. Hanamafy izay hevitro izay foiny aho noho izany fa hoe OLONA TENA MINO SY MIVAVAKA AMIN’ANDRIAMANITRA ARY MANKATO SY MAMPIHATRA IZAY SITRA-PONY IZAY NO TSARA MITONDRA FIRENENA ary izaho mahita fa tsy lavitr’izany i Dada, na dia eo aza ny mety ho fahalemeny madinidinika eny. Fa tsy ilaintsika kosa ny mpitondra mpangalatra, sy hanjakan’ny devoly, toy ny amin’izao fotoana izao, ka isika izay tarihiny, miaraka amin’i Dada koa, dia tokony hiray fo aminy ka hankato sy hanantena an’ Andriamanitra hatrany. MAHEREZA DIA MAZOTOA EHHHHHHH!

 10. Laojika rahatoa ka olona misaina, mivavaka sy hendry no omena andraikitra hitondra ny Firenena !
  Tsy any amin’io soratanao farany io no tsy hitovian’ny hevitra ê !
  Ilay resaka hoe « Izay mahasoa ataon’Andriamanitra » no tsy dia azoazoko, indrindra amin’izao mahazo ny vahoaka malagasy izao !
  Raha niandry ny sitram-pon’Andriamanitra ve ny frantsay tamin’ny andron’i Hitler dia ho tahak’izao ny fiainany sy ny fotom-pisainany ?
  Mbola nandevozin’ny rainiboto ireo rahatoa ka tsy nisy ny résistants, ary indrindra ireo firenena maro NANAVOTR’AZY !

 11. La Communauté internationale n’écarte pas l’éventualité du report de la date des élections./

  TENA EFFICACES VE IANAREO LEADER ,NY MPITOLONA AZA DIA MIHENA TOA NY FE N ‘ANTITRA.

 12. Danke bruder! efa nohenoiko mihintsy ilay kabary fa mailo aho koh!!
  mamy be anie izany dada izany e!!!ka ahoana fa toa mangina na ny andaniny
  na ny ankilany ray olona a!!mba misy afaka manome vaovao ve fa halako ity mangingiana ity an!!
  sao manampoka loatra ka manapaka izay sy tokony ho tapaka.
  Izay mahasosoa hataon’Andriamanitra izany e!!
  Kintana toa mitady hanary ilay soatoavina anie ialah izany e!! fitenin’i Ntaolo io ary mifono fahendrena LALINA,
  mba alefaso lavitra ny heritreritra fa ianao ve ahoana e!!!mifono zavatra be dia be io lesy fa ialah indray ve no
  atoro an’izany a!!!jereo eo tsara anie e!!!rehefa DILA ilay 18 fa hilaina io FITENY io, dia eto indray aloha no ho
  raisina: hast du fastanden??? izay no dikanyyyyyyyyyy

 13. Ravelonarivo aza asiana sira izay mpitolona fa tsy musy dikany izany fa rehefa
  hilaina @ fotoanany ireo dia tonga HIPOKA ho azy eo ,ary efa lazaiko foana fa
  izay sy tonga eny anie no matiantoka e!! zavatra betsaka no azo toahana eo fa tsy ia kabary fahatany
  ny fahazahoana ny vaovao marina dia manginy fotsiny koa aoka tsy dia hidirana lalina ny @’izay olona tonga
  eo @ Magro na tsia, izay paik’ady vaovao hatrehana aorianan’i 18 ….hono!!!!tsy haiko aloha an!!

 14. Ravelonarivo a! Aza kivy @ izany ianao fa jereo anie ary tadidio ilay t@ 21 Fevrier nitsenantsika an’i Dada teny ivato e! Ny olona koa anie tsimaintsy mitady ny haninkohaniny isan’andro fa tsy voatery hoeny @ magro foana e! Tsorinay aminao fa izahay dia tsy mankeny @ magro isan’andro fa ny fo sy ny sainay ary ny fanantenanay dia i Dada, i Dada, ary i Dada hiany. Misy ilay hoe sioka tokana fotsiny!!!! dia anjaranao no mitsara rehefa ao aorianan’izay. Isika mahery fo tsy mamela ny tolontsika eny ankianja ho foana, aza kivy @ izay fandementsain’ny mpomba ny FAT sy ny forongony fa ny hoavin’ity firenentsika ity banjinina. Ny HAT sy ny FAT anie iraiolona ka na tsy nidina ankianja aza (sady efa nogejany nataony fampilalaovana ankizy aza ny toerana nivazavazany nitaritana ny olona hanongam-panjakana)dia mihinam-potsiny sy mangalatra ambon’ny latabatra e! Isika vahoaka tsimandady harona no mitrongy vao homana isan’andro nohon’ny haratsin’ireo ratsy saina mpampijaly vahoaka ireo.
  Mahereza daholo ary aza mitsahatra manara-baovao mba tsy ahatompontrano mihono antsika e! Rehefa tonga ny fotoana ahafahantsika hitantana ity firenentsika ity dia ho porofointsika @ ireo izay ratsy sitrapo rehetra ireo fa manana ny talenta sy ny fanomezampahasoavana rehetra hanasoavana ny vahoaka malagasy tsy vaky volo isika.

 15. Tim iringiriny ianoa ry Mme Lalao, kanefa lazainao fa maloto ny TIM ? Ianao izany angamba no tena anisan’ny mantsina, ka anisan’ireo mpandoto ny TIM hatr’izay !

  TSY MAHAGAGA RAHATOA KA MIHAINA AMIN’IZAO FAHANTRÀNA IZAO NY VAHOAKA MALAGASY !

  Anisan’IREO Arema taloha nivadika ( par intérêt) TIM, dia izao INDRAY HIVADIKA Traîtresse – Galeuse – Vaurienne !

  Lazao ny marina, ry gamara maramara !

 16. mety hoe efa niala tim nge i madame lalao matoa sahy miteny an zany e, sady itam poko hitam pirenena koa nge le kilalao maloton’ny tim e! miara mihinana ao ihany nefa miteny ho mpanongam panjakana, izany ve tsy mihatsara velatsihy sady i dada tsy mety tonga mihitsy satria efa sakanandry mamy rakoto ankolaka e,za aloa leo e,za ndray tsy d mahalala loatra ny momba any gy rivo aloa fa ialana tsiny,

 17. I ramatoa Lalao tsy niteny hoe Tim iringiriny izy TALOHA, matoa….. !

  Faharoa misy ilay fitenenana hoe, « saonjo iray loha saha tsy ilaozan’izay iray mamarara », noho izany rahatoa ka misy manao zavatra tsy mety ao amin’ny TIM (efa nifanakalozan-kevitra teto hatry ny ela izany), tsy azo atao ny manosom-potaka ny rehetra, na ilay antoko ! Ao amin’ny Magro ao aza, feno foza tonga mihaino isan’andro izay voalaza ao !

  Hivoaka eny ihany ny marina indray andro, ka anjaran’ireo izay nihiditra an-tsehatra NO MANAO IZAY TOKONY ATAO, SY NY MANANTANTERAKA IZAY ASA SY ANDRAIKITRA NANKIHININA TAMINY !

  Zo-n’io olona io ny mandeha any amin’izay TGV-ny any, rahatoa ka mahita torimaso tsara izy amin’izao fahoriana mianjady amin’ny vahoaka malagasy izao ! Amiko izy aloha dia foza maimbo, fahavalom-bahoaka !

 18. KintanaMananDrambo dia olona MIARO NY ARA-DALÀNA SY NY RARINY !

  Tsy hitako io voasoratrao ry kitoza may, fa dia io ambony io koa no havaliko ho anao !
  Diso mahafantatra ny zavatra miseho ao anatin’ny TIM ny tenako !

 19. Fanontaniana kely ho an’ilay kitoza may, raha mbola tsy dia kila loatra :

  Mihaina ao anatin’ny Repoblika faha firy izao ny Malagasy ?

 20. otsany oe tombotsoan tim no arovanareo a! nareo koa ngamba mety tim ilay mpihinambolan’i dada matoa mody be resaka eo, aza atao an-kolaka fa tonga dia tsory rangah fa aza rebirebena le vahoaka a, sa nareo tsy mahalala biby afa tsy ny sahona?

 21. o ry kintana manandrambo a,na dia may kila tahaka ny inona ary ve dia tsy mahalala hoe repoblika faha 3 zao,sao d mba te hiteny kosa nareo oe faha 4

 22. Valio koa io fanontaniako io, rahatoa ka olon-kafa, ary tena mpitolona marina ianao ê !
  MDR !!!

  Izaho dia tsy mpikambana ao anatin’ny TIM voalohany indrindra, ary tsy mbola nahazo na ariary vola gasy aza amin’izao tolona izao ! Tsy mitaky na inona na inona ihany koa !

  Izaho indray aza no manampy ara-bola (anisan’ireo namaly ny antso rehetra izay natao atramin’izay? MBA entina HANAMPIANA IREO VAHOAKA SAHIRANA), koa izay eritreritrao tsy quoi mihintsy !

  Mba inona no fanampiana vitanao, na zavatra mivaingana nataonao ? Raha tena nanao zavatra ianao dia tsara izany, ary tohizo !

 23. fanotaniana ho an’i kintana manandrambo,iza ary izao no filohan kongresy tsy mamerina an’i dada o? fa aleony mieritreritra ny tetibola 2013 o! amzay misy hinanany o!

 24. Raha ny ANTSASA MANILAN’NY VAHOAKA MALAGASY NO MANAO INTERNET, mba ampitao tsara ny hafatra aza fa HOE MBOLA REPOBLIKA FAHA-TELO IZAO !

  Ataovy tsara ny asa, raiso ny adidy !

 25. Mba vakio ny post rehetra ato vao mametraka fanontaniana ry kitoza may â !

  Vakio ny zavatra nosoratako ao amin’ilay sujet hoe : Tsy mahala afa tsy ny Filoha Ravalomanana marc ny vahoaka manerana ny nosy !

  16 octobre 2012 à 8h47

 26. mety mpitolona vehivavy angamba enao na mpitolona omby fa izaho tsy mba anisan’ilay olona kanosa ary efa sepotry ny lacrymogene ka izay no maha sarotiny ahy satria ny tim no nanimba ny tolona mba tsy itenenako hoe izaho no anisany voalohany niaraka tamin ilay bandy kely sefon’ny matita iny nibata sonorisation , tsy aiko koa raha tadidinao iny bandy iny

 27. o ra kitana manandrambo o! nga moa rehefa hoe tsy tia tim dia tsy zanak’i dada, zato isanjato zanak’i dada mitsy zahay ka,izahay ange no nifanao totohondry tamin’ny 4 mi voalohany teny ambohijatovo amin’ny 6 ora maraina e!niaraka tam ekipan le matita iny koa ahoana no ilazanao fa tsy zanak i dada zahay? sao dia enao no tsy izy fa mpijapy train? tandremo sao tezitra fa ny kitoza somary mafimafy hena

 28. Lehilahy manana rambo zoli be ny aty, raha tianao ho fanntatra ê ; ary tsy ho azonao an-tsaina koa ny tena zavatra ataony sy mety ho vitany !!

  Izaho efa ho efa-taona izao, na ato na koa tao amin’ny Topmada (ianao io angamba vaovao amin’ny tanàna, satria izaho tsy mba mpisolosolo pseudo tahaky ny SASANY IZANY), no nilaza voalohany fa ny MPIARO NY ARA-DALÀNA DIA TSY VOATERY HOE MPIKAMBANA AO AMIN’NY TIM ! Ka tsy fantatro hoe taiza ianao io tamin’ny ora nidona ?

  Mpiaro ny ara-dalàna ny tenako, ary malagasy mitolona sy manohitra an’izay tsy mety rehetra !

  Mitaky sy manohana an’ireo rehetra izay mitaky ny fiverenan’ny Filoha Ravalomanana ny tenako, ary raha tsorina dia tsy dia mpiteny an’izany zanak’i dada izany ny tenako !

  Fanajàn’ny rehetra ny Lalàna no takiako voalohany indrindra, raha tsy izany dia tsy hisy raharaha ho vanona, ary ho maizina foana ny hoavin’ny vahoaka malagasy !

 29. Tsy mbola azonao ve ry dà fa ilay TIM Raharinaivo sy MĖMĖ sy ny tariny anie ireo e!!
  mitady handady fa akaiky indray i dada sady tsy nahazo avara-patany tary @’domelina
  fa VOADAKA tany rehefa azony izay nilany azy, ireo ilay jejo alohan’ny tompony lesy a!!MPISOLELAKA!!
  aza mandany andro @’ireo ialah. MAHONENA!!!!

 30. Mazava ho azy koa fa tsy mbola azony ahodina i Guy Rivo dia andramana
  hosora-potaka, tsy nety nilelaka an’i domelina niditra tao @’ity fitondra-poza
  izy dia hilana kisa, tsy zakan’i tsenany Ra- Guy ka miakapokapoka, ilay midongy ny TIM anie ireo e!!
  miseho ho tompony alohan’i dada izay TENA NAMORONA azy sao manaraka azy any daholo kosa
  ilay vahoaka be teny IVATO .

 31. ho avy i dada fa aza matahotra ry vahoaka a! mbola ho tsaraina nge izay mamadika e! efa fantatra io fa tsy mila atao resabe! mazotoa dia homba antsika Andriamanitra

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *