TSY MAINTSY MIOMANA AMIN’ NY FIFIDIANANA ISIKA

Raha ny zavamisy amin’izao fotoana izao hoy ny mpikambana ao amin’ny filankevitry ny tetezamita Randrianjatovo Henri teny amin’ny kianjan’ny finoana Behoririka androany, dia latsaka an-katerena ny firenena. Tsy ny fahatongavan’i Simao hoy izy, no hakarary saina antsika.Mety nisy ny teny nataon’ny filoha Ravalomanana hoy Henri, tany matoa tsy tonga izy ireo. Isika tsy mila izany Simao Izany. Eto dia misy manankivy hoe tsy tonga i dada. Ao anatin’ny tondrozotra hoy ity mpanao politika ity, dia tsy misy an’izany 60 andro izany.Ny tenin’ny filoha Ravalomanana hoy izy, dia hoe tsy maintsy manomana ny fifidianana isika. Na eo na tsy eo ny Sadc dia araho maso ny eny amin’ny fokontany rehetra eny. Aza manao hoe tsy misy olonay ao amin’ny Cenit. Tsy ny filoha Ravalomanana hoy ity olomboantendry ity, no ampianarina hoe ahoana ny fifidianana. Efa misy Pv daholo amin’ny lisim-pifidianana. N’inon’inona hitranga eo dia isika tsy maintsy miomana. Volana Mey ny fifidianana, izany hoe volana faha 5. Desambra izany no farany hoy Henri, ka mbola malalaka izany fa aza taitaitra. Nisy mpandraharaha avy any Afrika Atsimo hoy Henri, tafaresaka tamiko omaly. Nilaza io olona io fa hoe efa tokony hivaha ny krizy fa ry zalahy no adala.Ny faritra 12 izay notetezin’io olona io dia nilaza fa mila an’idada. Dikan’izany hoy ity mpanao politika ity, dia aza miroaroa saina isika fa efa fantatry ny olona ny zavamisy.  Ny resaka alefa etsy sy eroa hoy izy, dia atao izay hanakiviana ny olona. Hatramin’izao dia mazava ny lalana aleha fa ny fampiaharana ny tondrozotra. Ny Ct Feno kosa dia nanambara fa efa ho tapitra ny 60andro ary miandry isika. Karazana kombaka am-bava fotsiny hoy izy, ny ataon-dRajoelina. Zavatra efa lany andro no atao. Soa fa tsy voafitaka ny vahoaka fa mahafantatra fa tsy azo entina mankany amin’ny lavaka ny firenena. Mitotongana ambany ny toekarena hoy Feno, ka tsy manam-bola aloa amin’ny fitsaboana ny vahoaka.

 

26 réflexions sur « TSY MAINTSY MIOMANA AMIN’ NY FIFIDIANANA ISIKA »

 1. aiza doly ny olona ?olona iza zany manadainga aminao zany ry ngahy riri a!ireo olona nandripaka mpiasa tany marikana farany teo ve?Ny toeran,i zoma mahafinaritra aza efa mitsingilahila fa nitahiry bibiolona koh!

 2. Raha tsy tonga alohan’ny 18octobre Dada dia aza misy mifidy fa manjary mametraka ny 2ème Mandat an’i Dj io election io

  IO INDRAY NY RESAKA AO @tiako madagasikara,

  leo ny vahoaka mila famaranana aingana ny transition sy krizy ary ny mpitarika azay .
  Raha tsy mahavita izany ireo leaders dia mila Mandeha dia azo lazaina fa efa lasa FOza.

 3. Dia gaga koa mansy aho raha mbola sahy haniraka iny Simaô iny aty Mada
  ny SADC raha tsy hoe hiraka na fanafarana hafa mihintsy no nalehany any???
  tsy ny vola no tsy misy fa ilay vahoaka mihintsy no efa vonoina ankolaka koa fitsaboana inona no endrasana
  eo ray olona a???hamono aza ho hataony toy ny hanaramany ireo miaramilam-poza HANDRIPAKA ny GASY
  mitovy aminy hanomezana vahana ny vahiny any Antsimo.Aza dia mirediredy fa mbola olona ve no filaza ireo
  Bibidia devoly velona ireo e???miresaka @ adala ??efa tetika maizina handeteana an’i Dago daholo izao, izay
  no baikon’i renikely.

 4. RODIN RAKOTOMANJATO,

  mila manfantatra an izao tontolo izao ny vahoaka Malagasy fa Jiolahy I Rajoelina sy ny Tariny ?ka mila Htasahatra ny asa Ratsiny .

 5. @ fomba ahoana???misy miihainoooo???tsy efa ho 4 taona ve no nahalalan’ny
  rehetra an’izany fa aiza???misy foana ny mpisolelaka ny Jodasy tsy ferana intsony.
  Efa manahy @’izay ho fandrirarirana indray ny vahoaka ka rariny ry zareo raha tė hitraotra.
  Raha tonga teo aza anie ity Simao angaha nisy nahasahy hanohitra azy akory hoe:tsy mila olona toa ireny fa vao maika
  mandentika anaty lavaka e!!

 6. Les élections auront lieu sans aucun doute !
  Mais ces élections dépendent du retour du Président d la République RAVALOMANANA MARC au Pays !
  Ce retour constitue la condition sine qua non pour la reconnaissance internation de l’état constititytoonnel de la R2publique , pour la reprsie des aides financières et techniques pour notre développement et pour lapréparartion er l’organisation des électones présidentielles , législatives , communales !
  L est évident et m^eme oblgatoire de se préoccuper dès maintenant de ces élections , mais d’abord OCCUPONS-NOUS DU RETOUR DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RAVALOMANANA MARC AU PAYS SANS AUCUNE CONDITON !

 7. Fifidianana ahoana ê ?
  Ny tondrozotra tsy notanterahina !
  Efa septembre 2011 no n&atao ny sonia :
  – Efa afaka niverina ve ireo TSY AVELA MODY AN-TANINDRAZANY ?
  – Efa navoaka daholo ve ireo rehetra nogadraina amin’ny tsy rariny ,
  – Nisokatra daholo ve ny haino aman-jery ?

  FEHINY : Ampiaro ny Accord de Cotonou !

 8. EFA HADINON IZAO TONTOLO IZAO I DAGO,
  mila hetsika mahery hampihonzogozona ny tetezamita ,vao mety haheno izao tontolo izao,
  NA TSY MAHENO AZA IZY ,DIA NY VAHOAKA MIEHENTANA SY VOAHENTANA DIA TOKONY HAVITA AZY .

 9. asa raha mbola misy mahasahy mijery fitaratra ireo mpanao pôlitika ???
  mandry ve ny sain’izy ireo @’izao e!! sa dia vonoiana mihinsy ilay heritreritra???
  MAHONENA HOY AHO e!!!

 10. FA AHOANA EEEE!!!!!

  FA INONA ITY??? MIOMANA AMIN’NY FIFIDIANANA AHOANA????

  TSY IZANY VELIVELY NO TANJONA VOALOHANY!

  Raha toa ka fifidianana tena demokratika no tiana hipoitra, dia tsy toa izao velively!!!

  NY FODIAN’NY FILOHA RAVALOMANANA ETO AN-TANINDRAZANA SY NY FANANANY ZÒ HO FIDINA FILOHA, NO TANJONA VOALOHANY!!

  TSY AZO EKENA VELIVELY IZANY » RESAKA MIOMANA AMIN’NY FIFIDIANANA » IZANY E!!! »

  FA INONA ARAY ITY???? AZA MANAO MPITARIBATO VILAM-BAVA EO IANAREO E!!!!

 11. Fanampin’izay voatanisa etsy ambony, satria ireo no tena anisan’ny goavana, fa mbola misy ihany koa :
  – Nahoana no tsy avela maneho ny heviny an-kalalàhana ny vahoaka ? Nahoana no mbola rahonana NY VAHOAKA MPIARO NY ARA-DALÀNA IZAY LAZAINA FA HOE « MPANOHITRA » ?
  – Nahoana no mampiditra kizo ny Firenena amin’ny fanaovan-tsonia (contrats à long terme) etsy sy eroa, kanefa EFA MAZAVA AO AMIN’ILAY SORI-DÀLANA FA TSY AZON’NY GOVERNEMANTA ATAO IZANY ?
  – Ny fitantànana FENO KOLIKOLY AMIN’IZAO FOTOANA IZAO ve no atao hoe « GESTION DES AFFAIRES COURANTES » ?
  ….
  Mba tohizo kely ry zareo aza fady, fa sao dia lazain’ny sasany fa hevitro irery ireo tanisaiko ireo â !

  Raha mitonantonana any Kinshasha any ilay kely ati-doha, dia tokony omen-dry zalahy azy, izay sahaza ho azy ! Tsara ampatsiahivin’azy izany hoe Accord de Cotonou izany. Sa, ny Filoham-pirenena afrikana rehetra dia olona tsy manan-danja sy tsy misy saina daholo, fa domelina tahak’azy, indrindra fa ireo ao anatin’ny francophonie ?

 12. Manao ahoana isika,

  Marina tokoa fa tena efa sasa-miandry isika, ary tena manjaka loatra eto amin’ny firenena ny tsy fahamarinana sy ny bontolo.
  Isika anefa dia nisafidy ny lala-marina sy fihavanana Malagasy amin’ny tolona atao, ka mila fotoana io, indrindra fa ireo mpanohariana dia tena efa maty eritreritra mihintsy.
  Mila henon’ireo mpitarika izao hevintsika izao, ary izy ireo no mila mandray fanapahan-kevitra maika sy matotra mba hitsinjovana ny tsirairay avy.

 13. Miverina kely indray.
  Tsy nantsoin’ny mpikarakara-n’ny Sommet de la Francophonie ny Firenena malagasy, satria atramin’izao dia fantam-poko sy fantam-pirenena fa mbola jiolahy tsy mahay manàja ny tenany sy ny teniny ary ny soniany, no mbola miseho ho Filoham-pirenena !

  Sankalite hono ! Kanefa dia io olona io no « ekena sy avela » hikarakara ny hoavin’ny vahoaka malagasy, ary tsy hitondra azireo any amin’ny fandrosoana sy fahasambarana akory, fa any amin’ny kizo sy fahantràna ary indrindra any amin’izany hoe fanjakàn’ny baroa izany !

  Mba maha menatra anie izany ry zareo ê ! Dia hitazana fotsiny tahak’izao foana ve ??

  Tsara ho fantatra ihany koa anefa, fa rahatoa tsy nantsoin-dry zareo ilay sankalite, izany akory tsy midika fa hitsahatra ny asa-ratsin’ ireo andian’olona, voakaraman-dry zalahy ao amin’ny OIF ireo !

  Noho izany, tsy hisy fifidianana mangarahara eo, rahatoa ka tsy VOADIO NY TANÀNA ! Ry zalahy ao amin’ny MIARAMILA NO TOKONY HANOME OHATRA VOALOHANY !

 14. Ô ry K aka M erida a! inona koa no dikan’izay UA e! saika ireo DICTATS otran-dRaosy daholo no eo hatramin’izay. Ny tahotr’ireo ane raha manasa an’i Zandry, de woe, ity le Zandrikely mpanongana dictat otranay, ka raha avelantsika mahazo laka eo io, de hanome ohatra ratsy otran’ilay nanjerany ny dictat-ny atao woe Raosy, zay mampalahelo mihitsy ny mahazo azy fa nadositra sesitany.
  Mba mieritreritra, fa ny BAD no anisan’ny mpanohana izao tetezamita izao tsy nampiato ny famatsiambolany.
  Raha tsy voahasa tany @ NU angaha izy woe, de izay angamba no tokony hampiorakoraka.
  Mba inona no vitan’ny fikambanan’ny BENGILO, teo @ famahana conflit taty Afrika, anisan’ireny Mada, kanefa raha vao ny reny malala no mihetsika, de mipitika daholo ny miseho ho dadany toa an-dRaosy, Kadhafi, Ben Ali, Moubarak, Gbagbo…sns. Ireo ane no santionany @ireo dictats niharan’ny fahatezeram-bahoaka e! tsy mahagaga raha matahotra an’i Zandrikely ny fikambanan’ny BENGILO ry K aka M erida a!

 15. Iza no MPITARIKA AN’IZANY francophonie izany, tsy ny frantsay ve ? MANINONA NO TSY NASAINA ILAY DOMELINA MPANONGAM-PANJAKÀNA ?

  Manompa sisa no ataon’ny fozatay mpinono sy eo ambonin’ny renimalalany ! Pff!
  Un seste de sitron !! Hi hi hi ! MDR amin’ireto foza miseho ho kabla amin’ny fanaovana PÔ (misy tay) LITIKA ! Tena hita mihintsy fa olona taizan’ilay « mpiarahaba kaktisy » !

  Maivana toy ny volom-borona, dia miantehatra amin’ny basy sy baotin’ireto marasily tsy misy loha ireto mba hanan-danja !

  Quelle bande d’empaffés !

 16. Francois Hollande en Afrique :
  « AU RISQUE DE DEPLAIRE »…….particulierement à votre pays (Mada) !

   »
  Je ne vais pas en Afrique pour me différencier, je vais en Afrique pour porter un message, celui de la France », a cependant prévenu François Hollande, qui sera accompagné de cinq ministres.

  Devant les parlementaires sénégalais il devrait ainsi décliner les grands principes de sa politique africaine, énoncés dès sa prise de fonctions : un partenariat « équilibré », tournant le dos à la « Françafrique », ces réseaux d’influence qui, depuis les années 1960, mêlaient politique, affaires et affairisme.

   »
  François Hollande devrait affirmer le respect de la France pour ses partenaires africains, sa lucidité sur le passé colonial ou les espoirs qu’elle place dans la jeunesse africaine. Mais il devrait aussi prôner plus de démocratie et une meilleure gouvernance sur le continent.

  Dans le même temps, il réaffirmera la disponibilité de la France à participer au développement économique de l’Afrique, face aux appétits chinois, brésiliens ou indiens. »
  « 

 17. TSY HISY FIFIDIANANA HO VANONA IZANY ETO E!!!!

  TSY AZO EKENA! SAMY TOMPON’ITY MADAGASIKARA ITY!!

  FA NAHOANA NO HANAIKY AN’IREO JIOLAHY MPANDROBA FAHEFANA TOTAKELY IREO???

  ARY KOA IRETO OIF ARY SY COI; ENDRI-MPANANJAHANA AKOLAKA NEFA MIHARIHARY TOY NY KARY ANY AN’EFITRA NY ASANY IRET???

  Varavarana midanadàna ho amin’ny fanonganam-panjakàna hiverimberina ny fanaovana amboletra fifidianana eto Madagasikara

  Tena tsy ho tafavoaka mihintsy isika raha io no tanteraka! Tsy hisy mihintsy tena hoavy tsara sy mendrika hoan’ny taranaka!

  Miheritrereta lalina ianareo ry bogor rabe tanora fa aza sondriana amin’izay mameno ny paosinareo sy kibonareo kanefa maty fanahy sy eritreritra!!

  MODY SY MILATSAKA HO FIDINA NY FILOHA RAVALOMANANA, HIARAHA MANOMANA AMIM-PILAMINANA NY FIFIDIANANA, Requisitioner-na daholo ny fitaovam-piadiana, AVELA HILATSAKA HO FIDINA I « PAS PLUS NUL, MAIS TRÈS NUL »

  Raha mazàva ny lalao!! Tsy misy matahotra izay firotsahan-dRajou-hell akory eto!!!!

  Fa ianareo ankilany no matahotra dia manao barofo! Raha mafy ianareo ndao anao teny ierana (teneràna)! Apetrao ny basy, ndao hanao fifidianana « T E N A M A N G A R A H A RA sy M A D I O!! »

  AVELAO NY VAHOAKA HISAFIDY IZAY TIANY MARINA !!!!!!!!

 18. Tsara marihina eto angamba ireto ambangovangom-panambarana re tato ho ato ireto:

  1./ Ny vondrona erôpeana dia nanambara fa tokony hirotsaka bebe kokoa amin’ny fitadiavan-bola amin’ny fanatanterahana ny fifidianana ny Malagasy fa tsy ho araky ny vondrona daholo ny famatsiana an’izany.
  2./ Ny CENIT dia fantatra fa mitady famatsiana ary mahalala fa ny fanampiana avy amin’ny firenena mikambana dia ilaina ary andrasana.
  3./ Noho izany raha tiana ny hahazoana ny fanampiana dia tsy maintsy manaiky ny fepetra takian’ny FM ny malagasy.
  4./ Anisan’ny zavatra takian’ny firenena mikambana dia ny fiverenan’ny ara-dalana sy ny demokrasia ary indrindra ny filaminam-bahoaka.
  5./ Izany filaminam-bahoaka izany dia ho tanteraka raha ohatra ka afaka ny hetahetan’ny tsirairay avy.Izany hoe:ny filoha Ravalomanana tonga hilatsaka hofidina tsy arahina fandrahonana azy hoan’ny mpomba azy ary i Rajoelina mamita ny tetezamita soa amantsara sy tsy ho lasibatry ny tsy mankasitraka azy.Dia milamina ny tany.Rehefa avy eo dia ny FM ihany no misahana ny fanadihadiana ny tranga tamin’ny 7 febroary sy ny 26 Janoary 2009.

 19. Inona no mahatezitra antsika na hanao fifidianana izy na tsia e! io fitondrana io anie no atao hoe njadona e! tsy mila ny hevitrao izy fa ny azy ihany ka na misy io na tsy misy io dia ny omaly tsy miova ihany. Ianao manantena fodin-dRavalomanana ? amin’ny fomba ahoana ? maninona no miafina ao an-damosin’ny SADC sy ny Mpitarika isika malagasy raha tena tiantsika ny fodin-dRavalomanana samia samy mitady hevitra e! I Rajoelina ve no antenainao hanaiky sy hilefitra amin’ny fodin-dRavalomanana nofy izany , izy efa nanambara ho re-tany ho re-danitra tamin’ny andeha ho an’ny Seychelle fa tsy manaiky ny hodin-dRavalomanana ka inona no mahatonga antsika hitoky amin’ny olona toy izany, raha tena tia tanindrazana isika dia miady amin’ny fodin-dRavalomanana ,izay ihany.

 20. Ny fahavalo « angamba » amin’izao mahazo ny vahoaka malagasy izao, rahatoa ka izay no azo hilazàn’azy, dia tsy iza fa ny frantsay ! Io domelina io sy ny forongony, dia fitaovana fotsiny atramin’izao !
  Fahavalo hoy aho, satria manitsakitsaka ny zo sy ny safidin’ny vahoaka malagasy. Fantany tsara izao, fa mitaky ny fiverenan’ny Filoha Ravalomanana ao an-tanindrazana ( ny tondrozotra tsy milaza zavatra hafa koa) ary koa eo amin’ny fitondràna ny ankamaroan’ny vahoaka ankaotr’ireo tsy maty voalavo an-kibo izay ataony fitaovana.

  Tsy mivaky loha amin’izay ho Filoha malagasy ny frantsay, REHEFA TSY NY FILOHA RAVALOMANANA FOTSINY NO HO EO ! Na gadralava na mpamono olona, na mpidaina, na olona adala tsy misy quoi aminy, fa olona iray no tsy reviny, SATRIA TSY MANARAKA AN’IZAY TIANY HO ATAO AO AN-TOERANA SY ANY AMIN’INY FARITRA MISY AN’I MADAGASIKARA INY !

  Tsy tiany koa hanome ohatra ratsy ho an’ny firenena hafa, na dia METY AMIN-TSIKA REHETRA AZA !

  « Inona no mahatezitra antsika na hanao fifidianana izy na tsia e » ?

  Tsy dia azoko loatra ny fanontaniana !

  I raozy manao hoe aza kivy fa izay mahasoa ataon’Andriamanitra, dia ianao Vonifanja manao hoe « inona no mahatezitra » ?
  Toa mitovitovy ianareo, amin’izay koa samy manana anarana VONINKAZO, ka ho ataoko hoe VONIRAOZY ! Miala tsiny ! MDR !!

  Fifidianana efa fantatra fa tsy ho eken’izao tontolo izao ve, dia ho avela HIHINANA NY VOLAM-BAHOAKA EO FOTSINY IREO FOZA IREO ? nY VONDRONA ERAOPEANA ARY INDRINDRA NY AMERIKANA dia tsy hanaiky mihintsy !

  Ho lanilaniana amin’ny fanaovana praopagandy izay mbola tsy azony atao akory ve ny vola, kanefa ny vahoaka mijaly fadiranovana ?
  Amin’izay koa dia tsy misy sahy mitsangana hoe tsy azo ekena izao, fa dia mionona fotsiny ny rehetra hoe efa manao « précampagne » ilay domelina sy ireo « antoko hafa » mpanohan’azy !

  Raha tena mpiaro ny ara-dalàna dia tsy tokony hamela an’ireo hanao izay tiany ho atao ! BETSAKA LOATRA NY TSY RARINY EFA NATAONY !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *