TSY MIARAMILA DIMY AKORY NO AFAKA HISAKANA NY FILOHA RAVALOMANANA

Nisy ny tsipaipaika nentina nanampiana ireo gadra politika mbola any am-ponja amin’izao fotoana izao teny amin’ny kianajn’ny finoana Magro Behoririka androany. Ireo solontenan’ny fianakavian’ireo gadra politika izay nandray fitenenana dia nisaotra ireo izay nanome tanana azy ireo. Hetsika filogoa no anarana nentina nanaovana ny hetsika, hanampiana ireo gadra politika ireo. Ny Ct Julienne avy any Bekilykosa dia nilaza fa vahoaka efa krizy no misy any Atsimo ankehitriny. Tsy misy ny rano hoy izy, satria any amin’ny 3m any vao mahazo rano. Ny mpampianatra sy ny dokotera ihany koa dia korontanin’ny fat amin’ny tsy fahazoana ny karamany. Lasa fananan’olon-tokana hoy Julienne ny tany any an-toerana satria na ny tokontany hanaovana ny biraon’ny polisy aza tsy misy.

Ny Ct Donazy avy Atsimo Atsinanana dia nanambara fa ny lalàna mitondra antsika dia ny tondrozotra fa izany lalam-panorenana izany tsy misy. Mahagaga hoy Donazy, fa raha olona manao sonia ny tondrozotra no mitsipaka izay voasoratra ao anatiny. Ny andininy faha 20 dia milaza fa mody tsy misy fepetra ny filoha Ravalomanana Marc, ka tadidio tsara izany ho anareo fat. Aoka hoy ity olomboantendry ity, tsy ho lalaovina ny firenena, fa ny zavatra soniavina androany tsy ekena rahampitso. Raha ny tokony hoy izy hoy ity mpanao politika ity, raha lehiben’ny andrimpanjakana ka tsy hanaraka ny tondrozotra dia tokony hiala. Tsy ianareo sefo miaramila ireo no manakana ny fodian’ny filoha Ravalomanana Marc. Raha ianareo hoy Donazy no sakana dia ahita ny vahoaka. Tsy misy korontana izanyeto raha tona izy, fa vahoaka faly no hita eto. Ianareo very seza no mamboly korontana. Ny filoha Ravalomanana Marc hoy izy, no tsy mivadika amin’ny teny nomeny.

Ny Cst Randrianjatovo Henri dia nanambara fa marina fa tapitra rahampiso ny fe-potoana nomen’ny Sadc hanaovana tombana, koa tandremo misy mandrangitra hoe aiza izay nataonareo teto. Aoka isikaho mailo fa aza miroaroa saina. Efa manao fanamarihana farany hoy izy ny miaramilan’ny Sadc, ary mandeha main’ny tokony ho izy ny zavatra rehetra. Izay manantena sy mino dia mandresy. Amin’ny lafiny politika hoy Henri, dia mbola miteny i Simao, kanefa mino aho fa tsy ny Troika no naniraka azy eto. Vao tonga izy dia tonga ny Coi, dikany hoy izy  dia mivadimbadi-dela simao. Raha miaramila aho dia tsy hitako izay atao. Tsy miaramila  5 akory no hanakana ny filoha, fa matoa ny Sadc milaza fa hanampy ny miaramila gasy dia mahatsapa fa misy ny miaramila malagasy mpomba antsika eto.

25 pensées sur “TSY MIARAMILA DIMY AKORY NO AFAKA HISAKANA NY FILOHA RAVALOMANANA”

 1. Voasinton’ireo miaramila avy ao amin’ny SADC ny sofin’ireo miseho ho mazan-doha !
  Tsara ho fantatr’izy ireo fa ny vondrona eraopeana, tsy hamela ny frantsay hanaonaofoana any Madagasikara !
  Tsy ny eraopeana irery, na ny amerikana, fa ny malagasy ihany koa !

 2. Izao aloha, I chissano efa nahazo volabe tamin´ny frantsay , mikasika ny krizy malagasy, asa na tadidinareo fa natsoin´ny frantsay tany ffrance i president Zuma sy chissano mikasika ny krizy malagasy. Inona ny antony ? inona fa ireo no pions ampiasain´ny frantsay hanao blocage sy hanakana ny fodian´ny filoha Ravalomanana.

  Ka i simao miasa ho aní chissano . Dia ny Frantsay mody tsy miseho antsehatra intsony fa ireto gena nahazo vola sy baiko no milalao. izay no mapitarozaka ny famahana ny krizy malagasy. Io Tonga i Siamao, handrebirerby ny sain´ny Mlagasy manaraka politika, ary mihezaka mitady hevitra aroso ny SAc ,mba tsy hodian´i DADA.

  Da izao ho avy ihany koa ilay Chissano, mbola hanohy sy hanamafy ny dian´i simao izay irakany.

  Ka na Simao,na chissano ,tsy misy ilavantsika azy ireo fa mpandoto rano sy mpamalan-kira . Ny hAT no maintoka az yireo eto.

  MODIA HAINGANA RY DADA FA TSY KELY LALANA NY RATSY; RAHA ELA IANAO VAO TONGA DIA MAHAZO VAHANA IREO ;MAHITA HO FORONINA HANAKANANA NY FODIANAO

 3. Afaka miketrika izay ketreany izy ireo fa anjarantsika ny mandà na manaiky e!!
  rehefa mbola manaiky ho gamain’ireo gena ireo ve moa isika????ary ny fanatro
  kabary teo @ Magro aza hoe tsy ny SADC no naniraka a!’i Simao nefa hihaona aminy ny ankolafy Dada???
  misy tsy mazava ??Tsy fantatra intsony izay marina !!!

 4. ALEO RE REY OLONA HO HITAN’NY OLONA TSARA IREO MIARAMILA TSY MAHAY MIARO NY VAHOAKA A – NA NY VALINTENINIZY IREO AZA DIA VALINTENY TSY MISY FAHENDRENA – INONA KOA MOA NO TOKONY ATAONY EO E – REHEFA TSY MAHAY MIARO NY VAHOAKA IZY DIA TSY MAHAY NA INONA NA INONA IZANY – NATAO IHANY NY FIJERENA AZY ARY FANTATRA IZAO FA IREO IZANY NO HANAO NY KORONTANA KA DIA HO HITANTSIKA EO. JEREO FOTSINY NY MIDI MADAGASCAR OMALY – TENY NATAON’NY SEMGAM TAMIN’NY ANDRON’I PRESIDENT RAVALOMANANA. TSY PRESIDENT RAVALOMANANA AKORY NO HANAKORONTANA FA NY TAHOTRA NO BETSAKA HO AN’IREO IZAY NANDRAY VOLA KA MATAHOTRA NY TOERANY KOA RE E. MIVAVAHA HO AZY IREO FA TENA MIJALY RIZAREO E.

 5. ITY MBA MISY HEVITRA HAMPISAINA ANTSIKA TIA TANINDRAZANA REHETRA ETO DAGO! TSY MISY HILAN’NY MALAGASY IREO MIARAMILA IREO ETO:- NOSY NY TANIN-TSIKA KA RAHA MISY ADY ETO DIA ADY AMIN-TSIKA SAMY ETO;
  – ARY RAHA MIADY AMIN’NY FIRENEN-KAFA ISIKA? MBA INONA MOA NO MBA FITAOVAM-PIADIANA HANANANTSIKA HOENTI-MIARO NY TANIN-TSIKA? tSY MBA MANANA NA DIA SAMBO PORTE CHAR IRAY AZA, TSY MISY DIKANY @ TAFIKA AVY ANY IVELANY AKORY NY HIDITRA ETO
  – MISY NY TSY FANDRIAMPAHALEMANA MISEHO AMIN’NY LAFINY MARO ETO, SINGANINA AMIN’IZANY NY RESAKA DAHALO NA ANY ATSIMO IO NA AIZA NA AIZA ETO DAGO, IZAY MPANAFIKA TSY MANANA AFATSY BASIMBORONA SY PILOTRA ARY LEFONA VE DIA TSY HO FONGOTRY NY TAFIKA MALAGASY?
  – REHEFA MISY NY PROMOTION FAMPIDIRANA OLONA ANY @ ECOLE DES OFFICIERS: FANTATRAREO FA NY ZANAKIZY SAMY EFA MANANMBONINAHITRA IREO HIANY NO TAFIDITRA NA DIA OLONA TSY MISY ATOKONA MIHINTSY @ FAHAIZANA AZA, KA AZA GAGA ISIKA RAHA MAHITA JENERALY MAROBE ETO ANTANANA ANEFA MBOLA KAPORALY AZA NO MAHAY NOHO IRENY KA SAHY MIBAIKO SY MANDà BAIKO AVY AMIN’NY LEHIBENY
  – FA REHEFA MISY KOSA LONILONY POLITIKA SY FITEDIAVAN-TSEZA DIA NY MIARAMILA NO HATAO FITAOVAMPAMORETANA HANONGANANMPANJAKANA ARY HOMENA FAHALALANA MANOKANA MIHINTSY HAMONO SY HANIMBA ARY TAMBAZANA VOLABE. DIKANY TSY MISY ASA HILANA IREO TAFIKA IREO ETO AFATSY HO MPANONGAMPANJAKANA.
  MIALA TSINY AMINAREO IZAY ZANAKA SY MANANA HAVANA MIARAMILA FA IZAY NO ZAVAMISY ETO
  vAHAOLANA: MALALAKA NY TANINTSIKA AZO HAMBOLENA SY HIOMPIANA, MARO NY LALANA IZAY LALANDRAN’NY FIRENENA TSY MISY VITA SY POTIKA KA TSY MANDROSO MIHINTSY NY VALALA BE MANDRY SY NY MPONINA ANY AMBANY VOHITRA, TOKONY ALEFA ANY IREO MIARAMILA MAROBE MIHINAMBOLAM-BAHOAKA IERO. TSY HAIKO ALOHA NA MPANDOA HETRA HIANAREO NA TSIA? FA TSAROVY FA NY HATSEMBOHAN’NY TAVANTSIKA SY NY FISASARANTSIKA ANIE NO MAMELONA AZY MAROBE IREO E!
  mBA FAMPISAINANA NY AHY FA ANJARANTSIKA NO MANDINIKA
  MISAOTRA ANAREO REHETRA MANOHANA NY FODIN’I DADA FA IZY IRERY HIANY NO GISA MAINTY TSY ZAKAN’IREO TAFIKA MALAGASY TSY AMPY SAINA IREO

 6. ka raha ny sadc no handrasana tsy hody mintsy président ravalomanana, efa tonga ihany ny 18oct fa toa tsy tojo amin’ny tanjona ihany

 7. Aoka re ry Trimobe!!dia aleo tsy miteny fa mandreraka be !!!
  mbola hiaona @ Simao genan’i foza indray aza ry zareo ka tsy hay e!
  ho hita izay mba ZAVATRA HENTITRA HO DINIANY ANIO HONO an!!!!tsy te hiteny
  betsaka aho fa aleo mangina.

 8. Dia mba ahoana itony ?

  http://www.madagascar-tribune.com/Constat-amer-du-president-de-la,18063.html

  Elections présidentielles du Sénégal pour les 2 tours : 15 millions de dollars US dépensés !
  Madagascar : Elections encore en phase préparatoire, 300 millions de dollars DEJÀ DEBOURSES !

  Fa nanaovana inona daholo izany vola be izany ?

  Pour infos, les membres du CENIT toucheraient 2500 dollars par mois depuis….. et jusqu’au……? Combien touche la présidente ???

 9. Midika izany ry K aka M erida, fa Zandry rehefa zay de zay a! Tsy miemotra intsony io datim-pifidianana io. Tsy miandry ny famatsiam-bola any ivelany lava izao, ka raha tsisy io, de woe KO! tsy Zandry velively koa no ho azo komandina amin’izay tiany hitondrana ny fireneny. Manana ny fiandrianany Madagasikara, ka tsisy afaka handidy azy na iza na iza.
  Mbola tsy miaiky foana ve nareo sagnagna ireo, fa Zandry henjana be sur tous les plans e! jereo tsara ane, fa na misy na tsy misy ny fanampiana @ fifidianana, de vitainy tsy misy an-dRaosy io e! Milay woa ny anay iny. Mandadilady @ tany mihitsy Raosy sy ny zanany ary magrobaka.

 10. Izao aloha ny zavatra tsara ho marihina ary re etsy sy eroa:

  1./ Efa niaiky ny fitondrana ao amin’ny tafika fa ny miaramila dia manatanteraka baikon’ny mpitondra fanjakana.
  2./ Ny fanjakana amin’izao fotoana izao dia dia miankina amin’ny SADC satria izy no nametraka azy teo
  3./ Ny SADC dia tsy miala amin’ny tondrozotra izay fifanarahana natao sonia.
  4./ Ny tondrozotra dia hevitra avy amin’ny Firenena Mikambana.
  5./ Ny Firenena Mikambana dia mijoro noho ny fanambarana ny zon’olombelona tamin’ny 10 desambra 1948 izay neken’ny firenena rehetra ao anatin’ny FM.

  Noho izany dia afaka mody i Marc Ravalomanana araky ny lalana faha 13 adininy faharoa ao amin’io fanambarana ambony io.

 11. Ny zavatra modianareo tsy hita ry zanakosy, ary ataoko mazava tsara eto, de lay and 45, izay tsy mamela maina izay nahavita crimes contre l’ humanité na génocide.
  De ny fanontaniana be mipetraka de woe. FA MANINONA ARY NO NANDRAY INY DECISION RATSY BE HO AN-DRAOSY SY NY ZANAKOSY NY JUSTICE SUD AF REHEFA AVY NANAO FAMOTORANA NY MOMBA NY FITORIAN’NY AV7. Ary io famotorana io de niainga t@ireo mercenaires Sud Af izay niala mazava fa baiko avy t@n-dRaosy no nanatanterahany an’iny 7 Fév iny.
  Midika izany, fa ny SADEC de tsy hitsabaka na oviana na oviana ny décision n’ny fitsarana gasy, MAIKA MOA FA IO EFA NORAISIN’NY JUSTCE SUD AF IO. Raha za aloha nareo zanakosy ireo, mba avela kely ny fanenjehana an-dRajoelina zay efa wawawa mahazatra lava eto, fa tokony zay mahazo ny rainareo ao Sud Af ao, no hiadiana mafy aloha, satria io no taolana be voalohany tsy hahafahany mody. Ohatra fotsiny woe, maniraka an-dry Hanitra, de mitondra delegasiona mafonja avy ao @ magroreraka, manaitra ny médias sud af rehetra, mitondra vidéo sy document manamarina fa complot iny, fa tonga eto zahay hanaporofo, fa tsy rariny ny décision noraisin’ny justice-nareo. Azo atao tsara izany, tsisy mangidy tsy handramana, ary izany no tokony ilavana an-dry Kotopôka sy Racosta fa tsy wawawa adina mokondoa mafana lava efa tsy nikapa hatramin’izay 1972 izay.
  De hoy izahay woe, mitadiava coupable foana woa, fa ny filazanareo anay lava eto woe, tsy namono olona dadanay efa tena mahazatra loatra anay, sady inona no vokany fa tsy fandaniana andro fotsiny? De hoy foana zahay woe, aza mba terak’Ambohitrosy Ambohitsagnagna ihany.

 12. Tena marina ny voalazanao ry bogory fa ny an’ny zandrinao rehefa izay dia izay , olona mpanao didi-jadona tsy misy ohatran’izany e! ary ny tena mahafinaritra dia mahay nitondra fanovana teto madagasikara satria izao ny malagasy tratrin’ny fahantrana manara-penitra, ka tsy omeko tsiny izy raha tsy te hahalala izay malagasy krizy izany satria io no tena tanjony izy izao tonga amin’ilay niriany ka inona indray fa ampy izay ,ny miaro io fahantrana manaram-penitra io mba hateza sisa no ataony e!

 13. Tsy marina zany ny an i bogory e! ny an’i fofonkelika no marina, satria aleon olona mifidi an satrobory toy izay mifidy an i zandry kely manorisory

 14. Tonga soa Vonifanja!!Hagegena manara-penitra izao e!!
  mbola tsy mahalala an’ireo ihany ve sė e!!ny omaly tsy miova fa vao maika aza GEGY!

  Mahonena ity fozakely!!!tsy mana-taranaka angaha izy io???POV FOZA!!

 15. misaotra ranavalona a! fozakely sampona angamba io matoa tsy mahay miaina koa,mety hoe foza orana mitsy ary,ireny ange tsisy saina e

 16. Mbola miaina ianao izao ry foza kely e! fa ho hitantsika eo rehefa tena mandroso tsara ilay tarigetranareo hoe : fanovana fahantrana manara-penitra e! efa an-dalana mamita azy ianareo izao.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *