ALEO HODY I DADA FA IZY IHANY NO MAHITA VAHAOLANA

Ireo mpikambana ao amin’ny Cst sy Ct rehetra no manomana ny hetsika rahampitso eny an-kianja. Hetsika lehibe no hotanterahina eny Magro Behoririka hoy ny fanazavan’ireo nandray fitenenana. Toy ny mazahatra rehefa Sabotsy dia hanomboka amin’ny 11ora ny fotoana izay handraisan’ireo mpanakanto zanak’idada anjara.Noho izany dia nanentana ny rehetra ny Cst sy Ct mba ho tonga maro hanatevin-daharana ny tolona. Ny androany aloha dia anisan’ny nandray fitenenana nysolontenan’ny very asa ramatoa Lanto. Malahelo izahay hoy izy fa tsy omena lanja ireny vahoaka madinika ireny, izay iarahatsika mahita fa tsy avela handeha amin’ny atoandro ireo pitarika sarety sy posy. Betsaka hoy izy ireo very asa tamin’ny taona 2009 no mbola tsy niverina niasa vokatry ny fanonganam-panjakana. Lasa atao fitadiavam-bola fotsiny ireo mpiasa alefa any ivelany. Noho izany dia aoka isika veryasa hieritreritra. Nambaran’i Lanto fa aleo i dada hody fa izy ihany no mahita vahaolana ary miandry azy izahay. Ny Ct Rasoamalala Odette Brenda avy any Alaotra Mangoro dia nilaza fa mahatoky ny Sadc isika, satria i dada efa niteny izany. Amin’ny herinandro ho avy io no hanao fanambarana izy ireo. Aza manaiky ho tratry ny mpandrava hoy izy isika fa efa akaiky ny farany. Ela ny ela fan angina ireo. Izahay vehivavy hoy Brenda dia nanangana totohondry tamin’ireo lehilahy ao amin’ny Ct tao. Tsy mijanona izahay hoy izy miasa fa rehefa mikitikitika ny filoha Ravalomanana Marc dia tsy ekena. Matoa isika tsy mijoro miady ho an’I dada dia zavatra hafa izany. Ho anay hoy Brenda dia hampody ny prezindà no hijoroanay eto. Ny Ct Raharison Roger Fidéle avy any Fianarantsoa dia nilaza fa nirahina tany Atsimo ireo dia lian-drà. Efa manana Tanana zatra mitsotra ireo. Efa fantatra hoy izy ny zavatra nataony hatrany Ihorombe. Ny ràn’olona latsaka tsy maintsy hiseho. Momba ny fitokanana ataon-dRajoelina dia nambarany fa io no atao hoe felaka ampombo. Ny foza orana hoy izy no azony eo . Tsy ho adinoin’ny vahoaka ny zavatra nataonao. Mikasika ny fifidianana dia izahay zanak’I dada hoy fidéle dia tsy matahotra fifidianana saingy tanteraho daholo ny tondrozotra. Ny Ct Rakotomandimbindraibe Mamisoa dia nanambara fa ny filoha Ravalomanana Marc dia niditra tao amin’ny fivoriam-be tao Bel’air. Ny zavatra nambarany tao hoy izy dia ny vondrona eoropeana dia tsy mahatoky ny Cenit satria mitongilana ka mila Cenit ara-dalàna. Tsy misy atahorana ny fipetrahany an’i Afrika Atsimo fa efa mamonjy fivoriana ny tenany. Nilaza izy hoy Mamisoa fa tsy maintsy ho avy fa ny fotoana no andrasana ary efa andalana amin’ny fiomanana izy. Namafisiny fa tsy misy fifidianana eto raha tsy tonga eto izy.

4 réflexions sur « ALEO HODY I DADA FA IZY IHANY NO MAHITA VAHAOLANA »

 1. efa akaiky ny farany,
  *

  EFA EFATAONA IZAY AKAIKY IZAY NY FARANY ,koa tario ny vahoaka hanapotsitra ny masony ,fa ny kabary tsy handrosoana .

 2. Aoka Isika tsy hikoropaka ..!
  Raha mandinika tsara Isika dia na ny sabakaka mampiditra rano -ketsa !
  Isika tokony hiomana ,tokony hikarakara sara n faomanana ny fifidianana..fa tqa very fotoana mamoha varavarana mivoha midanadana : Iaraha – mahalala fa tsy maintsy mody ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC ..Tsy miankina Amintsika ny miantoka ny kojakojan’ny fiverenany..
  Koa aoka Isika tsy hikoropaka !

 3. Iza moa ireo sabakaka mampidi-drano eo amin’ny tani-ketsatsi
  Aoka aloha hazava ety am-piandohana : Iceriziky n iay nilaza fa patron-ny feuille de route erin-taona izay..!
  Inona anefa no nataony ? Tsy nisy zzvatra nataony..Ary izany tsy fanaovana-ny tsy fanarahana ny sori-dalana voatodro ny feuille de route no nanentsina ireo lavaka tokony idiran’ny rano ho an’ny tanin-ketsa..Tsentsina ny lakan-drano..Voasakana ny fandehan’ny tondro zotra..
  Nientsika ny Ankolafy RAVALOMANANA MARC ary nanoratra tany amin’ny SADC nitantitra fa mitongilana ny fampisana ny sori-dalal’ny tondro zotra ary i beriziky izay noheverina fa hanantateraka ny tondrozotra ifanarahana sy tsy manavaka no toa mandrisika ny fitongilana satria manaiky baikn-drajoelina..
  Tsy misy hetsika na toro-hevitra na fitarihany avy amin’i beriziky..
  dia aitra ny SADC dia nampihaona ny ilohan’ny Firenena tamin’i rajoelina izay nanongana azy -indroa tany Seychelles..Tsy nisy vokany nampandroso ny famahana ny krizy izany..
  Dia nisy fihaonan’ny SADC tany Prétoria ny faran’ny volana avril 2012…Izay nanapaka fa ao anatin’ny roa volana manomboka ny 18 septembre 2012 dia tsy maintsy hampiarina tanteraka ny feuille de route .,ary dia mody Antanindrazana ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC mianakavy…
  Nikatso anefa ny fandehan-javatra..
  Ary dia eo Iska atramin’izao..!
  Dia manaraotra io fikatsoana ny toe-javatra io ny mpanngam-panjakana dia nanakorontana ny mponina any Atsimo izay nohe,drikendrena fa miray tsikombakomba amin’ny dahalo : maro ireo novonoina ( vehivavy , zaza , antitra ary nodoran’ny tranon’izy ireny..!
  Fitadiavana antony hanankanana ny fodian’ny Filohan’ny Firenena izany satriz voafehinireo misandoka ho mpitondra ny lamin sy ny fandriampahalemana ,izay hahazoana koa manao fifidianana..
  Nampianka-peo ny Etats-Nis ary nilaza fa ny Sadec no mikarakara ny fifidianana !
  Niditra an-tsehatra ny Fikambanana iraisam-pirenena ,toa
  -ny Amnesty Internatonal ,izay zatra sy avanana ain’ny fanadiadiana ny korontana misy lona , ary indrindra raha misy tsy fanajana ny zon ‘olombelona :nanao ny tatitry ny zavatra itany sy tsapany tany Atsimo io fikambanana tsy miankina io ary nanambara fa tompon’andraikitra amin’ireo vono olona sy doro trano ny Foloalindahy.
  -Nanambara koa ny Vondrona Européanina fa ny SADC no mikarakara ny fodian’ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC ary hametraka aingana sy hampiantra ny tondrozotra sy tetezamita iraisana
  -Dia tao anatin’ny fivorian’ny EU-ACP (izay nandraisan’i Andriamatoa Présidan’ny CT rakotoarivelo Mamy) no naningizina Andriamatoa LOUISE MICHEL fa tsy maintsy mametraka sy mapiantra aingana ny feuille de route ny SADC
  -Ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC dia niresaka an-téléphone tamn’ireo Mpitarika ny Ankolafy RAVALOMANANA io maraina io ( 1er décembre 2012 ary nanambara fa tsy ho ela dia hody izy )..-I Beriziky dia nihaona tamin’ny CST ary naseho tamin’ny TV izany fihaonana izany..
  Ny tsapa dia niankajo ny fitafian’ny lehiben’ny governemanta izy ary nilaza fa hanenjika ireo miaramila nanakorontana sy namono olona tany Atsimo..
  Fanontaniana :
  – sehoseho ve izany satria niditra ny ireo fimanana iraisam-pirenena ?Mbola hitohy ve ny fiankanjoana ny fitafian’ny maha lehibe ny governemanta an’i Beriziky sa iny indre-pa iny ihany..?
  Mbola hanaiky ho baikoin’i rajoelina ve Beriziky sa mba hanaja amin’izay ny teny nomeny manao hoe :  » Ny feuille de route nopatron-ko ! »-Hono hoy aho , sao mba manao revigadra i Beriziky ka manantena ho tondroina ho Filohan’ny Tetezamita ifanaraha sy tsy manavaka ?
  Dia niseho sy nibotsina ary nitrena ireo sabakaka..( USA , UE , Amnesty International..)
  Dia nanara-kefa i Beriziky : voatery nilavo lefona noho ny tosika nataon’ireo CST avy ao amn’ny Ankolafy RAVALOMANANA MARC ?
  Dia jero koa iity ministry ny défense izay mitady fiarovna amin’ny fazoi(forces françaises de l’océan indien ka hoe hiantso azy ireo hanamuy ny Foloalindahy any Atsim..
  -Fa anagaha tsy efa vita ny mission-n’izy ireo tany
  -sa mitady  » contre-expéritise  » hanoherana ny filazan’ny Amnesty International
  -sa antsoina ireo hanohitra ny SADC..
  Fa angaha moatrano-bitro M.skara ka izay te-hiditra dia afaka miditra…
  Ireo miaramila frantsay ao anatin’ny Tafika mamagasy anie toa asan-jiolahy ntaon’i sarkozy, dia modian’i hollande tsy ita ve ? !
  La France actuellement se préoccupe / s’inquiète des attaques de mercenaires dans le Nord du Mali .Mais ces soldats français déguisés en soldats malgaches ( tenues et galons ) à quoi servent-ils à Madagascar ?
  C’est une occupation de fait ,une ingérence intoléeable dans les affaires intrnsèques des Malgaches !

 4. Ny teny tsotra sy mazava nentin’ny Filoha RAVALOMANANA MARC o Antsika androany fa-voalohan’ny volana décembre dia manafy ny hestska nataon’ireo sabakaka nampidi-drano ho ny tanin-ketsantsika..
  Mitmbo ny ketsa sady mihamaitso tsara :
  ny SADC dia hivory amin’io erin’andro mbony io ary
  Araka ny fandihan’ny Filohan’ny Firenana RAVALMANANA Marc hist vaovao tsara ho Antsika hambaran’ny SADC ao aorian’izany fivoriana izany !
  Inona indray ny fika sy lainga hasetrin’ireo jiolahy mihevitra azy ho vy fanga !

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *