DISO LALANA RAJOELINA FA TSY MBOLA TAFAVOAKA HATRAMIN’IZAO

Mbola hamoronana antsonjay hatrany hoy ny Cst Rakotoarivony Jena Pierre teny amin’ny Magro Behoririka androany ny fiverenan’i Dada. Efa niteny teto sy niezaka nanazava tamin’ireo namana, havana isan-karazany ny tenako hoy izy fa tsy « probelamantsika » ny fodian’i Dada  fa an’i Sadc izany olana ho an’ny foza. Ny filoha Ravalomanana Marc hoy ity olom-boantendry ity dia nanamafy tamin’ny Cst sy Ct rehetra ny hoe aza miasa saina loatra amin’izany ianareo fa efa milamina izany. Ny filohan’ny Troika ihany koa hoy izy tapa-bolana lasa izay dia niteny tamin’ny filoha Ravalomanana Marc hoe Ianao prezidà fantatro fa ianao dia mahatoky sy mahafantatra tsara. Ianao dia tsy maintsy miverina am-pilamninana any an-tanindrazana ary izahay no hanao izany. Ianareo hoy Jean Pierre dia aza matahotra hoe petatoko ny filatsahany, fa na amin’ny an-tsipiriany na an-kapobeny dia ny Sadc no mandrindra izany. Raha ohatra hoy ity mpanao politika ity ka misy rindradamina dia mbola sosokevitra ihany izany fa ny manapa-kevitra dia ny Sadc. Bala sy poizina no natsofoka tao anatintsika tapa-balona izay ny hoe io fa dila ny 60 andro momba ny filatsahany. Ny mpitondra hoy izy no te handamina ny sainy fa olona iray ohany no tsy afaka milatsaka dia Rajoelina. Noho izany mba handrotsirotsiana, sy handaminana ny saina dia nanao io izy ireo. Ny fikambanana iraisam-pirenena hoy Jean Pierre hatramin’ny taona 2009 dia niray feo fa fanonganam-panjakana no nisy teto ary miaramila kely sisa no tarihin-dRajoelina.  Misy hoy izy ny fandaminana hanaovana io fa aza manaiky pepona hoe tapitra ny 60 andro. Aoka tsy ho mandrimandry isika fa zavatra iray ihany no nangatahan’ny prezidà tamintsika. Anisan’izany hoy izy ny fiomanana amin’ny fifidiananana. Manana fahavononana na amin’ny volana jolay na desambra ny fifidianana. Ataovy ny fisoratana anarana ary entano ny manodidina anao. Nambarany ihany koa fa endrika iray hitarafana ny   hivoahan’ny parlemantera ny hoe mety hisy ve na tsia izany fifidianana raha tsy hita ao anatin’ny lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana ny vola ampiasaina. Raha izahay ao amin’ny parlemantera hoy izy dia tsy mankasitraka io tombana amin’io lalàna mifehy ny tetibolam-panjakana io satria fanitsakitsahana ireo ministera tsy miaraka main’izy ireo izany.

Ny Ct Rarison Hilarion kosa dia nilaza fa manana finoana 100% ny tenany fa tsy maintsy mody ny filoha Ravalomanana Marc. Manana porofo ny tenako hoy izy satria voatetiko avokoa I Madagasikara toy ny tany Alaotra Mangoro, Mahanjanga sns.. Raha nisy ben’ny Tanana tany ambanivohitra tany hoy izy dia nihaona tamin’ny ambasadaoron’i Suisse. Rehefa nanontaniana io ben’ny Tanana io hoy Hilarion ny hoe ianao ve miaraka amin’ny filoha Ravalomanana sa foza ? Ny valin-teniny dia ny hoe raha izany Ravalomanana izany dia tsy iadian-kevitra fa lany. Ny zava-nisy hoy izy dia nentina teny an-kianja io ambasadaoro io, ka raha nisy olona 10 nanontaniana dia ny fito tamin’ireo no nilaza fa lany Ravalomanana. Raha namory olona tany ny Tgv hoy izy dia olona 28 no tonga nanatrika izany fivoriana izany. Misy mamendrofendro isika hoy ity olom-bantendry ity, ka ampidirana « virus » ato amintsika. Raha sanatria hoy izy ka tong any fe-potoana omen’io fitondrana io hoe izao no datyhametrahana ny filatsahana ka tsy eto ny filoha Ravalomanana Marc dia eny Ambohitsorohitra isika Diso làlana Rajoelina hoy izy fa nantenainy ho mora ny fanonganana ny filoha Ravalomanana fa hatramin’izoa izy tsy tafavoaka.  Nambarany fa misy indray ny lalàna avoaka fa tsy mahazo miditra ny seranam-piaramanidina eny Ivato ireo Ct st Cst zanak’idada. Tsy mahasakana any izany hoy izy satria ao anatin’ny karatra maha Ct sy Cst anay dia misy soratra mamela hiditra na aiza na aiza.

26 pensées sur “DISO LALANA RAJOELINA FA TSY MBOLA TAFAVOAKA HATRAMIN’IZAO”

 1. Efa lazaina ianareo anie, fa ny Filoha tsy maintsy miverina any an-tanindrazana, na ho ela na ho aingana ê !
  Tsy izaho hoy izy no tsy te-hody, fa sakànan’ny mpanongana ! Mba mahaiza mamaky « entre les lignes » !

  Fanontaniana kely :
  1) Mino an’izay voalazan’i Sarla va ianareo, rahatoa ka nanao fanehoan-keloka izy ?

  2) Rahatoa ka mihino marina ianareo, dia tsy mampaninona aminareo ve ny miara-miasa amin’ny mpamono olona, sady mpanongam-panjakàna ? Amin’izay indray dia mbola sakànana ny fiverenan’ny Filoha, fa ny hetsika ataonareo toa « pour la forme » fotsiny !

  3) Endrikendrehana indray ny Filoha satria navoakan’i Sarla ny marina. Inona no hevitra tapakareo momban’izany ? Mba hiaro ny hajany sy reharehany va ianareo ?
  Tadidio fa ianareo koa izany anie no anisan’ny voalazan’iretsy fahavalo fa MPANOHANA AN’IZANY REMENABILA IZANY, SATRIA MIARAKA AMIN’NY FILOHA ( Tsy hiverenana ny hoe tena manohana ) Ê !

 2. Mba misy hafatra kely aza fady, mba ampitao kely any amin’ilay olona iray izay !

  Ny taux de croissance talohan’ny 2009 dia 7%, fa tsy 0,7 % izany !! Dia lasa 1 % avy eo !

  Tsy 0,7 % dia lasa 1 %, izany hoe niakatra indray na dia krizy aza !

  Misaotra indrindra ô !

 3. Izaho koa aloha dia saika hiteny, fa mbola maika tamin’ny zavatra hafa ê ! Marin’izany voalazanao izany ry Amstrong ! !

 4. KM! Io 7% io efa hitako ka.

  Namaky ny voalazanao tao amin’ny TNN aho dia misy fehezan-teny izay nanaitra aho nolazain’lylison mantsy ny zavatra nataon’i Marc Ravalomanana hoe: Tout a été parfaitement orchestré.Dia hoy aho hoe raha tena « parfait » ilay izy dia tsy voasaronao.
  Tsipotsipony kely izany fa raha zavatra voasaronao mora amin’izao tsy filohan-pirenena mihintsy no nanao an’ilay izy.

 5. The World Bank reveals it is working on a US$ 500 million programme in budgetary support « to provide a boost » for Tunisia’s transitional government.

  Jereo ny an’ny olona mihetsika sy voakarakara satria ara-dalàna.

 6. Ratsimilaho,
  Fantatra anie fa resak’adala ilay izy (ary rehefa iza no manendrikendrika dia tsy azo enjehana ? ), fa ny zavatra tokony ataon’ny mpiaro ny Filoha no tiako resahana mba hahafantarana izay mba ho ataon-dry zareo ê !

  Mbola manantena ihany aho, fa tsy tokony izaho no hanoro an-dry zareo an’izany, fa mba « hevitra sy fanontaniana » ampitaina foana ny ahy !

  Raha tena nisy izany zavatra izany, tsy nilain-dry zareo akory ny nandeha namono olona teny Ambohitsirohitra ; tsy lany na voafidy fanindroany akory ny Filoha !

  Misaotra anao ihany mampatsiahy, fa ilaina ny mifanakalo sy mifanoro hevitra amin’izao tolona atao izao !

 7. KA TOKONY HIFIDY NY LEGALISTE NA HIFIDY NY AINGANA NA HIFIDY NY ELA ,FA ITY HOE NA AINGANA NA HO ELA ITY DIA RESAK fifanarahana @ rasty sy ny Hat.

 8. ny foza mitovy amin’ny matoatoa, efa maty , efa nalevina fa mbola manaloka ny velona ihany. misy ve ny bomba répulsif anti-foza ? ny fofondry zareo efa tsy zaka intsony fa malany dia malany, ny feony makadilo, soa fa tsy hita-maso

 9. Dr CELESTIN Robin dit :

  13 novembre 2012 à 20 h 48 min

  JUSTICE POUR LES MALGACHES »

  Oui ,depuis l’annexion non justifiée du ROYAUME DE MADAGSCAR , INDEPENDANT ET SOUVERAIN , EN 1895 PAR LA FRANCE , les MALGACHES ONT VECU ET VIVENT COMME UNE INJUSTICE DE LEUR REFUSER SANS RAISON LEUR LIBERTE ET LEUR SOUVERAINETE..!
  OUI LES MALGACHES PAR LA VOIX DE MAITRE PIERRE STIBBE , AVOCAT DES VICTIMES DES EVENEMENTS DE 1947 DEMANDENT QUE
  « JUSTICE SOIT FAITE UNE FOIS POUR TOUTE AUX MALGACHES ! »
  Tout Nous paraît détruit ,achevé dans le sens de l’extermination de toute initiative venant des citoyens qui travaillent pour eux ( des très petites entreprises personnelles ), qui n’ont d’autres ressources que …le produit de leur travail : l’épargne ,s’il y en avait avant le cup d’état , a été éuisé depuis belle lurette , impossibilité de prêt bancaire…
  C’est actuellement et dans ce secteur atone où les activités nombreuses bloquées ne trouvent aucun financement , que les microfinancements , avec la simplification de l’attribution des prêts et de la garantie de ces prêts ( à rendre quand l’acitivité financée par ce système produit un revenu au moins égal au montant du prêt ) ,oui c’est maintenant que des organismes peuvent organiser ce système de financement..
  Ces microfinancements représentent un traitement de ce dénuement d’une grande partie des Malgaches sans ressource ,mais ont gardé la volonté de pouvoir réagir pour reprendre des activités rénumératrices (peti élevage biologique de porcs ,culture biologique de légumes -choux , haricot , brèdes,tomates..) qui se reproduisent relativement vite…
  Biologique ? Qui n’utilise aucun engrais chimique , mais utilise les déchets du poulailler , les purins des ports , lles déchts organiques ‘ les épluchures ,que l’on laisse se décomposer !
  La vente ? chez le producteur , aux particuliers…
  Pour réanimer cette atonie , pour briser cette attitude de se laisser -aller ,il faut une aide financière destinée à amorcer le redemarrage d’une activité rénumératrice dans le domaine de l’élevage , de la culture maraichère , comme avec le microfinancement..!
  Nous devons réagir positivement , rapidement en Nous occupant pour trouver et faire fructifier des activités dont les produits peuvent rendre service aux autres..
  FAIRE DES PTITES CHOSES POUR DES PETITES GENS AVEC DES PETITS MOYENS FINANCIERS SOIT OFFERTS PAR LES ORGANISMES DE MICROFINANCES
  SOIT VENANT DES AIDES INTERNATIONALES ALIMENTAIRES AVEC CONSEILS TECHNIQUES DES BENEFICIAIRES DE L’AIDE QUI AURONT DES CONTROLES TOUT LE LONG DES ACTIVITES…CES AIDES ALIMENTAIRES VENANT DES PAYS ETRANGERS DOIVENT ETRE SEREES PAR LES FOKONTANY..QUI ORGANISERONT ENTRE AUTRES LES MOYENS DE PROTECTION CONTRE LES VOLS
  Je propose la reprise d’ctivités pour produre avec des prêts (microfinances et aides alimentaires internationales gérées par les fokontany ) sous la protection mise en place par les fokontany.
  Oui, ces reprises d’activités constituent des actes de préparation de chacun et chacune au retour de la constitutionnalté , de l’état de droit dans le Pays..: ce retour de la légalité ne doit pas nous perturber , ne doit pas nous affoler ou nous surexiter !
  IL SERAIT URGENT DE CREER UN SERVICE DE COORDINATION DE CES REPRISES D’ACTIVITES POUR ASSISTER CEUX QUI ENTREPRENNENT DES REPRISES D’ACTIVITES POUR EVITER DEBORDEMENT , EXCITATION LAISSANT PLACE A LAISSER-ALLER.
  Ce temps d’adaptation au retour de l’état de droit couvre
  — un moment délicat correspondant à l’organistion des élections (6 à 10 mois après le retour du Président de République RAVALOMANANA MARC au PAYS et à
  -la période de la relance de notre développement , qui démarrera probablement après l’élection présidentielle ..!
  Par contre Nous n’avons pas le droit de ne pas surveiller ‘évolution de la situation politique du Pays..
  La situation politique constatée de l’intérieur pourrait Nous induire en erreur , car les putschistes se comportent comme s’ils avaient la situation en main avec démonstration de force bestiale dans le Sud et des arrestatins et re-emprisonnements de pesonnalités déjà emprisonnées et déjà innocentés..
  Alors dans les instutions ( ouvernement , ct ,cst) ,lors des réunions , il n’eite plus ni cohérence ni cohésion entre ceuxqui sont réputés être les soutiens purs et durs de l’unilatéralté : oui ils ne sont plus que des crabes dans des paniers..
  rajoelina et ses voyoux se sont évertués à persuader les instances internatonales que la situation politique à Madagscar ne pose aucun problème pas de prisonniers politique il n’ y a plus qu’un seul éxilé..
  Ils peint en rose le tableau noir de la situation politique..
  Mais les Istances Internationales ,contrairement aux dires de rajoelin et de ses voyoux , connaissent , même dans les détails sr les dysfonctionnements et les excations et les atteintrs du droit humain.et notamment du génocide dans le Sud de Madagascar..
  La gravité et l’aggravation des conditons de vie ( sans logement , sans de quoi manger on , proie de cette action bestiale dans tout le Pays.
  Ces Instances Internationales se sont consultés , ont rencontré des ersonnalités malgaches ,notament le Président de la République RAVALOMANANA MARC et dernièrement les Représentants des Pays agéés à Madagascar ont rencontré le Gouvernement ,les membres du CT , du CST , lles grenouilles qui nagent de la mare trouble de rajoelina -tsirahonana par exemple-
  Ces représentants des Pays ont conclu leurs consttions en déclarant que rien ne marche à Madagascar , qu’aucune confiance ne peut être donnée à un tel pouvoir sans foi ni loi..
  Et qu’il est temps de passer à l’option militaire pour mettre en place la tradition nouvelle reposant sur la nouvelle feuille de route.
  OUI CES PAYS OBLIGERONT LA SADC A » ACHEVER » LA CRISE A MADAGASCAR EN Y ENVOYANT DES MLITAIRES..
  AI-JE UN PEU EXAGERE ? NON MAIS J4AI DONNE L’ESPRIT DE LA DECISION PRISE PAR CES REPRESENTANTS DES PAYS AGREES A MADAGASCAR..
  QUOIQU’IL EN SOIT , LA SADC NE RECULERA PAS DEVANT LA NOUVELLE OPTION DE SA MISSION . OUI L’OPTION NEGOCIATION VA LAISSER PLACE A L’OPTION MILITAIRE PRESCRITE PAR LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE POUR ACHEVER DE LIBERER LES MALGACHES DES EMPRISES DES FORCES COLONIALES PRISONNIERES DU PASSE !
  NOUS NE REMERCIONS JAMAIS ASSEZ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RAVALMANANA MARC D’AVOIR POURSUIVI LA LUTTE DES MALGACHES ACCUSES D’AVOIR ALLUME LES FEUX LE 29 MARS 1947 ,ALORS QUE CETTE REBELLION A ETE FOMENTEE /PROVOQUEE PAR LES COLONS..
  LE MEME MECANISM DIABOLIQUEE A ETE RE – UTILISE DES LE 26 JANVIER ,POURUSIVI LE 7 FEVRIER ET TERMINE LE 17 MARS 2009..!: LES COMMENDITAIRES ONT DECIDE CE QU’IL FAUT FAIRE , LES VOYOUX DE RAJOELINA EXECUTENT LES ORDRES.
  LE 17 MARS 2009 A ETE INSTALLE LE POUVOIR ANTICONSTITUTIONNEL QUI A GERE LA SUITE INFERNALE QUI A vvn A MIS LES LIBERTES DEMCRATIQUES SOUS CLE AFIN DE OVOIR METTRE LA MAIN SUR LE PAYS AFIN DE PERMETTRE SES COMMANDITAIRES DES FORCES COLONIALES DE FAIRE MAIN BASSE SUR LE PAYS..
  MON COMMENTAIRE :
  –EN 1947 ,LA SITUATION OLTIQUE A MADAGASCAR A VU L’INSTALLATION DES TOIS DEPUTES ELUS GRACE A LA MISE EN PLACE DE L’UNIO FRANCAISE PAR DE GAULLE ONC EN POSITION TRES FAVORABLE PAR RAPPORT AUX FORCES COLOIALRRS GERENT LE PAYSMAIS DE GAULLE ,PRESIDENT DU CONSEIL ,A DEISSIONNE LE 26 JANVIER 1946.
  .DE CETTE DATE DE LA DEMISSION DU GENERAL DE GAULLE JUSDQU’AU 29 MARS 1947 ,IL S’EST PASSE PLUS D’UN AN ,UNE ANNEE LARGEMENT SUFFISANTE POUR METTRE AU POINT LA FAUSSE REBELLION PREPAREE PAR LES COLONS FRANCAIS.A MADAGAGASCAR.
  ET NOUS AVONS CONSTATE LLES RESULTATS ESTRUCTIONS ET INENDIES ET MEURTRES SUR LE LONG DES DEUX LIGNES FERROVIAIRES ET MEUTRES TANANARIVE COTE EST (TCE) ET FIANARANTSOA COTE EST ) CES DEUX ONT ETE POURVUES DE LIGNES TELEPHONIQUES QUI ONT PERMIS DE SYNCHRONISER LES ATTAQUES DES POPULATIONS QUI HABITENT LE LONG DES LIGNES CE QUI EXPLIQUE QUE LES NOMS DES GARES SUR FCE ET SUR TCE ONT ETE CELEBRES PAR LES MASSACRES QUI ONT ETE PERPETRES : SAHASINAKA , TONGOINA , MANAKARA ET MORAMANGA !
  –LE 26 JANVIER 2009 , LES DECLENCHEMENTS DES DESTRUCTIONS ET DES INCENDIES DES ENTREPRISES TIKO ET MAGRO ET DES MAISONS DE LA RADIO ET TV ONT ETE PROGRAMMES ET EXECUTES A LA MEME EURE SUR TOUT LE TERRITOIRE !
  POURQUOI AVOIR DETRUIT , TUE DES MALGACHES INNOCENTS DANS EN 1947 ET EN 2009 ?
  LES FORCES COLONIALES ONT-ELLES BESIN DE SANG VERSE , DE MORTS D’HOMMES ET DE FEMMES , DE DESTUCTION D’ENTREPRISES ?
  EN 1947 , LES COLONS QUI ONT EU PEUR DU DEVELOPPEMENT DE L’UNION FRANCAISE QUI AURAIT ABOUTI AU RECOUVREMENT DE LA SOUVERAINETE DES ANCIENNES COLONIES FRANCAISES EN GENERAL ET DE MADAGASCAR EN PARTICULIER..CE QUI AURAIT CONSTITUE UNE FIN DES ENTREPISES COLONIALES ; ILS N’ONT PAS DU TOUT EVOQUER UNE RENCONTRE POUR DISCUTER D’UN AVENIR COMMUN PAR EXEMPLE !
  LA REPETITION EN 2009 DES EXACTIONS DES FORCES COLONIALES FRANCAISES NOUS DEMONTRE QUE LA VOLONTE DE LA FRANCE A ETE DE STOPPER LE REVE DE SOUVERAINETE ET DE DEVELOPPEMENT QUI ONT NOURRI LES MALGACHES DEPUIS L’ANNEXON DE MADAGASCAR EN 1895…!
  LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RAVALOMANANA MARC , AYANT VECU LES ACTIONS ANTI-NATIONALES DE RATSIRAKA QUI A DEMANDE AU CERCLE DE SES AMIS DE LA FRANCAFRIQUE DIRIGES PAR OMAR BONGO DE TRAITER « LE SOI-DISANT PROBLEME POST-ELECTORAL DU 16 DECEMBRE 2001 QUI A VU LES MALGACHES VOTER LE CANDIDAT RAVALOMANANA MARC ,
  OUI AYANT CONSTATE LES IC-MAC DE CES BEN OUI OUI ,LE PRESIDENT A POSE LA CANDIDATURE DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR COMME MEMBRE A PART ENTIERE DE LA SADEC DANS L’ANNEE 2005 !
  CE REFLE ? CE T INSTINCT DE CONSERVATION QUI A CONSEILLE NOTRE PRESIDENT NOUS A AIDE CONTRE LES INTRIGUES , LES CALCULS ET LA VOLONTE MORBIDE DA LA FRANCAFRIQUE DE VOULOIR A TOUT PRIX METTRE MAIN BASSE SUR MADAGASCAR ET SES RICHESSES !
  OUI POUR LE PRESIDENT SORTANT ,CETTE VICTOIRE NETTE ET LE VOTE SINCERE DES MALGACHES N’A PAS RESPECTE « SES REGLES » A LUI , CAR MALGRE LES MANIPULATIONS DES OPERATIONS ELECTORALES ; LE CANDIDAT RAVALOMANANA MARC A ETE ELU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR , VICTOIRE VALIDEE PAR LA H.C..C.LE 30 AVRIL 2002..!
  LES FORCES COLONIALES QUI EXISTENT ENCORE EN FRANCE N’ACCEPTENT QUE LES MALGACHES JOUISSENT DE LEUR SOUVERAINETE ET ET NE DOIVENT DEVELOPPER LEUR PAYS ET AMELIORER LEUR NIVEAU DE VIE EN TANT QU’ HOMME ET FEMME QUI BENEFICIENT LE DROIT HUMAIN..

  NOUS ASSISTONS A LA PHASE FINALE DE NOTRE LUTTE POUR NOTRE LIBERATION AVEC L’AIDE DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE ET L’AIDE DU DIEU TOUT PUISSANT !

 10. « Sverige » et l’Europe :

  Sverige qui veut dire la route menant vers le Sud en Suédois retrace en réalité le chemin emprunté par ces vikings après être partis de la région nord-ouest de l’actuelle Allemagne juxtaposant avec le Danemark, se dirigeant vers le nord et ayant de décidé de redescendre. Pourquoi parler de la Suède et de l’Europe en pleine crise Malgache car Marc Ravalomanana a effectué ses études en Allemagne et en Suède et il a un sens très développé du Management.
  Par ailleurs, il ne faut pas oublier certaines performances accomplies par ce pays nordique cherchant la route du sud afin de rencontrer d’autres peuples, d’autres civilisations. Et pour l’anecdote, la couleur du drapeau européen ressemble à celle de la Suède :bleu ciel et jaune. Le seul pays qui a choisi les mêmes couleurs pour leur drapeau en Europe est l’Ukraine et l’explication pourrait être l’existence des croisades suédoises dans ce pays quelques siècles auparavant. Pour marquer ces faits, je vais les citer en fonction des cinq rubriques suivants:

  a./ Politique : Durant la deuxième guerre mondiale, l’ambassadeur de Suède à Paris a réussi à convaincre l’autorité nazie de ne pas bombarder cette capitale et ça a été le cas.
  b./ Humain : Raoul Wallenberg a passé ses dernières années à sauver les juifs en Europe durant la même période. Rappelons-nous que la Suède était neutre à cette époque et l’a été jusqu’en 1995. Ca été l’autre Suisse en parlant de neutralité.
  c./ Culture : Le prix Nobel a été initié par Alfred Nobel, un chimiste suédois, qui fait toujours parler de lui de nos jours, en Europe et dans le monde entier.
  d./ Musique : Un des groupes suédois les plus connus s’appelle justement Europe et a comme membres : K.Marcello ;M.Mitchelli ( deux noms qui sonnent Italien), J.Tempest ; I. Haughland ( Deux noms qui sonnent Anglo-germanique) et Nordin ( un nom qui sonne scandinave, slave ou même musulman).
  e./ Sport : Dans l’Histoire du foot européen, à part l’Ecosse(quelques millions d’habitants) avec Aberdeen, seule la Suède (seulement 8 millions d’habitants) a réussi à se hisser au top des meilleurs clubs européens avec I.F.K Gotebörg (deux fois en coupe de l’UEFA). Il faut dire que ce sont les grandes nations qui disposent des grands clubs capables de remporter les épreuves européennes.

  Il est sûr que ce peuple du nord qui a pris la route du sud rencontre un peuple du sud empruntant la route du nord. Just for connecting people.

 11. Maraina ny andro, ary nahita lakroa ny vampira tsy sahy miseho masoandro dia nitsaoka ! MDR !!!

  Hoy i ravelonarivo « ity na aingana na ho ela ity dia resaka fifanarahana amin’ny ratsy sy ny HAT ». Fomba fiteny moa io, toy ny hoe « indray andro any », kanefa dia izay no laojikan-javatra. Andro iray tsy hahafahin’ny Filoha mametraka ny tongony eny Ivato koa, dia andro iray andihizan’ny mpanao ratsy !!

  Marina dia marina ny voalazanao, ary izany no tsy maintsy hilazàna an’ireto mpitarika ireto hoe : Mba mihetseha ry zareo na dia nilaza aza ny Filoha fa efa manao izay azony atao izy ! Mandeha ny fotoana, mifaly ny mpanao ratsy fa etsy andaniny mijaly ny vahoaka !

  Tanteraho ara-bakiteny hoy izy ny tondrozotra, ary mahazo milatsaka izay tia hilatsaka ho fidiana rahatoa ka manana ZO SY FINIAVANA HANARINA AN’ITY FIRENENA ITY !!

  Miafara amin’ny fifidianana mangarahara ny tondrozotra, ary fifidianana eken’izao tontolo izao ny valiny !

  Noho izany rehetra izany dia betsaka ny asa miandry an’ny mpanohana ny ara-dalàna, indrindra fa ireo solo-tenany !!

  « ROASY TOY IRENY VAMPIRA LIAN-DRÀ IRENY » IZAY MBOLA TSY MANARAKA FITSIPIKA Ê !!

 12. « Diso lalana i Rajoelina fa mbola tsy tafavaoaka hatramin’izao » !

  Rahatoa ka very miaraka amin’ny namany any anaty haizina sy lavaka any moa izy, inona no dia mahataitra ? Efa zatra mpivoaka amin’ny alina ireny sy ny vampira, fa ny vahoaka izay tereny hanarak’azy ireo no mampalahelo !

 13. Diso lalana ve Rajoelina???? Ary ianareo mpomba an-dravalo ve tsy diso lalana???? ha!ha!ha! mbola eo amin’ny magro atramin’izao fa tsy tafiditra an-dapa hatramin’izao RAVALONANDRA!

 14. Ny mpiaro ny ara-dalàna tsy lian-drà toy ny vampira tahak’anareo ry foza â ! Raha ny fahaizana famonoana vahoaka no entina mizesta eto, dia ento any ny fahaizanareo avy eny aminareo ry Peuples d’Andralanitra !!!

  Tananews !

  Père Pedro Opeka : » C’est l’opposition qui fait durer la Transition, et fait souffrir le peuple »

  Fanendrikendrehana tsy misy toa izany !!

  Ho anareo mpitari-tolona ! Any amin’ny tany hiainan’ny demôkrasia, dia ny vitsy an’isa no antsoina hoe mpanohitra na opposition ! Ianareo ireo ve solotenan’ny vahaoka malagasy maro an’isa izay mitaky ny ara-dalàna, sa inona marina ?

  Mba miandry ny réactions-nareo izahay, amin’io fanambaràna nataon’io maopera tsy dia misaina io ! Efa maro ny zavatra nataon’io maopera io no tsy azo leferina intsony !

 15. les membres du fokontany faravohitra et les agents recenseurs etaient à faravohitra por recenser la famille ce jour,mais la famille etait absente et les portes closes;ils se deplacent vers imerikason pour faire leur devoir

 16. Raha tsy ao Faravohitra ry zareo na tsy any Imerikasina, dia tsy mahazo mifidy ve, ary koa tsy mahazo milatsaka ho fidiana ? Izay ve no tianao ho lazaina ?

  Izany eo ihany fa ity mba misy hafatra kely ho an’Ingahy ( ataoko Ingahy ihany na dia olona tsy dia mahalala fomba ihany aza ilay izy, satria ny Filoha Ravalomanana rehefa tsy Ravalo dia l’exilé d’Afrique du Sud no fiantsony azy ) Rajaofera Eugène, izay mpanoratra ao amin’ny gazety Midi Madagascar ! Io gazety io hiraha mahafantatra fa an’Ingahy Mamy Rakotoarivelo sy ny rafozany, na an’ny rafozany sy i Mamy Rakotoarivelo (izay tianareo mety daholo) !

  Milaza ilay olona fa efa mahazo mody daholo ireo izay lazaina amin’ny teny frantsay (tsy ataoko hoe teny baiko sao dia ho betsaka ny tezitra) fa « exilés politiques », ankaotry ny Filoha Ravalomanana sy ny fianakaviany IZAY TSY HIARAN’NY NOTAM AMIN’IZAO FOTOANA IZAO dia r’Ingahy isany Yvan Randriasandratriniony sy Ivohasina Razifimahefa no tiany ho resahina !

  Fanaovana boloky fotsiny sa dia inona no tiany atao ? Nahazo tsipaipaika tany ho any ve, mba hanjonoina ireto tera-tany malagasy izay mbola tsy afa mametraka ny tongony any an-tanindrazana, ka dia ho tsipoinin-dry risara baomba eny Ivato fotsiny ?

  Mba aiza ny fahaizana manao gazety manoloan’izany toe-javatra izany ?

  Tsara raha mba mitondra mpanao gazety maromaro io olona io, ary miaraka amin’ireo mpitari-tolona rehetra ao amin’ny Magro, mandeha mijery eny Ivato fa am-polony maromaro no isan’ny tera-tany malagasy tsy mahazo mametra-tongotra eny Ivato, fa raha vao manao an’izany dia iny tonga ireo be baoty hisambotra !

  Tsy azo ampiarahina, sa dia aiza ny faritrin’ny atao hoe traikefa, sy ny atao hoe « Honnêtetés intellectuelles » ?

  Tsy fanendrikendrehana amin’apà (malaza be mantsy izany amin’izao fotoana), fa dia mba lasa saina ihany ny tenako ary tsy izaho irery, satria mandeha be ny resaka raha ity La une-n’ny Midi madagascar ity no hitan’ny rehetra !

  Ny mahagaga sy mampieritreritra, dia fantatr’Ingahy Rakotoarivelo ny fisian’ireo olona ireo !!

 17. Ny rindrina aza hoy aho manan-tsofina, fa dia ahoana ity fanenjehana an’ireo tena mpitolona, ataon’ny sasany izay toa variana amin’ny fikarakaràna zavatra hafa ?

  Mahereza Ramatoa Naika fa ny marina tsy mba maty, hoy ny Filoha…izay !

 18. Ho an’ireo izay vao tonga, ka mamaky izay voasoratra androany !
  Tonga tato indray ny maingoka-vampira nirediredy ! Nangataka i elas ny mba androahan’azy, koa dia voaroaka tokoa !
  Mba ahafahanareo manaraka ny resaka !

  Hita tany ho any !

  « On est en train de détruire la société malgache », dixit Lecacheur
  « Le peuple se lasse des dirigeants actuels.. », dixit Voninahitsy

  Fa ahoana ? Fa misy inona ? Tsy efa milay angaha ny fiainan’ny vahoaka malagasy amin’izao fotoana ? Iza no nandraraka maloto eran’ny tanàna ?

  Rehefa mitady fahadiovana kanefa maloto ary satria ianareo no nandraraka, dia mba diovy kely aloha ny tanàna fa tsy ny olona madio sy tsy manan-tsiny, no terena hiosona an’izao maloto rehetra izao !

 19. Aleo aloha mba tohanana dà fa tena mazoto be ery izy izany!!
  misaotra @ vao2 maro fa dia liana tokoa bavy ,sao indray dia hoe:
  « misy miihainoooo? »
   » diso lalana radomelina fa …….. » efa fantany tsara ny lalana fa HANGALATRA SY HANDROBA dia
  HIVAROTRA TANINDRAZANA miaraka @ FANIMBAZIMBANA SY FAMOTEHANA, koa aza dia
  miteniteny foana rė ray olona a!!!izao no antony nidirany tao koa musy dikany aminy inona na na
  tafavoaka na tsia ny firenena????efa feno ny VALIZINY, ny foza rehetra efa bė KIBO sy BE HATOKA
  SY BĖ PANDA ny takolaka MANGINY FOTSINY eo anatrehan’ny vahoaka MITROTRONGY vao
  homana izay kely hanana FONGANA.Izao no fanirian’i foza tompoko o! tafavoaka tsara @ tanjony izy!!!

 20. Dia mba miangatra ianao izany !hamboly @’ity andro manintsy??
  tena sahirana aho tato ho ato fa miara-mitontona daholo ilay zavatra hatao,
  soa fa fahasoavana fa tsy olana akory, repotra mihintsy aho !tototra e! fa mitsiditsidika eo ihany rehefa
  mba misy hirika kely, tsy manary akory kah!

 21. AUTOPSIE D’ UN COUP D’ETAT
  ou les jeux stupides des vaniteux et des sans foi ni loi ayant mis en danger la vie de 20 MILLIONS DE MALGACHES POUR ASSOUVIR LEUR VENGEANCE ET LEUR CUPIDITE !
  Examinons objectivement le but et les résultats (conséquences ) de ce coup d’état conçu depuis la victoire des Malgaches lors des élections présidentielles du 16 décembre 2001 à l’issue desquelles ils ont choisi le candidat RAVALOMANANA MARC comme Président de la République..
  Cette victoire des Malgaches contre le dernier candidat du padesm a été vécue comme un lèse -padesm ,dont les membres ont été convaincus que l’administration de l’Etat Malgache et la gestion des affaires et des intérêts des Malgaches leur sont dévolues mais pas à d’autres..
  Ce postulat est immuable et ne doit être transgressé par d’autre !
  Seuls les membre du padesm peuvent se réclamer de ce postulat avec la bénédiction des forces et de l’esprit de la gent coloniale qui veille sur l’éxécution et le suivi du programme qi leur a été assigné : le padesm ne décide de rien , c’est une réserve d’éxécutants serviles , dociles ,obéissants autremant dit t :
  « pas de gent coloniale , pas de padesm  »
  Les Malgaches le 16 décembre 2001 ont osé ignorer un tel interdit et ont passé outre et ont élu le candidat qu’ils croient capables de changer leur vie ,capable de les considérer comme des hommes , des femmes ,des personnes âgées qui éprouvent des besoins et des envies de vivre de leur propre travail pour vivre et des envies de travail oui ces Malgaches ont voulu le respect de leur dignité d’hommes et de femmes ! Ils n’ont jamais supporté d’avoir été considérés comme des supplétils pour les élections que les tenants du pouvoir ont amués par des libations lors des élections..Cette dignité réclamée par chaque Malgache provient de ce qui croit être l’essentiel : »Ny Fanahy no maha-olona ! »
  Si certain vient avec ces grands sabots ,avec  » sa science et ses certitudes  » , veut faire fi , ne pas considérer ce que le Malgache vit comme essentiel de son existence , tôt ou tard ce m’as-tu vu subirait les conséquences de cette inconsidération., de cet irrespect de la vie du Malgache..
  La grande erreur ,source de conflit entre les générations chez kes Malgaches , vient du fait que ceux qui  » recçu de l’instruction « (olonkendry) se croient supérieurs en tout par rapport à ceux qui n’ont le bon sens , la sagesse (olomanga.).
  Ce préliminaire , avant-propos , Nous éclaire sur le plan des relations en politique (art de gérer la cité)…donc sur la capacité d’un homme ou d’une femme qui est porté vers cette activité à pourvoir les besoins d’un fokontany , d’une commune , d’une grande ville , d’une région ,d’un pays , à gérer la vie de cette collectivité (travail , scolarisation , santé publique , services municipaux ,appel des investisseurs pour apporter du travil..etc..etc
  Pour accéder à cette responsabilité de faire vivre une collectivité
  – il existe une organisation : partons de la plus petite nécessité : la mairie avec son ou sa maire et les conseillers municipaux
  -et il y a une règle : chaque citoyenne ; chaque citoYen ( jouissant de ses drits civiques ) peut être éligible aux postes (maire , conseillers municipus par exemple , peut être électrice ou électeur dans son fokontany ou sa mairie ..ou dans son Pays..
  Dans un pays démocratique régi par une constitution élabrée par une assemblée de députés élus par le Peuple au suffrage universel, les postes (maire , conseillers municipaux , députés , président de la République )sont obtenus par l’organisation d’élections (municipale , législative , présidentielle )
  Ces élections suivent un rythme dicté par le calendrier constitutionnel auquel tout citoyen et toute citoyenne doivent respect !
  Il faut être élu(e) pour devenir maire , député(e) , président(e) de la République .en respectant lesdispositions de la Constituton en vigueur.
  TOUTE PRISE DU POUVOIR NOTAMMENT PRESIDENTIEL EN DEHORS DES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES CONSTITUE UN CRIME QUI VAUT , A DEFAUT DE LA PEINE DE MORT , VAUT LA CONDAMNATION A LA PERPETUITE DES AUTEURS DE CET ACTE INSURRECTIONNEL
  Le Pays qui a subi un coup état est géré oar des putschistes , qui n’ont respecé jes Malgaches qui ont élu les députés qui élaboré et voté LA CONSTTUTION ET ONT ELU LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RAVALOMANANA MARC que ces putschistes ont renversé .
  Le pouvoir issu de ce coup d’état a ignoré la Cpnstitution de a LLè Républque de Madagascar
  Les putschistes se sont organisés et ont distribué les fonctions
  La répartitin des rôles a été pesque faite au hasard de la fourchette .
  Les deux ministres clé ont été confiées à des personnaltés sans envergure , (justice et forces armées ) ,ne posant aucun problème ( obéissance et servilté ) : caractère que l’on a pu analyser après deux mois d’exercice…Les deux ministres et les services qui en dépendent ont beaucoup fonctionné pour la répression , les poursuite , les emprisonnements après des jugements expéditifs ou sans jugement .
  Ce tandem (justice et armées ) a fini par tuer toutes libertés (d’ expression , de réunion..) et ont réussi à faire régner dans le Pays le désrdre et l’insécurité car les délits et même des crimes (vols à main armée , viols …)ont proliféré..
  Et dans le même temps des trafics des biens d’intérêt national ont été perpétrés : or, mercure , pieres précieuses , bois de rose .par plusieurs tonnes.
  Ces trafics des biens d’inérêt national génèrent de l’argent qui ne n’est pas comptabilisé par le trésor
  La gestion de Madagascar par les putschistes se résument en deux phrases :
  – les putschistes ont la main mise sur le Pays avec les actions terrorisantes du tandem justice et forces armées
  -pour que cette bande mafieuse puisse faire main basse sur les biens du Pays avec la connivence d’étrangers qui se chargent de vendre les butins…
  Et qu’ont fait les putschistes pour les Malgaches ?
  Ils ont amusé les Malgaches en leur promettant la construction d’hôpitaux moderne par ci et par là ,alors qu’ils ne s’occupent pas du tout des hôpitaux existants qui sont dans iun état lamentable.Autres velléités et illusions brandies par ces putschistes sont les terrains de foot ou de rugby..Mais à côté de ces mirages servant à éblouir les Malgaches , ceux-ci constatent que les besoins urgents de la population ne sont pas traités et le semblant de povoir ne s’en préoccupent pas. du tout..
  Ce pouvoir parle , ne s’engage sur rien ,mais fait croire à la Population des lendemains heureux grâce à des investisseurs qui viendront s’installer dans le Pays..La Population attend toujours et a compris que rajoelina e ses bandits ne font remplir leurs poches et le pouvoir qu’ils détiennent sert à faire fructifier leurs intérets personnels ( corses aux constructons de grandes maisons..,grosses voitures..signes d’enrichissement immédiats sans cause..)
  Aucune action pour le développement ni en ville ni chez les tantsaha….. ont
  Au total les putschistes ont en moins de quatre ans ont enregistré une croissance éconmique négative évzluée à 0.50% , alors que cette croissance a été de 7.90% àl a fin de l’ année 2008..
  Cette dégringolade de la croissance est éloquente et sgnifie que le développement écnomique n’existe pas : le Pays vit sur les acquis durant les 7 années de gestion des ééquipes du Président de la république RAVALOMANANA MARC et des Malgaches ,surtout les Tantsaha qui ont durant ces 7 ans vpnstaté un importante augmentation de leur productivité !
  Les putschistes en prenant le pouvoiren mars 2009 ont justifié le coup d’état par des déclarations mensongères:
  -parce qu’il y une grande carence démocratique !Oont-ils fait mieux en 4 ans? non ,la démocratie n’existe plus à Madagscar..dès le début de ce coup d’état ,le sort de la démocratie a été réglé avec atteinte aux libertés fondamentales
  -parce que le déloppement économique n existe pas ! Nous avons vu la chute vertigineuse de la croissance socio-économique ,qui traduit la paupérisation des MALGACGHES..
  LES suenchèrSe des putschistes n’ont été que du vent et n’ont aucun fond de vérité
  Oui il faut un audit pour évaluer le report des recettes et des dépenses , en tenant compte des avoirs de l’Etat correspondant au montant de l’épargne du Pouvoir géré par le Président de la République RAVALOMANnana MaRC et ses équipes
  La partie de la Population de TANA qui a écouté eta suivi rajoelina a été « recrutée
  parmi les habitants des quartiers pauvres ( les bas quartiers à qui rajoelina a distribué des sous )..Oui ,comment voulez-vous que ces pauvres gens crachent sur des sous qu’on luer donne !Mais avant l’anniversaire de ce coup d’état , ces habitants des bas quartiers ont déchanté et ont invectivé rajoelina deleur avoir menti et manipulés ,malgré les efforts des gros bras qui les encadrent.., ces pauvres gens ne se taisent pas et jurent de ne plus se faire avoir car il est incontzqtable que les grandes victmes de cet appauvrissement rapide du Pays provoqué par lincurie des auteurs dde ce coup d’état sont ces que rajoelina a bernés !
  rajoelina n’ a pas réussi à transformer/ à changer l’esprit entreprenarial et ingénieux que les Malgaches ont acquis parce qu’ils ont appris car ils ont participé activement au déveoppement du Pays sous la gestion pendant 7 ans le Pays..!
  Quelles que soient les supercherie et les affabulations des putschistes pour prolonger le pouvoir qu’ils utilisent pour voler le Pays un peu plus , rajoelina et ses commanditaires et la gent coloniale ont échoué…sur tous les plans..Leurs délits et leurs crimes ne resterons pas impunis !
  Le dernier numéro de leur cirque de truands reste cette farce sur le retour du Présidentde la République RAVALOMANANA MARC au Pays.qu’ils veulent à tout pris empêcher e’br’ntrer au Pays.
  Une farce vidée de sa moelle , sans enjeu car le retour du Président de la République au Pays représente une opération de haut vol auquel rajoelina et ses conseillers , ses commanditaires ,la gent coloniale ne sont pas invités .
  Ils ont joué aux grands stratèges déstabilisateurs d’une jeune Rrépublique qui fait ses premiers pas démocratiques avec une réussite socio-économique en plein décollage ,quand les revanchards d’une élection perdue le 16 décembre 200! ont décidé d’interrompre cet envol des Malgaches ..
  Pour terminer leurs jeux de voyoux , ils achèvent leur oeuvre macabre dans le Sud par un génocide qu’ aucune raison socio-économique ,politique … ne justifie !
  Vous savez que ceux qui allument des feux peuvent s’y brûler ..!
  Mais les Malgaces que ces voyoux ont tenu en otage vont fêter leur libération avec des feux de joie car bientôt rajoelina et ses commanditaires , la gent coloniale et ses conseillers,(aidés par des éléments des forces armées de genades lacymogènes aux canons) ont perdu leur pari dans ce grand jeu de pieds nickelés et d’ apprentis sorciers qu’ils ont mené contre les Malgaches..aux mains nues , sans arme…!
  « Ny hery tsy mahaleo ny Fanahy  »
  « les forces ne peuvent rien contre la force de l’esprit ! »(traduction libre)
  « ET SURTOUT CONTRE LA PUISANCE DE DIEU QUI NOUS PROTEGE « 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *