HMF : AOKA IZAY NY FAMONOAN’OLONA

Tontosa tetsy Antsahamanitra ny tolankandro teo ny hetsika fitondrana am-bavaka ny firenena izay nokarakarain’ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana (HMF). Nitarika ny hetsika ireo mpitandrina ao anatin’ny HMF ahitana ny mpitandrina Randriamrosata Roger, Ramamonjisoa Philibert, Maurice de Dieu. Tazana nanatrika izany ny Pr Raymond Ranjeva, ny Me Rabemananjara Noro, ny Me Razafinjatovo Willy, ny solontenan’ny Ankolafy Zafy Albert izay nahitana ny Pasitera Edouard Tsarahame, ny solontena ny ankolafy Ravalomanana, ny Ct Feno, Cst Lovanantenaina, Cst Satrobory. Maro ihany koa ireo zanak’i dada tonga teny an-toerana nampiseho firaisankina tamin’ny HMF araka ny fanentanana teny ankianja. Ny (Jeremia 22 :3) « izao no lazain’i Jehovah manaova fitsarana sy fahamarinana ianareo, ka afaho amin’ny tanan’ny mpampahory ny olona voaroba….. » Io no soratra masina nentin’ny HMF nakana fampaherezana. Toy ny mahazatra dia nisy ny fanambarana nataon’izy ireo teny an-toerana. Anisan’ny voarakitra ao anatin’izany fanambarana izany ny hafatra ho an’ny vahoaka mijaly sy mahantra.  Aoka hoy ny HMF hatoky marina an’Andriamanitra isika, fa ny saina tsy miovaova dia arovanao amin’ny fiadanana tanteraka. Raha mamely ny tanintsika hoy izy ireo ny fitsaran’Andriamanitra , ka mamela antsika ho babo sy ho resy manoloana ny tsy fahamarinana, ka ny marina indray no toy ny tsy marina ary ny lainga indray no toy ny marina.  Aoka hampaherezina isika vahoaka rehetra hoy izy ireo, izay mahatsiaro mijaly sy fandiranovana ankehitriny mba hitraka sy hifoha amin’ny torimaso fotsy izay mahazo antsika ka tsy sahy hijoro hanavotra ny tanintsika.  Mahatsiaro anareo zanaka sy mpiray tanindrazana any Atsimo izahay hoy ny HMF, ka mivavaka ho anareo rehetra mba hitsaharan’ny fahoriana any Atsimo any, na sivily, na miaramila ianareo. Ankoatra izay dia nisy ny hafatra ho an’ireo manana fahefana. Aoka izay ny fampahoriana ny vahoaka ary matahora an’Andriamanitra. Aoka izay ny fanaovana an’Andriamanitra ho tsy misy, saingy tsy valiana vetivety ny fahotana natao dia hanaram-po amin’ny ratsy? Ka sahy hampahory vahoaka toy izao? Tsy nomen’Andriamanitra ho eo an-tananareo mpitondra sy manana fahefana ary manana basy hoy ny HMF ny ain’olombelona ka aza mamono olona fa tsy ataon’Andriamanitra tsy manantsiny amin’izany akory ianareo. Be izay ràn’olona latsaka teto izay, be izay maty novonina sy natao sorona ho an’ny tombontsoan’olombitsy izay. Tsy anjaranay mpitondra fivavahana  no hitsara hoy izy ireo na iza  na iza fa anajaranao ny mandinika izany. Hiteny ihany izahay  na dia tsy hihaino aza ianareo fa adidinay izany. Mahery noho ny fitaovam-piadiana ny fiaiken-keloka sy ny fifamelana. Eo an-tananareo ny fahefana hanao soa sy hanisy ratsy ny mpira-belona amintsika koa avohay ny any am-ponja, sokafy ny haino aman-jery, atsaharo ny famelana ny harem-pirenena ho robaina, ndeha ho entina am-pahamarinana ny famahana ny olana. Niantso ny mpitondra fivavahana ny HMF mba hijoro handray andraikitra.  Nambaran’izy ireo ihany koa ho an’nympanao politika fa tsy mety ny misabaka, tsy mety ny mitarika hetsika manokana fa andao hatambatra ny hery.  Rehefa tsy hihetsika ary tsy « mideborda » Antsahamanitra hoy ny HMF dia ajanonay ny hetsika. Nanamafy izy ireo fa mbola hanohy ny hetsika tsy ho ela ary ao Antsahamanitra ihany no hanatanterahana izany ary tsy haka fahazoan-dalana izany ka ho hita eo ny fihetsiky ny tomponandraikitra.

30 réflexions sur « HMF : AOKA IZAY NY FAMONOAN’OLONA »

 1. Andriamanitra anie homba anareo rehetra!

  isaorana ireo vahoaka mahery fo marobe tonga nanohana ny antson´ny HMF, ary indrindra ireo mpitondra fivavahana izay nitondra fampaherezana sy anatra ary nitondra ny mesazy , nanao tsipy teny ho aníreo mpitondra.

  dingana lehibe ary tena ilaina no vitanareo tompoko, dia isaorana ianareo, ary mahereza daholo fa mbola ao anatin´ny tolona isika!

  Madagasikara an´Andriamanitra izay no tanjona !

 2. Aoka izay ny famonoana olona ?

  Aoka aloha hono ampijaly ny madinika sy hampijaly kely ny Mpianatra e !
  Tamin’ny Herintaona efa ANNEE BLANCHE, tsy aleony ve ANNEE ROUGE mba ho vendrana kokoa ny ankizy ??? Sitrany mba lasa DiJi.

 3. Eny amin’ny kianjan’ny 13 Mai, ary indrindra ilay nolazaina fa Kianjan’ny Démocratie ê !
  Izay no ahafantarana fa malalaka ny fanehoan-kevitra !
  Amin’izay koa mba ho hitan’ilay iraky ny Amnesty International fa efa misy fiovàna, na dia mbola eo aza ny fanenjehana samihafa ataon’ireto miaramila tsy mamokatra ireto !

  Madagascar an’ny vahoaka malagasy ; tsy ho anjakàn’ny vahiny sy ho azy ry misajaona â !

  Dia ny mbola eto ihany. Iza no mba afaka manazàva kely ahy fa somary tsy takatro izay voalàza, asa resaka Soratra Masina ve ?

  L15-16
  « Aoka hoy ny HMF hatoky marina an’Andriamanitra isika, fa ny saina tsy miovaova dia arovanao amin’ny fiadànana tanteraka ».
  L16-17
  « Raha mamely ny tanintsika hoy izy ireo ny fitsaran’Andriamanitra, ka mamela antsika ho babo sy ho resy manoloana ny tsy fahamarinana, ka ny marina indray no toy ny tsy marina ary ny lainga indray no toy ny marina ».

  Ilay voalohany angamba hoe : …tsy miovaova dia ho arovany amin’ny fiadanana….
  Ny faharoa dia tsy azoko, ka mba omeo sopapa ô !

 4. Mangala lesy jiro a!!mazava io fa aiza ary ianao izany???raha ho hazavaiko
  an’ialah mantsy io dia izaho indray no ahazo eto fa aleoko tsy miteny.
  nefa raha tianao dia hazavaiko tsara ny marina fa ………aleo tsy lazaina kah!nareo mandreraka be raha vao resaka fivavahana.
  avelao any.

  Ny ahy indray ny notsongoiko tao ary efa nendrasana efa ela dia ilay hoe:
  « TSY METY NY MITARIK HETSIKA MANOKANA FA ANDAO HATAMBATRA NY HERY »
  efa ela no niandrasako io fahatongavan-tsaina io ary dia asa raha mba hisy hanaraka fa io dia io mihintsy no hery ahafahana
  MANOHITRA IRETO JIOLAHY TSY MATAHOTRA AN’ANDRIAMANITRA IRETO.HO TANTERAKA ANIE IZANY!!ka ilay olona
  tompon’andraikitra tokony hampitana io teny io mihintsy no tsy teny koa asa raha mba ho tonga any ampoto-tsofin’izy ireo io
  hafatra io????

 5. KM!

  mitovy hevitra amin-dranavalona aho, sarotra ny manazava aminao ny resaka fivavahana, fa hazavaiko ny tiako ho lazaina fa aza ataonao manafitohina.

  « Madagasikara an´Andriamanitra no tanjona ».

  raha fomba tsotra hanazavana azy, dia  » Madagasikara tsy hanjakan´ny devoly no tanjona » Impiry isika eto miresaka fa manjaka ny devoly ary teny hita fa ny devoly no mitantana ny firenena, hita taratra amin´ny fomba maro izany na dia io fanaovana sorona hatry ny voalohany sy vono olona lava io.

  fomba fitenintsika koa ilay hoe. « masina ny tanindrazana », ny zavatra masina dia avy amin´Andriamanitra, misy asan´Aandriamanitra ao, voaksik´Andriamanitra. olona matahotra an´Andriamanitra no mitondra ary eo ambany fiarovan´ny avo ny firenena, mba tsy hivarina ankady ary tsy viravirai´ny devoly tahaka ny misy ankehitriy.

  KM! tsy misy ifandraisany amin´ilay tolona tiano lazaina hoe, tolona miaraka amin´ny  » action » fa tsy lany andro amin´ny vavaka hoy ianao.

  Tanjona hoy aho: firenena vaona, olom-banona, izany hoe. eo ambany fiarovan´Andriamanitra.

  Lehibe ny Asan´andriamanitra, mahagaga ny fiasany, ary tsy azo ato ambanin-javatra,

  Asa aloha na hatraiza ny finoanareo ilay andriamanitra, fa izaho tena mino lalina ny fisiany sy fiasana . maninoa ary moa ianao no mino azy raha toa ka tsy matoky ny asa vitany sy ny fiasany,

  Fa ny zava-misy anie Km, tsy sahy manao revolution ny mlagasy fa isika malagasy  » matahotra ny ho faty  » ka fantatra fa raha manao revolution eo, tsy maintsy resaka rá mandrika aloha, ka izay mahatonga ny anakamraoany tsy sahy hitarika na haniraka ny havany hanao revolution izany , fa samy tsy te ho faty, ny hatezerana sy fahaleovany an-dry rajoelina sy ny forongony teny misy ary mijaly ny vahokalmfa matahotra ny ho faty.

  ohatra fotsiny no omeko anao eto. Na iano KM io anie , afaka mody antanindrazana ary ianao mihitsy no mitarika ny  » revolution  » hanavotana ny taindrazana, azonao hatao izany , maka congé dia mitarika ny tolom-bahoka,

  mora ny maporisika fa ny miditra mitarika mivantana vitsy no sahy izany.

  amiko, tahaka ianao mitolona eto amin´ny forum eto, tolona io ataonao manoratra io , miady ,manoro hevitra, aray efa ho 4 taona iano nitolona teto amin´ny forum, azoko atao koa ny milaza aminao hoe.  » aoka izay ny resabe eto amin´ny forum, aoka izay ny blá bla bla ,fa alefaso ny hetsim-bahoaka fa izay ssa no lalana haingana hivoahana ny krizy.

  dia tahak izay koa ireo olona mivavaka ho an´ny krizy sy tanindrazana, te hitraotra zareo, fa noho ny tahotra, dia ny fahatokisana an´Andriamanitra sy fangatahana amin´Andriamanitra amin´na alalan´ny vavaka sisa no ataony. matoy izy ireo fa Andriamanitra manampy.

  ka aoka re ry KM ! tsy ho be fanakianana ,fa samy manana ny fiheverany sy finoana ary izay fantany fa mety ny olona, ireo olona tsy mihetsika ireo samy matahotra , fantatr´izy ireo fa ny hetsim-bahoaka no tokony atao fa ny hery entiny hanao izany tsy ampy fa ny fahavalo manana basy mahery vaika ay matanjaka noho ireo fitaovam-piadiana ampiasainy. Andriamanitra sisa fanatenana ,tsy misy sahy ho faty,

  tahaka antsika eto amin´ny Forum, tokony hajanona koa izany ny fanaovana bla bla bla eto fa tonga dia lasa isika mandeha mitarika hetsikam-bahoaka ,fa tsy mamokatra ny fanoratana sy fiadin-kevitra eto foana.
  amiko ny ady tsy ambany fiarovan´Andriamanitra ho zava-poana,

  Amin´ny maha malagasy ahy, notezaina tamin´ny finoana sy fatahorana an´Andriamanitra no hanoratako eto , Ary tahak ireo olona marobe mivavaka ho an´ny Tanindrazana ireo aho, ary anisany nahita ny herin´ny fivavahana tamin´ny tolona natao ny 2002 ,izay nentina am-bavaka isan´andro, ary tena nahitana zava-mahagaga marobe tokoa, fa raha noheverina fa tena natanjaka ny fahavalom-bahoaka ry Ratsiraka sy ny forongony dia nilavo lefona ho azy, ( hamaly indray izao i Bogor mamaky ity fa tsy tantiny mihitsy io resaka 2002 nahavoasesintany azy io ).
  ka avelao izay hivavaka ,hivavaka, fa izay no fantany fa mety , moa raha misy sahy hitari-tolom-bahoaka, na iray amintsika eto amin´ny forum aza , dia arahaba soa ,arahaba tsara. mety ho betsaka ihany koa ny hanohana azy.

  Madagasikara tsy ho an´ny devoly, tsy hanjakan´ny devoly no tanjona.

 6. Mahakely finoana raha ny zavamisy no jerena sy arahana an!!
  fa tsy efa an’Andriamanitra angaha io izay natolotry ny Malagasy
  ho eo ambany fitantanan’i Jesoa t@ andron’i Ranavalona faha ||,( ny ahy io ilay faha ||| mantsy io
  ho entiko anarana io)??ny tiako ahatongavana dia mametra-panontaniana ihany aho hoe: tena
  foin’Andriamanitra ho hanjakazakan’i devoly toy izao ve ny tanimasiny e??mampalahelo mantsy
  ilay izy e!!enga anie ka ho famaizana sy fananarana ihany izao zava-mitranga izao fa tsy ho
  mandrakizay fa angamba dia ho VERY IZAY HASINA e!!ilay SOATOAVINA sy FAHASOAVANA
  izay nomen’Andriamanitra ny Gasy.Tena tsy maintsy hialaina mihintsy ilay VAVAKA ry zareo a!!

 7. Tsy misy jiro toy ny any New-York ranavalona, matoa mba mangataka â !

  L. alao vao maraina !!!
  « Tena tsy maintsy hialàna mihintsy ilay vavary ry zareo a », sa
  « Tena tsy maintsy hilaina mihintsy ilay vavaka ry zareo a », sa
  « Tena tsy maintsy hial’aina mihintsy ilay vavaka ry zareo a » !

  Inona no marina ? Mbola hiverenako kely ny an’i Misajaona, io mantsy no tena atao hoe « Faniriana masina » na « voeu pieu » hoy ny TENY BAIKO ! koa mba handefa hira namelan-kafatra kely aloha !

 8. Ho anao ry Misajaona,

  Betsaka, ary mitovy ny eritreritra, fa….

  Tsy fanakiana ny ahy, fa famerenana ho an’ny tsirairay hoe, inona marina no tokony tanjona tratrarina !
  Tany tsy ho anjakàn’ny devoly, na hoe TENA anjakàn’ny Tenin’Andriamanitra izany dia « Faniriana Masina » hoy aho etsy ambony !
  Faniriana toy ny faniriana rehetra, saingy indrisy TSY HO TANTERAKA NA HOVIANA NA HOVIANA IZANY, satria tsy maintsy misy foana ny olona ratsy loha !
  Toy ny olombelona ihany io ; raha mbola mihaina eto an-tany ny zanak’olombelona dia tsy maintsy mbola hiaràn’ny aretina !
  Ny fanasitrànana dia tsy ho vitan’ny vavaka fotsiny, toy ny fanaon’ireo izay mbola miantehatra fotsiny amin’ny mpimasy, mpanao « fanafody gasy » na koa ireny antsoin’ny sasany hoe « chaman » ireny !
  Efa misy ny fomba fitsaboina maoderna, ary mahavit’azy !

  Raha tsy ampiarina INTSONY NY LALÀNA ao amin’ny Firenena iray, dia herim-po very maina ny zavatra rehetra !

  Misy voalazanao iray, azo hiverenana ho dinihana eto.

  Hoy ianao : « Tsy sahy manao révolution ny malagasy, FA ISIKA MALAGASY MATAHOTRA NY HO FATY » !
  Ny ambin’ny resakao moa dia mifandray amin’io, ka tsy mila averina eto daholo.

  Fa maninona moa no matahotra ny ho faty raha tena kristianina, sy mino an’Andriamanitra marina ny ANKABEAZAN’NY MALAGASY ? Tsy Andriamanitra ve no mitantana ny zava-drehetra, na rano be mangenieny arak’ilay hira ao anaty Fihiràna aza, ny dia ?

  Tsy paolemika na fanenjehana an’izay mivavaka io voasoratr’io !

  Izao manjary misy pasitera, any am-piangonana indray no SAHY MANAO PRAOPAGANDY, MIARO NY MPANONGAM-PANJAKÀNA !

  Efa « mba nanoro hevitra » teto ihany aho vao tsy ela. Ny tokony ataon’ireo Mpitondra vivavahana MAHATSIARO TENA ireo, dia manao pétition RY ZAREO NA KATÔLIKA, PRAOPESTÀ, ADVANTISTA, ANGLIKÀNA, NA SILAMO ETS…, dia alefan-dry zareo any amin’i Ban Ki Moon sy ny UE, UA, ets… ary manazàva sy milàza fa eken’ny vahoaka ny zava-miseho nandritr’izay telo taona sy tapany mahery izay, ary tsy afa-mihetsika izy noho ny tahotra !

  Hisy akony sy vokany kokoa izany, noho ny vavaka (izay tsy misy tena maha ratsy azy toy ny fomban-drazana) ataon-dry zareo isan’andro !

  Izany eo ihany, fa misy antso natao sy fivoriana izay karakarain’ireo teraka avy any atsimo-andrefana rahampitso amin’ny 3 folak’andro ka atramin’ny 7 ora hariva, ao Vincennes !
  Efa nivoaka any ho any angamba ny adiresy fa dia ho entiko eto rehefa avy eo fa tsy tadidiko loatra !

  Miantso ny tia-tanindrazana rehetra !

  Momban’ilay hoe mitarika any an-toerana ? Hitako betsaka sy hilaina kokoa ny atao sy vita (tsy ato ihany), noho izany iray volana izany !

 9. Maika moatra ny manoratra dia adino ny « TSY » !

  « TSY EKEN’NY VAHOAKA NY ZAVA-NISEHO SY MBOLA HIAINAN’NY VAHOAKA.. » ! Sady manitsy no manome hevitra ihany !

  Toerana hivoriana rahampitso

  12, rue Monmory
  94300 VINCENNES
  RER A
  15h -19h

 10. Ka ialah anie manao safo-be mantsina fotsiny e!!
  hafangaronao daholo ny akoho sy ny vorona, indraindray an!
  io fa tsy mahavita n’inona indray aho fa hilaozako mihaino hira ry dà.
  Kiriko be koa aho maheno ity lazainao fa  » manao prôpagandy any ampiangonana ho n’i foza ny
  pasitera, tena izany no efa nivarotra ny fanahiny @ DEVOLY ry Kintana!

 11. Mazotoa e!!!dia tongava maro!!avoty ny tanindrazana fa
  baroin’i tsy mataho-tody fotsiny.
  fa misy inona oah ao @ Gtt.org ry zareo fa tena tsy harako sady tena malahelo aho e????
  mba hilazao vao2 moa e!!tsy manninona fa samy manao izay mahafalifaly ny fony fa mba
  tiako ho fantatra fotsiny mba HAMPIONONA ny FOKO kely maratra eeeeeeeeeeeeeee

 12. Tsy misy safo-be mantsina ary vorona sy akoho ary gisa mifangaro izany mihintsy eo ê !

  Efa lazaina fa ny vavaka dia azo atao, any an-trano sy any am-paingonana, ary tsindraindray eny Antsahamanitra, tsy olana ! Fa tsy ny vavaka mihintsy no hanaisotra an’ilay donjona eo, na hampiova hevitra an’ireo tsy mataho-tody ireo !!

  Fandanian’andro na fampiesonana mihintsy aza, indraindray !!

  4 ans de prière, pour quels résultats ? Vokatry ny vavaka ve ireny famonoan’olona any atsimo sy erak’i Madagascar ireny ???
  Sitrak’Andriamanitra ve ireny satria izy no mandahatra ny zava-drehetra ???

  Takio ny fahamarinana, ny rariny sy ny hintsiny, ny fampiarana ny Lalàna velona rehetra ; saziana ihany koa izay meloka, dia hilamina ny tany sy ny fanjakàna !

  Tsy bonobos ny vahoaka malagasy !

 13. Ny GTT no mikarakara an’io Fihaonana rahampitso io, ary araky ny re, dia hiezaka handray anjara amin’ny antso an-tarobia ny CST Ramatoa NAIKA Eliane sy Ingahy Manoela !

  Tongàva, mba manaova hezaka !

 14. Marina daholo izay fiheverantsika eto ry rahalahy sy ranabavy isany a!

  marina tokoa fa mila revolution, ary na mivavaka anie ny olona ry KM ! tena mbola manjaka ao anaty ny fitiavan-tena, vitsy no tena miaina lalina ao anatin´ny didin´Andriamnitra sy izay voasoratry ny soratra masina.  » Raha maty aho matesa rahavako  » mbola ao koa io.

  ka na mivavavaka aza eo ihany hoy aho ny fitiavan-tea ka marina raha matahotra ny ho faty,araka ny voalazako.

  Ny hanongana an-dRajoelina hoy ianao, marina izay fa eo koa ny tokony hihetsika ,hanakanana ireto orinasa vahiny te hanjaka sy hitsentsitra ny harem-pirenene ary ireo firenena sy olom-bitsy mahazo tombon-tsoa amin´ny harem-pirenena Malagasy. ireo no tena fahavalo ary tokony hitadiavana hevitra hankanana azy, miampy ny fanonganana an-Drajoelina laharam-pahamehana.

  dia avelao izay mivavaka aloha hivavaka , fa ilaintsika ihany koa ny fitrotroana amin´ny ara-panahy.

  Izay dia mahereza daholo izy , fa mbola lava ny tolona na dia betsaka ny milaza ,fa kely sisa .
  Tsy ho hisy ny firenena hajakan´andriamanitra 100% Km! fa ilay mahazo ny firenentsika izao tena tsy izy intsony, potika ny fiainana sy fisainana amin´ny lafiny rehetra ,
  hany ka mampanontany hoe: Efa tanin´ny devoly ve ity tanyity sa mbola misy an´Andriamanitra ihany ,fanontanina ihany anefa io raha mieritreritra ny fahavoazana mahazo ny vahoaka sy ny firenena. Misy aza ianareo namana eto , manontany ihany koa, hoe. dia voaozona ve isika, sa voakapok´Andriamanitra , no dia sendra izao zavatra mahazo izao. nefa ny tena marina mety araka ny voalazan´i KM tokoa angaha hoe. variana miondrika mivavaka ,fa tsy mahita ny tena ady ? Ny tena ady ,ady aminíreo mpangalatra ny harentsika, s ireo mpitondra mpangalatra fahefana sy harem-bahoaka ireo.

  bonne journée daholo aloha.

 15. Izay angamba vao hitanao fa mitovy ny longueur d’ondes ry misajaona !

  Izaho hoy aho hatry ny ela, dia olona mivavaka, ary miray fiangonana amin’ny Filoha Ravalomanana ! Fantatro tsara ny momban’ny Filoha, Fiangonana Trano vato Faravohitra !
  Raha miteny aho hoe, aza dia variana amin’ny Fivavahana, misy antony !

  Vao omaly hariva izahay nanam-bahiny, ary tsy nampoizina fa dia nivaky hoe mijaly ny vahoaka, henjana ny mahazo ny malagasy ary mbola tsy nisy zava-doza toy izao !

  Asa, nanantena inona angaha ? Tsy tohizako fa maha menatra !

  Ratsimilaho, efa narosoko teto io, ary tokony tsy izy irery fa ny rehetra koa ! Ny HRW-France koa, dia tokony androatan’ny REHETRA !

 16. KM! Tsara averimberinao angamba hoe tokony manoratra ny olona fa raha taratasy roa na telo ataoko fa tsy ampy.Efa nanoratra tany amin’ny HRW-France ny tenanay. Izaho akory tsy manao hoe isaky ny manoratra any amin’ireny organisations isika dia tsy maintsy lazaina eto fa ataoko fa mampanentana ny fo ny mahalala hoe misy olona manao zavatra any.Araky ny tenin’ny sasany hoe tsy ampy fontsiny raha miresaka eto isika fa mila arahina asa koa ilay izy.Ahoana ny hevitrareo rehetra?

 17. Hiresaka an’ilay izy aho Ratsimilaho, satria nentinao eto ilay resaka â !
  Anjaran’ny tsirairay, ny manentana sy mamporisika koa ireo namana sy HAVANA MBA HO TONGA SAINA, HANAO IZAY TOKONY ATAO ! Tsy tokony hisy atahorana izany, rehefa tsy mamporisika sy manosika ny olona hanao zavatra tsy azo atao !

  Mampahafantatra sy milaza ny zavatra tsy tokony ekena sy tsy mety, no atao !

  Ary système pyramidal ny ady eo !

  Averiko eto ihany koa fa ho tonga any an-toerana ny irakin’ny Amnesty International rahampitso ; tsy manakana ny rehetra izany hanoratra an’ity olona ity, sy hitantara ny zava-misy izay modian’ny sasany tsy fantatra !

  sophie.rosenberg at amnesty.org

  Tsy ilay domelina mihintsy no hitondra an’ilay rangaha hijery ny ratsy rehetra nataony !

  Aza fady amin’ny rehetra, fa tsy izy mihintsy no hiteny hoe misy T.. ny silipiko !

 18. vavaka laroin,ny sira politika,mitampoka fitiavan-tena ary misy sakay mpandainga,fonosin,ny fitiavam-bola sy fiatsaram-belatsihy;lalaovin,ny mpisoloky ny anaran,andriamanitra!

 19. Soa fa niteny ianao Ratsimilaho fa izay no tsy hilazako ilay zavatra
  nolazaintsika farany teto iny, nisy zavaniseho mantsy dia tapa-kevitra
  koa aho fa tsy hilaza eto intsony izay zavatra tokony hatao, tsy haiko ilay izy na naninona fa nisy zava-nisy.
  ary zavatra tsy nampoizina mihintsy fa tsy hatao malhakivy ilay izy.Zavatra tena tsy noeritreretiko mihintsy.

 20. Fa maninona no tsy lazaina ny tokony atao ry ranavalona â ?
  Misy zavatra hitanao anie, mety tsy ho hitan’ny rehetra ê !

  Hitako tany ho any hoe nilaza an’izao i Ghandi : « Si tu vois un problème et que tu ne fais rien, tu fais partie du problème » !

  http://www.hrw.org/fr/africa

  Mba aiza sy fantatry ny olona ve i Madagascar ?

 21. Marina ny an’i Ratsimilaho, fa…..
  Il y a secret et secret ! Fa raha zavatra tena manahirana, tsy maninona !
  Ianao no mahafantatra ranavalona â ! Ny vokatr’izay atao, tsy voatery anaovana tatitra eto, fa rehefa manao zavatra, dia efa tsara izay ! Ny fanetsiketsehana ny namana sy ny mpitolona rehetra, dia efa zava-dehibe !

 22. ANDRIAMANITRA NO TOMPON’NY TOLONA KA HO RERAKA EO ISIKA RAHA TOA KA MIANTEHITRA AMIN’NY HERIN’NY TENANTSIKA SY MAHATOKY OLOM-BELONA SATRIA RAHA NY TOLONA NATAOKO NO HOTANTARAIKO AMINAREO DIA METY HONENA IHANY IANAREO SATRIA NIERITRERITRA NY TENAKO HOE TOLONA HO AN’NY TANINDRAZANA DIA NIVAROTRA TRANO,NIARITRA LAKRIMOZENA,TSY NIRAHARAHA NY TENIM-MPIANAKAVIANA,TSY NIRAHARAHA FAHASALAMANA,NAMOY NY ASA NOHO NY FITIAVANA TOLONA, SAIKA NIDITRA HOPITALY, EFA TANY AM-PONJA,LANY VOLA,ARY NANADINO INDRAINDRAY NY FISIAN’NY VADY AMAN-JANAKA,TSY NATAHOTRA BASY ARY EFA IM-BETSAKA SAIKA MATY,NY TOMBONY AZOKO DIA NY NANAMPIAKO IREO MPIARA MITOLONA AMIKO IZAY TSY MBA NANANA NA DIA FRAIS AZA KANEFA TENA MITOLONA MIARAKA AMIKO,MPITARIKA KOA NY TENAKO ARY AZO LAZAINA FA TENA LOHANY MIHITSY,BETSAKA NY NAHAZO VOLA,SEZA,NANAO TOHATRA FIANKARANA ,ARY BETSAKA KOA NY RELATION RAHA POLITIKA NO RESAHANA KANEFA TSY NISY NA DIA IRAY AZA NAHATSAPA IZANY FAHANGIRIFIRIKO IZANY FA ANDRIAMANITRA IRERY IHANY NO SISA AZOKO NIANTORAHANA REHEFA TROTRAKA AHO FA TSY NY OLONA ARY NY ZAVA MITRANGA REHETRA NA DIA IZAY HEVERIN-TSIKA HO RATSY INDRINDRA AZA DIA IZY TOMPO NO MANDAHATRA IZANY,AOKA TSY HAMONO TENA ISIKA FA AFA MIHITSY NY FIHEVITR’ANDRIAMANITRA AN’ITY MADAGASIKARA MALALANTSIKA ITY,RAHA TIANY APETRAKA EO NY OLONA IRIN-TSIKA DIA TSY MAINTSY TAFAPETRAKA EO,IZY IHANY NO MAHALALA IZANY FA NY ANTSIKA FANIRINA FOTSINY IHANY,AZA MAMONO TENA INTSONY FA SAO VOA OHATR’AHY VAO HANENINA NY HAFA NO MAHAZO SEZA SY VOLA NEFA TSY NITOLONA AKORY,EFA TENA VOA MAFY NY TENAKO MATOA MAHASAHY MITENY IZANY KANEFA IZAHO TSY MANAKANA IZAY MBOLA MAZOTO MITOLONA HO AN’NY TANINDRAZANA AKORY A! AFAKA MIFAMPIRESAKA ISIKA FA NY TENAKO IZAO EFA DOMAINE HAFA MIHITSY FA SAINGY MANARAKA RAHARAHAM-PIRENENA NA DIA IZANY AZA,RAHA MISY VONONA NY HIFANAMPY AMIKO DIA RAISIKO AN-TANANDROA,MISAOTRA MIALOHA:

  matita.mpitolona@gmail.com

 23. Matita! Koa efa eto ihany isika dia misy fanontaniana manitikitika ny saiko :Inona avy no ataonao hoe:mitolona? Oviana ary taiza ianao no nitolona?

 24. Ratsimilaho, nitolona ho an’ny Filoha Ravalomanana ny tenako raha ny marimarina kokoa ary izaho mihitsy no anisany nitarika ny hetsika fanoherana ny fanonganam-mpanjakana kanefa ny fihevitr’Andriamanitra tsy fihevitr’olombelona,matoa Atoa Andry Rajoelina mbola eo ary Mbola tsy tafody ny filoha Ravalomanana dia misy programan’Andriamanitra eo, tokony hanaiky izany isika fa raha tian’Andriamanitra esorina eo anie io na rahampitso ary io dia efa miala eo fa ny miaramila tsy mahery noho Andriamanitra,ny hafatra tiako hampitaina dia ny hoe tokony efa hiaina amin’ny resaka spirituel amin’izay ny malagasy dia afaka mahafantatra ny réalité izay tian’Andriamanitra ambara,misy teny ao anaty Baiboly izay mety ho sarotra ny handray azy,TIAVA NY FAHAVALONAREO ity madagasikara ity dia tsy tian’Andriamanitra ho potika toy ny any amin’ny tany arabo ka mbola sarotra ny hieritreretana hoe tsy hiavana ny Malagasy,ny fitiavan-tena no tokony hiala fa mety ho lasa lavitra ange ity Madagasikara ity raha Atoa Rajoelina sy ny Filoha Ravalomanana no mihavana e! ataovy anie ny analyse e,olona samy manana conviction ireo ary tia fifaninana,ny iray mbola tanora, ny iray kosa efa manana traik’efa maro: ny tokony ataon’izy roalahy fotsiny dia mifidy tsara izay olona hiara hiasa aminy fa raha mbola misy dinosaure politika toa an-dry ratsirahonana, manandafy, alain ramaroson ….sns, dia ho potika foana ity firenena ity,izay no azoko ambara fa anjaran-tsika no mieritreritra: misaotra mialoha
  matita.mpitolona@gmail.com

 25. Tsy mandà ny teninao aho Matita fa sao dia tian’Andriamanitra atao fitaovana isika mba handalina sy hamakafaka kokoa izao tranga izao ary koa angamba hamaha ny olana mba tsy hisehoan’izao intsony any aoriana any.Izany hoe mba tsy hisian’ny fifandrafiana intsony ary indrindra mba tsy hanao ny vola ho Andriamanitra.Asa aloha fa fanontaniana ihany ny ahy indrindra fa rehefa mahita ireo lahatsoratra napetrak’i Rajoelina sy Dolin Rasolosoa ao amin’ny takelaka  » Marc Ravalomanana:fanapotehana an’i Madagasikara no misy eto »

 26. Izao ny fandehany ry Kintana sy Ratsimilaho a!!
  mino aho fa tsy tonga tany @’ilay olona ho andefasana azy akotry ilay
  hafatra nampanaovin’i akama ahy teto iny fa teny ampanidinana dia ………….
  Ny nampalahelo ahy t’lilay izy fotsiny dia resaka tsotra tsy nisy fanaratsiana na inona no nalefakko araka iny efa
  voasotra teto iny nefa dia tsy haiko naninona loatra ???nefa sy olana!!!
  Dia izay ilay izy.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *