LERIVA MANAHIRANA : MILA MAHERY ISIKA

Ny fampandrosoana nentin’ny FAT teto hoy ny Cst Leriva Manahirana avy Brickaville, teny amin’ny Magro Behoririka androany dia maizina tsy misy jiro ny Tanana. Ny fanapotehana ny Sirama izay nikatona nefa nampiasa mpiasa maro. Hatramin’izay naha tany ny tany hoy izy dia tsy nisy mpangalatra mandeha amin’ny ara-dalàna nefa izao misy izany. Noho izany hoy ity olom-boatendry ity dia tsy maintsy mijery izany izahay, miara-ory amin’izy ireo, ka afaka mampahery ny vahoaka any ambanivohitra any. Ny teny izay entiko ampaherezana anareo hoy ity olom-boatendry avy any Brickaville ity dia ny voasoratra ao amin’ny bokin’ny Daniela ary misy tantara toy izao. “Nirahan’Andriamanitra ny anjely hitondra am-bavaka eto ambonin’ny tany. Avy eo hoy izy, dia nisy ny sakantsakana nataon’ny devoly tsy ahatongavany ety an-tany. Ny mpanompon’Andriamanitra kosa anefa dia tsy nitsahatra nivavaka tety ambonin’ny tany ary tamin’izay no tratran’ny anjely izy. Soa ihany fa tsy nitsahatra nivavaka fa tonga soa aman-tsara tety”. Ny takiana amintsika hoy Leriva Manahirana dia mila vahoaka tsy mitsahatra mivavaka isika. Valim-bavaka andrasantsika hoy izy dia ny fiverenan’ny filoha Ravalomanana Marc eto hitondra ny firenena. Ny tahaka izany anefa dia tsy mahafaly ny fahavalo. Hoy ny soratra masina hoy izy hoe:” amin’ny faharetanareo no hisian’ny ainareo” Tsy miantsy tonga eto ny filoha Ravalomanana Marc, ka noho izany mahereza isika fa tsy maintsy tonga ny valim-bavaka nataontsika. Mila mihavana ihany koa iska na ato anatiny na any ivelany fa tsy variana mifanenjika fotsiny. Nanafatra ny vahoaka ihany koa ny tenany , aza miraharaha izay vavam-bahoaka any hoy Leriva fa tolona iarahantsika ity.  Nambarany fa mila mahery isika ary izay 08 novambra izay dia tsy izany no zavamisy fa Andriamanitra no mandamina ny zavatra rehetra. Izaho hoy ity olomboantendry avy any Brickaville ity dia miteny aminareo hoe;:raha sanatria ka tsy tafody ny filoha Ravalomanana Marc dia izy ihany no milaza aminareo izany. Nanentana ny vahoaka ho tonga maro eny an-kianja ny tenany amin’ny fanatevenana ny tolona.

27 réflexions sur « LERIVA MANAHIRANA : MILA MAHERY ISIKA »

 1. Fa misy inona sa hisy inona ilay 8 Nov fa tena tsy harako izay mba
  mahalala????
  POTIKA e! POTEHINA MIHINTSY fa leom-piadanana ny GASY!!izao no tadiavin’i renikely eeeeeeeeee

 2. Ranavalona !. raha atao ny kaotin´andro dia manomboka ny 8 novambra mikaoty ka hatramin´ny 8 Mai datin´ny fifidianana ,dia enim-bolana izany. Ka tokony 8 novambra izany ny Filoha Ravalomanana tokony efa mametraka taratásy filatsahana, moa ny Bitro sy ireo kandidá eo amin´ny fitondrana tokony hametraka fialana ihany koa, ary mametraka taratrasy filatsahany ,raha azoko dia izay aloha.

 3. La date du 8 mai 2013 a été fixée par les services des Nations et la ceni malgache..
  c’est une qui a été proposée pour le premier tour des élections présidentielles..Oui proposée mais pas fixe ou inamovible car la composition de la ceni ne répond pas aux critères de démocratie éxigées par Tous.. Et à partir de cette date du 08 mai 2013 nombreux sont ceux qui extrapolent que et calculent que six mois avant le 8 mai 2013 ; le Ptésident de la République RAVALOMANANA MARC doit rentrer au Pays !
  S’il ne rentre pas avant l 8 novembre 2012 , il ne peut pas déposer sa candidature..!
  Xeulement , d’où sort ce delai , sur quel texte cnstitutionnel s’appuie cette éxigence…
  Les auteurs d coup d’état ont commis un acte anticonstitutionnel , pendable , qui doit être poursuivi en justice..
  Ils ont pris le pouvoir et comment ce pouvoir insurectionnel , illégal peut-il élaborer une constitution  » constitutionnelle « ..

  La ceni mise en place de façon assymétrique , ne respectant pas l’esprit et la lettre de la feuille de route qui éxige la consensualité , la non exclusivité et la neutralité
  doit être nulle et non avenue , ne doit pas être reconnue d’utilité nationale , car justement elle ne représente pas la Nation plurielle et unie dans le retour de la reconnaissance internationale de la constitutionnalité retrouvée !
  Cette date du 08 mai 2013 n’est ni acceptable ni définitive !

 4. Ahitsikokely fotsiny oe, io ilay 6 volana fetr’andron’izay te hirotsaka ho fidiana, fa tsy maintsy efa mipetraka eto an-toerana izay ho kandida, fa mbola tsy fotoana resaka fametrahana taratasy akory ka

 5. Paison’i nadia io ry Hi hi â !

  Ny Filoha Ravalomanana mahazo milatsaka ho fidiana, na inona na inona zava-mitranga ! I deba no toa ho tonga rahampitso !

  Tsiahy kely fotsiny !

 6. Samy nandre sy nahita angamba ? Efa nanome toky ny rehetra ( ONU, UE ary indrindra ny frantsay izay nanohan’azy ), ilay domelina hatry ny ela fa tsy hilatsaka, ARY KOA MOA FA TSY MAHAZO MILATSAKA ARAKY NY ACCORDS DE COTONOU izay iraisan’ny Fikambanambe-n’ny afrikana sy malagasy !

  Passage 1.38 ary indrindra 1.55 : Nous n’avons pas besoin de quoi hono ????????

  Inona anefa no nataony nandritry ny fotoana nipetrahany tany ?

 7. BANQUE MONDIALE: dans un communiqué, la Banque mondiale rappelle que son mandat exclut toute considération politique ou partisane dans l’exercice de ses activités. Par conséquent, et contrairement à ce qui a été rapporté dans certains articles de presse, elle ne peut contribuer au financement d’élections à Madagascar. – 06/11/12
  19h30
  Sahirana tokoa ny Malagasy indrindra fa any Atsimo. Mampahonena!

 8. Izao no mahafinaritra ny foza sy mahadiavolana ny fony koa atao ahoana e!!

  Fa hilatsaka angah i Deba ry Kintana????dia ahoana ilay maso???efa nahiratra???hay moa hiady toerana
  ho an’i Sofie izy,azafady fa hadinoko ry zareo a!!

 9. ranavalona, efa hoe mahazo milatsaka daholo izay te-hilatsaka ho fidiana ; i domelina ihany no tsy mahazo, ary efa nanao fanambaràna, izay noresahin’io mena sofina mba mizesta miteny gasy io !

  Voafidy ho Filoha indray i Obama, ary manana efa-taona indray ! Miarahab’ azy ny tenako !

  Ny antsika efa ho efa-taona no teo ilay filou. Ary asa, rahoviana vao ho tonga saina ny vahoaka ?

 10. Namoaka fanambaràna indray i Sarla (ao amin’ny Tananews) !

  Mazava dia mazava ny fanamelohana nataony, ary niaiky ihany koa ny tenany fa meloka, ary vonona hizaka ny vokatry ny zavatra ratsy nataony !

  Ary isika malagasy na « mpanao pôlitika » na tsia, manoloana ny zava-misy, ny fahoriana mianjady amin’ny mpiray tanin-drazana sy ny hoavin’io Firenena malagasy io izay ho maizina tanteraka atsy ho atsy, HITAZANA SY HIPETRAKA FOTSINY VE ??

  Aza adino, fa ny tsy fihetsehanao ry malagasy no tena maha tomponandraikitra anao, amin’izay zava-miseho !

  Tsy ireo mpanongana ihany no tompon’andraikitra, fa ireo mitazana fotsiny ihany koa !
  Ataovy izay kely na goavana, mba mety ho vitanao fa aza dia tia tena !!

  Afaka mampiova zavatra ny fiovan’ny toe-tsaina !

  http://youtu.be/YMyBGtGZi1w

 11. « Let’s go change the world » hoy ry Obama, ary mbola teny filamatra izany any aminy !

  Isika mba rahoviana no hitsangana, haneho ny tsy fankasitrahana an’izao fantsakitsahana ny zoan’ny malagasy izao ??

 12. Koa maninona ialah no tsy milatsaka koa ry Kintana???
  alefa !tohanako mafy!!mila olona be mokony ( @ marina an!)ohatra nao Dago
  handaka ireto renikely!!izaho mihintsy no handany anao » 1er tours dė vita » dia avy eo dada mody MORAMORA
  fa haiko ianao fa tsy ho sarotiny ny@’izany satria tsy seza no tadiavinao fa ilay FAHAFAHANA ho an’i Gasikara
  .Tena @ foko manontolo no hilazako io ry dà!!raha azo hatao!!!

 13. Ialahy irery ve no mba hanohana ?
  Mahafinaritra aloha mieritreritra hoe mety misy hanohana any ho any, rahatoa ka mba sendra lavo, na daozidaozy iny ka tena ..! Fa mbola tsy sendra an’izany anefa !

 14. Ka miheritreritra ireto olna hilatsaka aho fa dia @ fo tsy miangatra kosa
  no hilazako fa tena mbola verezinao BE DIA BE , hita @ hazo ihany mantsy
  ny voany ry dà! Mbola mendrika lavitra no ireo izay misora-tena ho voatango ireo ianao, marina izany!
  Mila olona toa anao Gasikara, na dia somary henjakenjana ihany aza indraindray, hita ao ihany ilay faha-
  marinan’ilay zavatra lazainao.

  Iza koa no mivaky loha na hilatsaka na tsia ity domelina hono? »fa mba misy azo handrasana ve afa tsy
  FAHAVEREZANA @’ity izy???

 15. La perfection humaine est atteinte lorsque Dieu touchera le fond de notre pensée.

  La perfection Divine est atteinte lorsque l’être humain touchera le fond du ciel.

 16. Malheureusement, l’homme n’a pas les bras assez longs pour toucher le fond …du ciel !

  Aza dia be fandokafana ranavalona, fa ho sahirana eo ny tenako amin’ny fampidirana ba-kiraro an !
  Maro dia maro ireo mendrika kokoa, sa mampifilafila amin’ity valiha ?

 17. Ny filazana ny zava-marina tsy midika mihintsy fa fandokafana,

  izaho aza no mbola manamafy fa aza manetry tena eo!!MARINA IZANY!!!

 18. Ny zava-marina sy zava-mety, dia NY FILOHA RAVALOMANANA IRERY IHANY NO AFAKA HAMAHA NY KRIZY, SY HAMERINA NY ARA-DALÀNA.
  Noho izany, dia manetri-tena sy manàja ny tompon-toerana no azon’ny rehetra atao !

  NY TSY FAMERENAN’AZY EO AMIN’NY TOERANA NISY AZY, DIA MITOVY AMIN’NY FANOHANANA AN’IRETO TSY VALAHARA SY JIOLAHY NANONGAM-PANJAKÀNA !

  Fanonganam-panjakàna no nahatonga an’ny Madagasikara hiaran’ny sazy ! HO TOHIZAN-TSIKA VE MALAGASY VE NY ADALÀNA SA DIA HOE, AVELAO AMIN’IZAO FA DIA IZAY VOA « MANODIDINA » HOY RY ZALAHA IZAY FAHINY ?

 19. Ratsimilaho 7 Nov 2012 15h20

  La perfection humaine est atteinte lorsque Dieu touchera le fond de notre pensée. Ça voudrait dire que nous nous mettrons à la disposition de Dieu en étant docile et humble d’esprit.C’est une attitude passive mais pas au sens péjoratif du terme.
  Quant à la deuxième affirmation: la perfection divine est atteinte lorsque l’être humain touchera le fond du ciel voudrait dire que Dieu mettra à notre disposition tous les trésors du ciel afin que nous en fassions un festin spirituel tout en voulant s’en nourrir davantage.Cette fois-ci, c’est une attitude active et est liée à la première attitude.

  Bon appétit.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *