MANAO POLITIKA MALOTO, MAMITAKA OLONA RAJOELINA

Nitohy tetsy amin’ny Magro Behoririka androany ny hetsiky ny mpomba ny Ankolafy Ravalomanana. Anisan’ny nandray fitenenana teny an-toerana ny mpikambana ao amin’ny kongresin’ny tetezamita Sandros. Nambarany fa manao fampielezan-kevitra sahady Rajoelina. Ny hopitalim-panjakana hoy izy, amin’izao dia mitsipozipozy ka izany ve no hanao hopitaly manaram-penitra. Mahavariana dia misy fanamboarana goavana ka ry zareo no manao azy kanefa tokony fifidianana no ataon’ny tetezamita. Tsy arakaraky ny nantenaina amin’io tetezamita io hoy izy satria mamitam-bahoaka. Momba ny raharaha any Atsimo dia nanambara i Sandros fa miezaka ny mpitandro filaminana manadio tena amin’ny resaka Remenabila hoe tsy « génocide » no misy any. Ny zavatra tsy fantatr’ireo hoy ity olomboantendry ity dia efa hendry ny Malagasy ankehitriny fa na tianareo na tsy tianareo dia namono olona ianareo. Namafisiny fa n’inon’inona ataonareo eto dia tsy maintsy miverina ny filoha Ravalomanana Marc fa izy no mahavonjy amin’izao krizy izao. Ny Ct Radera Didier kosa nilaza fa n’inon’inona ataon-dRajoelina dia filoha Maloto satria politika maloto no entiny amin’ny firenena. Nisy fotoana Rajoelina hoy izy, nanatitra kamio tany Antsirabe hanalana fako. Herinandro tatyaoriana anefa dia tsy hita ilay izy fa naverina taty Antananarivo. Izay no fisainan-dRajoleina hoy izy, manao politika maloto, mamitaka olona. Tsy misy mangarahara hoy ny Ct Didier ny fidiram-bola amin’ny  fitantanana ny firenena. Efa nambara teto fa tsy voasoratra ao anatin’ny teti-bolam-panjakana, 2011, na 2012 na 2013 ny vola nivarotana ny fiaramanidina « force one II ». Tsy mahafantatra ny vola hanaovana izany kianja manaram-penitra, hopitaly manaram-penitra izany isika hoy izy. Rehefa manjavozavo dia maloto ny zavatra eo anoloanao. Maloto sy mpandainga Rajoelina. Ireo olona ao amin’ny fat ireo hoy Didier no efa nilaza fa tsy hampody ny filoha Ravalomanana Marc. Isika  tsy manaiky izany satria politika maloto no ataony eo toy ny fanondranana andramena, ka izay miteny ny marina dia gadraina. Tsy ho ela hoy ity olomboantendry ity dia hanao fehinkevitra ny Troika. Noho izany dia mitaky amin’ny Sadc, ny fehinkevitra tapakareo eo dia ampiharo tsy misy hatak’andro fa lasa kovavany fotsiny ianareo. Ianareo hoy izy efa nilaza fa tsy maintsy ampiharina ny andininy tsirairay ka naisna’izany ny andininy fah 20. Mino isika fa ampiharina ary tonga dia vavany ny an’ny Sadc. Rah atsy izay hoy izy dia tsy handefitra intsony ny zanak’i dada.

1 pensée sur “MANAO POLITIKA MALOTO, MAMITAKA OLONA RAJOELINA”

  1. tsy hazonareo hAJANONA VE ITY RESABE ITY ,KA TOKONY FOGARINA ANY @ LOHANY SY NY FAKANY NY NAHATOGA IZAO KRIZY IZAO.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *