NAIKA ELIANA : MBOLA MANDADY NY TRAMBO

Nisy ny tatitra nataon’ny Cst Naika Eliana avy Menabe tamin’ny vahoaka teny amin’ny Magro Behoririka androany mahakasika  ny fihaonany tamin’ireo délègasiona avy amin’ny parlemantera eoropeana nandalo teto amintsika. Nanomboka ny 24 okotobra hoy izy, raha naheno tamin’ny radio sy gazety ianareo dia nisy delegasiona parlemantera eoropeana indroa miantoana tonga teto. Nihaona tamin’izy ireo ny tenako hoy izy. Ny délègasiona voalohany dia nisy namantsika nilaza tamiko hoy izy fa tsara ianao raha mihaona amin’ireo.Nanaiky izany ny tenako. Rehefa niantso ahy ny mpitarika ireo délègasiona ireo hoy izy dia nilaza fa tonga aty Madagasikara izahay groupe parlemantera d’amitie eoropeana. Teny amin’ny Colbert hoy Naika Eliana no natao ny fihaonanay tamin’ny alalan’ny fiarahana misakafo. Rehefa tafaresaka tamin’ilay mpitarika ireo delegasiona ny tenako hoy izy, dia nametrahako fanontaniana hoe Ianao ve iraky Hollande sa Sarkozy ? Ny valiny hoy Naika dia nilaza izy ireo hoe tsorinay fa olon’I Hollande izahay ary tsy mankasitraka ny fanonganam-panjakana tamin’ny 2009. Fantatray fa ny frantsay nandray anjara tamin’izany. Efa ekipa vaovao izao ary efa miova ny frantsay. Hanome porofo ho anao izahay hoy ireto delegasiona ireto araka ny fanazavan’I Naika Eliana, ka hanao valandresaka ho an’ny mpanao gazety amin’ny atoandro. Teboka efatra hoy izy ireo no porofo apetrakay fa miova ny politikan’ny frantsay eto Madagasikara. Ny voalohany dia  tokony hisy ny fampihavanam-pirenena. Ny faharoa dia tokony hisy ny aministia ho an’ny rehetra. Izahay hoy Naika Eliana dia tsy mila io aministia io satria ny filoha Ravalomanana Marc dia tsy namono olona ary tsy nanome baiko hamono ny mpiray tanindrazana aminy. Raha ohatra ka fitsarana tsy marina dia be dia be ireo mpitarika no voarohirohy amin’izany. Volaohany amin’izany hoy Naika Eliana, dia Rajoelina Andry ary manana porofo amin’izany izahay. Izy mihitsy no niteny tamin’ny Monja Roidefo hoe omeko anao ny lapan’Ambohitsorohitra. Ny faharoa dia Monja Roidefo izay nitarika olona hamonjy ny Lapa. Ny manaraka dia ny jeneraly Dolin izay mahafantatra tsara ny atao hoe zone rouge. Ireo hoy izy no mila aministia. Ny fahatelo nambaran’ireo delegasiona dia hoe ilaina ny tetezamita iraisana, tsy mitanila, ary eken’ny rehetra. Ny farany dia ny fifidianana malalaka, handraisan’ny rehetra anjara fa tsy misy NI… Ni…  Nanasa ny tenako izy ireo hoy Naika Eliana hanatrika ny valandresaka saingy tsy nanaiky ny tenako. Ny antony dia fantatro fa tao Yvette Sylla izay nasain’izy ireo. Afaka herinandro taty aoriana ny 29 sy 30 okotobra hoy izy dia nisy delegasiona avy amin’izany groupe d’amitie eroupéan de Madagascar izany. Anisan ‘ny nanagana an’io ingahy Chantâignier  hoy izy ary izay vao tsapako hoe inona no nananganany azy. Rehefa tonga taty ireo dia niezaka ny tenako hoy izy nihainohaino ny ataon’izy ireo aty.

Ny fantatra dia nivoy ny Ni..Ni.. izy ireo. Niangavy ny protocole ao amin’ny parlemantera ny tenako hoy Naika, ny amin’ny fitadiavana fihaonana amin’izy ireo. Ny valinteny azo avy any dia ny hoe raha  te hiresaka aminay izy dia asaivo hasainy ao amin’ny Carlton izahay hisakafo. Tsy nanaiky izany ny tenako hoy izy. Niezaka ihany ny niantso ny ambadaoro frantsay teto ny tenako hoy Naika ny amin’ny fangatahana fihaonana amin’ireto délègasiona ireto.  Ny valiny  azo hoy izy dia hoe tsy resaka politika no hahatongavany eto fa sosialy ary tsy izahay no miandraikitra izany. Rehefa niezaka nisisika ny hihaona amin’izy ireo ny tenako hoy izy dia nahazo izany ihany ka tao amin’ny Carlton Anosy.  Ny zavatra noresahiko azy ireo tao dia ny mahakasika ny tondrozotra, ny tsy filaminana, ny sosialy. Nilaza ireto délègasiona ireto hoy izy fa hoe izahay dia maniry ny tsy hilatsahan’izy roalahy Ni Rajoelina Ni Ravalomanana. Nihaona tamin-dRajoelina izy ireo ary nilaza ity farany fa vonona ny tsy hilatsaka. Raha milatsaka kosa anefa  ny filoha Ravalomanana Marc dia hilatsaka indray izy. Izy hoy Naika Eliana dia hilatsaka ary efa nanao fanambarana ho amin’izany. Rajoelina koasa dia na ny Sonia izay nataony aza tsy hajainy fa ianareo ireo no mahatoky azy fa izahay tsy mahatoky azy. Nilaza indray anefa ireto délègasiona ireto fa hoe ny filoha Ravalomanana Marc tamin’ny herinandro nilaza fa hilatsaka. Mbola fanambarana fotsiny iny hoy Naika fa Rajoelina efa fampielezan-kevitra no ataony. Ka vola avy aiza no nanaovana ireny. Mazava hoy ity olomboantendry avy any Menabe ity fa hamafa ny dian’ireo  délègasiona tonga  voalohany iraky Hollande ireto farany. Mbola mandady ny trambo ary ekipan’I Sarkozy ireo noho izany dia  mila mailo isika

8 pensées sur “NAIKA ELIANA : MBOLA MANDADY NY TRAMBO”

 1. IZANY FOANA NY TOETRAN’NY FRANTSAY – RAVARAVAO HANJAKANA – NY TSY FANTAN-DRIZAREO ANEFA DIA EFA MARANITRA IZAO NY MALAGASY KA TSY AZO REBIREBENA INTSONY – ARY KOA REHEFA ZATRA MANAO FITAPITAKA DIA TSY MAINTSY TRATRA FOANA E ! ARY MANJARY MIFOTOTRA AMINY. NY FIHATSIARAHAMBELATSIHY DIA VOALOHANY RIZAREO ARY IZANY NO ATAON’NY ANKAMAROANTSIKA NEFA KOSA MAHATAHOTRA ANDRIAMANITRA KA MILA MAHATSIARO TENA AVOKOA E

 2. dia tsy mbola mazava amin’ireo delegasiona manam-pahaizana sy fahalalana ambony ireo ve fa tsy fitiavan tanindrazana no hilatsana-i DJ fa mifandaja sy hamaly faty ary haka tahaka an’i Ra8?
  fa inona moa ny tsininy raha samy milatsaka ireo ? io no afahana hifandrefy raha toa ka mifanaja sy manao fifidianana madio.
  Ary farany, tsy hoe tsy mino izay filazan’i naika eto ambony fa dia mahagaga ihany raha nilaza ireto delegasiona fa nandray anjara tamin’ny coup d’ étata 2009 la frantsa.
  raha mazava mangarangarana toy izao ilay zava-nisy, fa tsy misy ve ny TPI hitsarana ireto rehetra izay petsa rehetra teo ?
  Dia FARANY, FA TAY ANGAHA NY VAHOAKA MALAGASY NO HANAOVANA IZAO POLITIKAN-JAZA MANGAROM-DODY IZAO ?
  Ary mba aiza daholo ireto malagasy fa tsy misy iray misy saina sy ati-doha ve hanapotsitra ity vay be an-kandrina ?

 3. Il ne faut rien attendre de la France (ni d’autre pays d’ailleurs) ! La France n’a pas d’amis, elle n’a que des intérêts ! Il faut que nous Malagasy, nous nous prenons en main !

 4. DIA TSY HAFAKA HAMPISEO NY HERINY VE IREO GTT HANOATRA NY HETSIKA HATAON I CHATAIGNER SY NY TARINY IZAO.

  DIA MBOLA HAMPY NY KABARY ETO ANTOERANA @ IZAO FANAPOTEANA HATAON I RAJOELINA SY NY MPANJANAKA IZAO.

 5. Rencontre secrète de Chissano et Rajoelina à l’île maurice hier!

  AZA MIVAKILOA @ IZANY FA HADABOHY @ IZAY E.

 6. fa dia nahoana kosa no hakinina amin’ny GTT IRERY ity raharaha ity ?
  sa dia efa tsetsin’ny TAY nuy ati-dohan’ ny vahoaka malagasy rehetra ka tsy mahafantatra izay tokony hataony intsony ?
  tena menatra aho, mbola tsy nahota olona BADO ohatra ny malagasy. Mitetateta minaonaona fa tsy hita izay vita. tsy vao anio io fa efa ela dia ela.

 7. Miseho azy ho fetsy loatra! fetsy @ ratsy ny Gasy fa tsy dondrona izany ,
  Hany ka Ny maranitra ihany no MITSATOKA @ TANY, azonao ve ilay izy ry Elas??

 8. http://www.newsmada.com/index.php/la-une/2036-nody-maina-ny-hery-manokana-tafaporitsaka-indray-remenabila

  Tsy mora ny manao zavatra ary mihinan-bary aza misy latsaka.Mankahery ireo foloalindahy manao ny asany.Tsetsatsetsa tsy aritra ihany satria dia te-hanampy ny tena ka manao soson-kevitra.

  – N’inona n’inona finoan’ireo tafika amin’ny Hery manokana (kristianina,silamo,jiodaisma,Zanahary, na tsy mpino izay finoana ihany koa) dia mampirisika azy ireo hanana finoana amin’ny zavatra ataony.Ny finoana dia fanantenana ary ny fanantenana dia mampazoto sy mahalaitra ny mafy.(Hoy ilay hira iray izay)
  – Eto ny tenanay dia manontany tena hoe misy ambin’ireny koba raviny(voanjo),koba akondro,fitsa,mofo voanio ary mokinazy izay sakafo matsiro,mahasalama,mampahery, mahavoky ary azo tehirizina ela, maninona moa raha vidin’ny fanjakana tetezamita dia alefan’ireo namana miaramila any an-toerana mba ho vatsy sy sakafo maharitra ho an’ireo amperin’asa no sady mba manotrona koa amin’izay ireto mpihavy.
  – Manarak’izany dia i Remenabila dia tsy maintsy mitoetra amin’ny toerana tsy lavitra tanàna mba hahafahany mahamatra sy mivatsy ary koa manatevin-daharana ny olona eo ambanin’ny fahefany ka tokony ireo tanàna manodidina ny fihazany no ambenana ary didinina.
  – Ny omby no mahamay an’ireo malaso.Noho izany dia tsara lazaina ny mpiompy hitondra ny ombiny tsy hanalavitra ireo tanàna voambina, amin’izay tsy sahy manantona ny dahalo.Ity fepetra ity dia tsy atao maharitra loatra satria mety toerana tsy dia misy vilona ny akaiky tanàna.
  – Farany dia mila drafitra voasoritra mazava tsara hiarahana amin’ny (UNHCR,UNESCO,FAO,MINISTRY NY MPONINA,MINISTRY NY FAMBOLENA) mamolavola mba hialana amin’izao tranga izao.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *