RAKOTOARIVELO MAMY : AMPY IZAY TSY HANDEFITRA INTSONY IZAHAY

Nanao valan-dresaka tamin’ny mpanao gazety tetsy amin’ny Hotel Colbert ny maraina teo ny Ankolafy Ravalomanana.Tonga niatrika izany ireo Ct notarihin’ny filohany Andriamatoa Rakotoarivelo Mamy. Ireo Cst notarihin’ny filoha lefitry ny Cst ny Me Rakotomavo Razafimanatsoa Hanitriniaina. Ireo ministra telo ao amin’ny governemanta nahitana ny ministra Ravatomanga Roland, Ramalason Olga, Randriamandrato Ihanta. Ny Praiministra lefitra misahana ny toe-karena sy ny indostria dia nitondra ny fialan-tsiny noho ny asa tsy maintsy hatrehina ka tsytongateny an-toerana. Ny zavatra rehetra holaizanay eto hoy izy ireo dia efa nifanarahan’ny Ankolafy Ravalomanana rehetra. Nambaran’ny filohan’ny Ct Rakotoarivelo Mamy fa tsy ‘dictature’ intsony no misy eto fa’ fascisme’. Rehefa tsy mitovy hevitra amin’ny tena hoy izy dia  lazaina fa manakorontana saim-bahoaka.  Tsy omena Rnm sy Tvm, fa rehefa miditra amin’ireo dia lazaina fa manely tsaho.  Rehefa misy zavatra tsy mety eto amin’ny firenena hoy Rakotoarivelo Mamy dia ny filoha Ravalomanana Marc foana no omen-tsiny. Ampy izay, tsy hilefitra intsony izahay. Aoka izay ny fandrahonana isan-karazany fa tetezamita iaraha mitantana no nifanarahana fa tsy tetezamita an’olontokana. Mahakasika ny tondrozotra  dia nambarany fa lazaina fa ny Ankolafy Ravalomanana no mila voatsiary. Ampitenenina hoy izy Pedro ary lazaina fa ny Ankolafy Ravalomanana no mampikatso ny krizy. Iza hoy Mamy no tsy manaraka ny fampiharana ny tondrozotra, iza no tsy namela ny filoha Ravalomanana Marc hiverina eto Madagasikara araka ny voalazan’ny tondrozotra ? Rajoelina hoy izy no tomponandraikitra amin’izany. Lazaina fa ny  filoha Ravalomanana Marc fa tsy mahafeno ny fepetra filatsahany hofidiana. Inona moa hoy ny fanontaniana napetraky ny filohan’ny Ct no nahatonga azy tsy hahafeno ny fepetra. Efa saika hody izy tamin’ity taona ity  fa nosakanana. Ny tondrozotra no lalàna fototra mifehy ny firenenana. Ny tsy fampiharana io tondrozotra io araka ny voalazan’ny fivorian’ny Sadc tany Maputo farany teo hoy izy no tsy mampivaha ny krizy. Raha izao no mitohy hoy ity lehiben’ny Ankolafy Ravalomanana ity dia handray fepetra izahay. Ny voalohany amin’izany dia ireny olona milaza ka anisan’izany Lylison, jeneraly Ravalomanana Richard, izay milaza fa ny filoha Ravalomanana Marc no tomponandraikitra amin’ny  Remenabila. Hametraka fitoriana ho an’izy ireo izahay fa milaza lainga mba ialana bala amin’ny tsy fahombiazana any Atsimo. Amin’ny fotoana faran’izay haingana no hametrahana izany fitoriana izany Ny zavatra nitranga ihany koa hoy izy dia rehefa namoaka ny sarin’ny olona novoina tany Atsimo ny HMF dia nisy Emmoreg tonga tany amin’ny tranon’ny mpitandrina Roger. Izany ve hoy izy no lazaina fa malalaka ny fanehoan-kevitra? Manameloka tanteraka ny fanampenam-bava ny asa fanaovan-gazety eto Madagasiraka izahay hoy izy, satria ny olona milaza ny marina gadraina fa ny olona manao ny tsy mety avela amin’izao. Noho izany dia nankahery ireo mpanao gazety sahy manao ny asany ny tenany Ankoatra izay dia nilaza ny filohann’ny Ct Rakotoarivelo Mamy fa ny Praiministra Beriziky niteny fa ny mandehany ny fampiharana ny  tondrozotra, ary izay no aely eran’izao tontolo izao. Tsy sanatria ny fifidianana hoy izy no tena vahaolana fa lalana ivoahana amin’ny krizy fotsiny izany. Misy fepetra maromaro hahatongavana amin’izany fifidianana izany ka tafiditra ao ny fitoniana politika, ny fiverenan’ny sesitany.   Momba ny voalazan-dRajoelina hoe tsy misy misakana azy tsy hilatsaka.  Ny satan’ny Cotonou ao amin’ny andininy faha 96 sy ny sata Afrikana momba ny zon’olombelona dia milaza fa ny mpanongam-panjakana dia tsy mahazo milatsaka.  Izahay kosa hoy Mamy Rakotoarivelo dia mlaza fa avelao hilatsaka daholo ny olona rehetra fa fafanay ny heloky Rajoelina.  Ny jeneraly Ravalomanana Richard hoy izydia sahy manameloka sy miampanga ny Fahefam-panjakana faratampony  , ary tsy hanaraka izay tapaka. Voalaza ao amin’ny bileta navoakan’ny fahefam-panjakana faratampony io ny hoe misy manamboninahitra ambony sahy mamaly ny didim-pitsarana avoakan’ny fitsarana. Zavatra tena mampalahelo izany hoy Mamy ary tsy mahalala ny zavatra tokony ataony intsony ny ampahany amin’ny miaramila. Rah any Praiministra hoy ny fanazavana no milaza hoe avoahy ny  gadra politika rehetra, dia mivoaka ireo fa tsy manana fahavononana izy, fa sahy kosa izy milaza hoe tsy afaka milatsaka ny filoha Ravalomanana Marc.

22 pensées sur “RAKOTOARIVELO MAMY : AMPY IZAY TSY HANDEFITRA INTSONY IZAHAY”

 1. Dia ho zavam-poana ve ny zavatra navoakan’i Sarla ? Sao dia tsy mety ê !

  Rehefa voan’ny pesta na kolerà ny olona, dia tsy tokony ampiarahana amin’ny sarabem-bahoaka ! Ho faty eo daholo !

 2. Raha mba sendra mandalo ato anie ianao r’Ingahy Rakotoarivelo, dia mba vakio kely ity, aza fady !

  http://www.tananews.com/asides/patrick-raharimanana-nest-pas-aussi-important-que-rossy/

  Tsy dia tena izay manjoa an’io Patrick Raharimanana io no tiako ho resahina eto, fa ilay antontan-taratasy, izay ahitàna hoe :

  Repoblikan’i Madagasikara ( FITIAVANA – Tanindrazana – Fandrosoana )

  FANONTANIAKO KELY :

  – Repoblika faha firy moa izany isika izao ?
  – Filohan’ny Repoblika izany Ingahy Rajoelina amin’izao fotoana sa tsia ?
  – Nahoana no lasa misy an’io hoe Fitiavana io ny « devises-n’ny repoblika » ?
  – Neken’izao tontolo izao angaha ilay referendum fôpla nataony iny ?
  – Rahatoa ka tsia ny valiny, satria izay no izy, maninona IANAREO NO MANAIKY MANAO SONIA TARATASY izay azo lazaina fa sandoka, toa ireny ?

  Tsy hitanao na tsapanao hoe INCONGRU, NA HAFAHAFA SY TSY MIADY VE NY FANDEHAN-JAVATRA ?

  Raha ny fahazoako ny resaka nataonareo, hametraka ULTIMATUM INDRAY IZANY IANAREO, ka rehefa daty inona dia HANAO INONA, sa dia miandry baiko avy any amin’ny Filoha Ravalomanana daholo indray ianareo ?

  Mba tandremo ihany, mba tsy ho ataon’ny olona hoe DIOUF-GASY eo ianareo, amin’ny farany ê !

  Raiso ny angady, fa ny bainga mivadika no vavolombelon’ny asa vita ê !

 3. KintanaMananDrambo >>> Mialatsiny aminao aloha aho, fa hamaly anao, tsy Mamy Rakotoarivelo aho fa zanak’i Dada, ary manohana ny tolon’ny zanak’i Dada izay tarihin’ny mpitarika eto an-toerana tarihin’i Mamy, Manandafy, Roland R, Me Hanitra, ny Minisitra Hanta, Olga, sy ireo miaraka aminy rehetra; ny fahitako anao dia mody manohana an’i Dada ianao saingy misy hevitra ambadika miaraka @zay ary manome vahana ny fozaorana (nefa enga anie ianao tsy fozaorana). Efa eo am-pamadihana ny bainga izao fihetsika ataon’ny ankolafy Ra8manana izao, fa ianao no mody manampi-maso tsy mahita; marina fa mbola tsy voavadika ny bainga fa efa eo an-dalana isika izao. Ny hadinonao dia na baiko avy any @ dada na tsia dia azy ny 90% fa an’ny eto an-toerana kosa ny 10% ambiny, ary isan’izany izao fahasahiana lehibe itenenana ny tsy mety izao, ARY TSY MAHAZO MIALA AO SATRIA IO NO SEHATRA HEEKEN’IZAO TONTOLO IZAO HO ARA-DALANA, tsy ny referendum arak’izany no arahina fa ny FdeR, ary raha izay no andraikitra hapetraky ny FdeR dia tsy maintsy hatao satria izahay aza mangataka ny hampiharana ny FdeR iray manontolo nefa izay andraikitra kely (sonia) ve no hampisehoana ny fozaorana fa tsy manaraka ny FdeR akory ny Ankolafy Ra8manana; Rajoelina tsy filohan’ny Repoblika no hanarahana azy ao fa izy filohan’ny tetezamita araka ny FdeR ka izahay manaiky izany VOALAZAN’NY FdeR IZANY, DIA AFAKA KOA IZAHAY MITAKY NY FAMPIHARANA IZAY VOALAZAN’NY FdeR AO @ And 20. Efa io ilay hetsika io toy ny natao androany io, satria efa nisafidy ny PACIFIQUE isika ary tenin’i DADA rahateo izany matetika. sns . . . . .

 4. Aleo aho hangina ka tsy hiloa-bava!!!dia izay izany!  » FITIAVANA  » izany!!
  misy lanjany be dia be io noho ny fanatanterahana ilay KISONIA tsy nitondry
  inona hatr@’izao,am-bava tsy mila fa ny ao am-po ………dia mbola tsy menatra ary TSY TĖ HALALA mihintsy
  izy mamporisika an’i dimelina ho fidiana MAMELA NY HELONY satria mora izao hataony izao an???? na dia
  efa mihizingizina azy ny iraisam-pirenena fa tsy izy io fa mpanongam-panjakana , dia mbola hasesika toa ilay
  nirahirainy fa domelina no ho filoha dia Ankolafy Ravalo no PM kinanjo azony izay NILAINY DIA NITSAHINY T@
  TENDAKELY ATAONY MITROTRONGY DAHOLO NY VAHOAKA .Dia mbola tsy ampy ÔÔÔ

 5. Niverina kely tato, dia somary gaga ihany, nahita ny soratrao ry Ny tena Andry tsy domelina !

  Samy mpitolona sy mpiaro ny ara-dalàna ny eto ê !

  Matoa mamerimberina an’ireo aho, dia fantatro ary diso fantatro loatra ny commentaires ataon’ny mpanohana an’ireto fahavalo ireto aty ivelany, « ireo tsy tononina » !

  Ny détails rehetra mikaonty daholo, amin’ny lafiny na resaka pôlitika !!

  1) Amiko, tsy hoe rehefa miteny ny Filoha hoe, ahy ny 90%-n’ny asa, dia tsy hanao afa-tsy ny 10% ireo mpanohan’azy ! 50/50 na mihaotra aza no tokony ho izy !

  2) Fanaovan-tsonia, izay toa moramoraina ny fahatitako azy ! Io dia naman’ny milaza sy miaiky hoe, ara-dalàna ilay referendum ! Matoa tsy eken’ny CI io dia satria tsy azon’ny mpanongana atao ny mikarakara fifidianana na fitsampàna hevim-bahoaka ho famerenana ny ara-dalàna ! Aza adino fa TALOHAN’NY TETEZAMITA TENA IZY IO REFERENDUM IO NO NATAO, DIKAN’IZANY TSY MANAN-KERY !
  Tsy tokony ianao miaro ny ara-dalàna indray no hanome vahana an’ireo foza, ARAKY NY VOALAZANAO, noho izany dia TSY TOKONY ATAO. Maro ireo mpanohana ny foza izay milaza fa efa ao anatin’ny Repoblika faha efatra isika izao ! Marina ve izany ? Misy akony, fiantraikany gravy be izany !
  Tadidio na fantaro fa vao vita sonia ny Accord de Maputo tamin’ny 2009, dia efa nalefa ny resaka tao amin’ny parlemanta frantsay hoe efa milamina ny krizy any M/car, ary efa misy governemanta hiarahana mitantana tafatsangana, koa dia afaka alefa daholo ny fanampiana rehetra.
  Inona anefa ny zavatra niseho ? Nolavin’ilay domelina ny soniany ary tsy nekeny indray izay nifanarahana !

  Dia ho toy izany foana ve ?

  Ao anatin’ny FDR dia mazava fa rehefa misy tsy manaraka, dia dehors ! Fialàha-nenina angamba tsy misy toa izay !!

  3) Pacifique ? Tsara ny pacifique fa mitady, mitaky sy miaro ny ara-dalàna ! Trop bon trop con hoy ny sasany ! Natao ny fifanarahana ka rehefa misy tsy manaraka dia tokony maka « dispositions » aingana, fa miankina amin’izany ny fiainam-bahoaka ! Firy izay ny isan’ny maty satria « diso pacifique » loatra ?
  Tsy rà mandriaka no tadiavina, fa fanantonana an’ireo izay tokony tompon’andraikitra sy manam-pahefàna, DIA MANDONA LATABATRA araky ny voalazan’Ingahy Rakotoarivelo androany !

  Fampatsiahivina : Ny Filoha, tsy nahafantatra an’izay voarakitra tao anatin’io FDR io, raha tsy efa vita ny sonia ! Dia mba diniho kely amin’izany !

  Diso be ianao raha milaza ny hoe « mody manohana an’i Dada », satria tsy dia fantatrao loatra hoe inona koa no tena ataoko aty ivelany mba hanavotana ny vahoaka malagasy, fa tsy ny Filoha Ravalomanana ihany !!

  NY ARA-DALÀNA, NY LAOJIKAN-JAVATRA SY NY FANDRIAM-PAHALEMANA ALOHA AMIKO NO TENA MAIKA, AVY EO NY FANOHANANA NY PREZIDÀ !

  Tsy afaka hanohana ny Prezidà, rahatoa ka ao anaty baoridelina foana no hiainan’ny vahoaka malagasy !

  Ny mpitarika tsy maintsy manome ohatra, ka miala tsiny aho rahatoa ka hitanao sarotiny ary lasa ampitovianao amin’ny ny foza mihintsy, raha sendra mba manakiana kely an’ireo mpitari-tolona ireo !

  Qui aime bien; chatie bien ! Ary miala tsiny ihany, fa sanatria tsy soavaly izy ireo ka karavasiana vao hietsika !!

  Manoro hevitra no atao eto sy milaza an’izay hita fa tsy mety ! Henoy tsara ny zavatra voalazan’i Me Hanitra androany momban’ny teny Ambotsirohitra ; dia diso aho ve raha milaza fa raha ny voalazany no henon’ny olona, dia toy ny hoe ireo mpiambina ny làpa no nitifitra an’ireo olona maty (resaka génocide)?

  Aza manana ahiahy mihintsy ê ! Tena mpanohana ny ara-dalàna ny aty, ary mpanohana ny prezidà na dia tsy tiako loatra aza izany hoe « zanak’i Dada » izany !

  Fitambaran’ny herin’ny mpiaro ny ara-dalàna rehetra no tena mba tiako, hialàna amin’izao krizy izao, dia ny fampiarana « ara-bakiteny » ny tondrozotra koa !

 6. TSARA TONGA DIA MITENY MANOHITRA AMIN-DRARINY – TSY IZAY REHETRA TE HITENY AKORY DIA HENOINA FA ALEO KOA NY HAFA HITENY REHEFA TSY RARINY – MAMPIHOMEHY IHANY NY SAIN’NY OLONA SASANY MANEBAKA – IREO OLONA IREO NO SOLONTSIKA REHETRA IZAY TSY MISEHO SEHATRA KA ALEO IZY IREO ENTINA AMIM-BAVAKA FA IREO NO MPITARIKA – IZAHO ALOHA DIA MIVAVAKA HO ANAREO SATRIA FANTATRO FA RAHA TSY EO IANAREO NY MPANAKIVY EO FOANA FA AZA KIVY ATAOVY IZAY METY REHETRA ARY HITAHY ANAREO ANDRIAMANITRA

 7. mba ataovy teny gasy ry kitana manandrabo sy ny tariny rehefa miresaka fa isika anie gasy e!GTT a! inona no hetsika ataonareo fa maty kely indray aloa ny afo satria mody miala zigla amin’ilay fitoriana an’i lilison sy baomba indray i le mamy e,manina ref tsy mavita mampody an’i dada tonga dia tsorina fa tsy be lapoaly eo kanefa miara mihinana ao ihany fa be parady eo fotsiny, izahay anie tsy adala e!izay hiverenan’i dada atao raha tena tia azy fa tsy mitady pretexte foana, tsy raharahanay izay fitoriana mandany andro any fa ny fantatray dia i dada mody, sa te handany fotoana amin’ny resaka fitoriana indray ianareo nefa hiaraka hisaosy amin’i domelina ao ihany? aza be fika ry le mamy sy le ndafy a! ianareo efa tokony hisotro ronono fa avereno dada fa aza ahodikodina ny resaka,i dada tsy miraharaha izay fitorianareo zany satria mandany andro fa ny azy ny fodiany malalaka no fatany sady andrasan’ny vahoaka maro,

 8. Ndao re mba tohanana ry zareo ê ! Efa mba vonona hono ry zareo ! Mieux vaut tard que jamais hoy ny fitenenana !

  Tsara fotsiny ny mampatsiahy azireo ny zavatra tokony ho ataony, raha sanatria ka tsy dia tsaroany loatra !
  Tsy ho tantin’ny vahoaka rahatoa mantsy ry zareo mianatra ny fomban’ilay mpanongam-panjakàna ! Mbô marina an’zany !

  Hita mantsy izao, fa mitady handrebireby indray ilay domelina ! Be fanambaràna ilay domelina fa tsy manantanteraka izay teny mivoaka ny vavany !

  Hoy indray mantsy ilay saibakolim-bazaha : « La feuille de route est la seule solution à la crise » ! Asa iza indray no nanosik’azy hilaza an’izany ?

  Vague be ilay fanambaràna, ka ny valin-teny tsara omen’ny movansa Ravalomanana azy amiko dia izao :
  « L’application stricto sensu, à la lettre et à l’esprit de la Feuille de route est l’unique issue à cette crise » !

  Atao lisitra daholo ny fandikàna an’ilay FDR nataon’ny mpanongana, dia esorina teo amin’izay izy ! Tsy mila kabary betsaka !
  Ireny fanendrikendrehana nataon’i le Lylison sy risara baomba ireny, dia tsy avy aiza fa avy any aminy !!
  Raha manenjik’azy i Sarla, voa maika tsara satria i Sarla tsy ao anatin’ny movansa Ravalomanana !
  Ny fantatra dia ry zareo foza foana no nandika an’ilay FDR, tsy manana zo hitantanana intsony ry zareo NA NISY AZA NY FIFANARAHANA ! Noho izany tsy hitako intsony izay mbola HIARAHANA AMIN’IREO !

  Zavatra mampiomehy : Anisan’ireo mangataka amnistie hono ilay Pierrot ! Fa nahoana no « Ministry ny raharaham-bahiny » no mitomany amnistie izany ? Tahak’izany koa ilay lazaina fa PDS any Fianarantsoa !

  Toa olona hafahafa daholo ireto nomen’ny foza fahefàna !!!!

  Ary mba hitanareo ve ireo sary nivoaka ao amin’ny Tananews ? Hay va re ka TSY NISY KLIAN TAO AMIN’IO ÔTELY IO TAMIN’IO ANDRO 7 FEBROARY IO Ê ?
  Olona toa tsy mpanam-boatra trano, na masô na koa mpandrafitra sy mpandoko trano no hita mitazatazana ! Toa manara-maso mafy an’ilay hetsika ary miandry baiko !

 9. Fa nahoana izahay no tsy avelanareo mba mihirahira sy mandrevirevy klé ?
  Ary ny fanehoan-kevitra na amin’ny teny frantsay aza tsy koi, fa mamaky ny site rehetra anie ry zareo mpanohana mpanongana ê !
  Amin’ny fomba ahoana no hahafantaran-dry zareo fa tena tofoka amin’ny fihetsiky ry zareo ny vahoaka malagasy ?
  Mety daholo izay fomba hitolomana ! Raha haiko ny miteny zapôney, dia efa nalefako ny ary gâteau sy ny con mitsy hoa !

 10. za anie mahay miteny anglisy e! raha iny ndray dia tena havanana aho satria nipetraka tany asie du sud,
  *i can speak well ka
  *tsy maintsy miala radomel,
  *raha mahasahy mialy dia andao hanao seule seule,
  *fa za aza anaovana lohana makourel,
  *ny anareo vary mora ny anay 4L,
  *izahay honette nareo bordel
  *tsenamora tsenamora
  *rajoelina tsy mifora
  ampy izay fa raha mbola mitady ilay lavasanga tsy vaky atatra iny dia mbola ampiako,za koa to de mahasaky be amin’i mialy mitsy a
  *

 11. Manao azafady aho Raozy fa matoa ny olona miteny dia misy ny tsy mety
  fa tsy rehefa mitia olona ianao dia HANARAKA AM-BOKONY izay hataony
  na dia efa taritiny any an-kady aza?????hevitra diso be izany amiko,izay hendry no hanarina fa tsy ny adala,
  efa tsy takona hafenina intsony ilay fahavoazana sy fandrebirebena , ary tsy hita izay zavatra mba mivaingana.
  Tsy mba misy fiherana @’izay vahoaka akory fa dia manao sonia dia manao sonia fa rehefa vita kosa ilay sonia
  dia TERENA FOTSINY NY OLONA HANAIKY ILAY IZY, sady mbola saronana @’ilay hoe:  » isika mandefitra foana »
  moramora amin’i Mangidy ery ilay izy satria tsy izy no mitondra ny hazofijalian’ireto VAHOAKA MARO.SAO DIA
  TSY RARINY KOSA E!!dia aiza aloha ny vokatr’ilay fandefena aloha ve nitondra inona????????dia eto indray
  tsy tahotra tsy henatra , IZAO TONTOLO IZAO NO EFA MANDÁ TOMPOKO FA « mpanongam-panjakana i domelina
  ka tsy mahazo milatsaka » dia io koa fa mbola dradradradraina ihany +++++ noho ny fodian’i dada aza fa  » MAMELA
  azy HILATSAKA « ????????farafaharatsiny AKOMBONA NY VAVA fa tsy manao tsinontsinona ireto vahoaka efa
  MANDADY MITROTRONGY @ MALOTO IRETO IZY TOMPOKO ôôôô!!!!!!!!asa aloha fa izay ny ahy no hevitro e!!

 12. LE RETOUR DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RAVALOMANANANA MARC AU PAYS !
  LE RETOUR DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RAVALOMANANA MARC DOIT SE PASSER PROPREMENT SANS AUCUNE POLLUTION POLITIQUE INCOMPATIQUE AVEC L’ESPRIT ET LA LETTRE DE LA FEUILLE DE ROUTE
  Je remercie à travers RAKOTOAVELO MAMY , les Dirigeats et tous les Membres de la MouvanceRAVALOMANANA MARC à l’occasion de cette conférence de presse ,qui tombe à bon escient ,au moment où il faut montrer nos vives réactions ,notre fondamentale opposition aux démonstrations de force et des dispostiions unilatérales prises par les putchistes lors de ces débats parlementaires sur le budget 2012.
  Ces débats souvent mal communiqués ou volontairement tronqués lors de leurs compte-rendus écrits , radio-télévisés..Ainsi , par le truchement de cette conférence de presseles Malgaches n’ont qu’un aperçu de ces débats pourtant fondamentaux rour la vie de la Nation..
  C’est pour cela que l’initiative de la Mouvance RAVALOMANANA MARC d’avoir organisé cette conférence – de – presse -vérité sur les débats parlementaires concernant le budget 2013 et sur les agissements pendables de la hat constitue un évènement politique qui tranche dans ce moment où tout semble se passer sans problème ,qui donne cette fausse impression que les putchistes font tout sans rencontrer aucune oppositon..
  Cette conférence de presse porte le fer sur cette apparente force des putschistes.., qui sont persuadés que leurs actions ne peuvent être contestées ,car ils résolvent des problèmes qui ont été provoquées par des décisions prises lors du pouvoir dirigé par le Président de la République RAVALOMANANA MARC :
  — la poursuite des daholo qui ont prélevé des zébus du Valabe et du cheptel bovin appartenant à des Malgaches..Personne ne sait le sort réservé de ces zébus prélevés..par des dahalo ou par des militaires véreux..
  — la tuerie de plusieurs centaines de Malgaches dans le Sud au nom de la légitime défense par es militaires armés jusu’aux dents contre ces Malgaches non armés ( ils ont commis un vrai génocide dans le Sud ) , qui ont les mains vides et à qui les militaires ont brûlé leurs habitations..Cette conférence de presse a permis à la Mouvance RAVALOMANANA MARC d’apporter des démentis sur ces actions illégales..
  La Mouvance RAVALOMANANA MARC porte plainte contre des membres du gouverement de la hat qui ont accusé le Président de la Répulique RAVALOMANANA MARC d’avoir conçu la tuerie dans le Sud.( le ministre de la Défense) et le ministre des finances qui est responable des affectations budgétaires dont les montants sont non conformes à l’importance de la mission des ministères.
  Cette conférence de presse ouvre le branle-bas de combat de la Mouvance RAVALOMANANA MARC contre toutes les affabulations des putchistes pour défendre les fausses accusations sur les prises de position de Mouvance RAVALOANANA MARC ou pour attaquer les décisions de la hat concernant le retour du Président RAVALOMANANA MARC au Pays et surtout sur la volonté de lutter du maintien de l’élection présidentielle parce que le Président n ‘ est pas rentré au Pays avant le 08 novembre 2012.. et tutti canti..
  Ces discussions sur le retour au Pays du Président de la République RANAVALOMANANA MARC ,retour déjà acquis , ont été longtemps envenimées par les putschistes qui refusent avec des arguments peu défendables.( utilisation de l’interdiction par u des décisions de l’aviation civile,, par les tentations et tentatives de manipuler la loi d’aministie parce que le Président de la Réublique a été condamné sur la tuerie d’Ambonitsirohitra dont le jugement est nul et non avznant car le tribunal n’est pas compétent pour jugeret codamner un Président de la République…). .
  A la suite des visites d’évaluations effectuées par la TOIKA / LA SADC sur la situation générale à Madagascar , la communauté Internationale ne veut pas savoir le benfondé des s arguments avancés par les putschistes contre le retour du Président de la République parce que les conditions de vie graves , s’aggravant de la Population urge à tel point qu’il faut en priorité faciliter et accélérer le retour au Pays du Président de la République RAVALOMANANA car seul ce retour permet de résoudre tous les problèmes en suspens notamment
  -la reconnaissance internationale de l’Etat malgache , car avec ce etour CESSE la transition actuelle
  -la reprise des aides financières et technique pour la reprise de notre développement et l’amélioration immédiate des conditions de vie des Malgaches .
  POUR QUE CE RETOUR NE SOIT PAS GENE PAR DES ATTITUDES HOSTILES PAR EXEMPLE DES ELEMENTS MILITAIRES QUI PRETENDENT CONTRER CE RETOUR , ,
  CE RETOU SERA CONFIE A LA SADC ET SOUS SA SEULE RESPONSABILITE !.
  Et il me semble que cette conférence-de-presse-vérité initiée par la Mouvance RAVALOMANANA MARC entre dans la programmation de ce retour imminent du Président de la République RAVALOMANANA MARC .
  Ce retour doit s’effectuer dans une atmosphère nette , claire et ne comportant ni ambiguité ni une quelconque compromission avec un quelconque putschiste visible ou déguisé !
  QUE DIEU NOUS AIDE ET NOUS PROTEGE !

 13. Mba miala tsiny indrindra, fa mba aok’izay ry DCR ity fanosorana pômady tsy misy farany ity â ! Lazainao efa impiry izay moa, fa mametraka ny « pions-ny » moramora ary eo amin’ny toerana tokony hametrahan’azy, ireo mpitarika ireo ?

  Araky ny lazain’i ranavalona io ! Inona no vokany ?

  Very ny firenena, maty ny vahoaka, ARY TSY KILALAON-JAZA NA SARIN’ADY NY FIAINANA !! Tsy fanenjehana ny ahy fa teny fampieritreretana HO AN’NY REHETRA !!

  NY TENA MPIARO NY ARA-DALÀNA TSY MISORONA ! MILAZA IZAY TSY METY, ARY MANORO IZAY TOKONY HO ATAON’IREO SOLOTENAN’NY FILOHA RAVALOMANANA ( RAHA ILAINA IZANY)!

  Rehefa nihetsika ry zareo dia efa tsara ! Fa maninona no niandry novambra 2012 vao nihetsika ? Satria nisy nanendrikendrika ny Filoha Ravalomanana ?
  Tsy efa ela ve ny Filoha Ravalomanana no tsy nitsahatra voa-endrinkendrika , maninona no tsy nanano fitoriana hatramin’izay ?

  Diso toerana ny fandokafana amin’izao andro sarotra izao ! Rehefa miasa dia miasa amin’ny fo sy ny fitiavan-tanindrazana, fa tsy miandry doka avy any amin’i Ranaivo, na Rabe na Rakoto !

  Atolotra ho an’ny mpiaro ny ara-dalàna ! Hira mba nokaloina teny ambony tamboho, teny Antaninandro fahiny !

  …..

  Yes, how many years can a mountain exist
  Before it’s washed to the sea ?
  Yes, how many years can malagasy people exist
  Before, he’s allowed to be free ?
  Yes, how many times can a man turn his head
  Pretending he just doesn’t see ?
  The answer my friend, is blowin’in the wind
  The answer is blowin’in the wind

  Yes, how many times must a man look up
  Befor he can see the sky ?
  Yes, how many ears must pretended legalist have
  Before he can hear people cry ?
  Yes, how many deaths will it take till he knows
  That too many people have died ?

  The answer my friend……..

 14. Dia jereo ao amin’ny internet ry zareo, fa midongy izy â ! malahelo ny malagasy angamba !! Sniff sniff !!!

  Version mba tiako ny an-dry Peter, Paul & Mary ! Blowin’in the wind !

  Ndao indray ary !

 15. Dia mba sahirana koa nareo ry dà!!!tambohon’iza no nitengenanareo ????
  dia io ilay tamboho fa foana , nilaozanareo lavita, ary mpihira be izany ialah an???

  Azoko tsara ilay resaka fa tokony ho tohanana ry zareo saingy @’inona no hanohanana azy ????
  tsy mba misy bainhga iray mivadika akory, asa na izaho no tsy mahita fa ny hafa angamba ????
  Io izao vao filazana ka asa anao ahoana indray ny vokany?????

 16. AUTOPSIE D’ UN COUP D’ETAT

  ou les jeux stupides des vaniteux et des sans foi ni loi ayant mis en danger la vie de 20 MILLIONS DE MALGACHES POUR ASSOUVIR LEUR VENGEANCE ET LEUR CUPIDITE !

  Examinons objectivement le but et les résultats (conséquences ) de ce coup d’état conçu depuis la victoire des Malgaches lors des élections présidentielles du 16 décembre 2001 à l’issue desquelles ils ont choisi le candidat RAVALOMANANA MARC comme Président de la République..
  Cette victoire des Malgaches contre le dernier candidat du padesm a été vécue comme un lèse -padesm ,dont les membres ont été convaincus que l’administration de l’Etat Malgache et la gestion des affaires et des intérêts des Malgaches leur sont dévolues mais pas à d’autres..
  Ce postulat est immuable et ne doit être transgressé par d’autre !
  Seuls les membre du padesm peuvent se réclamer de ce postulat avec la bénédiction des forces et de l’esprit de la gent coloniale qui veille sur l’éxécution et le suivi du programme qi leur a été assigné : le padesm ne décide de rien , c’est une réserve d’éxécutants serviles , dociles ,obéissants autremant dit t :
  « pas de gent coloniale , pas de padesm  »
  Les Malgaches le 16 décembre 2001 ont osé ignorer un tel interdit et ont passé outre et ont élu le candidat qu’ils croient capables de changer leur vie ,capable de les considérer comme des hommes , des femmes ,des personnes âgées qui éprouvent des besoins et des envies de vivre de leur propre travail pour vivre et des envies de travail oui ces Malgaches ont voulu le respect de leur dignité d’hommes et de femmes ! Ils n’ont jamais supporté d’avoir été considérés comme des supplétils pour les élections que les tenants du pouvoir ont amués par des libations lors des élections..Cette dignité réclamée par chaque Malgache provient de ce qui croit être l’essentiel : »Ny Fanahy no maha-olona ! »
  Si certain vient avec ces grands sabots ,avec  » sa science et ses certitudes  » , veut faire fi , ne pas considérer ce que le Malgache vit comme essentiel de son existence , tôt ou tard ce m’as-tu vu subirait les conséquences de cette inconsidération., de cet irrespect de la vie du Malgache..
  La grande erreur ,source de conflit entre les générations chez kes Malgaches , vient du fait que ceux qui  » recçu de l’instruction « (olonkendry) se croient supérieurs en tout par rapport à ceux qui n’ont le bon sens , la sagesse (olomanga.).
  Ce préliminaire , avant-propos , Nous éclaire sur le plan des relations en politique (art de gérer la cité)…donc sur la capacité d’un homme ou d’une femme qui est porté vers cette activité à pourvoir les besoins d’un fokontany , d’une commune , d’une grande ville , d’une région ,d’un pays , à gérer la vie de cette collectivité (travail , scolarisation , santé publique , services municipaux ,appel des investisseurs pour apporter du travil..etc..etc
  Pour accéder à cette responsabilité de faire vivre une collectivité
  – il existe une organisation : partons de la plus petite nécessité : la mairie avec son ou sa maire et les conseillers municipaux
  -et il y a une règle : chaque citoyenne ; chaque citoYen ( jouissant de ses drits civiques ) peut être éligible aux postes (maire , conseillers municipus par exemple , peut être électrice ou électeur dans son fokontany ou sa mairie ..ou dans son Pays..
  Dans un pays démocratique régi par une constitution élabrée par une assemblée de députés élus par le Peuple au suffrage universel, les postes (maire , conseillers municipaux , députés , président de la République )sont obtenus par l’organisation d’élections (municipale , législative , présidentielle )
  Ces élections suivent un rythme dicté par le calendrier constitutionnel auquel tout citoyen et toute citoyenne doivent respect !
  Il faut être élu(e) pour devenir maire , député(e) , président(e) de la République .en respectant lesdispositions de la Constituton en vigueur.
  TOUTE PRISE DU POUVOIR NOTAMMENT PRESIDENTIEL EN DEHORS DES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES CONSTITUE UN CRIME QUI VAUT , A DEFAUT DE LA PEINE DE MORT , VAUT LA CONDAMNATION A LA PERPETUITE DES AUTEURS DE CET ACTE INSURRECTIONNEL
  Le Pays qui a subi un coup état est géré oar des putschistes , qui n’ont respecé jes Malgaches qui ont élu les députés qui élaboré et voté LA CONSTTUTION ET ONT ELU LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RAVALOMANANA MARC que ces putschistes ont renversé .
  Le pouvoir issu de ce coup d’état a ignoré la Cpnstitution de a LLè Républque de Madagascar
  Les putschistes se sont organisés et ont distribué les fonctions
  La répartitin des rôles a été pesque faite au hasard de la fourchette .
  Les deux ministres clé ont été confiées à des personnaltés sans envergure , (justice et forces armées ) ,ne posant aucun problème ( obéissance et servilté ) : caractère que l’on a pu analyser après deux mois d’exercice…Les deux ministres et les services qui en dépendent ont beaucoup fonctionné pour la répression , les poursuite , les emprisonnements après des jugements expéditifs ou sans jugement .
  Ce tandem (justice et armées ) a fini par tuer toutes libertés (d’ expression , de réunion..) et ont réussi à faire régner dans le Pays le désrdre et l’insécurité car les délits et même des crimes (vols à main armée , viols …)ont proliféré..
  Et dans le même temps des trafics des biens d’intérêt national ont été perpétrés : or, mercure , pieres précieuses , bois de rose .par plusieurs tonnes.
  Ces trafics des biens d’inérêt national génèrent de l’argent qui ne n’est pas comptabilisé par le trésor
  La gestion de Madagascar par les putschistes se résument en deux phrases :
  – les putschistes ont la main mise sur le Pays avec les actions terrorisantes du tandem justice et forces armées
  -pour que cette bande mafieuse puisse faire main basse sur les biens du Pays avec la connivence d’étrangers qui se chargent de vendre les butins…
  Et qu’ont fait les putschistes pour les Malgaches ?
  Ils ont amusé les Malgaches en leur promettant la construction d’hôpitaux moderne par ci et par là ,alors qu’ils ne s’occupent pas du tout des hôpitaux existants qui sont dans iun état lamentable.Autres velléités et illusions brandies par ces putschistes sont les terrains de foot ou de rugby..Mais à côté de ces mirages servant à éblouir les Malgaches , ceux-ci constatent que les besoins urgents de la population ne sont pas traités et le semblant de povoir ne s’en préoccupent pas. du tout..
  Ce pouvoir parle , ne s’engage sur rien ,mais fait croire à la Population des lendemains heureux grâce à des investisseurs qui viendront s’installer dans le Pays..La Population attend toujours et a compris que rajoelina e ses bandits ne font remplir leurs poches et le pouvoir qu’ils détiennent sert à faire fructifier leurs intérets personnels ( corses aux constructons de grandes maisons..,grosses voitures..signes d’enrichissement immédiats sans cause..)
  Aucune action pour le développement ni en ville ni chez les tantsaha….. ont
  Au total les putschistes ont en moins de quatre ans ont enregistré une croissance éconmique négative évzluée à 0.50% , alors que cette croissance a été de 7.90% àl a fin de l’ année 2008..
  Cette dégringolade de la croissance est éloquente et sgnifie que le développement écnomique n’existe pas : le Pays vit sur les acquis durant les 7 années de gestion des ééquipes du Président de la république RAVALOMANANA MARC et des Malgaches ,surtout les Tantsaha qui ont durant ces 7 ans vpnstaté un importante augmentation de leur productivité !
  Les putschistes en prenant le pouvoiren mars 2009 ont justifié le coup d’état par des déclarations mensongères:
  -parce qu’il y une grande carence démocratique !Oont-ils fait mieux en 4 ans? non ,la démocratie n’existe plus à Madagscar..dès le début de ce coup d’état ,le sort de la démocratie a été réglé avec atteinte aux libertés fondamentales
  -parce que le déloppement économique n existe pas ! Nous avons vu la chute vertigineuse de la croissance socio-économique ,qui traduit la paupérisation des MALGACGHES..
  LES suenchèrSe des putschistes n’ont été que du vent et n’ont aucun fond de vérité
  Oui il faut un audit pour évaluer le report des recettes et des dépenses , en tenant compte des avoirs de l’Etat correspondant au montant de l’épargne du Pouvoir géré par le Président de la République RAVALOMANnana MaRC et ses équipes
  La partie de la Population de TANA qui a écouté eta suivi rajoelina a été « recrutée
  parmi les habitants des quartiers pauvres ( les bas quartiers à qui rajoelina a distribué des sous )..Oui ,comment voulez-vous que ces pauvres gens crachent sur des sous qu’on luer donne !Mais avant l’anniversaire de ce coup d’état , ces habitants des bas quartiers ont déchanté et ont invectivé rajoelina deleur avoir menti et manipulés ,malgré les efforts des gros bras qui les encadrent.., ces pauvres gens ne se taisent pas et jurent de ne plus se faire avoir car il est incontzqtable que les grandes victmes de cet appauvrissement rapide du Pays provoqué par lincurie des auteurs dde ce coup d’état sont ces que rajoelina a bernés !
  rajoelina n’ a pas réussi à transformer/ à changer l’esprit entreprenarial et ingénieux que les Malgaches ont acquis parce qu’ils ont appris car ils ont participé activement au déveoppement du Pays sous la gestion pendant 7 ans le Pays..!
  Quelles que soient les supercherie et les affabulations des putschistes pour prolonger le pouvoir qu’ils utilisent pour voler le Pays un peu plus , rajoelina et ses commanditaires et la gent coloniale ont échoué…sur tous les plans..Leurs délits et leurs crimes ne resterons pas impunis !
  Le dernier numéro de leur cirque de truands reste cette farce sur le retour du Présidentde la République RAVALOMANANA MARC au Pays.qu’ils veulent à tout pris empêcher e’br’ntrer au Pays.
  Une farce vidée de sa moelle , sans enjeu car le retour du Président de la République au Pays représente une opération de haut vol auquel rajoelina et ses conseillers , ses commanditaires ,la gent coloniale ne sont pas invités .
  Ils ont joué aux grands stratèges déstabilisateurs d’une jeune Rrépublique qui fait ses premiers pas démocratiques avec une réussite socio-économique en plein décollage ,quand les revanchards d’une élection perdue le 16 décembre 200! ont décidé d’interrompre cet envol des Malgaches ..
  Pour terminer leurs jeux de voyoux , ils achèvent leur oeuvre macabre dans le Sud par un génocide qu’ aucune raison socio-économique ,politique … ne justifie !
  Vous savez que ceux qui allument des feux peuvent s’y brûler ..!
  Mais les Malgaces que ces voyoux ont tenu en otage vont fêter leur libération avec des feux de joie car bientôt rajoelina et ses commanditaires , la gent coloniale et ses conseillers,(aidés par des éléments des forces armées de genades lacymogènes aux canons) ont perdu leur pari dans ce grand jeu de pieds nickelés et d’ apprentis sorciers qu’ils ont mené contre les Malgaches..aux mains nues , sans arme…!
  « Ny hery tsy mahaleo ny Fanahy  »
  « les forces ne peuvent rien contre la force de l’esprit ! »(traduction libre)
  « ET SURTOUT CONTRE LA PUISANCE DE DIEU QUI NOUS PROTEGE « 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *