RAVELOSON CONSTANT : NATAO HIKARAMANA SY HITADIAVAM-BOLA FOTSINY NY AV7

Ny filoha Ravalomanana indrisy tsy nahazo mihetsika ao Afrika Atsimo. Ny filoha Ravalomanana voasazy ary amidy ny fananany ary alefa amin’ny sehatra iraisam-pirenena ny fandripahana vahoaka nataony. Izay hoy ny Ct Raveloson Constant, teny amin’ny Magro Behoririka androany, no nentin’ilay mpivaro-dainga avy any Afrika Atsimo dongandoga feno dibera. Ny AV7 hoy izy no nampitondra azy izany. Dikan’izany dia hoy Constant, dia efa lany, ary anaty honahona ary zara sisa raha mipoitra ny orony sy ny lohany. Fongarina indray ny AV7 izay efa lany pilina, efa tsy miteny ary zavadoza, mahonena, mampalahelo. Hay fikaramana sy fitadiavam-bola hoy izy ny nanaovana ny 7Febroary. Hatramin’izao angamba tsy mahefa trosa Rajoelina amin’ny AV7. Ny fananan’ny filoha Ravalomanana Marc hoy ity mpanao politika ity, no tadiaviny hamenoana azy. Fantatra tsara hoe ny mpampirisika, takio ny fananan’ingahy iry andoavana aza fa isika izao ny bois de roses efa tsy lasa intsony, ny Sheritt efa mitabataba. Ndao indray ny fananan’ny filoha Ravalomanana Marc no alaina. Manomboka izao dia mazava, mibaribary, hoy Constant, fa zavatra mahamenatra tsy fampiseho masoandro eto Madagasikara dia ny mivarotr’aina. Ity kivazaha avy any Afrika Atsimo voky dibera ity dia mpikarama fotsiny, ohatry ny mpitarika sarety, lany mofo. Mandrahona ny AV7 hoy ity olomboantendry avy eto Analamanga ity, hoe alefa amin’ny fitsarana iraisam-pirenena. Alefaso hoy izy. Tsy mahatoky ny fitsaran’I Chrisitine intsony. Vitanay hoy izy ny manam-porofo fa fanazarana fotsiny ny 26 janoary izay fandoroana, fandrobana fananana. Ripandripaka ny any Atsimo . Ny fanontaniana apetraka amin’ny governemanta amin’ny Alarobia izao hoy izy dia izao. Momba ny Remenabila, firy ny olona notifirina? Fihatsarabelantsihin’ireo mantsy hoy izy dia hoe voatifitra. Firy ny trano sy Tanana hotohoto. Ny mpanjanatany no nanao izany teto sy tany Afrika. Ampiakaro amin’ny sehatra iraisam-pirenena fa ilaina mihitsy izany. Hatraiza ny halalin’ny rà mandriaka hatramin’izay nahatongavan-dRajoelina teo? Ampiakaro amin’ny sehatra iraisam-pirenena hoy Constant fa tsy ny 26 janoary ihany, tsy ny 07 febroary, nandripandrihana antsika tamin’ny taona 2009, 2010 manontolo hoy izy. Ankoatra izay dia nambarany fa misy zandrikely mifandray amiko hoy izy any Toamasina. Nilaza izy hoy Constant, fa mpianatra lehilahy terena hanambady lehilahy eo imason’ny namany. Ny ankoatra izay dia darohana. Izany no aty amiany hoy ny fanazavana. Izany hoe olombelona atao hoe Malagasy sivily tena hosena, potehina fa atao tsy mahavita mitraka intsony mihitsy. Izay hoy izy no programan-dRajoelina amin’izao fotoana izao. Koa alefaso amin’ny sehatra iraisam-pirenena fa tianay izany. Momba ny eny Ankatso dia nambarany fa ilay tanora mandrato fianarana, sendra nanampahaizana dia ataon’ny miaramila hazalambo, tsy mitraka mihitsy tahaka ny hanaovana ny any Atsimo satria efa maimbo eo anatrehanny vahoaka ireo manao fanamiana amin’izao fotoana izao. Efa matahotra ho vingavingain’ny olona hoy izy ilay rapport de force, herisetra mivantana, ankitsirano fanosehana tsy hitraka, tsy hifanatri-maso aminy akory izay no ataon-dRajoelina. Ilay AV7 hoy Constant dia santionany fotsiny amin’ilay olona mivarotr’aina, namidy ny ainy ny naman’ny AV7. Mitaky ny vidiny izy ireo. Efao ny trosanao Rajoelina hoy ity mpanao politika ity. Eto Antananarivo eto hoy izy dia mety hiatsaravelantsihy, tsy sahy manao mivantana ny habibiana ataony any Atsimo ireo. “Stylo pistolet” anjatony maro no nafaran’ny foza amin’izao isika miteny izao. Rehefa izay stylo pistolet izay hoy Constant dia famonoana olona manana andraikitra no kendrena fa . raha vahoaka tsotra mantsy hoy izy dia lakrimozena. Maheno isika izay, dia aoka ho fantany fa maheno isika izay ary mahafantatra. Akaro amin’ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa. Mahakasika ny fahatongavan’ireo parlemantera eoropeana teto dia nilaza Constant fa raha ny UE manao hoe Ni..Ni Ny anay kosa hoy izy dia “Na….”Na…” Izay manao hoe Ni Ravalomanana, Ni Rajoelina. Isika manao hoe “Na”tafody eto ny filoha Ravalomanana Marc amin’ny fotoanan’ny fifidianana. “Na” ny fanamboarana ny fifidianana dia tsy maintsy amboarina amin’ny fahatongavany eto. “Na” ny anay ny Ni ampirimo any fa tsy misy izay no nofongarina tampoka teo . Mba hanatanterahana ilay “Na” hoy Constant dia izao no izy. Efa mikomy ho azy ny governemanta, efa mifanadala fotsiny ny any amin’ny fitondrana any. Pasohy ny daomy,avereno ny tetezamita tena izy ary mifandanja ny hery.

2 réflexions sur « RAVELOSON CONSTANT : NATAO HIKARAMANA SY HITADIAVAM-BOLA FOTSINY NY AV7 »

 1. Dia gaga ianao????tsy ny governemanta ihany no mila pasoana fa
  ireto mpitarika VILAM-BAVA ny tenenin’ny vava hafa moa ny soniavin’ny tanana hafa.
  Mazava be ilay resaka AV7 fa tsy voalohan-dradomelina ny trosany koa i dada no asain’ny hanefa azy,
  ohatra ireto miaramila mpangalatra sy mpandroba e!! hirahana hangalatra izireo rehefa mba mitaky ny anjarany.
  dia ireto volom-boasary lazainy fa omena asa daolo dia ireo mangaro-paosy sy sinto-mahery ireo izay sisa tsy maty
  NATAONY SORONA ( ilay nivarotra ny ainy) .
  Potehina mihintsy ilay Gasy fa manahirabe an’ilay mpanjanaka fa toa Be mokony sy manankasina loatra.Tsy resy tsy
  akory ny olo-mangina!!aoka isika tsy ho KIVY fa tsy maintsy ary TSY MAINTSY mbola ho avy ilay maraina TOMPOKO!!!
  AZA MISY MANARY TOKY FA TANY MASINA IO!!!!raha mbola ao koa izao Andriamanitra izao annnnnnn!!!!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *