12 pensées sur “12 DEC 2012 : HAPPY BIRTHDAY « DADA RAVALOMANANA »”

 1. Mankasitraka ny MyDago.com
  Faly miarahaba anao sy ny ankohonanao Atoa Marc Ravalomanana,nohon’ny fitsingerenan’ny taona nahaterahanao!!

 2. Happy birthday to you, Mr The President Marc Ravalomanana!

  Always keep in mind : malagasy people chose you in 2002,
  and there is no doubt about it: since you remain more than ever in malagasy hearts, YOU will win first tour in planned 2013 legal presidential election ANYWAY let us say « anytime coming sooner or later »!!

 3. Harabaina ianao ry DADA malala dia ny Tompo
  anie homba anao lalandava eo am-panatanterahanao
  ny adidy MAVESAKA izay hankininy aminao, tsy hanana zava-manasatra
  ary ho salama tsy ho farofy, dia HITOMBO FAHENDRENA sy FAHAMASINANA
  hatrany anie ianao sy ny ANKOHONANAO.
  Ny anjely mpiambina hiambina anao lalandava, Homba anao mandrakariva ny
  ao Ambony dia ho tafita ny TOLONA fa HAKA ny Sezafiandriananao ianao dia izy
  ihany no afaka hanakana anao ny @’izany RAHA SANATRIA !!!!!
  TONGAVA SOA AMANTSARA TSY HO SOLAFAKA AM-PANDEHANANA fa ho
  tody soa an-tanindrazana ianareo mianakavy.Ba mamy be dada a!!,

 4. Faly miarahaba anao tratry ny tsingerintaona nahaterahanao ianao, mivavaka ho anao sy ny ankohonanao izahay ary mirary ny soa sy ny tsara e!

 5. nomen-dRajoelina cadeau milay be ny dadanareo an!!! COLISEUM no fanomezana tsara indrindra nomena an-dRavalomanana!!!!!! bonne anniversaire baina ah!!!!

 6. Oxygène any amin’ny toeram-pitsaboina tsy misy, alcool sy coton aza tsy maintsy ilay tsaboina indray no terena hitondra ! Ny dokotera dia tsy mety hikarakara marary raha tsy omena vola, kanefa efa mandray karama !
  Niverina daholo ny fomba ratsy tamin’ny andron’i Ratsiraka amin’izao fotoana ! Efa mandeha ny ankety, fa avoay daholo aloha ny taratasy rehetra, porofon’izany vola 12 milliards nolaniana izany ê ! Toerana anaovana kawitry sy mousta pomp hoy ilay olona iray izay, no andaniana vola be, kanefa ny vahoaka maty ny hanoanana !

  Ny sasany moa tsy menatra mizahozaho amin’ity trano be eny Ambodiafontsy ! Trano voalohany misy an’izany domotique sa domatique izany hono, ary eny atsimon-drano eny no misy azy hoy ny tompony ! Misy asa miandry an’i peuples malgaches any !

  Izany no mba praograman’ny foza kmp !

 7. Arahabaina tratrin´ny andro fety fitsingerenan´ny taona nahaterahanao ianao Andriamatoa filoha maminay vahoaka malagasy.

  Ary mirary mbola ho tratrin´ny taona maro mitsingeringerina indray.

  Andriamanitra anie homba anao sy ny Fianakavianao hatrany, ka hiambina sy hiaro anareo aminízay ataonareo rehetra indrindra amin´ny ambin´andro iainanao ,dia eo ambany elatrin´ny Tompo lalanndava ianao.

 8. Arahabaina ianao Andriamatoa Filoha, fantatrao ny fanapahan-kevitra raisinao fa toro-marika avy @ ilay avo izany. Ny Tompo anie homba anao hatrany

 9. Fa tamin’ny andro nitondran-dravalo angah ny ny oxigène sy coton tany amin’ny hopital??? sady tsy nisy ny hopitaly manara-penitra tamin’ny andron-dravalo no sady nifampitadiavana ny fanafody fa ny nanatavy ny Alma sy ny Tiko ary ny Magro no nataony!!!!

 10. Miarahaba anao nahatratra izao tsingerintaona faha 63n’ ny nahaterahanao izao Dada, tsy manana ny hambara sy homena anao aho, fa ireto misy tenin’ Andriamanitra no hatolotro ho fanomezana ho anao .
  Matio 5 :10. « Sambatra « ianao » raha enjehina noho ny fahamarinana; fa anao ny fanjakan’ny lanitra.
   » Isaia 58 :11 « ary Jehovah hitari-dalana anao mandrakariva sady hahavoky ny fanahinao ao amin’ny tany karankaina aza sy hampahatanjaka ny taolanao;dia ho tahaka ny saha vonton-drano ianao sy ho tahaka ny loharano miboiboika izay tsy mety ritra. »

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *