Conférence de presse du President Marc Ravalomanana , Dar Es Salaam, 11 dec 12

Ny fahatongavan’ny filoha Ravalomanana an-tanindrazana tsy ho ela no antenain’ny mpomba ny ara-dalana amin’izao valan-dresaka nataony izao, rehefa tonga eto izy dia hanontany ny hevitry ny vahoaka na mbola tiany na tsia ny hirotsahany ho filoha.Mazava ho azy fa dia « ny firotsahany ho fidiana filoham-pirenena  » ihany no nieretan’ny vahoaka nandritra izay efa-taona izay. »Tsy hivadika amin’ny vahoaka » velively aho, hoy izy.Tafalatsaka tanteraka anaty kizo ny firenena ka ny filoha irery no hany hitondra an’i Madagasikara  hiverina anaty ny fandrosoana Andrasana araka izany ny fiverenan’ny filoha tsy ho ela eto Dago.

47 pensées sur “Conférence de presse du President Marc Ravalomanana , Dar Es Salaam, 11 dec 12”

 1. Voalohany indrindra dia faly miarahaba anao tratry ny fitsingerenan’ny taona nahaterahanao ny tenako ! Mirary soa, ho lava andro hiaina ; ary Andriamanitra anie hitahy anao mandrak’ariva mba hahafahanao manantontoso ireo adidy marobe izay mbola miandry anao, na ho an’ny ankohonanao izany na ho an’ny Firenena ! Dia ho ela velona Tompokolahy, ary ho tratry ny manaraka indray !

  Manarak’izany Tompokolahy, araky ny voasoratra ao anatin’ilay tondrozotra ary mbola namafisàn’ilay fanambaràna nataon’ny SADC, dia tonga ny fotoana hitodihanao an-tanindrazana ! Miandry anao ny rivotr’i Gasikara ; miandry anao ny malagasy TAN-DALÀNA REHETRA !!!
  Amin’izao ankatoky ny Krisimasy izao, dia tena anisan’ny fanomezana tsara indrindra azon’ny malagasy na kely na lehibe, ny fahatongavanao !!

 2. Tsy adinonay itony, na dia efa mahazatra aza ny famoahana teny feno lainga sy fitaka ! Tenin-dehilahy hono, ka ho hitan’ ny vahoaka malagasy hoe tena izy sa….sarin-tsariny !!
  Mahaiza mihaino tsara ry vahoaka malagasy !!

  http://youtu.be/cp1ZPq3g2Rs

 3. Be loatra ireo sahiran-tsaina amin’izao fotoana izao, raha nahita an’io fanambaràna nataon’ny Filoha io !

  Mino aho fa handray fitenenana ao amin’ny magro izy androany, amin’izao fitsingerenan’ny andro nahaterahany izao ! Tsara angamba, ary soson-kevitra toy ny soson-kevitra rehetra ihany ny ahy, ny hilazàny amin’ny vahoaka fa mila mitety an’i Madagasikara ny tenany ; maka ny hevitry ny vahoaka aloha izay vao manapa-kevitra !

  Tsy dia azon’ny olona loatra ny tiany ho atao ! Eo ireo tsy mahazo resaka, ary eo ireo mpanely tsaho sy mihinia mandika vilana !

 4. Misy adino kely !
  Tsara ny mamerina mba ho fantatry ny rehetra, fa ny zavatra tena nisongadina dia ny hoe : HIVERIN’IZY HANAMPY NY VAHOAKA, HAMERINA NY ARA-DALÀNA SY NY FANDRIAMPAHALEMANA !
  Izay no ho ataony laharam-pahameana !! Ny manaraka ho hita eo ihany, satria an’ny vahoaka ny teny farany !
  Mazava angamba izay ?

  MAHATOKY ANAO IZAHAY ANDRIAMATOA FILOHA HAJAINA !

 5. Hhhaayyyyy !!hontsa anie aho e!!!!
  « TENIN-DEHILAHY » hihihiiiiiiiiiiiTORANA AHO MARINA!!!!!!!
  Mievitra ny ho afaMaina toy izao angah rangah????TSY MISY MIALA MENAKA EO!!!!!
  TSY MAINTSY MIJINJA IZAY NAFAFINY AVY!!!!!MAIKA ERY ITY IZY HITAVANDRA NY HAREM-BE NOROBAINA
  TAO ANATIN’NY 4 TAONA.
  NA IREO BOIS DE ROSE RIPAKA FOTSINY AZA??? »?HO AFA-BELA EO ?????
  « HO TANTERAKA Anie ny sitrapon’ANDRIAMANITRA MANARAHA NY VAVANY! » AMEN!!!!

 6. Marina ny azy fa hatr’izay » tenina sarin-diky »
  tsara rehefa MBA tonga saina fa MBOLA TSY AMPY ô!!
  Aza maika ny HIKOPAKOPAKA Joel kely a!!!tsy maintsy averinao izay rehetra
  nangalarinao izay tsy NISASARANAO ary tsy ho af-bela @ izany ianao .

 7. Miarahaba ny filoha Marc Ravalomanana tratry ny fitsengerana’ny nahaterahany izao : Andriamanitra anie hanome anao hery sy fahendrena ary indrindra ny finoanao azy hanatanterahanao izay torolàlana omen’Andriamanitra anao amin’ny fampandrosoana ity firenena malalantsika ity satria matoa misy izao dia misy dikany lehibe dia lehibe amin’Andriamanitra hahazoantsika mibebaka sy manaraka ny safidiny.

  Aza malahelo isika rey olona na dia hoe : sanatria aza tsy hiditra eo izy ho fidiana – Matoky azy izahay satria betsaka koa ireo tia azy fa tsy dia azo lazaina loatra eto ny resaka politika –

  Ny fahazoako ny teniny dia izao : raha tsy milatsaka i rajoelina dia tsy hilatsaka izy – ka ho hitantsika eo raha vitan’i Frantsay ny manala an’i rajoelina eo na hovidian-drizareo koa ny be boty hanongana azy eo –

  Ny tody anie rey olona tsy misy fa ny atao no miverina e !

  Raha hanantena ny vahoaka ireo dynosaure ireo sy ireo anarana maro voateny tamin’ny fanonganana 2 009 dia tsy ahazo vato ireo tsy akory, raha tsy hoe angaha mbola tsy leom-boananana ny malagasy ? ;

  Fantatry ny olona izay tiany sy tokony ataony dia ho hitantsika eo fa ny faniriako dia ny mba iverenan’ny harenan’i Filoha nosimbàna sy nangalarina.

  Apetrak’isika eo an-tànan’Andriamanitra ny ho avin’ity Madagasikara ity fa raha mino isika dia hotanteraka ny faniriantsika rehetra é !

 8. Ny anay dia izao an: efa sasa-miandry ny people, na morana na mangatsiaka na main’andro sns

  Hamoronanay ny tsy misy, tany mena ataonay mirehitra … tora-jofo i Gasikara …
  miandry TOP fotsin an

  na hianatsimo na hianavaratra hiantsinana hiankandrefana …

  (tena mba kôzy sérieux ==> ho an’ny taranaka malagasy, raha mbola misy fofon’aina ihany koa dia ENTO AHO REY TONGOTRO hoy ny fiteny

  rehefa tonga aty ny MAHERINAY!!!

 9. MAnkasitraka Hoaiza a!!!marina ny an’i se!!
  Raha manapa-kevitra i DADA ka SAFIDINY dia hekena fa tsy NOHO NY @
  ity raikalahy ity kosa .Izay mahasosoa hataon’Andriamanitra e!!fa ny fodiany dia efa HERY LAHIBE.
  Dia eo isika mahita azy, anjarantsika no MIADY no tiako tenenina.

 10. Tsy misy hidiran’izay ho ataon’ilay domelina mihintsy io Raozy kely â, izay ho ataony ataony ! Tsy any aloha izao ny blema ; ny zava-drehetra koa samy manana ny fotoanany ! Ny raharaham-pirenena no masaka ao an-dohan’ny Filoha amin’izao fotoana, fa tsy ny TIKO ! Kôzy sérieux hoy ny akama ato izay !

  Mba nipoitra ihany ity marina i HoAiza ! Tsy ho ela ê ! Dia ho aiza ny RV ? Sao dia hatahotra aloha hifanena amin’ny gidogidro endrika ? Eo vao hilaza hoe tsy nampoiziko !

 11. Fa iza no mitady hokivy eto amin’ity forum ity. Tsy maintsy mody aloha ny president. Avy eo hita ny manaraka.
  Fa angaha mbola misy tsy mahalala fa rehefa te handeha lavitra rehefa hitsambikina tsy maintsy mihemotra.
  Ny zavatra kendrena voalohany dia ny fodian’ny president.
  Tsy resy ‘zany ny tolona. Izay milaza fa resy ny tolona dia aoko hifindra camp fa tsy hiaraka amin’ny president intsony.
  Masina ny tanindrazana.

 12. Tampi-dalan-kaleha i Rajoelina

  Miala-tsiny amin’ireo tsy mahita lavitra fa ny fanapahan-kevitry ny filoha dia tena fanampahan-kevitry ny lehibe.
  Eto dia tapi-dalan-kaleha I Rajoelina sy ireo mpanohana azy. Nanaiky ny « tsy hirotsaka ho filoha » Atoa Marc Ravalomanana. Tsy misy sakana azony hatao intsony na inona na inona ho lazainy.
  Faharoa manaraka izany: ho hita mazava manombok’izao ireo tena mpanohana ny filoha tokoa. Hiala ao amin’ny mouvance mantsy ireo nanantena poste hamenoana paosy fotsiny satria tsy mahatakatra lavitra.
  Fahatelo, ho an’ireo mbola tsy nitsambikina hatramin’izay niainany: tsy maintsy mihemotra lavitra vao afaka mandingana lavaka lalina.
  Farany: Raha manaraka tsara ny nolazain’ny filoha isika dia hody izy hanarina ny tanindrazana.
  Mahaiza mihaino tsara vao mivaralila: Averina indray mandeha « hody aho hanarina ny tanindrazana.

  Mitohy ny tolona ary eo an-dalampandresena. Ny fitsenana ny filoha amin’ny fomba manokana no imasoana manomboka izao.

  Masina ny tanindrazana.

 13. Alors comme çà, l’ancien président démissionnaire fuyard va demander aux soldats de la Sdac de le raccompagner à Madagascar et de le garder tels des bergers allemands ? Faut pas rêver. Et c’est là que compte le proverbe :  » Les paroles s’envolent, les écrits restent « .

 14. Zay vao tena hisy raharaha eto niany é!!! dia ho ekena fotsiny ve ry vahoaka Malagasy oé ny foza ndray no mbola hahazo laka eto fa dia handefitra foana tsika???? sa dia majorité silencieuse tokoa????

 15. Miarahaba anao Andriamatoa Filoha tratry ny « 12-12-12 ». Andriamanitry ny Fahazavana, Fahasoavana ary ny Fitahiana hanome tombon’andro ho anao hatrany ka hanoro anao sy ny vahoaka malagasy ny lalana marina hizorana entina manavotra ity firenena malalantsika ity. Sarotra aminay vahoaka malagasy tompoko ny mandray ny lahateninao indrindra moa fa tsy afaka nitafa mivantana taminay ianao ary tsy hay tantaraina aminao ny fiainana ambony ambany iainanay any Madagasikara ka tena sanganehana izahay. Inona no marina? Tena niteny izany ve Atoa Filoha? Te handre anao mivantana izahay tompoko. Ary matokia ianao fa @ izay fanampahan-kevitrao dia raisinay ampahatoniana tahaka ny nandraisanay ny fanapahankevitrao hatramin’izay. Mino izahay fa Andriamanitra akory tsy ratsy ka hanadino ny ezaka efa nataontsika niaraka hatramin’izao. Dia mahatoky koa izahay Atoa Filoha fa voahavakao tsara @izay ny vary sy ny tsiparifary, eny fa na dia ireo manodidina anao hatramin’izao aza. Mahereza tompoko ary mihavia fa dodona izahay tena vahoaka malagasy. Rehefa tsy hiantoka anao izany SADEC izany dia izahay vahoaka no ankilanao mandrakariva.

 16. « Hody aho hanarina ny tanindrazana », dia miampy kely angamba, « hanampy ny vahoaka amin’ny famerenana ny ara-dalàna, sy hanao izay rehetra mbola azoko atao ho an’ny fireneko, rahatoa ka sitraky ny vahoaka malagasy izany  » !

  Dia tsy maintsy ho tantaraina daholo eto ve ny fiainany rehetra, atramin’ny lokon’ny silipony rehefa tonga eny Ivato izy ê ?

  Mazava angamba izay ê ! Foza izay rehetra mbola mivoy zavatra hafa !! Ianareo mila azy, ary izy mila anareo !! Tohano ny Filoha Ravalomanana mba ho tanteraka izay fanirian’ny vahoaka !!!!!

 17. ialahy indray ry zano bitro io ambadiky ny peuple malagasy io a! mbola ho avy ny hanjaran’ialahy sy livrera ry bitro a!

 18. Anisan’ny foza kmp hoy aho izay mbola be fisokirana eo ê ! Inona no mbola mila fanazavàna amin’izao ? Sa dia nifindràn’ny aretin’ilay domelina, ka dia tena donton’izay efa-taona izay koa ? Miala tsiny !

  Mahafinaritra ahy ilay hoe kmp ! I Ndimby indray no nahita an’izany !
  kmp : kondrana manara-penitra !

 19. Kintana a! Bonobo ve????
  Jereo tsara fa musy mitady sady HIVOAKA ETO NO MIDITRA an!!!
  Misy manao an’i dada ho Paiso mihintsy eto an!!!olon-dehibe izy ary manan-tsaina sady
  olon’Andriamanitra koa aoka isika hametraka FAHATOKISANA be dia be aminy.
  Fantany ny hataony .( sady man-courage tena ihany aho io).

 20. Izay no izy : Fantany ny ataony ! Anjaran’ny vahoaka ny sisa ! Hitsena ? Hanohana ? Hiara-hiasa ??? Ets..! Vita tompoko ! MDR !!

 21. Mbola mirary ny fitahian ‘Atra ho an’i PRM Ravalomanana am izao fitsingerenan’ny andro nahaterahany izao;Jaona14:1 no hafatra tompoko,dia ho an’ny zanak’dada rehetra koa.

 22. asaivo tonga zany ravalo zany jerena raha mafibe e!!! averina kely aminy ny teniny hoe: « tsapao aloha ny hery raha mafibe!! » ho tsapany tsara hoe iza no tena mafy be zao!!!! tongava fa miandry anao izahay vahoaka nampijalianao e!!!!

 23. Hello ho an-dRanavalona & Km.

  Efa tiako daholo isika rehetra légalistes ireo ê!

  Io ilay « Affinité » – azo bangoina toatoa ny hoe « iray vatsy iray aina »

 24. Miarahaba anao nahatratra izao tsingerintaona faha 63n’ ny nahaterahanao izao Dada, tsy manana ny hambara sy homena anao mivaingana aho, fa ireto harem-ben’ny tenin’ Andriamanitra no hatolotro ho fanomezana ho anao .
  Matio 5 :10. « Sambatra « ianao » raha enjehina noho ny fahamarinana; fa anao ny fanjakan’ny lanitra.
  » Isaia 58 :11 « ary Jehovah hitari-dalana anao mandrakariva sady hahavoky ny fanahinao ao amin’ny tany karankaina aza sy hampahatanjaka ny taolanao;dia ho tahaka ny saha vonton-drano ianao sy ho tahaka ny loharano miboiboika izay tsy mety ritra. »

 25. Misaotra anao <<<>>>> fa d nahazo taminao koa ahhhh, d ho antsika rehetra tokoa ehhhhhh, enw koa ao anatin’izany

 26. peuples malgaches >>>> ny hery izany tsy mila tsapaina tsony ehhhh; jereo any @ archiven’ ny mpanao gazety maro any, na gasy io na vazaha, fa raha nikasa ny ho tonga teto i Dada ny 21 Janv, ary efa mafy be aloha izy izany matoa sahy ny hiatrika anreo, fa nosakanana indray; dia hivereno ny vaovao fa arakaraky ny mpanao gazety nilaza fa nisy ny nahita 700 000, ary nisy aza ny nahita hatr@ 1 000 000 ny olona tonga teny Ivato ankoatry ireo izay mbola mihainohaino any an-trano satria amoron-dalana avy any Ivato ny tranony nefa ny artiste teny d ry Col Andry sy ny Emoreg, mirongo basy, ny FIS vonona ny hitifitra (angamba satria fombany izany)fa tsy nahasakana olona. le domelina kosa nanao propagande beu, niantso artiste b d beu, nanao tamtam sy pub beu t@ téleu; d lazaina fa antonona 30 000 places io Coliseum io ary 50 000 raha feno hatrany aloha @ le mitsangana. RAHA HERIM-BAHOAKA ALOHA D EFA FANTATRA IO FA AN’I DADA, fa vavan’ny maty an-drano fotsiny ny an’ny fozaorana, FA RAHA HERIM-PAMORETANA ANGAHA ?

 27. Misaotra anao ry Soapeta fa d nahazo taminao koa ahhhh, d ho antsika rehetra tokoa ehhhhhh, enw koa o natin’izany

 28. Efa nakamban’ilay fitiavana ny tanintsika isika Hoaiza a!
  fa msy ireo nitsoak’ andaharana no mampalahelo.
  Nefa « Omby indray matory hono tsy indray mifoha » « .Izay maharitra vadin’andriana e! »

 29. Monsieur Marc Ravalomanana, à qui je souhaite bon anniversaire et beaucoup d’autres pleines de santé, s’est offert le cadeau que ses lieutenants n’ont pas pu lui offrir.

  En tout cas, si il est toujours la personne à qui j’ai donné l’impression de quelqu’un qui n’allait pas faire un troisième mandat « national », ce retrait est d’une logique implacable surtout après les statu-quo politiciens de ces dernières années.

  Comment lire et interpréter ce retrait? Malgré la subtilité de ce retrait, ce retrait est sincère. Le tout est de lire cette subtilité…

 30. Salut Alidera ! je suis avec amusement non feint, tes posts dans Tananews même si le temps ou les circonstances ne s’y apprêtent pas !
  Idem pour Verohanitra que je salue, avec ses nouveaux vocabulaires tels que « mahasoso-posy » ! MDR !!

  Avant que Madagascar ne devienne un pays maudit, les malagasy et surtout les soi-disant légalistes doivent se regarder dans la glace ; et, afin que ces derniers ne se perdent en conjectures, quatre questions s’imposent :
  – Doit-on accepter un coup d’Etat tel que celui de mars 2009 ?
  – Quels sorts doit-on réserver aux putschistes, à ceux qui osent piétiner les droits fondamentaux de leurs compatriotes ?
  – Chaque peuple a-t-il vraiment le droit de choisir librement son ou ses dirigeants, si l’on se réfère aux déclarations de François Hollande, Président de ce pays de la démocratie, dont la voix porte ?
  – Quelle est la part de responsabilité du peuple dans cette crise ?

 31. Fini i ra 8 sarimbavy!!!
  Tsy aleo mijanona any fa raha tonga eto iny be reo zanany hitora-bato sy hamono aniny.
  Be taim-bava fa tssss!
  Aleo ijanona any.
  Ataovy amizay lay referendum hoe mahazo mody iny sa tsia de mahasahy miloka aho fa ny tokony ho 1-tour de vita amin fifidianana talohan’iny fitsokana andaharana iny de lasa mivadika hoe MIJANONA ANY 1ER TOUR DE VITA!!!

  TENA MBA GAGA IHANY AHO HOE MARINA VE FA TENA NIASA NANATITRA RONONO VE INY TALOHA DE LASA MILLIARDERA SA????????????

  ZAO AHO TSY MINO ZANY TSONY!!!!

 32. Tokony mihintsy i dada tsy azon’iza n’iza LAMBOLAMBOINA
  ny mampanahy ahy fotsiny sao dia mbola resaka: FANDEFERANA
  toy izay 4 taona lasa izay io, ary aoka i dada tsy ho VOAFITAKA fa ny alika dia alika ihany,
  izay tsy maty voalavo an-kibo , ka sao ho VOAFITAKA eo izy hoe: TSY HO HENJEAN’
  ireo rahefa tsy hilatsaka ho fidiana eo????f’angah io ihany ny fifidianana??izy
  mbola MITANA TSARA afaka mbola milatsaka @ manaraka, ny zanany koa ao LAHY BEU,
  Ataoko fa ampy izay fahan-dalitry ny foza izay fa MBA MODIA IANAO DADA DIA MILATSAKA
  FA AZA MIAMBAAMBA tOY IZAO , mba jereo ihany ilay mpitolona izay efa niaritra ny MAFY
  indrindra ka tsy izao indra yisika vao HIFANARY SANATRIA?

 33. Raha ny « vote blanc » no ampahany be indrindra amin’ny 8 Mai 2013 dia tokony haverina ny fifidianana dia afaka milatsaka daholo izay te hilatsaka ohatran’ny tany demokratika rehetra.

 34. Manantitra ny fiarabana sy firarian-tsoa ho anao noho ny fatratraranao ny tsingerin-taona nahaterahana Atao Filoha Ravalomanana.
  Andriamanitra anie hiaro sy hitantana anao hatrany, ho lava andro hiainana hifananteranao amin’ny ankohonanao sy izahay vahoaka malagasy mankasitraka sy manohana anao.
  Na dia tsy nampoizina ary saro-takarina aza ilay fanapahan-kevitrao Atoa Filoha, dia manaja ary matoky fa fanapahan-kevitra hendry izany!

  Marina dia marina ny voalazanan’i KinTana etsy ambony! Miombon-kevitra aminy aho.
  Mitombina loatra, ary tena ilàna valiny ireo fanontanianao ireo!

 35. Miala tsiny aloha ry zareo fa efa niteny ampahibemaso ve dada fa:
  TSY HILATSAKA fa tsy hitako ry zareo??ny vao2 henoko farany mantsy
  dia toa FIANGAVIAN’i SADC ilay izy izay fantatra fa mbola lafratsa no ambadika ka eto aho no MANAHY MAFY.
  Raha izay marina mantsy no izy dia tokony misy FANAZAVANA BE fa tsy vitavita fotsiny toy izao ilay izy,amiko
  aloha a!!!ka raha izay fiandrasana ny hevitry ny VAHOAKA indray dia efa ela ny vahoaka no TOKA-PO ohatry ny
  SINY KA TSY MAHALALA afa tsy ny rano.
  Asa aloha izay ho avoakan’ny ampitso e?? izaho aloha tena malahelo ary tonga dia @’ireo olona izay nianjadian’ny
  tsy rariny rehetra hatrizay ary hatr@’ izao ny halaheloko no miantefa.

 36. Mila fiaraha-mientana ny fandiovana ny toerana, ny tanàna sy ny Firenena rahatoa ka tena mitady rivotra vaovao sy madio, ny vahoaka malagasy !

  Mangataka an’ireo mpitarika hanome tanana, hanampy an’ireo vahoaka izay efa sahirana, ka ireo efa fola-damosina indray no mbola atao tohatra hiakarana !

  Ho anareo izay nilaza fa tsy ny karama izay azo ao amin’io rafitra tsy mazava io, no nandrasanareo hahavelona ny tenanareo, mba manaova latsakemboka dia mividiana hazo mba hipetrahin’ireo olona tonga hiaino anareo !
  Mampalahelo fa dia mongo loatra ny fitombenan’ireo andriambavilanitra !

  Entano ny zatovo lahy sy vavy hanadio tsara ny toerana ! Tsy hoe rehefa tonga izy vao mody mikoropaka hanao ny fanadiovana rehetra tokony atao !

  Farany, izay tonga aloha, aoka mba tsy hanisy vatovato kely sy satroka kely eny amin’ny fitoerana ! Famandrian-toerana izany tokony tsy hisy ao amin’ny toeram-pitolomna ! IZAY REHETRA TONGA VOALOHANY, DIA MANANA ZO MBA HO ENY AMIN’NY LOHA-LAHARANA !

 37. ranavalona,
  Ny valin’ny fanontanianao dia izao : Tsy niteny velively izy hoe HILATSAKA NA TSY HILATSAKA INTSONY !
  Ny zavatra tadiaviny, dia ny tsy hijalian’ny vahoaka intsony ! Vahoaka hiaina amin’ny rivotra vaovao amin’izay, mihaina amin’ny toerana madio fa tsy toerana feno loto sy tay !
  Tian’ny vahoaka va anefa izany praograma izany, sa dia mbola hifaly mandrakizay, hiaina ao anatin’ny fako sy ny tsy fisian’ny fandriampahalemana ?

  Maty eritreritra marina ve ny vahoaka, any ka ny tena ho filamatra dia ny hadio ivelany toy ny fasana, na kao hiaigo eo ambonin’ny tsikoko ? Tsy hiala amin’ny havoretràna mihintsy ve ny malagasy, na ara-tsaina, na aram-panahy fa tsy ara-bàtana ihany ?

 38. Kintana a! ialh koa ity toa lalina koh!!
  efa ela ny vahoaka no vonona lesy a!!
  Dia mba avilivilio ihany ilay teny fa aza dia VATAMBATANA toy izao fa makarary maso lesy a!!MDR.
  Dia misaotra @ ilay valin-teny fa ny firesakareo MPISERA ETO OHATRY NY EFA TENA hoe……..
  mba taitra ihany i bavy!!Milamina indray aloha ny @’iny.Mandry indray aloha ny heritreritra.

 39. La ligne droite est le plus court chemin, d’un point à un autre ! Tsy tadidin’ialahy angaha izany ?

  Atao ahoana indray letsy â ? Atao mazava sy mahitsy aza, misy tsy mahazo ! Sa atao toy ny fomba fitenin’ny mpikabary ? Miodikodina sy miedinedina manodidina ny tanàna aloha, izay vao manao hoe : Aody ô ! Voasazy avy eo ; asain’ny olona miandry vasoka adin’ny telo vao mahazo mandika ny tolam-baravarana ? MDR !!!

  Rahatoa ka somary nanimba ny maso re dia hialantsiny fa tsy sy siny ê !

  Alàko toy ny tsiny avy any avaratra, aoka tsy hanaraka ; toy ny tsiny avy any atsimo, alefaso hirimorimo ho any an-kady toy ny tezeve ; toy ny tsiny avy any andrefana, aoka tsy ho tehafana ; toy ny tsiny avy any atsinanana, ndeha ho sakànana ; toy ny tsiny avy any ambany, ho totofinao re ry tany ; ary farany toy ny tsiny avy any ambony, mba tazomy re ry lanitra !

  Kanefa, rehefa afaka ny tsiny fanalan’ny vava,ary koa fongotra izato fondro fanalan’ny molotra, HAZAVA MARINA AMIN’IZAY VE NY LALAN-KOMBÀNA ??

  Ndisy mantsy rahavako, satria toa mbola maro ireo manantena valala kanefa tsy foy ny fandria-maraina !! Ny an’ny sasany aza valala manidina no andanian-tsira !! Loza !!!

 40. Izaho koa ry Kintana mba te hiantso an ‘ireo mpitarika eo am magro ireo.Inona moa tompoko isany no mba vitanareo hatram izay nidiranareo tao am io rafitra foza io?toa lasa foza otr’azy ireo fotsiny ianareo:nisy radio na tv mba voavahanareo ve? sa nisy gadra politika tafavoakanareo ve?sa mba misy zon’ny vahoaka voaverinareo am vahoaka ve rehefa nalain,’ny foza(droits de l’homme am endriny rehetra)?toa tsisy olona tsy mitovy hevitra am foza afaka miteny am tv sy radio mintsy!!!tsy misy zavatra mande am laoniny Tsy gaga aho raha tsy tafody ihany ny PRM hatreto,toa hianareo koa no manampy ny foza manakana ny fodiany.Rats’izay dia miady an trano no ataonareo.miala tao rehefa tsy hanao n’in ‘in ,na aza mitondra intsony ny anaran’ny PRM fa samia manao propagande ho an’ny tenany avy fa lasa mampiesona zanak’i dada fotsiny.

 41. Kintana,

  Il y a des moments où il ne faut pas répondre directement à une situation. Faire référence à autre chose qui pourrait n’avoir aucun lien avec pouurrait aider à la vraie compréhension.

  Qt à tes 4 qustions, le système parfait n’existe pas. La forme d’État et son fonctionnement sont le produit « scalaire » du peuple et sa culture. Aussi, le peuple a sans ambiguïté la plus grande responsabilité dans cette crise. Qund au sort à réserver aux putschistes, il n’y a qu’à suire l’histoire de didier ratsiraka. Autrement dit, AUCUN ET RIEN!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *