ME RASAMIMAKA MAHEFALAHY : TSY MAINTSY AVERINA AMIN’NY TOMPONY ARA-DALANA NY TANY REHEFA TONGA NY FOTOANA

Eo am-piandrasana ny fanapahan-kevitry ny Sadc izay hivory amin’ity herinandro ity, mahakasika ny raharaha eto Madagasikara dia manohy hatrany ny hetsika etsy an-kianja ny mpomba ny Ankolafy Ravalomanana. Andro voalohany amin’ny hetsika androany teny amin’ny Magro Behoririka. Ny Cst Me Rasamimaka Mahefalahy izay efa ela ela tsy tazana teny an-toerana dia anisan’ny nandray fitenenana. Amin’ny maha Cst ahy hoy izy no hitenenako eto. Namaly avy hatrany ny voalazan’ingahy Naivo Raholdina tato ato ny tenany. Nisy fotoana hoy ny Me Rasamimaka nifampiresahanay tamin’izany hoe inona ny problemanao ka nahatonga anao hanao io fihetsika adaladala io. Tim izy taloha hoy ny Me Rasamimaka saingy nanao deputé dia tsy navelan’ny filoha Ravalomanana Marc fa hoe tsy milamina. Avy eo indray nanao maire ka voasakana hatrany ary dia nitady olona tohanana. Ny alahelony hoy ity olomboantendry ity dia tsy nomena toerana tamin’ny TIM ka lasa izy ho mpifanandrina amin’ny filoha Ravalomanana Marc. Nanomboka tamin’ny taona 2002 hoy Me Rasamimaka dia niaraka tamin’ny Tim fa tsy nitsangana ho fahavalon’i dada izany.  Nilaza Raholidina hoy izy fa talohan’ny taona 2009  dia efa nalain’ny filoha Ravalomanana Marc ny tanim-panjakana ary rehefa nisy ny fanonganam-panjakana dia nolazaina fa nalain’ny vahoaka ny fananany ka hanaovana hopitaly sy kianjan’ny baolina lavalava ka rariny izany. Nisy fotoana hoy Me Rasamimaka nahalany azy ho filohan’ny vaomierana momba ny fananatany tao amin’ny Cst. Nilaza taminy ny tenako hoy izy hoe moramora ialahy fa ny Me Hanitra no mahay ny momba io fa « kung fu » sy kabary no hain’ialahy. Mandeha miverina mianatra hoy izy rehefa tsy mahay.  Ny fangalana tany dia tsy misy afaka miditra eo amin’io tany io raha tsy mahao alalana amin’ny tompony. Ny any Morafeno hoy izy dia nisy ny tanin’ny filoha Ravalomanana kanefa hananganana hopitaly manaram-penitra. Tsy nampahalalana anay anefa izany hoy izy ka tsy manaiky izany izahay. Mbola alaintsika ireny tany ireny ary asaina mamaly ireny izy hoe inona ny « procédure » narahina tamin’izany. Isika tsy matahotra hoy ny Me Rasamimaka fa tsy hipetra potsiny rehefa tonga ny fotoana.Tsy maintsy averina amin’ny tompony ara-dalàna hoy izy  ny tany fa tsy misy didin’ny be sandry izany. Momba ireo boky Map izay niparitaka tato ato ka misy amin’izy ireny no mivarotra eny amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka. Nambaran’ity mpanao politika ity fa tsy misy firenena  manana boky Map ohatra iny, ary tsy misy firenena manana filoha ohatra iny. Nisy vazaha mainty tafaresaka tamiko hoy izy nilaza fa izahay dia manao « copie » iny Map amin’izao fotaona izao. Noho izany hoy izy dia tsara isika raha samy manana iny boky Map iny fa rehefa miteny ny filoha Ravalomanana Marc hoe iny no hihaingantsika dia tanterahantsika. Nanafatra ny mpitolona ihany koa ny tenany mba tsy hatoritory amin’ny fanohizana ny hetsika.

 

13 pensées sur “ME RASAMIMAKA MAHEFALAHY : TSY MAINTSY AVERINA AMIN’NY TOMPONY ARA-DALANA NY TANY REHEFA TONGA NY FOTOANA”

 1. Na mitovy anarana amin’ny mpanampinay aza io, dia tsapako mihitsy fa ilay mpanampinay dia mbola ambony fisainana noho io Naivo io!. Izy anefa mbola kilasy faha 7 dia efa niala… Tena marina e!
  Tsy tokony hiditra any amin’ny Académie koa ve izany i Naivokelinay?.. Lery (le Naivo RAOLIDINA izany) aza miditra any kanefa ny fisainany mirefarefa amin’ny tany!

 2. Fanontaniana : Rehefa vita ilay hôpitaly (ohatra), dia ho potehina sa ho atao inona, rehefa alaina sy averina amin’ny tompony ilay tany ??

 3. Hoy ny CST : « …Mbola alaintsika ireny tany ireny ary asaina mamaly ireny izy hoe inona ny « procédure » narahina tamin’izany… »

  Ohatrinona ny métre carré t@ izany ? nisy ve ny acte de vente ? nisy ve ny mutation ? efa verser tsara daholo ve ny frais rehetra ? sa tonga dia titre ny tany no nomena an’ilay tompony ? sa ahoana ny procédure t@ izany no nahazon’ny tompony an’ilay tany ?

  Hoy i KMD : Fanontaniana : Rehefa vita ilay hôpitaly (ohatra), dia ho potehina sa ho atao inona, rehefa alaina sy averina amin’ny tompony ilay tany ??

  Mipetraka tsara io fanontaniana io . sy azo tohizana hoe zaraina @olona ve avy eo sa hanaovana zavatra ho an’ny vahoaka sa hanaovana zavatra privée ho an’ny tompony ?

 4. Vava anie izao no AMIDY ry Ziry fa tsy fahaizana e!!
  manamafy ny voalazanao aho fa Naivikelinareo mbola ambony lavitra
  noho ity » NAIVO » izay mihintsy no anaran’ ity ( Raolidina) ary marina izay voalazanao,teny Antanimbarinandriana
  teny i Naivo no nianatra, ny fianarana tena dia haiko tsara t@’ izany ny nanapotehin-Dratsiraka azy t@’ ireto
  mba » SN « mividy » Bac » tsy msy apoaka no mba asainy mampianatra ny mpianatra teny. Tsy dia misy atao mahagaga
  fa mitovy ihany izy sy ilay MISORA-TENA HO MPITONDRA , dia JAMBA MITARIKA JAMBA koa aiza ny tsy any an-
  kady ny firenena vao MITONTONA????
  Izay anie ilay hoe : jereo ny tenanao dia vonjeo ny toeranao e!!!MAHONENA ilay toe-tsaina fa hatao ahona?????

 5. ranavalona,
  Dia hoatrinona hono izany vava izany any Madagasikara ? Sa arakarany ?
  Misy milaza fa any Frantsa, toa hoe 20 euros ny « trombonista breziliana » ! MDR !!

 6. Fanambaràna lehibe !
  Roa taona amin’ny 11 desambra hono, ny rue poubellique « fitiavana-tanindrazana-fandrosoana !! Hisy fankalazàna goavana, ary ho araraotina amin’izany hono fa atao hoe « Kawitry-Fihemorana-Fandrosoana » indray ny teny filamatra !

  Hisy « concour de mousta paompy » goavana, ary ny valisoa mbola tsy azo avoaka ! MDR !!!

 7. Hay ve reto hitsotra ihany woe, tanin-dRaosy iny tany fa nolazaina fahiny woe, azon’ny fanjakana totofana raha toa koa hitondra tombontsoa ho an’ny be sy ny maro, de lasa fananam-bahoaka, de tanim-panjakana zany no dikany. Ny fomba nangalan-dravalomanana an’ireny moa, zay tany nolovain’ny tompony tamin’ny razany de antsojay fotsiny izao. Misy aza ireo zay tsy nety nandray ny vidiny satria noterena hamidy varoboba, tonga de nototofany, nanaraka teny foana moa le zay tsy faly mahazo mitory. Andriamanitra anefa lakalaka, de ireny ny fihafaran’ny mpanao tsindry hazo lena, mamoritra ny madinika, lasa nandositra mihitsy ny tanindrazany nanaovany ratsy. Zao zany vao woe, tanin-dRaosy io. Mazava zao, fa ny tombontsoan-dRavalomanana no iadianlisany mafy eto, ka hopitaly sy kianjam-panatanjahatena ho an’ny vahoaka sy ny tanora zay natsangana eo @ taniny, tsy novidian-dRaosy na de ariary akory aza, sady zanak’Imerinkasinina ery no mibodo tanin’olona ery Andohatapenaka, de modia iny raha favy ary mikitia ialahy na vato iray eo aza, fa ambony ambany ialahy. Tranon’ialahy any Antsirabe aza ltia sahiany nidirana a! mikitia woa ialahy raha mafy, ary sahia miseho masoandro raha lehilahy woe, ireto zahay handrava ity hopitaly ity, de jerena zay mafy. Ialahy isany woa, tsy nijery tombontsoam-bahoaka izany, fa hopitaly hitsaboana vahoaka ndray ity no tadiavin’ialahy ho simbana? Menatra ialahy ankehitriny, mahavita foto-drafitrasa goavana be holovan’ny taranaka toy izao Rajoelina, ary tsy nitiavany tena ny vola nanamboarana izany, fa nataony ho an’ny taranaka, tsy otran-dRaosy, mody ny lalana no namboarina, kanefa ireny lalana mampitohy ireo orinasa TIKO tsy hahasimba ireny camions be harifomba ireny, fa raha ny lalan’i Faratsiho, de nojeren-drainlena fotsiny, fa lalana any Sambava, hahitana tombontsoa vanille …sns, de natao, toy izany koa, lalana efa misy goudron Tamatave, de vao maika natsaraina satria ain-dehibean’ny TIKO iny lalana iny. De faly be zahay, sady fety manetriketrika be miaraka @ Andry mahavitazy, ka izy MIFALY MITOKANA FA RAOSY KOSA MIJALY MITOKANA AN-TANIN’OLONA ANY. Asehoy ny sandry ry magroreraka fa tsy vitan’ny taimbava sy wawawa izay zay fotsiny ny hain’la fa raha action zéro manatody. Ravalomanana zany efa naloam-bahoaka sy ny tantaran’ny Madagasikara, ary handany ny fahanterany any am-pandosirana any, satria ny adve jeune mihoatra lavitra noho izy, ka tsy maintsy Raosy no ho faty aloha e! bye!bye! Raosy mitokamonina any ô!

 8. Kintana!
  Hita f’izany koh! rehefa mahay mamerim-berina ilay tsianjerim-poza ianao
  dia ilay hoe « prėzdá domelina  » dia efa tafiditra ao @ fitondrana foza orana.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *