Me RAZAFIMANATSOA HANITRA : HAJAINTSIKA NY FANAPAHANKEVITRY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC

myadago.com magro 15 des 12 (1)Tsy kivy isika hoy ny Me Razafimanantsoa Hanitra, teny amin’ny Magro Behoririka androany taorian’ireny fanambaran’ny filoha Ravalomanana Marc ireny. Manitikitika antsika hoy izy ny hoe inona marina no nitranga tany Dar es Salam tany. Nisy hoy Me Hanitra ny fivorian’ny Troika ary efa mahazatra azy ireo saingy tsy nisy kosa ny fihaonan’izy roalahy. Ny iray tsy tonga tany fa nidongy, fa raha ohatra izy tonga tany dia nahafantatra ny zavamisy fa tsy hoe rehefa vita ny fanambaran’ny filoha Ravalomanana dia nankany.Be dia be ny fivoriana tany ka nisy ny tsy azo natrehinay sy Mamy Rakotoarivelo. Ny filoha hoy izy dia efa niteny fa izay fanapahankevitry ny Sadc ao dia iny no maha soa antsika. Nisy ihany koa ireo nanao tatitra toa ingahy Simao, ny miaramila taty amintsika ary ny zavadehibe dia tonga tany ny frantsay. Ny Sadc hoy ity olomboantendry ity dia vondrona lehibe ary tsy afaka miala amin’izany isika. Nampidiran’ny olona anaty pataloha tery isika ka isika vahoaka no mijinja ny vokany.Ny filoha Ravalomanana Marc hoy izy dia manana finoana fa tsy maintsy tafarina ao anaty krizy ny firenena. Mbola niresaka tamin’ny prezidà izahay tany fa tsy nisy resaka hoe tsy filatsahana. Ny zavatra noresahinay tao hoy izy dia ny fanomanana ny fodiany, ny filatsahany. Tamin’ny taona 2009 hoy izy dia efa nisy niresaka izany tsy filatsahana izany fa isika efa nametraka hoe raha izao .. na izao.. Raha oharina amin’ny fiarakodia hoy ny Me Hanitra ny Ankolafy Ravalomanana dia 4×4 ka n’inon’inona mitranga dia zakantsika foana. Ny filoha Ravalomanana Marc dia mbola nijanona niresaka tamin’ireo filohan’ny Troika tany an-toerana. Ny Talata alina hoy izy no nisy iny fanambarana iny ka ny Alarobia isika nankalaza ny tsingerintaona. Tsy niresaka iny isika hoy izy fa tsy matsiro ny laoka. Ny zavatra misy rehefa misy fivoriana tahaka ireny na aiza na aiza hoy ity olomboantendry ity dia misy foana ny teritery ataon’ny olona na ny fanatrehana nyfivoriana fotsiny aza. Anjaran’ny filoha Ravalomanana Marc irery hoy izy no maka fanapahankevitra. Izy efa niteny fa izay mahasoa ataon’Andriamanitra. Matoa hoy Me Hanitra iny ny fanapahankevitra noraisiny dia efa nifampidinihany tamin’ny Tompo fa torohevitra fotsiny no ataon’ny rehetra fa tsy nisy nanery azy. Ekentsika hoy izy iny ary hampiantsika izy amin’ny lafiny rehetra. Mikasika ny resaka hoe kandida atolotry ny Ankolafy Ravalomanana dia nambarany fa tsy mbola nisy niteny hoe manolora ianareo kandida. Ny anay hoy izy dia ny filoha Ravalomanana Marc ihany. Ny fanapahankevitry ny Sadc dia misy hoe mody tsy misy fepetra noho izany dia mitaky izahay hoe mody haingana izy. Azo heverina ve hoy Me Hanitra  fa azo resena lahatra ny prezidà. Mbola misy ny resena lahatra ao dia ny vahoaka miaraka aminy. Avelao izy ho tonga eto hifandresy lahatra aminay. Nanomboka tamin’ny 2009 ka hatramin’izao dia mitohy ny tolona. Avoahy ny gadra politika fa ampy izay. Avelao ireo hiaraka amin’ny fianakaviany amin’izay. Sokafy ny radio fa aza hidina. Rehefa misy ny fahalalahana hoy Me Hanitra dia izay vao miresaka fifidianana isika. Momba ny fitokanana ny kianjan’ny baolina lavalava dia nambarany fa raha zavatra hahasoa ny firenena dia tsy maninona. Tadidio hoy izy fa nisy alahelon’olona amin’io. Tanin’ny Tiko vita « titre sy borne » io ary hanananay taratasy juridique. Tokony isaotra ny filoha Ravalomanana Marc ireo fa matoa nahavita ireny dia nisy tanin’olona tao.Ny tolona natombokay tamin’ny “A” hoy izy dia tsy maintsy tonganay any amin’ny “Z”. Fanapahankevitra feno fahendrena, tomponandraikitra, mitsinjo ny vahoaka ireny noraisn’ny filoha Ravalomanana Marc ireny. Noho izany dia miandry ny toromarika avy any isika ary hajaintsika iny fanapahankevitra iny.

myadago.com magro 15 des 12 (2) myadago.com magro 15 des 12 (3) myadago.com magro 15 des 12 (4) myadago.com magro 15 des 12 (5) myadago.com magro 15 des 12 (6) myadago.com magro 15 des 12 (7) myadago.com magro 15 des 12 (8) myadago.com magro 15 des 12 (9) myadago.com magro 15 des 12 (10) myadago.com magro 15 des 12 (11) myadago.com magro 15 des 12 (12) myadago.com magro 15 des 12 (13) myadago.com magro 15 des 12 (14) myadago.com magro 15 des 12 (15) myadago.com magro 15 des 12 (16) myadago.com magro 15 des 12 (17) myadago.com magro 15 des 12 (18)

28 réflexions sur « Me RAZAFIMANATSOA HANITRA : HAJAINTSIKA NY FANAPAHANKEVITRY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC »

 1. ‘Mbola misy ny resena lahatra ao dia ny vahoaka miaraka aminy ». Izxany hoe ireo vahoaka manoahana ny filoha izany. Nilaza mantsy ny filoha fa hanotany ny hevitry ny vahoaka. Ny marina hatr@ izao aloha dia tsy dia nanao inona firy ny vahoaka fa niandry sy nampiasa irery an’i dada fotsiny. Ka nony voatery izy dia tapi-dala-kaleha ny vahoaka. Nefa izao ny fotoana tokony hanehoantsika fa TENA ialaina ny filtsaghan’ny filoha Ravalomanana, ka vonona ny hiady mafy @ izany ny vahoaka zanak’i Dada.Averiko ihany hoe tena vonona hiady @ izanty fa tsy fotoam-pivavahana eny @ MAGRO fotdiny dias hoe hiandry an’A/tra hanao ny asa. Raha tsy miverina @ heviny i Dada dia tokony tsy mahazo milatsaka koa ireo izay rehetra nanogam-panjakana sy izay nandray anjara t@ tetezamita. Izay no adidy miandry antsika manaraka.

 2. LAZALAZAO >> tsy hoe ny vahoaka aloha no hoe tsy dia nanao inona firy araka ny nolazainao, fa tena efa nanao be, ary tsy hoe nampiasa irery an’i dada izany fa fankatoavana sy fanarahana ny toromarika omeny no nohezahantsika natao, olona mino sy mankato Andriamanitra izy ka tsy manao tsinontsinona ny fivavahana aloha izay handrisihako anao koa hoe aza hatao tsinontsinona ny fivavahana fa « NY VAVAKA MANOVA ZAVATRA » (finoako aloha ny ahy izay, asa ny anao?) Ary i dada mihitsy no tsy mankasitraka ady eto amin’ny firenena, (raha tsy izany izy tsy niala teto ka nankany Afrika atsimo) satria tokoa samy Malagasy isika ary samy mbola ho entiny avokoa rehefa mahazo fitondrana izy na ny zanany na ny fozaorana. Ny azy mantsy fampandrosoana fa tsy fanarenana ny simba lava izao, ka tsy mankasitraka ny fanimban-javatra mihitsy izy, ny hanarina ireo efa simba mbola azo harenina aza efa ho mafimafy ka vao mainka ve ampiana indray? fa ny tena tiako tenenina dia « Tena nanao ny vahoaka eh, na dia t@ fampisehoana ny fanohanana azy nandritry ny 4 taona izay fotsiny ihany aza. . . . .

 3. peuples malgaches >> tsy nisy artiste malaza mba hiantsoana an’ireo tao na nanaovana pub sy tamtam b t@ tv, tsy nisy fizarana sakafo tao, ary tsy haiko ianao na mba efa niditra tao fa tsy kely io toerana io an, ary mbola ho hitanao koa rehefa tena tonga ny fotoana, ka hody ny dadanay

 4. Milay aloha ny sarin’i Magro
  Fisaorana lalandava no atolotra antsika rehetra tonga eny an-kianja

  Matahotra ny ratsy vita teto amin’ny firenena, kanosa hiatrika ny fitsarana tan-dalàna, Ny AVI an-dRatsianaOrana efa miboredika boridana hihi beniany: vao tsy ela ingahy io (tsy ataoko hoe Retour d’Age) fa mahamenatra raha Juriste no voan’aretina OuiMaisNon …

 5. Etsy andaniny : raha maloto sy tebiteby lava no atolotry ny HATay ny gasy tsy vakivolo

  dia ataon-javatra mipoipoitra tsikelikely eny ny ao am-pon’ny ampela-viavy gasy
  Mifankahalala arak’izany amin’ny toerana na sampan-draharaha samy hafa: mamim-bahoaka ianao Andriamatoa Marc Ravalomanana

  Miandry TOP daholo dia miara-mizotra @ fitsenana

  Ireo TANORA tsy lazaina intsony!!

 6. Adino MIHITSY ireto DEMONY MPANOSIKA an’ I TGV ireto :

  Patrick RAJOELINA
  Patrick Leloup
  aLAIN jOYANDET
  SATANIé

  Ireo no TENA rangory fototry ny afo manakorontana sy manome bahana an’i TGV any Dar es salam , SADC , sy ny CI any.

 7. Heh moa izany izy koh aiza no tsy hivaralila toy izao i dada???
  hay tany indray ny renikely namafy ny HAGEGENY tany???
  tsy maintsy nisy FANERITERENA tany e!! sa naka rivitra no naehan’ny frantsay tany???
  efa miteny ho azy ny sary fa dia anjarantsika sisa MANAMAFY ny tolona fa efa izay izany!!
  manome litika!!!!

 8. Ary ahoana indray ity mampidera sokatry ity M. Hanitra a!!
  Bedy eo nji an!!musy manaramasoa anie izahay mpisera ato e!!
  mamay eo ianao a!!!MDR

 9. Respectons la parole du Président de la République RAVALOMANANA MARC
  qu’il a confiée lors de la conférence de presse du 11 décemb re 2012…Homme avisé ,fin politique , sensible et soucieux aux problèmes des Malgaches.
  Il est respectueux.des accords qu’il a signés ,ainsi en acceptant la proposition de la TROIKA: lors de cette conférence de presse , il s’est mis en conformité zvec
  l’éxigence de se persuader de désister aux élections présidentielles si le candidat RAVALOMANANA MARC estimer que son désistement peut favoriser l’assainissement , la pacification et la sécurisation du Pays.Il veut demeurer cohérent : faisant confiance à la SADC il applique les recommandatins de la TROIKA..Il sait ce qu’il sait pourquoi il le fait !

 10. ERREUR DANS LA DERNI7RE PHRASE
  vEUILLEZ LIRE SVP / 3iL SAIT CE QU4IL FAIT ET IL SAIT POURQUOI il le faitb§ » »

 11. mbola tsy fantatry r i Hanitra ity fa i Rajoelina no fosotra @ ity tany ity ,
  KA REHEFA MBA EO AKAIKIN INY IZY DIA TOKONY HATROSINY @ TANY I RAJOELINA DEMONY ,fa tsy hikabary tsy mandaitra lava izao .
  kabary @ fitsaran i Christina mpamosavy .

 12. Aiza izany sokatra izany ??

  Tsy kabary lava reny tahak’izao, sahady amin’izay toa miteniteny foana, no hisian’ny top sy mouvement tena taopy ! Ny taupe aloha dia misy, ary tsy mahagaga rahatoa ka manao sur place ny tolona !

  Amin’ny manaraka mbola ho avy koa ilay nitonatonana tany amin’ny RPSD ! Honey monina marina ny ao amin’ny foza landy !

  Tsy mamokatra ê !

  Avelao amin’izay hanjaka ny foza baona, rehefa ny grand n’importe quoi no atao filamatra !!

  http://youtu.be/5WyP62_HGQ

 13. Recueillis dans Tiako I Madagasikara:

  1. –
  [Former Madagascar President, His Excellency Marc Ravalomanana has announced that he will not be a candidate for any position in next year’s Presidential Elections as a way forward towards resolving the political impasse in his country.

  H.E. Ravalomanana has also said that he is planning to go return to Madagascar where he intends to “seek peace and work together with the people of Madagascar in reconstructing and rebuilding our country.”]

  ****===****

  2. – marina fa mang’etoMORA ny vokarin’i TGV & STAFF nandritra izay 4-taona izay
  Ca saute aux yeux les gros titres des films suivants:

  « Nisy ihany koa ireo nanao tatitra toa ingahy Simao, ny miaramila taty amintsika ary ny zavadehibe dia tonga tany ny frantsay. »

  3. – http://www.tim-madagascar.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3313:qui-est-cet-individu&catid=1:latest-news&Itemid=399

  4. – Jeudi 13 décembre 2012
  « Hugo Sada de l’OIF est promu Commandeur de l’Ordre National Malagasy par le Grand chancelier Etienne Ralitera. »

  ___

  5. – Iza no afaka mamaly ity fanontaniana manitikitika ny saina ity:
  « Arrivée d’un supposé nouvel Ambassadeur FRANTAY à Madagascar »
  ????!!!!

 14. Rassure-toi HoAiza, plus d’ambassadeur avant le retour de l’ordre constitutionnel, le vrai !

  Nous y veillerons quitte à remuer le tay ! Gare aux éclaboussements ainsi qu’aux odeurs, même si les habitants de fozaland ont l’air de les affectionner ou d’en être blindés !

  Ca va chier, et gicler de partout !

  Oui, l’ancien ambassadeur (celui qui avait quitté son poste il y a moins de deux mois), devenu directeur Afrique et Océan Indien au Quai d’Orsay, avait suivi le déroulement des affaires à Dar-Es-Salam !

  Il a une vue différente par rapport à celle de l’autre, qui continue de prendre les malgaches pour des moins que rien !
  Ce dernier a-t-il raison d’en profiter ? Je dirai que oui ; et c’est de bonne guerre, puisqu’il a affaire à des égoïstes et inconscients, pour ne pas dire des imbéciles !

 15. « Nampidiran’ny olona anaty pataloha tery isika, ka isika vahoaka no mijinja ny vokany » !

  Ianareo no faly mihiditra ao anaty pataloha tery ! Mba mijery fitaratra va ianao mikabary io ? Ny vahoaka tsy nangataka afa-tsy ny fiverenan’ny Filoha, ny firotsahany dia mbola zavatra hafa !

  Ianao indray ity no manome vahana ny foza ! TSSSSS !!!!!!!!!!!!!!!

 16. Tsara ve Me hanitra ny fahatongavan´ny frantsay tany Dar es salam ????????

  Sa efa fanina voavidin´ny frantsay koa nareo ???. marina ny an´ny filoha ravalomanana raha tsy nilaza taminareo ny fanapahan-keviny, sa koa nahazo tamby volabe tamin´ny Frantsay dia niova hevitra.

  Dia tsy eritreretinareo ve ireo olona tonga mitolona isan´andro, na ando mafana na andro mangatsiaka efa 4 taona izay, vahoaka velom-panantenana , ianare anefa velona tsara mihitsy.

  Kely ihany ny fanantenanay raha ho tafavoakanareo Mpitarika ireo ny fampodiana an´i Dada kah! Tsy arakay intsony ny Jeux ataonareo. ???? Niditra Systeme hoe. hiara-mitantana ,nefa toa i rajoelina ihany no mibaiko sy manapka, ireo olona gadra tsy fidiny ireo amiko mbola ambony lavitra noho ny filoha tsy tafody, satria mijaly anie ireo olona ireny, manao ahoana izany fiaianana ao ampigadrana izany, gadra tamin´ny tsy rarainy, nihevitra fa hiasa hamelona vady aman-janaka hay lasa nigadra noho ny asa fanoavana gazety, ireo laaina fa gadra politika hafa noho ny heviny tsy mitovy dia nogadraina .
  mamoaka ireo gadra aza moa tsy vitanareo ,nefa firy ianareo niditra ao amin´ny Systeme????? Tean mampalahelo ireo vahoaka manatena ny masiandro vao maraina, ianareo anie mendomendo izao, fa ireo izay madinika mitolona toa mihalasa mavomavo sy mavoka mihitsy.

 17. Tena marina ny anao ry Misajaona, satria toa diso mirona loatra any amin’ny Filoha foana ny resaka, fa ireo nogadragadraina sy matin’ny daroka, tsy mba asiana resaka mihintsy !
  Mijaly mafy izy ireo ary ny fianakavian-dry zareo koa dia torak’izany ; misy tsy manana fihidiram-bola intsony ! Ao moa ireo gadra izay tsy avela vangiana akory !

  Fitsaràna tsy azo antoka no hianteherana ! Ireo mpitsara ireo moa dia mbola hahazo ny anjarany koa !

 18. tant que ces blanco qui pourrissent la vie des malagasy ne sont pas morts,la crise n’est pas résulue et la transition continue. Comment faire pour éradiquer ces microbes ?
  1- La Société malgache d’investissements et de participations (SMIP, gestion immobilière), dont l’administratrice générale est Gaëlle Juge, la sœur du consul honoraire de Monaco à Madagascar Cyril Juge, a deux nouveaux actionnaires.
  2-Le retour en force de Philippe Leclerc
  Sa société parisienne Orizon Finance ayant été mise en liquidation le 3 octobre, Philippe Leclerc, le conseiller français d’Andry Rajoelina, s’est recentré sur Antananarivo
  3-sananier ancien ambassadeur devenu directeur service afrique et océan indien a suivi de près le sommet à dar es salam

 19. HANITRA 1RE DES NULLES ,MAIN DROITE DE RAVALO ,MAMY,MANADAFY, STANSALAS ,..IHANTA ..ANCIENNE MAIRE D ANTSIRABE
  CONSTANT ,….
  MONTREZ QUE VOUS N ETES PAS NULS ,..RAJOELINA EST A VOTRE PORTEE ,HADABOHY IZY .-

  RAHA TSY MAHAVITA IANAREO DIA HALAO NY VAHOAKA NO HANAO AZY .

 20. Merci de m’éclairer
  du partage d’infos
  (« ny hevitra tsy azo mampiazoazo »)
  des encouragements

  .

  I Love you all, except the above kind of persons ==>
  – 3V Board-Staff : Peuples malgaches = {Michel; Mme Holy; …sns-vao-mihainga-de-HAIZINA}

 21. Dia izay izany koa inona moa??
  Miandry ny rariny sisa , efa voavidin’i frant-a-y izao tontolo izao.

  Tsy hitan’i Kintana angaha ilay sary voalohany io lesy a!!!dia efa ao anaty pataloha tery daholo izany.
  MAHEREZA DAHOLO!!

 22.  » Lazalazao » sy « K M »: misaotra anareo mihezaka manaitra ireo mbola mihesona ka nahatonga ny filohantsika ho voatery naka fanapahan-kevitra toy izao!
  Ireo izay nitonona ho mpitarika dia tsy nahay nanararaotra ny vahoaka, mpanarakefa sy be vavaka, ka dia ny filoha M.Ravalomanana foana no nantenaina hiasa irery hatrizay nahavoafidy azy ka hatrizao maha sesin-tany azy izao. Mba manana ny hajany sy hasiny anie izy iny re olona ô!
  Inona loatra re no tokony atao vao asahy hijoro ny lehilahy malagasy ka hanoy ny natomboky ny filohantsika e!
  Nahodikodiny frantsay foana hatrizay nidirany nametraka ny colonisation sy christianisme, ka hatrizao satria tsy nisy « stratégie de défense » nitombona ary izay « stratégie offensive » indray, dia tsy an’eritreritra fotsiny e!
  Raha nisy ireo ka nampiana ny vavaka lava reny dia tsy toa izao no niseho.
  Ary handraso tsy ho ela ny handihizany frantsay an-tampon-dohan’izay niseho nanilika anefa tsy nahavita namotika kely akory!
  « pataloha tery » tery sisa no sary vendrana haroso fa tsy ny tokony natao ka ilaina aingana aseho ankehitriny no haroso! mahonena!
  Ka ahoana hono ny hiantsony ny frantsay an’i Madagasikara atsy ho atsy : efa tsy DOM na TOM…..JOM = jardin d’outre mer sa… VOM = village d’outre mer sa ZOM = zombie d’outre mer ???!!!!

 23. Effectivemznt, c’est ce qu’il faut faire. Ça évitera des semblents d’efforts pour rien. Toute façon, demain, on sera tous des députés car vu(e)s à la télé…

 24. mijoro,
  Misaotra anao amin’ny fankaherezana na dia TSY TOKONY HISAOTRA AN’IZA, NA AN’IZA AZA IANAO.
  Tolom-pihavotana ho an’ny Firenena no ataon’izay tonga ato, rahatoa ka mbola mahatsiaro tena fa malagasy ary tia an’io Tanindrazana hiombonana io izay mandray anjara.

  Tsy dia tiana asiana resaka ny foza sy ny mpamadika rehetra, kanefa amin’ny fomba ahoana moa no ahatongavana any amin’izany Fahafahana rahatoa ka afenina ny zavatra tsy mety rehetra ataon’ireo izay nianteherana ?

  Toute vérité n’est pas bonne à dire, mais………

  Mba diniho fotsiny itony navoakan’ny foza itony !

  http://www.justice.gov.mg/wp-content/uploads/Textes/1TEXTESNATIONAUX/TDT/L20111-013.pdf

  Ny art. 20-21-22

  Chapitre II – Des obligations
  Section première
  DU CHEF DE L’OPPOSITION OFFICIEL

  Texte navoaka, mba andresen-dahatra ny mpiaro ny ara-dalàna !!! Ny mpanongam-panjakàna indray no miseho ho madio, ary ireo Vahoaka mpiaro ny ara-dalàna (rahatoa ka mbola izay no azo andraisan’azy) indray, no toa raisina ho jiolahy ka tsy maintsy fehezina !!!

  MBA NISY VE FANAKIANANA AN’IO ?

  Namoaka Fanambaràna ny mpiasan’ny AIr Mad amin’izao fotoana satria tena nahatsapa fa tantely hafa-drakotra ilay orin’asa !

  Efa hatry ny ela no hita sy fantatra fa fanaovana ampihi-mamba sy fanapotehana an’io orin’asa, izay fananam-bahoaka, no ataon’ireo mpanongam-panjakàna ireo ! Ilay tale jeneraly farany, nanao izay azony natao fa dia noho ny antony pôlitika dia nankifika ary izy indray aza no toa nianjeran’ny rihatra sy nahazo tsiny !

  Izao tonga saina ireo mpiasa dia mitabataba, ka hoy aho hoe : Maninona raha manao fitokonana fa tsy mijanona amin’ny fangatahana an-tsoratra ny fialàn’ilay saribakoly napetraky ny mpanongana ?

  Raharaha sy bizina maizina no ao ambadik’io raharaha Air Mad io !! Tonga saina kanefa tsy misy mihetsika !!

  Toa izany koa ny mahazo ny vahoaka malagasy ankehitriny !! Hita izao fa potika andro aman’alina ny firenena, fa dia mbola ilaozan’ny ny sasany mirevy sy mankafia « sokatra » (pimaso an-dranavalona) !

  Rahoviana vao ho tafarina io Firenena io ???

  HoAiza,
  Misy mieritreritra any ho any fa hamelarana tapis rouge INDRAY izy RAHAMPITSO…, fa mety ho felaka mandrivorivo sy voninkazo maimbo no ho hitany !!

 25. Blablabla nefa nareo aza mbola ao am governemanta miaraka am FAT: Ravalomanana tsy mbola mahazo mody, ny gadra tsy tafavoaka, ny fahalalahana miteny tsy misy, ny radio sy ny télén’ny mpanohatra tsy misokatra. Nareo mbola manarabody sy mikikitra mafy ao tsy henatra tsy tahotra. Ny sasany moa efa manomboka manambitamby vahoaka fa manantena ny ho latsaka ho timbahoaka ngambany, mba menatra ry Mamy a!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *