RAKOTOARIVELO MAMY : HIROTSAKA HO FIDIANA

Mamy-Rakotoarivelo-SG-TIMNY  MAHAMAIKA DIA NY FAMERENANA NY FILOHA RAVALOMANANA

Nanolotra fanomezana ho an’ireo vahoaka tena sahirana avy amin’ny boriborintany enina eto an-drenivohitra androany tetsy amin’ny tokontany malalaky ny Esca ny filohan’ny Ct Rakotoarivelo Mamy sy ireo mpiara miombon’antoka aminy. Olona valo arivo no nahazo izany
fanomezana izany ka ny efatra arivo dia olondehibe ary ny ambiny dia ankizy. Nambaran’ny filohan’ny Ct Rakotoarivelo Mamy fa mandeha ny resaka etsy sy eroa fa manao fampielezan-kevitra ny tenany. Tsy marina izany hoy izy fa zavatra efa fanao isan-taona na dia mbola tamin’ny naha solombavam-bahoaka voafidy teny amin’ny boriborintany faha6
izany. Amin’izao maha filohan’ny Ct ahy izao hoy izy dia noeritreretiko fa tsara raha tohizana izany. Izay no antony hanaovana politika dia ny hanasoa ny vahoaka. Aza adinonareo hoy Mamy fa ny any am-paosiko aza dia mivoaka avokoa.  Ny resaka hatreto hoy izy dia  ny
filoha Ravalomanana nilaza tany Dar Es Salam fa tsy hilatsaka raha izay no mahasoa ny firenena. Tsy mbola nisy ny fandraisana fanapahankevitra ny aminy hisolo toerana azy. Ny mahamaika anay hoy Mamy amin’izao fotoana izao dia ny famerenana ny filoha Ravalomanana
Marc haingana eto an-tanindrazana.

HIROTSAKA HO FIDIANA  SOLOMBAVAMBAHOAKA

Raha ny eritreritro hoy izy dia hirotsaka ho fidiana solombavam-bahoaka amin’ny boriborintany faha 6. Heverinay fa ny fodiany no mampisy ny fitoniana politika. Ny zavatra
manahirana ankehitriny hoy izy dia miteny ny filohan’ny tetezamita Rajoelina tany Paris fa tsy mbola hanapankevitra izy fa ny 08 Mars izy vao hilaza. Fantantsika fa imbetsaka izy no niteny fa tsy hilatsaka intsony raha tsy milatsaka ny filoha Ravalomanana kanefa tsy tanterahiny izany teny izany amin’izao fotoana izao. Milaza ihany koa izy fa tsy maintsy ambarako anao alohan’ny faran’ny taona kanefa mbola hitariny foana ilay zavatra. Tena mitady ny tomboantsoa ambonin’ny firenena ve Rajoelina hoy Mamy sa mitady ny tomboantsoany manokana, na
iany koa ireo olona manodidina azy ireo no manery azy na dia maro aza ireo firenena iraisam-pirenena milaza hoe aleo izy tsyhilatsaka. Mitodika amin-dRajoelina izahay hoy Mamy fa efa nilaza ny maha olom-pirenena tomponandraikitra ny filoha Ravalomanana Marc fa tsy
hilatsaka, noho izany dia efa nanambara ny fikambanana iraisam-pirenena fa tsara raha tsy milatsaka izy mirahalahy mianaka fa amin’ny fifdiianana manaraka. Mikasika ny hoe samborina ny  filoha Ravalomanana Marc rehefa tonga eto dia nambarany fa ny fitsaraan izy
nitsara azy dia fitsarana tsy mahefa, tsy ara-dalàna. Mbola tsy vita ny tena fitsrana azy farany, mbola tsy fanapahankevitra farany iny noho izany dia tokony tsy hisy ny didy fampisamborana. Momba ny hoe raha tsy  avela mody ny filoha Ravalomanana Marc raha tsy vita ny
fifidianana dia nilaza ny filohan’ny Ct Rakotoarivelo fa ny Sadc no tompomarika amin’ny fiverenany, izany hoe mody tsy misy fepetra izy. Ankoatra izay dia nambarany fa anisan’ny  fehinekvitra navoakan’ireo mpanao sonia ny tondrozotrafarany teo fa ny tokony hosokafana ireo radio nakatona toy ny radio fahazavana, ny Mbs sns.. tokony avela hiteny malalaka ao amin’ny Rnm sy Tvm ireo nanao sonia ny tondrozotra .

13 pensées sur “RAKOTOARIVELO MAMY : HIROTSAKA HO FIDIANA”

 1. mBa manaova @ izay resaska matotra, ahoana ohatra ny fiarovana ny filoha Ravalomanana rehefa tonga izy, fa tsy mety izany hoe Andriamanitra miaro azy izany. Dia hjo hita eo indray izay haroson’ireo mpitarika…

 2. Tsy i rajoelina na izay ambarany no mitonra ity Firenena ity ,ary Isika tokony hananga-peo isaky ny miteny rajoelina…Misy ny gazety azo itenenana , ary mampianatra ny mpamaky gazety hitambatra mividt gazety dia ho zaraina ny vidin’ny gazey ary hifandibiasana ny mamaky..
  Ny radio azo itenenana dia mifandimby ny miresaka ao ary homanina tsara izay ho resahana :tsotra ,mazava ary hentitra..

  Aoka izay ny fandraisana izay lazain-drajoelina ho toa n teny ilaina…
  Raha vitan’ireo gazety manohitra izao fitondran-boto lzao dia tsy miteny momban-drajoelina sy ny namany na kely aza : boycott iany !
  Ary ny fodian’ny Filoha RAVALOMANANA no hatao maresaka sy malaza ..

 3. Mila Papa mobile iray mihitsy i Dada hampiasainy mandritra ny taona maro.

  Dia ahoana koa ny position ´ireo tafika milisy ireo amin´ny fiverenan´i DADA ? Mbola miziriziry amin´ny heviny ? raha izay dia ireo miaramila ireo no tena fositra sy atahorana hamono an´i Dada , satria izy ireo no mitam-basy sy fitaovana mety hamonoana olona.

  mbola tsy nijoro mihits manko ny miaramila milaza fa izahay no miaro azy. Dia ahoana hoy i Omer Beriziky, izy no lehiben´ny minisitry ny foloalindahy, sa miandry ny baiko avy amin´i Rajoelina izay lian-drá te hamono ny filoha Ravalomanana ?

 4. ITY TENIKO ITY RY LAZALAZAO DIA HO ANAO : NA INONA ATAONAO NA INONA REHEFA TSY ANKATOAVIN’ANDRIAMANITRA DIA TSY HO TANTERAKA IZANY ARY ANDRIAMANITRA EO FOANA FA NY ZAVATRA REHETRA HATAO DIA APETRAKA AMINY E ! tsarovy izay fa izany no fiainana satria matoa misy izao dia avy aminy koa satria maloto loatra ny gasy fa tsy mahay mankasitraka – indrindra tsy mahay mitodika aminy.

 5. hihihi
  mihevitra zany i Joelin-doza fa @ andro iraisam-pirenena ho an’ny vehivavy
  hanangona ireo makorely rehetra
  hahaha
  ampiteny ny maloto hoe: tianareo ve izaho hilatsaka ho pireRESIDENT sa tsy izany ny revinareo jusqu’au boutisme?

  Iza ary moa no serpent miakatra avy anaty enfer mampiakatr’afo toa izany
  fa tsy ny firantay ihany va…

 6. Asio fiaraha-misakafo ny Alatsinainy izao andro tsy fiasàna aty Dago ê

  De tandremo ny infiltration ny FozaOrana
  @ ingrédients

  Akoho gasy dibo-drano izany hoe « ron’akoho BIO » asiana sakamalao hampiakatra hanatevina ny tsirony dia aoka fotsin!

 7. Marina ny lazainao ry Lazalazao ô: ka miafina foana ambadiky ny fivavahana anie ny ankamaroany olona e!
  Tsy isika malagasy irery fa izay rehetra voazanaka dia mizaka io paika ratsiny « colons io e !
  Any no anisany antony mampikatso ny firenena: tsy misy mihetsika fa olon-kendry, tia fihavanana sy fihavanana dia avela hangalariny vahiny mpanjanaka ny ao ambany tany sy lohasa mangina fa ny vahoaka mikatsaka ny lanitra! Mpikaroka afrikana momba tantara no anisany indrindra mampita fotokevitra io: ilaina « Décoloniser i Afrique  » @ fanalana ny fatotra ara-tsaina natao azy satria milaza fa afrikana anefa katolika, methodiste,islamo sy ny sisa….
  Fa raha mbola tsy ampy ny isany olona afaka mizara io fotokevitra io dia ny « occidentaux » be dogmes kristianina » no hanjaka sy hifandahatra @ islamo mba hanetry ny firenena osa maro erantany….samy tsarà ô!

 8. Tsy maintsy tantaraina angano sy ampiesonina ny lalimanga ao amin’ny magro sô dé mandositra dé tsy hisy olona intsony e!!! ny lalimanga anie raha tsy misy maloto tsy mitangorona e!!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *