RAVALOMANANA MARC : TSY MANAIKY MIHITSY IZANY NI…NI… IZANY ISIKA

Niditra mivantana tamin’ny antso an-tariby tamin’ny vahoaka tetsy amin’ny Magro Behoririka androany ny filoha Ravalomanana Marc. Toy izao raha fintinina ny lahateniny tamin’izany. Amin’izao fotoana hitenenako aminareo izao hoy izy dia manam-baovao izay horesahina aminareo aho. Voalohany indrindra amin’izany dia mikasika ny toe-draharaha politika misy. Mbola tsy hita izay vahaolana mazava sy fifanarahana mazava entina hamahana izao fahasahiranana misy any Madagasikara izao. Amin’ny herinandro ambony hoy ny filoha Ravalomanana Marc dia hisy fivoriana. Mino sy manantena aho fa manan-kolazaina aminareo amin’ny heriny androany toy izao. Ny tiako ho resahina hoy izy amin’izany dia izao. Manana faharetana, fa tsy maintsy mahita vahaolana amin’io ny Sadc Troika. Mahatoky sy mino aho hoy izy, fa hanampy antsika hatramin’ny farany izy ireo fa tsy hamela antsika amin’izao. Izahay aty hoy ny filoha Ravalomanana Marc tsy mihemotra mihitsy fa miantso an-telefaonina foana ary mivory etsy sy eroa. Amin’ny herinandro toy izao hoy izy manana vaovao holazaina aminareo. Tsy manaiky mihitsy isika izany hoe NI.. Ni.. izany. Ho anareo mpikabary na mpandahanteny ao hoy izy dia samia milaza ho re tany ho ren-danittra fa tsy ao anaty voambolana demokrasia izany NI.. Ni izany. Lazao hoy izy izay olona milazaa izany na fikambanana, fa tsy ilaina ho henoin’ny olona akory izany satria tsy ao anaty demokrasia. Ny zavatra tiana horesahina hoy ny filoha Ravalomanana Marc ary ho fantatry ny vahoaka dia izao omena ny vahoaka ny safidy malalaka, mangarahara, ekeny olona rehetra ny fomba fifidianana. Izao no olona tiany hofidiana hitondra azy.? Moa ve manana fandaharan’asa izay ahafahana miala amin’izao fahasahiranana mahazo ny vahoaka Malagasy izao ary hananan’ny fikambanana iraisam-pirenena fitokisana. Mazava hoy izy ny safidy omena ny vahoaka, koa raha misy izany hoe tsy avela hirotsaka ranona dia tomponandraikitra voalohany izya miteny izany fa manilikilika. Dia ho adalan’ny Amerikana ve hoy izy, ary ho adalan’ny frantsay ve ny milaza hoe tsy maintsy demokratika ny fifidianana. Ho adalan’ny Sadc ve izy izay milaza fa tsy anajaranay mihitsy ny misafidy izay hitondra an’I Madagasikara fa anjaran’ny vahoaka. Aleo samy hirotsaka avokoa. Mampita hafatra ho an’ireo izay manana izany hevitra izany hoy ny filoha Ravalomanana Marc. Azonay any aminareo any izany fa mahamenatra ny mihaino azy aty. Ny tiako ho marihina hoy izy fa indrindra ireo mpitondra ao Madagasikara dia milaza ny olona hoe mba mahafantatra iznay demokrasia iznay ve ny mpitondra ao aminareo. Ny tomponandraikitra ve dia sahy milaza izany. Mahamenatra hoy izy. Ny zavatra faharoa dia momba ny passéport. Aely daholo hoy ny filoha Ravalomanana Marc ny tsaho rehetra entina hamdemena ny sain’ny olona. Voalazan’ny tondrozotra dia mazava ao amin’ny andininy faha 20, ny fiverenan’ny filoha Ravalomanana aty Madagasikara tsy misy fepetra, na ny any tsy afaka mametraka fepetra na ny aty satria ny filoham-pirenena ao amin’ny Sadc no miteny izany. Adalana be hoy izy izay miteny izany. Lazaiko aminareo hoy izy fa afafy daholo na lainga na vola entina handemena ny sain’ny olona fa tsy mahazo antsika izany ary tsy ahazo anareo. Mahatokia ianareo hoy izy ary manana faharetana fa ho hitantsika eo ny marina. Ny marina tsy mba maty. Mampahery anareo aho hoy ny filoha Ravalomanana Marc fa raha misy miteny aza dia henoy amin’ny sofina ankavanana dia avoahy amin’ny sofina havia ireo milaza lainga. Manome toky anareo aho hoy izy ary matokia ahy ianareo vahoaka Malagasy fa tsy hamadika ny vahoaka Malagasy mandra-pahafatiko aho. Manome toky anareo hoy izy amin’izany teniko izany. Namafisiny ihany koa fa tsy misy fifidianana eto raha tsy tonga ny filoha Ravalomanana Marc.

32 pensées sur “RAVALOMANANA MARC : TSY MANAIKY MIHITSY IZANY NI…NI… IZANY ISIKA”

 1. 01.12.2012 – Antso mivantana nataon’ny Filohampirenena Marc Ravalomanana: „Tsy misy fifidianana izany raha tsy tafaverina eto Madagasikara ny Filohampirenena Marc Ravalomanana“ !!! Izany „ni ni“ izany dia tazomy ho anareo any !!! …

  HATAO IHANY NY HIHAINO ANAO FA ELA LAOTRA KA! HALEO NY VAHOAKA NO HANAO AZY @ IZAY.

 2. Mazava ny teny ne,tin’ny Filohn’ny Firenena RAVALOMANANA MARC ho Antsika androany tamin’ny t »l »phone..!Ny tosika (pression)avy amin’ireo Fikambanana iraisam-pirenena sy ny Vondrona(Eropéanina , ny Firaisan’ny EU sy ny ACP).. misy ary avy amin’ny Firenen-dehibe dia hisy fivorian’ny SADC / TROIKA amin’io erin’andro ambony io ary ny Filohan’ny Firenena dia miandry vaovao lehibe tsara ho Antsika Malagasy avy amin’io fivoriana io izy ,
  Koa dia ento amim-bavaka ny Ho Avintsika !
  Aza mikoropaka..Isika !

 3. [Tandremo amin’ny fandemen-tsaina.

  tsy hamadika mihitsy ny vahoaka malagasy aho mandra-pahafatiko.]
  ____

  Aza matahotra ianao andriamatoa prezidà Marc Ravalomanana.

  Ny andro anio dia natokana ho an’itony:
  http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/events/2012/december/world-aids-day-2012/

  ary satria i A. N. Rajoelina no efa tsikaritra fa misy ny tsimoky ny SIDA
  dia nanao izay rehetra azony natao izy tany Antsiranana
  hisintonana ny sain-dramatoa Fatma Samoura,
  representant du systeme des Nations Unies
  mba ho tafapetraka eo anilany hono zany ê

  manantena hahazo fitsaboana MORA
  rehefa migadona ny fotoana

  TSIA izay voasoratra dia voasoratra

 4. Misy zavatra tsy azoko e!! io efa hataoko fa zava-dehibe io
  fanambaran’i Charles io, koa maninona no tsy @’io indray no
  hivoizana hamahana ilay OLANA????Tsy haiko miandry an’iza sy INONA ihany e???
  TSY EFA MAZAVA BE SY AMPY VE IO e????MANINONA IZY NO AVELA HIASA
  IRERY toy izao??fa soa ho an’iza izao AHAFATESANY AINA IZAO no tsy MIHETSIKA
  ry ZAREO a???sa handray azy ho toy ny marary saina koa ianareo TOMPON’ANDRAIKITRA
  ireo???SAO DIA MBA EFA MIESONA BE LOATRA isika ka hilaozan’ny omby hiahaka eto
  ihany???Sa mety be @ sasany izao fisehon-javatra izao ???

 5. Jereo tsara ny fiasan’ny vintsika..Maro izy ireo no miara-mitarika nyfatin’lay kadradraka ho entina any amin’ny trano lavaka ipetrahan’izy ireo…Tsy enntsika fa mihirizy ireo ary ny famindrany dia miaro dihy..fa ny asa dia roo foana..
  Misy vitsy roa na telo no mikabary irery ary maeso iretsy misasatra mitarika ilay fati-kadradraka atao sakafo fiandry…
  Iretsy telo na efatra mijery fotsiny ary somary tezitra miteny hoe : » Fa nahoana no mamaky loha ireo fa tsy mba mijery na mitopy maso kely an’itsy vintsika miady irery sy mihazakazaka mihezaka hiaraka amin’ny maro ,satria diso làlana ka ditsoka sy manenina ! ».
  Ny maro miara miasa ve meloka raha tsy mijanona miandry ity namalan-kira ,ary tsy mierika akory mba mankahery ity « tara loatra  » ?
  Tsy diso ireo maro an’isa raha mifantoka amin’ny asa mikasika ny fiainana rahampitso : manangona sakafo !
  Io vintsika irery io tsy adino akory fa ho tonga any an-trano foana izy na »làlana aza « ,tsy olana ny momba azy fa aza mamaky loha ny mmba azy..!
  Sa mba te haseho ve fa misy manana famindram-po izay toa mitovy fihetsika amn’ny fihantsaranaivelan’ny tsihy !
  Misy fotoana daholo ny fanehoana fitserana ary tsy mifaninana amin’ny fiarahan’ny maro mampiseho ny hafalian’izy ireo miatrika ny fihaonana amn’ny Filohan’ny Firenena izay nahonganan’io miaramila io sy mpiara nioko taminy!
  Manana elanelam-panahy ny Malagasy ary fahendrena ka mbola tsy tonga amin’ny fampingaroana ny fijeriny ny tsy mpanara-dalàna ary ireo olon-tsotra traboina noho ny etraketraka vokatr’izany tsy fanaran-dalàna izany !
  Les hommes et les femmes de bonne foi savent encore (heureusement )faire le distingo de leurs sentiments de compassion pour les vicimes et leurs ressentiments vis-à-vis des fauteurs de troubles.
  Le lieutenant-colonel Andrianasoavina est seul devant ses remords , ses
  regrets..Il a grandi car il reconnaît sa responsabilité !

 6. Miandry ny vahoaka ho taitra sy hitraka dia ahay hisafidy izay firenena afa mety tsara hiaraha-miasa fa tsy i france-renindozatra izay nandombo sy nahatery sain ny malagasy hatrizay ka hatrizao : any ny tena vaha olana e!
  Firenena iza, ankoatry renindozatra, no hijabajaba hanohitra irery raha tsy misy tompon-tany taitra ka hanararaotra izay tadim-panavotana hatsipy ho azy ????
  Rehefa tsy mbola tapkatra ny tadi-poitra hoy aho,efa ela izay,dia zazakely tantanan-dava eny foan ihany e! Ny « pire » hoy ny mpikaroka, rah ny lehilahy no mitampody @ reniny dia …tsy tafita mihintsy fotsiny e!
  Ka ankoatry ny filohantsika M.Ravalomanana, any lehilahy malagasy, tokana nasahy nanipaka any renindozatra ka nisokatra @ firenen-kafa….mba misy ve hatrizay lehilahy sahy mijoro toa azy ?
  Mbola tsy mendrika hanana filoha toa izany ve ny malagasy e???
  Tsy vitany irery re ra-olona ny firenena fa ampy izay niasany irery izay ka sao hanenenana ao aorian ny filasilasina, dia miafina ao ambadiky ny filoha fotsiny fa tsy mianatra aingana, ny hisaina sy haka fomba fiasa toa azy, hanohana azy tokoa fa tsy resaka serasera na vavaka lava reny fotsiny e!Mila fomba fijery afa re isika fa tsy ho potiky ny « francophonite » lav izao e!Mba nisy koa firenena afa voazanaka fa tsy isika irery…fa arkaraky izay tanjona tian ho tratrainy ihany e!
  Hatrizao indrisy dia renindozatra ihany dia…izao sisa no hiafarny firenena.

 7. Sao kosa mbola misy mitady hanao concours de danse ê !
  Boléro, hivadika tango, … dia hiafara amin’ny raoka met( y ho ) alika !! MDR !!

  Tsy dj ve no toa hoe filou ?

 8. Mizesta be ery Ravalo na naheno ny ampamoaka ny charlot sapline,fa olona marina hono zany Ravalo teo @fitodrana fa ny olona dia ratsy daolo,dia miseho mamela olona midelire avy ao@hopitaly,raha tena marina daholo ireo lazaina lery reo maninona no nidirana sady nafana fo mahitsiny t@ireny 2009 ,2010,2011 ,voadaka vao hoe ratsy daolo ny voza rehetra fa ravalo ihany no tena bob eto mada.Mazava be ny politique ny charlot sapline ah,film efa nandeha io,tadidio fa Ravalo efa nametraka démission raha teherana aza,raha nety tsara ny zavatra nataony teo @fitondrana tsy tokony niala teo lery raha nisy maty aza teo,raha niala t@daolo ny ekipany fa tsy nanampy azy misy dikany daolo izany,mbola tantara be daolo izany fa aleo mangina.Zao fotsiny no lazaiko ni..ni.. io ihany ny vahoalana mampilamina any firenena,marobe ireo candidature vaovao manana taleta lehibe sy fahaizana manonkana @atao hoe politique ary mahay manao an’ireny ataony Dravalo ireny,afaka mampiditra investisseur,bailleur,mivarotra tanindrazana na mampanofa tany,manao arabe sy bulding sns…tsy misy zavatra sarotra ireny fa negociation fotsiny any @ireny tany mpanakarena ireny dia vita.Ary tadidio fa marobe koa ny diaspora sy tera tany gasy tany ampita nanao trano sy investissement t@fitondrany Ravalo teo ary nampiakatra ny economie mada koa izany.Mety any Ravalo dia manao bizness ihany ,mety any tgv dia manao soirée dansante ihany (dj).

 9. Alefaso koa raha manana milay ohatra ny ampamoakan’i Charles
  dia hiaraha-mitokelaka eto ry alika a!!mamorona indray LAINGA hihi
  Raha mbola musy koa izao Andriamanitra izao tsy maintsy mivoaka ny marina ary
  ANDRINAY FOANA , TANY MASINA io ry ilay tsivalahara isany a!!mbola aiza e!!!
  manao azy tsy ho tratry ny aloka k’inanjo…………..
  DERAINA NY ANARANAO RY RAY!!ampahalalao ireto taranak’alika fa OLONAO
  ny dadanay ANDRIAMANITRA ô!!!tsy azo ZIMBAZIMBAINA, raha mbola misy te
  hanaraka ny lalan’i Jacques sylla.

 10. Rajao, mibarinary ny tsy fahazahoana ny tantara Malagasy. Hoy mantsy ianao hoe : »raha tena marina daholo ireo lazaina lery reo maninona no nidirana ».
  Nihevitra anie i Charles fa nanao ny mety e,izay no voalzany teny Ivato t@ 18 novembre 2010. izay no nidirany tao, tahakanao izay mihevitra fa mahazo tsara ny tantara malagasy. Saingy i Charles nahatsiaro tena avy eo. Ary ianao ?
  Hoy ihany ianao: « ni..ni.. io ihany ny vahoalana mampilamina any firenena » Asa raha tsapanao fa samy tsy manaiky an’io na ny mpomba ano Rajoelina na ny mpomban’ny Ravalo. dia tsy hanaiky koa ireo olona ireo izay vokam-pifidianana eo. Diniho tsara ny toe-draharam-pirenana fa aza entin’ny tsy fitiavan’olona.

  Hoy ianao:  » marobe ireo candidature vaovao »
  I Monja Roindefo ve sa i Roland ratsiraka. Samy mpanogam-panjakana daholo ireo ary samy tsy mahazaka vahoaka, raha ny fifidianana sy ny famoriam-bahoaka ary ny Sondage no jerena. I Peroot Rajaonarivelo ve ? mba tiako ho hita ny vahoaka mpanohana azy, misy ve ?, ary mpanohanana ny mpanogam-panjakana izy….
  lava raha raisina daholo ny fanakianana azo atao fa dia tsotra fotsiny. Ny firenena tsy azo atao halako bika tsy misy tarehy, ary mila tena fanadraisana andraikitra.

 11. En ce moment où notre sort se décide ,il est utile de connaître dans quel état s’esprit les Malgachent vivent cette période , ce dernier parcoours avant la réalité des faits c’esr-à-dire avant l’application de la feuille de route intégrale..
  J’ai cécrit comment noyte Pays et les Magaches ont subi , ont traversé ces presque quatre années de destruction de leur vie , de l’anéantissement de leurs projets et
  ce sentiment d’impuissance , d’enfermement , d’une impasse .
  Cette « autopsie « du coip d’état du 17 mars cherche à mettre en relief les objectifs de ces usurpateurs et à quel point ils ont rélisé leur but : ce bilanNous permet d’valuer nos efforts de re-construction du Pays , des hommes e des femmes.!

  AUTOPSIE D’ UN COUP D’ETAT !

  les jeux stupides des vaniteux et des sans foi ni loi ayant mis en danger la vie de 20 MILLIONS DE MALGACHES POUR ASSOUVIR LEUR VENGEANCE ET LEUR CUPIDITE !
  Examinons objectivement le but et les résultats (conséquences ) de ce coup d’état conçu depuis la victoire des Malgaches lors des élections présidentielles du 16 décembre 2001 à l’issue desquelles ils ont choisi le candidat RAVALOMANANA MARC comme Président de la République..
  Cette victoire des Malgaches contre le dernier candidat du padesm a été vécue comme un lèse -padesm ,dont les membres ont été convaincus que l’administration de l’Etat Malgache et la gestion des affaires et des intérêts des Malgaches leur sont dévolues mais pas à d’autres..
  Ce postulat est immuable et ne doit être transgressé par d’autre !
  Seuls les membre du padesm peuvent se réclamer de ce postulat avec la bénédiction des forces et de l’esprit de la gent coloniale qui veille sur l’éxécution et le suivi du programme qi leur a été assigné : le padesm ne décide de rien , c’est une réserve d’éxécutants serviles , dociles ,obéissants autremant dit t :
  « pas de gent coloniale , pas de padesm  »
  Les Malgaches le 16 décembre 2001 ont osé ignorer un tel interdit et ont passé outre et ont élu le candidat qu’ils croient capables de changer leur vie ,capable de les considérer comme des hommes , des femmes ,des personnes âgées qui éprouvent des besoins et des envies de vivre de leur propre travail pour vivre et des envies de travail oui ces Malgaches ont voulu le respect de leur dignité d’hommes et de femmes ! Ils n’ont jamais supporté d’avoir été considérés comme des supplétils pour les élections que les tenants du pouvoir ont amués par des libations lors des élections..Cette dignité réclamée par chaque Malgache provient de ce qui croit être l’essentiel : »Ny Fanahy no maha-olona ! »
  Si certain vient avec ces grands sabots ,avec  » sa science et ses certitudes  » , veut faire fi , ne pas considérer ce que le Malgache vit comme essentiel de son existence , tôt ou tard ce m’as-tu vu subirait les conséquences de cette inconsidération., de cet irrespect de la vie du Malgache..
  La grande erreur ,source de conflit entre les générations chez kes Malgaches , vient du fait que ceux qui  » recçu de l’instruction « (olonkendry) se croient supérieurs en tout par rapport à ceux qui n’ont le bon sens , la sagesse (olomanga.).
  Ce préliminaire , avant-propos , Nous éclaire sur le plan des relations en politique (art de gérer la cité)…donc sur la capacité d’un homme ou d’une femme qui est porté vers cette activité à pourvoir les besoins d’un fokontany , d’une commune , d’une grande ville , d’une région ,d’un pays , à gérer la vie de cette collectivité (travail , scolarisation , santé publique , services municipaux ,appel des investisseurs pour apporter du travil..etc..etc
  Pour accéder à cette responsabilité de faire vivre une collectivité
  – il existe une organisation : partons de la plus petite nécessité : la mairie avec son ou sa maire et les conseillers municipaux
  -et il y a une règle : chaque citoyenne ; chaque citoYen ( jouissant de ses drits civiques ) peut être éligible aux postes (maire , conseillers municipus par exemple , peut être électrice ou électeur dans son fokontany ou sa mairie ..ou dans son Pays..
  Dans un pays démocratique régi par une constitution élabrée par une assemblée de députés élus par le Peuple au suffrage universel, les postes (maire , conseillers municipaux , députés , président de la République )sont obtenus par l’organisation d’élections (municipale , législative , présidentielle )
  Ces élections suivent un rythme dicté par le calendrier constitutionnel auquel tout citoyen et toute citoyenne doivent respect !
  Il faut être élu(e) pour devenir maire , député(e) , président(e) de la République .en respectant lesdispositions de la Constituton en vigueur.
  TOUTE PRISE DU POUVOIR NOTAMMENT PRESIDENTIEL EN DEHORS DES DISPOSITIONS CONSTITUTIONNELLES CONSTITUE UN CRIME QUI VAUT , A DEFAUT DE LA PEINE DE MORT , VAUT LA CONDAMNATION A LA PERPETUITE DES AUTEURS DE CET ACTE INSURRECTIONNEL
  Le Pays qui a subi un coup état est géré oar des putschistes , qui n’ont respecé jes Malgaches qui ont élu les députés qui élaboré et voté LA CONSTTUTION ET ONT ELU LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RAVALOMANANA MARC que ces putschistes ont renversé .
  Le pouvoir issu de ce coup d’état a ignoré la Cpnstitution de a LLè Républque de Madagascar
  Les putschistes se sont organisés et ont distribué les fonctions
  La répartitin des rôles a été pesque faite au hasard de la fourchette .
  Les deux ministres clé ont été confiées à des personnaltés sans envergure , (justice et forces armées ) ,ne posant aucun problème ( obéissance et servilté ) : caractère que l’on a pu analyser après deux mois d’exercice…Les deux ministres et les services qui en dépendent ont beaucoup fonctionné pour la répression , les poursuite , les emprisonnements après des jugements expéditifs ou sans jugement .
  Ce tandem (justice et armées ) a fini par tuer toutes libertés (d’ expression , de réunion..) et ont réussi à faire régner dans le Pays le désrdre et l’insécurité car les délits et même des crimes (vols à main armée , viols …)ont proliféré..
  Et dans le même temps des trafics des biens d’intérêt national ont été perpétrés : or, mercure , pieres précieuses , bois de rose .par plusieurs tonnes.
  Ces trafics des biens d’inérêt national génèrent de l’argent qui ne n’est pas comptabilisé par le trésor
  La gestion de Madagascar par les putschistes se résument en deux phrases :
  – les putschistes ont la main mise sur le Pays avec les actions terrorisantes du tandem justice et forces armées
  -pour que cette bande mafieuse puisse faire main basse sur les biens du Pays avec la connivence d’étrangers qui se chargent de vendre les butins…
  Et qu’ont fait les putschistes pour les Malgaches ?
  Ils ont amusé les Malgaches en leur promettant la construction d’hôpitaux moderne par ci et par là ,alors qu’ils ne s’occupent pas du tout des hôpitaux existants qui sont dans iun état lamentable.Autres velléités et illusions brandies par ces putschistes sont les terrains de foot ou de rugby..Mais à côté de ces mirages servant à éblouir les Malgaches , ceux-ci constatent que les besoins urgents de la population ne sont pas traités et le semblant de povoir ne s’en préoccupent pas. du tout..
  Ce pouvoir parle , ne s’engage sur rien ,mais fait croire à la Population des lendemains heureux grâce à des investisseurs qui viendront s’installer dans le Pays..La Population attend toujours et a compris que rajoelina e ses bandits ne font remplir leurs poches et le pouvoir qu’ils détiennent sert à faire fructifier leurs intérets personnels ( corses aux constructons de grandes maisons..,grosses voitures..signes d’enrichissement immédiats sans cause..)
  Aucune action pour le développement ni en ville ni chez les tantsaha….. ont
  Au total les putschistes ont en moins de quatre ans ont enregistré une croissance éconmique négative évzluée à 0.50% , alors que cette croissance a été de 7.90% àl a fin de l’ année 2008..
  Cette dégringolade de la croissance est éloquente et sgnifie que le développement écnomique n’existe pas : le Pays vit sur les acquis durant les 7 années de gestion des ééquipes du Président de la république RAVALOMANANA MARC et des Malgaches ,surtout les Tantsaha qui ont durant ces 7 ans vpnstaté un importante augmentation de leur productivité !
  Les putschistes en prenant le pouvoiren mars 2009 ont justifié le coup d’état par des déclarations mensongères:
  -parce qu’il y une grande carence démocratique !Oont-ils fait mieux en 4 ans? non ,la démocratie n’existe plus à Madagscar..dès le début de ce coup d’état ,le sort de la démocratie a été réglé avec atteinte aux libertés fondamentales
  -parce que le déloppement économique n existe pas ! Nous avons vu la chute vertigineuse de la croissance socio-économique ,qui traduit la paupérisation des MALGACGHES..
  LES suenchèrSe des putschistes n’ont été que du vent et n’ont aucun fond de vérité
  Oui il faut un audit pour évaluer le report des recettes et des dépenses , en tenant compte des avoirs de l’Etat correspondant au montant de l’épargne du Pouvoir géré par le Président de la République RAVALOMANnana MaRC et ses équipes
  La partie de la Population de TANA qui a écouté eta suivi rajoelina a été « recrutée
  parmi les habitants des quartiers pauvres ( les bas quartiers à qui rajoelina a distribué des sous )..Oui ,comment voulez-vous que ces pauvres gens crachent sur des sous qu’on luer donne !Mais avant l’anniversaire de ce coup d’état , ces habitants des bas quartiers ont déchanté et ont invectivé rajoelina deleur avoir menti et manipulés ,malgré les efforts des gros bras qui les encadrent.., ces pauvres gens ne se taisent pas et jurent de ne plus se faire avoir car il est incontzqtable que les grandes victmes de cet appauvrissement rapide du Pays provoqué par lincurie des auteurs dde ce coup d’état sont ces que rajoelina a bernés !
  rajoelina n’ a pas réussi à transformer/ à changer l’esprit entreprenarial et ingénieux que les Malgaches ont acquis parce qu’ils ont appris car ils ont participé activement au déveoppement du Pays sous la gestion pendant 7 ans le Pays..!
  Quelles que soient les supercherie et les affabulations des putschistes pour prolonger le pouvoir qu’ils utilisent pour voler le Pays un peu plus , rajoelina et ses commanditaires et la gent coloniale ont échoué…sur tous les plans..Leurs délits et leurs crimes ne resterons pas impunis !
  Le dernier numéro de leur cirque de truands reste cette farce sur le retour du Présidentde la République RAVALOMANANA MARC au Pays.qu’ils veulent à tout pris empêcher e’br’ntrer au Pays.
  Une farce vidée de sa moelle , sans enjeu car le retour du Président de la République au Pays représente une opération de haut vol auquel rajoelina et ses conseillers , ses commanditaires ,la gent coloniale ne sont pas invités .
  Ils ont joué aux grands stratèges déstabilisateurs d’une jeune Rrépublique qui fait ses premiers pas démocratiques avec une réussite socio-économique en plein décollage ,quand les revanchards d’une élection perdue le 16 décembre 200! ont décidé d’interrompre cet envol des Malgaches ..
  Pour terminer leurs jeux de voyoux , ils achèvent leur oeuvre macabre dans le Sud par un génocide qu’ aucune raison socio-économique ,politique … ne justifie !
  Vous savez que ceux qui allument des feux peuvent s’y brûler ..!
  Mais les Malgaces que ces voyoux ont tenu en otage vont fêter leur libération avec des feux de joie car bientôt rajoelina et ses commanditaires , la gent coloniale et ses conseillers,(aidés par des éléments des forces armées de genades lacymogènes aux canons) ont perdu leur pari dans ce grand jeu de pieds nickelés et d’ apprentis sorciers qu’ils ont mené contre les Malgaches..aux mains nues , sans arme…!
  « Ny hery tsy mahaleo ny Fanahy  »
  « les forces ne peuvent rien contre la force de l’esprit ! »(traduction libre)

  « ET SURTOUT CONTRE LA PUISANCE DE DIEU QUI NOUS PROTEGE « 

 12. Michel ahhhhh; ATAOVY D MANARAKA IZAHAY EHHHH, raha izahay aloha d ny tenin’ny filoha no arahanay; fa raha hitanay fa mahomby ny anareo, d manaraka anareo eo ihany izahay

 13. Rajao. tsy sambatra ve ianao raha tahaka ny Dadanay, vao mamaky ny soratra fehezanteny voalohany aho, dia tonga dia hoe, olona be fankahalana ny filoha ravalomanana no be fialonana ianao, olona tahaka ano io mihitsy no fototr´izao mahazo ny firenena malagasy izao. olona Ory hava-manana sy mialona ny tary tafita . izay tafita henjehina, fa tsy mba atao modely hianarana.

 14. Tsy zakan’i tsenan’i foza mihintsy io Dada io hihiiii
  Misy mati-lolo @’ilay fijerin’i dada mihintsy an!!hihiii
  Matsilo izao olona izao an! olon’Andriamanitra TSY MAHAGAGA raha MAMIRATRA.
  Izay manisy ratsy io Rangahy io no VIZANA fa izy ity vao maika MISONGADINA hihiii
  Aiza ilay lainga au! AIZA a!!!inona indray no lainga hafafy manaraka fa efa mipotsaka
  hatrany @ atintsinai- mainty daholo ity ry FOZA ORANA isany a!!TAKIO @ LILISON
  ny VIDIn’i AINAREO SY NA RANAREO LATSAKA FA EFA MAZAVA IZAO RY FOZA a!
  Mahaiza ary manongila-tsofina tsara ry AV7. efa fantatrareo ihany anie ilay izy fa mba
  mody te haka 2 e!!sady haka any @ domelina no TĖ haka any @ dada koa??MAHONENA!!

 15. Efa fantatrareo ihany anie ny DEVOLY NAMAROTANAREO
  ny AINAREO ry AV7 sy ny tariny e!!fa mba mody mangana fa tsy dia
  ampy loatra angah ny omeny anareo ?tsy araka ilay noheveranareo azy??ataovy hanatra ho
  an’ny sisa e!!dia hafaro tsara ny TARANAKA tsy hamerina ny HADALANAREO, GAIGY, DOMA
  amidin’i domelina @ kely foana, izao izy mitavana ny vidin’i rànareo latsaka fotsiny.MBA TONGA
  SAINA @ SISA e!

 16. HO AN’NY MALAGASY TSY VAKIVOLO !

  EO ANOLOHAN’IZAO RATRA TSY INAHY MAHAZO NY FIRENENA IZAO ARY MIANJADY AMINTSIKA MALAGASY DIA ITY NY TENY ZARAIKO AMINTSIKA REHETRA :

   » TSY MISY MAFY TSY RESIN’NY ZOTO SY NY FINOANA AN’ANDRIAMANITRA !MIVAVAHA SY MAHEREZA DAHOLO ISIKA  »

  LA RENOVATION DU PAYS COMMENCE PAR NOTRE RE-CONSTRUCTION DES HOMMES ET FEMMES MALGACHES ! NOUS DEVONS NOUS ACCROCHER A NOS VALEURS SOCIALES ET CHRETIENNES FONDAMENTALES !
  FIFANAJANA , FIHAVANANA MARINA , FIFANAMPIANA, FANAJANA NY LALANA ARY FIAROVANA NY FIARAHA-MONINA MBA TSY HO LOTOIN’NY TSY MATY VOALAVO AN-KIBO
  Tout le Monde semble se préoccuper de résoudre le plus vite possible cette crise qui paralyse Madagascar et les Malgaches voici près de quatre ans bientôt..
  L’absence d’activités secondaires à la destruction physique d’entreprises avec incendie ,dues à la fermerture des usines , des ateliers par manque d’intrants , de matières premières ou par rupture de contrat pour des raisons politiques (AGOA avec les USA..) , les ateliers de la zone franche..
  Chez les Tantsaha , il y a de nombreuses situations défavorables ( manque de semences et d’engrais ) ou non enlèvement des produits car les usines de transformation ont fermé..!
  Sur le plan social ,les dégats sont importants et lourds de conséquences pour les élèves qui n’ont pas fréquenté l’école durant ces presque quatre années.Il faut ratrapper ce grand retard..
  La Santé publique a été négligée par ce pouvoir qui ne s’est pas intéressé aux intérêts des Malgaches mais qui se sont occupés de leurs intérêts personnels et à couvrir les trafics des étrangers qui sont leurs complices ..Il y a certainement plus de ^pertes et de manque à gagner..
  OUI IL FAUT RE-CONSTRUIRE COMME EN 2002 :
  LUTTER CONTRE LA PAUVRETE RAPIDEMENT , EN URGENCE (scolarisation , amélioration de la santé publique.., )
  REPRENDRE NOTRE DEVELOPPEMENT (revivification des activités agricole (agriculture, élevage, refection des routes , reprise des enlèvements des produits en souffrance dans certaines régions , dynamiser la culture du riz ,des céréales -manioc, patayes douces ,pomme de terre , mais..,saonjo..)
  CETTE RENOVATION GENERALE DOIT COMMENCER PAR LA RE-CONSTRUCTION DE CHACUN ET CHACUNE DES MALGACHES :
  NOUS DEVONS CHANGER DE « FOMBA FIJERY ,DE FOMBA FANAO , DE FOMBA FISAINANA « :
  NOUS AVONS ETE BIEN PARTIS EN 2002..CE COUP D’ETAT ET LES QUATRE ANS QUI ONT SUIVI NOUS ONT DETRUITS MENTALEMENT , PHYSIQUEMENT ,HUMAINEMENT…
  NOTRE RE-CONSTRUCTION DOIT PASSER OBLIGATOIREMENT PAR LE RETOUR A NOS VALEURS SOCIALES FONDAMENTALES
  1–LA SOLIDARITE VRAIE ET NON VERBALE : « NY VALALA IRAY IFANAPAHANA  » FIFANAMPIANA MARINA…
  EXEMPLE : POUR LA SCOLARISATION : LES ETUDIANTS DONNENT DES COURS DE RATRAPPAGE AUX ELEVES DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE..
  SANTE PUBLIQUE : DES MEDECINS DOIVENT FAIRE DES CONSULTATIONS GRATUITES DEUX JOURS PAR SEMAINE..
  2–RENFORCER LE VIVRE ENSEMBLE ( HAMAFISO TSARA NY FIARAHA-MONINA IZAY ANKININA AMIN’NY FITOVIANA EO ANOLOAN’IZAO FAHASAHIRANANA IZAO KOA HO TOA NY MOLO-BILANY ISIKA KA TSY HISY AVO SY IVA FA MITOVY TANTANA…!)..
  TSY MAINTSY ISIKA OLOMBELONA ALOHA NO MIOVA SY MANDINIKA TSARA NY SIMBA EO AMIN’NY SAINTSIKA , EO AMIN’NY VANTANTSIKA , EO AMIN’NY HERIN-TSAINA SY HERIM-PANAHY..
  3–TSY MAINTSY MITANDRINA SY MAILO ISIKA FA TSY KELY LALANA NY RATSY ARY METY HANARARAOTRA IZAO SAROTRA IZAO HAMETSIFETSENA SY HANARARAOTRA HANAO HALA BOTRY !
  4–ATSANGANO NY FILAN-KEVITRY NY FOKONTANY NA NY QUARTIER ENY AMIN’NY TANAN-DEHIBE : MANAO FEHIN-DALANA HO FIAROVANA NY MPONINA : MPAHAY LALANA AO AMIN’NY FILAN-KEVITRA..
  5–KAJIO TSARA Y VOLA FANAMPIANA RAISIN’NY FOKONTANY !
  ISIKA ALOHA NO MIVAOTRA TSARA ARA-TSAINA ,ARA-DALANA MIARA-MIAINA ARAKA NY RARINY SY NY HITSINY..MBA HANAKANANA IREO MITADY HANAO HAFETSIFETSENA SY HISOLOKY !.

  HOMBA ANTSIKA LALANDAVA ANIE NY TOMPO !

 17. Ahoana ny hevitrareo @ hananganana radio ankamanjana? Izay tompon’ny information manko no tompon’ny hery. Jereo rehefa avy nodoran’i Ranjivason (selon Sarla) ny RNM sy MBS dia tena tsy nisy vaovao marina nivoaka intsony fa ny lainga tsara lahatra sisa no nameno ny sofina. Amiko ny tanjona dia tokony efa hiakatra ambonimbonin’izao ny hetsika eo @ Magro, mba ho fantatry ny CI farafaharatsiny, fa isika izao tsy mba re tsaika mihitsy @ media international, hany ka odian’olona sary tsy hay izao fahoriana lalina efa hihatra @ taolana manjo ny Malagasy izao.
  Marina fa mpanara-dalàna isika, nefa ny lalàna dia ny solombavam-bahoaka no manao azy, ka na izao fanjakana izao aza tsy misy izay maha ara-dalàna azy intsony, ny FR vita sonia mbola tsy tanteraka sy tsy arahina, dia heveriko fa ny vahoaka izay tompon’ny fahefana no tokony hanao ny lalàny koa aloha mandra-pijoron’ny fanjakana voafidimbahoaka. Ekeko fa mandeha ny forum fa tsy Malagasy rehetra no mahita ity, dia izay no ilàna hetsika mba tsy ho tompo-trano mihono @ zava-misy sy marina ny vahoaka Malagasy.Diniho ihany é, RFV faha-Zafy no tiako lazaina eto io

 18. Mba mitandrema ihany nareo Ravalomaniste ireo fa saody mba voa hoatrany charles eo vao tonga saina,io fijery ny Ravalo eo ambony estrade io mantsy tena grave be,mamadika izy manao anio sady misy esprit de vengeance @io,tandremo ihany.Arakaraky ny tareha ny olona mantsy ny toe tsainy fa mitandrema ihany,za mantsy nanao psychologie.Marina fa misy hadisoana sy toetra daolo ny olona rehetra fa Ravalo zao tena sans pitié mitovy any tgv ihany.Tiko raha mba vehivavy indray no président de mada @manaraka.Sady maro be izy ireo no candidat@izao.

 19. Raha nandinika ny tenako, dia toa tsy nasian-dramalagasy sira firy ny fanambaràna nataon’i Sarla ?
  Marina fa fangatahana fanampiana no tena antony nanaovany an’izy io, fa toa tsy nampiraika ny ankamaroan’ny rehetra ilay izy ? Inona no antony ?
  Ao amin’ny Tribune moa dia tsy nahitàna kaomantera, toa tahak’izany koa ny Midi sy MATV ; kanefa ireo roa voalohany ireo no be mpijery indrindra ho an’ireo izay any ivelany !
  Mahagaga ihany !

  Resaka Ni..Ni no natao lavabe, kanefa rehefa manao an’izany ihany, tsara raha mba atao mazàva tsara ny resaka !

  Ankaotr’izay voalazan’ny Filoha momban’ilay fivoriana ho ataon’ny SADC sy izay fanampahan-kevitra ho raisin-dry zareo, naverin’ny Filoha indray mantsy ilay resaka hoe Ni..Ni ! Ilaina ihany koa mba manaraka izay lazainy rehetra ny vahoaka, ary izay voalazany hatramin’izay !

  Homena an’ny vahoaka hoy izy ny safidy malalaka, ary ny vahoaka ihany no hanendry izay olona tiany hitondra sy hitantana ny Firenena ! Faniriana ary zavatra TAKIAN’NY FIRENENA SY FIKAMBANANA REHETRA IHANY KOA IZANY !
  Na ny Filoha frantsay aza dia efa nilaza hoe « ..chaque peuple a le droit de choisir leur dirigeant.. »

  Fa aza adino ihany koa ny zavatra voalazan’ny Filoha Ravalomanana, raha nanao antso an-tarobia ny tenany tamin’ny 10 novambra lasa teo !
  Raha tsy diso aho, dia tahak’izao no voalazany : « Avelao hilatsaka izay tia hilatsaka ho fidiana, ary aza sakantsakànana izy RAHATOA KA MANANA « ZO » SY MAHATSIARO TENA FA MAHAVIT’AZY … » !

  1 ) Raha ny heloka vita sy famonoan’olona nataon’ireo mpanongam-panjakàna, MENDRIKA SY MANANA « ZO » HITONDRA FIRENENA VA IZY REHETRA ????

  2 ) Inona marina no tokony atao amin’izany hoe « fampiarana ara-bakiteny ny tondrozotra » izany ????

  MIPETRAKA HO AN’NY REHETRA NY FANONTANIANA !!!

  Mila ny hevitry ny rehetra, satria eo ireo variana misaosy, eo ireo mikarakara sahady ny fetin’ny faran’ny taona ! Misy aza toa variana misotro kafe ery Sainlazara !

  Ho an’i Ny Tena Andry tsy domelina !
  Sous-titrage an’ireo video-n’i Sarla rehetra, ary famoahan’azy ireo any amin’ny Youtube na Dailymotion, no tena tsara sy ilaina !

 20. Fa iza no mankasitrana izao FITONDRANA izao ry KIntana??
  zavatra terena @ basy sy vola fotsiny anie ilay izy fa NISY NIFIDY IREO
  ANGAHA TEO ALOHA???fa raha izao fahoriana mianjady izao ihany aza ve dia tokony mbola hametraka
  io fanontaniana io intsony ianao????
  Raha hitanisa eo aza ianao ry BE RAMBO ??misy miiihainnoooo???

 21. Tsy mba nanao kaomantera an’ilay fanazavàna nataon’i Sarla akory ny mpanao gazety, raha ny raharaha 7 février no jerena !

  Ny sasany aza nahavita nilaza fa adiny iray fotsiny ilay video, ary izany televisiona TNN ao La Réunion izany no nanatontosa an’ilay izy !! Gazetiko !
  Dia mba azo hianteherana ve ny mpanao gazety gasy raha izany no hita ? Sa efa hivadika ho foza ihany koa io gazety io ?

  Izay rehetra manana compte ao amin’ny Youtube mba valio amin’izay itony, fa tsy fantatry ny olona any ivelany ny zava-misy ê !

  Diary of a coup – Madagascar ( Tsy sahy niteny i Ndefo hoe, i lery no tena anisan’ny lasibatr’i domelina tamin’ny 7 febroary 2009 )

  Tsy maintsy atao maziskila angaha ny BE RAMBO ??? MDR !!!!
  http://youtu.be/3FLpxZt-m78

 22. misaotra lesy a!!milay e!!
  Hafa ihany oah i dada!!aiza no ahaizan’i foza izany fampandrosoana
  izany?? ny MIHEMOTRA no hifanosehany.sao lasalasa Dago ka bedin’i Renikely izireo.
  Ilay faharoa ihany koa no nadeha ilay video fa na izany az a Afa-po, misy ho entina matory tsara.
  Mankasitraka e!

 23. HIADY ISIKA , HIADY HO AN ‘NY TSARA ! HIADY MIARAKA !
  HO AN’ NY MALAGASY RNETRA ,

  HIADY ISIKA ! HIADY HO AN’NY TSARA SY MENDRIKA ! HIADY MIARAKA !

  NY VAHOAKA NO HO VAVOLOMBELONA ( TEMOIN) SY HO MPITSARA NY ADY MADIO HIFANDONAN’IREO MPANOM-PANJAKANA AMIN’NY CANDIDAT ANDRIAMATOA RAVALOMANANA MARC AMIN’NY FIFIDIANANA HANE?DREN’NY VAHOAKA IZAY HO FILOHAN’NY FIRENENA..
  Nataon’ny mpanongam-panjakana sy ireo mpanohana azy daholo ny paika sy tetika atramn’ny kajy nifofoana ny ain ‘ny filohan’ny Firenena (17/18 novembre 2006 teny Ivato) aza..,mba hanakanana ny Filohan’ny Firenena tsy handray anjara amin’ity ady lehibe ity dia ny fifidianana hanehon’ ny Malagay ny safidiny ,mba hanondroan’ny Malagasy izay heveriny fa mendrika sy hahefa ny Fitondrana ny Firenena sy hiara-hisahana amin’ny Malagasy ny Fanarenana sy Fampandrosoana ny Firenena ary ny Fampivoarana aingana sy manara-penitra , sy lafitra eo amin’ny ara-tsaina , ara-pahendrena ,ara-tsosialy ,ara-politique , ara-batana ny Malagasy Rehetra…mba hafahan’ny Malagasy manentsina ny efa-taona very..,!
  Tena adyho amin’ny hampanjakana ny rariny sy ny hitsiny ary ny ara-dalàna hifehy ny fiainan ‘ ny Firenena , mba hitondra ny Fahamarinana sy ny Fahamasinanaa sy Fifanajana ary Fifankatiavana / Fihavananaeo amin’ny Fiaraha-monin ‘ny Malagasy Rehetra !
  Ny an-daniny sy ny an-kilana dia tsy mirongo basy na tafondro na gaz lacrymogène fa ny tanam-polony fotsiny ihany….!
  Ady madio , mazava ,ary hanazava tsara izay hevitry ny Malagasy mikasika ny tarehiny sy ny toetran’ ny Fitondrana mifanentana amin’ny fahendrena malagasy : ny Fanahy no maha olona ary ny Malagasy Bemiray Tsivakivolo arytsy misy avo na iva fa toa ny molo-bilany iray mihodidina mitandro ny Fahamarinana sy manaja ny Teny nifampierana sy nifanomezana !
  Adin’olona afaka sy tan-dalàna ary tsy mijery afa-tsy ny tombotsoa ambony no lovan’ny ny Malagasy Tsivakivolo ary manome toky fa hiaro ny Fiandrianam-pirenena , firenena tsy hamidy na hatakalo na inona na inona !
  NY MALAGASY NO MIFIDY ARY AMIN’IO FIFIDIANANA IO NO HANAMBARANY EO AMIN’IZAO TONTOLO IZAO NY TENY TSY NOMENA AZY NANDRITRY NY EFA-TAONA , HILAZANY NY SAFIDINY
  IZAY NO NITSAKITSAHANA TAMIN’NY FANONGANANA NY FILOHAN’NY FIRENENA RAVALOMANANA MARC NOMENY FAHEFAHANA HITONDRA NY TANY SY NY FIRENENA NY 03 DECEMBRE 2006 ARY REHEFA VITA NY FIFIDIANANA DIA HIARA MAHITA NY DIDIN’NY FITSRANA VOKATRY NY FIFIDIANANA MARINA ,MALALAKA …!..
  HOMENY NY FAHEFANA HAHAZOANY HITONDRA SY HITANTANA NY TANY SY NY FIRENENA IZAY MALAGASY NA LEHILAHY NA VEHIVAV VOAFIDY HO FOLOHAN’NY FIRENENA AMIN’IO FIFIDIANANA IO !
  RAISO HO ADIDY MASINA HO ANTSIKA EO ANATREHAN’NY FIRENENA NY FIOMANANA AMIN’IZANY FIFIDIANANA , ADY LEHIBE HO HATREHANTSIKA IZANY !
  AZA HAMAIVANINTSIKA IZAY EFA TAONA NANAMBANINA ANTSIKA ARY TSY NANAJAN IREO JIOLAHY NIHAMBO HO MPITONDRA NY FIANDRIANAN’NY FIRENENA SY NY HARENA SY NY TOMBOTSOAN’NY MALAGASY IZAY NOLALAOVINY SY NENTIN’IZY IREO NAMENO NY PAOSINY !
   » HO TIAVINTSIKA MANDRAKIZAY MADAGASIKARA !
  …IRINAY HO SOA , HO SAMBATRA TOKOA..! »

   » ANDRIAMANITRA O ! AROVY LALANDAVA IZAHAY MIANANKAVY..!

 24. AZA manofy ataondro ry dr celestin ah,aiza eto an-tany no mbola misy olona lanina ho filoha ny fiangonana protestant nefa le olona tsy eto an-toerana akory fa any Afrique, mbola mievitra indray ianareo zanaky dada fa ny vahoaka malagasy no andany azy ho filoha mpirenena rehefa tonga eto mada izy.Ataoko amgamba fa tena misy ala-mbato mantsiravina eto mada,maro de maro ireo olona sy pastera protestantà tsy mankato haniny fandanina azy iny ,betsaka ny politika ao ambadika,dia mbola manantena indray ianareo fa tsy maintsy lany ho filoha izy.Tadidio fa le olona teo ivato nitsena azy irery ange ny vahoaka malagache eh!efa mahery ny 25 millions,ny candidat @izao efa efapolo isa ,maro de maro ny vehivavy candidat ko maninona ra vehivavy aloha no atao filoha indray,efa andro ny demokrasia zao dia mahazo manao filoha daolo zay rehetra afaka manao candidat,efa maro de maro reo malagasy manambola anavaona orin’asa sns…fa tsy ravalo manana foana akory ny ao andoha.Tena mahangaga no mahatonga an’i Ravalo sy ny ekipany maika ho lahatsahany ho filoha nefa izy efa nanao demission teo raha voatery aza.Mety misy esprit de vengeance ao angamba.

 25. Mamela heloka isan’andro Ianao Jesoa zoky be fitia!

  Nefa, nefa re indrisy fa lotoiko fa lotoiko tamin’ny otako

  Miantsoantso aho hoe: Ray malala a o!

  Atsangano aho f’efa trotraka!

  Tsaroako dia tsaroako eny!

  Ny hadisoako, zoky be fitia

  Nefa nefa re indrisy fa fiadanana, fa fiadanana no katsahiko!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *