RAVELONANOSY MAMITIANA : AMPIHARO NY FANAPAHAN-KEVITRAREO SADC ARY SAZIO IZAY MITSIVALANA AMIN’IZANY

Rehefa tena mandeha ilay fampielazankevitra alohan’ny fotoana hoy ny Ct Ravelonanosy Mamitiana teny amin’ny Magro Behoririka androany dia tena milaza ny hevin’ny zandry kely. Dikany hoy izy dia n’inon’inona lazaina eto Madagasikara dia tsy maintsy tohizany ny lalan-kely  sy ny fifidianana fa atao tsinontsinona ny vahoaka Malagasy satria tsy misy ilana azy ny fampihavanana, ny famoahana ny gadra politika ary mbola hampidirina ihany koa izay tsy mitovy hevitra ka ho atao ny fifidianana. Raha ho atao hoy Mamitiana io fifidianana io, ka mahita vola any amin’ny Qmm, ny Wisco dia tantanan’ny tsy miankina. Ahazo fankatoavana iraisam-pirenena ve izany hoy izy ary ahoana ny fahantran’ny vahoaka Malagasy. Momba ny fitokanana nataon-dRajoelina tany Antsiranana dia nambarany fa tena mazava tokoa ve ny vola nanatanterahana izany fa eto tsy misy fitsipika hitantanana ny tetezamita fa izay fifanarahana any ambadika any no hitondrana ny tetezamita. Volan’ny Malagasy tsirairay hoy ity olomboantendry avy any Ankazobe ity, no hanasoavana ny rehetra no hanaovany izany. Ny hopitaly dia tsy misy dokotera, tsy misy fanafody kanefa hopitaly manaram-penitra no atao. Tena voky lainga ny vahoaka. Mitodika amin’ny fivorian’ny Sadc isika hoy Mamitiana, ary mitondra am-bavaka izany. Matoa mahomby izao tolona izao dia satria efa-taona tsy nahazo fankatoavana ny fat. Eo am-pamaranana ny tolona isika hoy ity mpanao politika ity, ka izay no hitondrana am-bavaka azy. Na eo aza ny tsy fanatanterahana ny tondrozotra dia mitana ny heviny hatrany ny Sadc ary tsy ahazo fankatovana ny mpanongam-panjakana. Tsy matahotra fifidianana isika hoy izy ary tsy mandala ny demokrasia ireo fa matahotra ny filoha Ravalomanana Marc ho lany 1er tour. Manantena isika hoy Mamitiana, fa hisy fehinkevitra avoakan’ny Sadc hampodiana an’I dada. Ampiharo ny fanapahan-kevitrareo ary sazio izay mitsivalana amin’izany. Ao amin’ny tondrozotra hoy izy dia tokony tsy hisy ny fifidianana eto raha tsy tonga eto ny filoha Ravalomanana Marc. Misy ny fampihavanana vao miroso amin’ny fifidianana isika. Izany no tanterahantsika hoy ity mpikambana ao amin’ny Ct ity dia satria ity krizy ity dia miverimberina. Andeha atao hoe hiroso ny fifidianana hoy Mamitiana kanefa izao aza izy manohana ny fitondrana tsy mifampatoky. Ny antsika hoy izy dia ny ara-dalàna ihany ka ny fampiharana ny lalàna velona eto amin’ny firenena. Ny mpanongam-panjakana tsy mba mihaino anatra. Efa miteny ny sehatra iraisam-pirenena hoe raha tsy mody eto ny filoha Ravalomanana Marc tsy misy zavatra vanona eto kanefa mbola tsy mihaino ihany. Nambarany fa isika tsy nanao tolona an-terisetra fa nanavotra ny firenena teo am-pelantanan’ny mpanongam-panjakana. Noho izany hoy Mamitiana dia manainga antsika rehetra ho tonga maro amin’ny Sabotsy izao. Tsy hanatevina ny hetsika fotsiny fa hanampy ny filoha Ravalomanana Marc amin’ny ezaka ataony any ivelany. Hisy hoy izy ny fanambarana lehibe amin’io fotoana io indrindra fa ny hevitry ny Ankolafy Ravalomanana mahakasika ny raharaham-pirenena ka ny i Dada mihitsy no ilaza azy. Ny fampielazankevitry ny filoha Ravalomanana Marc ataontsika hoy Mamitiana, dia ny fahatongavantsika maro.

22 pensées sur “RAVELONANOSY MAMITIANA : AMPIHARO NY FANAPAHAN-KEVITRAREO SADC ARY SAZIO IZAY MITSIVALANA AMIN’IZANY”

 1. @ fomba ahona Mamitiana a!!
  fa tsy efa ho herin-taona mahery ve ianareo izao no tao ???
  Aiza avy ilay nanao Sonia ??adalan’i dadabe Zafy ve niala moramora??isika ihany anie no
  NITAPIKITRA dia Aiza e!!!nefa tokony ho rava tanteraka io tetezana io raha niala aloha koa
  isika , raha nanaraka an’i P. Zafy. Izao efa TARA!!!!efa nipetraka ilay » FITIA » , efa ripaka ny
  VAHOAKA sy ny OMBY any ATSIMO, efa POTEPOTIKA ny TANINDRAZANA, dia MAHAIZA
  MIONINA TOMPOKO fa SAFIDIN…………..tsy haiko )izao fa mino aho fa tsy ny VAHOAKA kosa
  aloha no NANAPAKA nanao KISONIA tany e!! tsy nisy FIERANA akory .

 2. HIADY ISIKA , HIADY HO AN ‘NY TSARA SY NY MENDRIKA! HIADY MIARAKA ISIKA!

  NY VAHOAKA NO HO VAVOLOMBELONA ( TEMOIN) SY HO MPITSARA NY ADY MADIO HIFANDONAN’IREO MPANOM-PANJAKANA AMIN’NY CANDIDAT ANDRIAMATOA RAVALOMANANA MARC AMIN’NY FIFIDIANANA HANE?DREN’NY VAHOAKA IZAY HO FILOHAN’NY FIRENENA..
  Nataon’ny mpanongam-panjakana sy ireo mpanohana azy daholo ny paika sy tetika atramn’ny kajy nifofoana ny ain ‘ny filohan’ny Firenena (17/18 novembre 2006 teny Ivato) aza..,mba hanakanana ny Filohan’ny Firenena tsy handray anjara amin’ity ady lehibe ity dia ny fifidianana hanehon’ ny Malagay ny safidiny ,mba hanondroan’ny Malagasy izay heveriny fa mendrika sy hahefa ny Fitondrana ny Firenena sy hiara-hisahana amin’ny Malagasy ny Fanarenana sy Fampandrosoana ny Firenena ary ny Fampivoarana aingana sy manara-penitra , sy lafitra eo amin’ny ara-tsaina , ara-pahendrena ,ara-tsosialy ,ara-politique , ara-batana ny Malagasy Rehetra…mba hafahan’ny Malagasy manentsina ny efa-taona very..,!
  Tena adyho amin’ny hampanjakana ny rariny sy ny hitsiny ary ny ara-dalàna hifehy ny fiainan ‘ ny Firenena , mba hitondra ny Fahamarinana sy ny Fahamasinanaa sy Fifanajana ary Fifankatiavana / Fihavananaeo amin’ny Fiaraha-monin ‘ny Malagasy Rehetra !
  Ny an-daniny sy ny an-kilana dia tsy mirongo basy na tafondro na gaz lacrymogène fa ny tanam-polony fotsiny ihany….!
  Ady madio , mazava ,ary hanazava tsara izay hevitry ny Malagasy mikasika ny tarehiny sy ny toetran’ ny Fitondrana mifanentana amin’ny fahendrena malagasy : ny Fanahy no maha olona ary ny Malagasy Bemiray Tsivakivolo arytsy misy avo na iva fa toa ny molo-bilany iray mihodidina mitandro ny Fahamarinana sy manaja ny Teny nifampierana sy nifanomezana !
  Adin’olona afaka sy tan-dalàna ary tsy mijery afa-tsy ny tombotsoa ambony no lovan’ny ny Malagasy Tsivakivolo ary manome toky fa hiaro ny Fiandrianam-pirenena , firenena tsy hamidy na hatakalo na inona na inona !
  NY MALAGASY NO MIFIDY ARY AMIN’IO FIFIDIANANA IO NO HANAMBARANY EO AMIN’IZAO TONTOLO IZAO NY TENY TSY NOMENA AZY NANDRITRY NY EFA-TAONA , HILAZANY NY SAFIDINY
  IZAY NO NITSAKITSAHANA TAMIN’NY FANONGANANA NY FILOHAN’NY FIRENENA RAVALOMANANA MARC NOMENY FAHEFAHANA HITONDRA NY TANY SY NY FIRENENA NY 03 DECEMBRE 2006 ARY REHEFA VITA NY FIFIDIANANA DIA HIARA MAHITA NY DIDIN’NY FITSRANA VOKATRY NY FIFIDIANANA MARINA ,MALALAKA …!..
  HOMENY NY FAHEFANA HAHAZOANY HITONDRA SY HITANTANA NY TANY SY NY FIRENENA IZAY MALAGASY NA LEHILAHY NA VEHIVAV VOAFIDY HO FOLOHAN’NY FIRENENA AMIN’IO FIFIDIANANA IO !
  RAISO HO ADIDY MASINA HO ANTSIKA EO ANATREHAN’NY FIRENENA NY FIOMANANA AMIN’IZANY FIFIDIANANA , ADY LEHIBE HO HATREHANTSIKA IZANY !
  AZA HAMAIVANINTSIKA IZAY EFA TAONA NANAMBANINA ANTSIKA ARY TSY NANAJAN IREO JIOLAHY NIHAMBO HO MPITONDRA NY FIANDRIANAN’NY FIRENENA SY NY HARENA SY NY TOMBOTSOAN’NY MALAGASY IZAY NOLALAOVINY SY NENTIN’IZY IREO NAMENO NY PAOSINY !
   » HO TIAVINTSIKA MANDRAKIZAY MADAGASIKARA !
  …IRINAY HO SOA , HO SAMBATRA TOKOA..! »

   » ANDRIAMANITRA O ! AROVY IZAHAY MIANANKAVY..!

 3. IZAY VITA DIA VITA ARY FANTATRA ANIE FA HISY FOANA NY FIFIDIANANA HATAO AMIN’NY TSY ARA-DALANA E – AOKA ALOA ISIKA TSY HIFANOME TSINY LAVA ETO FA HO HITA EO NY HIAFARANY – IZAY MANAO ALOHA AOKA HITOHY – FA RAHA TSY MISY N’IZA N’IZA KOA DIA AHOANA ? MATOKIA NY AO AMBONY IRERY IHANY RE TOMPOKO O !

 4. ranavalona,

  seza io tsy maintsy ifikirana! Ravalomanana no atao hirahira hipetrahana eo! fa raha tena te hanao, aleo tsorina fa be ny zavatra azo atao…
  io no lazaiko amin’ny olona aty Ampita be menomenona hoe simba ny firenena hoe : fa inona no ataonao mba tsy ahasimba azy?

 5. « AMPIHARO NY FANAPAHAN-KEVITRAREO SADC, ARY SAZIO IZAY MITSIVALANA AMIN’IZANY » !!

  Inona moa no azon’ny SADC atao, raha ianareo aza no mbola miteny hoe « Misy ny fampihavanana vao miroso amin’ny fifidianana isika » ?

  Inty no tena gaigy :  » Matoa MAHOMBY izao tolona izao, dia satria efa-taona tsy nahazo fankatoavana ny fat » !!!
  Fa iza aloha amin’izao fotoana izao no tena mijaly fadiranovana ê ? Ny fat sa ny vahoaka ? Tsy raharahian’ny maloton’ny faty izay fankatoavana any ! Olona efa maty eritreritra io, fa ny vahoaka no mijaly amin’ity fitavozavozanareo ity ! Ny fat sy ireo manodidin’azy mitàvana, manao ampihimamba ny harenam-bahoaka, efa nahavita nametraka vola amin’na miliara etsy sy eroa, sady mbola mahavita mikawitry amin’ny sokatry be !
  Aiza re izany ê ?

  Impiry ianareo no efa nolazaina fa tokony hitsangana ? Atramin’izao toa mbola mandrimandry sy mitafatfa eo ambony divà ihany !
  Amin’izay indray tsy mba ny zavatra tokony resahina no aroso fa resaka tsy hay be ihany. Mba omeo fanazavàna ny vahoaka momban’ny famarotana an’ilay fiaramanidina AF II ! Aiza ny vola satria ianareo anisan’ireo nandany an’ilay teti-bola 2013, satria hono efa tafiditra tao ny vidin’ilay izy ?

  Ilay nanao sonia tokony hilaza ny marina amin’ny vahoaka hoe, « noterena sy nanaovan’ny sasany santazy izy matoa nanao sonia » !
  Ary rehefa natao ihany ny fanaovan-tsonia dia mba takiana ny fampiaran’azy !
  Firy taona izay ny fanonganam-panjakàna, ary firy volana ny nanaovan-sonia ?

  Feno hevitra mifanipaka na contradictions, toa io resak’Ingahy Ravelonanosy io ny zavatra atao rehetra !

  Aza manantena zavatra mahafam-po avy any amin’ny SADC, rahatoa ka ianareo milaza ho tan-dalàna aza tsy mihetsika ! Matoa ny CI tsy miraika dia mihevitra ry zareo fa METY AMINAREO izao toe-javatra izao !!

  Firy dia firy ny andin’ilay tondrozotra tsy tanteraka sy voahitsakitsaka, KANEFA IANAREO TSY MISY MITENY ?

  Aiza izao ilay fitoriana lazaina fa ho atao ao anatin’ny 72 ora ? Ianareo hitory, kanefa milaza fa tsy maintsy atao NY FIARAHA-MITANTANA TENA IZY, ary TSY MAINTSY MISY NY FAMPIHAVANANA !!! Mbola fiaraha-mitantana sy misaosy miaraka amin’ny MPAMONO OLONA IHANY VE NO HO TOHIZANA SATRIA TSY MAHATOKY AN’ILAY FANAMBARÀNA NATAON’I SARLA IANAREO ?

  Ny mampalahelo dia miady irery marina ny Filoha Ravalomanana, ary SOA IHANY FA MBOLA EO IREO OLONA VITSIVITSY TENA MANAMPY AZY, na ao an-toerana izany na any ampita !

  Alidera A.R.,
  Izao no tena hoe « loin des yeux, loin du coeur », ary miampy an’ilay hoe « raha ho faty aho, matesa rahavana » ê !

  Raha tena tia tanindrazana sy tan-dalàna , ary vonona hiaro an’izany demôkrasia izany ny malagasy, dia tsy tokony hanaiky an’izany fiaraha-mitantana izany intsony !

  MITSANGÀNA AMIN’IZAY, ARY TAKIO TENA TAKIO NY FANANTANTERAHANA AN’ILAY TONDROZOTRA ARA-BAKITENY !!
  TAKIO AMIN’NY SADC SY NY CI NY FANASAZIANA AN’IREO MPANONGAM-PANJAKÀNA ! BE LOATRA NY RATSY NATAON-DRY ZAREO !

 6. KM,
  Fa maninona moa no ianadrasana ny sadc ny fanasaziana ireo olona ireo e? tsy izay ve no nandasana taminy nandritra izay fotoana rehetra izay?

 7. Salut Alidera !
  Tsara hiverenana kely angamba ny hoe, maninona no ny SADC sisa no lasa tompon’andraikitra, na dia nahatsapa sy niaiky daholo ny rehetra fa nisy marina ny fandikan-dalàna sy fanonganam-panjakàna !
  Satria nihevitra ilay firenena izay nanohana an’ireto mpanongana, fa mora ahodina kokoa ry zareo ao, mora vidiana !
  Tsy izy rehetra akory no voajono tamin’izany, fa mbola eo ireo izay tena manampy sy miaro ny vahoaka malagasy, ary miezaka ny hiaro ny ara-dalàna satria sarotra ihany izany hoe hiaro mpanongam-panjakàna izany ! Vao tsy nanaraka an’izay nifanarahana (Maputo) ny « SADC » dia niandry hetsika avy amin’ny malagasy !
  Saingy indrisy, betsaka ny tsy nahatakatra na koa, vonona hanao an’izay tokony ho atao !

  Tsy nivoaka ho azy amin’izao fotsiny ny fanambaràna nataon’i Louis Michel vao tsy ela iny, FA HAFATRA ho an’ny SADC SY ILAY « FIRENENA IRAY » ihany koa !

  Ny SADC dia VONONA NY HANAMPY, fa anjaran’ny malagasy no MILAZA IZAY TENA TADIAVINY, ary efa hatry ny ela ry zareo no NIANDRY AN’IZANY !!!

  Tsy mba re ny mpiaro ny ara-dalàna raha nisy nilaza ry zareo avy ao amin’ny SADC hoe, mizara roa ny malagasy ! Ao ireo izay manohana mafy ny mpanongana indrindra fa ireo miaramila,ka tsy manaiky ny hiverenan’ny Filoha Ravalomana. Ary ao koa ireo mitaky ny ara-dalàna fa toa « MIHIDY AO AMIN’IZANY MAGRO IZANY » RY ZAREO, ARY TOA OLONA VITSY KELY HONO !! Vitsy ihany koa ry zareo na ao amin’izany CT sy CST izany, na koa ao amin’ny governemanta !!

  Fanontaniana : Firy isan-jatony marina ny tena mpiaro ny ara-dalàna ? 5% ve ?

 8. fijery tsotsotra.
  Hihaona any Tanzanie i Ra8 sy RaJ
  Vokany : samy miala zanako toy ny filazan’i Môpera.
  Inona sisa antenaina ?
  Hoy aho : ho tonga ny dat fifidianana ary Ra8 tavela any Johannesbourg.
  Ho avy ny hatezerana.

 9. Iza moa no mampikatso ny fanantaterahana ny tondro-zotra ?

  Iza moa ireo sabakaka mampidi-drano eo amin’ny tani-ketsatsi
  Aoka aloha hazava ety am-piandohana : Iceriziky n iay nilaza fa patron-ny feuille de route erin-taona izay..!
  Inona anefa no nataony ? Tsy nisy zzvatra nataony..Ary izany tsy fanaovana-ny tsy fanarahana ny sori-dalana voatodro ny feuille de route no nanentsina ireo lavaka tokony idiran’ny rano ho an’ny tanin-ketsa..Tsentsina ny lakan-drano..Voasakana ny fandehan’ny tondro zotra..
  Nientsika ny Ankolafy RAVALOMANANA MARC ary nanoratra tany amin’ny SADC nitantitra fa mitongilana ny fampisana ny sori-dalal’ny tondro zotra ary i beriziky izay noheverina fa hanantateraka ny tondrozotra ifanarahana sy tsy manavaka no toa mandrisika ny fitongilana satria manaiky baikn-drajoelina..
  Tsy misy hetsika na toro-hevitra na fitarihany avy amin’i beriziky..
  dia aitra ny SADC dia nampihaona ny ilohan’ny Firenena tamin’i rajoelina izay nanongana azy -indroa tany Seychelles..Tsy nisy vokany nampandroso ny famahana ny krizy izany..
  Dia nisy fihaonan’ny SADC tany Prétoria ny faran’ny volana avril 2012…Izay nanapaka fa ao anatin’ny roa volana manomboka ny 18 septembre 2012 dia tsy maintsy hampiarina tanteraka ny feuille de route ….Tsy tanteraka izany ,dia misy indray feo mandaha fa :
  -hampihaonana ny Filohan’ny Firenena sy irajoelina any Tanganika
  -talohan’izany dia niaraha – nihaono ny Filohan’ny Firenena Isika tamin’ny Asabotsy voalan’ny volana décembre 2012 izay nilaza fa hivry ny SADC aùin’ity erinandro diavintsika ity ,izay hanao fanambarana ary ho hampitan’ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA Amintsika izany..
  -androany dia nisy  » communiqué  » navoakan’ny Conseil de Sécurité et de Paix ao amin’ny Union Africaine izay fintinina ta izao ;
  « Voatery haka fana-m-paha-kevitra ny CSP tsy hanaiky ny
  fandraisan’ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MArC sy i rajoelina anjara amin’ny fifidianana raha mbola mitohy izao fanantsakanana misy eo amin’ny fanantaterahany tondro-zotra !..
  Ny mahatalanjona dia nahoana ny CSP tsy nanosika ny fampiarana tamin’ireo mpanongam-panjakana ny Accords de Cotonou !

 10. IO RANGAHY TSOTRA ASAIVO MITENY I DADA HOE MIALA IANAREO CT CST MINISTRE DE MIALA IZAHAY NA IZAO DE IZAO REHEFA IZAY NO HITANY FA VAHAOLONA FA IANAREO SADY TSY MANAO N’inoninona fa mitsekera amin »ny internat fotsiny tsy mitondra vahaolana akory
  Gona

 11. Eh moa izato izy koh! samy mitovy ihany isika,samy mitsikera dia vita,
  efa tsy tafavoaka ve ny baolina vao Mody hoe……….sao dia tsy mety,
  ny antony no mba endrasanay FANAZAVANA raha misy fa aza mba manao an’izao fa manalabaraka an’i
  dada, tsy mendrika ny ho zanany mihintsy izao.
  Misy ny lesoka matoa ny olona miteny ary efa tsy takona hafenina intsony ilay fahavoazana TOMPOKO ô!!
  Ataoko fa nametraka fahatokisana taminareo i Dada dia tokony mba TANTERAHANA izany fa tsy harirarira
  lava izao ilay olona efa TROTRAKA .
  Izay Gona a!Ny mpitondra anareo mihintsy SINTOMINA kely ny SOFINY na AHITSY fa mitongilana be ary
  @ FOZA.Izay angamba no vahaolana hafa mety.

 12. Hiaona hanao inona ??handady @ domelina hoe « avelao aho hody ??? »
  Raha hiresaka ilay FANAMBARANA nataon’i Charles dia MIAIKY aho,
  fa ny ankoatra izay kosa ataoko fa FANALAVANA ilay fotoana fotsiny, Amiko aloha an!!
  Fa maninona no tsy mitady lalana vao2 @’io efa (VIDEO ) fanambaran’i Charles io e???
  Izy aza efa vonona ???TSY HAIKO E!!SADC anie efa hita fa MISABAKA e!!!mbola misy
  hantenaina ihany ve @’ireny olona ireny e???MIJALY RE NY VAHOAKA TOMPOKO isany ô!!

 13. Io Gona sa Gena io anie, tsy dia olona mazava ry ranavalona ê !

  Raha tena mpiaro ny ara-dalàna tsy hiteniteny foana tahak’izao ! Raha tena CT na CST io na koa ministra, dia anisan’ny mpihinambolam-bahoaka fotsiny !
  Anisan’ireo tsy handihy ary tsy hanao tsianjery hoy ianao izay, fa toa be kiredy anefa !

  Tsy ho ela ny fahafahana ê ! Aza taitra ianao ranavalona !

 14. Fombafomba ihany no manontany hoe: rahoviana ny fahafahana?

  Izahay efa tsy taitra,
  ny resaky ny adolescent aty amin’ny tanàna izao?: tokelaka isa-bodi-rindrina MDR LOL mampita ity vaovao ho an’ireo tsy nahita visa « A » en public
  ==> sarin’i Andry Radomelina ray aman-drenin-dry fakahan-tahaky ry : Tanora Denise Peuples Malgaches Rabe Bogor … pseudo Sinoa Karana Arabo (amin’ny alphabetany) sisa no tsy ao an-doha heniky ny 3V isany

  ity izy tratra am-bodin’omby : milalao MANAPOTSIPOTSITRA AKOBON’AMPELA na ny eo aloha na ny ao aoriana samy fanafinaretana vita ho AZYny petapetahiny avokoa

 15. Valim-panontanianao ry HoAiza : Fantatrao tsara angamba fa rehefa tiana hitsangana irery ny zazakely, dia tolorana tanana ! Manolotra (manome) tanana an’ny vahoaka malagasy ny SADC, koa mba hitsangana irery AMIN’IZAY VE sa dia miandry bataina lava izao ?

  Hisy fanambaràna izay ho ataon’ny solotenan’ny Vondrona eraopeana hono androany ! Mino aho, fa izay voalazan’Ingahy Louis Michel farany teo no hamafisiny !

  Hisy ihany koa fanampahin-kevitra izay ho raisin’ny SADC ! Tsy hifanipaka velively amin’izay TAKIAN’NY VONDRONA ERAOPEANA io ! Marihina etoana fa na dia tsy misy feo firy aza avoakan’ny frantsay, dia efa mba niova ny fomba fijerin’ireo mpitondra ankehitriny ; marina fa mbola betsaka ireo olona izay nitakosona tamin’ny foza, any ka mbola manaraka eny ihany ity fofon’amôniaka !

  TOKONY HANDRAY ANDRAIKITRA AMIN’NY FIZOTRAN’NY TANTARANY AMIN’IZAY NY VAHOAKA MALAGASY ; INDRINDRA FA IREO IZAY MBOLA MINO SY MANANTENA FA NY FANAJÀN’NY REHETRA NY LALÀNA, NO HITONDRA NY FIRENENA ANY AMIN’NY FAHAFAHANA SY FANDRIAMPAHALEMANA, ARY KOA FANDROSOANA !

 16. aza be resaka fa i dada tsy ho avy zany e! nenay rajoelina ihany fa manofinofisa eo tenisany zanak’i dada reo,nenay no mahavita zavatra fa tsy otratenisan mitanandro ao amin’ny magro ao, miesona fotsiny ao, ny ekipatenisany ary efa lasa

 17. Mahonena itony taranak’alika di

  Misaotra Kiantana @ fampitam-baovao a!!
  Tohizo Hoaiza ny ezaka fa efa mananontanona ilay …….
  Dia mankahery ny rehetra, tolona hiaraha-manana ity koa aoka samy HISIKINA izay tandrify azy avy e!!!
  TSY KIVY!!!tsy maintsy mitraka!homba antsika Andriamanitra e!

 18. Raha te hitarika ny tolona dia tokony ho matotra. Fahadisoana no nidirana tao @ tetezamita sandoka io, fa rehefa tafiditra kosa dia tokony mba hanao zavatra. Aiza ve ka resaka tsy misy fotony no atao eny @ MAGRO ary ny fivavahana no mameno ny banga. Maninona moa raha asiana fotoana ho filazam-baovao, asiana fotoana ho fihainoana ny vahoaka, izany hoe mandray ny fitenenana ny olona, asiana fotoana hihaoan’ny vahoaka sy ireo lasa niditra ao @ fitondrana. Ary indrindrindra, mba hasiana hetsika mivangana sy mafonja ka mampiova ny toe-javatra. Toa nofy fotsiny anefa izany. To ahanatena ny SADC fotsiny, nefa anie Raha tsy misy ireo ra-mandriaka irony tsy hisy izany fidiran’ny SADC an-keriny izanye. i Ramalagasy anefa matahotra ra- mandriaka. Ny fanotaniana dia ny hoe FA HANAO INONA IHANY E ? jereo ny tany Egypte fa mihetsika ny olona ary tena manohitra. My Gasy matahotra ny figadrana, nefa omby olona firy ny figadrana ?
  Farany, ho anareo mpitarika ao @ MAGRO. Aza fitahina i Dada fa ianareo no hiaran’ny hatezeran’ny Zanak’i Dada aoriana kely ao. Nefa dia azo hialana dieny izao izany . aza atao intsony ohatra ny manilika fa efa be izay voahilika izay (GTT, PSD, FRDL, VAMI, VOT…)mahaiza koa miara-miasa na dia mandram-pianjeran’i Bitro -voalavo fotsiny aza, @ ireo mpanohatra an-dRajoelina, ny ankolafy Zafy ohatra… Ary aza maika @ fety krisimasy sy taom-baovao izany fa mihetsika foana

 19. Ny vaovao any amin’ny gazety aza mampieritreritra ihany !
  Toa nahita an’izao aho androany : L’Union européenne attend les recommandations de la Sadc !
  Fa iza no miandry an’iza marina ê ? Ny vahoaka tompon-draharaha miandry an’iza sa miandry inona koa ?

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *