RAVELOSON CONSTANT: FITONDRANA VOAOZONA NO ET

Anisan’ireo nandray fitenenana teo amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka androany ny Ct Raveloson Constant ,nambarany tamin’izany fa nampalahelo  ny zava-doza niseho teto Antananarivo teny Ankadindramamy omaly. Ho antsika mpanao politika hoy izy dia ny fifankatiavana no zavadehibe.Koa samia mandray andraikitra isika fa napetraka amin’ny olona tsy mandraharaha an’Antananarivo ny fitondrana.Eritrereto,hoy ihany izy , hoe maninona no kamio tapaka frein no mandehandeha amin’iny lalana iny. Maninona no misy mivarotra amin’iny lalana iny, tsy misy fandaminana fa mpitsoka kiririoka  fotsiny no hita eny. Valiny hoy izy dia fitondrana voaozona no eto. Hita taratra eto Antananarivo izany hoe fitondrana tsy  mandraharaha vahoaka izany. Misy milaza indray hoy izy fa avadika politika iny zava-misy iny kanefa mba eritrereto hoe tsy raharaham-pitondrana fotsiny izany. Raharahantsika raha tsy miomana dieny izao isika isam-baravarana, isam-pokontany hanolotra ho an’ny filoha Ravalomanana Marc. Ankoatra izay dia nambarany fa tsy maintsy hisy vaovao lehibe eto rahampitso. Milaza tsy handeha Rajoelina hoy ity olomboantendry avy eto Analamanga ity, kanefa nalefa any Ratsirahonana sy Annick. Onena an-dRajoelina ihany ny tena hoy izy, satria ny ezaka nataontsika teto nandritra izay efataona izay dia tolona nandeha tamin’ny fifanarahana, tsy misy rà latsaka. Rehefa nantsoina moramora Rajoelina amin’izao fotoana izao mba ahazoantsika  mandroaka azy amin’ny fomba mihaja amin’ny fifidianana. Tapi-dalan-kaleha hoy izy Rajoelina satria efa nanary lamba teo anatrehan’ny sehatra iraisam-pirenena fa efa nilaza fa rehefa tsy hilatsaka Ravalomanana dia ajanoko ny fanenjehana azy. Io no anisan’ny mampalaina azy andeha any Tanzania. Lasa fialana fotsiny hoy Constant ny hoe hitokana zavatra etsy Antsonjobe. Ny fiaramanidina efa vonona fa datoa sy kalakely no alefa hitily. Ny antony hoy izy dia matahotra satria ilay firaisam-bem-pirenena efa nanao enquête. Henatra izany hoe ianao efa nanao tatitra ry Lylison, sy Jeneraly efa nanao tatitra ary ny sehatra iraisam-pirenena efa nilaza fa aleo mihitsy izahay no hijery any Atsimo. Ny propagandin-dRajoelina hoy izy dia fampisehoana tahaka ny hoe baikon’ny fitsarana izy. Tany Seychelles izy nilaza fa raha tsy milatsaka ny filoha Ravalomanana Marc dia atsahatro ny fanenjehana,izany ve tsy mibaiko ny fitsarana?Ny zava-misy hoy ity mpanao politika ity dia ny toe-karena eto amintsika mitovy lenta tamin’ny 2003. Izany hoe tamin’ny fotaona nandraisan’ny filoah Ravalomanana Marc ny fitondrana tamin’izany. Tsaroantsika tsara hoy izy fa nitombo 5% raha kely indrindra ny harikarena. Dikan’izany dia raha 100 ny vokatra dia nitombo 107. Amin’izao isika dia latsaka any anaty lavaka, nopotehina ny maha-olona, ny zavaboary  ka izay no fanambin-dRajoelina. Ilay namotika indray hoy Constant no milaza fa manasoa ny vahoaka. Ny propagande ihany no anehoany amintsika hoe potehiny ny firenena. Io atolotolotra antsika io hoy izy dia ny fikasany Rajoelina tsy am-pitombo ny volam-panjakana, tsy haka hetra amin’ny fiarakoa miditra. Io no fitondrana populariste. Zerana mafy izay manao fihariana eto ka any amin-dRajoelina ny vola dia hanaovana kitolotolotra etsy sy eroa. Lasa tsy maty manota izay zerany ireny. Ireo no hampamonoany ireo misakana ny harena noho izy te hanao populariste. Ny mpitondra te hanao io hoy Constant, dia mivarotra tanindrazana ary manome vahana ny mpampihorohoro eto amin’ny firenena. Rajoelina tsy nandeha io hoy izy dia mibaboka amin’ny any Atsimo, mibaboka noho ny tahotra. Efa vaky barara tany Seychelle ary izao mihazakazaka amin’ny fifidianana izao. Avelantsika hirotsaka izy hoy izy mba ahafahantsika mandroaka azy amin’ny fomba mihaja.

1 pensée sur “RAVELOSON CONSTANT: FITONDRANA VOAOZONA NO ET”

 1. Tsy azoko????azoko tsara fa » avela izy hirotsaka »
  fa ny mandreraka be ahy dia ilay FANINDRAINDRANA ity
  JIOLAHY, ny iraisam-pirenena aza efa MIZIRIZIRY fa MPANONGAM-PANJAKANA
  dia VOARARA NY LALANA IRAISAM-PIRENENA FA TSY MAHAZO MIROTSAKA HO
  FIDIANA, nefa isika dia MANAIKY??????ka aza gaga raha misy ny fiambahambana sy
  FISALASALANA koa eo @ fanatanterahan’i Fikambanam-be hiraisam-pirenena ny ASANY,
  fa isika aza toa MANAIKI2 foana izay HAGEGEn’i domelina ka sao ry zareo no SAROTINY
  alohan’ny tompony???MANDRERAKA be!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *