TSY HITONDRA HO ANY AMIN’NY FIFIDIANANA IO FITONDRANA TETEZAMITA IO

Vory maro ny vahoaka teny amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka androany ny amin’ny fanohizana ny tolona. Toy ny mahazatra dia nisy hatrany ny lahateny nifandimbiasana teny an-toerana. Ireo Ct sy Cst tonga teny an-toerana dia nozaraina isaky ny faritany ny amin’ny fandraisana fitenenana. Ny solontenan’ny Fianarantso adia nanambara fa tonga ny fotoana izya tsy maintsy iarahantsika miara mientana fa na andeha ho aiza na ho aiza dia tsy tafita ny tetezamita. Miezaka ireo hoy izy hampisaraka antsika. Efa  mijaly ny vahoaka ka aoka isika hivondrona farany. Ny solontenan’ny Toliary dia nilaza fa matoa mitsangana eto dia vonona hatramin’ny farany hirao ny ara-dalàna dia ny fitakiana ny fiverenan’ny filoha Ravalomanana Marc. Mazava hoy izy ireo fa raha izao fitondrana tetezamita izao dia tsy hitondra ho any amin’ny fifidianana fa ataonay afabaraka. Miangavy ny filoha Ravalomanana Marc izahay hoy izy ireo hilatsaka ho filoham-pirenena fa hofidianay.  Ny solontenan’ny Mahajanga dia nilaza fa  ao an-damosin’ny filoha Ravalomanana Marc izahay avy any. Izany Mahajanga izany hoy izy ireo dia mahasitra ka noho izany dia tsy mitady hopitaly manaram-penitra izahay.Irarian-dRajoelina harary daholo ny olona rehetra ka tsy manaiky izany isika. Ny solontenan’Antananarivo dia nanamafy ny voalazan’ny filoha Ravalomanana hoe manana faharetana ary minoa fotsiny ihany. Manana fanatenana ihany koa hoy izy ireo fa isika tsy mahalala afa tsy I dada. Efa miady an-trano ireo fa aza matahotra intsony isika. Ny ministra Ramalason Olga dia nilaza fa  misy mahasahy miteny hoe ajanony amin’izay io Magro anareo io fa io no tsy mahavita ny krizy. Hoy ny tenako hoy ny Ministra tsy misy mijanona eto raha tsy tonga ny filoha Ravalomanana. Misy ihany koa ny milaza fa ianareo ministra ireo dia tsy tokony ho eny amin’ny Magro intsony. Izahay hoy Olga dia tsy maintsy mankaty fa mitolona am-pilaminana. Matahotra ny higadonan’I dada eto ireo ary izahay milaza fa” oui oui”. Avelao hoy izy hilatsaka daholo nyrehetra ary iray ihany no lany.

1 pensée sur “TSY HITONDRA HO ANY AMIN’NY FIFIDIANANA IO FITONDRANA TETEZAMITA IO”

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *