AMPODIO NY FILOHA RAVALOMANANA MARC

guyTompodakan’ny manaram-penitra amin’ny fivadibadiana Rajoelina hoy ny Ct Randriamamiarizafy Ignance teny amin’ny Magro Behoririka androany. Ny Fmi hoy izy dia manampy ny fanjakana amin’ny volam-panjakana. Manao financement paralelle Rajoelina amin’ny fanamboarana ny lalana eny Ivato io satria tsy tafiditra ao anatin’ny teti-bolam-panjakana amin’ity taona ity izany. Tsotra ny antony hoy Igance fa lasa tarazo eo amin’ny Fmi fa ny eoropeana no tale ka manana tsindry ngeza ny politika frantsay. Tsy mety amin’ny filoha Hollande intsony hoy izy ny politikan-dRajoelina ka efa nialany. Mino aho hoyizy fa alohan’ny 26 jona dia tsy filoha intsony Rajoelina satria io no fotoana hisehoan’ny filoham-pirenena amin’ny vahoaka. Ny Ct Hilarion kosa dia  nanambara fa fahasahiana lehibe ireny kabarin’ny filoha Ct Mamy Rakotoarivelo teny Iavoloha ireny. Tadidio hoy izy fa izany no fahaizantsika politika. Vao tapohin’ny Mamy izy dia niteniteny fahantany. Tsy fanao amin’ny fifampiarabana tahaka ireny ny fanivaivana. Mbola fandresena antsika hoy Hilarion ireny satria isika manome voninahitra ny iraisam-pirenena. Ny mampihisatra ny krizy dia ny fatahoran-dRajoelina ny filoha Ravalomanana Marc.Rehefa niteny i Dada hoe tsy hilatsaka dia mbola atahorany ihany. Ny anay tsotra hoy ity olomboantendry ity dia ny zavatra iray no andrasana amin’ny volana janoary ity dia ny fahatongavan’ny filoha Ravalomanana Marc. Tsy misy fifidianana izany eto hoy izy fa haverina amin’ny tompony ny fitondrana. Ny Ct Ralaiseheno Guy Maxime dia nilaza fa androany dia andro natokana ho an’ireo manamboninahitra. Amin’izao anefa hoy izy misy ireo miaramila mbola any am-ponja. Raha nisy ny fifanarahana politika izay natao namahana ny krizy dia nisy ireo miaramila nijoro ho an’ny tanindrazana niaro ny ara-dalàna. Noho izany hoy Guy Maxime dia mivavaka ho an’ireo miaramila ireo isika satria ireo dia ho an’ny tanindrazana ka izay no nahatonga azy ho any am-ponja. Ankoatra izay dia nambarany fa tonga mangingina Rajoelina. Raha nanao tomban’ezaka izy dia nilaza fa tsy misy olana eto amin’ny firenena fa mandeha tsara. Nefa iarahantsika mahalala fa tsy mbola voavaha ny krizy hatramin’izao. Rehefa voadona mafy izy dia nangina ary tsy maintsy folaka fa nanongam-panjakana. Rehefa misy derapazy politika tahaka izao hoy Guy Maxime dia vao maika milentika Rajoelina. Izay no hanaovana antso amin’ny Sadc hoe ampiharo ny tondrozotra na hirotsaka na tsia izy fa tsy problemanay izany. Ampodio ao anatin’ny fotoana fohy ny filoha Ravalomanana Marc. Miandry fotsiny ny olompirenena fa rehefa tsyhanao Rajoelina dia mialà.

14 réflexions sur « AMPODIO NY FILOHA RAVALOMANANA MARC »

 1. Ity ambany ity ny valikafatra avy aminy FMI.Mihevitra angamba ity bandy kely tsy hanino tsy haninona ity fa izy no tena mahery.Tsara mihitsy aloha ilay valikafatra ny mpiandry ondry

  08h00 – FMI-MADAGASCAR : estimant que Madagascar accuse un retard de 43 mois dans l’examen de la performance de son économie, le Fonds Monétaire International a décidé jeudi de suspendre sa coopération avec la Grande île. Survenue quelques heures après la cérémonie de présentation de voeux d’Iavoloha, cette décision du FMI est considérée par de nombreux observateurs comme une réponse de cette institution au discours de l’homme fort de la Transition.

 2. Efa kely sisa ny farany é.Efa miomana ny fandosirany i I TGV sy ny namany , tatazo aminizay ny valikitsaka

  3

  10h00 – SORTIE DE CRISE : d’après une information relayée par l’agence de presse mozambicaine AIM, et rapportée par la presse locale, le secrétaire exécutif de la SADC, Tomaz Salomao, aurait indiqué que la SADC attend d’Andry Rajoelina qu’il prenne la décision de ne pas se présenter aux prochaines élections. Date : 12/01/13

 3. Zao indray dia woe hiera aminy ireo manodidina azy manao woe:hilatsaka sa tsy hilatsaka, nefa hita izao tsy afaka milatsaka, hita mihitsy fa manao loham-boto.Inona indray zao ny paika ratsy afa ataony i Ratsinoranorana atao.Efa tapitra fotsy ny volo hatrany ambony ka hatrany ambany

  – ANDRY RAJOELINA : le président de la Transition a indiqué à son retour de Tanzanie qu’il annoncera bientôt sa décision relative à sa candidature ou non à la prochaine élection présidentielle. Andry Rajoelina prévoit de consulter ses proches collaborateurs avant de prendre sa décision.

 4. Tokony hampatsiahivina an’i Bitrodia fa ny SADC amin’ny alalan’ny tondrozotra no nametraka azy teo amin’ny tetezamita.Noho izany dia miankina tanteraka amin’ny troika i Domelina sy M/sacr ka tsy manana ny atao hoe « souveraineté nationale » izany amin’izao fotoana.Ataovy milentika ao an-dohan’i Bac-5 izany.
  Faharoa efa ny chargé d’affaires Alemana mihintsy no manambara fa raha milatsaka i Doma dia afaka milatsaka ihany koa i Marc Ravalomanana.
  Fahatelo rehefa midina an-dalambe dia taomina koa ny masoivoho rehetra.

 5. Nisy nahatsikaritra hono fa nisy mandomando (kaka sa pipi) ny patalohan’i fozalahy kely iny avy any tanzania iny ,tsy homena tsiny fa tapi-dalan-kaleha e

 6. Mandinika ny antony mbola mampijoro ity fitondrana tsy mahafa ity aho ary mijery ny fihetsik’ireo olona manohana an’io fitondrana io an-jambany ,dia ny miasam-panjakana no tsapao fa manohana o fitondrana io.
  NAHOANA NY MPIASAM-PANJAKANA NO TSY MANOHITRA NY MPIASA AZY (NY FITONDRANA NANONGAM-PANJAKANA ? SA MIRAY TSIKOMBAKOMBA AMINY ?
  TSY ANISAN’NY VAHOAKA MALAGASY VE IRETO MPIASAM-PANJAKANA MITAMBEZO KARAMA AMIN’ITY FITONDRANA TSY MAHEFA ITY..?
  MAHAFALY AZY IREO VE NY MIJERY NY FAHORIAN4IREO MALAGASY TSY ANANA ASA ,TSY MANDRAY KARAMA NEFA RIZAREO MPIASAM-PANJANKANA DIA MIFALY SY MIHANONA AMIN’NY KARAMA AVY AMIN’NY HETRA ALOHAN’NY MALAGASY !
  Ny mpiasam-panjakana rehetra ary ao anatin’izany ireo mpitsabo ,ireo mpampianatra amin’ny ambaratonga rehetra dia tokony hampangina sy hampandfitra ny fitakian’izy ireo ny karamany..amin’io fitondraa tsy manjary io..!
  Marina fa takalo ny asa vita ny karama..fa ity fitondrana ity dia tsy miraharaha izany fa ny hameno ny paosina sy ny fanaovan’izy ireo tranobe no mahamaika azy ireo ary heverin’izy ireo fa tompon’ny fanjakana sy ny fahefana izy ireo satria mbola eo ireo piasam-panjakana miankina aminy sy heveriny fa manohaa azy ary mila azy satria io fanjakana io no mandoha nt karama..
  Nefa mba diniho tsra ,fa raha mbola mitaky karama ianareo dia heverinay Vahoaka tsy manana asa , tsy mandray karama fa ianareo mpiasam-panjakana no manohana ity fitondrana ity ,satria matahotra ianareo fa tsy hisy karama ho raisinareo intsony..FA AHOANA SY AHOANA MOA NY ANTOKA REHEFA MANAO GREVY NY MPIASA ?
  KOA RAHA MANAO GREVY IANAREO MPIASA DIA TSY VERY NY KARAMA ,FA HO RAISN’IZAY FANJAKANA MANDRAOKA IO FITONDRANA IO NY ANDRAIKITRA MANDOHA NY KARAMA TSY VOARAY NANDRITRY NY GREVY..
  KOA MBA ATAOVY AM-PAOSY RE NY FITIAVAN-TENA SY NY FIHEVERANA NY TENA HO ZAVATRA E !
  RAHA MANAO GREVY IANAREO MPIASAM-PANJANKANA DIA MIKATSO DAHOLO NY FITONDRANA REHETRA ARY MANARAKA NY FIHETSIKAREO NY VAHOAKA EFA NOANA SY RERAKA..KOA AZA NY TOMBOTSOANAREO RERY NO JERENA FA IZAY MAHASOA AINGANA NY FIRENENA SY NY VAHOAKA MBA DINIHO..
  NY VAHOAKA ANIE NO MIANTOKA AMIN’NY ALALAN’NY HETRA ALOHANY NY KARAMANAREO E ! ARY REHEFA TSY MISY VOLA INTSONY EO AMIN’NY VAHOAKA ? DIA INONA NO HANDOAVANA IZANY KARAMA IZANY ?
  NY FMI SY IREO MPAMATSY VOLA DIA MIHEMOTRA ARY TSY HANOME FANAMPIANA ANY MADAGASIKARA INTSONY RAHA MBOLA IO FITONDRANA IO NO MIZIRIZRY HITANTANA NY FANJAKANA SY NY FIRENENA !

 7. Ny mpiasam-panjakàna ry zareo, dia tsy anisan’ny atao hoe vahoaka intsony ! Tsy tompon-draharaha, ary efa natao resaka izany hatramin’ny 2009 !
  Ny manotra ny mpiray tanindrazana amin-dry zareo aza no tena ataony !

  Ny miaramila, ny paolisy sy ny zandary koa dia torak’izany ! Tsy anisan’ny atao hoe vahoaka malagasy ry zareo ireo, satria na ny toerana misy an-dry zareo aza tsy fantany akory !

  Ny sasany indray moa dia milaza fa ny vahoaka tena vahoaka dia ireo nananim-bohitra, nikasa androba làpam-pirenena, ary tsy menatra akory mitonona hoe mpanongam-panjakàna !!

  Raha natao ny fandinihina dia tsy misy intsony izany atao hoe vahoaka malagasy izany !
  Noho izany, aza dia mivaky loha amin’izay hoavin’i Madagasikara intsony ianareo, fa samia mihinana izay mbola azo hoanina ê !

  Raha tsy mahita ho kotrehina intsony ao anaty vilany, « ny maloto », na an’olombelona io na an’ny alika na kisoa, mbola mety mahita ihany ! Tamin’ny andron’ny Filoha Ravalomanana no tsy nahitàna an’izany intsony !
  Mankafia ravitoto moa, tain’omby eo manome toky !

  Milay ny soatovina sy ny fitiavam-pirenena malagasy !

  Raha mbola ny vahiny, ary indrindra ireo karana ireo no hiaraha-misôsy, na koa hianteherana amin’izay sakafo hoaninana, dia tsy hipetraka mandrak’izay amin-dramalagasy mihintsy, izany atao hoe fitiavan-tanindrazana izany ! POSTURE NA IMPOSTURE NO BETSAKA !!

  Mitohy ny tolona, na ny krizy raha ny marimarina kokoa ! Mba vakio fotsiny itony, satria ny sasany toa mbola variana misôsy !

  http://www.lexpress.mu/story/46217-madagascar-la-sadc-relance-l-idee-de-la-candidature-des-deux-anciens-presidents.html

 8. Dė ahoana nama ???bonne annėe daholo aloha!!
  Miarahaba ny mpiara-mitolona rehetra tratry ny 2013!
  Sady miala tsiny be dia be @ fahatarana.
  Mada afaka no tanjona! homba antsika Andriamanitra!!

 9. Ranavalona , Bonjour retsy a! tratry ny taona 2013 1i1no dia mirary ny saoa rehetra sy fahafahan´i Madagsikara amin´ny jadona sy krizy koa !!!!!!!!!!!

 10. Dia ahoana ê ? Salama ve ê ? Tratry ny taona ê ! Noheverinay fa nogadrain-dry zalahy marina â !
  Dia mbô aiza ity voan-dàlana ? Lany ny letisy vao mba mody tonga eto indray an !
  MDR !!

 11. ..raha mba nihinana aho na dia 1 aza..hoy ianao???
  20 milly hono ny Kg( letisy io) nga tsy nangidy e! dia fako niavosa no mba
  nifampiarabana tratry ny taona fa joely kely dia mbola mibodo toerana zalah a!!!
  mila soroana @ lapela .

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *