FILOHA RAVALOMANANA MARC : TSY HISY FIFIDIANANA IZANY ETO RAHA TSY TONGA ANY IZAHAY

ravalomananaNiditra mivantana tamin’ny alalan’ny antso an-tariby tamin’ireo mpomba azy  tetsy amin’ny foiben’ny Tim Bel’air ny maraina teo ny filoha Ravalomanana Marc. Nambaran’ny fa raha nahatadidy tsara isika dia nisy ny fivoriana nataon’ny Troika ny 08 Desambra 2012. Nilaza ny Sadc fa tsy maintsy iarahana mamaha ny krizy eto Madagasikara ary tsy maintsy tanterahana antsakany sy andavany ny fanapahankevitry ny Sadc n’inon’inona filaza etsy sy eroa. Namafisin’ny filoha Ravalomanana Marc fa tsy misy fifidianana azo atao eto Madagasikara raha tsy tonga any izahay. Ny natony dia tsotra hoy izy fa efa voalazan’ny tondrozotra ao amin’ny andininy faha 20 fa miverina tsy misy fepetra ny filoha Ravalomanana Marc ary voalazan’ny fanambaran’ny Sadc fa fifidianana malalaka ary eken’ny rehetra no atao. Dikan’izany hoy izy dia ny fanapahankevitry ny Troika dia hentitra. Nambarany ihany koa fa tsy misy olona tendrena na manendry tena hisolo ny tenako raha tsy tonga any aho. Tsy maintsy hajaintsika hoy ny filoha Ravalomanana Marc ny fanapahankevitry ny Sadc. Nisy hoy izy ny « conference de presse » nataoko ny volana desambara ary nilaza aho fa mahatoky anareo fa raha tsy anao izy dia afaka adidy. Hoy aho aminareo hoy ny filoha Ravalomanana Marc fa tsy maintsy miandry ny fanapahankevitry ny Sadc isika amin’ny fanatanterahana azy. Amin’izao fotoana izao dia efa fantatrareo tsara fa efa miara miasa akaiky amin’izy ireo ny tenako. Mandeha tsara ny zavatra aty ary manaraka ny zavamisy aty aminareo ihany koa ny tenako. Mino ahy ianareo hoy izy fa tsy matahotra izay fifidianana hiseho eo isika na kely akory aza.

29 réflexions sur « FILOHA RAVALOMANANA MARC : TSY HISY FIFIDIANANA IZANY ETO RAHA TSY TONGA ANY IZAHAY »

 1. Dia mba aiza ny videoan’i dada ry zareo a???
  na tsy asiana an’ilay feon-kira aza tsy maninona fa mba alefaso e!!!
  izy anie no mbola filoha lanim-bahoaka hatr@’izao aloha e!!aza mba miangatra ksa e!!
  domelina aza ve nahazo micro dia i dada indray no takonana e???sao dia mba tsy mety
  Zalah???dada anie io e!!!mbola tsy teraka ilay HISOLO AZY.

 2. Ny vahoaka indray dia tsy mahatoky izany tsy filatsahanao izany ry dada.
  Effa hay fa msy efa mipelipeli-drambo any hisolo anao ahafahany misolelaka
  ny frantsay ka tsara ianao nanamafy io ry dada malala fa  » tsy msy olona TENDRENA na HANENDRY TENA
  hisolo anao eo ». Dia mba karakarao ihany ilay fodianao dada fa manjaka ny devoly a!!mila vonjy ny vahoakanao.

 3. efa nilaza ny tsy ho candidat ny pdt Ravalomanana ,hataoko fa tsy hiova @ izany ,raha tsy misy fiovan ny toejavatra lehibe.

 4. …hoy ianao Ravelonarivo???maromaro ihany ny olona nifampiresaka tamiko
  tany fa tsy nisy iray nino aloha fa tsy haiko an???paik’ady avölentan’i dada io,
  fa tsy azo lazaina eto kosa aloha e!!!io anie no mampifarirotra ny foza mafy e!!!tampina ny daomy.
  efa fantany ny hataony fa miandry ny fotoany sisa dia lasa izao.
  Mankasitraka dada a!!!ho ela velona ianao.

 5. « Nambarany ihany koa fa tsy misy olona tendrena na manendry tena hisolo ny tenako raha tsy tonga any aho. » Izy no manendry ny candidat hisolo azy rehefa tonga any Madagasikara izy, mazava tsara io !

 6. Io fiovan-javatra lehibe io dia ny fikomian’ny malagasy rehetra mitaky ny hirotsahany amin’ny fitondrana. Raha mikomy manao greve générale ny malagasy mandritra ny andro vitsivitsy dia mirotsaka hofidina izy. Tsy adala akory izy ka hamerina ny 52%. Raha tsy 80% no milaza hifidy azy tsy hirotsaka eo izy. Hita ny tsy fahamatoran’ny malagasy hatreto.

 7. i dada indray tsy mba ohatra ilay iraika lahy hoe :
   » hikapa @ pô aho e! an an indray fa aleo ihany aloha manao pampers fa ela be
  loatra ilay mankany angabone « sns…..olona tsy mahasara-nono ary no andrasana ???

 8. Rehefa paik’ady, inona moa no dia tsy maintsy hitantaràna an’izany eto ?

  Na marina izany na diso, ny tompon’andraikitra amin’izao fahoriana izao, dia tsy iza fa ny vahoaka malagasy irery ihany !
  Diso be ry Tahiry sy ny namany manenjika an’ireo vahiny, izay mitady ny tombon-tsoany, sy mila ravin’ahitra !
  Iza no diso ? Ilay vahiny miteny hoe hoano io tay iray koveta io, sa ilay malagasy tsy miteny ary mbola mankafy sy miosanosana ???

 9. Raha ry Botozaza sy ny « tariny » dia miomana ary fa hinana ny tainy tokoa moa izato izy, ary mahereza dieny izao !
  Efa nasiany nihinana ka isan’ireny daholo raha mbola gasy, NA IZA NA IZA, fa ny tena miosanosana dia ireo milefitra sy misolelaka hatrany ny mbola hifandamina amin’ny tompon’andraikitar ny loza mahazo ny gasy.
  Izay no mahatsar ny hoe :

  TSY MISY TOKONY AFAKA HILATSAKA HO FIDIANA INTSONY IREO REHETRA MANANA NATIONALITE FRANTSAY ! Isan’izany ry Eliane !

 10. Aza moa dia tsy ita na tsy fantatra fa ny Malagasy no nifidy in-dro nisesy ny Filoha RAVALOMANANA MARC ho Filohan’ny Firenena..
  Ireo fifidianana ny Filoha ireo no nitsakitsahin’ireo mpanongam-panjakana ,ny safidin’ny Malagasy no notoherin’izy ireo..!
  Izany no tena fandavana sy tsy fanajana ny démocratie sy ny fiandrianam-pirenena !
  Izaho ve no nifidy dia ianao no miseho be saina nanda ny safidiko !Fa iza ianao ary inona ny zonao nanao ?
  Amin’izao fotoana izao ,ny Malagasy no mizaka ny voka-dratsin’io fnonganam-panjakana io..Izy ireo no toa nosaziana fa tsy ‘nahay nifidy tamin’ny 16 décembre 20001 ,satria Ratsiraka dia tsy nanam-po mihintsy fa tsy voafidy..satria naloan’ny vahoaka ,satria tsy nifanaraka tamin’ny fijerin’ny Vahoaka intsony ny tsy refesy mandidy , ny didi-ko fe lehibe , ny fitotongan’ny farim-piaina , ny fihenan’ny fahefahana mividy (baisse du pouvoir d’achat )..Ireo Malagasy ireo ,izay mbola ianjadian’ny asa ratsin’ity fitondrana nangalarina ity..!
  DIA IZA NO SAHY HANOHITRA NY FANGATAHIN’IY IREO AMIN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC HILATSAKA HO FIDIANA ? IZA ?
  Ity tonon-kalo ity dia nosoratako ny alin’ny 18 août 2010 nentiko nanambarako nyfaharetan’ny Malagasy sy nihirako ny fanantenan’izy ireo amin’ny fiverenan’ny Filhan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC sy ny Fianakaviana ,mba hiaahany amin’ny Malagasy hanarina ny Firenena sy hampivaotra aingana ny fiainana adavan’andron’ny Malagasy ..Iza no ho sahy hanakana ny Malagasy hanaoizany fangantahana izany ?

  Ity aroko ho an’ny Malagasy am-panajana ny tonon-kalo mitondra ny loha-teny hoe :

  VALO AMBY FOLO… IZAY..?

  -Mbola ho ela ve ’ty sedra sy fitsapana ?
  -Fa nahoana moa ..no Isika Vahoaka no mandoa
  -Ny hetraketraka nataon’ireo mpanongam-panjakana
  -Ka Isika no lasa dilan’ny Kanana ?
  -Sao very koa ety an-dalana ny fanantenana
  -Hahomby sy handroso eo amin’ny fanatsarana
  -Ilay Nosimamintsika , milomano ao amin’ny oseana indiana ?

  -Embona sy tsiaro ny Tany nahabe amin’izao alina
  -Mikitika ny saiko mba hihevitra isy handalina
  -Ireo asa sy ezaka azo hatao hanavaozana
  -Ny fiainan’ny Mponina miafy nilaozana
  -Tamin’ny fotoana ravo sy nilamina ,
  -Ary ankehitriny dia voahitsaka sy nomena fahasahirana
  -Raha nopotehina ireo tranon’asa izay niasana nisasarana
  -Mba nahazoana vola ivelomana ary nanome saina niadana
  -Satria dia nianatra ny ankizy ary voaloha ny hofa-trano !

  -Rahoviana ,hoy aho , no hiverina ny rariny sy ny ara-dalana
  -Ka hijanona eo ny ahiahy ,ny tahotra sy ny fahantrana ?

  -Ray ô ! Ianao izay mandahatra sy mandamina ny fiainanay
  Moa ve Tompo mbola azonay inoana fa a hisy rahatrizay
  -Fanamboarana , fanefena fiaraha –monina mandala
  -Fifankatiavana , fifanajana sy asa mba hanala
  -Sy hampangina ireo eritrertra tsy mety mandry
  -Fa mandinika tsy tapaka ny rahampitso mbola haizina
  -Matevina tsy hay ho dinihina ary tsy sahy tsilovina
  -Sy tsapaina sao mbola misy fandrika hafa miandry
  -Ny olonao efa leo ny hafetsifetsena tsy mampandrimandry !

  -Raha lanjalanjaina ny seho-javatra , ny feon’ny maro
  -Dia tsy ita be ny any fa betsaka ireo hevitra mifangaro
  -Ka tsy ita ireo milaza ny marina fa ,nefa tsapa fa ao ireo
  -Mitady handrebireby sy hamitaka ka manangam-peo
  -Te handresy lahatra sy hivarotra saka beloha sy hitantara angano sy ariry !
  -Ny olona efa leo sy tsy te hihaino intsony reo atsanga tsy aman’orana impiry
  -Averimberina toa ny dridran’Igilo ,izay ita fa poak’aty
  -Ny resaka ,ny kabary ary ny fivolan’ireo faty !

  -Modia Modia re Ravorona ô ! Modia Modia re ry FILOHA
  Fa vitao tsara aloha ny fandaminana sy ny fametrahana tsy toha
  -Ny fifanarahana niarahana nosoniavina tatsy MAPITO ,
  -Mba hitombona sy hiorina eo amin’ny mafy ny Tranobetsika fa tsy ho kitoatoa ,
  -Mba ho mendrik’izay fiafiana nosaloran’ny Malagasy
  -Nandriry izay volana valo amby folo ary ankehitriny mbola mangasiasy !

  NY TOMPO ANIE
  -Homba sy hitantana ny dia sy ny asa marobe miandry Antsika
  -Ka ho fifaliana sy tsiky sy hampitombo ny hery ary tarehy sariaka !!!

  Docteur CELESTIN Robin
  18 août 2010
  Paris

 11. Zavatrao lehibe no voalza t@ io antso an-telefonina io dia ny hoe :
  – tsy misy fifidianana azo atao eto Madagasikara raha tsy tonga any izahay
  -tsy misy olona tendrena na manendry tena hisolo ny tenako raha tsy tonga any aho.

  Ny tsara indrindra dia mandray ireo araka izay voalaza fa tsy mandray izany araka ny misy antsika izany sans, sans interpretation. Satria mazava be ireo Mody i Dada dia izy no manondro na tsia izay olona hirotsaka @ anaran’ny ankolafy Ra8.

  Manantena mafy aho fa ahita TENA fandresena isika, satria ny fahadisoani Dada voaslohany dia ireo izay mba olona hananany fitokisana dia mamadika azy daholo….

 12. Kintana a! hainao tsara ny paik’adi-ratsin’ny frantsay ary tsy isika irery,
  koa tsy ianao indray no hatoro voanjo hadiana, tsy midika koa anefa izany
  fa ny FRANTSAY REHETRA fa na izany aza TOMPON’ANDRAIKITRA MAVESATRA @’izao loza
  miohapampana izao ny FRANTSAY ary tsy azo lavina izany.
  Ny mampalahelo dia ny tompon-tany ihany no hampiasainy ary voajonony mora foana satria efa fantany ilay
  fahalemena, misy aza moa dia olona manam-pahaizana ary ao anatin’ny fahalalana tanteraka no VOAJONO
  mora2( ka ilay vola kah!) rehefa  » V » dia mandeha daholo.
  Tompon’andraikitra ny frantsay na hiodina avia na havanana e!!!ary RATSY LOHA!!!!!

 13. Sady tsy asiana ilay hiram-pirenena no tsy mba mahazo video dada koa inona moa ???
  (aleo aloha kafaraina indray Mydago)
  izahay mba tė hiaino azy mivantana fa tsy domelina tsy musy hilavana azy ary no mba mahazo
  sehatra. Izaho manokana aloha dia tsy nihaino izay boloky lahy tsy faka taranaka sady tsy azo
  hinoana teny ery e!! lany andro eo izay nandefa ity video fa dadanay no andrasako izay lazainy
  fa izy no fantatro fa milaza ny marina ary tsy mandainga.

 14. Efa nifanarahana ary niarananapaka fa mody ny Filoha RAVALOMANANA MARC ary ny SADC no mitandro ny « sécurité  » amin’izany fodiany izany..
  Ireo mpamatsy vola sy ireo firenena lehibe dia ninihana fa raha tsy mody ANTANINDRAZANA ny Filoha RAVALOMANANA MARC
  –tsy hisy reconnaissanceinternationale
  –tsy hisy fanampiana ara-bola sy ara-technique
  –tsy hisy fifidianana…

  Ny résolution nataon’ny SADC tamin’ny 08 janvier teo dia ny fangatahana an’ny iloha RAVALOMANANA MARC sy rajoelnatsy hilatsaka ho fidiana amin’ny fifidianana ho avy izao !

  Ny tanjona maika ho an’ny Malagasy dia ny fodian’ny Filoha aingana tsy misy fepetra..
  Ny Malagasy dia manana ny fahefany sy ny fijeriy izay harosony sy hifandinhana imasoimaso amin’ny Filohan’ny Firenena RaVALOMANANA MARC rehefa tafdy eto Antanindrazana izy..
  Koa aoka Isika tsy handefa fisainana na hanao famakafakana tsy hitondra mazava .

 15. La seule solution d’annihiler les velléités de rajoelina reste l’éxigence de son départ par tous les moyens licites.
  Ne lui donnons plus le temps d’étaler les moyens verbaux etd’user des passe-droit avec lesquels il a abusé les Malgaches et il escompte de ratrapper ses illusions perdues en quatra années stériles et nuisibles pour les 20 millions de Malgaches et pour le Pays..
  Ne lui laissons plus continuer à perorer et à rêvasser..!

  Nous sommes pressés , ne Nous préoccupons pas d’un cadavre nauséabond , car nos devoirs de redresser rapidement le Pays Nous obligent à être plus réactifs , à être lus intransigeants qu’avant , à être plus courageux , plus éveillés aux recherches des solutions adéquates aux grands problèmes qui Nous attendent..car si rajoena a jeté l’éponge et a renoncé à ce qu’il a cru être » son moyen-le pouvoir- de pouoir tout diriger , tout commander ,pour tout dicter ,
  NOUS DEMANDONS SOLENNELLEMENT AVEC RESPECT
  A MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RAVALOMANANA MARC
  LA PRESENTATION DE SA CANDIDATURE AUX PROCHAINES ELECTIONS PRESIDENTIELLES !

  TEL A TOUJOUR ETE ET DEMMEURE TOUOURS L’OBJET DE NOTRE LUTTE AFIN QU’IL PUISSE APPLIQUER AVEC NOUS AU DEVELOPPEMENT DU PAYS ET A L’AMELIORATION URGENTE DES CONDITIONS DE LA VIE QUOTIENNE DES MALGACHES LE PRIMUM MOVENS DE SA POLITIQUE GENERALE : » DEVELOPPER LE PAYS ET LES MALGACHES AU SEIN DU CONCERT DES NATIONS DANS LE RESPECT DE LA DEMOCRATIE ET DU DROIT HUMAIN ET DE L’ETAT DE DROIT ET DU RESPECT MUTUEL! »
  OUI L’AIDE DE DIEU NOUS EST ENCORE ET TOUJOURS PRECIEUSE !

 16. Ny an’ilay ranamana iray moa dia teny tsy ho valiana no handraisan’azy, ary izy ihany koa efa milaza fa tsy handalo ato intsony !

  Izao no izy ranavalona â ! Tsy mitondra ho aiza hoy aho ny fanenjehana lava reny, an’ireo vahiny, ary indrindra ireo frantsay ireo ! Diso fantatra loatra ny tian-dry zareo ho atao ! Saingy indrisy, misy mihinia manankipy maso raha vao mahita ny ataon’ny mpiray tanindrazana aminy ! Marina fa ny tokantrano tsy ahahaka, fa rehefa tsy mety dia tsy mety !!!

  Tsy fahombiazana sy tsy fahampiana solaitra, ny tsy fahafantarana ireo tena fahavalo !

  Diniho sy fakafakao tsara fotsiny itony, dia ahelezo amin’ny mpiray-tanindrazana aminao !

  Izy ireo no tokony ho tonga saina voalohany, izay vao mandeha any amin’ny dingana hafa !

  Herim-po very maina ny an-dRalula, satria tsy azony veroka ny fitiavan’ireto afrikana sy malagasy akondro !

  http://www.afrohistorama.info/article-message-du-president-lula-a-ses-homologues-africains-cessez-de-baisser-votre-pantalon-devant-les-o-78972700.html

 17. Ho an’ny Malagasy manjkasitraka sy manohana ny politique ankapobe ezahan’ny Filohan’ny Firenena nentina nampandroso ny Firenena ary nanatsara ny fiainan’ny Malagasy nandritry ny FITO TAONA !

  HASEHOY AMIN’IZAY NY HERY IZAY NOFEHEZINTSIKA ATRIZAY !
  (IL ARRIVE LE TEMPS DE LIBERER LES FORCES QUE NOUS AVONS BIEN MAITRISEES ET CONTROLEES JUSQU’A PRESENT !)
  Hoy ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC raha naMALY Ny Filohan’ny Firenena Tanzaniana izy tamin’ny conférence de presse tany Dar ès Salam ny 11 janvier teo :
  Tsy hilatsaka ho fidiana amin’ny ffidianana amin’ny volana mai 2013 RAHA TOA KA IZANY NO HAMPILAMINA NY KIRIZY HO AN’NY MALAGASY ! FA ATERO AHO HODY ! »
  Tsy mbola nanambara izany teniny izany mivantana tamin’ny Malagasy..
  Fa handao dinihina tsara io tenin’ny Filohan’ny Firenena io !
  RAHA NY TSY FANDRAISAKO ANJARA AMIN’NY FIFIDIANANA.. »RAHA » hoy izy !
  Fa RAHA toa moa mlatsaka ho fidiana izy , dia INONA NY SEHO-JAVATRA ?
  –tsy hisy filaminana ve eo amin’ny Firenena ary hisy korontana , fikomiana , vono olona ve ?
  Inona no fambara hahazoana manambara izany ? Mba harosy ny fihetsiketsehana manomana izany..! Ary aiza ny porofo azo tsapain-tanana fa ireto vondron’olona ireto no mihombo manamasaka izany korontana izany..
  Raha misy izany dia tonga ny fotoana hanehoan’ny Vahoaka ny heriny manda sy manohitra izany hetsika izany..,!
  KOA rehefa hisy ny fihaonan’ ny Malagasy , mankasitraka izany fihaonana , amin’ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANA MARC izany dia eo imaso imaso no miaraka manampan-kevitra io filatsahan’ny Filohan’ny Firenena io..
  — ary moa ve RAHA tsy milatsaka MARINA ny Filohan’ny Firenena RAVALOMANANAMARC dia hisy korontana ve ?
  Maro ireo hihombon-kevitra amiko ary tsy hihambahamba hkiakiaka mafy sy avohoe : » ENY  » !
  Satria tsy ao an-tsain’ny Malagasy , tsy ao amin’ny fijerin’ny Malagasy manohana ny politique ankapobeany nampiasain’ny Filohan’ny Firenenena RAVALOMANANA MARC ho izany ny vokatry ny tolona nimatimatesana sy niafihany nataony nandritry ny efa-taona izao !
  TSY MBOLA NANDRAY FITENENANA NY VAHOAKA MALAGASY NANDRITRY IZAY EFA-TAONA IZAY..ARY RAHA TOA KA TSY MIFANARAKA AMIN’IO VOTOATIN ‘NY TOLONA NIMATIMATESAN’NY MALAGASY IO NY SEHO-JAVATRA , DIA HO HAIN’NY MALAGASY MANOHANA NY FILOHAN’NY FIRENENA RAVALOMANANA MARC NY HANEHO NY HERINY REHETRA ….
  MITOHY NY TOLONA ARY MIHAMAZANA KOA AOKA TSY HIRAVIRAVY TANANA ISIKA !

  MOMBA ANTSIKA LALANDAVA ANDRIAMANITRA

 18. Mino sy mahatoky ny voalazanao izahay Andriamatoa Filoha. Izahay tsy miraharaha an’izay tenin’ny olon-kafa tsy mitady afa tsy ny hamingana anao.

 19. Vaovao tao amin’ny Tananews ary nadika amin’ny teny malagasy !
  47 isan-jaton’ny olona mipetraka ao Antaninarivo ( mety ho M/car iray manontolo ) amin’izao fotoana izao « hono », dia adala, midegany na misy fahavoazana kely daholo ny sainy !
  Asa, iza avy no ao anatin’izany ? Tarin-dry peuples malgaches angamba izy ireo !
  MDR !!!!

 20. Mbola azo hinoana ihany ve izany Tananews izany lesy a???
  Vinavinan’ny Foza izany fa tsy an’ Andriamanitra velively.
  Efa ho lasa adala daholo izany ny 1/2 olona ao Dago vao ho afa-po ny devolin’izy ireo????
  Mnonofy!!!!miezaka mafy mihintsy ry zareo ahatongavana @’izany , hiraka avy @ mpanjanaka
  mantsy io mba handrobana ny harentsika GASY, fa MBOLA HO AVY NY MARAINA e!!!!!!!!!!!
  IZAIRAY LASA ADALA !!!!HO HITAN’NY KARATRA EO eeeeeeeeeeee

 21. Tonga dia izay tianao tenenina MATITA tenenina a!!!
  Ni….ni aloha no tonga dia ahafantarako ny fomba firesakao,
  MAHONENA ilay toetsaina MATITA a!!!!Mitoloma aloha ho an’ny tanindrazana sy ny taranaka
  faramandimby dia avy eo ny sisa e!!!sao dia haingo diso an’Iarivo ny anao ranamana??????
  Mba izay fanarenana hatrehana fa aza ilay toetsaina efa tsy nahaomby efa izao no vokany izao
  fahapotehina MIVANDRAVANDRA be izao ve dia mbola TOHIZANA IHANY e????mba mahatsiarova
  tena fa sao lahy ka HANENENANA any aoriana any ity fitiavan-tena DISO TOERANA e!!!!

 22. Mitohy indray ny Tetezamita fa tsy mety ho tonga ravalo!!! tsy manaiky ny hisian’ny fifidianana hono mantsy izy raha tsy tonga eto amin’ny tanana!!! Tsy problème fa ravalo tsy mody! ny fifidianana tsy misy! mitohy ny TATEZANA! ami 2018 ravalo tonga dé atao ny fifidianana dia samy afaka mirotsaka izy sy Rajoelina amin’izay fotoana izay!!! dé hita eo ny tohiny!!!

 23. Asaivo midegany sy manala bara tena am fitondra tena jiolahim boto otr ‘ireny foana ny chef foza nareo dia hitantsika eo ny tohiny,sao de heverinareo fa adala otrnareo daholo ary ny olona rehetra?

 24. Mitohy ny tetezamita, dia faly ny devoly ! Tsy izay ve no tadiavin’izy mianakavy, mba hahafahin-dry zareo mitsetritra ny harenam-bahoaka, vokatry ny hatsemboany ?

 25. Mahaiza mionona ry Dada fa aller an-dry zareo fa antsika ny retour; ifandimbiasana anie io toerana io fa tsy ho mandrakizay eo ry zareo. Hahalany firy eo ry zareo?

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *