Kabarina menarana, feno fitaka sy fandrika !

noncandidatSamy tsy mahatoky ny kabarin-dRajoelina iny daholo ny mpanara-baovao, inona no ao ambadik’iny fanambarana tsy hirotsaka ho fidiana iny? Inona ny teti-dratsy fonosin’ny kabary?

Kabary -na menarana iny nataon-dRajoelina iny, tsy vokatry ny fo araka ny nambara fa feno fandrika tanteraka.Iray amin’ireny ny fanodinana ny fifidianan filoham-pirenena ho fifidianana solombavambahoaka, hoy izy : « Fandaminana no ilaintsika. Filaminana no katsahintsika. Koa ny fanatontosàna ny fifidianana solom-bavam-bahoaka mialohan’ny fifidianana Filoham-pirenena, no heveriko fa handamin-javatra sy hitondra filaminana. Fa ny fanaovana fifidianana mitambatra, dia hiteraka olana hafa indray eto amin’ny Firenena, araky ny efa nambarako ombieny ombieny. Adidiko sy andraikitro ny mitandro, toy ny anaka andriamaso, ny fahavitàn’ny fifidianana araky ny tokony ho izy, tsy misy korontana. Azo tanterahina tsara izany, mifanaraka amin’ny tetiandro efa voatondro manelanelana ny volana Mey ka hatramin’ny volana Jolay. »

Ao anatin’io teniny io ny hevi-petsin’ity mpanongam-panjakana tanora ity.Fa etsy andaniny ihany koa, fantatry Rajoelina fa tsy ho lany mihitsy ny tenanany raha hirotsaka ho fidiana dia izay no nahatonga azy nanao iny fanambarana iny.Hoy manko ny tenany : « rehefa fantako fa ho lany aho dia hirotsaka ho fidiana ».

40 pensées sur “Kabarina menarana, feno fitaka sy fandrika !”

 1. NY HIJANONA ela eo @ tetezamita ny mahamay an ity DJ ity ,
  Hamorona olana vaovao ?fifidianana deputé aloha izay vao présidentielle ,io raha ny tiany dia afaka volana maro vao tapaka @ izay ny adala mety hivezivezy any tanzanie ,Mozambika…Sud afrika hiady hevitra ,dia ho lany eo ny iray volana.
  tsy tombotsoa hoan ny mpanongapanjakana ny présidentielle aloha ,
  Mety hiariary ny tsy fitiavan ny vahoaka azy .
  Ka aleony ny deputé no hatao aloha izay vao présidentille ..mba hamora ny fiejerany sy ny hiverananay aingana.

  Ka haleo mihintsy hatsangana ny tena transition misy an i Ratsiraka,Zafy ,Ravalomanana
  hikarakara ity fifidianana ity .

 2. Rajoelina a lêché les bottes de Sarkozy « c’est ce qu il entende par « souveraineté nationale.
  t as trop d’hésitation avant de décider à ta non candidature.

 3. Fa iza ilay tsy vanona sy matesa faingana io no andefasna hiram-pirenena alohan’ny hitenenany ?


  Anjarantsika MALAGASY rehetra ankehitriny no MANARA-MASO TSARA
  izay olona ATOLOTRY NY FRANTSAY :
  Izao no tetika ho ataony :
  Tadidio tsara fa izao no teniny :

  TSY MAHAZO MODY i RAVALOMANANA RAHA STY EFA FANTATRA izay ho TONDROINA ho Prezida eto Mkara.
  Izany hoe : Olona efa voatondro MIALOHA , ka afaka ny handray azy ho PM.
  I Beriziky rahateo efa ataon’i Dolin Rasolosoa sy ny namany izay hialàny.

  Ka ny tanjona tratrariny izany dia Olona voatondron’ny Frantsay ary afaka ny handray azy ho PM rehefa vita ny sarintsarin’ny Fifidianana.
  Sarintsariny satria efa Fantany miaraka amin’ny Frantsay ny olona kendreny ho Prezida vaovao.

  Na hiala anefa izy na tsy hiala : OLONA TSY TOKONY HO AFA-MAINA FA TSY MAINTSY atao izay fomba rehetra hitsaràna azy amin’nyRatsy rehetra vitany teto Mkara.

  Ny vahoaka ankehitriny no TOKONY MITSANGANA HITSARA AZY,
  ary TSY TOKONY HANAIKY hanaraka izay hevitra apetrany mialohan’ny Fifidianana.
  TSY IZY MIHITSY NO TOKONY HAMETRAKA LALANA MIFEHY NY FIFIDIANANA;

  Ny vahoaka no aoka handray ny anjarany amin’izay : fa:
  IZAO NO FOTOANA TOKONY HANAOVANA IZANY .

 4. Ry Mpanao Gazety vendrana a !
  Tsy Filohan’ny Repoblika io fa Filohan’ny HAT na Filohan’ny Terroriste manondro Jeneraly amin’ny vola.

 5. Ao ve ry Tahiry ô ? Hi hi hi hi hi !!!!!!!!!!!!! PTDR !!!!!

  Mba aza mba atao an’izany io NAMANAO, ary Filoha manara-penitra io ê ! Mbola hitantana ny Firenena mandritry ny roa-polo taona anie izy ê ! Mbola tsy nahita mpitondra feno fitiavan-tanindrazana, ary tena mitsinjo marina ny hoavin’i Madagasikara toa an’io ianareo ê !

  Azo deraina izy tsy namoaka an’izao fanambaràna izao mialohan’ny Krisimasy sy taom-baovao, satria mety tsy ho levon’ny vavoninareo ny gisa, ary ny « atiny matavy » !

  Manaiky ny tenany ho atao sorona izy ; koa dia samia miheritreritra, inona no tokony mendrika ho atao ho azy !

  Ho fantsiana toa an’i Jesosy sa dorana, sa rarahana asidra, na koa karakaraina ho sakafon’ny foza ?

  Imbécile manara-penitra ! Pompier pyromane ! L’hôpital ou bien le « Secours populaire » ( désolé pour cette vénérable organisation ) qui se fout éperdument de la charité !

  Dia samia miomana fa dia hitohy ny krizy ê ! Mbola tsy tapitra ny volana janoary, noho izany mbola afaka maneho ny firariana rehetra, koa tsy an-kafaliana no hiarahabàbana anareo rehetra tratry ny taolana vaovao ! Mazotoa daholo mikiky, na dia maina dia maina aza, izay any mba hita !

 6. esorina aminy amin’izay ny fiara blindé sy ny garde aux fesses dia aleho hinanantsika azy;
  aza mihaino olona tsy vory saina sy tsy mahalala ny ratsy nataony. Roasy io, mody i dada dia isika vahoaka no handrindra ny raharaha.
  Mila tsaraina mihitsy ilay tavan-drafozany io.

 7. oadray maon´ny môly indray ilay ben´ny jiolahimboto ity marina, manamôly vao mahavaky resaka ilay joelin-doza

 8. aza miarahaba anay aty antrano ry Pt jiolahy fa tsy mila anao izahay, iza no Mlagasy namtram-pitokisana taminao ny 2009, na ireny maty naripakareo tao Ambohitsirohitra ireny ny 7 fev 2009 aza , nofitahinao fa tsy nametram-pitokisana taminao, didy jadona, vono, gadra , fampitahorana sy geja anie no nahafahanao nitondra any Malagsy htramin´ny 2009 e!
  Tsy misy tia anao izany ny Mlagasy maro anísa ary tsy namanay iano fa fahavalonay.

  Tsy misy nanampy anao tamin´ny simba teo, nandoro sy nanaimba no nataonao 26 janvier 2009, nanamboatra zavatra ianao satria, ahazahoana vola ireny  » Marché public  » miaraka aminí Hajo sy mamy ravatomanga.

  nampidin-kizo sy nandetika ny firenena ary nampahantra ny vahoaka malagasy maro an´isa no nataona hatrizay nagalaranao ny fitondrana izay. Tsy natoky anao hatr@ voalaohany izahay.
  ianao mano jadona sy fanapahan-kevitr´olona tokana no nahasarotra ny fitantanana, ary ianao tsy namela ny filoha tompon-toerana hody an-tanindrazana. ny toe-tsainao sy ny sainao marary no mila tsaboina fa ianao manao loham-poza be fialonana ory hava-manana .mila miditra centre psychiatrique ianao, fa efa olona mitapy ry rajoelinan-doza.

  ianao tsy mpanao politika, fa jiolahy mpandroba harem-pirenena sy ny volan´ny Mlagasy ary mpamono olona tany atsimo sy mpivarotra tanindrazana, sy sarim-bakolim-bazaha. ianao no nampamono malagasy maro, ary ianao nampisaram-bazana ny Mlagasy vao nagalatra fitondrana ianao dia efa nizara ny mlagasy,las nifankahala ny samy malagasy na mpihavana aza.

  fankahalanao ny filoha ravalomanana no nahatonga anao nagalatra ny taniny nametrahanao hopitaly sy nadoroanao ny orinasany, fankahalana no nanakananao ny filoha ravalomanana Mianakavy tsy hody an-tanindrazana, mihatsaravelatsihy ianao fa nanaiky ny hampody nyfiloha Ravalomanana tany seychelle rehefa nifanatrika taminy hay ,feno fankahalana sy fihatsaram-belatsihy ny ataonao,
  fahafahana nanageja ny Mlagasy, fahafahan nanagadra mpanao gezety sy mapanao politika , Tsy matahotra an´andriamanitra ianao fa olon´ny Devoly .ianao Andry rajoelina mihitsy no Olana sakana ho an´ny krizy malagasy sy fandrosoan´ny firenena Mlagasy.

  voatery, tapin-dalan-kaleha ianao ,voafelaka atsy sy aroa, ka voatery nanaiky tsy hilatsaka, ny vahoaka no efa nataonao sorina htaramízay, Ny naharatsy ny vahaoka malagasy no nataonao sy nobanjinanao, Tsy tia tanin-drazana ianao fa mpivarotra tanindrazana, iza no nanatena anareo synitoky, Aza mangalatra ny fitenin´ny Filoha ravalomanana fa izy no tianay fa tsy ianao. Tsy mila anao intsony ianao fa Oussst ! hoy ny fiteny, tsy mila anao intsony izahay hitantana sy hikarakara ny fifidianana izahay fa tsy atokisanay ianao, fa hanimba zavatra satria ianao dia be fankahalana ny filoha tianay symaminay. Tsy misy repoblika fahaefatra izany, Mbola hitondra tetezamitatra indray anhga ity bitro ity ???

  tsy ho olon-tsotra ianao, fa ho las a gadra lava fa ho tsaraina amin´izay rtasy vitanao ianao sy ny namanao. tsy nanao adidy ny foloalin-dahy fa nanao milsy matim-bola nanohana anao sy voakaraman´ny frantsay.

  voky alahelo ny vady aman-janakao ary maty ozona ny taranakao amin´ny nataonao,asa na ho zakanao syny taranakao izay alahelonólona taminao.

  manao an´andriamanitra ho tsy mahita ny nataonao ianao.

  Kabary feno fankahalana sy fiahatsarambelatsihy ny an-Drajoelina

  tandremo fa efa mapirin´entana iny izao dia hitsoaka fa avelany eo isika mianakavy miesona amin´ny kabary nataony anio. mitsoaka hainaga izy sy ny fianakaviany . Atsy île maurice no mialokaloka.

  izao dia asio olona ny seranam-piaramanaidina sy seranatsamabo fa hitsoaka iny.

 9. Eto isika mianakavy fa nifiran-drajoelina , lasa hitsoaka iny fa kaarinólona hiala iny nataony iny .

  Mitsoaka haingana izy fa efa tapi-dala-kaleha , izy tsy hijanona olo-tsotra izany fa olona nagalatra sy nanotabe ve dia hiandry faray eo: sady eo ny tahotra ny halatra natao ,eo ny tahotar ireto lalimanga niaraka taminy ireo , dia ho fitahiny eto daholo fa handositra izy sy ny fianakaviany.

  Iza maha- pété azy fa nagetoran´ny ny Mlagasy dia iny izy mikopaka.

  eto isika ahita azy .

 10. NA HANRAY ANJARA NA TSY HANDRAY ANJARA AMIN’NY FIFIDIANANA RAJOELINA DIA TSY MAINTSY MIALA EO AMIN’IO FITONDRANA TSA ARA-DALANA NANGALARINY IO !

  Ny rfi tamin’ny 12 ora alina no nanao izao filazana izao :
  « Tsy handray anjara amin’ny fifidianana izay hatao amin’ny vola mai 2013 rajoelina fa hiasa ho an’ny Malagasy 20 tapitrisa izt « .
  Vaovao tselatra na scoop ho an-rajoelina irery sy ny mpanaraka azy izany !
  Ny Rehetra dia nahalala atrin’ny ela fa hianjera ho azy rajoelina toa ny voakanzo lo..
  Io fanambaran-drajoelina io dia fanehoana fa sitrapony ny miala , nahiny ny tsy milatsaka fa tsyvokatry ny fanerena na avy aiza na avy aiza !
  Ny zava-miseho marina dia voadaka sy nahazo teha-maina maro sy im-betsaka rajoelina fa niseho ho tsy nanan-tsiny , nieboebo fa tsy voafenin’iza n’iza..eo imason’ny Malagasy izay te-nino sy nolaingany.., satria te hiseho ho olona mafy be ,nefa mafy loha sy be seko !
  Tsara ho an’ny Malagasy izao vaovao izao ! Ary mihamazava ny lanitra , nisava ny rahona mainty artificiel izay nandokona ny fiainan’ny Malagasy..
  IZAO FANAMPAHAN-KEVITRA TSY HANDRAY ANARA AMIN’NY FIFIDIANANA HO AVY NATAON-RAJOELINA DIA DIA FANAMBARANA MIALOHA NY FANAMPAHAN-KEVITRY NY SADC ,IZAY NANERY AN-RAJOELINA HANKATOA NY RESOLUTION NIVOAKA NY 08 JANVIER 2013 ,IZAY NARAHAN’NY FILHAN’NY FIRENENA RAVALOMANANA MARC , IZAY TSY MAINTSY MIVERINA ETO ANTANINDRAZANA TSY HO ELA !
  ARY RAJOELINA DIA TSY MAINTSY MIALA IZAO ANKEHITRINY IZAO EO AMIN’ IO FITONDRANA TSY ARA-DALNA NANGALARINY IO !
  L’ABANDON IMMEDIAT DE RAJOELINA DU POUVOIR ILLEGAL USURPE EST LA CONSEQUENCE LOGIQUE IMMEDIATE DE CETTE DECLARATION DE RAJOELINA..!
  AUCUN ARTICLE DE LOI NI AUCUNE INTERPRETATION DE N’IMPORTE QUEL DROIT HUMAIN NE JUSTIFIE QU’IL PUISSE CONTINUER A SOIT-DISANT GERER LE PAYS..
  RAJOELINA MISE-T-IL SUR LA MOBILISATION DE MALGACHES SOUDOYES QUI EXGENT A CE QU’IL SE PRESENTE AUX ELECTIONS PRESIDENTIELLES..
  CERTES ,MAIS CETTE MOBILISATION SPONTANEE OU PAYEE NE CONSTITUE PAS UNE RAISON QUI PERMET A RAJOELINA DE SE MAINTENIR A CE POUVOIR ILLEGAL QUE NE RECONNAIT NI LE PEUPLE MALGACHE NI LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE !

  EXIGEONS ENCORE ET TOUJOURS LE DEPART DE RAJOELINA ICI ET MAINTENANT DE CE POUVOIR LLEGAL ET USURPE..NE LUI PERMETTONS PLUS DE PROLONGER MEME PAS D’UN JOUR CETTE TRANSITION POURRIE PAR RAJOELINA !

 11. La seule solution d’annihiler les velléités de rajoelina reste l’éxigence de son départ par tous les moyens licites.
  Ne lui donnons plus le temps d’étaler les moyens verbaux etd’user des passe-droit avec lesquels il a abusé les Malgaches et il escompte de ratrapper ses illusions perdues en quatra années stériles et nuisibles pour les 20 millions de Malgaches et pour le Pays..
  Ne lui laissons plus continuer à perorer et à rêvasser..!

  Nous sommes pressés , ne Nous préoccupons pas d’un cadavre nauséabond , car nos devoirs de redresser rapidement le Pays Nous obligent à être plus réactifs , à être lus intransigeants qu’avant , à être plus courageux , plus éveillés aux recherches des solutions adéquates aux grands problèmes qui Nous attendent..car si rajoena a jeté l’éponge et a renoncé à ce qu’il a cru être  » son moyen-le pouvoir- de pouoir tout diriger , tout commander ,pour tout dicter ,
  NOUS DEMANDONS SOLENNELLEMENT AVEC RESPECT
  A MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE RAVALOMANANA MARC
  LA PRESENTATION DE SA CANDIDATURE AUX PROCHAINES ELECTIONS PRESIDENTIELLES !

  TEL A TOUJOUR ETE ET DEMMEURE TOUOURS L’OBJET DE NOTRE LUTTE AFIN QU’IL PUISSE APPLIQUER AVEC NOUS AU DEVELOPPEMENT DU PAYS ET A L’AMELIORATION URGENTE DES CONDITIONS DE LA VIE QUOTIENNE DES MALGACHES LE PRIMUM MOVENS DE SA POLITIQUE GENERALE : » DEVELOPPER LE PAYS ET LES MALGACHES AU SEIN DU CONCERT DES NATIONS DANS LE RESPECT DE LA DEMOCRATIE ET DU DROIT HUMAIN ET DE L’ETAT DE DROIT ET DU RESPECT MUTUEL! »
  OUI L’AIDE DE DIEU NOUS EST ENCORE ET TOUJOURS PRECIEUSE !

 12. Voalohan- Rajoelina aloha tsy Filohan’ny Repoblika, fa Filohan’ny terroriste araky ny voalazan’ny namana Tahiry
  Faharoa: an-tenda ny ain’ny RaDJ no nahatonga azy tsy hilatsaka, ka mbola nitady paik’ady izy mba tsy ho voroiroy any aoriana na mbola hanana fahefahana izy amin’izay Filoha tiany ho lany sy toanany.
  fahatelo: Mailo isika mianakavy fa misy fandrika io, ary aza manadino ny ratsy rehetra nampijalin’ny malagasy nandritry ny efa-taona

 13. Veloma ry DADA â! vita hatreo ny monopole ny sehatra RONONO Ô!(betsaka ndray zao no hivovo hamaly io lazaiko io -mba miovà @zay nareo mpisolelaka reto ê! EFA MIOVA ZAO NY DONNE REHETRA- TSY KAONTY TSONY NY DADANAREO SATRIA TSY KAONTY KOA RAJOELINA ). Mamangy ny fahoriana ary mahaiza mionona ô!

 14. d ef miomana ry foza ray trano f ho avy amzay ny anganonareo a,ela nitoratorahana tenisany androan ka ahavoa mason’angatra!sao nievtra ar tenisany reo f ts hisy faran ny zavatra atao,’Mpamosavy amoron-dalana zao nreo ka mahatatesa valikitsakeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

 15. SAMY TS MLAY DAOL NAREO RA IZAN N TOETRANAREO REF NTENY RAVALO OE TS ILATSK DE MANAKIAN N TGV REF NTENY KO RAJOELN WE TS ILATSK DE MITENY KO NY PRO RAVALO ITA MITS WE SAMY AVAN MPTONDRA AO AM CONSENSUEL DE SAMY OVERY FINANA F RA N TINA DE ZAO FONA MBA JEREO LE TS AVANA MPTONDRE E IZA NO MB ANAPY AZ IRENY

 16. 1- tsisy olona nanome fitokisana an’ialahy teo
  2- tsisy naman’ialahy koa eo
  3- marina fa tena tsy nikely soroka ialahy nanao ny chateaun’ialahy atsy Maurice
  4- avy namotika ialahy vao hoe nanorina ampahafiriny nosimbain’ialahy ireny najoron’ialahy ireny
  5-ialahy ve madio saina ,madio fo,sa tian’ialahy hiova toa an’ialahy ny malagasy ka inona no raha hanjary eto raha ohatran’ialahy daholo ny malagasy.
  Fehiny: tsy de manampotoana ho laniana hihaino ny kabarin’ialahy aho fa ampy ahy ireo teboka ireo(3mn ihany no foiko hihainona an’ialahy )
  Eto ampamaranana dia mamelahy ahy ialahy hiteny izao ny « the earth is round and small,that one day we’ll meet anywhere,we’ll see….
  Finally I give you my word and I keep it,A very soon I’ll be your visitor don’t worry fucking guy!!!

 17. Ny tena mampiomehy anity TGV ity dia nandritrinizay efa taona lasa izay dia lazainy fa be fialonana sy mihatsara velatsihy daholo ny ankebeazany ireo mpanao politika, nefa iza zao no tena be fialonana sy mpiatsara velatsihy raha tsy i leiry, jerevo ilay FIARAMANIDINA IZAY vao namidiny tsy ela taminy vidiny mirary (ny Prezidà Ravalomanana no nividy aniny taminy volany)Mbola milaza ihany koa i leiry fa aleo izy no atao SORONA fa tsy ny vahoaka roa amby ny roapolo tapitrisa, nefa tsy fantany mihitsy fa minia mikipy fotsiny i leiry fa izy mihitsy no nampanao SORONA anireo vahoaka malagasy izay voalazany.Mbola milaza koa i leiry fa namany daholo hono ny malagasy, raha izao manokana aloha dia tsy manana namana haotranazy izaho, ny olona haotranireny vé dia atao namana, olona, mpangalatra, mpamono olona, mpandainga, mpiatsara velatsihy, bé fialonana, matoa hianao nanao fanonganam-panjakàna dia ao ny fitsiriritanao ny fitondrany i Ravalomanana sy ny sisa sy ny sisa.Ny teniko ampinialahyy ry TGV ary ireo namanialahy rehetra: Tsotra fotsiny ny teniko aminilay isany ireo:MATATESA VALIN-KITSAKA fa ny ratsy atao dia loza mihantona, manatsara ny tenany ilay isany fotsiny ilay isany, ary ilay isany ireo zany no atao woe: Anjely latsaka an-tany.Aleo dia hiomezany fotsiny.Miverina aminy MPANKAFY any i ANDRIAMATOA RAVALOMANANA MARC aminizay izaho:Antso avo ho antsika rehetra namana:TANDREMO FA MISY FITAKA BE IO IZY MODY MILAZA MANAO WOE: tsy hilatsaka io, raha mahatsikaritra hianareo dia mbola izy indray no milaza woe :Aleo atao aloha ny fifidianana SOLOMBAVAMBAHOAKA alohany tena FIFIDIANANA, araka ny fiteniny vazaha mena SOFINA manao woe: IL Y A UNE ANGUILLE SOUS ROCHE, ,ny antsika woa dia ny FAHATONGAVANY DADA ihany no tadiavintsika fa tsy misy miraharaha na milatsaka izy na tsy milatsaka fa ny MATOATOANY mbola ao ihany;Mbola hitohy.

 18. Atao ihany ny tsy hihomehy ry zareo fa tena latsaka aho t@
  Tahiry kah!!!!
  Atao ahoana ray olona fa sendra izay adala sitrana ( fa efa mitsindrona hono ledala)
  hitanareo izy efa mibinabina io???dia aza misy gaga raha milaza ABOUBOU indray
  izy, tsy mahamenatra azy mihintsy ny hivadika rahampitso fa adalanareo anie ny tė
  hivaky loha aminy e! mba olona tokony hasiana sira ve ny olona toa itony domelina bė.
  Aiza ho aiza ny FODIAN’I DADA izao??izany no tokony mba asiana resaka fa tsy izay
  delirana olona tsy misy hilana azy ary.
  Tsy dia hilaina akory ny mihaino izay kabarin’adala, anio hafa rahampitso hafa, anio mena
  rahampitso mainty.
  Ny mahafatifaty ahy izao dia dada mody na hilatsaka izy na tsia satria zava-dehibe ny
  fanitsahany io tany Masina io hanala ny DEVOLY VELONA REHETRA AO.
  Aiza Tompoko hoe: mandalo baorina ianao dia « maty ». vonoina ankolaka tsikelikely ny Gasy.
  Ny mpanendaka efa voaofana daholo fa « faty  » no hisarahana na misy horobaina any aminao
  na tsia.Dia ity mody havarina an-tatatra sns…… MAHONENA!!!!

 19. Beloha!Tsy mahay teny Anglisy anie domelina e!
  na dia nandefasana hiram-pirenena aza izy talohan’ilay kabary.
  Na dia hosoram-potaka aza ny tanindrazana fa manana filoha toa azy.
  na dia novarotany ambongadiny aza i Dago, tsy msy hapoaka fa 000000000 manatody,
  hagegena no be dia be.
  Tsy mampihomehy fa MAHONENA ry zareo a!!nidiran-doza ny firenena e!!

 20. allô allô: hi ndry ranavalona!

  aiza ny ré-ouverture an’ireo onjam-peo radio « Fahazavana »

  __

  Mila dinihina tsara ny @itony voalazanareo isan-tsokajiny: manakaiky ny marina hitranga zany an

  – … MANARA-MASO TSARA
  izay olona ATOLOTRY NY FRANTSAY

  – … Mbola hitantana ny Firenena mandritry ny roa-polo

  – … isika vahoaka no handrindra ny raharaha

  de hoy koa ny tenako hoe:
  « Tsy tokony asiana sarin’ilay io akory ato à ity blogg ity »

 21. ranavalona < ka zaho tsy te hiteny frantsay ,ny ahy zao zay miteny hoe tsy mila frantsa sy foza na niova izireo na tsy niova no fidiko raha toa ka tsy milatsaka ihany DADA.Ny ahy ny taranako efa ampianariko tsy tia frantsay sy domelina ,ny zanako zao 4taona vao anotaniana hoe inona no hohanin-drajoelina dia hoy izy hoe ALIKA,vao mahita domelina @ tele izy dia avadiny haingana….

 22. Ô ry beloha ô ! Aza dia fatratra manenjika frantsay ê, satria tsy ny frantsay rehetra no diso amin’izao mahazo ny vahoaka malagasy izao ! Na frantsay, na amerikana na sinoa, na karana misy ratsy loha daholo !
  Fanampin’izany, jereo ny malagasy manodidina anao, na ao anatin’ny fianavianao aza, fa misy alika lavitra no i domelina ao !
  Sao dia diso stratezia ianareo ?
  Ireo malagasy nahavanin-doza ireo aloha jerena, na izy izy na iza ! Ireo no tena fahavalonao sy fahavaom-bahoaka ! Oa ireo mody mitolona, fa miaraka misaosy amin’ny mpanongana, ary ny sasany aza dia tsy menatra nividy na naka an-keriny ny fanànan’ny sasany, indrindra fa ny an’ny Filoha Ravalomanana !

 23. kintana<ka zaho anie zany mintsy e"BELOHA".ny ahy indray tsy asiako fanavahana fa refa vandana de kary ….maromaro ihany ny frantsay nifanena tamiko fa tena hitako hoe ratsy loha .Ka noho izany tsy mila aho….tsy asiako fombafomba mintsy raha vao vazaha,marina ny anao hoe misy samy ratsy fa ny tahan'ny faharatsiana be loatra ny an'ny frantsay . Raha resaka fnkviana indray izahay ihany no mahita ny ataonay ao.zay fa mahereza eazafady raha manana namana frantsay ianao

 24. Aleo ataoko teny farnstay kely :

  MAIS LES PREMIERS RESPONSABLES de ce qui se passe depuis que Rajoelina est là :
  – CE SONT LES FRANCAIS !

  S’ils se mettent à dégommer les Terroristes islamiques au MALI,
  ILS DEVRAIENT EN FAIRE AUTANT POUR DEGOMMER…TGV ET LES FAUX GENERAUX QUI LE SOUTIENNENT .

 25. Rajoelina n’a pas été là , s’il n’y avait pas les Français !!!
  Ce sont eux qui l’ont mis là !!!

  Tamin’ny voalohany i Bogor IRERY no niaro ny Frantsay toy izao, fa ankehitriny kosa toa miova hevitra ny sasany ???

  Aminay dia ireo ihany no rangory fototry ny afo, ary mbola ireo ihany hatramin’izao satria eo foana i Patrick Rajoelina sy Patrick leLOUP, na eo aza ireo mpisolelalaka toa ny AV7, sy ry Ratsirahonana – Dolin Rasolosoa – Voninahitsy – …………..etc

  Raha mbola te ho Malagasy no ho Tompon’i Madagasikara dia olona TSY MANANA NATINALITE FRANTSAY AKORY no TOKONY HIROTSAKA HO FIDIANA.
  nY SISA REHETRA MANANA NATIONALIT2 fRANTSAY DIA ario any an-gabine fa ireny no mahatonga an’i Afrika hifatotra amin’ny lafrantsa .

 26. Fa iza moa ilay kely io no hanapaka fa ny fifidianana izatsy na zaroa no atoa amin’ny daty toy izao na toy izao? Fahefana avy aiza no ahafahany mandidy fa fifidianana ity na iry no alefa mialoha? Mpanongam-panjakana izy na mpangalatra fahefana, mpisoloky satria tsy nisy vahoaka nanome fahefana azy noho izany tsy mendrkika ny hiteny akory fa migadra no sahaza azy saingy herim-pamoretana mpikarama an’ady no miara-petsapets aminy sy manao ramatohora ka voatery milefitra aloha. Misy fetrany ny zavatra rehetra. Fehiny: Tsy i andry mihitsy manapaka ny datin’ny fififidianana.

 27. Sally daholo ny akama tsy mbola hita alôha e!mbola velon’aina daholo!
  Ny ahy aloha dia hanafarako. faramandimby mihintsy ny nataon’ireto
  frantsay ireto,miombon-kevitra 100% @ Beloha aho raha ny momba
  ireto frantsay ireto kosa aloha e!!be loatra ny hagegena hasehon’ireto izy ka mankaloiloy be ihany,
  manana havana sy namana frantsay mihintsy aho fa hita eny ihany ilay lesoka, io koa moa tsy takona
  hafenina, tsy mantsy mitsingevana eny ihany ny maloto hafenina na hiatsaraivelatsia aza.

 28. Za rangah manohana an’lery foana a, reveko le tanora manao dia mahavita fa tsy mampanantena 4 l nefa ny orinasa no mibontsina fa tsy misy 4 l p.. av eo
  nahavita hopitaly (isao 1 2 3 ), coliseum, mikarakara ny madinika, trano mora
  na tsy tonga lafatra aza ary tsy ho tonga lafatra raha mbola miziriziry mikizitina amin’ny fiverenan’ilay mpamitaka teo aloha ihany
  tsy zakan’ny sofina efa mitapina yaourt tiko ny maheno hoe manara penitra (atao ahoana e)
  ny eny anivon’ny fokontany dia hita miavaka foana ny mpivilana (izany no hilazako ireo milaza ho mpanohana ny ara-dalàna), miseho azy ho mahavita
  tsy omeko tsiny ilay mpandray olona iray ety an-tanana izay niteny hoe : « raha izaho no misy manohana ho filoham-pirenena dia hilatsaka aho » (heverina amin’ny fanamaivanany ny fahaiza-manaon’ity « Bandy kely » ity, fa mora ny mitarika olona. Bon hatreo iny fa izay no takany, hajaina ny maha izy azy.
  Aiza anefa izao ilay mizizo hiverina, toa tsy mora ny manjo. Nefa toa inona ny fomba fanao amin’ny jadona tamin’ny fotoana naha teo amin’ny fitondrana ny tena. « ATAOVY ITY, TSY MAINTSY VITA, MIALA ITY, TSY MAINTSY MIALA »
  Izaho tsy dia miandrandra fiovana amin’ny toetran’ny olona tsirairay satria tsy misy izany fiovana toe-tsaina izany. Raha tsy hoe sasaina ohatran’ny tamin’ny andron-dRatsiraka angaha. Ampitahorin’ny eritreritra raha te haneho hevitra, na raha te hilaza ny marina.
  Efa mazava izao ny andro ry papa isany a, jereo ange ny fomba fanehoantsika hevitra e, hita amin’ny soratra ny fahatezerana. Moa tsy fahafahana ve izany. Moa tsy taratry ny any am-po ve ireny. Aleo tohizana izany fa tsy avela amin’izao. Fa mba ataovy ho fanasoavana ny mpiara-monina e, na iza mitondra eo, na ho i « zandry kely » na ho hafa, ny fiaraha-monina dia tsy miova fa ianao izay miferotraina dia sorena eo am-pitoerana eo ihany. Ary ny fiarahana ery Behoririka dia fandrangitana ny fahasorenana (thérapie de groupe inversé angamba)OE OE nouveau modèle Za aloha dia mahay mandrangitra fa aza tsiny e

 29. sosokevitra ho amin’ny fampianarana ny teny frantsay, angatahana famatsiana boky ireny EPP ireny, ampitomboina ny boky amin’ny teny frantsay ao amin’ny bibliothèque
  J’aime lire, methode boscher ireny mety tsara … sy ny maro tsy voatanisa
  atosika mba ho tia mamaky boky ny ankizy hananany hevitra ihany koa

 30. Vao maika koa tsy norme izany mitoraka voninkazo sy misaporitra jiolahimboto izany e!fa enao ihany io koa!na inn na inn nataon’i domelina nanapena maso ny olona,dia tsy maintsy miatomboka foana @ hoe fanonganam panjakana no nataony,dia miampy fandravana sy famonoan’olona(26janvier sy 07fevrier 2009),dia fandrobana firenena sy famarotana tanindrazana manara penitra.ankoatr’izay dia mi usurper foana ny toerana filoham pirenena nefa olom poana(sans qualité e,tadidinao?)

 31. Ny ahy alou raha vao foza de tsy asiako vidiny e,ny frantsay ary zao sahirana fa efa ho fatin’ny Mandarin ny teniny .ao @ firenena francophone ihany sisa ianao no afaka mampiasa fiteny frantsay .fa ny anglais erak’izao tontolo zao tys very mintsy
  Oh sao de tsy azonareo …..ao afrika atsimo fotsiny defa miteny zareo ao hoe tsy miasa any zany frantsay zany nefa any frantsa mintsy an,miteny anglisy tsy very koa atao inona frantsay…manaova fandinihina tsotsotra namako de atoroko ry foza izay mety tonga saina(zeze amban’ny tanana …)

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *