MFM : Sarotra ny mino fa hisy ny fifidianana amin’ny 08 May 2013

IMG_0005Nanatanteraka famelambelaran-kevitra narahina adihevitra tetsy amin’ny hotely fanantenana Ampandrana ny  maraina teo  ny antoko MFM.
Vory lanona teny an-toerana ireo mpikambana ao anatin’ny antoko izay notarihin’ny filoha nasionaly Rakotonirina Manandafy, niaraka amin’ireo tomponandraikitry ny antoko eto amin’ny faritra Analamanga.Afaka nandray anjara fitenenana tao anatin’izany ireo olona tonga nanatrika izany.Nifantohan’ny adihevitra ny mahakasika ny tontolon’ny liberalisme eto amintsika. Ny Cst Rakotonirina Manandafy dia namarimparitra ny lalana nizoran’ny  antoko MFM tamin’ny raharaham-pirenena nanomboka ny taona 1991.Nambarany ihany koa fa tamin’ny taona 2007 no nahazo zo feno hiditra tao anatin’ny Liberal International ny antoko MFM.Izy irery no antoko mpikambana ao eto Madagasikara. Anisan’ny nanapa-kevitra hoy izy ny MFM tamin’ny andron’ny filoha Ravalomanana Marc ny hoe asiana faritra manerana ny Nosy. Tafatsangana izany ary ao anatin’io ny liberalisme.Izay hoy Manandafy vao  nipoitra ny harena an-kibon’ny tany teto amintsika izay tsy nisy nahalala tany aloha tany, ary rehefa nosokafana ny lalam-barotra dia tonga ny mpitrandraka.Maro araka izany ny lalam-barotra nisokatra noho ny fampiasana ny liberalisme ka anisan’izany ny vokatra letchis, voasary…. Ny liberalisme hoy izy dia fampitomboan-karena haingana ary raha tsy misy ny fitomboan-karena haingana tsy misy ny fampandrosoana.Noho izany dia tsy afa miala amin’izany isika fa efa misy ny fifanarahana amin’ny fifampivarotana.

Ny MFM sy ny faha 40 taonany
Nankalaza ny faha 40 taona nisiany ny antoko tamin’ny taona 2012 lasa teo iny. Araka ny fanazavana nentin’ny Ct Raveloson Constant dia tsy maintsy nisy ny fijerena ny lafin-javatra niainan’ny antoko nandritra izay 40 taona izay, tafiditra ao anatin’izany ny fotokevitra nijoroana tany am-piandohana hoe nisy fiovana ve, ny olona tao anatiny sns.Momba ny fanaovana politika eto amintsika dia nambaran’i Constant fa mila mahafehy ny lafiny fanalalahana isika na eo amin’ny lafiny politika izany na fihariana. Ny mikasika ny hoe antoko mpanohitra foana ny MFM nandritra ny fitondrana nisy teto dia nilaza ity mpanao politika  avy amin’ny Mafana ity fa tamin’ny vanim-potoana 60 sy 70 teo ho eo izay tsy mbola nisy ny MFM dia nisy  karazana manampahaizana nitsafatsafa tao anatin’ny fitondrana mpanjanan-tany  amin’ny endriny vaovao. Ireo  no nahatonga ny hetsika rehetra  teto tamin’ny 70,72 ary ireo no nanjary namorona ny MFM. Raha tsaraina amin’izay hoy izy dia olona niresaka fanjakana sy tantaran’ny firenena mihitsy no   noraisiny hoe ity no andao  hampivoarana. Rehefa izay hoy Constant dia misy fotoana ela mametraka sy manamasaka eo amin’ny vahoaka ilay hoe « systeme » ary io no tena mila ovana.Matetika ny hevitry ny MFM no rehefa misy fifidianana indroa na intelo miatoana izay vao misy mandray ilay hevitra ary amin’izay izahay efa any amin’ny dingana hafa indray.Ny vokatra azo hitsarana azy hoy izy dia n’izan’iza manao politika eto dia tsy maintsy milaza hoe izahay tao anatin’ny antoko MFM.Isaky ny misy dingana fanovana dia antsoina foana ny antoko.Ankoatra izay dia nambaran’i Constant fa anisan’ny namotsipotsitra ny fomba jiolahy nataon’ny ministry ny fitsarana mikasika ny lalànan’ny famontsorankeloka teo anivon’ny Ct sy Cst.Mila amboarina ihany koa hoy izy ny lalàna momba ny fifidianana sy ny lalam-panorenana. Namafisiny fa sarotra ny mino fa hisy ny fifidianana amin’ny 08 May izao. Ny Cenit izay mikarakara fifidianana aza dia tsy manome marina ny isanjaton’ny lisitra vita fa betsaka ny voadingana ary ireo mpamantsy vola ihany koa dia sahirana mivory lava.

2 pensées sur “MFM : Sarotra ny mino fa hisy ny fifidianana amin’ny 08 May 2013”

  1. Sarotra ny mino fa hisy ny fifidianana amin’ny 08 May 2013,

    DIA HIANDRY IANAREO NA HISY NY FIFIDIANANA NA TSY HISY ,DIA I RAJOELINA SY NY JIOLAHY MIARAKA AMINY DIA HO HAVELA EO ATRAMIN NY VOLA MAI SY NY AO ARINANY.

    HALEFASO NY FANATENANA ,FA TSY LASA INTSONY IZANY.

  2. Ravelonarivo.
    Tsy hoe avela eo izy fa ny fifidianana dia hamboariny ho izy no handresy , ka raha misy izany fifidianana izany dia lasa mahazo ny rariny ,na légitimité @ fitondrana ireo nanongana. Raha tsy misy kosa dia mboa lho eo ihany izy saingy tsy ankasitrahan’ny vahoaka sy ny eran-tany, ary mety hiafara @ ratsy mihitsy aza. Izany nomidika fa raha tsy tanterahina ilay soridalana tsy hisy krizy voavaha mihitsy

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *