MIRARY NY SOA MANOKANA HO AN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC

ramose

Manolotra ny fiarahabana manokana ho an’ny filoha Ravalomanana sy ny ankohonany izahay eto amin’ny MyDago.com sy ny mpamaky rehetra soloanay tena eto amin’izao taona vaovao 2013.Andriamanitra manankarem-pahasoavana hitahy anao sy ny ankohonanao Andriamatoa filoha.

Ho taona hihaonana mivantana amin’ireo mpomba anao eto an-tanindrazana ity taona ity !

6 pensées sur “MIRARY NY SOA MANOKANA HO AN’NY FILOHA RAVALOMANANA MARC”

  1. I Rasamy mianakavy dia miarahaba manokana ny filoha Ravalomanana mianakavy.Enga anie hitondra soa sy fanambinana ho anareo mianakavy ho ela velona ho tahian’Andriamanitra

  2. Mirary taona vaovao voatahy sy vimbinin’Atra ho an’ny filoha Ravalomanana mianakavy.ary ny ao am mydago koa.

  3. ANDRIAMANITRA MAHERY SY AVO INDRINDRA ANIE HITONDRA FANAMBINANA HO ANTSIKA TSIRAIRAY AVY ARY HAMELA NY HELOKA REHETRA ARY HANOVA NY FO REHETRA HO HENDRY SY HANARAKA NY SITRAPON’ANDRIAMANITRA AMIN’IZAY REHETRA ATAO.

  4. Ny tenako manokana koa dia mirary soa sy fitahiana ho an’i Filoha Ravalomanana sa ny ankohonany. Mahatoky aho Atoa Filoha fa olon-kendry ianao ka omban’Andriamanitra @ fanampahan-kevitra raisinao sy ny fitadiavanao ny soa rehetra ho tanteraka eto amin’ity tany iainantsika ity indrindra fa ho an’i Madagasikara. Ombantsika Andriamanitra.

  5. Miarahaba anao aho sy ny ankohonako andriamatoa filoha RAVALOMANANA Marc maminay sady mamin’ny vahoaka maro an’isa (ary azo porofoana rahateo fa marina izany)noho ny fahasoavan’ Andriamanitra izay nanome antsika aina ka mbola velona sy afaka hiriaria indray amin’ ity taona vaovao ity. Salamo 145 :19. « Hanefa ny irin’izay matahotra Azy Izyary hihaino ny fitarainany ka hamonjy azy. » Io no teny entiko hampahery antsika rehetra: na ny Filoha RAVALOMANANA Marc na isika izay manohana azy ka maniry ny hodiany an-tanindrazana indray hifanatri-tava amitsika mivantana, ary indrindra ny faniriantsika hiverenany indray eo amin’ny fitondrana hanavotra izao firenena izao amin’ny kizo lalovany. Ny zava-dehibe dia ny hoe « aoka hatahotra an’ Andriamanitra isika ka hiezaka hanao izay hahafaly Azy amin’ny fankatoavana sy ny fanaovana ny sitrapony fa izany no isan’ny antoka HANEFANY IZAY IRIANTSIKA. Dia mahereza daholo ehhh

  6. Sitrampon A ndriamanitra io matoa mbola tafajanon eo !! ary ts tadidin reto mints g vitan dada tam zanya , nena zao tadidiko we navita lalana tsara kosa izé ,tsra zany, fa saingy iz te ho emperora ny loza mtady himonopolyse anzao reetra zao zay ny ts nahafetsy azy ,mtsapa zanak Andriamanitra lotra ka zao ratsiraka ny fetra

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *