NAIKA ELIANE : Meloka eo anatrehan’ny lalànan’ny “Charte Africaine” i Rajoelina

naikaNamporisika ny Antenimiera Malagasy ny SADC mba hamolavola lalàna manome famotsoran-keloka an’i Filoha Ravalomanana, Andry Nirina Rajoelina sy ny miaramila.Ny mpomba an’ I Rajoelina dia mihevitra fa manaonao foana ny SADC fa tsy meloka ingahy Rajoelina.

Marihiko anefa fa ho an’i Filoha Ravalomanana manokana, fitsarana tsy mahefa no nitsara azy ary fitsarana natao tamin’ny fotoana tsy naha eto an-toerana azy no nitsarana azy (jugement par contumace). Miandry ny fiverenany eto an-tanindrazana ny Filoha Ravalomanana mba hahafahany miaro-tena sady mampiasa ny “voie de recours” rehetra omeny ny lalàla manankery azy, hahafahany manome fanazavana bebekokoa momba ny raharaha 7 febroary izay iampangana azy. Izany indrindra no mahatonga anay manamafy fa tsy mila “amnistie” ny filoha Ravalomanana, satria fantatray fa tsy meloka izy ary ny tondro zotra koa efa milaza rahateo fa tokony ho voafafa ny fitsarana tsy ara-dalàna rehetra nataon’ny FAT (art 30) ary tsy tokony tsy hisy intsony ny fananjehana ara-politiqka rehetra (art 16)

Momba an’i Andry Rajoelina manokana, gagagaga ihany izahay maheno etsy sy eroa ny teny avoakan’ireo mpomba azy fa tsy mbola voasazy izy ary tsy mila “amnisitie”. Ampahatsiahivinay eto fa ny mpanongam-panjakana rehetra na iza izy na izy dia melohin’ny “Charte africaine de la démocratie” izay milaza ao amin’ny art 25, aliéna 4 fa:

“Na iza na iza nanongam-panjakana dia tsy mahazo mandray anjara amina fifidianana rehetra izay hamarenana ny fitondrana ara-demokratika, na mandray anjara amin’ny fitantantanana fitondrana ao amin’izany firenena izany” (traduction libre)

(“Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement ne doivent ni participer aux élections organisée pour la restitution de l’ordre démocratique, ni occuper des postes de responsabilité dans les intuitions politiques de leurs Etats. »),  sy ny aliéna 5 izay milaza hoe:

« azo atao ny manenjika an’ireo olona nanongam-panjakana ireo any ami’ny fahefam-pitsaran’ny Firaisam-be afrikana » (traduction libre)

(« Les auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement peuvent être traduits devant la juridiction compétente de l’union africaine.»)

Midika izany fa raha tsy « amnistié » i Rajoelina dia mbola azo tao ny manenjika azy any  amin’ny fitsarana mahefan’ny Firaisambe Afrikana (UA). Matoa tsy natao izany hatramin’izay dia satria mbola misy ny fanelanelana atao’ny SADC.

Momba ny miaramila manokana dia manamafy ihany koa ny « Charte africaine de la démocratie »  fa meloka daholo izay andiana miaramila nioko nandray anjara tami’ny fanonganam-panjakana (art .23, aliéna 3)

Ankoatr’io fanamelohan’ny « Charte africaine de la démocratie » io, mbola ao koa ny fanamelohana miandry an’i Andry Rajoelina momba ireo dossier mikasika azy (raharaha 26 janvier 2009, 07 février 2009, raharaha bois de rose, sns.) sy ny fandikany ny fifaranahana « accord de Cotonou » izay nosoniavintsika malagasy.

Raha ireo rehetra ireo no jerena ahoana no afahana milaza fa tsy mila «amnistie» i Rajoelina.

Tonga ny fotoana tokony hamaranana an’izoa kirizy izao. Na ny SADC na ny UE n any Nations Unies dia samy nanantitrantitra daholo fa tsy azo ovana ny teti-andro (calendrier) efa notapahan’ny CENIT sy ny teknisiana iraisam-pirenena, nefa ny mpomba an’I Rajoelina mblola mikiribiby ihany te hanova an’izany ka mhatonga ny mpamatsy vola te- hihemotra ami’n’ny fanampiana antsika sy ny fanohanana ara-bola ny fifidianana ary ny tena zava-doza  dia ny mety ho fanafonana ny 10 ème FED raha mbola minia tsy manatanteraka ny tondrozotra isika Malagasy.

Tsy ho zakan”ny Malagasy intsony ny fianjadian’izao fahasahiranana izao raha mbola hitohy ny kirizy ka tokony hieritreritra isika mpanao politika mba tsy hametraka ny tombotsoan’olom-bitsy ambonin’ny tombotsoam-pirenena.

Fa raha sanatria ka tsy misy ny finiavana hivoaka ny kirizy, iangaviana ny fianakavian’ny firaisambem-pirenena hampihatra sazy ami’ny isam-batan’olona (sanction ciblée) izay minia misakana ny famaranana izao kirizy izao fa tsy sazy faobe izay ho zakain’ny malgasy rehetra amin’ny fanafoanana ny 10 ème FED ohatra.

20 pensées sur “NAIKA ELIANE : Meloka eo anatrehan’ny lalànan’ny “Charte Africaine” i Rajoelina”

 1. Misaotra e! dradradradrao ho ren-tany ho ren-danitra mihintsy
  fa toa ilay Gisa mangala-ketsa indray mantsy no mba mianankendry sy
  vao maika majakazaka @’ity tany ity.Mankasitraka anao Ramatoa Naika ka ho maromaro anie ny mba
  hitovy fisainana aminao hanaraka sy HANOHANA anao, ny sisa mantsy toa tsy hay hoe ahoana na
  maninona fa toa mihainohaino tsy hay? MANAIKY MATOA TSY MITENY ANGAMBA??MAHONENA!!
  Na izany aza mailo ihany ianao Ramatoa Naika fa ny manodidina anao ihany no karamainy hamely anao
  eo fa tsy lavitra an!!!HOMBA ANAO SY HITSIMBINA ANAO ZANAHARY TOMPOKO ary hiaro anao @
  ezaka rehetra hataonao.

 2. LA RECONCILIATION SERT QUI ? A QUOI SERT-IL DEVANT LES MISERES ET LES
  DOULEURS DES MALGACHES VICTIMES QUI RECLAMENT L’ACTION DE LA JUSTICE ? SERT-ELLE A REDORER LA NOTORIETE DES OPPOSANTS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI ? LA RECONCILIATION SERT-ELLE A BLANCHIR CEUX QUI ONT DE PRES OU DE LOIN ONT CONCONCTE ET ONT AIDE A LA REALISATION DU COUP D’ETAT ?
  ISIKA TSY DIA VERY SAINA NA TADIDY NA KOA TSY MAHAY MANDINIKA SY MANAVAKA IREO MPANAO RATSY ATRAMIN’ny FIFIDIANAN’NY MALAGASY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC TAMIN’NY 16 DECEMBRE 2001 ,IZAY NAMPORISIANA SY NOTOHANA’IREO MPANOHITRA RESY TAMIN’IO FIFIDIANANA IO ARY HIAFARA TAMIN’NY FANONGANANA NY FITONDRANA NENTIN’NY FILOHA RAVALOMANANA IZANY ARY ANKEHITRINY TAO AORIAN ‘NY FANONGANAM-PANJAKANA DIA TSY VOAKASIKASINA NA ENJEHAN’NY IMITANDRO NY FILAMINANA REO MPANA RATSY ,LIAN’ADY IREO..
  NY MPITANDRO NY FILAMINANA DIA VARIANA SY MIFANTOKA AMIN’NY FAMPIHOROHOROANA SY NY FANENJEHANA IREO MALAGASY TSOTRA NA IREO MANOHITRA NY FANONGANAM-PANJAKANA ARY TOA TSAPA AZA FA MANOME TANANA IREO JIOLAHY ..
  MIFANGARO TOKOA NY AKOTRY SY NY APOMBO…NY VOVOKA SY NY RANO DIA LASA FOTAKA..!
  TSY HO HAINTSIKA HADINOANA IREO FANDIKAN-DALANA ( PASSE-DROITS) NAMPIASAINA NENTINA HO NANODIKODINANA NY VOLA-PANJAKANA ,NY FANAN’OLONTSOTRA , NY FANAM-PIANGONANA , NY HAREM-PIRENENA (TANY; TRANO , AUTOMOBILES , VATOSOA , VOLAMENA SY AKORA-JAVATSOA MARO…ENA NATAON’IREO TANTELY AFA -DRAKOTRA NY FANANAM-PIRENENA..
  TEO AMIN’NY FANOMEZANA GALONA IREO MIARAMILA JENERALY INDRINDRA DIA MISY FANOMEZAM-BARAKA5FA TSY VONONAHITRA AKORY DIA NOZARAZARAINA IZANY GALONA IZANY KA TOA NY VOAHANGY ENY AN-TSOFIN-KISOA MILONA AMIN’NY RANON-TAY !
  TENA AFA-BARAKA NY TAFIKA ARY MAHAGAGA NY FAHANGINANA AO AMIN’NY TAFIKA EO ANOLOAN’IZAO FIHEMORANA ATREHANY IZAO…!
  REHEFA TONGA NY FOTOANA HIANJERAN’ITY FITONDRANA ITY DIA NY FITSARANA CIVIL SY NY TRIBUNAL MILITAIRE DIA HO BE ASA HO TSARAINA…!
  IL FAUT QUE LA JUSTICE DISE ET APPLIQUE LA LOI ?SEULEMENT LA LOI AVEC FERMETE..C’EST LA UNE DES RAISONS QUI S’OPPOSENT A LA TENUE DU  » FIFAMALANA « ..OUI LA RECONCILIATION EST PEUT-ETRE UTILE MAIS NE DOIT ETRE INITIER QU’APRES L’ACTON DE LA JUSTICE !
  JE NE VOIS PAS DU TOUT COMMENT UNE FAMILLE DONT LE CHEF DE FAMILLE A ETE AGRESSE ET TUE VA-T-ELLE ACCEPTER DE PARDONNER CEUX QUI ONT COMMIS CE MEURTRE…
  QUELQUE PART CETTE RECONCILIATION SERA SOURCE DE FRUSTRATION , DE COLERE ET DE VIOLENCE..
  IL FAUT JUDICIARISER TOUT DELIT ,TOUT CRIME DONT ONT ETE VICTIMES DE NOMBREUX MALGACHES !
  DITES-MOI COMMENT LA RECONCILIATION VA INDEMNISER LES DOMMAGES ET LES DIFFERENTS PREJUDICES DES VICTIMES QUI ONT PERDU DES MEMBRES DE LEURS FAMILLES , DE LLEURS MAISONS QUI ONT ETE INCENDIEES , DE LEURS FILLES ET FEMMES QUI ONT ETE VIOLENTEES ?
  NE CREONS PAS DES IMPUNIS..!
  LA RECONCILIATION SERT LES INTERETS DE QUI ? PAS CEUX DES MALGACHES VICTIMES EN TOUT CAS ..!

 3. Angano angano
  harirariran’ireo eto isika ê: milay ny fermeté irosoan’ny filoha Ravalomanana
  http://www.tananews.com/phrases/je-rentre-a-madagascar-dabord-on-parlera-elections-ensuite/

  fa raha ny tena marina miankina @ zava-niainana sy misy dia: toe-tsaina 3V loatra ireo mpanongam-panjakana miboud toerana eo ireo, raha izaho manokana no anontaniana « TAY » na V.ody no atolotra az
  faudra-t-il leur faire face par le biais des boum FUSILS
  mila basy vao hanao tongotra an-katoka hitsoaka hety hilefa ireo ê!

  de sniper ho an’i Lylisson + A. Ramaroson + mercenaires francTay ==> milasy soa aman-tsara ao anaty CAMPS CapSat & Gendar ao !!!

 4. Epuration sauvage ethnique ny any atsimo « à qui profite le crime » ???!!!

  KAPAO FA NANIMBA MANIMBA ny tany à ces têtes milices isan-tsokajiny miainga @ forces armées & FIS (FilsDePutes) ainsi que: toutes les compagnies à caractère MAFIEUX

  matahotra ny fitsarana na avy @ vahoaka na miainga @ ara-dalàna ireo renfort-pouvoir-putshiste ireo: wawawa foana

  même leur petit
  devient visible : déchets-humains
  qui s’annonce
  disons précoce

 5. Tsy te hanao sorona ny vahoaka hono izy, fa ny nataony tam 2009 nga ts sorona ? zao isika efa 2013, naninona ra nendrasana ho lany ny mandat an Ravalomanana de natao am fomba madio ny fifidianana, fa ts niditra am fanonganam-panjakana, de zao nefa toa mihitatra sahala am sima misioka ny tatezamita !

 6. Coucou Hoaiza!!!vao maraina ny havako izany!!!
  Ny frantsay eo hiaro ny rambondry le gidro koh!!
  Ary tsy misy resaka mihintsy ireto frantsay mialokaloka any @ toby any an????
  Dia ahona ny hevitry ny iraisam-pirenena @’ ireo mpikaramanady ireo ???efa hainay ihany koa
  fa sioka tokana dia mivoaka e!!!efa misy hery be dia be vonona any fa miandry fotoana, arao maso
  tsara ny tetika ratsy rehetra zalah a!!vono vorona ny an’ireny fa tsy mankaiza eo ireo a!!!ataovy fairano
  @ ilay fotoana mahamety azy daholo.
  Dia Mapmė be fa hanao lalana HAINGANA faran’izay HAINGANA ary faran’izay FOHY HANDOSIRANA
  ho any @ Aeroport IVATO, izany indray izao no malaza.Efa FANTANY NY HIANDRY AZY ô!!!!TOHIZO IHANY!!!

 7. Salut ranavalona: miandry ny havoakan’ny ampitso … kay ny sabotsy 26 janoary izao 4années ngarangidina izao … mbola eo ihany ny tsy mataho-tody isany!

  Raha ny vao2 eto Dago izao amin’izao, dia:
  – sady manampitampina ny loaka (trou) raofin’ny riaka isaky ny avy mivatravatra ny orana ny eny anivon’ny commune

  +

  mitsinjo ny fiavin’izay cyclone ny isan-tokatrano …

  Zavatra grave iray nitranga omaly tety @ arabe fandehanana maraina sy hariva: nihotsaka ny arabe fa nivoaka teo ity rano lasa mahery vaika nikoriana avy t@ toeran’avo rehetra
  voa tampon ny fako2 sns… mantsy ny canaux évacuation d’eau manaraka ny sisiny, de nitady izay nampety ny fikorianany tany @ niveau ambany tany ilay riaka be de …. pshhhh nandoaka ny milieu de la route goudronnée

  de asa izay tampitampina natao tao indray zay, … projet à court terme favorisant les putshistes

  _________

  – 4 years is qualified as SHORT TERM

  ==> no to putshists that clear intention to drive the whole country into a MEDIUM TERM OUT OF LAW STATUS

 8. Sao dia mba tokony hiova strategie amin’izay kosa aza ny mouvance Ra8 fa ohatran’ny manao fivovoan’alika tsy hery fa tahotra.

 9. RAJOELINA SON ASSOCIATION DE MALFAITEURS NE PEUVENT ECHAPPER A LA JUSTICE !

  Dans quel Etat qui respecte et la démocratie et l’état de droit ,un criminel avéré un présumé susceptible d’être accusé pourrait-il bénéficier d’une mesure d’amnistie alors qu’il n’ a été ni preveu , ni jugé ni condamné par un tribunal pénal ?
  Est-il pensable qu’un tel criminel ait pu échappé à la justice grâce à la décision , s’appuyant sur les accords de MAPUTO du 09 août 2009.., qui ont été signés pour la recherche d’apaisement politique à Madagascar et la solution pour sortir de cette crise artificielle , née du coup d’état du 17 marts 2009 ,commis par rajoelina aidé par des commanditaires , des éléments des forces armées , c’est-à-dire par une association de malfaiteurs..
  Personne ne s’est soucié de du problème de justice ( dénonciation et arrestation de cette association de malfaiteurs qui a assisté rajoelina pour ce coup d’état.).
  La communauté internationale a certes dénoncé l’inconstitutionnalité et l’illégalité de cette prise du pouvoir par la force ,mais n’ a pas porté plainte sur le plan international cette usrpation d’un pouvoir par une association de malfaiteurs !te association , par ‘intermédiaire d’une marionnette , bête et méchante
  –a mis la main sur l’administration du Pays ,notamment la prise en main des services de la Justice et le muselage des Forecs Armées qui ont été maîtrisées et contôlées par des agents français commandés par les hommes de sarkozy.
  L’administration a été verrouillée et n’a pu s’opposer aux passe-droits , aux décaissements faciles de l’argent public de partout ( de chez air mad , de la jirama …) , des facilitations douanières favorisant les trafiquants (bois de rose , or , mercure ,divers mineras ..
  –a fait main basse sur les richesses du Pays .
  Cette gestion mafieuse du Pays par cette association de malfaiteurs a duré quatre années..
  Cette association de malfaiteurs qui a dirigé le pouvoir usurpateur à Madagascar a fait des pieds et des mains pour pouvoir régulariser ce pouvoir par l’adoption d’une constitution votée par les soit-disant députés proches de cette association , par l’opposition ,par le sabotage de tous les résultat des négociations menées par la SADC toujours pour la recherche de solution politique..
  Il faut rappeler que la SADC dans les accords de MAPUTO ne s’occupe que de la solution politique..et que les problèmes juridiques ( poursuite des suspects ou des accusés évidents) relèvent des Malgaches !
  De quels Malgaches ?
  Après la sortie de crise , les Malgaches vont procéder aux élections présidentielles et vont donc réorganiser le Pays après ces élections..
  Il est bien spécifié dans les accords de MAPUTO qui sont sources de tous les accords signés ‘ici que tous les hommes et femmes ayant participé au fonctionnement de la transition ne peuvent pas se présenter aux élections présidentielles et législatives après la crise..
  Et voilà que la SADC exhorte les membres du e Congrès de la Transition à prendre des mesures d’amnistie en faveur
  –du Président RAVALOMANANA MARC ,qui a été jugé , condamné par un tibunal expédtif , non
  compétent pour juger un Président de la Républque , donc le jugement et la condamnation de ce tribunal non compétent est nul et non avenu et par voie de conséquence , la mesure d’amnistie concernant le Président RAVALOMANANA MARC ne sert à rien !
  –de rajoelina .Pourquoi ?
  rajoelina n’ a pas ENCORE été poursuivi , n’aps ENCORE été jugé , n’ a pas ENCORE été condamné !
  Pourquoi donc lui faire bénéficier d’une mesure d’amnistie réservée JURIDIQUEMENT à des accusés qui ont été jugés et condamnés !
  Alors pourquoi cette attibution de mesure d’aministie à rajoelina ?
  LA REALITE ET LA VERITE DIFFICILES A CACHER ,DIFFICILES A FALSIFIER MEME POUR SAUVER LA CZUSE PERDUE D’UN VOYOU COMME RAJOELINA..
  CERTES RAJOELINA S’EST CONFORME A LA RESOLUTION DE LA TROIKA / la SADC DU 08 JANVIER 2013 ET A DECLARE QU’IL NE PARTICIPE PAS AUX PROCHAINES ELECTIONS..C’EST SA DCLARATION ! MAIS CETTE DECLARATION NE LE DEDOUANNE PAS DES RAISONS QUI NE LUI PERMETTENT PAS DE SE PRESENTER ICI ET MAINTENANT ET DEFINITIVEMENT A AUCUNE ELECTION DU CALENDRIER CONSTITUTIONNEL !
  CES RAISONS SONT LE COUP D’ETAT DU 17 MARS 2009 AVEC LES EVENEMENTS CRIMINELLS QU’IL A PERPETRES AVANT ET APRES LE COUP D’ETAT , LES PLAINTES SUR LE BOIS DE ROSE DEPOSEEPAR ZAFY , LES PLAINTES DE LA MOUVANCE RAVALOMANANA MARC , L’INTRANSIGEANCE DES ACCORDS DE COTONOU , LES RESULTATS DE LA CONDAMNATION DU TPI QUI JUGENT ACTUELLEMENT LES EVENEMENTS DU 07 FEVRIER 2009 ET QUR DIRE DES PLAINTES QUI AURONT LIEU SUR LES TUERIRES DU SUD ET LES EXACTIONS DES MALGACHES EN VILLET EN BROUSSE INCITEES PAR CETTE ASSOCIATION DE MALFAITEURS QUI EMPLOIE RAJOELINA !
  LA DEMANDE DE MESURE D’AMINISTIE PAR LA SADC S’EXPLIQUE…ELLE NE PEUT PAS DEMANDER L’ARRESTATION DE RAJOELINA SELON LES DISPSITIONS DES ACCORDS DE MAPUTO QUI SONT TOUJORS EN VIGUEUR DANS LE CADRE DU COUP D’ETAT ET DE SES CONSEQUENCES !
  DANS LE CADRE DE LA COOPERATION INTERNATIONALE SUR LE PLAN JUDICIAIRE , RAJOELINA ET SON ASSOCIATION DE MALFAITEURS NE PEUVENT ECHAPPER A LA JUSTICE..! IL EST FAIT COMME UN RAT !

 10. Diplomatie économique : Une priorité pour la France !
  « … cap fixé par le président de la République, le redressement économique DANS LA JUSTICE ».
  ….
  « C’est l’ensemble de nos moyens PRIVES ET PUBLICS qui doivent être mobilisés pour le redressement ».
  …..
   » « le réflexe économique » sera désormais une INSTRUCTION PRIORITAIRE ET PERMANENTE de notre réseau diplomatique, avec des objectifs qualitatifs et quantitatifs bien précis ».

  http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/diplomatie-economique-901/article/la-diplomatie-economique-une

  Un homme averti, en vaut deux !

 11. hello km: misaotra amin’ireo liens tsara ho fantarina tokoa

  Dia aiza ho aiza ny fanamboarana ny lalantsika
  hanavotana ny firenena mba hirosoany na ny marimarina hiverenan’ny
  développement (toa ny t@ andron’i dada8),
  fandrosoana izay TSY HISY raha tsy miara-dalana amin’ny développement humain ie vahoaka gasyRaygasyReny?

  Itony izao no mba nalefan’ny namana tary, mahafinaritra rehefa vakiana,
  ary atolotro eto ihany koa:
  http://www.annoncesdelaseine.fr/index.php/2013/01/14/madagascar-une-democratie-en-peril-honni-soit-qui-%C2%AB-mali-%C2%BB-pense/#more-7653

 12. Madame Naïka Eliane
  il est temps que la Mouvance Ravalomanana se prépare aux Elections Présidentielles
  qui vont arriver tres vite
  et très certainement sans le Président Ravalomanana
  Le Président doit désigner celui ou celle qui le représentera …
  si l’opposition ne veut pas s’exclure d’elle même
  il n’y a pas d’autres choix

 13. Hi HoAiza !
  Aza taitra ianao fa ny tolona tsy maintsy tafita ê ! Ary somary tara kely ny avako izany !

  Jereo ao amin’ilay sujet hoe :

  RAZAFIMANANTSOA Hanitriniaina : Tsy mila amnistia ny Filoha Ravalomanana !

  KintanaMananDrambo
  18 janvier à 19H50

  Mba anisan’ny voalohany nametraka an’io ihany ny akama, fa tsy misy mpamaky izany ! Indrisy !!! MDR !!!

 14. ty kintan ty ngamban d tena manofy2 fn nefan mbola ts mety tanteraka ian ary ts ho tanteraka mintsss !! sad mino2 fahatany o lé lazain Ddada iany , Manantena pokaty ,efa We manary anareo io , efa kel sisa zany dada d wood v ??? d aon ren foza bdb tany diego tamatave sns ren , sa nvidina vola ren »,sa in flaza anren ndray ijery spectacl ny rossy reny tehaka b ren , Very any in wa fa mahaiza mihona ry manandramboa ,eo d mangetaeta ambon lainga dravalo eo fn …..

 15. C’est la fin qui justifie les moyens. Ny an’ny VOT izao no tena maika ho tanterahana.
  TMF
  Mba tonga saina ry TMF a, efa potehin’ny olona nametraka nareo teo ihany ianareo. Ny probleme nareo atrehina fa avelao ny hafa anao ny zavatra mety aminy.

 16. Izao no atao hoe rediredy manara-penitra koa ! Toa hoe hirotsaka ho fidiana koa hono ity ingahy ity ? Mba fantany moa ve fa izao fikasàny izao, dia tsy inona fa fanoanana an-kolaka an’ireo mpanongam-panjakàna ? Sa Andriamanitra resahiny izany, no nanosik’azy hanohana an’ireo jiolahy ireo ?
  2017 izany Madagasikara, dia mbola ho ao anatin’ny krizy faran’izay mafy raha izao no mitohy !
  Vao tsy ela aho no tafaresaka tamàn’olona, ary nilaza fa mety ho 500 no isan’ny olona hirotsaka ! Manangana antoko isaky ny kartie dia mba mahazo vato…50 !!

  http://youtu.be/zphtBOOlejQ

 17. Dia gaga ialh? efa nahiako fa hanondrana ilaikely io!
  K’izay izany no antony tsy nietsehany hatr’izay??
  Efa nampanahy ahy mafy!!dia izay izany!! mahonena ilay fitiavan-tena ray olona a!
  Ho aiza isika ity e??mbola ho ela oah eeeeeeeeeeeee

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *