RAVELONANOSY MAMITIANA : MAY VOLOTRATRA RAJOELINA

RAVELONANOSY MAMITIANAMay volo-tratra Rajoelina hoy ny Ct Ravelonanosy Mamitiana androany teny amin’ny Magro Behoririka ka mikorapaka atsy sy aroa. Na izany na tsy izany hoy izy isika eto amin’ny Magro dia arahabaina tratry ny taona. Isaorana Andriamanitra sy ny filoha Ravalomanana Marc raha nangina tao anatin’ny andro lava kanefa nampahery antsika izy omaly. Ny fifampitokisana hoy izy no fototry ny tolona. Isika matoky azy ary izy matoky antsika. Noho izany dia tokony asehontsika ny fahatokisana ny filoha Ravalomanana Marc. Amin’ny 09 janoary hoy Mamitiana ny fifampiarahabana eny Iavoloha, mialoha io dia hitantsika ny fivezivezena ataon-dRajoelina hoe lasa any Israely. Ohatry ny mitady famonjena satria ny ao anatin’ny ekipany aza efa mizara roa. Ny sasany milaza fa mirotsaha ary ny hafa milaza fa tsy tokony hilatsaka. Ny Sadc koa milaza fa tsy tokony hilatsaka izy, ny frantsay efa  nilaza fa mbola zaza ary izao izy lasa nitodika any amin’ireo manana basy. Izay hoy Mamitiana no nahatonga ilay mpikabary milaza fa tokony hilatsaka Rajoelina. Raha Tamin’ity fitondrana tetezamita ity no nisy Malagasy 109 nahazo sazy. Eto amin’ny fifidianana hoy ity mpanao politika ity no hanala fady ny Malagasy , hanala ny tsy mendrika teto. Isaorana ny FFKM , ary enga anie hipetraka ho ray amandreny izy ireo ary hatanteraka ny fampihavanana ireo mpanao politika ho tena iray. Mino isika hoy izy fa tena fampihavanana ny Malagasy tahaka ny fampihavanana nataon’I Kristy no ataon’izy ireo. Angatahantsika amin’ny Sadc hoy Mamitiana averina eto ny filoha Ravalomanana Marc ary misy ny fampihavanana. Ahoana hoy izy no hisian’ny fampihavanana kanefa ny olona hampihavanina aza any an-dafy. Enga anei ka tsy ho dilan’ity taona ity ny fodian’I Dada. Dradradradraintsika hoy ity olomboantendry avy any Ankazobe ity fa mbola tsy nivoaka ny gadra politika ary amin’izay rehefa tonga eto ny avy any am-pita dia avelao hifamela amin’izay satria misy olona tokony hifamela eto. Hatramin’izao hoy izy misy ny fampiantsoana etsy sy eroa nefa tsy nosokafana ny radio nakatona. Misy ny feo fa andeha mitokana ny sasany rehefa tsy hirotsaka ny filoha Ravalomanana Marc. Tena famonoana ny vahoaka ny fandehanana tokana hoy Mamitiana  satria efa nisy roa taona teo nandeha ila ny fat fa tsy nahazo fankatoavana iraisam-pirenena. Araka ny tenin’I Dada dia mazava fa tokony hapetraka ny fifampitokisana eo aminy sy isika. Ny antenaintsika hoy izy amin’izao fotoana izao dia efa niaiky ny Sadc fa efa vaha olana eto ny famerenana ny filoha Ravalomanana Marc ka tsy maintsy tanterahina. Noho izany hoy Mamitiana dia manao antso amin’ny Sadc isika fa ny filoha Ravalomanana Marc efa nandray fanapahan-kevitra ka sahia ianareo mandray fanapahankevitra amin’ny fampodiana azy. Raha ilay fehinkevitra tany Dar Es Salam hoy izy dia fanapahankevitra iombonana ny fampodiana an’i Dada ka raha misy mitsivalana amin’izany dia ampiharo aminy ny sazy fa tsy fanagiazana ny kaontiny ihany. Nanafatra ny mpitolona ihany koa ny tenany mba hanao radio trottoir amin’ny fampitana ny vaovao sy ny fanomanana dieny izao ny fitsenana an’i Dada.

8 réflexions sur « RAVELONANOSY MAMITIANA : MAY VOLOTRATRA RAJOELINA »

 1. izay manana programa ihany no mandeha mitady ny mahasoa ny vahoaka fa tsy lany andro @kabary tsy hinanankanina sy fitanianandro e!any aminy lay fahefana

 2. SAO DIA MBA MIVADIKA BIBY ITY FITONDRANAREO RESAKA ITY RY INGAHY CT A ,,,,?????
  -Fa angaha mbola tsy fantatrareo Mpitarika fa efa ela ny vahoaka no mivonona sy miandry an’ i Dada ???
  – Izaho aloha dia tsy hivadi-belirano koa fa homba an’i Dada hatrany.
  Anefa
  – Aza fenoina fampanantenana isan’andro toy izao, fa avelao HO TONGA MARINA ILAY ANDRO vao manao be kabary, satria na izaho aza mila ho leo !!!

  Amin’ny farany tsy hisy olona hino intsony hoe tena marina fa ho avy i Dada vao mivandrehaka eo.

 3. tokony avela hody amin’izay ireo olona ao Magro fa mampalahelo. Ny mpikabary toa ireo CT ange ka mahazo tombontsoa foana na tonga i Dada na tsy tonga i Dada eh. Fa ireo vahoaka eo Magro kosa tokony mba hiala sasatra kely izy ireo aloha fa rehefa tonga ny andro ilana azy, ho avy foana izy fa lasa tohatra fiakarana fotsiny izy ireo nefa tokony farafaharatsiny omena vola fa sady main’ny andro no vizana no toa voa mafy omena fanantenana lava izao nefa i Dada mety tsy ho avy haingana akory. Misaotra tompoko, aleo izy ireo hody amin’izay fa tsy asaina MIANDRY VASOKA fotsiny eo,

 4. Raha mety ry be kabary sy manao fampanantenana poakaty iasany de mba omeo conge annuel
  reo @magro reo fa mampalaelo e hoavy dada efa 3 taona ange zay e marina e sao anody n mahazo ireo vaviantitra reo r zalahy a

 5. rehefa may ny volotratrany de andao ampiana lasantsy hirehatra hatramin’ny volon….tairo aminizay fa ela loatra mijaly ny vahoaka e

 6. MATOA IREO OLONA EO AMIN’NY MAGRO MBOLA BETSAKA – DIA TIAN-DRIZAREO NO NO MBA MIFANKAHERY ENY IZY – TSY HITAKO IZAY MAHARATSY AN’IZANY – ALEO NY OLONA HANAO IZAY TIANY FA IANAREO MITAZANA AZY NO RERAKA AMBONY IHANY – TSY MAINTSY MISY VOKANY IO NA TIANA NA TSY TIANA – HOHITANTSIKA REHETRA EO ANIE E !

 7. KA TSIS ANALANAZ REO OLN REO ,HILOKANA HISOTRONA TOAKA HIFONA RONGONY SNS, D MIHENO ANGANO TS FAHITA EO , MTANITANINANDRO KELY EOE , MIHENO LAINGA D AVY EO ZAO OUNY D ZAO OUNY MBOLA HONO @ IOA KIIIIII , HOAVYÉ @ ZAOÉ ,KELY SISÉ , DATY SISÉ SNS ,,,,, EFIO NENAREO D ERETO FA DADA TS MAINTS WAV É !!!!!

 8. Toa ny amalona ao anaty vovo rajoelin!Na malama toa inona aza rajoelina, na toa inona hafetsifetsen’ireo mpanome hevira taingitaingina ,toro vohina , dia sary fotaka sisa no fahitana an-rajoelina tsy mahatohatra ny zava-misy nateraky ny kaitrartrany sy fahamainan’ny lohany..
  Nihevtra ary mbola mihevitra rajoelina fa vntana be fotsiny ny Malagasy ka tsy mahatsiaro ny fangifiriana sy ny hanohanana , ka dia hampisehon’ny mahajiolahiboto..
  Any ka manaonao foana , mampifangaro ny fanajana , nyfinoana an ANDRIAMANITRA sy y fanaovany asa mifanohitra amin’ny Fitiavan ‘ADRIAMANITRA mandratra manitsaka manambany nmampahantra ny Olombelona Malasy ,izay ao anatin’ny Fianakiamben’ireo zava-boary tian’ANDRIAMANITRA !Kqa hoy i JEHOVAH :

  «  »Aza manoninonina ny Anarako amin’ny tsiny antony  »
  ao amin’ny Didy Folo (Exodosy ).

  Very fanahy mbola velona , tapi-dalàn-kaleha toa ny sokona nanani-bato , ary tsy mahita intsony atao , tsy olona manoro i rajoelina ka mipenipenina !
  Anao inona an’Israël ? hitady fanampiana sa toro-hevitra ,sao mba hijery ireo mpanao vola sandoka mba hahazoana  » vola be » entina miatrika ny fifidianana indrindra ny fanomanana azy ! Vola ho hafafy ,izay hahafaly ny Vahoaka ,saingy vola tsy misy vidiny satria vola sandoka !

  Sa kosa nitady mpamono olona nozarina hitifitra olona iray ao anatin’ny maro (ohatra ny eny Ivato dia ho impoka amin’ny andro hodiana ny Filha RAVALOMANANA MARC ?)

  Israely ,tany manana ny toerany sy ny tantarany indrindra eo amin’ny Fivavahana jiosy sy kristianina ary ny silamo (les réligions révélées , ou les réligions du livre ou les réligions abrahamiques dont ABRAHAM est Chef de la lignée )!
  « Fa tsy ataon’i Jehovah ho tsy manan-tsiny izay manonotonina ny Anarany ! » Mdika toa izao izany : mampifangaro ny Anarako amin’ny fanaovana zavatra tsy mifanaraka amin’ny sitrapoko sy ny fitiavako indrindra raha asa ,fomba , hetsika ,fanao ratsy mikasika mivantana ny Olonko ,izay Zava-boariko tiakpo indrindra !
  Inona no azon’ny Fitondranan’Israely ho an-drajoelina eo amin’ny ady ifanatrehany amin’ny SADC ? Eo amin’ny sakana tsy hamelana hiverina Antanindrazana ny Filohan’ny Firenena ?
  Israel min’ny maha Firenena tsy hanampy an-drajoelin amin’izany
  Fa ao amin’ny Mponina dia misy sociétés manofa « cgmmandos » hafaka manantateraka izay tianao hampanvina azy..
  amin’ny maha  » usqu’au boutiste an-drajoelina dia ao anatin’ny programan’izany !
  Mpikambana ao amin’ny Firenena Mikambana Israely ary o anatin’ny Communauté Internationale nanameloka ny mpanongam-panjakana teto Madagasikara tamin’ny 17 mars 2009 !
  Israely sy ny USA dia toa ny vary sy rano : tsy mifanary ireo na inona na inona ny seho sy tranga..I NEW YORK no tanana jiosy lehibe indrindra eto An-Tany ( 14 tapitrisa eo ny isan’nyJiosy miasa sy miaina ao )..koa raha mihevitra i rajoelina fa hibetroka ny SADC i Israely dia mitondra sy mampiseho ny fahakelezan’ny sain-drajoelina izay fantatr’izao Tontolo izany !
  Amln’ny Malagasy irajoeina no te hiseseho sy hihambo fa tena mitady ny soa ho an’ny Malagasy amin’izao fitsidihany an’ iSRAELY izao..!
  Tsy dondrona na tsy vory saina ny Malagasy..,fantatry ny Malagasy fa mangataka afo amin’ny matoatoa rajoelina ankehitriny , mba handretany ny afon’ny sekoseko lasa lavenona mangatsiaka..!
  Hono hyoy aho : « rahoviana no hamangy ny vatican rajoelina sy omar ?
  ip  » crise de foI  » tampoka nahazo an-drajoelina dia tokony nanosika azy ho any vatican ..
  Raha toa izy roalahy ireo sy nifampi,tana ho any dia tsy nenken’i benoit ny mandray olona tsy manaza ny zon’olombelona indrindra ireo kristianina tsy katolika (ny filohan’ny firenena RAVALOMANANA MARC sady Filoha Mopanampy amin’ny Fitondrana ny FJKM , ny Filohan’ny FJKM ,izay nolakamon’ny miaramila eo ambanin’ny mason’ i omar izay nitsoka sy nisorona ny afon’ny fanonganam-panjakana nanomboka tamin’ny 26 janvier 2009 ! ita sy tadidinny vatican ireny asa jiolahy ireny.
  Ny mpanompo sampy sy ny mpanao sikidy izao angamba efa miomana mafy hanasina an’ikelimalaza ,sy fasana eny Andranoro , eny alasora sy eny ambohimanka hiaraka hanatitra rhum sy tantely ho an’ireo razana ivavahany !
  Io anie ka tsy fantatra na fitondran’ny razana na vitana na kisendrsendr e !
  t

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *