Ataon-dRajoelina fitaovana politika ny fivavahana

Rajoelina tany israelMametram-panontaniana daholo ny ankamaroan’ny mpanara-baovao politika, tena mpivavaka tokoa ve ity Rajoelina ity sa manao fitaovana politika ny fivavahana?Vao tsy ela akory izay no nivavaka sy nibebaka tany amin’ny tambohon’ny Israely ny filohan’ny mpanongam-panjakana .Raha izao tsy famelany an-dRamatoa Lalao Ravalomanana hitsidika ny reniny marary mafy izao dia azo ambara fa ataon’ingahy Rajoelina fitaovana politika ny fivavahana fa tsy iainana akory. Aiza ny « fitiavana » nodradradrainy teo aloha? efa napetrany mihitsy fa « Repoblikan’ny fitiavana i Madagasikara », ny soratra masina anefa milaza fa tiava ny namanao tahaka ny tenanao,  ao anatin’ny Bokin’ny Filazantsara dia milaza fa :  » fa tiavo na dia ny fahavalo aza »  , Mat 5: 44.« Aza mamaly ratsy na amin’iza na amin’iza. Miomàna hanao izay mahamendrika eo imason’ny olona rehetra. » (Romana 12:17) « Ry malala, aza mamaly ratsy, fa omeo lalana ny fahatezerana; fa voasoratra hoe : Ahy ny famaliana; Izaho no hamaly, hoy Jehovah (Deo. 32. 35). » (Romana 12:19) « Aza mety ho resin’ny ratsy ianao, fa reseo amin’ny soa ny ratsy. » (Romana 12:21)

12 pensées sur “Ataon-dRajoelina fitaovana politika ny fivavahana”

 1. Efa hoe, mpitondra matahom-behivavy i rajoelina, ary efa hatramin´ny voalohany no efa voalaza fa olon´ny satana mpanao sorona mpanome rá ny satana i rajoelina, ary tsy Andriamanitra izany no ivavahany sy tompoiny , fa losifera . mazavabe izany ary iza ny Mlagasy tsy mahatsapa izany ankehitriny, dia mbola voaporofo indray izao fa tsy miahy vavy antitra sy olona marary .

 2. Dia latsaka kosa aho ray olona kah!
  Maty ny Hasin’ ilay rindrina marina!
  Tsy hoe tsy fitiavana no tsy hamelany an’i Neny Lalao hiditra ao anie fa TAHOTRA e!!
  ary mba jereo koa ireto JIOSY ary hoy ianareo??tsy sasatra ny mandripaka an’i ireto
  Palestinianina kely, fantany fa tsy ahatohitra azireo na hoviana na hoviana.Tsy hita e!
  ny ratsy koa fianatra fa tsy ny tsara ihany.Tsy hainareo koa izay mbola hikirizany sy
  TENA ANTONY hitonantonanany tany koa an????efa VOAOZONA HANAO RATSY
  NY OLONA TOA an’itony demelina taranak’alika itony ka aza dia manantena loatra fa
  hanao miracle ity izy. DISO FANANTENANA EO DAHOLO!!!fombany io mody mandady
  io rehefa misy zavatra hilainy HANITSAKITSAHANY ANAO ATAMPON-DOHA TSARA
  AVY EO REHEFA AZONY IZAY ILAINY. AZA MANANTENA TSY MISY , fa mamoiza
  ry voatay hoy ilay fitenenana.

 3. EFA NANAO VOADY T@ satana io fa hafa i CHARLES.
  Raha i CHARLES dia mino aho fa tena MIBEBAKA na dia tsy
  tonga tany @’io toerana io aza izy, fa ity dia hita mihintsy fa FIATSARAM-BELATSIA, inona no mba
  fanovana noentiny ary vao VITA ITY CINEMA MAPMĖ an?vao maika ripaka ny tany Atsimo???
  aiza ny GADRA??ny haino aman-jery sns????dia AIZA???naninona tany izy fa tsy ny omaly tsy
  miova ny fiainana ao Dago???dia hisy hino ve fa tena NIBEBAKA NO NALEHANY TANY?????

 4. Mivavaka izy saingy TSY amin’andriamanitra na Jeso kristy satria tsy misy tsy naheno isika ilay hoe tsimaintsy asiana rà latsaka hatao sorona @ fanjakana izay haoriny!!!! ary isaky ny 7 fév dia mody mivavaka toa fivavahana Kristianina izy kanefa ny tena tanjona tiany hahatongavana dia fitoriana fankahalàna ary fitarihana olona hankahàla sy hifankahàla!ary hanao lolom-po @ zavatra hita fa tsy marina!

 5. Izao ry zareo no atao hoe fiatsaram-belatsia manara-penitra â ! Ianareo koa dia mivaky loha amin’ny zavatra toa izao !

  Na hiankohaka sy hiondrika eo amin’io rindrina io mandritry ny zato taona aza, tsy ho adinon’ny vahoaka malagasy, sy taranaka ary fara aman-dimby mihintsy ny ratsy nataon’io !

  Un péteux, un mal torché qui n’a qu’une seule chose en tête : « Le paraître, et rien que le paraître » ! Madio ivelany toy ny fasana !

 6. Fika re io mba ampiasaina an’i domelina e:
  – jio (jew @ teny anglisy hono ) lahy anie ilay tompon’andraikitry ny frantsay misahana ny raharam-bahiny ary be fika hatrizay toy ny sang contaminé…
  Dia nalefany tany New York i bitrodomelina ho raisin’i @ kelymaso koreana izay antoka ahafahany firenena jiosy hampiseho eran-tany fa mi-« reconnaître » ny putschiste lehibeny tetezamita gasy ry zareo.
  Mandrebireby ny frantsay mantsy ny nasahihany bekintana manakatra feo ho any gasy.
  Ary satria ingahy B.N (tsy ilay biscuit an!!!), filohany governemanta jiosy, somary mifanolana hevitra @ filoha bekintana, dia izao « cinéma » izao.
  Ka ampio fomba famikana mivadibadika kokoa ny vaovao re tompoko fa aza variana @ fandrembirebena atao ny vahoaka tsy misy farany izao foana e!

 7. Ny tena atahoran-DRajoely ange de le olona marobe hitsena an’i Mama e!De ho hitan’ny olona eo indray ilay lazainy fa Vahoaka nametraka azy teo amin’ny toerany!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *