HILARION RARISON : FENO NY FEPETRA TSY AHAFAHANA MIATRIKA FIFIDIANANA SATRIA TSY VOAHAJA NY TONDROZOTRA

hilarionNamaky gazety maromaro aho omaly sy androany hoy ny Ct Hilarion Rarison teny amin’ny Magro Behoririka fa nanome tsiny ny GTT ny Tgv rehetra mikasika ny nahazo an-dRatsirahonana. Zara aza ianao hoy izy  tsy tratran’ilay rahalahiko ao Paris fa asa fotsiny. Ny antony hoy izy amin’ny maha olombelona nofo sy rà anao. Rehefa tsy tianao atao amin’ny hafa dia aza atao amin’ny olona. Marary taminay hoy Hilarion ny nanaovanareo an’i Ravalomanana Lalao teny Ivato ireny. Tsy mitovy Ratsirahonana sy Ravalomanana Lalao. Ianao hoy izy tany Paris ary nanongam-panjakana ka rariny ireny. Na hitory na tsia dia tsy raharahanay izany. Ny vinanton’ny filoha Ravalomanana ihany hoy izy mbola naratra nanaovanareo azy, ka nahoana ny tao Ambohitsorohitra tsy niteny fa rehefa Ratsirahonana dia mitabataba. Momba ny dian-dRajoelina any New York dia nambarany fa tsy adala io firenena mikambana io, na Vondrona Eoropena, ny Vondrona Afrikana. Efa nanakinana ny famahana ny krizy ireo ka adala no nandehanana any Amerika. Sery vitan’anamalaho ve hoy Hilarion dia andaniana vatotr’akoho. Tsotra ny famahana ny krizy fa hasarotina. Io datim-pifidianana io dia tsy adala ny Cenit fa raha mikitikitika io dia tomponandraikitra izy ireo. Izahay hoy ity mpanao politika ity tsy miraharaha fifidianana raha tsy tonga eto ny filoha Ravalomanana Marc. Feno hoy izy ny fepetra tsy ahafahana miatrika fifidianana amin’ny 08 May satria tsy voahaja ny tondrozotra. Tokony ho saziana Rajoelina satria manitsakitsaka ny tondrozotra araka ny andininy faha 43 ao amin’ny tondrozotra. Adidin’ny Beriziky sy Rajoelina hoy Hilarion no miteny amin’ny ministry ny serasera hoe sokafy ny radio nankatona ka atao taratasy izany dia vita. Toy izany ihany koa ny famoahana ny gadra politika izay atao taratasy dia vita rehefa avy miteny ny minisitry ny fitsarana.

10 pensées sur “HILARION RARISON : FENO NY FEPETRA TSY AHAFAHANA MIATRIKA FIFIDIANANA SATRIA TSY VOAHAJA NY TONDROZOTRA”

 1. rajoelina iaraha-mahalala fa lany lainga , tapi-dàlan-kaleha no ary manao saka mangataka nefa efa nodakan’ireo olona noheveriny fa anavotra azy..
  Tsy hain-drajoelina ny mijery fa tsy misy intsony ao amin’ny Fikambana eran-tany USA, EU ,UA ,Nations Unies mihaino azy ,satria inona moa izay rajoelina eo anolohan’ny Malagasy 20 tapitrisa , izay manana lanja mafonja eo imason’izao Tontolo izao?
  Adinon’i rajoelina sy ireo mpiaraka aminy ,fa na inona na inona ataony ,na iza na iza iarahany, DIA TSY MAINTSY MANDALO EO AMIN’NY FITSARAN’NY VAHOAKA MALAGASY IZY NA NY NAMANY AMIN’NY ALALAN’NY FIFIDIANANA !
  Tsy vitan’ny bondongerona ny Fitantanana ny Firenena sy ny Vahoaka !
  Ampy izay !

  HIADY ISIKA , HIADY HO AN ‘NY TSARA SY NY MENDRIKA! HIADY MIARAKA ISIKA!
  NY VAHOAKA NO HO VAVOLOMBELONA ( TEMOIN) SY HO MPITSARA NY ADY MADIO HIFANDONAN’IREO MPANOM-PANJAKANA AMIN’NY CANDIDAT ANDRIAMATOA RAVALOMANANA MARC AMIN’NY FIFIDIANANA HANE?DREN’NY VAHOAKA IZAY HO FILOHAN’NY FIRENENA..
  Nataon’ny mpanongam-panjakana sy ireo mpanohana azy daholo ny paika sy tetika atramn’ny kajy nifofoana ny ain ‘ny filohan’ny Firenena (17/18 novembre 2006 teny Ivato) aza..,mba hanakanana ny Filohan’ny Firenena tsy handray anjara amin’ity ady lehibe ity dia ny fifidianana hanehon’ ny Malagay ny safidiny ,mba hanondroan’ny Malagasy izay heveriny fa mendrika sy hahefa ny Fitondrana ny Firenena sy hiara-hisahana amin’ny Malagasy ny Fanarenana sy Fampandrosoana ny Firenena ary ny Fampivoarana aingana sy manara-penitra , sy lafitra eo amin’ny ara-tsaina , ara-pahendrena ,ara-tsosialy ,ara-politique , ara-batana ny Malagasy Rehetra…mba hafahan’ny Malagasy manentsina ny efa-taona very..,!
  Tena adyho amin’ny hampanjakana ny rariny sy ny hitsiny ary ny ara-dalàna hifehy ny fiainan ‘ ny Firenena , mba hitondra ny Fahamarinana sy ny Fahamasinanaa sy Fifanajana ary Fifankatiavana / Fihavananaeo amin’ny Fiaraha-monin ‘ny Malagasy Rehetra !
  Ny an-daniny sy ny an-kilana dia tsy mirongo basy na tafondro na gaz lacrymogène fa ny tanam-polony fotsiny ihany….!
  Ady madio , mazava ,ary hanazava tsara izay hevitry ny Malagasy mikasika ny tarehiny sy ny toetran’ ny Fitondrana mifanentana amin’ny fahendrena malagasy : ny Fanahy no maha olona ary ny Malagasy Bemiray Tsivakivolo arytsy misy avo na iva fa toa ny molo-bilany iray mihodidina mitandro ny Fahamarinana sy manaja ny Teny nifampierana sy nifanomezana !
  Adin’olona afaka sy tan-dalàna ary tsy mijery afa-tsy ny tombotsoa ambony no lovan’ny ny Malagasy Tsivakivolo ary manome toky fa hiaro ny Fiandrianam-pirenena , firenena tsy hamidy na hatakalo na inona na inona !
  NY MALAGASY NO MIFIDY ARY AMIN’IO FIFIDIANANA IO NO HANAMBARANY EO AMIN’IZAO TONTOLO IZAO NY TENY TSY NOMENA AZY NANDRITRY NY EFA-TAONA , HILAZANY NY SAFIDINY
  IZAY NO NITSAKITSAHANA TAMIN’NY FANONGANANA NY FILOHAN’NY FIRENENA RAVALOMANANA MARC NOMENY FAHEFAHANA HITONDRA NY TANY SY NY FIRENENA NY 03 DECEMBRE 2006 ARY REHEFA VITA NY FIFIDIANANA DIA HIARA MAHITA NY DIDIN’NY FITSRANA VOKATRY NY FIFIDIANANA MARINA ,MALALAKA …!..
  HOMENY NY FAHEFANA HAHAZOANY HITONDRA SY HITANTANA NY TANY SY NY FIRENENA IZAY MALAGASY NA LEHILAHY NA VEHIVAV VOAFIDY HO FOLOHAN’NY FIRENENA AMIN’IO FIFIDIANANA IO !
  RAISO HO ADIDY MASINA HO ANTSIKA EO ANATREHAN’NY FIRENENA NY FIOMANANA AMIN’IZANY FIFIDIANANA , ADY LEHIBE HO HATREHANTSIKA IZANY !
  AZA HAMAIVANINTSIKA IZAY EFA TAONA NANAMBANINA ANTSIKA ARY TSY NANAJAN IREO JIOLAHY NIHAMBO HO MPITONDRA NY FIANDRIANAN’NY FIRENENA SY NY HARENA SY NY TOMBOTSOAN’NY MALAGASY IZAY NOLALAOVINY SY NENTIN’IZY IREO NAMENO NY PAOSINY !
   » HO TIAVINTSIKA MANDRAKIZAY MADAGASIKARA !
  …IRINAY HO SOA , HO SAMBATRA TOKOA..! »
   » ANDRIAMANITRA O ! AROVY IZAHAY MIANANKAVY..!

 2. LA FEUILLE DE ROUTE QUI A PLACE Rajoelina Andry à la tête de la hat ,(j’ose pas lui appeler président d’un pays ).
  QU IL L’APPLIQUE ENENTIER ,SINON L FEUILLE DE ROUTE SERA QUADUQUE ET RAJOELINA DOIT ETRE DESTITUER SA PLACE ACTUELLE.

  TOUS LE LEADERS DOIVENT DEMISSIONNER POUR NON APPLIQUATION DE LA FAUILLE DE ROUTE APRES UN DELAI DONNE AU PLU 15 JOURS .

  CAR CETTE TRANSITION RAJOELINA EST PRETE A DIRIGER PENDANT 10 ANS.

 3. TOKONY IZANY MIHITSY NO ATAO E ! ESORINA AO I RAJOELINA SATRIA MANDIKA LALANA FOANA – HO HITANTSIKA EO INDRAY IO DATY VAOVAO NATOLOTRY NY CENIT IO – NY ANY AMPIGADRANA MBOLA MARO – NY RADIO NANKATONA TSY MIVOHA KA INONA NO ANADRADRADRAINA NY ELECTIONS E !

  MAMPIHOMEHY MIHITSY ILAY FIAINANA – EFA JAMBA TOKOA MANTSY RIZAREO A ! AMPIARO NY FEUILLE DE ROUTE ANTSAKANY SY ANDAVANY DIA ATAOVY NY ISIAN’NY FILAMINANA DIA VITA MORA FOANA NY FIFIDIANANA E !

  NY MOMBA AN’ingahy ratsirahonana – MAMPALAHELO FA MBOLA HO AIZA NO HAHAZO ANAO TOMPOKOLAHYRAHA RAHA JERENA NY RATRAMPON’NY MALAGASY TOA ANAO ? Fantatra ani fa valy faty no anaovanao izao satria tsy lanimbahoaka intsony ianao dia ataonao izao zavatra mampalahelo rehetra izao – tsarovy anefa tompokolahy fa miverina aminao daholo izany toetra ratsy izany ka mba mahaiza mieritreritra – ary ianareo mpanohana azy dia mampihomehy be! tsyy rahirahin’ny olona akory ianareo, alamino ny fiainanareo e ! ianareo iany no mamely ny tenanareo.

 4. Ny MAMALY RATSY NY RATSY dia tsy mety @ fiainana kristiana.
  Raha tena mitolona amam-bavaka sy @ fomba kristiana ny vahoaka dia tsy tokony hanipaka ny fistipika mifandraika @izany.
  Eo ny devoly dia miaodiaody foana ka raha tratra @ NAMALY RATSY NY RATSY ianao dia tsy nandresy akory fa resy.

 5. fandresena lehibe fa mihemotra ny fifidianana;efa any n@dada ny pasipaorony;lainga doly ireto voalaza ireto

  Madagascar : l’élection présidentielle reportée au mois de juillet

  AFP/Stephane De Sakutin
  Par RFI
  La Commission électorale nationale indépendante de transition a annoncé le 5 février , à l’issue de son conclave avec les représentants de l’ONU, que le premier tour de l’élection présidentielle à Madagascar, est reporté du 8 mai au 24 juillet. Le second tour est programmé pour le 25 septembre, et sera couplé avec les législatives. La Cénit déclare avoir pris acte des difficultés opérationnelles et des délais légaux minimum prescrits par le code électoral.
  Ce n’est pas vraiment une surprise. Cela faisait plusieurs semaines que cela se murmurait. C’est donc désormais officiel, les élections sont reportées : « La Cénit et les représentants des Nations unies adoptent le calendrier suivant : premier tour de l’élection présidentielle, le 24 juillet, deuxième tour des élections législatives, le 25 septembre, les communales, le 23 octobre 2013 ».
  Il faut dire qu’il y a du retard. Le recensement n’est toujours pas terminé, près de 10% du corps électoral n’a pas de carte d’identité valable, tous les fonds nécessaires à l’organisation des scrutins n’ont pas été trouvés. Des problèmes techniques, qui pour Béatrice Atallah, la présidente de la commission électorale, expliquent à eux seuls ce report : « Ce n’est pas un échec. Ces élections, c’est surtout pour sortir Madagascar de cette crise. Donc, il vaut mieux une élection bien préparée, avoir des élus bien élus, que d’avoir des élus mal élus».
  Mais pour sortir Madagascar de la crise, il faudra aussi régler les questions politiques. Trancher notamment sur le retour et l’amnistie de l’ancien président, Marc Ravalomanana. Des obstacles qui restent au cœur de la crise malgache, et qui, en six mois, d’ici aux élections, pourraient être bien difficiles à surmonter.
  ——-
  Marc Ravalomanana ne récupérera pas son passeport
  L’ex-président malgache, exilé en Afrique du Sud, a perdu son appel devant la Cour constitutionnelle et ne pourra pas récupérer son passeport, confisqué par la justice, selon un avis de la plus haute juridiction sud-africaine.
  Marc Ravalomanana protestait contre une décision d’un tribunal de Pretoria de septembre, -confirmée en appel en novembre-, lui ordonnant de rendre son passeport afin qu’il ne puisse pas quitter l’Afrique du Sud, où il vit en exil depuis son renversement en 2009, sans le consentement des autorités.
  Le tribunal avait jugé que l’ancien président, qui reste libre de se déplacer en Afrique du Sud, ne pourra quitter le pays que pour se rendre à une réunion de la SADC, Communauté de développement d’Afrique australe, si cette dernière l’y invite ou pour se rendre à Madagascar à la recommandation de la SADC.

 6. Mba nisy nahita ve fa MBA NAVOAKAn’i RFI ilay
  FANAMBARAN’i CHARLES????????SANATRIA!!!!
  LAINGA!LAINGA!!RENIKELY TRANON-DAINGA, dia aiza koa ity naran’ireo
  lazain’ity ambasadaoro fa « ankolafy dada tsy nanaiky ny hiverenan’i dada »??
  DIA MBOLA HINO IZAY VOALAZAN’LA FRANTSA IHANY VE IANAREO??

 7. Ahemotra aminy 24 jolay sy 25 septambra indray zany ny fifidianana, tsy fantatra 2013 sa 2014 eny hatraminy 2113 angamba, nefa na izany tsy taitra aminizany ny zanaki i DADA;aleo angamba isiaka mba hihaino hira kely, sa ahoana. isa, roa, teo

 8. MANGINA,
  Tsy mba tsapanao ve hoe ny tody tsy misy fa ny atao no miverina ? Ilay kristiana resahinao dia tazony tsara sy hajao ho anao irery. ry ekeo hoe misy ny olona tsy toa anao ary ny fivavahanao dia fivavavhana fotsiny ihany fa tsy tolona,ary maro @ olona no tsy kristiana na mampiditra izany @ politika. Indrinda moa fa ireo GTT izay monina any @ toerana mandro ara-tsaina sy ara panabezana ka tsy mampiasa fahatany izany fivavahana kristianaina izany.
  Hoy kosa aho hoe, tiako ny tanindrazanao tahakan’ny tenanao.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *