LERIVA MANAHIRANA : MISY TSY MANDEHA AO AMIN’NY LISIM-PIFIDIANANA AO

LERIVA MANAHIRANANandritra ny tsy nahatongavany teto hoy ny Cst Leriva Manahirana, androany teny amin’ny Magro Behoririka dia nanaramaso ny lisim-pifidianana tany amin’ny faritra misy anay ny tenako. Misy tsy mandeha ao amin’ny lisim-pifidianana hoy izy satria raha vao misy zavatra voakosoka kely dia tsy raisin’ny « logiciel » hanaovana azy. Betsaka ny olona tsy tafiditra ao anatin’izany lisim-pifidianana izany. Noho izany hoy ity olomboantendry avy any Brickaville ity dia manao antso avo ho an’ny Cenit. Mba araho maso ny lisim-pifidianana. Izaho Leriva hoy izy dia mijoro vavolombelona fa voasoratra ao anatin’ny lisitra fa tsy ao anatin’ny « logiciel ». Hanentanana ny Cenit ny fanarahamaso mba tsy ho maimaika amin’ny fifdianana fa hijery tsara ny lisitra. Toy izany koa ny ben’ny tanana ao vatomandry izay zanak’i dada tsy voasoratra ao anatin’ny « logiciel ». Manentana antsika vahoaka hoy Leriva mba hanaramaso fa izahay mpitondra aza tsy tafiditra fa vao maika ny vahoaka. Ao Brickaville hoy izy dia misy olona 400 izay mitovy ny nomeraon’ny karam-panondrony. Mino aho hoy izy fa tsy any aminay ihany no misy izany. Mba hampilamina ny fifidianana dia tokony ataonareo Ceni-T haingana izany. Nitaraina ny olona any amin’ny faritra hoy ity mpanao politika ity fa mihamahantra. Milaza ireo olona ireo hoe tsy misy fomba hafa hanafohezana ny tetezamita ve. Namaly ny tenako hoy Leriva hoe isika miray hina no tsy mampisy an-dRajoelina ka hahatafavoaka ity firenena ity. Amboary ny saina sy ny fo hoy izy sao dia be dia be ny tsy mahita ny fahatonganvan’ny filoha Ravalomanana Marc satria be dia be tato ato no maty. N’iza n’iza faly hoy Leriva dia tsy maintsy ataontsika tonga eto ny filoha Ravalomanana Marc. Isika mandray andraikitra no ilaina ary, na misy  miaro izy na tsia dia tsenaintsika, tsy mila basy izany fa ny herim-pontsika no ataontsika. Tsy misy miala eto an-kianja izany isika hoy izy raha tsy tonga i Dada.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *